Program 2013

HÖSTEN 2013

 

Kulturstigsvandring från Liljeholmen till Mälarhöjden

Lördag 7 september kl 11.00 – c:a 14.00
Samling vid Liljeholmens T-banestation, nedanför trappan som går ner till Trekanten.
Vi vandrar längs Trekanten, genom Vinterviksdalen, stannar till för en ”kaffepaus” vid Vintervikens trädgårdar. OBS ta med dig något att äta och dricka. Sedan vandrar vi vidare mot Mälaren genom Hägerstenshamnen, Eolshäll, Klubbensborg och avslutar vid Mälarhöjdens T-banestation. Räkna med minst 3 timmar!
Ingen kostnad för dig som är medlem, 30:- för ickemedlemmar.
Anmälan Ingegerd tfn 97 72 78 eller e-post [email protected]
Guide: Birgitta Biesheuvel (ring Birgitta 646 90 57 före 10.00 om vädret inte verkar ”vandringsbart”).

 

Budkavlen – en fantastisk hembygdsresa i Väddöbygden

Lördag 21 september 9.00 – c:a 17.30
Väddö Hembygds- och fornminnesförening i samarbete med Roslagens Sjöfartsminnesförening arrangerar årets budkavle. Samling sker vid Kista hembygdsgård med kaffe och smörgås. Därifrån  går färden med buss. Kostnaden för heldag 300,- inkl bussresa, för- och eftermiddagskaffe och lunch.. OBS begränsat antal platser – sista anmälningsdagen är den 30 augusti.
Vi vidarebefordrar gärna broschyr med fullständigt program. Skriv till [email protected] eller ring tfn 08-646 90 57

 

Loppmarknad på Lerkrogen

Söndag 29 september 12.00–16.00
Göta landsväg 224 (alldeles vid Älvsjö station)
Loppmarknaden hålls på gården till Lerkrogen. Det finns möjlighet att ha eget försäljningsbord. Hör av dig!

 

Utställningar och föreläsningar i Axelsbergs servicehus

Lördag 12 oktober och söndag 13 oktober 13.00–16.00
Axelsbergs torg 3
Vi har dubbel anledning att fira. Dels att föreningen fyller 55 år och dels att Brännkyrkaboken är klar!
Du som har beställt boken Brännkyrka 1913-2013, socknen som blev 51 stadsdelar, är välkommen att köpa ditt ex. Dagen till ära låter vi även övriga få köpa den till det lägre priset 200 kronor.
Med hjälp av föreläsningar och utställningar fördjupar vi oss i några avsnitt i boken:

Lördag den 12 oktober
Kl 13.30        Urban Alvring: Byggmästaren Olle Engqvist och hans livsverk
Kl 15.00        Birger Jansson: Folk och händelser på Ekensbergs varv

Söndag den 13 oktober
Kl 13.30        Lars Wahlström: Mälarhöjdens bebyggelsehistoria

Fotoutställningar, bokbord och kaffe. Ta gärna med dig grannen!
Restips: T-bana till Axelsberg, servicehuset ligger till höger om utgången.

 

Gröndals Bibliotek – föreläsning

Onsdag 16 oktober kl 19.00
Onsdag 20 november kl 19.00 (Nyinsatt)
Urban Alvring berättar om byggmästaren Olle Engqvist och hans livsverk. Vi visar också en utställning om Olle Engqvist.
OBS Anmäl dig på [email protected] eller till Ingegerd tfn 97 72 78. Du kan också i förväg hämta en biljett på biblioteket.

Du som har beställt boken Brännkyrka 1913-2013, socknen som blev 51 stadsdelar, är välkommen att köpa ditt ex. Dagen till ära låter vi även övriga få köpa den till det lägre priset 200 kronor.

 

Julmarknad på Lerkrogen

Söndag 24 november  12.00–16.00
Göta landsväg 224
(alldeles vid Älvsjö station)
Försäljning av konsthantverk. Kaffeservering.
Om du är konsthantverkare är du välkommen att boka in dig tfn 08-646 90 57 eller [email protected]

Anordnas i samarbete med Brännkyrka hembygdsförening.
Restips: buss eller pendeln.

 

Vi öppnar på Lerkrogen!

Göta landsväg 224 (nära Älvsjö station)

Vi har inte några bestämda tider då vi finns på Lerkrogen, hembygdsgården, som vi delar med Brännkyrka hembygdsförening. Däremot är du välkommen att stämma möte med oss. Vi har en hel del arbete att göra med arkivering m.m. så vi kommer gärna om du vill boka in dig. Ring eller skriv helst en vecka i förväg så att vi kan planera.

Du har tillgång till utställningar, fotografier och klippböcker. Årsskrifter, även äldre årgångar, finns till försäljning och du kan se bilder från vårt bildarkiv på dator. Till våra rum och utställningar kan också du som har rollator eller rullstol komma. Tag gärna med dig egna foton som kan vara av intresse.

Restips: Bussar eller Tvärbanan + pendeln från Årstaberg till Älvsjö

 

 

 

 

VÅREN 2013

Frimärken – fotoutställning och föredrag på Lerkrogen
Söndag 10 febr kl 13.00–16.00
Lasse Haldenberg är skådespelare men även vykortssamlare. 13.30 håller han föredrag om roliga, intressanta, spännande, häpnadsväckande vykort. Vår medlem Olle Holden som är frimärks- och vykortsexpert finns på plats hela eftermiddagen. Tag med dig frimärken, vykort, gamla brev och kuvert om du vill få dem värderade.
Kaffeservering båda dagarna. Nedre våningen, där Lasse kåserar, kan också du som har rollator eller rullstol besöka och vi ser till så att även du kan få kaffe. Ett samarbete med Brännkyrka Hembygdsförening.
Adress: Lerkrogen, Göta landsväg 224, Älvsjö.
Restips: Buss 161 från Telefonplan eller pendeln från Årstaberg eller buss 263 från Bredäng via Fruängen till Älvsjö station. Det röda trähuset ligger 2 min från pendeltågsstationen.

Vi minns Gröndal: Föreläsning
Onsdag 27 februari kl 18.00
Göran Lindeberg, Gröndalsentusiast och hembygdsforskare berättar och visar bilder. Även ickemedlemmar är hjärtligt välkomna.
Om du har foton som du vill dela med dig av vill vi gärna låna dem. Slå en signal 646 90 57 eller tag med dig till kvällen.
Adress: Gröndals bibliotek,Gröndalsv. 36, Gröndal.
Restips: Tvärbanan till Gröndal.

Vi minns Gröndal: Fotoutställning
25 februari – 17 mars under ordinarie öppettider.
Fotoutställning på Gröndals bibliotek.
Adress: Gröndals bibliotek, Gröndalsv. 36, Gröndal.
Restips: Tvärbanan till Gröndal.

Årsmöte
Söndag 17 mars kl 14
14.00  Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Handlingar kommer att delas ut före mötet. Om du önskar ta del av dem innan, meddela detta så skickar vi dem till dig. Motioner skall vara oss tillhanda senast under februari månad.
15.15 Bildvisning Hans Harlén som tillsammans med hustru Eivy givit ut boken Konsten i Söderort visar bilder och berättar om den offentliga konsten.
Fotoutställning, bokbord och kaffe. Ta gärna med dig grannen!
Adress: Axelsbergs servicehus, Kinmanssonsv. 41-43, Axelsberg.
Restips: T-bana till Axelsberg, servicehuset ligger omedelbart till höger om utgången.

Ekensbergsfoton
10–27 april, under ordinarie öppettider.
Utställning på Gröndals bibliotek.
Adress: Gröndals bibliotek, Gröndalsv. 36, Gröndal.
Restips: Tvärbanan till Gröndal.

Minnen från Ekensbergs varv
Onsdag 10 april kl 18.30   OBS, fulltecknad. Ges även 20 april, se nedan.
Birger Jansson som under 40 år drev en verkstad för fartygsreparationer och anlitades av rederier och skeppsvarv berättar om sina år på Ekensbergs varv och om varvsarbetare han mött. För att ingen skall behöva komma till biblioteket förgäves delar de ut biljetter (gratis) från den 15 mars. Du som inte har möjlighet att hämta biljett på biblioteket kan anmäla dig via vår e-post [email protected] från och med samma datum.
Adress: Gröndals bibliotek, Gröndalsv. 36, Gröndal.
Restips: Tvärbanan till Gröndal.

Minnen från Ekensbergs varv
Onsdag 20 april kl 15.00
Birger Jansson som under 40 år drev en verkstad för fartygsreparationer och anlitades av rederier och skeppsvarv berättar om sina år på Ekensbergs varv och om varvsarbetare han mött. Biljetter (gratis) finns på biblioteket eller genom anmälan via [email protected]. Även ickemedlemmar är hjärtligt välkomna.
Adress: Gröndals bibliotek, Gröndalsv. 36, Gröndal.
Restips: Tvärbanan till Gröndal.

Tellusborgsvägen 100 år
Tisdag 7 maj kl 19.00
Christer Malm berättar om Tellusborgsvägens industrihistoria under ett sekel, 1898–1998. Från lädercement till mobiltelefoni, från grovarbete via flygplanstillverkning och tvättmedel till elektronik. I samarbete med Kulturföreningen Tellus. Fri entré.
Adress: Biokafé Tellus, Vattenledningsvägen 46, Midsommarkransen.
Restips: T-bana till Midsommarkransen eller buss 161 till Svandammsplan.

Besök i bergrummet på Bäckvägen
Onsdag 15 maj kl 17.00
I  den undre delen av bergrummet snett emot den gamla brandstationen på Bäckvägen (hörnan Bäckvägen–Tellusborgsvägen) håller en grupp entusiastiska brandmän till och meckar med veteranbrandbilar. Den övre delen inreddes som en sambandscentral under andra världskriget och kvar finns köket, matsalen, sovsalarna, kontoret m.m. Vi är välkomna till en rundvandring – 20 personer – först till kvarn! Anmälan till Ingegerd tfn 97 72 78, e-post [email protected].

Vandring i Bellmans spår
Tisdag 21 maj kl. 18.00– ca 21.00
Mycket i Hägersten minner om Bellman, bland annat bodde syskonen på Hägerstens gård. I flera av sina sånger och epistlar har han skrivit om vår bygd. Samling vid Axelsbergs T-banestation senast 18.00. Vandringen avslutas vid Mälarhöjdens T-banestation. Guide Bo G Hall. Ingen anmälan. Ingen kostnad för medlemmar, 20 kronor för övriga.
Samling: Axelsbergs T-banestation senast 18.00.
Restips: T-bana till Axelsberg.

Bussresa i Hägersten
Torsdag 23 maj 18.00– ca 21.00
Bussresa i vårt område för alla intresserade.Resan varieras något år från år. Bussen står på parkeringsplatsen vid Nordströms Trä på Trekantsvägen. Vi finns nedanför trapporna från Liljeholmstorget (mot Trekanten) för att hjälpa dem som inte hittar. Bussen tar 28 passagerare.  Samling vid Liljeholmens T-banestation. Kostnad 100:-.
Anmälan till Ingegerd tfn 97 72 78, e-post [email protected].

Vi minns Gröndal
Onsdag 29 maj kl 18.30
Göran Lindeberg, Gröndalsentusiast och hembygdsforskare kommer att för tredje gånger hålla sitt uppskattade föredrag. Eftersom intresset de första två gångerna var så stort att inte alla fick plats delar biblioteket ut biljetter (gratis) till intresserade med start den 13 maj. Du som inte har möjlighet att hämta biljett på biblioteket kan anmäla dig via vår e-post [email protected] från och med samma datum. Även ickemedlemmar är hjärtligt välkomna.
Adress: Gröndals bibliotek.
Restips: Tvärbanan till Gröndal.

Mälarhöjden fyller 100 år
Lördag 1 juni 13.00–17.00
Plats: Gamla spårvagnsspåret mellan Coop och Storsvängen
Tillsammans med andra föreningar i Mälarhöjden firar vi att Mälarhöjden blev Mälarhöjden och att vår första spårvagn kom hit för 100 år sedan. Det var också det året som vi blev inkorporerade i Stockholms stad.  Vi vill också fira den kraft och kreativitet som skapar våra nästa 100 år och lyfta fram vår historia.
Vi bjuder därför in:
Mälarhöjdens föreningar och klubbar, konstnärer och artister, restauratörer och företagare att aktivt vara med och fylla jubileet med aktiviteter, upplevelser, konst och uppträdanden.
Vi hoppas att både unga och gamla vill delta, och vi vill fira med massor av aktiviteter. Alla som har koppling till Mälarhöjden är välkomna.  Om du vill medverka anmäl ditt intresse till hembygdsföreningen [email protected] så kontaktar vi dig för närmare information.
Arrangör: Mälarhöjdens Villaägarförening tillsammans med engagerade personer i Hägerstens Hembygdsförening, 4H, Mälarhöjdens Scoutkår, MIK fotboll m.fl.

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter