Kom och fira midsommar!

Sedan 1991 har vi ordnat en midsommarfest i Hagby by, de sista åren tillsammans med Hagby bygdegårdsförening Firandet är mycket populärt och lockar 100-tals människor från socknarna runt omkring. Sockenborna far då i lövade skrindor ned till planen utanför kyrkan, där det dansas runt stången. Museet är öppet och det serveras mat och fika. Här kan man även kasta pil, skjuta med luftgevär, fiska i fiskdamm och delta i lotterier.

På midsommar aftonen samlas vi kl.13.00 för resning av midsommarstången och dans och lekar till musik. Lövade skrindor avgår från: Balingsta kyrka kl.12.15, Böksta kl.12.25, Säva kl.12.30. Eka kl.12.30, Vallby 12.30, Ekbolanda kl.12.40. Gottvallen kl.12.30.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter