Gustavsbergs Vänner

Strandvik

Arbetet med JM:s detaljplan för Strandvik har återupptagits sedan kommunen lagt sig platt för JM:s krav på att behålla grönområdena väster om Solhem. Förslaget till bebyggelse på båda sidor om Strandvik är i stort sett detsamma som tidigare. Solhem från 1870-talet anser man vara förvanskat för att det upprustades på 1940-talet till bostad för fabrikens kamrer och det vill man riva. Huset har stått tomt i flera år trots bostadsbristen.

Gustavsbergs Vänners remissvar på det senaste (begränsade) detaljplaneförslaget för Strandvik finns här.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter