Gustavsbergs Vänner

Röster på rullband från 1950-, 1960- och 1970-talen

Originalets kvalitet på dessa tidiga inspelningar på rullbandspelare som Gösta Dahlberg gjorde är inte så bra men vi har försökt förbättra dem genom att kompensera för den dåliga diskanten. Gösta redigerade banden i mitten av 1970-talet och inleder vart och ett av dessa men en introduktion. Även Torsten Rolf använde tidigt en rullbandspelare vid sina möten med äldre kommunmedborgare. Det finns uppskattningsvis ett 20-tal intervjuer på rullband bevarade i Värmdö kommuns arkiv. Flera av dessa intervjuer finns redovisade i tidningen Gustavsbergaren.

Gösta Dahlberg intervjuar Knut Andersson 82 år 1954 på Värmdögatan 2.

Gösta Dahlberg intervjuar dessignatören och chefen för dekoravdelningen John Stjerna 1954

Gösta Dahlberg intervjuar Oscar Vadström 80 år 1966 på Mariaplan 2.

Torsten Rolf intervjuar gravör Johan Hellqvist 1960 som iordningsställt Porslinsmuseet i kyrksalen på Gamla Kontoret (Gula Byggningen).

Torsten Rolf intervjuar handmodellformare Samuel Svensson 1960.

Fritz Berg intervjuar byggnadsarbetaren, dödgrävaren, fornminnesvårdare mm Karl Backman, Ösby torp.

Torsten Rolf intervjuar Mylla och Bonne, busschauffören Gustav Möller och sadelmakaren Anders Bonnevier.

Torsten Rolf intevjuar handlaren och kommunalmannen Melker Dahllöf, Alphem, Ingarö 1968.

Kyrkoherde Olle Hallin predikar 11 augusti 1968 i Gustavsbergs kyrka.

Torsten Rolf intervjuar kommunalmannen och elverkschefen Anders Steen 79 år i Kvarntorpet 1978

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter