Gustavsbergs Vänner

Gustavsbergs Folkparksförening

1947 tillsattes en folkparkskommitté som utarbetade stadgar och riktlinjer och vid ett möte den 26 februari 1948 med representanter för 23 organisationer bildades en folkparks­förening. Verksamheten skulle starta på valborgsmässoafton med fri entré till parken men avgiftsbelagd dans. En intensiv period med styrelsemöten påbörjades. Många byråkratiska frågor fordrade en snar lösning t.ex. tillstånd från kristidsnämnden om försäljning av ransonerade varor, tillstånd från länsstyrelsen att sälja alkoholfria drycker och tombolalotter samt tillstånd från tobaksmonopolet att sälja cigaretter.

I Folkparkens gästbok finner man på första sidan en bild på den styrelsen år 1949:

Folkparksstyrelsen 1949Fotograf: Folkparksstyrelsen 1949

Folkparksföreningens initiativtagare och dess förste sekreterare Gösta Dahlberg skrev en artikel i tidningen Gustavsbergarens augustinummer 1948 att Sveriges yngsta folkpark också är dess äldsta.

Ett bildspel om Folkparken under 1950-talet finns här.

 

 

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter