Vår förening

Historia
Hägerstens hembygdsförening bildades 1958 (efter församlingsdelningen) som en ”avknoppning” från Brännkyrka Hembygdsförening som haft hela Brännkyrka församling som sitt arbetsområde.

 

Administration och finansiering
Hägerstens Hembygdsförening är en ideell organisation. Vi har inte något kansli och det är aktiva medlemmar som sköter administration och andra uppgifter ideellt och utan ersättning. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter, arrangemangsavgifter och försäljning av skrifter.

 

Våra uppgifter

 • Dokumentera gammalt och nytt i ord och bild
 • Bevaka bebyggelse- och planeringsfrågor
 • Informera och engagera gammal och ung
 • Ge ut årsskriften Hägerstensbygden, se litteratur
 • Göra utställningar om olika företeelser i Hägersten
 • Anordna vandringar, bussturer, föreläsningar och andra arrangemang

 

Vårt arbetsområde:
Hägerstens församling med stadsdelarna: Liljeholmen, Gröndal, Aspudden, Örnsberg, Hägerstenshamnen, Axelsberg, Mälarhöjden, Hägerstensåsen, Hökmossen, Telefonplan, Midsommarkransen och Västberga (den del som ingår i Hägerstens församling).

 

Antal medlemmar 2017
517 personer.                 Bli medlem

 

Styrelse 2018

 • Birgitta Biesheuvel – ordförande, 08-646 90 57
 • Lars Svantesson – vice ordförande
 • Björn Ahlqvist – sekreterare
 • Ingrid Penton – kassör
 • Gerardus Dieke
 • Kjell Johansson
 • Tuuli Amilon
 • Hans Jungnell
 • Karin Schibbye

 

Kontaktinfo
E-post: [email protected]
Tel: 08-646 90 57.  Post: Pettersbergsvägen 21 A, 129 40  Hägersten

 

Lerkrogen
Hembygdsgården som Hägerstens och Brännkyrka hembygdsföreningar delar på, ligger på Götalandsvägen 224 i Älvsjö ett par minuter från pendel- och busstation. Exakt var ser du på kartan nedan. Lerkrogen har utställningar och kaffeservering under vår och höst varje söndag klockan 13.00–16.00.

Karta Lerkrogen vid Älvsjö stationLerkrogen

Bussar från
Telefonplan: 142
Liljeholmen: 143, 147, 152
Fruängen: 144
Midsommarkransen: 161
Gröndal: 152, 161
Bredäng: 163
Skärholmen: 173