Om oss

Välkommen till Hägerstens Hembygdsförening! Vi dokumenterar gammalt och nytt i ord och bild, bevakar bebyggelse- och planeringsfrågor, ger ut årsskriften Hägerstensbygden och anordnar utställningar, vandringar, bussturer, föreläsningar m.m.

Historia
Hägerstens hembygdsförening bildades 1958 (efter församlingsdelningen) som en ”avknoppning” från Brännkyrka Hembygdsförening som haft hela Brännkyrka församling som sitt arbetsområde.     

Administration och finansiering

Läs mer >

Nyheter

SKATTJAKT I HÄGERSTENSHAMNEN                                                                                                                       
Vill Du hitta på något roligt under lördagspromenaden? Ta med barnen (lämpligast 5 - 10 år) och låt dem leta efter skulpturer nere i Hägerstenshamnen. Skulpturerna sattes upp när Hägerstenshamnen byggdes i början på 1990 talet och alla har en maritim anknytning.
Hägerstens hembygdsförening har i...

Läs mer >


Hägerstens hembygdsförenings överklagan av rivningslovet för Nitrolack har bifallits!

Hägerstens Hembygdsförening kämpar för ett bra "nya Lövholmen", en ny stadsdel men med bevarad industrihistoria på denna för oss historiskt viktiga plats. Nitrolackfabriken har ett särskilt högt kulturhistorisk värde enligt Stockholms stadsmuseum och Stockholms översiktsplan.

Nitrolack och Lövholmen listades i slutet av...

Läs mer >

Bild mot Liljeholmen och Nitrolackfabriken, foto Catharina Högstedt, 2022


Hembygdsföreningar har rätt att överklaga rivningslov!

Hägerstens hembygdsförening har överklagat Stockholms stads beslut att ge Skanska rivningslov för fabriksbyggnaden Nitrolack på Lövholmen. Vi kämpar för ett bra "nya Lövholmen", en ny stadsdel men med bevarad industrihistoria. Fabriken har ett dokumenterat högt kulturvärde och är attraktiv att återanvända för olika kulturverksamheter. Nitrolack och...

Läs mer >

Illustration över byggnaden, Utförd av Cornelia Hasselrot.
Visa fler