Bli medlem

FÖR ATT BLI MEDLEM I FÖRENINGEN I FÖRENINGEN BETALAR MAN IN
MEDLEMSAVGIFT.

150 kr per person eller familjeavgift 250 kr

Skriv namn och e-post så vi lätt kan skicka löpande
information om aktiviteter m.m.

BankGiro 754-4687

Det är även bra om ni sänder ett mail till [email protected] när ni har betalat
in avgiften.

Med uppgift om förnamn, efternamn, adress, telefonnr inkl
mobilnr och födelsedatum år-mån-dag.

Som skall användas i vårt medlemsregister

Välkommen som ny medlem.

För mer information, kontakta: