Gustavsbergs Vänner

Nytt på hemsidan 2018-03-17

Om du har fotografier, diabilder, VHS-band, Video8-band, Digital8-band, DV-band  eller smalfilm som kan vara av allmänt intresse så hör av dig till bildgruppen. Gustavsbergs Vänners bildgrupp har nu börjat gå igenom diabilder i vårt arkiv. Vi tar gärna emot en Kodak Carousel dia-projektor om du har någon liggande eftersom vi har ett antal sådana kassetter laddade med bilder. Svara till bildgruppens e-postadress [email protected] om du har något förslag.

Ulla Wikanders bok: Kvinnors och mäns arbeten: Gustavsberg 1880 – 1980 finns nu under separat flik i vänstermenyn. Boken innehåller många intervjuer med namngivna gustavsbergare om hur arbetet organiserades och fördelades för kvinnor och män under en hundraårsperiod.

——————————————————————————————Årsmötet valde ny styrelse för Gustavsbergs Vänner och dessa uppgifter har uppdaterats och finns under fliken Om Gustavsbergs Vänner

——————————————————————————————-

Till årets gustavsbergare utsågs på årsmötet 13 mars 2018 fabrikör Lars-Erik Harvig ägare till Gustavsbergs Porslinsfabrik.


——————————————————————————————————

Ett avtal mellan Värmdö kommun och Nationalmuseum har äntligen förhandlats fram om driften av Porslinsmuseet. Mer information finns som zip-fil under den gröna boxen till höger. En enigt kommunstyrelse godkände förslaget 7/2. Kommunfullmäktige beslutade godkänna avtalet vid sitt februarisammanträde. Kooperativa Förbundet har nu också godkänt avtalet.

————————————————————————————————————-

Kvarnbergsterrassen kallas nu Umbra som betyder Skugga på italienska.

Vi har begärt ut handlingarna för det antagna anbudet från kommunen och fått ut den intressanta delen av anbudet medan resten blivit hemligstämplat, mest referensobjekten. Informationen kan studeras under sidan Gustavsbergsaktuellt i Värmdö kommun eller här.

———————————————————————————————————

Gustavsbergs Klubb firade 60 år 1920 och då skrevs en historik över de gånga åren som finns här. En överraskande notis är dennaFör de brandskadade i Varberg har på den å Nya Dagligt Allehandas kontor utlagda listan ånyo tecknats 101 RDR. 10 öre, utgörande behållningen av ett av arbetare vid Gustavsbergs porslinsfabrik givet societetsspektakel.”  Trots att porslinsarbetarna knappast levde gott med låg lön, brister i arbetsmiljön och bostadsförhållandena ville man ändå skänka ett betydande belopp till de som hade drabbats av eldsvåda i en helt annan del av Sverige.

———————————————————————————————————-

Tre promenader i Gustavsberg

 

Kulturförvaltningen i kommunen har publicerat en vandringsguide för Gustavsberg som kallas ”Tre promenader i Gustavsberg”. Den finns nu i omtryckt version och på kommunens hemsida här.

 

 

———————————————————————————————————–

En ny box har publicerats med uppdaterad information om en ny markanvisningstävling som kommunen planerar för att bebygga Kvarnbergets norrsluttning mot Bagarvägen – Kvarnbergsterrassen markanvisning. Samtidigt planerar kommunen att ta bort nuvarande väg från Farstaviken mot Gustavsbergs Centrum och dela upp den på Bagarvägen och gamla Värmdövägen mellan kyrkan och Kyrkettan. Då blir sträckan mellan Farstaviken och Daghemmet Blomkulan Gustavsbergs getingmidja. Trafikanter från Hästhagen eller östra Gustavsberg som skall till Munkmora eller Lugnet får då åka via Bagarvägen runt kyrkan mot Bleksängsvägen eftersom nuvarande väg förbi bussterminalen stängs för biltrafik. Det blir trångt intill Kvarnberget med hus och genomfartsvägen intill.

———————————————————————————————————-

Gratisprogrammet Adobe Flash Player kan du ladda hem för att spela upp filmklipp i flv-format.

Get Flash Player

För att läsa pdf-dokument behöver du gratisprogrammet Adobe Reader som du kan ladda hem här nedan:

Get Acrobat Reader web logo

Ett bra gratisprogram som klarar de flesta filmformat (mpg, mp4 och flv) är VLC Media Player.

VLC för Windows VLC för Mac

 

För synpunkter, korrigeringar och ev. felaktiga länkar kontakta  [email protected]

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter