Gustavsbergs Vänner

Nytt på hemsidan 2017-10-18

Om du har fotografier, diabilder, VHS-band, Video8-band, Digital8-band, DV-band  eller smalfilm som kan vara av allmänt intresse så hör av dig till bildgruppen.
Gustavsbergs Vänners bildgrupp har nu börjat gå igenom diabilder i vårt arkiv. Vi tar gärna emot en Kodak Carousel dia-projektor om du har någon liggande.
Svara till bildgruppens e-postadress [email protected] om du har något förslag.

Tre promenader i Gustavsberg

 

Kulturförvaltningen i kommunen har publicerat en vandringsguide för Gustavsberg som kallas ”Tre promenader i Gustavsberg”. Den finns i tryckt version och på kommunens hemsida här.

 

 

 

Bostäder i västra Charlottendal

En ny box har lagts till med information om att ett detaljplaneförslag för att bygga bostäder väster om Blå Blomvägen som kallas västra Charlottendal. I den norra delen bygger VärmdöBostäder L-formade hyresbostäder medan JM bygger radhus och villor i den södra delen. Hur uppnår man konkurrens i byggandet till lägsta kostnader för de boende när marken ägs av ett byggbolag. Det är värt att notera att det förekommer rödlistade arter såsom Spillkråka, Tallticka och Tofsmes i området och 2-300-åriga tallar. Dessa naturförekomster skall kompenseras – men det framgår inte hur? Samråd pågår t.o.m 2017-11-07.

Tidningen Gustavsbergarens årgångar 1944, 1945 och 1946 har skannats om med bättre upplösning.

Ett medborgardialogmöte om Ekedalsskolans framtid hölls i kommunhuset den 7 sept 2017. De inledande 52 minuterna finns dokumenterade här. På kommunen hemsida finns  mer information om alternativen och resultatet av enkäten.

Gustavsbergs Vänner har skickat in ett remissvar på planprogrammet för trafikcentrum vid Ingarökrysset som finns under fliken Detaljplaner – remissvar eller här.

En ny box har publicerats med uppdaterad information om en ny markanvisningstävling som kommunen planerar för att bebygga Kvarnbergets norrsluttning mot Bagarvägen – Kvarnbergsterrassen markanvisning

Information om en ny utvidgad gästhamn som kommunen anlägger på Kattholmens västra sida finns under fliken ”Besök Gustavsberg!” Den blir tyvärr inte klar till sommaren 2017. Nu gäller det bara att locka hit besökande båtar. Eftersom hamnen ligger långt inne i skärgården skulle nog ett attraktivt pris vara en konkurrensfördel liksom de goda bussförbindelserna till Stockholm. Om Sjöfartsmuseet fick etablera ett fritidsbåts-museum i Kraftstationsbyggnaden från 1905 skulle det säkert också attrahera båtgäster att besöka Gustavsberg. Nu visar det sig att kommunen utan att ha någon intressent som vill driva en restaurang kommer att bygga om Elkraftstationsbyggnaden till restaurang. Det torde bli rätt hög hyra om den skall betala ombyggnaden utan kommunal subvention.

———————————————————————————————————-

Gratisprogrammet Adobe Flash Player kan du ladda hem för att spela upp filmklipp i flv-format.

Get Flash Player

För att läsa pdf-dokument behöver du gratisprogrammet Adobe Reader som du kan ladda hem här nedan:

Get Acrobat Reader web logo

Ett bra gratisprogram som klarar de flesta filmformat (mpg, mp4 och flv) är VLC Media Player.

VLC för Windows VLC för Mac

 

För synpunkter, korrigeringar och ev. felaktiga länkar kontakta  [email protected]

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter