Här hittar du det bildspel som arkitekt Tor Edsjö visade den 16 april 2024 på  vår aktivitet Stockholms Gröna Visioner. Då berättade landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson om de olika visioner som tidigare präglat Stockholms utbyggnad och parker till skillnad från dagens planering - som Tor Edsjö kunde visa - där enbart antal bostäder är i fokus. De olika kartbilderna visar 34 byggplaner som berör vårt område. Om alla förverkligas kommer det att kraftigt förändra områdets karaktär och ge en sämre livsmiljö. 

Här lägger vi även våra yttranden kring aktuella planer i Hägersten.

Hägerstens hembygdsförening välkomnar nya boende och vi kommer att verka för att de nya miljöer som byggs präglas av ljus och grönska och hänsyn till barnens och allas våra behov av parker och grönytor.

240427 Byggande och parker i Hägersten-2.pdf

Läs också gärna Hägerstensuppropets manifest. 230608 Hägerstensuppropet slutlig.pdf

Samråd 3 om den nya gula tunnelbanelinjen från Fridhemsplan till Älvsjö pågår till den 19/6 2024. Vi är kritiska till förslagen till arbetsyta och station för Liljeholmens station Gul tunnelbana - synpunkter från Hägerstens hembygdsförening.pdf


Förening:

Hägerstens Hembygdsförening

Skapad av: Karin Schibbye (2024-04-29 21:36:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Karin Schibbye (2024-06-17 23:38:10) Kontakta föreningen