Samråd pågår nu för en utbyggnad av Centrala Telefonplan. Där planeras för bland annat cirka 1000 nya bostäder, lokaler för handel, kultur och service samt en förskola.  Förslaget innehåller höga hus på mellan 10-32 våningar och området föreslås bli 8 gånger tätare än Midsommarkransen.
Trots kunskap om förslagets negativa konsekvenser för barns utemiljö, stadsbild och kulturmiljö har staden valt att gå vidare. Förslagets stora negativa konsekvenser framgår tydligt av det gedigna samrådsunderlaget.   
 Vi i hembygdsföreningen har yttrat oss och är skarpt kritiska. Vi lyfter fram att förtätning inte bara handlar om att bygga bostäder utan också om att skapa en god bebyggd miljö för de som bor, verkar och vistas i staden. Kompletteringar ska bidra till att skapa ett mervärde, samtidigt som befintliga värden och kvaliteter tas tillvara. 

Yttrandet


Förening:

Hägerstens Hembygdsförening

Skapad av: Liselotte Bergstrand (2023-02-03 12:16:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Liselotte Bergstrand (2023-02-03 12:24:57) Kontakta föreningen