Om oss


Gusums hembygdsförening har en hembygdsgård i Lill-Åby, utanför det centrala Gusum. Sedan år 2020 är föreningen ägare till gården. Här finns två bostadshus, en smedja och skomakarhuset.  Föreningen har även fastigheten Skvalhällan och ansvarar för tre byggnader och området runt 'Gamla torget'.

Hembygdföreningens medlemmar träffas regelbundet en till två gånger i veckan på hembygdsgården Lill-Åby - måndagar och ibland torsdagar. Alla är välkomna att komma hit för att hålla hembygdsgården i gott skick och se över samlingarna.

Historik

Gusums hembygdsförening bildades i maj 1975 av ett antal kultur- och hembygdsintresserade Gusumsbor med Per Göransson och Einar Sandell i spetsen.  I ett upprop från 1978 skrev man att "Vi vill arbeta för en ökad kunskap om och förståelse för vår bygds natur, kultur och människor i nutid och i gången tid". På ett tidigt stadium hade man tänkt att använda Alboga kvarn, nuvarande Glashyttan som lokal. Efter en tid fick man dock disponera en arrendebostad vid den utskiftade gården Lill-Åby, straxt väster om samhället. Efter ytterligare en tid fick man disponera hela gårdsanläggningen förutom ladugården. Den förra ägdes av Valdemarsviks kommun medan resten av gården såldes till privata ägare. De första åren anordnades mycket populära "Gusumsmässor", som hölls i Gusums Folkets Hus.
Gusums Bruk priviligierades 1652 av vallonen Henry de Try som ett järnbruk, vilket redan 1661 kompletterades med mässingstillverkning. Bruket är speciellt känt för sina mässingsprodukter, förutom den nedlagda blixtlåstillverkningen. Mässing produceras fortfarande av Nordic Brass. Bruket och bruksmiljön har alltså mycket gamla anor. Hembygdsföreningen har bara något lite av dessa mässingprodukter i sina samlingar. Desto mera finns i stället i Bruksmuseet vid Syntorp, beläget vid E22 norr om samhället.
Hembygdsförenings egna samlingar består i första hand av skänkta äldre bruksföremål från trakten. Vid Lill-Åby fanns också ett litet  mässingsgjuteri och ett litet skomakar-museum som inrymts i en källarbod. Vid en brand i ladugården den 29 mars år 2000 antändes vårt magasin där inemot hälften av samlingarna fanns utställda. Där fanns ovärderliga föremål från Gusums Bruk som en kista, som man hämtade produkter i från bönder och torpare som gjorde hemarbeten åt bruket. Där fanns också äldre möbler och mängder av verktyg. Man kan utan vidare säga att det var en stor förlust både för hembygdsföreningen och bygden.
Vid Lill-Åby ordnas diverse festligheter som trubaduraftnar, danser, hantverks-utställningar och julmarknader. Vid behov hyres också lokalerna ut. Dessutom anordnas gökottor och torpvandringar.