Gustavsbergs Vänner

Folkskolan – Ekedalsskolan

Edla Sofia Arvidsson skriver i Ekedalsskolans 100-årsjubileumsskrift att den första fasta skolan etablerades redan 1834 i två rum i ”Gula byggningen” åtta år innan 1842 års folkskolestadga. Dem föreskrev att församlingarna skulle anordna och bekosta undervisning av alla barn. Skolan flyttade så småningom till det 1860 byggda Värdshuset. Ekedalsskolans första byggnad ”träkyrkan” byggdes år 1883 och nyttjades som gymnastiksal efter 1907 när Gustavsbergs Kyrka stod klar.

Röda skolan 1884_wsFotograf: Röda skolan 1884_wsDen nu Röda skolan byggdes året efter ”träkyrkan” 1884. I dess övervåning inryms ett skolmuseum. Det rivningshotade bostadshuset Solhem från 1870-talet strax nedanför Ekedalsskolan användes som skollokal åren innan innan den nu Gröna skolan färdigställts 1903.

???????????????????????????????Fotograf: ???????????????????????????????Under första världskriget tillkom 1915 den Gula skolan.

Gula skolan 1915 beskuren_wsFotograf: Gula skolan 1915 beskuren_wsNär det expanderande brukssamhället ändå saknade skollokaler nyttjades också Baptistkapellet som ritskola och i en byggnad vid nuvarande Båtvägen låg slöjdskolan där barnen tidvis producerade emballage för fabriken.

1943 filmade kantor Gösta Borg folkskolans elever på en friluftsdag när de byggde hässjor på åkern vid Lemshagas Fiskartorp. Filmen finns här.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter