Gustavsbergs Vänner

Fornminnen och naturminnen

Fornminnen i Gustavsberg och Ingarö av Göran Lundgren

När Göran Lundgren arbetade som lärare vid Kvarnbergsskolan utarbetade han en liten skrift med kartskisser om kända fornminnen i dåvarande Gustavsbergs kommun som du kan läsa här.

Farsta gravfält och vikingaboplats.

I centrala Gustavsberg finns på kullen ovanför Kattholmen ett gravfält från yngre järnåldern och strax söder därom en vikingaboplats.

Farsta boplats kartaFotograf: Farsta boplats karta

skylt Farsta gårds gravfältFotograf: skylt Farsta gårds gravfält

Ristning vid Blåsut

Nära triangelpunkten Blåsut på det höga berget ovanför busshållplatsen Eriksberg på gamla Värmdövägen finns en ristning daterad 24/6 1879, dvs midsommarafton 1879. Man kan också läsa bokstaven W eller eventuellt W sammanväxt med A. En gissning är att Wilhelm och Hilma  Odelberg firade sin 10-åriga bröllopsdag uppe på berget.

W 24_6_1879_680_480Fotograf: W 24_6_1879_680_480

Nedgrävda plåtmynt vid Andersdal

Torparen Westerlund i Andersdal  fann sju plåtmynt 1924 varav två saknas och kan finnas deponerad någonstans i Gustavsberg. Enligt fil dr. Wilhelm Odelberg blev de stulna vid ett inbrott i från Gustavsbergs museum. Om någon har en bild på fyndplatsen (flyttblocket) så vore det bra som illustration.

Uppland Gustavsberg SML4Fotograf: Uppland Gustavsberg SML4

Jättegryta på berget ovanför Lemshaga busshållplats.

På berget ovanför Lemshagas busshållplats finns några jättegrytor som kanske inte är så kända utanför orienterarkretsar.  Den vattenfyllda jättegrytan på bilden är ca 1 m djup. De hittades i samband med Gustavsbergs Orienterares detaljkartläggning av detta skogsområde.  På bilden syns Ingarövägen i bakgrunden.

Jättegryta vid Lemshaga_1Fotograf: Jättegryta vid Lemshaga_1Jättergryta vid Lemshaga_2Fotograf: Jättergryta vid Lemshaga_2Fotograf: Jättergryta vid Lemshaga_2

Koleragravplats_dsFotograf: Koleragravplats_ds

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter