Gustavsbergs Vänner

Kvarnbergsskolan – Enhetsskolan

Underhållet av Kvarnbergsskolan kommer nu igång.

Kvarnbergsskolan byggdes 1950 när Gustavsbergs kommun som en av de första hade beslutat att införa den 9-åriga enhetsskolan i slutet av 1940-talet. Först bedrevs försöksverksamhet med realskoleklasser i Gustavsberg som bl.a. flera av våra medlemmar deltog i med gott resultat.  Kvarnbergsskolan ritades av funkisarkitekten Olof Thunström och står som en symbol uppe på Kvarnberget ”mitt i byn” över den moderna skolpolitiken med målsättningen att ge alla barn möjlighet till utbildning efter ens egna förutsättningar. Gratis skolfrukost och fria läroböcker ingick i kommunens syn på hur utbildningen skulle bedrivas. Långt in på 1960-talet betalade Gustavsbergs kommun bidrag till skolböcker för de elever som gick i andra kommuners gymnasieskolor där dessa inte var fria. Med anledning till kommunpolitikernas tidigare tveksamhet beträffande att underhålla Kvarnbergsskolan och deras brist på känsla för traditioner och vad som är speciellt med Gustavsberg har vi skannat in Ville Samuelssons mycket läsvärda historieskrift ”Skolan mitt i byn – Kvarnbergsskolan” och den finns här.

Kvarnbergsskolan, ritad av KF-arkitekten Olof Thunström, byggdes åren 1949 – 1950 ”mitt i byn” till största delen i egen regi av Gustavsbergs Fabrikers byggnadsavdelning. Denna stumfilm spelades in av fabrikens fotograf Hilding Ohlson som senare tog efternamnet Engströmer. Filmen är ett intressant tidsdokument över de byggnadsmetoder som användes och hur den moderna skolan infördes i Gustavsbergs kommun som var en av pionjärerna för införandet av den 9-åriga enhetskolan i Sverige. Filmen finns här i flv-format.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter