Gustavsbergs Vänner

Före Odelbergs tid 1640 – 1869

Hur Gustavsberg fick sitt namn

Edla Sofia Arvidsson berättar om Maria Sofia de la Gardie och Herman Öhman.

Gottholma

I Axel Ouists ”En bok om Värmdö Skeppslag” läser man att namnet skrevs till slutet av 1600-talet Guttholmen. Gottholma gårdstomt ligger på stigen mellan Klubbudden/Bråvalla och Tjustvikvägen. Kammarrevisor Gustaf Berg, år 1660 adlad Palmqvist, uppförde ett säteri som var färdigt 1684. 1703 inköpte hovfröken Ebba Margareta Banér Gottholma och förenade det med Farsta säteri. Gården liksom många andra gårdar mellan Gävle och Norrköping brändes ner av ryska trupper när de försökte slå sig fram med sina galärer mot Stockholm via Baggensstäket i augusti 1719. Till skillnad från de flesta andra gårdar byggdes den inte upp igen. Värmdö kommun har placerat en informationstavla på gårdstomten. Här finns en bild inom kort.

Gustavsberg vid porslinstillverkningens början från enskifteskartan av 1827.

Centrala Gustavsberg 1827 översikt

Grundmaren senare kallad Bagarns träsk låg mellan kyrkan och Runda Huset. Putten senare kallad Snickarns träsk låg vid nuvarande Ekvallen medan Rudmaren senare kallad Rutens träsk låg vid nuvarande Domusparkeringen. Snickartorpet låg mellan Snickarns träsk och Ösby träsk intill nuvarande gångväg från tennishallen mot Gustavsbergsbadet. Rutens träsk fick sitt namn efter flera båtsmän med namnet Ruth som bodde i ett båtsmanstorp i backen där Ruthens lada senare uppfördes och vars stengrund fortfarande kan ses på platsen.  Dessa sjöar liksom åarna som förband dem fylldes igen under åren 1930-1960 med material från rivningen av gamla fabrikshus av tegel, porslinskross, gips och sprängsten.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter