Under 2021 fattades beslut om att låta byta ut hembygdsparkens dåvarande gärdsgård, som efter att ha hängt med sedan 1990-talet alltmer hade börjat falla i sär. Nu kan vi med glädje notera att en ny 105 meter lång traditionell gärdsgård med dubbla granstolpar och granslanor är på plats. Dessa hålls samman av vidjor, även de av gran och som har böjts genom uppvärmning över öppen eld. Riktigt fint blev det!

Vi riktar ett stort tack till Juneborgs Stängsel AB för leverans och montage.


Förening:

Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening

Skapad av: Jonaz Juura (2022-10-30 16:07:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jonaz Juura (2022-10-30 16:32:08) Kontakta föreningen