Bro 2 vid Pinebo

Bro 2 vid Pinebo
57.768403, 13.454933
Nära Pinebo finns denna vackra brobyggnad, detta är den östligaste av de båda broarna, denna leder över Kvarnbackaån.
Två i stort sett identiska stenvalvsbroar finner vi i Pinebo, de ligger på gränsen till Marbäcks socken längs en indragen vägslinga helt nära den nya landsvägen. Avståndet mellan broarna är ca 80 meter. Broarna leder över var sitt vattenflöde nämligen Pinebobäcken respektive Kvarnbackaån. Dessa vattendrag förenar sig nedströms under det gemensamma namnet Pinebobäcken.
Valven består av relativt grov kilsten. Landfästena har massiva stenblock.
Stor blomsterprakt, bland annat smörbollar och midsommarblomster i överdåd, gran och björk runt om.
År 1982 sattes broarna i gott skick av Hössna Hembygdsförening i vars ägo de är.
Text från boken Sjuhärads gamla stenbroar av Bertil Ahlsèn
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 2020

Fotograf

Lars Andersson


Förening:

Hössna Hembygdsförening

Skapad av: Lars Andersson (2019-11-23 03:43:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hössna Hembygdsförening (2020-04-15 13:30:16) Kontakta föreningen