Gustavsbergs Vänner

Gustavsbergs Konstförening

Gustavsbergs konstförening från 1944 till idag


Föreningens logotype
Stig Lindberg 1944

Vid en sammankomst på Värdshuset i Gustavsberg
22 september 1944 fattades beslut om bildande av en konstförening i Gustavsberg. Närvarande var bl a Wilhelm Kåge, Stig Lindberg, Berndt Friberg och Olof Thunström.
         


En interimstyrelse bildades med Walter Weimark som ordförande. Han kom sedan att kvarstå som föreningens ordförande i mer än 40 år!

 

Ett allmänt möte hölls den 5 december samma år, då stadgar antogs och en permanent styrelse valdes med bl a Stig Lindberg och Calle Blomquist som ledamöter och Wilhelm Kåge som suppleant. Medlemsantalet uppgick då till 120 personer.

Kärleksbild
Stig Lindberg 1979

 

1958 beslutade föreningen på årsmötet att inrätta en konstfond med uppgift att anskaffa konst till skolor och övriga kommunala byggnader samt att utdela stipendier till konstnärligt begåvade elever vid högstadieskolorna. Denna fond kom efter årsmötesbeslut 1998 att få namnet Walter Weimarks konstfond.

Svalka
Lisa Andrén 2002

 

Gustavsbergs konstförening har sedan 1958 delat ut en  konstgåva, oftast grafiska blad, till alla medlemmar. 

Skridskoåkare
Birgit Broms 1999

   

En skulptur gjord av konstnären Paul Hoff invigdes 1998 nedanför kyrkan i Gustavsberg. Uppförandet av verket, i cortenstål och keramik, skedde efter ett initiativ från konstföreningen och bidrog gjorde både sponsorer och Värmdö kommun. De vackra blåglaserade stengodsplattorna är tillverkade vid Keramikstudion i Gustavsberg.

 

”G”
Karl-Erik Forsberg 1984

   

Till skolor och andra lokaler i kommunen skänker föreningen verk varje år i samband med invigningar, senast vid invigningen av den nya gymnasieskolan G2 i centrala Gustavsberg.
Föreningen har också bidragit till att konstnärer kommit och berättat om konst för olika skolklasser. Några exempel är Sixten Haage med sin historiska litografiserie Vallonerna, och invandrarkonstnärer som berättat om sin egen konst och sitt land.
Värmdö Ungdomars Vårsalong har hållits sedan mitten av nittiotalet. Ungdomar från högstadie- och gymnasieskolor visar upp sina verk i Runda huset som blir bedömda av en jury, som utser årets stipendiater.

Rymdsnitt
Olle Bonnier 1997

Gustavsbergs Konstförenings hemsida finns här.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter