Gustavsbergs Vänner

Runda Huset – Gustavsbergs kommunalhus 1954 – 1997

Nordisk Tonefilms journalfilm ”NUET” visades på biograferna innan TV-programmen började sändas. Vid invigningen av Runda Huset, som till stor del ännu inte utnyttjades som kommunalkontor med den lilla kommunalförvaltning som fanns då, spelades ett journalfilmsinslag in för ”NUET” och som publicerats av Filmarkivet. Det korta avsnittet om Runda Huset finns här (mpg) eller här (mp4).

Data kring Kommunalhuset – Runda Huset

Byggnadsarbetet påbörjades under aug. 1952 och byggnaden var inflyttningsfärdig i dec. 1953. Färdigställandet fördröjdes något ·På grund av vissa ·leveranshinder. Byggnaden har fyra vå­ningar, men är konstruerad för påbyggnad med ytterligare 2-3 våningar.  Utrymme för hiss finnes i hallen, varigenom ljusöppningens nyckel­hålsform uppkommit.

Byggnadskostnaderna, som beräknas utgöra c:a 150 kr/m3 byggnadsvolym, motsvarar ett sammanlagt belopp av c:a 600.000 kr.

Byggnadsyta 10 x 10 x 3,14 = 314 m2

Kommunikationsyta + ljusöppning = 76 m2

Avstånd mellan längst avlägsna rum c:a 11 m.

Byggnadsvolym c:a 3.900 m3

Netto våningsyta c:a 1.000 m2

Effektiv kontorsyta c:a 490 m2

Gemensamma utrymmen c:a 150 m2

Salen i 4:e våningen c:a 200 m2 Representationsutrymmen c:a 200 m2

Som speciella synpunkter noteras:

att kontorsrummets yta ökar mot fönsterväggen där arbetsplatserna är belägna;

att de oftast alldeles outnyttjade ytorna på bägge sidor  om  entredörren till  rummet   bortfaller;

att sidoväggarna i rummet blir snedställda mot fönsterväggen, varigenom rummet får en god reflekterad dagsljusbelysning;

att i expeditionsrummen med disk erhålles tillräckligt stort utrymme för allmänheten utanför disken och riklig plats för expedition och annat kontorsarbete innanför disken och vid fönsterväggen;

att den runda hallen med taklanternin ger fullt dagsljusbelysta kommunikationsutrymmen i hela byggnaden;

att avståndet mellan de runt hallen liggande rummen blir kortast möjligt;

att i detta hus har trappan förlagts till yttercirkeln, detta med hänsyn till önskan att få en för flera ändamål användbar dagsljusbelyst hall i nedersta planet. Hallen skall tillsammans med innanför liggande sammanträdesrum kunna användas som festlokal. Ett kök som samtidigt får tjänstgöra som lunchrum finns i anslutning till hallen;

att dagsljuslanterninen på taket har givits relativt stor höjd, dels ur konstruktiv synpunkt, men även för att ge en festlig accent åt byggnaden, inte minst under den mörka delen av dygnet;

att översta våningen är reservutrymme, som efter behov kan indelas i rum. Nu kommer övre hallen att användas som samlingssal.

Byggnadskommitte har varit kommunalfullmäktiges ordförande Gunnar Andersson, kommunalnämndens ordförande Harry Pettersson, kamrer Arvid Eriksson, ingenjör Anders Steen samt kommunalkamrer Gunnar Olofsson.

Ritningarna till den nu uppförda byggnaden är utarbetad av arkitekt Olof Thunström SAR vid KF:s arkitektkontor.

Byggnadsarbetet har bedrivits halvkommunal regi under ledning av byggmästare Anton Skoglund vid A.B. Gustavsbergs fabrikers byggnadsavdelning. Byggnadskonstruktör: överingenjör Gösta Lundin KF; elkonstruktör: ingenjör Carl.Erik Ahlen KF; värme- och sanitets­­konstruktör ingenjör Rune Mårtensson; ventilationskonstruktör: ingenjör Olof Eklöf; kontrollant: ingenjör Gunnar Tideström. Delentreprenörer för el.-inst.: Fackföreningarnas Byggnadsproduktion; rörinstallationer: Kuno Ekströms rörfirma; målningsarbete Firma Joel Fläcke; inredningen: Kommunaktiebolaget; gardiner: Firma Gardin-Hansson.

Kommunalhuset invigdes den 20 februari 1954 – artikel ur tidningen Gustavsbergaren 1954 nr1

Vårt berömda Runda Hus – artikel av Edla-Sofia Arvidsson i Värmdö Tidning 1988 nr3.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter