Om oss

FÖR FLER SIDOR KLICKA PÅ "MENY" UPPE TILL VÄNSTER:

Styrelsen:

Ordförande: Bodil Östling, mobil 070-269 55 12, e-post: [email protected]

Sekreterare: Leif Månsson, mobil 073-541 25 83, e-post: [email protected]

Kassör: Göran Pettersson, mobil 070-891 20 17, e-post: [email protected]

Ledamöter: 

Claes-Göran Petersen, mobil 070-343 14 20, e-post: [email protected]

Hans Malmström, mobil 070-228 49 79

Hans-Göran Nilsson,  mobil 070-714 25 69,  e-post: [email protected]

Carl-Gustav Ståhl, mobil 073-142 99 80, e-post: [email protected]

Suppleanter:

Leif Johansson, mobil 070-3397816, e-post [email protected]

Sven-Erik Jonsson, mobil 070-642 37 42, e-post: [email protected]

 

FÖRENINGSBILDANDET

 
Föreningen bildades i maj 1975 av ett antal kultur- och hembygdsintresserade Gusumsbor med Per Göransson och Einar Sandell i spetsen. I ett upprop från 1978 skrev man bl. a. att "Vi vill arbeta för en ökad kunskap om och förståelse för vår bygds natur, kultur och människor i nutid och i gången tid."På ett tidigt stadium hade man tänkt att använda Alboga kvarn, dvs nuvarande Glashyttan som lokal. Efter en tid fick man dock disponera en arrendebostad vid den utskiftade gården Lill-Åby, straxt väster om samhället. Efter ytterligare en tid fick man disponera hela gårdsanläggningen förutom ladugården. Den förra ägdes av Valdemarsviks kommun medan resten av gården såldes till privata ägare. De första åren anordnades mycket populära "Gusumsmässor", som hölls i Gusums Folkets Hus.
Gusums Bruk priviligierades 1652 av vallonen Henry de Try som ett järnbruk, vilket redan 1661 kompletterades med mässingstillverkning. Bruket är speciellt känt för sina mässingsprodukter, förutom den nedlagda blixtlåstillverkningen. Mässing produceras fortfarande av Nordic Brass. Bruket och bruksmiljön har alltså mycket gamla anor. Hembygdsföreningen har bara något lite av dessa mässingprodukter i sina samlingar. Desto mera finns i stället i Bruksmuseet vid Syntorp, beläget vid E22 norr om samhället.
Hembygdsförenings egna samlingar består i första hand av skänkta äldre bruksföremål från trakten. Vid Lill-Åby finns också ett litet f.d. mässingsgjuteri och ett litet skomakar-museum som inrymts i en källarbod. Vid en brand i ladugården den 29/3 år 2000 antändes vårt magasin där inemot hälften av samlingarna fanns utställda. Där fanns bl.a. ovärderliga föremål från Gusums Bruk som t.ex. en kista, som man hämtade produkter i från bönder och torpare som gjorde hemarbeten åt bruket. Där fanns också äldre möbler och mängder av verktyg. Man kan utan vidare säga att det var en stor förlust både för hembygdsföreningen och bygden.
Vid Lill-Åby ordnas diverse festligheter som trubaduraftnar, danser, hantverks-utställningar och julmarknader. Vid behov hyres också lokalerna ut. Dessutom anordnas gökottor och torpvandringar. Antalet medlemmar är f.n. ca 150.
 
 Vid hembygdsgården finnes ofta aktiva medlemmar helgfria måndagar, och ibland torsdagar, kl 9-11, (Semesteruppehåll  under Juli.) Kontaktperson: Leif Månsson,  mobil 073-5412583.

Adress: Gusums Hembygdsförening

Lill-Åby

61571 Gusum

Vägvisning:

Skylt ´Hembygdsgård´ vid genomfarten (Bruksgatan) i Gusum.

Hemsida:www.hembygd.se/gusums-hembygdsforening