Kulturvandringar och Föredrag

Föreningen ordnar årligen en eller två kulturvandringar då vi under sakkunnig ledning besöker byar och gårdar i socknen. Under årens lopp har vi bland besökt Focksta, Ekbolanda, Filke, Eka och Skornome under ledning av bland andra Dan Fagerlund och Marja Erikson från Upplandsmuseet. Ibland gör vi utflykter till andra socknar, nu senast till Kvarnberg vid Fiby urskog där det låg en fajansfabrik mellan 1755 och 1797, som Roland Johansson från Vänge berättade om.

Under höst och vinter har vi föredragskvällar med inbjudna experter. Hösten 2017 kommer vi till exempel att få veta mer om utjordar i Hagby socken. Vill du lära dig mer om utjordar? I så fall kan du förkovra dig redan nu. Läs mer.

Från utflykten till fajansfabriken i Kvarnberg vid Fiby urskog. Såskopp som visades upp under det efterföljande obligatoriska fikat.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter