Gustavsbergs Vänner

Värmdö Tidning 1991

Värmdö Tidning 1991 nr1

1991 har Värmdö kommun ett borgerligt styre med Margareta Nachmansson (M) som kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen.  Tidningen meddelar att den nya Ingarövägen nu är byggklar och att KF:s fastighetsbolag Gustavsbergs Fastigheter bekostar den planskilda korsningen över motortrafikleden och gångtunneln vid gamla Ingarövägen för 13 MKr och Charlottendal planeras. På södra sidan av motortrafikleden vill man bygga en golf- och konferensanläggning vid Lämshaga och fastighetsbolaget Anders Jonsson-gruppen vill bygga 400 äldrebostäder på berget mellan Mölnvik och Lämshaga. Området på berget kallar man Andersdal efter det rivna torpet på norra sidan av motortrafikleden. En del av företagets pengar visar sig komma från Ingarö kyrkokassa som förvaltas av en i kommunen moderat förtroendekvinna och nära släkting till byggföretagets ägare.  Hushållsporslinsfabriken (HPF) överlåts i flera steg till Hackman Porslin. Ericsson annonserar om sin planerade utbildningsanläggning vid Hålludden. Erik Norberg berättar i en utförlig intervju av Edla Sofia Arvidsson om hur det är att vara en ”äkta” gustavsbergare.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter