Vår förening

Historia
Hägerstens hembygdsförening bildades 1958 (efter församlingsdelningen) som en ”avknoppning” från Brännkyrka Hembygdsförening som haft hela Brännkyrka församling som sitt arbetsområde.

 

Administration och finansiering
Hägerstens Hembygdsförening är en ideell organisation. Vi har inte något kansli och det är aktiva medlemmar som sköter administration och andra uppgifter ideellt och utan ersättning. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter, arrangemangsavgifter och försäljning av skrifter.

 

Våra uppgifter

  • Dokumentera gammalt och nytt i ord och bild
  • Bevaka bebyggelse- och planeringsfrågor
  • Informera och engagera gammal och ung
  • Ge ut årsskriften Hägerstensbygden, se litteratur
  • Göra utställningar om olika företeelser i Hägersten
  • Anordna vandringar, bussturer, föreläsningar och andra arrangemang

 

Vårt arbetsområde:
Hägerstens församling med stadsdelarna: Liljeholmen, Gröndal, Aspudden, Örnsberg, Hägerstenshamnen, Axelsberg, Mälarhöjden, Hägerstensåsen, Hökmossen, Telefonplan, Midsommarkransen och Västberga (den del som ingår i Hägerstens församling).

 

Antal medlemmar 2016
492 personer

 

Styrelse 2017
Birgitta Biesheuvel – ordförande, 08-646 90 57
Lars Svantesson – vice ordförande
Björn Ahlqvist – sekreterare
Ingrid Penton – kassör
Övriga ledamöter:
Gerardus Dieke, Kjell Johansson, Lennart Asp, Tuuli Amilon, Claes Becklin, Hans Jungnell.

 

Kontaktinfo
E-post: [email protected]
Tel: 08-646 90 57.  Post: Pettersbergsvägen 21 A, 129 40  Hägersten

 

Lerkrogen
Hembygdsgården som Hägerstens och Brännkyrka hembygdsföreningar delar på, ligger på Götalandsvägen 224 i Älvsjö ett par minuter från pendel- och busstation. Exakt var ser du på kartan nedan. Lerkrogen har utställningar och kaffeservering under vår och höst varje söndag klockan 13.00–16.00.

Karta Lerkrogen vid Älvsjö stationLerkrogen

Bussar från:

Telefonplan: 142
Liljeholmen: 143, 147, 152
Fruängen: 144
Midsommarkransen: 161
Gröndal: 152, 161
Bredäng: 163
Skärholmen: 173

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter