Gustavsbergs Vänner

Nytt på hemsidan 2018-10-16

Bildgruppen under ledning av Ingvar Pettersson börjar höstsäsongen tisdag 25/9 kl 13-15 i lokalen på Skyttevägen 3. Om du har fotografier, diabilder, glasplåtar, VHS-band, Video8-band, Digital8-band, DV-band  eller smalfilm som kan vara av allmänt intresse så hör av dig till bildgruppen. Svara till bildgruppens e-postadress om du har något förslag. [email protected]


Scenstudions revy är framflyttad till efter nyår p.g.a. brist på repetitionstider på Gustavsbergsteatern.

————————————————————————————————————

Nils Erikssons skrift om Ungdomsträffen i Bergasalen har skannats in och den finns under flikarna Gustavsberg genom tiderna – KF och Gustavsberg 1937  – 2000 på sidan om Bergasalen – Gustavsbergs atombombsäkra skyddsrum.

———————————————————————————————————-

Värmdö tidning hela årgångarna 1975, 1976 och 1977 har skannats in. 1978 nr 1 och nr 2 är också klara

—————————————————————————————————————————-

Gustavsbergs Vänner föreslår att Gustavsbergs äldsta byggnad Gamla Kontoret/Gula Byggningen byggnadsminnesförklaras av Länsstyrelsen.

Gula Byggningen har haft flera namn och många funktioner genom åren. Den ligger som en av flera byggnader längs Farstaviken och utgjorde fabrikens ansikte utåt. Huset är fabrikens äldsta byggnad och uppfördes 1826 när porslinsfabriken startade. Det lär ha köpts av fabrikens förste verkmästare Fredrik Rodhe och transporterats från Fredriksdal i Järlåsa socken, Uppland tillsammans med en del utrustning för porslinstillverkning. Det fick namnet Gamla kontoret när brukspatron Wilhelm Odelberg lät bygga ett nytt kontorshus i riddarborgsstil åren 1897–1898. Huset är uppfört i timmer och försågs med grå spritputs 1915, bland annat för att minska brandfaran. Det färgades gult sedan år 1969 och återfick då namnet Gula Byggningen. Huset har tjänat både som kontor och bostäder. En kyrksal inreddes där 1830. Den vackra kyrksalen har också̊ används som porslinsmuseum, samlingslokal och möbelaffär. Den ingår idag i Gustavs­bergs Konsthall.

Länsstyrelsen skriver att vissa byggnader eller bebyggelsemiljöer bedöms ha ett så högt kulturhistoriskt värde att det ligger i vårt gemensamma intresse att de bevaras för framtiden. Det kan bland annat ske genom en byggnadsminnesförklaring i enlighet med Kultur­miljö­lagen (1988:950).

I Värmdö kommun är bara tre byggnader byggnadsminnesförklarade: Grönskärs fyr, Tullhuset i Sandhamn och Villa Gransäter. Således är ingen byggnad i Gustavsberg med dess bruksmiljö byggnadsminnesförklarad.

Statliga byggnadsminnen i Värmdö kommun är Korsö torn, Fredriksborgs fästning och torpet Rågskär.

Hembygdsföreningen Gustavsbergs Vänner föreslår att Länsstyrelsen i samråd med fastighetsägaren Värmdö kommun låter byggnadsminnesförklara Gula Byggningen. Fastigheten är i behov av akut underhåll som nedanstående bilder visar. Putsen ramlar av på flera ställen. Underhåll av sina fastigheter är inte Värmdö kommuns bästa område. Nu visar det sig att kommunen först reserverat pengar till renoveringen redan 2016. Sedan skall man bestämma vad man skall göra för pengarna. Om pengarna räcker så skall upprustning ske 2019.


Strandvik
JM – Seniorgården meddelar att det nu är klart att företaget Sisyfos kommer att bygga om Strandvik till bostäder. Sisyfos, som ägs av entreprenören Olle Larsson, är specialiserat på att bygga om äldre fastigheter. De värdesätter platsers och byggnaders historia högt och kommer att ansvara för renoveringen av villan. Villa Strandvik kommer att byggas om till bostäder och planeras att färdigställas samtidigt som Strandviks flyglar. Sisyfos har tidigare genomfört ett större projekt vid Venngarn i Sigtuna kommun där ett nytt bostadsområde skapats kring det gamla 1600-tals slott som uppfördes under Magnus Gabriel de la Gardies tid och närmare Gustavsberg upprustningen av Villa Björkudden på Tynningö som fraktades dit efter att ha varit utställt vid Stockholmsutställningen 1897.

———————————————————————————————————-

Gustavsbergs Vänner medverkade vid Nationaldagen i Gustavsbergs hamn. Pigge, Erland och Leffe gjorde grovjobbet med att montera upp tält och skaffa fram bord. Vi fick sex nya medlemmar.

 

 

 

———————————————————————————————————–

Avtal mellan Värmdö kommun och Nationalmuseum äntligen klart.

Ett avtal mellan Värmdö kommun och Nationalmuseum har äntligen förhandlats fram om driften av Porslinsmuseet. Mer information finns som zip-fil under den gröna boxen till höger. En enigt kommunstyrelse godkände förslaget 7/2. Kommunfullmäktige beslutade godkänna avtalet vid sitt februarisammanträde. Kooperativa Förbundet har nu också godkänt avtalet. Så nu skall samlingarna omsorgsfullt packas så lokalerna kan upprustas enligt ett statens krav på sina museum beträffande säkerhet och tillgänglighet. Förhoppningsvis kan museet återöppnas 2019.

————————————————————————————————————-

En ny box har publicerats med uppdaterad information om en ny markanvisningstävling som kommunen planerar för att bebygga Kvarnbergets norrsluttning mot Bagarvägen – Kvarnbergsterrassen markanvisning. Samtidigt planerar kommunen att ta bort nuvarande väg från Farstaviken mot Gustavsbergs Centrum och dela upp den på Bagarvägen och gamla Värmdövägen mellan kyrkan och Kyrkettan. Då blir sträckan mellan Farstaviken och Daghemmet Blomkulan Gustavsbergs getingmidja. Trafikanter från Hästhagen eller östra Gustavsberg som skall till Munkmora eller Lugnet får då åka via Bagarvägen runt kyrkan mot Bleksängsvägen eftersom nuvarande väg förbi bussterminalen stängs för biltrafik. Det kallar kommunens konsultfirma får att ”sila” trafiken med fler korsningar och konfliktpunkter som följd. Det blir trångt intill Kvarnberget med hus och genomfartsvägen intill.

Kvarnbergsterrassen kallas nu Umbra av anbudsvinnaren Oscar Properties. Det betyder skugga på italienska.

Vi har begärt ut handlingarna för det antagna anbudet från Oscar Properties från kommunen.  Informationen kan studeras under sidan Gustavsbergsaktuellt i Värmdö kommun eller här.

———————————————————————————————————-

Gratisprogrammet Adobe Flash Player kan du ladda hem för att spela upp filmklipp i flv-format.

Get Flash Player

För att läsa pdf-dokument behöver du gratisprogrammet Adobe Reader som du kan ladda hem här nedan:

Get Acrobat Reader web logo

Ett bra gratisprogram som klarar de flesta filmformat (mpg, mp4 och flv) är VLC Media Player.

VLC för Windows VLC för Mac

 

För synpunkter, korrigeringar och ev. felaktiga länkar kontakta  [email protected]

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter