Gamla handelsboden har brunnit ner

En del av oss vaknade natten till måndagen och såg med förskräckelse kvasten av eld som stod upp över byn. Två brandbilar kom på plats vid tretiden, men husen gick inte att rädda. Det var gamla handelsboden som brann.

Det var Oscar Lindberg som 1880 öppnade socknens första handelsbod. Han drev affären fram till 1923. I boken Hagby socken under 1900-talet kan vi läsa:

Trädgården var ett av Oscar Lindbergs absolut största intressen. Gerda Billing i prästgården skriver i sina memoarer att det var där han vistades för det mesta. Ville man handla något ringde man på klockan och då dök han upp för att betjäna sina kunder, alltid ivrig och hjälpsam. Han stod där sedan tåligt och småpratade med sina kunder och blev samtalet långt drog han ut en låda som han kunde vila sig emot. (s.140)

Oscar gifte sig sent i livet, med Elin som tidigare hade tjänat som guvernant och som liksom Oscar själv var djupt bildad. De delade intresset för trädgård och blommor och deras hem var fullt med krukväxter.

Tomten vid handelsboden var från början helt kal, men under Oscar Lindbergs försorg blev den till ett paradis med små stigar, stentrappor, träd och blommor. Många av träden finns fortfarande kvar och under de senaste åren har man vid gården haft festivalen ”Mat och musik i äppellunden”, där besökarna kunnat ta del av den fortfarande vackra trädgården.

Oscar Lindberg med familj och grannar i trädgården vid handelsboden på 1920-talet. Fotografi av Josef Jansson. Upplandsmuseet.

Lindbergs handelsbod så som den såg ut för några år sedan. Fotografi: Göran Ulväng.

Ett rum i husets bostadsdel, taget i samband med försäljningsvisning 2014. Fotografi av Sanna Tielman.

Handelsboden. Bilden tagen i samband med försäljningsvisning 2014. Fotografi av Sanna Tielman.

2016 års ”Musik och mat i äppellunden”. Fotografi av Sanna Tielman.

Platsen för det nedbrunna huset, när det fortfarande rykte dagen därpå. Fotografi av Sanna Tielman.

Till vänster bostadshuset och till höger uthuset. Kvar är bara skorstensstockarna. Många åkte eller gick förbi under kvällen för att se förödelsen.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter