Gustavsbergs Vänner

Gustavsbergs båtklubbar

Gustavsbergs Båtklubb – GBK – bildades redan 1922 medan Gustavsbergs Segelklubb – GSK – bildades 1949 efter att från början av 1940-talet varit en sektion inom tjänstemannklubben vid fabriken. Från början hade man hemmahamn i Farstaviken och uppläggningsplats på olika platser vid viken. För motorbåtar fanns sliparna på Farstavikens norra sida medan segelbåtarna förvarades inom fabriksområdet. 1951 började man använda Kattholmen för vinterförvaring. Fabriken ville så småningom använda Kattholmen för annan verksamhet och 1974 flyttades båtuppläggningen till en nybyggd anläggning som Gustavsbergs Fabriker påbörjade och Värmdö kommun slutförde vid Mölnvik. 1983 köpte båtklubbarna anläggningen av kommunen för 965 000:-. Fortfarande arrenderades marken av Gustavsbergs Fabriker och mellan åren 1989 – 1995 pågick arbetet med att få överta marken. För att underlätta detta sammanslogs de bägge båtklubbarna till ”Nya” GBK 1996 varefter Gustavsbergs Fabriker överlät marken som gåva till GBK..

NSTFotograf: NST

Mölnviksvarvet 1974

Här följer en artikel ur Gustavsbergaren hösten 1974 om flytten till Mölnvik:

Kattholmen har blivit övergiven. Inga båtar på land där mer fr.o.m. i år. Men trots avståndet för gustavsbergare har ju Mölnvik, det nya vinteridet för sommarbåtar, så många fördelar: kan ta så många båtar, 450 st, där finns en fast mastkran (!), på bilden t h, för 8 ton, 3 pontoner för sommarplatser, som också ger lä åt den stora kranen, en kran för motorer, en mastkran, en ramp där jeepen kan gå ner och ta campingbåtar direkt ur sjön. Där finns mastskjul, motorverkstad, garage för jeepen, som går som en tröskhäst vid upptagningen. En förnämlig elutrustning med bärbara el­ centraler, som kan kopplas in på 20 olika ställen, som i sin tur är anslutna till stora elnätet, ger bra tillfällen för jobb med underhållning av den stora flottan under icke segel­ säsong.

Båtupptagningen är höstens stora familjetillställning. Då jobbar alla och hjälper varann, stöttar och fixar vinterbädden för sommarens stora glädjespridare. Matsäck i konsumpåsar, kaffe och smörgås, barn och blomma av båda könen träffas och hjälps åt eller bara tittar på och väntar.

Mölnviks gård som ligger på en höjd bredvid båtarnas vinterbädd, hoppas man kunna göra till permanentbostad så småningom. Värmdö kommun har spenderat pengar till den nya båtplatsen som Nya Asfalt har byggt.

Johan Hellqvist skrev en artikel i Gustavsbergaren 1956 nr2 om GBK med titeln ”När båtmotorn spinner”.

Lennart Säfström skrev Gustavsbergs Segelklubbs historia 1949 – 1995 inför 75-årsjubileet 1974 och som kompletterades av Mats Björkman för åren 1975 – 1995 inför sammanslagningen med GBK till ”nya” GBK.

GBK lät göra en film om klubbens verksamhet 1951. Filmen finns här.

Bengt Forssman skrev för Gustavsbergs Vänner en intressant och välskriven artikel som var avsedd för en bok om föreningslivet i Gustavsberg under förra seklet (1900-talet). Artikel finns publicerad på Gustavsbergs Båtklubbs hemsida eller här.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter