Gustavsbergs Vänner

Gustavsbergs Manskör sjunger vårsånger

Det var den 2 okt 1933 som Gus­tavsbergs manskör bildades. Vid starten fick den 32 medlemmar. Herr Oskar Ullberg valdes till di­rigent  och sångarna fördelades i de olika  stämmorna enligt vad föl­jande paragraf ur det första pro­tokollet omtalar:

”Herrar Axel  Unden, Valdemar Sand, Gunnar Pettersson, John Pettersson, Hilding Jonsson, Ver­ner Lindberg, Lennart Backman, 1:a tenorer;

Malkolm Olsson, Gustav  Pettersson, Edvin Lown­des, Sven  Pettersson, Axel  Björk­man,  Erik  Nyström, Birger Pettersson, 2:a  tenorer;

Sigge Pet­tersson, Gunnar Möller, Sven Ull­berg, Sten Pettersson, Albin Olovsson, Evert Forslund, l:a  basar;

Erik Sjökvist, John Svens­son, Gösta Karlsson, Erik Nord­ström, Erik Olsson, Herman Fall, Axel Fall, Gustav Möller, Evert Johansson, Eskil Pettersson, Sven  Jonasson, 2:a basar”.

Så­ledes bestod kören vid starten av sju 1:a  tenorer, sju 2:a  teno­rer,  sex  l:a basar och elva 2:a basar. De flesta av dessa  sångare voro tränade körsångare från Klubbens manskör och Manskören Sångar­bröderna samt från kyrkokören och S. D. U. K:s sångkör.  Samman­hållningen var god, och repe­titionerna besöktes mangrant. Den första sång som sjöngs var Till Österland vill  jag fara.

Lyssna på när Gustavsbergs Manskör sjunger vårsånger, klicka på länkarna till ljudklippen nedan:

1. Glad såsom fågeln i morgonstunden

2. Vintern rasat ut bland våra fjällar.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter