Gustavsbergs Vänner

Gustavsbergs Klubb – Nöjesklubben

Gustavsbergs Klubbs bildande

Under Godenius strid för nykterhet blev det emellertid nödvändigt att skaffa bruket samlingslokaler dit arbetaren kunde gå istället för att tillbringa fritiden på krogen. För detta ändamål bildade Godenius 1860 Gustavsbergs arbetares klubb för vilken rum inreddes i den nya värdshusbyggnaden, som därför i början kallades Klubbhuset. Sammanslutningen disponerade där de bästa lokalerna, en stor sal och några mindre rum med vacker utsikt över Farstaviken. Mot en årsavgift, 24 skilling för man och 12 för kvinna, hade medlemmarna i klubben tillgång till tidningar, böcker och olika sällskapsspel; vid årsmötena roade man sig dessutom med dans, kvartettsång och amatörteater.
(Ur Carin Lindskog-Nordströms bok ”Gustavsberg 1640-1940”)

Den tidigaste medlemsförteckningen är från 1862 och styrelsen benämnes direktionen och dess medlemmar direktörer medan övriga medlemmar benämnes ledamöter.

Medlemmar 1862s1_optFotograf: Medlemmar 1862s1_opt Medlemmar 1862s2_optFotograf: Medlemmar 1862s2_optFotograf: Medlemmar 1862s2_opt

Det äldsta protokollet som finns bevarat är från årsmötet 29 januari 1865 kallat allmänt möte där redovisningen för år 1864 behandlades. Ordföranden Hr Küsel klagar inledningsvis på det dåliga intresse för klubbens verksamhet som uppslutningen av närvarande medlemmar visar. Protokollet finns i avskrift här.

Gustavsbergs Klubbs stadgar finns här.

Gustavsbergs Klubb firade 60 år 1920 och då skrevs en historik över de gånga åren som finns här. En överraskande notis är denna ”För de brandskadade i Varberg har på den å Nya Dagligt Allehandas kontor utlagda listan ånyo tecknats 101 RDR. 10 öre, utgörande behållningen av ett av arbetare vid Gustavsbergs porslinsfabrik givet societetsspektakel.”  Trots att porslinsarbetarna knappast levde gott med låg lön, brister i arbetsmiljön och bostadsförhållandena ville man ändå skänka ett betydande belopp till de som hade drabbats av eldsvåda i en helt annan del av Sverige.

Lördagen den 29 oktober 1910 invigdes Gustavsbergs Klubbs teater efter det att klubbhuset tillbyggts med en scen. Lustspelet ”Svärfar” av Gustaf af Geijerstam uppfördes med Josef Ekberg i huvudrollen.

Program vid Klubbteaterns invigning 1910

Gustavsbergs Klubbs Teaters invigning 1910

Hilding EngströmerFotograf: Hilding Engströmer

Gustavsbergs Klubbhus – Folkan

1889 byggde Gustavsbergs Fabriker Klubbhuset i Klubbparken på en höjd där nuvarande Gustavsbergs Centrum ligger. Det blev senare samhället teater och biograf under namnet Folkan. 1963 revs byggnaden och berget jämnades med marken för Domusvaruhuset som invigdes 1964.

Klubbens historia beskrevs av dess mångårige kassör Gustav Gehlin i tidningen Gustavsbergaren 1943. Gustavsbergs Vänner har fått originalprotokoll och medlemslistor m.m. från Klubbens äldre historia från familjen Gehlin.

Under Gustavsbergs Klubbs sista aktiva år på 1940-talet var Klubbparken upplåten till olika föreningar i samhället som skulle bidra med personal till driften. En inblick i  styrelsens verksamhetsberättelse 1948 visar på att många av klubbens 60 medlemmar var s.k. hedersmedlemmar och knappast deltog i det praktiska arbetet. Detta visade sig inte fungera så bra så i stället tecknade föreningslivet andelar i nybildade Gustavsbergs Folkparksförening u.p.a. 1948, som köpte Klubbparkens inventarier av Gustavsbergs Klubb. Harry Pettersson och Gösta Dahlberg skrev då  ett brev till Klubben med en önskan att Klubben kunde stödja folkparksföreningen genom att t.ex. teckna andelar.   Dåvarande kassören i folkparksföreningen Axel Björkman forskade  i Klubbens protokoll och skrev i tre nummer av tidningen Gustavsbergaren 1958 utförligt om Klubbens verksamhet genom åren.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter