God fortsättning!

Visst är det skönt att det går mot ljusare tider! Jag njuter av varje ny minut som de visar i solfilmen.

 

Bland annat i vårens program
Vi har fått kontakt med Anders Djerf, konstnär och skribent och en flitig vandringledare i våra trakter.  Vårens vandringar i Hägersten har vi tagit med i programmet. Claes Becklin, som är med i vår styrelse håller också regelbundet vandringar i området.
Stockholms Stadsmuseum har numera rätt mycket verksamhet i förstäderna, något som vi gärna vill uppmärksamma. De har också cykelturer som kan vara intressanta.

 

Det händer i Hägersten
I höstas höll arkitekt Tor Edsjö ett par mycket intressanta föreläsningar om den moderna bebyggelsen i Hägersten. I de nya områdena inryms förskolor och skolor på olika sätt och många gånger tycks barnens behov komma i andra hand. Vi kommer även fortsättningsvis att engagera oss i denna fråga när det gäller planerad bebyggelse.

Birgitta Biesheuvel