Gustavsbergs Vänner

Gustavsbergs Orkesterförening

Gustavsbergs Vänner har mottagit 10 innehållsförtecknade rullband med inspelningar från olika konserter under tidsperioden 1953-1960 med Gustavsbergs Orkesterförening, Blåsorkestern och Manskören. Dessa har ägt rum i Gustavsbergs kyrka, Missionskyrkan, Runda huset eller Bergasalen ofta med solister som medverkar. I tidningen Gustavsbergaren ges en tidsbild över musiklivet i samhället. Texten nedan är hämtad därifrån. Det är oklart vem som spelat in musiken och gjort förteckningen. Mycket talar för att det är skolans bandspelare som använts.

Orkesterföreningens verksamhet 1955 – 1956

Efter att under sommaren 1955 kopplat av med en i alla avseenden lyckad utflykt till Ägnö den 7 juli höll orkestern sin första konsert i Gustavsbergs kyrka den 20 nov.

Vid den medverkade operasångare Arne Wirén som solist i Kantat för baryton och orkester av W. A. Mozart och i Wolframs första sång i sångarstriden samt Sång till aftonstjärnan av R. Wagner. Operasångaren Wirén var en angenäm bekantskap. Han sonora, besjälade baryton gav den rätt fulltaliga publiken en högtidsstund. Vid samma konsert framförde orkestern den s. k. Paris-symfonien av Mozart samt ur op. Ödets makt av Verdi.

Som vanligt medverkade orkestern vid ”Julfemmekonserten” den 18 dec, dels med Andante eon moto ur symfoni nr 5 Bcdur, dels tillsammans med Gustavsbergs kyrkokör i Dotter Sion av Händel.

Efter julferier var orkestern färdig för en populärkonsert i Nya kommunalhuset den 19 februari. Den begeistrade publiken underhölls med uvertyr till operan Titus av Mozart, Brahms Två ungerska danser, Londonderry Air, potpurri på gamla visor av E. Sandell, Kálmáns vals, Dorfkinder och till slut ett potpurri ur operetten Can.Can av Cole Porter, som blev synnerligen populärt hos det yngre inslaget i publiken.

Redan den 4 mars framträdde orkestern åter inför gustavsbergarna vid Gustavsberg-Ingarö Rödakorskrets’ 20-årsjubileum i Gustavsbergs kyrka. Kyrkan var fylld till trängsel och orkestern fick inleda det högtidliga evenemanget med en konsertavdelning: Bröllopet på Ulfåsa av Söderman, Ur Symfoni h-moll Allegro moderate, första satsen av Franz Schubert samt Längtan av Söderman med Arne Wirén som solist. Enligt samstämmiga omdömen efter konserten hade orkestern en mycket god dag, då särskilt i h-moll symfonin.

Sista konserten för säsongen hölls den 13 maj i Gustavsbergs nya samlingslokal Bergasalen, som samtidigt invigdes för sitt ändamål av Direktör Hjalmar Olson. Efter ett hälsningsanförande på vers av herr Gösta Dahlberg framfördes Konsertstycke för piano Op. 79 av Weber. Solist var 15-åriga eleven Margareta Berg. Påpassligt efter invigningstalet spelade orkestern Bergakungens sal, ur ”Per Gynt” av Grieg. Konserten fortsatte med Guld och silver av F. Lehár, potpurri ur operetten · Czardasfurstinnan av Kálmán samt Ballet Egyptien av Luigini. Den lyckade konserten gjorde stor succe hos premiärpubliken, av vilken många deklarerade, att nu var de orkesterfrälsta.

Styrelsen har under året bestått av herrar Fritz Berg, Lennart Backman, Herman Fall, Sven Pettersson och Folke Andersson. Den har under året haft sju protokollförda sammanträden. Taktpinnen har som vanligt förts med den äran av Gustav Svensson, som med sin under åren förvärvade rutin och medfödda musikalitet genomfört konserterna med säkerhet och elegans.

Orkestermedlemmarna med fruar har under året uppmuntrats med två operabesök, vid det första operan Boheme, och vid det andra Don Carlos.

 

 

 

 

Orkesterföreningen i Missionshuset 29/4 1951

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter