Gustavsbergs Vänner

Waxbleket 1827

Inventarieförteckning ur Gustavsbergs Fabrikers protokoll 1828 om Waxbleket uppfört 1827 på den numera tomma tomten omedelbart öster om Kyrkettan (Konsumettan). Alla belopp uppges i Riksdaler Banko.

Bleket1 Gustafsbergs-fabriker-AB,-Huvudarkivet-AI-1-1828-1833-Bild-4040Fotograf: Bleket1 Gustafsbergs-fabriker-AB,-Huvudarkivet-AI-1-1828-1833-Bild-4040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hus no. 27 (Waxbleket)

På cirka 176 alnars (105 m) afstånd nordost från huset no. 15 ett boningshus av furutimmer utvändigt afrappat och hvitlimmat i godt stånd uppsatt år 1827 med egna wäggar å alla sidor af tvenne wåningar och windsrum. 14 ¾ alnar långt (9m), 11 ¾ alnar (7m) bredt. 8 ¾ alnar (5,25m) högt under brutet tak med brädor på förmandring (?) samt deruppå tegel. Står på 1 aln hög stenfot.

Alla skiljewäggar äro uppförda af tegel, äfven uti windsvåningen.

Å nedre botten finnes en förstuga med stentrappa till öfre våningen som har plankbelagda steg, en werkstad för waxljusstöpning samt ett kök. (Ett rum och kök med härd.)

Wåningen en trappa upp har en förstuga med stentrappa samt plankbelagda steg och trenne boningsrum.

Stenfoten upptagas till (72 överstruket)

Hela stommen med rappning och skiljewäggar af tegel 768,32 Rdr

Yttre taket med loft trenne bjälklag 70 Rdr

Golfven i rummen och förstugorna af 2 tums bräder 93 Rdr

Taken i dito af enkla bräder hvitlimmade 58,24 Rdr

Tvenne inre trappor af tegel à 75 — 150 Rdr

16 fönsterlister med 4 stora rutor i kitt, foder allt tillbehör samt oljefärgsmålade 2 alnar (1,2m) höga, 1 ½ aln (0,9m) breda à 6,32 — 106,32 Rdr

7 par beklädda fönsterluckor med tillbehör och målning à 4 — 28 Rdr

1 par beklädda portar 3 ¼ aln (1,95m) höga 1 aln 15 tum (1m) breda med dito 8,12 Rdr

9 dörrar i speglar 3 alnar 4 tum (1,9m) höga 1 ½ aln (0,9m) breda med dito à 11 — 99 Rdr

Golfven i alla rum målade med oljefärg 24 Rdr

 

 

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter