Gustavsbergs Vänner

Kvarnbergsterrassen

Perspektivbilder Kvarnberget 4 punkthus, 10 våningar 131106 1Fotograf: Perspektivbilder Kvarnberget 4 punkthus, 10 våningar 131106 1

Kvarnbergsterrasen 3.0 blir Kvarnbergshöjden, Kvarnbergstoppen eller varför inte Solsidan som pendang till Skuggan som låg vid den s.k. Mariaterrassen.

Värmdö kommun och PEAB har nu förkastat de tidigare planerna som utarbetats för en bebyggelse vid Kvarnbergets norra brant som bl.a. Länsstyrelsen motsatt sig främst p.g.a den dominans som byggnadskomplexet skulle få i dalen mellan kyrkan och Runda Huset. Den främsta orsaken är nog att det skulle bli svårt att sälja dessa bostadsrätter i detta mörka norrläge med en genomfartsväg på norrsidan mot parken.

Nu har Kvarnbergsterrasen 3.0 presenterats med fyra tunga 10-våningars höghus placerade uppe på berget ett stenkast från Kvarnbergsskolan. Namnet måste nu bytas och kanske blir det Kvarnbergstoppen, Kvarnbergshöjden eller varför inte Solsidan som pendang till Skuggan som fordom låg där Riksbyggen nu bygger den s.k. Mariaterrassen. Trots att Riksbyggens reklambyrå trodde att de som skulle flytta in var de första som bosatt sig där, har många gustavsbergare förfädrar som bott i Skuggan exempelvis webbredaktörens farfar som växte upp där i huset som var av Kullentyp.

Värmdö kommun har med inspiration från Danviksklippan vid Henriksdal arbetat fram ett nytt förslag till husklumpar som är det minst dåliga av de som hittills presenterats. Det är bråttom förstås för en ny detaljplan måste tas fram med expressfart innan det förlängda markanvisningsavtalet med byggfirman PEAB går ut den 1 juli 2014. Vi har kombinerat kommunens bildmontage till ett glatt bildspel som finns här.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter