Årsmöte 2021: Kallelse till Årsmöte 10-23 februari 2021

Härmed kallas samtliga medlemmar till årsmöte för Hagby hembygdsförening. På grund av den rådande pandemin kommer vi inte att kunna genomföra årsmötet som vanligt, utan vi kommer hålla ett så kallat asynkront årsmöte som varar mellan 10 och 23 februari. Ett asynkront årsmöte är ett möte där vi inte kommer att träffas fysiskt. 

I samband med att mötet öppnas kommer årsmöteshandlingar finnas tillgängliga digitalt på hemsidan och via mail samt i fysisk form på bygdegårdens trappa. Den största skillnaden mellan de olika mötesformerna, förutom att vi inte träffas fysiskt, är att styrelsen kommer lämna förslag på beslut i varje punkt som du som medlem får ta ställning till. Mötet kommer att pågå i två veckor under vilken tid du i din egen takt kan ta del av årsmöteshandlingarna och lämna din röst. 

Kom ihåg att för att vara röstberättigad behöver du betala medlemsavgift! 
Medlemsavgift 100 kr per hushåll och år. PG 38 52 95-1. Var god ange namn, mejladress, adress och telefon när du betalar medlemsavgiften.

Det finns två sätt att delta i årsmötet:

1. Digitalt via länk som du hittar längre ner på den här sidan och som skickas ut per e-post. Länken leder dig till mötesprotokollet i formulärsform där du fåt fylla i ditt namn samt välja JA/NEJ/AVSTÅR på protokollets samtliga punkter. Du får även möteshandlingarna skickade till dig via e-post.

2. Samma protokoll tillsammans med samtliga möteshandlingar kommer även finnas tillgängliga på trappan in till bygdegården. Genom att fylla i ditt namn och JA/NEJ/AVSTÅR på protokollets samtliga punkter deltar du i mötet. Därefter läggs protokollet i bygdegårdens brevlåda.

Efter att mötestiden har löpt ut sammanställs alla svar för att säkerställa röstlängden, att det finns en majoritet bakom varje beslut samt att de som deltagit i mötet har avlagt medlemsavgift för det kommande året.

I samband med att mötet öppnas har du som medlem även möjlighet att skriva till styrelsen med frågor som du har om de föreslagna besluten. Vi svarar då löpande på frågorna och gör dem tillsammans med svaren tillgängliga för samtliga medlemmar. Skicka dina frågor till [email protected].

Vill du delta digitalt och då ha årsmöteshandlingarna skickade till dig via e-post ska du skriva till [email protected] med titeln "Årsmöte - *Ditt namn*". För övriga frågor angående asynkront möte eller digitalt deltagande kan du maila john.bladbasen.se

För att komma till mötesformuläret följer den här länken: Gå till mötesformuläret
 
Mötet kommer vara öppet mellan den 10- 23 februari, under vilken tid du kan ta del av möteshandlingarna genom att klicka på följande länk: Läs möteshandlingarna


Om du har några frågor om årsmötet och dess innehåll, mejla dem till [email protected]

På länken nedan hittar du alla de frågor som har ställts angående årsmötet: Gå till frågorna
 
 


Editerad av: Sanna Tielman (2021-02-10 11:09:18)

Kontakta oss

 c/o Ulväng. Eka 10, 740 20 Vänge https://www.facebook.com/hagbyhembygdsforening/
[email protected]