Gustavsbergs Vänner

Bergasalen – Gustavsbergs atombombsäkra skyddsrum

I mitten av 1950-talet under det kalla kriget med atombombshotet hängande över oss byggde KF ett ”atombombssäkert” skyddsrum i Kvarnberget. Gustavsbergs kommun bekostade inredning så att det kunde användas som samlingssal i fredstid. Det blev ett viktigt tillskott eftersom det saknades större samlingslokaler i samhället. Invigningen ägde rum 13 maj med 300 personer i publiken. Porslinsfabrikens VD Hjalmar Olson var invigningstalare och ”överlämnade Bergasalen” till kommunens ungdomsverksamhet som ungdomsgård. Gustavsbergs kommun bekostade inredningen av skyddsrummet till en samlingslokal för fritidsverksamheten. Projektet var ett samarbete mellan fabriken och kommunen. Den stora samlingssalen kläddes med gult tegel och inredningen utgjordes av ”bekväma stolar i långa rader” och  i fonden en scen med vackert draperi.

Idag är lokalen lager, men 1950-talsinredningen är i stort sett intakt med tegelväggar och inredda biutrymmen med bl. a. kök och toaletter. Det fanns en borrad djupbrunn för vattenförsörjningen, fläktrum, värmeväxlare, luftkanaler, reservkraftrum med dieselgenerator, oljetank, aggregatrum för luftrening samt ett aggregatrum för varmluft och avfuktning. Mäktiga är portarrangemangen och entréns s k detonationsficka, ett stötvågsutrymme in i berget förbi ingången till själva skyddsrummet. Bergasalen kan inte längre användas i publika sammanhang p g a att lokalen saknar alternativa utrymningsvägar, men är ett märkligt minne från kalla krigets dagar.

I många år användes Bergasalen  som möteslokal och som ungdomsgård. Gösta Dahlberg och Yngve Nyström var initiativtagare till verksamheten som i början drevs av en ungdomskommitté. Bergasalen blev ett begrepp bland ungdomen, inte minst p g a de många konserter och ”lördagsdanser” som ägde rum i lokalen. Om det tidiga 1960-talets ungdomsverksamhet i Bergasalen kan man läsa i Nils Erikssons häfte ”Ung i Gustavsberg” (2002) som finns på biblioteket. (Källa: Johan Aspfors och tidningen Gustavsbergaren)

Sveriges Radio besökte ungdomsträffen i Bergasalen och talade med Bergarådets Rigmor Stenström och Lasse Andersson och Gösta Dahlberg. Reportaget sändes i radioprogrammet ”Med ungdom landet runt” den 23 mars 1957 och här finns ett bildspel med ljudklipp från radioprogrammet.

Nils Eriksson arbetade som ungdomsassistent i Gustavsberg 1961 – 1963 och ansvarade för Ungdomsträffen i Bergasalen. Vid Gustavsbergs Vänners höstmöte 2002 berättade han om sin tid i Gustavsberg och överlämnade en liten skrift med fotografier och sidor ur tidningen Gustavsbergaren med titeln ”Ung i Gustavsberg” som vi skannat in även högupplöst.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter