Gustavsbergs Vänner

Elow Nilsson, Gustavsbergaren som stupade för Frankrike i 1:a Världskriget

Nu utkommer Elow Nilssons brev från fronten till Veckojournalen som bok hos bokklubben Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Han kom från Gustavsberg utanför
Stockholm. Vid krigsutbrottet arbetade han på ett hotell i Paris och anmälde sig utan att tveka som frivillig att strida mot Tyskland. Nilsson placerades i Främlingslegionens 2. regemente, som drabbades av stor manspillan under striderna i Champagne 1915.
Förlusterna var så stora att enheten fick upplösas och Elow Nilsson fördes över till 170. infanteriregementet tillsammans med ytterligare några svenskar till Verdun 1916 och upplevde fasorna vid platser som Fort Douaumont och Fort Vaux. När han äntligen slapp denna mardröm skickades han till Somme – en annan av världskrigets allra gruvligaste
platser. Det var också där han mötte sitt öde den 12 september 1916.Under hela denna period, från krigsutbrottet ända fram till sin död, förde han noggranna dagboksanteckningar som regelbundet skickades hem till Sverige och publicerades som följetong i Veckojournalen och utgiven som bok 1917 med titeln ”Svenska hjältar vid fronten”. Ett utdrag ur SVT-programmet Det Stora Kriget som till en del baserar sig på hans artiklar finns här.

Mats BjörkmanFotograf: Mats Björkman

På gravör Gustaf Nilssons gravsten på Gustavsbergs kyrkogård finns denna text: ”Sonen Elow * 14/3 1894 vilar i fransk jord. Stupade i Världskriget för Frankrike den 12/9 1916.”

Elow NilssonFotograf: Elow Nilsson

Omslagsbilden på boken baserad på Elow Nilssons dagboksanteckningen utgiven av Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2014.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter