Gustavsbergs Vänner

Gustavsbergs Blåsorkester

Gustavsbergs Blåsorkester bildades som Gustavsbergs Skarpskyttars Messingssextett 1865. Skarpskyttarnas skjutbana var belägen vid nuvarande Farstadal. Man sköt från en plats nära vägkorsningen mellan Gustavsbergsvägen och Idrottsvägen med skottvallen vid berget ca 300m i sydväst. På en kulle mellan Ingarövägen och skjutbanan byggdes en ”skyttepaviljong” som senare användes för blåsorkesterns övningar.

Skarpskyttarnas orkester på 1890-talet

Sommaren 1952 i Gustavsbergs Folkets Park

Kullen med skyttepaviljongen

Emil Eklund skrev en historisk översikt i tidningen Gustavsbergarens decembernummer 1943 när blåsorkestern invigde sin nya repetitionslokal i den gamla Skyttepaviljongen vid den nedlagda skjutbanan vid Kullen som finns här.

Filmklipp med musik av Gustavsbergs Blåsorkester hittar du här.

Musik inspelad med Gustavsbergs Blåsorkester hittar du här.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter