Dragkamp över Sävaån

Dagen före Hagbydagen ordnas en dragkamp över Sävaån, ett arrangemang vi har tillsammans med Hagby bygdegårdsförening. Vi samlas under eftermiddagen vid Eka bro för att se på när Hagby sockens lag utmanar grannsocknarna. År 2014 vann Hagby en överlägsen seger över Skogstibble. Efter dragkampen är det försoningspub i bygdegården med mat och dryck samt förbrödring och –systring.

Sanna Tielman. Hagbylaget vägs in 2016.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter