Styrelsen.

Ordförande: Vakant. Löpande.

Vice ordförande: Vakant

Sekr: Claes-Göran Petersen, telefon 0123-20737, mobil 070-3431420

Kassör: Göran Pettersson, telefon 0123-20029, mobil 070-8912017

Ledamot: Leif Månsson, telefon 0123-20648, mobil 073-5412583  Kontaktperson
Ledamot: Hans Malmström, telefon 0123-21173.
Ledamot: Hans-Göran Nilsson, telefon 0123-20545, mobil 070-7142569
Ledamot: Carl-Gustav Ståhl, mobil 073-1429980
 
Suppleant: Bengt-Olof Ringström, telefon 0123-20584, mobil 070-3287141
Suppleant: Sven-Erik Pettersson, telefon 070-6089205
Suppleant: Sven-Erik Jonsson, telefon 0123-20774, mobil 070-6423742

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter