Författare, förkortningar, signaturer

Nedan listas författare/förkortningar som förekommer i vår utgivning. Överst efter förkortning. Sortering på efternamn, se längre ner.

Författare – förkortning

Anders Asplund
Anders Jonsson
Anders Söderberg
Anna
Anna Maria Carlsson
Anna-Greta Eldh
Annika & Mats Julin
Ann-Marit Tjörne Edonius
Arne Granlund
Axel Dellvik
Bengt Loman
Bengt Olsson
Birger Jansson
Birgitta Biesheuvel
Birgitta Ramnitz
Björn Ahlqvist
Björn Jonsson
Bo Ancker
Bo Forsell
Bo G Hall
Bo G Hall (red)
Bo Göstring
Bosse Donath
Britta Peterson
Britta Rydberg
Carl Tidström
Christer Malm
Claes Fredelius
CM Bellman
Connie Norenstedt
Einar Gustafsson
Einar Odhner
Ej angiven
Ellen Eriksson
Emelie Aspeheim-Spreizer
Erik Lindberg
Ernst Nilsson
Eva Swedenmark
Evert Taube
Folke Thörn
Fredrik von Felilitzen
Fredrika i Vårby
Gudrun Linnarsson
Gunda Gripenberg
Gunno Hoppe
Gösta H Sjöberg
Gösta Selling
Hakon Ahlberg
Hans Carle’n
Hans Göran Olsson
Harry Hansson
Helena Eriksson
Henning Österberg
Henrik Ahnlund
Holger Ståårns
Hugo Karlsson
Håkan Steijen
Inga Lundgren
Ingrid Häggroth
Ingvar Rosenlund
Ingvar Rosenlund
Jan-Erik Ståhl
Johan Warrol
Karl Örsan
Kerstin Elfstrand
Kerstin Lindh
Kjell Svensson
Kjell-Gunnar Egerup
Klas Åke Lindqvist
Kristina Slotte
Lars Brattberg
Lars Gabriel Andersson
Lars Isaksson
Lars Widing
Leif Reinius
Lennart Berger
Lennart Kellstaf
Linda Åkesson
Linnea Elvergård
Lotta Pahl
Maj-Britt Lilja
Margareta Hamrin
Margareta Lind
Marianne (15 år)
Martin Stugart
Monica Jakobson
Monika Myrberg
Märta Helena Reenstierna
Nils Dahlborg
Olle Ryberg
Per Erik Wahlund
Per Lundgren
Per Sigurd Lindberg
Reidar Persson
Rune Bengtsson
Rune Engström
S.Arne Samuelsson
Sandra Skärberg
Sara Axelsson
Stefan Back
Stig Bernholm
Stina Löfgren
Sven Backström
Sven Höök
Sven Jansson
Taimi Poromaa
Torborg Svärd, Maria Noge’r
Trekantens byalag
Ulf Tidbeck
Ulla Dalhammar f.Ljunggren
Ulla Lindgren
Ulrica Ambjörn
Unnur Gudjónsdóttir
Urban Alvring
Wally Söderberg
Wanja Sjöberg
Yngve Sjöberg

Sorterat på efternamn

Hakon Ahlberg
Björn Ahlqvist
Henrik Ahnlund
Ulrica Ambjörn
Bo Ancker
Lars Gabriel Andersson
Emelie Aspeheim-Spreizer
Anders Asplund
Sara Axelsson
Stefan Back
Sven Backström
CM Bellman
Rune Bengtsson
Lennart Berger
Stig Bernholm
Birgitta Biesheuvel
Lars Brattberg
Hans Carle’n
Anna Maria Carlsson
Nils Dahlborg
Ulla Dalhammar f.Ljunggren
Axel Dellvik
Bosse Donath
Kjell-Gunnar Egerup
Anna-Greta Eldh
Kerstin Elfstrand
Linnea Elvergård
Rune Engström
Ellen Eriksson
Helena Eriksson
Fredrik von Felilitzen
Bo Forsell
Claes Fredelius
Arne Granlund
Gunda Gripenberg
Unnur Gudjónsdóttir
Einar Gustafsson
Bo Göstring
Bo G Hall
Bo G Hall (red)
Margareta Hamrin
Harry Hansson
Gunno Hoppe
Ingrid Häggroth
Sven Höök
Lars Isaksson
Monica Jakobson
Birger Jansson
Sven Jansson
Anders Jonsson
Björn Jonsson
Annika & Mats Julin
Hugo Karlsson
Lennart Kellstaf
Gunnar Larsson
Maj-Britt Lilja
Margareta Lind
Erik Lindberg
Per Sigurd Lindberg
Ulla Lindgren
Kerstin Lindh
Klas Åke Lindqvist
Gudrun Linnarsson
Bengt Loman
Inga Lundgren
Per Lundgren
Stina Löfgren
Christer Malm
Monika Myrberg
Ernst Nilsson
Connie Norenstedt
Einar Odhner
Bengt Olsson
Hans Göran Olsson
Lotta Pahl
Reidar Persson
Britta Peterson
Taimi Poromaa
Birgitta Ramnitz
Märta Helena Reenstierna
Leif Reinius
Ingvar Rosenlund
Olle Ryberg
Britta Rydberg
S.Arne Samuelsson
Gösta Selling
Gösta H Sjöberg
Wanja Sjöberg
Yngve Sjöberg
Sandra Skärberg
Kristina Slotte
Håkan Steijen
Martin Stugart
Jan-Erik Ståhl
Holger Ståårns
Eva Swedenmark
Kjell Svensson
Torborg Svärd, Maria Noge’r
Anders Söderberg
Wally Söderberg
Evert Taube
Folke Thörn
Ulf Tidbeck
Carl Tidström
Ann-Marit Tjörne Edonius
Per Erik Wahlund
Johan Warrol
Lars Widing
Linda Åkesson
Karl Örsan
Henning Österberg
Ej angiven
Trekantens byalag
Anna
Fredrika i Vårby
Marianne (15 år)

A Asplund
A Jonsson
A Söderberg
Anna (sign)
AM Carlsson
A-G Eldh
A&M Julin
A-M Tjörne
A Granlund
Axel Dellvik
B Loman
B Olsson
Bi Jansson
B Biesheuvel
B Ramnitz
B Ahlqvist
Bj Jonsson
Bo Ancker
Bo Forsell
Bo G Hall
BoG Hall(red)
B Göstring
B Donath
B Peterson
B Rydberg
C Tidström
C Malm
C Fredelius
CM Bellman
C Norenstedt
Einar Gust.
E Odhner
Ej angiven
E Eriksson
Aspenheim-S
E Lindberg
E Nilsson
Swedenmark
Evert Taube
Folke Thörn
F Felilitzen
Fredrika i V
G Linnarsson
G Gripenberg
G Hoppe
G H Sjöberg
Gösta Selling
H Ahlberg
H Carle’n
HG Olsson
H Hansson
H Eriksson
H Österberg
H Ahnlund
H Ståårns
H Karlsson
H Steijen
I Lundgren
I Häggroth
I Rosenlund
I Rosenlund
J-E Ståhl
J Warrol
K Örsan
K Elfstrand
K Lindh
K Svensson
K-G Egerup
KÅ Lindqvist
K Slotte
L Brattberg
LGAndersson
L Isaksson
Lars Widing
L Reinius
L Berger
L Kellstaf
L Åkesson
L Elvergård
Lotta Pahl
M-B Lilja
M Hamrin
M Lind
Marianne 15
M Stugart
M Jakobson
M Myrberg
Reenstierna
N Dahlborg
Olle Ryberg
PE Wahlund
P Lundgren
PS Lindberg
R Persson
R Bengtsson
R Engström
S Arne Sam.
S Skärberg
S Axelsson
S Back
S Bernholm
S Löfgren
S Backström
Sven Höök
S Jansson
T Poromaa
Svärd, Noger
3K byalag
Ulf Tidbeck
Dalhammar
Ulla Lindgren
U Ambjörn
Unnur G
U Alvring
W Söderberg
Vanja Sjöberg
Yngve Sjöberg

 

H Ahlberg
B Ahlqvist
H Ahnlund
U Ambjörn
Bo Ancker
LGAndersson
Aspenheim-S
A Asplund
S Axelsson
S Back
S Backström
CM Bellman
R Bengtsson
L Berger
S Bernholm
B Biesheuvel
L Brattberg
H Carle’n
AM Carlsson
N Dahlborg
Dalhammar
Axel Dellvik
B Donath
K-G Egerup
A-G Eldh
K Elfstrand
L Elvergård
R Engström
E Eriksson
H Eriksson
F Felilitzen
Bo Forsell
C Fredelius
A Granlund
G Gripenberg
Unnur G
Einar Gust.
B Göstring
Bo G Hall
BoG Hall(red)
M Hamrin
H Hansson
G Hoppe
I Häggroth
Sven Höök
L Isaksson
M Jakobson
Bi Jansson
S Jansson
A Jonsson
Bj Jonsson
A&M Julin
H Karlsson
L Kellstaf
G Larsson
M-B Lilja
M Lind
E Lindberg
PS Lindberg
Ulla Lindgren
K Lindh
KÅ Lindqvist
G Linnarsson
B Loman
I Lundgren
P Lundgren
S Löfgren
C Malm
M Myrberg
E Nilsson
C Norenstedt
E Odhner
B Olsson
HG Olsson
Lotta Pahl
R Persson
B Peterson
T Poromaa
B Ramnitz
Reenstierna
L Reinius
I Rosenlund
Olle Ryberg
B Rydberg
S Arne Sam.
Gösta Selling
G H Sjöberg
Vanja Sjöberg
Yngve Sjöberg
S Skärberg
K Slotte
H Steijen
M Stugart
J-E Ståhl
H Ståårns
Swedenmark
K Svensson
Svärd, Noger
A Söderberg
W Söderberg
Evert Taube
Folke Thörn
Ulf Tidbeck
C Tidström
A-M Tjörne
PE Wahlund
J Warrol
Lars Widing
L Åkesson
K Örsan
H Österberg
Ej angiven
3K byalag
Anna (sign)
Fredrika i V
Marianne 15