Gustavsbergs Vänner

Gustavsbergs konsumtionsförening – Gustavsbergs Konsumentförening

Kooperationen i Gustavsberg under sex decennier

Herman Stolpe författade en skrift inför Gustavsbergs Konsumtionsförenings 10-års jubileum 1930. Skriften innehåller även en redogörelse över föregångaren Gustavsbergs arbetares uppköpsförening – en kooperativ förening där kontanthandel var förbjuden. Du kan läsa skriften i lågupplöst format här och i  högupplöst format här.

Gustavsbergs Konsumtionsförening 25 år 1919 – 1944.

Oscar Löfgren beskriver detaljhandeln i Gustavsberg före och efter det att konsumtionsföreningen bildades vid det demokratiska genombrottet i brukssamhället Gustavsberg i en minnesskrift som finns här.

Konsum Gustavsberg 25 år

 

Gustavsberg 1937-1987 Ett kooperativt samhälle 50 år

 

Kooperativa Förbundet köpte Gustavsbergs porslinsfabrik, samhälle med bostäder, jord- och skogsbruk med stora markområden år 1937 för 3,65 MKr. Idag får man knappt en nyproducerad bostadsrättslägenhet för detta belopp i dagens penningvärde. 50 år efter KF:s övertagande 1987 publicerades skriften Gustavsberg – ett kooperativt samhälle som finns här.

 

 

 

Gustavsbergs Konsumentförening 75 år

 

 

 

1994 publicerades denna jubileumsskrift som finns i lågupplöst format här och i högupplöst format här.

 

 

 

 

 

 

Gustavsbergs konsumentförening fusionerades med Konsum Stockholm 2002 i samband med att en ny stormarknad skulle etableras vid motortrafikleden söder om samhället.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter