Museet

Redan vid starten fick föreningen ta emot gåvor av äldre redskap och möbler och 1988 väcktes idén att skapa ett museum. Detta inrymdes i klockargårdens loge, som arrenderas från kyrkan, men som i sin helhet har renoverats och byggts om av föreningens medlemmar. I augusti 1992 invigdes museet av landshövding Hans Alsén. Museet innehåller 1000-tals föremål från socknen, bland annat en skomakeriverkstad och en handelsbod.

Museet smFotograf: Museet sm

Vill ni besöka museet eller kanske donera ett föremål, kan ni ta kontakt med någon av medlemmarna i museikommittén:

Ulla Nilsson
018 39 70 88, [email protected]

Annette Hovberg
070 460 60 86, [email protected]

Gunilla Orvehag
070 131 74 26, [email protected]

Sören Jansson
070-2897832, 018-397007, Parisvägen 1, 740 20  Vänge

Anita Sjösten
076-8343470, 018-397133, [email protected]

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter