Gustavsbergs Vänner

Gustavsbergs kyrka och frikyrkorna i Gustavsberg

Gustavsbergs Kyrka byggdes efter det att brukspatron Wilhelm Odelberg lyckats bryta loss Gustavsberg från Värmdö församling 1902 och bilda en egen församling och kommun. Kyrka byggdes på en höjd över Farstaviken och stod klar 1906.

I augusti 1968 spelade Gösta Dahlberg in en gudstjänst med kyrkoherde Olle Hallin på rullbandspelare som finns bevarad i kommunens arkiv. Gustavsbergs Vänner har digitaliserat inspelningen som finns här.

Gustavsbergs Missionsförsamling (Tallåskyrkan)

Vid församlingsmöte den 6 oktober 2013 beslutades enhälligt att en upplösning av Gustavsbergs Missionsförsamling (Tallåskyrkan) ska ske. Detta efter att församlingen under en tid levt i medvetenhet om att resurserna inte räcker för fortsatt arbete. Upplösning av Gustavsbergs Missionsförsamling beräknas ske under första kvartalet 2014. Fastigheterna kommer att övertas av Equmeniakyrkan.

Tallåskyrkans historia (Klipp från församlingens hemsida).

Gustavsberg är en gammal bruksort. I slutet av 1800-talet lade brukspatron Wilhelm Odelberg (f. 1844-05-25 d. 1924-04-10) grunden till storföretaget Gustavsbergs Porslinsfabrik. Brukspatron Odelberg spelade en viktig roll för hela orten och dess uppbyggnad. Det var genom hans försorg det blev möjligt att bygga det första missionshuset, det som idag är Tallåskyrkan.

När det gäller Gustavsbergs Missionskyrka och bildandet av församlingen så var de första pionjärerna inflyttade från andra delar av vårt land. Någon gång på 1870-talet gjordes ansatser att organisera den grupp av troende som brukade träffas och Gustavsbergs Missionsförening bildades. År 1883 upplöstes föreningen och Gustavsbergs Kristna friförsamling bildades. Vid sekelskiftet fanns det 131 församlingsmedlemmar och 130 barn i söndagsskolan.

Den lokal församlingen förfogade över blev så småningom för liten till följd av den växande verksamheten. Representanter från församlingens styrelse uppvaktade vid ett flertal tillfällen brukspatron Odelberg med förfrågan om han kunde ombesörja att det byggdes en större lokal för församlingsverksamhet. Till sist blev det ett ja till detta och missionshuset byggdes.

I detta arbete var många människor involverade och det fanns då också en naturlig koppling till Gustavsbergs Porslinsfabrik genom att många av församlingens medlemmar arbetade där.

1901 byggdes Missionskyrkan.  Brukspatron Odelberg bestämde att huset skulle kallas kommunalhus. Huset fungerade som både kommunalhus och missionshus en bra bit in på 1900-talet. Församlingen kallade ”sitt hus” för missionshuset parallellt med att det gick under benämningen kommunalhus.

SMU-arbetet hade med åren tagit fart och vuxit vilket fick till följd att större lokaler behövdes. I mitten av 1960-talet överlät Gustavsbergs fabriker ett gammalt timmermagasin från Aspvik. Ladan nedmonterades och transporterades till kyrkans tomt där den efter uppbyggnad invigdes igen 1966.

1982 överlät Gustavsbergs fabriker, (AB Gustavsberg) kyrkan till församlingen. Kyrkan har sedan vid ett flertal tillfällen renoverats och den senaste stora renoveringen skedde 1984 till idag befintligt skick. Vid renoveringen av kyrkan anlitades AB Gustavsbergs då konstnärlige ledare, Karin Björquist, för att ansvara för färgsättningen. Vid återinvigningen av kyrkan 1984 fattades beslut om att kyrkan skulle heta Tallåskyrkan.

Församlingen har tidigare ägt flera missionshus såsom Runmarö Missionshus, Skälsmara Missionshus samt Stavsnäs Missionshus. Alla missionshusen har avyttrats under de tre senaste decennierna.

Tallåskyrkan byggdes som kyrka 1901 men fick redan året därpå också fungera som kommunalhus när Gustavsberg skiljts från Värmdö och blivit egen kommun och församling 1 jan 1902.

Missionsförsamlingens jubileumsskrift vid 70-årsjubileet av Oscar Lövgren.

Ju70s1_dsFotograf: Ju70s1_ds

Missionsförsamlingens jubileumsskrift vid 100-årsjubileet av Åke Nilsson.

Pastor Åke Nilsson uppdaterade år 1972 den skrift som hans föregångare Oscar Löfgren författade till församlingens 70-årsjubileum med vad som hänt tiden därefter. Det framgår att församlingsmedlemmen och fabrikens murarmästare Emil Stéen ritade Missionskyrkan som också en tid fungerade som kommunalhus. Emil Stéen ritade även ett hus som bostad för församlingspastorn och som 1928 övertogs av Gustavsbergs kommun som kommunalkontor när detta separerades från fabrikskontoret. Idag huserar sällskapet Länkarna i detta hus.

Gustavsbergs Baptistförsamling

1860 bildades Gustavsbergs Baptistförsamling och fick ett eget hus 1906 som också skulle användas till fabrikens ritskola där skolbarnen främst flickor utbildades för att lära sig dekorera porslin.

Gustavsbergs Baptistförsamlingens 100 år 1860-1960 av Gunnar Sameland.

Gunnar SamelandFotograf: Gunnar Sameland

Församlingens pastor Gunnar Sameland författade denna utförliga jubileumsskrift till församlingens 100-års jubileum 1960 som idag är svår att få läsa eftersom den trycktes i begränsad upplaga och inte ens finns på Gustavsbergs bibliotek.

 

1970 firades församlingens 110-års jubileum och en resumé över de gångna åren finns att läsa i tidningen Gustavsbergaren här.

Gustavsbergs Vänner har fått en kopia av 100-årsjubileumsskriften av Margita Mörnborg. Vi fick också ritningar med en kostnadsberäkning inför en ombyggnaden av kapellet med en ny estrad år 1924. Offerten är undertecknad av (byggmästare) G.A. Bengtsson.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter