Gustavsbergs Vänner

Register till Lennart Backmans bildarkiv

Sök i texten nedan genom att i Windows med kommandot CTRL F få upp en sökruta uppe till vänster att skriva i.

Du kan förstora texten i Windows med kommandot CTRL +

1 Fredrik Hultman
2 Hedvig Karlsson (fiskar-Hedda)
3 Lisa Åkerström
4 Marianne Landqvist
5 Hamnen med fabriken 1880-talet
6 Bageriets trappa
7 Baracken eller ”Oscarsro” härjades av flera bränder på 1950-talet. Huset låg vid korsningen av Trallbanevägen och Gamla Svartens väg med baksidan mot Tallvägen
8 Villagatan, Röda stugan, Södra porten, Kullen.
9 Mäster Barlows ”Villan” där Strandvik nu ligger
10 Familjen Hagberg vid Christian Magnus Hagbergs verkstad vid Loviseberg. Från vänster: Greta, Karin Oskar, Lisa. Georgina, Fredrika, Christian Magnus, Sigrid och Alma.
11 Kvarntorpet, huset låg vid Ingarövägen närmast Kvarndammen. Framför Gunnar Enberg med mor Sigrid.
12 Blåsorkestern år 1892 Namn se förteckning
13 Familjen Hagberg i Kullen Namn se förteckning .
14 ”Baracken” eller ”Oscarsro” härjades av flera bränder på 1950-talet.
15 Magnus Hagberg med gesäller. se fört.
16 Blåsorkestern på Nykterhetsfolket dag. Skansen 17/5 1940.
17 Blåsorkestern på demonstration.
18 Gustavsbergare hos Ullbergs vid Mörtnäs. Se förteckning.
19 Teater på Klubben. Namn se förteckning .
20 Magnus Hagberg med gesäller. se fört.
21 Blåsorkestern i Bergasalen 1957 Dir. Gustav Svensson
22 Blåsorkestern på Klubbens estrad . Namn se förteckning.
23 Färjan vid Skuru.
24 Algatan På 1930-talet.
25 Anna Anderssons skolklass vid Solhem 1901.
26 Anna Anderssons skolklass vid Solhem 1901.
27 Färjan vid Skuru.
28 Malkolm”Macke” Olsson vaktmästare på Åkerlyckan.
29 Hans Möller
30 Sven Andersson och Gösta Olsson.
31 Kim Scharf.
32 Vilhelm Gezelius överlärare Gustavsberg.
33 Ångfartyget ”Lyckeby”.
34 Sven Ullberg.
35 Strandvillan brinner 1976 efter brandkårens rödkdykarövning.
36 Eugen Altman och Harald Persvret.
37 Bror Sandkvist.
38 ”Hingst-Anders” Oskar Hilding Andersson registerkort
39 Husbygge vid Munkvägen
40 Rovlandslag ?
41 Manskören
42 Demonstration 1/5 1928. Start i Ingarögatan
43 Ekedalsskolan, Gamla Kyrkan
44 Villagatan
45 Bagarns träsk omkring år 1920.
46 Familjen Anton Andersson Se förteckning.
47 Blåsorkestern vid invigningen av Konsum Lagnö 1/4 1927.
48 Lennart Fredblad via handpressen.
49 Missionsförbundets sångkör.
50 Familjen Oscar Hagberg. Framför från vänster: Oskar Karlsson g.m Greta Hagberg, Greta Hagberg, Oscar Hagberg Fredrika Hagberg, Sigrid Vallius g.m Gustav Vallius.
Stående bakom: Karin Hagberg g. Andersson, Lisa Hagberg g.m Oscar Ullberg, Georgina Hagberg f. Olsson, Gustav Vallius

51 4 flickor på trallbanan.
52 3 flickor på Tryckeriet Karin Hagberg, Ida Mattsman, okänd
53 Fågelbro gård Märta Andersson.
54 Farsta slott.
55 Skuru flottbro.
56 Rutens träsk
57 Tallåsen, nybyggd
58 Värdshuset år 1902.
59 Kyrkan och Värdshuset omkr. 1920.
60 Lagnö skola
61 Pensionärer på Ålderdomshemmet.
62 Skuru flottbro år 1915. Foto fr Nya Skurubron.
63 Värdshuset och Stenhusen på 1920-talet
64 Älgar vid Kyrkogården.
65 Höjdgatan
66 Skeviksgatan, nybyggd
67 Demonstrationsdag 1 maj 1926.
68 Villagatan
69 Höjdhagen år 1940
70 Jättegrytor vid Korshamn.
71 Kaffepaus vid jättegrytor vid Korshamn på Malmaön.
72 Se nr 54. Farsta Slott
73 Löfdals barn Se förteckning.
74 Folk vid Skyttepaviljongen.
75 Gustavsberg III som pråm Nåttarö.
76 Rosa Jansson och Ida Pettersson.
77 Veteraner namn se förtecknng.
78 Veteraner namn se förtecknng.>/a>
79
Strandviks mur.
80 Strandviks mur.
81 Evert Andersson (Kos-Evert) och Einar (Påpan)
82 Hagbergs via Loviseberg Christian Magnus och Fredrika.
83 Idrottsföreningens styrelse Se förteckning.
84 Ernst Lindahl.
85 Arbetslag på utflykt.
86 Höjdgatan 1 år 1935.
87 Idrottsföreningens styrelse. Se förteckning.
88 Prisutdelning idrottsföreningen . Namn se fört.
89 Familjerna Magnusson och Bengtsson.
90 Skolklass Lilly Thunell syns mitt i klassen.
91 Haga
92 Skolklass avslutning 14/6 1958.
93 Skolklass Christina Backman först i raden.
94 I skolsalen 14/6 1958.
95 John Ahlkvist.
96 David Tillberg.
97 John Ahlkvist.
98 Maskinist Pettersson med fru (Albert och Anna).
99 Huset Haga
100 Skräddarviken, badhuset vid Loviseberg.
101 Ingarö kyrka
102 Gustavsbergs kyrka 1932.
103 Maskinist Pettersson Albert Rickard.
104 Familjen Lowndes med bekanta namn se förteckning.
105 Interiör Värmdö kyrka
106 Barn i Mariagatan
107 Ebba och John Ahlkvist.
108 Tvättstugan vid Bagarns Träsk med Ösbyån
109 Haga
110 Stockholmsvägen.
111 Martin Ström.
112 Gustavsbergsgrabbar Per Lundin, Anton Andersson, Gunnar Andersson, Bertil Andersson, Henrik Bengtsson, Erik Nilsson.
113 Blåsorkestern 1927 Namn se förteckning.
114 Blåsorkestern 1/4 1927 vid invigningen av Konsum Lagnö
115 Fotbollslag Namn se förteckning.
116 Prisutdelning på Klubben.
117 Bandyspelare år 1925.
118 Dansbanan i klubbparken byggd 1930 av byggmästare Gustav Bengtsson. Arkitekt Rutskog
119 Gottförsäljning på bandymatch Erik Vadström Einar Olsson
120 Gustav Möller (Mylla)
121 Dansbanan i klubbparken bygges 1930.
122 Dansbanan i klubbparken är klar 1930.
123 Ville Olsson som boxare.
124 Birger Lindbergs bröllop med fru Elsa född Ström.
125 Familjen Lindberg Namn Se fört.
126 Calle Cederströms grav
127 Missionsförsamlingens orkester
128 Boende i Ingarögatan.
129 Kyrkofullmäktige på väg till Ingarö.
130 Erik Andersson och Bror Söderling vinterbadar
131 Militärer vid Mölnvik.
132 Olsson och Helge Lindberg. Konsum.
133 Tyngdlyftning i Skeviksgatan 1l. Johan Åberg, Erik Bäckström.
134 Gymnastik Johan Åberg.
135 I Konsumbutiken Carl Rissner, Kjellin, Martin Ström.
136 Pensionärsföreningens styrelse
137 Alma och Selma Atherton.
138 Första veteranmötet på Farstavik 15/12 1945.
139 Rallbanan på 1930-talet.
140 Farsta trädgård Namn se förteckning.
141 Missionshuset från potatisgångarna.
142 Einar Löfdahl, John Lindberg och Karl Möller
143 Idrottsgrabbar; Namn se förteckning.
144 Stjärngossar Idrottsföreningen. Namn se fört.
145 Teater i Bleksäng . Namn se förteckning.
146 Utsiktstornet på Himlaberget
147 Utanför Skogshem. Harald Persvret, Anders Bonne o. Herbert Bergschöld.
148 Klass fortsättningsskola 1928.
149 Klass fortsättningsskola 1928.
150 Grindstugatan, Gehlin Trygg.
151 Gustav Gehlin
152 Arbetslag i glattugnen.
153 Arbetslag.
154 Arbetslag äkta rågodssugnen 1912.
155 Familjen Abel Holmberg , Ingegärd, Bertha, Bertil. 1919.
156 Gruppfoto
157 Hyddan på 1920-talet.
158 På Holmbergs skräddarverkstad i Loviseberg. Abel, Bertha Holmberg.
159 Badhuset i Skräddarviken
160 Värmdövägen vid Skräddarviken på 1920-talet.
161 Gammal mangel
162 Familjen Trygg Karl Johan. Anna, Augusta o. Elin.
163 Ingarögatan
164 Maria Holmberg 100 år.
165 Oskar Fall och Lisa Fall.
166 Astrid Fall och Ingegärd Holmberg.
167 Skurubron
168 Gustav Gehlins dotter Anne-Margret.
169 Gustav Gehlins familj Fr.v. Anne-Margret, Anna, Gustav.
170 Ungdom i Skeviksgatan 2, Undén, Fall, Margit, Lars-Olov, Siv U.
171 Margit och Fritiof Fall.
172 Fortsättningsskoleklass 1928 Lärarinna Nina Låbert.
173 Buss vid Loviseberg
174 Teaterkort från Klubbteatern 1920-talet ”Det skadar inte!” Inga Neuman I Holmberg se förteckn.
175 Gammal bil vid Loviseberg
176 Första Konsumbutiken vid Kyrkan, interiör. se neg 2636
177 Formarlag på verkstaden.
178 Lag från rågodsugnen.
179 Skolklass år ?
180 Stig Lindahl på verkstaden.
181 Springpojkar på verkstaden.
182 Springpojkar på verkstaden.
183 Gunnar Fall, frisör i Grindstugatan och senare Mariaplan.
184 Gustavsbergsbåt vid Slottet Gustafsberg V.
185 Gustavsberg VII i Stäkesund den 8 juni 1974.
186 Gustavsberg I vid Vånö brygga, Runmarö 1890-talet.
187 Bröllop i Loviseberg Olle Häggborg och Birgit Åkerlund.
188 Gunnar Ekberg.
189 Haga med Ebba Ahlkvist och Iris Ekberg
190 Hulda Karlsson.
191 Familjen John Ahlqvist.
192 Personal på Gustavsberg V-an Namn: se förteckning.
193 Alma och Selma Atherton.
194 Maskinist Albert Rickard Pettersson m. familj Se förteckn.
195 Boende i Haga, Se förteckning.
196 Personal på Gustavsberg IV.
197 Personal på Gustavsberg V Nr 2/Maskinist Köhler,Se fört.
198 Gustavsberg V.
199 Personal på Gustavsberg V-an Nr 1/ Styrman John Ahlkvist.
200 Båtar i Skurusundet.
201 Teater på Klubben. ”Bordet dukat”. Namn se fört.
202 Gustavsberg I och V vid Kattholmen 1895
203 Gustavsberg IV vid Boo brygga år 1922.
204 Personal på Gustavsberg II-an namn se fört.
205 Personal på Gustavsberg V-an namn se fört.
206 Magister Lagerströms skolklass år 1889.
207 Fina och Hulda Andersson med sin mor.
208 Boende i Haga se 195 Personer se förteckning.
209 Ernst och Erik Pettersson söner t. kapten Pettersson 3/okänd.
210 Samuel Svensson med fru
211 Skolklass år 1906.
212 Skolklass år 1896 , Magister Lagerström.
213 John Ahlqvist i båten ”Joe”
214 Skolträff 23/l 1960. Skolklass från 1906.
215 Haga med Selma Atherton och Alma Larsson.
216 Hilma, Ebba och Ida Pettersson.
218 Gustavsberg VI på provtur i Mälaren 1895
219 Gustavsberg IV på Baggensfjärden år 1910
220 Gustavsberg III
221 Nedre Stenhuset
222 Statbyggnaden och Bleket, Johan Olov Vennberg
223 Viks Herrgård och Vilhelm Fock.
224 Porten från gamla ”Farsta hus”.
225 Västra Ekedal och Gustavsberg II.
226 Axel Odelberg.
227 Victor Odelberg.
228 Hjalmar Olson.
229 Kvarntorpet vid Kvarnsjön och Georg Barlow.
230 Samuel Godenius och Karta över Farsta.
231 Krogen vid Östra Ekedal,
232 Gustavsberg första stämpel, Per Olof Ahlström och katalogblad.
233 Samuel Godenius och Gustavsberg tavla.
234 Barnen på Farsta. Victor och Hilma Godenius samt katalogblad.
235 Karl XV besök i Gustavsberg. Teckning av Calle Blomqvist
236 Karta över Gustavsberg 1853
237 Konfirmation 1924.
238 Skolkort år 1923.
239 Victor Karlsson-Nyström med familj.
240 Victor Karlsson-Nyström med familj.
241 Kort från Farsta stall.
242 Kort från vägkorsningar.
243 Ingarögatan och Södra Kullen.
244 Skarpskyttarnas musikkår.
245 Familjen Victor Karlsson-Nyström
246 Konfirmationskort år 1924.
247 Familjen Victor Karlsson-Nyström.
248 Familjen Victor Karlsson-Nyström.
249 Berta Holmberg med sin son Bertil.
250 Abel Holmberg.
251 Karl Johan Trygg med fru Augusta.
252 Hästar
253 Oskar Hilding Andersson (Hingst-Anders)
254 Sigurd Pettersson, Valle Sand och Erik Norberg.
255 Sångkören namn se förteckning.
256 Bergsgatan
257 Tallvreten, Betsede brygga, Betsede.
258 Bleket nedbrunnet. Efter branden 28 okt. 1981
259 Bleket nedbrunnet. Efter branden 28 okt. 1981
260 Sjökapten Lars Enhard Giertz.
261 Sjukstugan före ombyggnaden. Foto på 1920-talet
262 Anna Vadin.
263 John Stierna.
264 Kyrkokören i Gustavsberg. Namn se förteckning.
265 Arbetslag Packboden i november 1948.
266 Vilhelm Forslund.
267 Nils Erik Larsson på Ålderdomshemmet, korpral.
268 Familjen Oskar Fall, Lisa Fall, Axel Fall.
269 Familjen Oskar Fall, Herman, Lisa, Astrid o. Axel.
270 Inger Fall
271 Blåsorkestern i Klubbparken år 1933
272 Flintporslinsavd. 1945 9/11 , Samkväm.
273 Blåsorkestern 1934 vid Värdshuset. Namn se förteckning.
274 Barnen Oskar Fall, Margit, Birgit och Herman Fall.
275 Hulda Olsson.
276 Familjen Kalle Sjölander.
277 Kyrkbron i början av 1930-talet.
278 Blåsorkestern i Klubbparken år 1933
279 Blåsorkestern i Klubbparken år 1946
280 Vägen vid Loviseberg på 1940-talet
281 Orkesterföreningen i Missionshuset 29/4 1951.
282 Orkesterföreningen i Missionshuset 29/4 1951.
283 Skolklassträff. Magister Karlssons klass (med Ester Backman).
284 Evaldin Pettersson (Målar-Pelle).
285 Familjen Oskar Fall. Namn se förteckning.
286 Skolklass med Arvid Östlund.
287 Georg och John Lowndes.
288 Grindstugatan 1. Foto: Lennart Säfström år 1955
289 Grindstugatan 1. Foto: Lennart Säfström år 1955.
290 Kattholmen hösten 1955.
291 Trappan vid Värdshuset år 1955
292 Flintugnarna
293 Kapten Karl J.M. Vaesterberg.
294 Trädgårdsmästare Einar Cedergrund
295 Teaterkort från Klubben. Namn se förteckning.
296 Teaterkort från Klubben. Namn se förteckning.
297 Idrottslag år 1908.
298 Fotbollslaget år 1907.
299 Nacka Sportklubbs hockeylag år 1908.
300 Idrottsföreningens styrelse år 1912 Se fört.
301
Gerhard Säfström med skidor.
302 Gerhard Säfström.
303 Kyrkstallet.
304 Kyrkstallet.
305 finns ej
306 Värdshuset och Stenhusen.
307 Kattholmen hösten 1955
308 Kattholmen hösten 1955
309 Kattholmen hösten 1955
310 Algatan med Stenhusen
311 Algatan år 1955.
312 Algatan år 1955.
313 Algatan år 1955
314 Tvättstugan och kommunalhuset 1953.
315 Ekedalsvägen med kyrkan år 1955
316 Bleket år 1955 före flyttningen p.g.a. vägbreddningen.
317 Bleket år 1955 före flyttningen.
318 Tvättstugan och kommunalhuset Runda Huset 1953.
319 Trappan vid Kvarnberget från Värdshuset.
320 Bageriet.
321 Skokonsum vid Konsum Villagatan 1955.
322 Lillstugan vid Ebbalund. Foto: Lennart Säfström.
323 Slamhuset arbetslag.
324 Småängen, torp vid Björnö.
325 Småängen
326 Småängen
327 Ramsviken, torp vid Björnö.
328 Ebbalund 1955. Foto: Lennart Säfström.
329 Vagnslidret vid Bageriet.
330 Ebbalund vid Eknäsviken
331 Ramsviken
332 Skolklass fröken Hägerlund år 1922
333 Magister Karlsson 1926 (med Ester Backman).
334 Magister Karlsson (med Ester Backman).
335 Anna Johansson (Pann-tata).
336 Statbyggningen.
337 Bagarns träsk omkr. 1890.
338 Gustavsbergs hamn segelfartyget ”Lisa” av Öregrund.
339 Tablå i Klubbparken ”Striden om fanan”.
340 Tablå i Klubbparken ”Krigardrömmen”.
341 Bagarns träsk och Kyrkan år 1935.
342 Södra portstugan. 1938
343 Farsta slott.
344 Kvarnen på Kvarnberget. Värdshuset etc. år 1903.
345 Hjulångaren ”Wermdö”
346 Idrottslag år 1914.
347 Idrottsklubben ”Framåt” fotbollslag år 1906.
348 Tablå i Klubbparken år 1902 ”Negrer”.
349 Bandylag år 1908. Neglinge och Gustavsberg.
350 Arbetslag glattsorteringen år 1906.
351 Fotbollslaget år 1907.
352 Kolångaren ”Gustafsberg” år 1907.
353 Arbetslag på kolångaren.
354 Tablå i Klubbparken 1904 ”Japanska soldater gästar en testuga”.
355 Tablå i Klubbparken år 1908 ”Älvornas lek”.
356 Ångfartyget ”Vaxholm”
357 Segelfartyget ”Diana af Väddö” vid kajen omkring år 1908
358 Idrottslag år 1908.
359 Brostugan, Strömma Kanal.
360 Värdshuset, Stjärnan och Kvarnen. år 1889.
361 Värdshuset, Stjärnan och Kvarnen. år 1889
362 Södra Portstugan, Ingarögatan och Kullen
363 Stenbron vid kyrkan skall rivas år 1927
364 Värdshuset, Stjärnan och Kvarnen. år 1900
365 Utloppet från ”Bagarns träsk” – Grundmaren.
366 Rivning av ”Röda stugan” år 1927.
367 Pinnbron och Stenbron.
368 Stenbron rives den 13/2 1927. Foto: Gustav Blomberg.
369 Den gamla smedjan brann ned 23/9 1930
370 Trädgårdskullor i Farsta trädgård.
371 Arbetslag i rågodsugnen år 1913. Namn se förteckning
372
Arbetslag på verkstaden.
373 Gustavsbergare i Dalarna.
374 Pojkar i rovlandet.
375 Familjefest hos J .A. Löfdahl.
376 Familjen Kapten Per A. Persson med fru och sonen Emil.
377 Arbetslag på tryckeriet.
378 Utflykt med missionsförbundet.
379 Familjen J.A. Löfdahl. Namn se förteckning.
380 Templet 137 Sirius av Nationaltemplarordern på värdshusets trappa. år 1910.
381 Familjen Nils August Bergschöld.
382 Gustavsbergsflickor.
383 Sven , Anna och Elsa Löfdahl samt Margit Pettersson.
384 Kyrkan. m. busshållplatsen år 1929
385 Familjen Löfdahl. Se fört.
386 Familjen Löfdahl i Ingarögatan, Einar och Emil.
387 Missionsförsamlingen på Missionshusets trappa.
388
Missionsförsamlingen på utflykt.
389 Missionsförsamlingen på utflykt till Storholmen.
390 Missionsförsamlingen på utflykt
391
Missionsförsamlingens ungdomar.
392 Missionsförsamlingen.
393 Veteraner. Namn se förteckning.
394 Elsa Löfdahl avtackas på cromotryckeriet av Ruth Björkman.
395 Forsberg, Lutteman med flera.
396 Missionsförsamlingens ungdomar. (samma som 391)
397 Missionsförsamlingens ungdomsavdelning. Rad 1: Hans Karlsson, J.A. Löfdahl, Milton Karlsson, Gunnar Möller, Birger Thunström, Birger Säfström, Erik Johansson. Rad 2: Sven Löfdahl, Margit Andersson, Eva Norberg, Märta Jakobsson, Greta Olsson, Märta Halmkvist, Erik Halmkvist. Rad 3: Agda Säfström, Greta Tillberg, Anna Svensson, Ebba Flodmark, Signe Bäckström, Alice Florén , Märta Vadström, Lilly Danielsson, Gunda Florén, Svea Karlsson, Gösta Geschwindt, Gunnar Karlsson, Erik Norberg och Gösta Gustavsson.
398 Missionsförbundet.
399 Pinnbron sedd mot Farstaviken.
400 Utsikt över Farstaviken från Kvarnberget.
401 Villagatan och lngarögatan.
402 Lugnet vid Kyrkan, byggnaden flyttades senare till Munkholmen.
403 Karta. Vattenhöjden omkring år 200 e .Kr.
404 Odaterad karta ur Krigsarkivet. Troligen 1600-tal.
405 Friherre Bernt Vilhelm Fock.
406 Hagemans karta över Gustavsberg år 1810.
407 Karta, Farsta herrgård med omgivningar år 1854.
408 Verkmästare Georg Barlow.
409 Karta över Gustavsberg år 1853.
410 Värdshuset gammal skiss.
411 Magister Gustav Herman Lagerström.
412 Baptistkapellet på 1920-talet.
413 Farsta före ombyggnaden. Foto år 1891.
414 Karta över Gustavsberg år 1882.
415 Mariagatan nr 10, Vassbergs affär. omkr 1915
416 Höjdgatan år 1906.
417 Gamla Posthuset – Huvudkontoret bygges. Foto år 1898.
418 Gustavsbergs fabriker år 1879. Tecknare O.Dahlbeck.
419 Västra Ekedal år 1942.
420 Gustavsberg II vid leveransen år 1878.
421 Brukspatron Wilhelm Odelberg.
422 Hovjägmästare Victor Odelberg.
423 Familjen Adrian Olsson i Skeviksgatan.
424 Familjen Helmer Pettersson.
425 Skolklass år 1895.
426 Åke Berglind.
427 Lärarinnan Amalia Linck på Värmdö.
428 Kontraktsprost Axel Gerhard Rietz.
429 Värmdövägen bygges om vid Farstaviken 1929.
430 Kurvan vid Loviseberg.
431 Rektor Gezelius skolklass år ?
432 Berta Janssons
433 Skolklass den 30/4 1937.fröken ?
434 Kyrkan – Gymnastikhuset rives. Ar 1953
435 Hilma Andersson
436 Ingarö Skolhus, Pilhamn. 29/11 1902.
437 Skälsmara skola, Ingarö. Byggd år 1889.
438 Säby säteri.
439 Åke Andersson, Näsets kafé.
440 John Lambert Andersson.
441 Trädgårdsmästare Ernst Svensson.
442 Ångbåtskajen i Gustavsberg 1903. Vykort.
443 Gustavsbergs kyrka. år 1912.
444 Rutens träsk. 3 juni 1900
445 Bagarns träsk, Grundmaren ca 1920.
446 Värmdögatan.
447 Bageriet.
448 Rallbanan. (användes som hästhage).
449 Haga år 1904.
450 M/S Wermdö II vid Fruviks brygga.
451 M/S Tor II, var även isbrytande.
452 Skyttepaviljongen vid Vik via Näverängen.
453 Svenska Torrplåtfabriken vid Ålstäket.
454 Handelsboden vid Ålstäket.
455 M/S Ärla vid Fruviks brygga.
456 M/S Wermdö II.
457 M/S Tor II via Mörtnäs brygga.
458 Vargstenarna den 29/5 1983.
459 Sigvard Lönnqvist den 29/5 1983.
460 Britt-Mari Olsson och Gudrun Gröndal 29/5 1983
461 Birgit och Göte Johansson 29/5 1983.
462 Utflykt till Vargstenarna 29/5 1983.
463 Britt-Mari Olsson och Gudrun Gröndal 29/5 1983
464 Gamla läkarmottagningen i Värmdögatan 1983.
465 Läkarmottagningen vid Skogsbo 1983.
466 Skogsbo år 1983. Byggdes 1910.
467 Gamla skogvaktarbostället vid Värmdövägen 1983.
468 K.E. Green med bautastenar vid Grantomta
469 Kanske en bautasten?
470 Slamhusgatan sedd söderifrån mot Gamla Verkstaden.
471 Slamhusgatan sedd norrifrån med Vågboden för glasyr.
472 Slamhusgatan sedd norrifrån med Vågboden för glasyr.
473 Stenhusen, Värdshuset och kyrkan.
474 Fabrikens butik i Palmeska huset den 25/3 1892.
475 Viktor Odelberg på cykel.
476 Skuru flottbro.
477 M/S Gustavsberg VI vid förlisningen sept 1901 efter kollision med Tenö
478 Sara och Hulda Karlsson.
479 Hulda Karlsson.
480 Gruppbild Albin Olofsson m.fl.
481
482 Dagmar Odelberg, gift Rudbeck.
483 Axel Odelberg.
484 Axelina Odelberg.
485 Victor Odelberg.
486 Maria Odelberg, gift Bennich.
487 Hilma Odelberg.
488
489 Sara Karlsson.
490
491
492 Lisa Fall, som barn.
493 Bertil Karlsson.
494 Kyrkoherde Karl Anton Eklund, far till dr. Lindhés fru.
495 Fru Maria Eklund, mor till dr. Lindhés fru. f. Barlow
496 Hilma Lowndes, lärarinna, Gustavsberg.
497
498 Olga Enberg.
499 Arbetslag på verkstaden Samuel Svensson m.fl.
500 Familjen Per och Karolina Dahlqvist. Namn se förteckning.
501 Barnen Dahlqvist. Karl, Oscar, Signe och John.
502 Judith Holmgrens klass år 1915.
503
504 Familjen Löfdahl vid Kvarnsjön. Namn se förteckning.
505 Konsums styrelse år 1945.
506 Arbetslag från rågodsugnarna år 1903.
507 Arbetslag från rågodsugnarna år 1903.
508 Arbetslag från verkstaden år
509 Osvald Andersson, Valfrid Berglund och John Dahlqvist.
510 Fritiof Fall, Valfrid Berglund och John Dahlqvist.
511 Ragnar Eriksson m.fl.
512 Märta Andersson, (Dalslänning) arbetskort.
513 Verkstadslag.
514 Verkstadslag John Dahlqvist, Gunnar Fredblad och Axel Andersson (Dalslänning).
515
516
517
518
519
520
521
522 Löpning vid Bleksäng. Gerhard Säfström vinner Ösbysjön runt 1915.
523 Hamnen i Gustavsberg. år 1908.
524 Johan Hellkvist och Gerhard Säfström lämnar bensin under 2:a världskriget.
525
526 Fotbollslaget år 1909. AIK i Vaxholm.
527 Höjdhopp i Bleksäng.
528 Stavhopp i Bleksäng.
529 Jubileumslopp i Saltsjöbaden den 1932.
530 Deltagare i Jubileumslopp i Saltsjöbaden den 1932.
531 Gerhard Säfström och Nils Box m.fl.
532 Frans på Långviksskär år 1931. (Frans Öhman.)
533 Besök på Långviksskär, namn se förteckning.
534 Gustav Blomberg, Gerhard Persson, Oscar Andersson och Gerhard Säfström.
535 Gustav Blomberg, Gerhard Persson, Oscar Andersson och Gerhard Säfström.
536 Båtklubbens första styrelse. Namn se förteckning.
537 Apotekare Johansson m.fl. på båtutflykt.
538 Publik vid jubileumstävlingarna i Saltsjöbaden 1932.
539 Deltagare vid jubileumstävlingarna i Saltsjöbaden 1932.
540 Deltagare vid jubileumstävlingarna i Saltsjöbaden 1932.
541 Löpning på landsvägen via Klubbparken.
542 Löpning på landsvägen via Klubbparken Karl Stålkrantz, Gerhard Säfström.
543 Gerhard Säfström vinner vid löpning vid Bleksäng 1915.
544 Löpning Ösbysjön runt år 1915. Gerhard Säfström, Karl Stålkrantz och Georg Box.
545 Löpning Ösbysjön runt år 1915. Från vänster: Georg Gustavsson (brons), Gerhard Säfström (Guld), Karl Stålkrantz, och Georg Box (silver).
546 På skidor till Värmdö kyrka januari 1922. Gustav Lorang, Georg Box, Olle Andersson, Georg Persson, Fredrik Lundkvist, ?, Gerhard Persson.
547 Skidutflykt år 1916. Gerhard Persson, Gerhard Säfström, Georg Persson och ?
548 Skidutflykt år 1916. Persson, Gerhard Säfström och ? 12 mars 1916.
549 Sparkstöttingtävling på Farstaviken 1929. Foto Gustav Blomberg.
550 Georg Persson och Gerhard Säfström med skidor år 1916.
551 Gerhard Säfström i löpning Ösbysjön runt år 1916.
552 Löpning Ösbysjön runt den 28/9 1913 med Anders Bonnevier.
553 Veteraner.
554 Oscar (Tjos) Andersson avtackas på SPF:s gipsgjuteri f.v. Sven Wallius, Eric Svenson, Oscar Andersson, Axel Björkman, Hans Andersson (Lemos) och Giovanni Pizzoni.
555 Veteraner se förteckning.
555B Skolklassträff 5/10 1963. Greta Vesterbergs klass.
556 Pensionärer 1979. Karlsson, Gösta Berglind, Erik Jonsson och Sven Wallius.
557 Lejon. Skulptur av Sven Wallius.
558 Alvar Wallius på 60-årsdagen.
559 Hos familjen Wallius. Namn se förteckning.
560 Familjen Wallius. Hjalmar Vallius med Åke, Sven och Folke samt mor Ester.
561 Folke Wallius med sin mor Ester.
562 Brand vid Småängsviken år 1955. Sven Wallius.
563 Folke Wallius på 4-årsdagen.
564 Daniel Ekberg med sin syster Ester gift med Hjalmar Vallius.
565 Trumpetare från Blåsorkestern gör reklam för konsert På hästarna Nils Andersson och Melin.
566 Blåsorkestern håller konsert vid Grand Hotell, Saltsjöbaden.
567 Blåsorkestern år 1935. Namn se förteckning.
568 Gustav Wallius och Gustav Svensson.
569 Spelning Blåsorkestern vid demonstration.
570 Orkestern spelar på demonstration nedanför Värdshuset.
571 Blåsorkestern passerar Grindstugatan 1. 1 maj år ?
572 Konsert vid invigningen av Badkarsfabriken 31 januari 1948 i fabriken. Dirigent Gustav Svensson.
573
574 Anders Bonnevier, sadelmakare.
575 Anders Bonnevier.
576 Anders och Elin Bonnevier.
577 Fanfartrumpetare fr.v. Sven Wallius, Sven Norling, Nils Eriksson och Sven Wahrenberg.
578 Blåsorkestern med förstärkt manskap under Herman Nordström år ? .Namn se förteckning.
579 Jubileumsfest för ?
580 Blåsorkestern på marsch på Kvarnbergsskolans gård.
581 Branden vid Kullen 22/4 1947. Vedbodarna.
582 Demonstrationståg vid Bleket. 1 maj 1928.
583 Klubben Teater och Musiker. Namn se förteckning.
584 Blåsorkestern år ? Fotot år taget på Kapellslätten och ”Putten” (Snickarns träsk) syns i bakgrunden. Namn se förteckning.
585 Blåsorkestern marscherar på Skansen 22 maj 1952.
586 Demonstrationståg vid Klubbparken.
587 Sven Wallius i uniform.
588 Sven Wallius i uniform.
589
590 Maria Bennich med Barry
591 Nils August Bergschöld med fru Gerda Sofia f. Rosenblad.
592 Klubbstyrelsen arbetar i parken. Namn se förteckning.
593 Klubbens teater och musik. Namn se förteckning.
594 Teater på Klubben 20/3 1929. ”Bönder och fint folk”. Namn se för teckning.
595 Midsommarstången reses på dansbanan 1928.
596 Stången rest. På Klubbens dansbana 1928.
597 Barnteater på Klubben. Torsten Box och ?
598 Teatergäng. ”Det skadar inte” 1928. Namn se förteckning.
599 Klubbstyrelsen 1927. Sittande: John Dahlkvist, Gustav Gehlin, Georg Box, Karl Berlin, Gustav Möller,Stående: Henrik Bengtsson, Herbert Bergschöld, Karl Törngren, Nils Box.
600 Klubbstyrelsen 1928. Se förteckning.
601 Midsommarstången reses på dansbanan. Namn se förteckning.
602 Midsommarstången rest på dansbanan 1928.
603 Teatergäng ”Skomakarkalle eller prästen” 27/10 1928. Namn se förteckning.
604 Barnteater. Torsten Box, Margit Fall och Britt Box.
605 Arbetslag på verkstaden. Evald Flodmark, Elis Sander, Herbert Bergschöld, Sven Viberg, K.E. Fredblad, Axel Björkman, Karl Jonsson, Helge Johansson.
606
607 Trasis.
608 Arbetslag på verkstaden.
609 Arbetslag på verkstaden 1919.
610 Teater i Hyddan. Ungdomstemplet. Första rad: Eva Söderberg, Vera Eriksson, Mary Karlsson. Mellanraden: Edit Fagerström, Ingrid Andersson, Tur Thun. Bakom: Alice Florén, Märta Eriksson, Selma Lund, Dagny Eriksson, Gunda Florén.
611 Fru och J. August Envall.
612 Kyrkan från strömmingsbryggan.
613 Gustavsbergspojkar.
614 Kurt Bergschöld.
615 Bandyspelare år 1925.
616 På Farstavikens is.
617 Barnteater på Klubben år 1926. Namn se företckning.
618 Nils August och Gerda Sofia Bergschöld.
619 Schackkväll i Klubbens bibliotek. fr.v.: Oskar Andersson,m.fl. Se förteckning.
620
621
622 Idrottspojkar. Prisutdelning på Klubben år ?
623 Idrottsgrabbar på 1920-talet. Namn Se förteckning.
624
625 Villa Nedanför Himlaberget. Herbert Bergschöld t. höger.
626 Idrottsföreningens stjärngossar 1925. Namn se fört.
627 Edvin Jansson målade kulisser till teatern.
628 Templet Sirius på Värdshusets trappa.
629 Teckning över Gustavsbergsfabriken. 1882. Feltecknad.
630 Nils August Bergschöld.
631 Nils August Bergschöld.
632 Templet Sirius av NTO år 1905. Sittande (på bänken) 1:a raden: Nr 2 Anna Eklund, Nr 4 Anton Kock, Nr 4 Emil Eklund. Bakersta raden Nr 1 Adrian Olsson, Nr 3 Oskar Fall, Nr 5 August Karlsson, Nr 8 Gustav Möller.
633 Nils August och Gerda Sofia Bergschöld.
634 Första dansbanan på Klubbparken.
635 Klubbstyrelsen, Karl Axell, Gustav Gehlin, Karl Berlin, Gustav Möller, Karl Sandström, Namn se förteckning.
636 Nils August Bergschöld med fru Gerda Sofia.
637 Idrottspojkar. 1920-talet. Namn se förteckning.
638 Teater i Hyddan. Ungdomstemplet Lucia år 1927 Namn se nr. 610.
639 Arbetslag på verkstaden.
640 Skådespelare och musik på Klubben.
641 Strömma kvarn. Skvaltkvarn från 1600-talet.
642 Interiör av Värmdö kyrka.
643 Kontraktsprost Axel Quist, Värmdö.
644 Teater. ”Bönder och fint folk” 20/3 1929. Namn se förteckning.
645 Hemmesta år 1982. Barnens ”Indianberget”
646 Vy från Hemmesta i juli 1982 Gärden ned mot ladan. Foto: Lennart Backman.
647 Hemmesta. Ladugården i bakgrunden Juli 1982.
648
649 Hyddan i Villagatan år 1982.
650 Gamla Epedemisjukhuset. Foto juli 1982.
651 Stenkullen 1 juli 1982.
652 Torget och kyrkan i Gustavsberg juli 1982.
653 Höjdhagen, Tvärvägen år 1982.
654 Grindstugärde år 1982.
655 Konsum vid Grindstuplan den 24/9 1982.
656 Höjdhagen, Tvärvägen år 1982.
657 Höjdhagsvägen år 1982.
658 Höjden år 1982.
659 Höjden år 1982.
660 Gamla Posthuset vid Farstaviken.
661 Skytteföreningen utanför paviljongen vid Ingarögatan där den första skjutbanan låg.
662 Erik Johanssons (Norsken) 60-årskalas.
663 Mariagatan 12. Med Wassbergs affär.
664 Anna, Sven och Emil Eklund.
665 Alma och Herman Kihlberg.
666 Skolklass från 1895.
667 Ingarögatan före 1923 då vägen gick i kurva vid Södra Kullen.
668 <a href="http://gustavsbergaren.se/LB/0k/LB_0668.jpg"Systrarna Johansson, Regina (Olofsson), Alma (Kihlberg), Anna (Eklund), Emil Eklund, Signe Johansson.
669 <a href="http://gustavsbergaren.se/LB/0k/LB_0669.jpg"Alma Kihlberg, Signe Johansson t. höger, Ingeborg f. Jönsson.
670
671 Nils Box med fru Maria (Mian).
672 Oskar Andersson med fru.
673 Regina Johansson född Nyholm på trappan Ekedalsvägen 3.
674 Gamla Vattkvarnsbyggnaden, tegelslageriet.
675 Pastor Axel Christoffer Leonard Jonsson, Ingarö.
676
677 Idrottsföreningen. Fr. v.: Oscar Andersson, John Dahlkvist, Gunnar Fredblad, Emanuel Svensson, Rudolf Karlsson.
678
679
680 Potatislanden vid Mariagatan med Baptistkapellet.
681 Pinnbron sedd från norr.
682 Karta över Gustavsberg år ?
683
684 Personal på pannavdelningen BKF oktober 1959.
685 Tubpartier för Fastighetspannor oktober 1959.
686 Tre pannor lev. den 15 juni 1960. Bror Sandkvist.
687 Pressverktyg till badkar. Stativ för tillhållarring.
688 Uppsala värmeverk. Transportabelt verk. Hösten 196.
689 Uppsala värmeverk.Transportabelt verk lev. oktober 1964.
690 Fastighetspanna till ? Lev. 18 juni 1950 t. Linköping.
691 Panna svetsas: Den första pannan under arb. 9 jun 1950.
692 Panntillverkning Stora presshallen 25/5 1947.
693 Badkarsfabriken Pressarna tages in 25 maj 1947.
694 Panna lastas för transport 25 augusti 1947.
695 Sänkning av underdel till press. Vikt 38 ton. 1 juni 1947.
696 Pressarna till badkaren anländer. Vid Stenhusbacken 25/5 1947.
697 Pontonkranen Lodbrok lossade badkarspressarna 25/5 1947.
698 Sven Wahrenberg, Gustav Svensson, Sven Wallius.
699 Blåsorkestern vid Kvarnbergsskolan Sven Ullberg, Sven Wahrenberg, Gustav Svensson och Sven Wallius
700 Blåsorkestern på Klubbens utescen är 1952. Se förteckn.
701 Sven Wahrenberg och Gustav Svensson.
702 Sven Wallius.
703 Sven Wallius.
704 Blåsorkestern på utescen Klubben 1952. Se förteckning.
705 Fredsmanifestation i maj 1945 med Blåsorkestern och Manskören på Torget nedanför Värdshuset.
706 Konsert vid Gustavsgården.
707 Sven Wahrenberg, Gustav Svensson, Sven Wallius.
708 Ritning av Magnus Isseus på verkmästare Barlows villa ”Villan”.
709 Isaeus förslag till ombyggnad av Farstavik 1875.
710 Östra Ekedal.
711 Syskonen Godenius: Victor, Selma och Hilma.
712 Löjtnant Per Olof Ahlström (1790-1864) Disponent på Gustavsberg 1838-1841. Miniatyr av Gustav Andersson.
713 Löjtnant Per Olof Ahlström (1790-1864) Disponent på Gustavsberg 1838-1841. Miniatyr av Gustav Andersson.
714 Ångfartyget Gustavsberg som våren 1842 levererades från S. Owens. Det första i Företagets flotta. Se förteckning.
715 Grosshandlare Samuel Godenius (1806-1891)Foto 1850-talet.
716
717
718
719 Farsta trädgård.Trädgårdsmästare Andersson ”Purjo” med personal. Namn se förteckning.
720 Skolklass 1921. Anna Rockberg.
721 Signe Holm.
722 Johanna och Karl Fredrik Eklund med barnen Emil och Anna gift Holm.
723 Anna Holm med döttrarna Iris och Signe.
724 Anna Eklund och Anna Kock.
725 Alma Kihlberg och Signe Johansson.
726 Skolklass 1920. Judit Holmgren.
727 Skolklass 1920. Judit Holmgren.
728 Emil och Anna Eklund, Anna och Anton Kock.
729 Porslinsfabriken med gamla packhuset. Barlow 1875.
730 Ragnhild och Hans Olofsson.
731
732 Farsta trädgård omkr. 1905. Namn se förteckning.
733 Emil Eklund år 1910. Från vänster: Nils Johansson, Regina J., Anna Eklund, Alma Johansson g. Kihlberg, Emil Eklund, Signe J.
734 Väggmålningar i lägenhet i Bergsgatan utförd av August Blomkvist. Målningen finnes bevarad under panel.
735 Väggmålningar i lägenhet i Bergsgatan utförd av August Blomkvist. Målningen finnes bevarad under panel.
736 Byggmästare Nils Hammar
737 Konstnär Lisa Larsson.
738 Emil Eklund.
739 Anna Eklund.
740 Anna Kock född Lundkvist.
741 Emil Eklund som militär.
742 Emil Eklund.
743 Signe Johansson och Alma Kihlberg.
744
745
746 Gerhard Persson, Edvard Möller, Georg Persson.
747 Gerhard Persson, Edvard Möller, Georg Persson.
748 Skolklass med lärare Harald Theodorsson år 1949. (Inger Fall)
749 Skolklass år 1950
750 Skolklass med Rektor Fritz Berg.
751 Emma Andersson var mor t. Anton,Emil,Oskar,Bror o. Maria.
752 Skolklass 1930. Musikdirektör Arvid Östlund.
753 Skolklass 1929 . Fröken Annie Hägerlund.
754 Skolklass
755 Skolklass år ? Lärarinna Aina Palmbäck.
756 Lärarinnan Anna Andersson, Ekedalsskolan.
757 Lärarinnan Anna Andersson, Ekedalsskolan.
758 Lärarinnan Anna Andersson, Ekedalsskolan.
759 Skolklass år ? Judit Holmgren.
760 Lärarinnan Anna Löfvander, Gustavsberg.
761 Lärarinnan Henrietta Haglind gift Hellström.
762 Lärarinnan Fanny Björklund.
763 Torpet Lugnet vid Kyrkan.
764 Torpet Lugnet vid Kyrkan.
765 Lärarinnan Madam Meiten som hade skola i Båtsmanstorpet vid Rutens lada.
766 Skolklass utanför Ekedalskyrkan.
767 Lärarinnan Anna Andersson, Ekedalsskolan.
768 Magister Paul August Elmberg. Anställd 1863.
769 Lärarinnan Anna Blombergsson.
770 Lärarinnan Bertha Jansson.
771 Lärarinnan Gerda Mellström, Gustavsberg.
772 Arbetslag från byggmästare O.J. Haglund, Lagnö som byggde det norra skolhuset. Namn se förteckning.
773 Skolklass.
774 Carl Fabian Blomkvists familj (1840-1850?) Se fört.
775 Skolklass 1927. Anna Vesterberg.
776 Kurs I år ?. Anna Blombergssons klass.
777 Skolklass år ? Lärarinna Anna Blombergsson.
778 Skolklass. 1944-45. Anna Vesterberg. 1:a småskola.
779 Anna Vesterbergs klass 1945-46. Andra klass.
780 Anna Rockbergs klass år 1946-47.
781
782 Biskopsvisitation i Gustavsberg den 9 april 1948. (Se lista).
783 Hobbyutställning.
784 Efter arbetet. Intresserad båtägare.
785 Gösta Borgs klass år 1948.
786 Skolklass med fröken Kersti Andersson år ?
787 Skolresa till London. Ledare Fritz Berg namn se fört.
788 Kurs i heminredning när Grindstugärde var byggt, cirkelledare Axel Björkman.
789
790
791
792 Slöjdskoleelever avslutn. 1916. Magister Lagerström.
793 Panncentral i Blackeberg år 1950.
794 Fastighetspanna levereras till Näsbydal, Täby 7/8 1959.
795 Truck i arbete. Plåtar till värmepannor klippes.
796 Pannverkstaden i badkarsfabriken. 8 juni 1954.
797 Arbetslag på pannavdelningen i augusti 1954.
798 Domus och arbeten för bussterminalen Centrum 1 maj 1983.
799 Arbeten för bussterminalen Centrum 1 ma j 1983.
800 Arbeten för bussterminalen Centrum 1 ma j 1983.
801 Arbeten för bussterminalen Centrum 1 ma j 1983.
802 Kyrkan och Centrum i maj 1983.
803 Domus maj 1983.
804 Bleksängsvägen breddas i maj 1983.
805 Bensinmacken och vattentornet maj 1983.
806 Bensinmacken, vattentornet och Rutens lada. Maj 1983.
807
808 Jägare Lindström, lngarö.
809 Sotarmästare Henry Jakobsson
810 Sten vid stigen till Vik vid kraftledning.
811 Ryssugn vid Hemmesta
812
813 Författare Jan Fogelbäck
814 Jägare Carl Lindström, Ingarö.
815 Jägare Carl Lindström, Ingarö med havsörn
816
817
818
819 Skurusundet med flottbron år 1902.
820 Skurusundet med flottbron år 1902.
821 Grindstugatan 1 den 10/10 1920. Obs. pumpen.
822 Kyrkan med Statbyggningen och Ekensberg 1906
823 Farstaviken och Fabriken.
824 Gustavsberg, Ångbåtskajen m. Strömmingsbryggan 1903. Vykort.
825 Statbyggningen
826 Segelfartyg på Farstaviken omkr. 1900.Foto G. Barlow.
827 Översvämning vid Klubben.
828 Översvämning vid Klubben år 1945
829 Ålderdomshemmet i Mariagatan 10. Sittande: 1/Amalia Fröberg, 2/Emma Hellberg, 3/ ?, 4/Helena Svensson, 5/ Efraim Karlssons 6/Emelia Karlsson, 7/Syster Rut Söderberg, 9/lsedor Olsson 10/? 11/ syster Rut Jonsson
830 Klubbens Kvartett: 1923. Oscar Andersson, Daniel Ekberg, Anton Kock, Gustav Lindström.
831
832 Ösby å på 1930-talet.
833 Ösby å på 1930-talet.
834 Målerskor på konstavdelningen.
835 Målerskor på konstavdelningen.
836 Båtsman Palm, Johan Petter Andeasson med Rutens båtsmanstorp.
837 Båtsman Palm, Johan Petter Andeasson med Rutens båtsmanstorp.
838 Seglaren Myrtle i Farstaviken. Neg. flyttat till 4176-3.
839
840
841
842 Friförsamlingen på utflykt omkr. 1912. Närmast kameran Lars Vilhelm Johansson.
843 Fabriken med posthuset år 1902
844 Skolklass 1923 (?)
845 Johanna Grönlund i backstugan vid Lugnet.
846 Johanna Grönlund i backstugan vid Lugnet.
847 Personal i snickeriverkstaden vid Farsta.
848 Friförsamlingens sångkör. (Se förteckning)
849
850 Farsta slöjdskola årskurs 1907-1908. Namn se förteckning.
851 Karlsson Viktor Nyström med fru och barnen Gunnar, Sven och Elvy.
852 Karlsson Viktor Nyström med fru och barnen Gunnar, Sven och Elvy.
853 Karlsson Viktor Nyström med fru och barnen Gunnar, Sven och Elvy.
854 Karlsson Viktor Nyström med fru och barnen Gunnar, Sven och Elvy.
855
856 Grindstugatan.
857 Personal och skolpojkar i snickarverkstaden i Farsta årskurs 1907-1908. Namn se förteckning.
858 Skolklass vid Västra Ekedalsskolan år 1908.
859 Skolklass vid Västra Ekedalsskolan år 1908.
860 Skolklass vid Västra Ekedalsskolan år 1908.
861 Skolklass vid Östra Ekedalsskolan år 1909. Musikdir. Arvid Östlund.
862 Skolklass vid Östra Ekedalsskolan år 1909. Musikdir. Arvid Östlund.
863 Skuru flottbro 4 augusti 1908.
864 Skuru flottbro 4 augusti 1908.
865 Grindstugatan omkring 1907. I grinden Herbert Fredblad.
866 Ångbåtskajen, Gustavsberg omkr. 1900. Vykort.
867 Statbyggningen den 23/6 1902.
868 Ångbåtskajen Gustavsberg 1903 Gustaf Boman, Maj Hellström och Karin Boman.
869 Skolkort utanför Solhem, Anna Blombergsson.
870 Skolkort utanför Solhem.
871 Skolkort, Anna Anderssons klass 1906.
872 Teater på Klubben 1897 ”Torparflickan”. Fr v. 1) Hanna Andersson, 2) Sigrid Danielsson, 3) Elsa Ekberg, 4) Skymd, 5) Oscar Severin, 6) Daniel Ekberg, 7) August Bonnevier, 8) Skymd, 9) Karl Severin
873 Johanna Grönlund ”Döva Johanna” i backstugan vid Lugnet.
874 Entrén till verkmästare Barlows Villan.
875 Personal på tryckeriet år 1903.
876 Personal på tryckeriet år 1903.
877 Missionsförbundets styrelse.
878 Missionsförbundets styrelse se.(Se förteckning)
879
880 Skolklass år 1903.
881 Ingången till mäster Barlows ”Villan”.
882 Fru Eklund vid den gamla Stenbron vid kyrkan. Doktorinna Lindhé.
883 Fru Eklund vid den gamla Stenbron vid kyrkan. Doktorinna Lindhé.
884 Bageriet med trädgård och Osby å
885 Bageriet med trädgård och Osby
886 Stenhusen 1870
887 Fotbollslag.
888 Fotbollslag.>
889 Flotten i Skurusundet med häst och vagn.
890
891
892 Blåbärsvägen 7, Hemmesta
893
894
895 Blåbärsvägen 7, Hemmesta
896 Blåbärsvägen 7, Hemmesta snöskottning
897
898
899
900 Skolklass Östra Ekedalsskolan 1909. Musikdir. Arvid Östlund.
901
902
903
904 Konfirmander
905 Konfirmander
906 Konfirmander
907
908
909 Skuru flottbro år 1902.
910 Skuru flottbro år 1902.
911 finns ej
912 Karta över Gustavsberg år 1913.
913 Karta över Gustavsberg. Anl. mellan Farstaviken och Kvarnsjön
914 Karta över Farsta fjärding.
915 Brukspatron Wilhelm Odelberg
915 Oscar Wilhelm Odelberg ur boken Gustavsberg 1640-1840
916 Fruktskål med mönstret Ecclesial.
917a Samuel Godenius på gamla dar.
917 Innan fabriken införde naturalistisk dekor förekom dessa mönster.
918 Karta efter ombyggnaden av fabriken 1853 J. F. Kjälbon.
919 Karta över Farsta herrgård med omgivning 1854 Hegardt.
920 Fördelning av land och vatten ca 200 år e. Kr. ca 8 m högre än idag.
921 Den tornprydda byggnaden vid Farsta vittnar om exteriör vid 1600-talets slut.
922 Breviks herrgård på Värmdölandet har tillhört Axel Oxenstierna. Foto omkr. 1890.
922a Vinterväg och krog. C.E. Gylenstolpes skissbok 1699.
923 Grevinnan Ebba Margaretha Banér, g. Creutz (1672-1736).
924 Överståthållare Johan Christoffer v. Düring (1695-1759).
925 Riksrådet Ernst Johan Creutz (1675-1742).
926 Grevinnan Catharina (Carina) Margaretha Bonde, g. v. Düring 1731.
927 Riksrådet Carl Otto Hamilton (1704-1770) J.H. Scheffel.
928 Grevinnan Maria (Maja) Gustava Gyllenstierna g. Bonde
929 Karta över Gustavsbergsbåtarnas bryggor.
930 Teckning av Värdshuset med kvarnen.
931 Farsta slott övre våningen.
932 Farsta slott nedre våningen.
933 Lerkruka 1000-talet funnen vid utgrävningar i gravfältet vid Farsta.
934 Karta över tegelbruket vid Björnö i Roslagen 1665.
935 Farsta slott. Östra gavelns sandstensportal, detalj från Maria de la Gardies Farsta hus.
936 Tyresö 1661. Slottet där Maria Sofia de la Gardie vilar.
937 Grevinnan Maria Sofie de la Gardie, g. Oxenstierna (1627-1694).(Bild 5)
938 Riks- och kanslirådet Gustav Gabrielsson Oxenstierna 1613-1648. Målning av J. Elbfass ? sign. 1635.
938b Riksdrotsen Gabriel Gustavsson Oxenstierna (1587-1640).
939 Klubbhuset rives i maj 1963.
940 Oskar Vadström
941 Årsta herrgård i Österhaninge socken, dit tegel levererades från Farsta på 1650-talet
942 Jacob de la Gardies palats Makalös, byggt 1635-1642 på nuvarande Karl XII:s torg.
943 Rudmaren eller Rutens träsk den 3/6 1900.
1000-1 Snickarverkstaden -Slöjdskolan vid Farsta. Från vänster: Okänd, Oskar Fredriksson, C. Oskar R. Karlsson (Krusbärs-Kalle), Knut Hellström Gustav Eriksson i vit mössa, okänd, okänd Martin Lätt.
1000-2 Hilding Olsson-Engströmer med sin fader Olof Oskar Olsson (Sprut-Olle) vid Farsta.
1000-3
Teater på Klubben ”Bönder och fint folk” 20/3 1929. Från vänster: Herbert Bergschöld, Astrid Fall, Oskar Karlsson, Erik Vadström, Bengt Box, Anna Hellkvist, Gustav Gustavsson, Tyra Sten och Gustav Möller.
1000-4 ”Skomar-Kalle eller prästen”. Sittande från vänster: Anna Hellkvist, Herbert Bergschöld, Tyra Sten, Gustav Möller och okänd. Stående: Erik Vadström, Astrid Fall, Harald Andersson-Persvret, Oskar Karlsson.
1001-1 Teater på Klubben: Från vänster: Herbert Bergschöld, Astrid Fall, Hilding Engströmer, Tyra Sten, Karl Rissner.
1001-2 Stående på Scenen: Astrid Fall, Herbert Bergschöld, Gustav Gustavsson, Tyra Sten, Gustav Möller, Oscar Karlsson, Anna Hellkvist, Bengt Box och Erik Vadström. Sittande på scenen: Erik Lindal, Anders Bonnevier och Sten Pettersson. I orkesterdiket: Sven Ullberg, Henning Hellberg, Bertil Pettersson, Gunnar Österberg, John Hellberg; Bertil Karlsson, Olle Andersson, Rudolf Karlsson, Oskar Ullberg, Manne Svensson, Ernst Nordkvist och Gustav Wallius.
1001-3 Stående på Scenen: Astrid Fall, Herbert Bergschöld, Gustav Gustavsson, Tyra Sten, Gustav Möller, Oscar Karlsson, Anna Hellkvist, Bengt Box och Erik Vadström. Sittande på scenen: Erik Lindal, Anders Bonnevier och Sten Pettersson. I orkesterdiket: Sven Ullberg, Henning Hellberg, Bertil Pettersson, Gunnar Österberg, John Hellberg; Bertil Karlsson, Olle Andersson, Rudolf Karlsson, Oskar Ullberg, Manne Svensson, Ernst Nordkvist och Gustav Wallius.
1001-4 Barnteater på Klubben. Från vänster: Torsten Box, Margit Fall och Britt Box.
1002-1 Från vänster: Torsten Box, Margit Fall och Britt Box. Barnteater ”Hans och Greta”.
1002-2
1002-3 Klubbens styrelse år 1928: Sittande från vänster: Henrik Bengtsson, Gustav Gehlin, Georg Boox, Karl Berlin och Nils Box. Stående: Karl Törngren, Harald Andersson-Persvret, Karl Axell och Herbert Bergschöld.
1002-4 ”Skärgårdsflört” år ? Från vänster: Bengt Box, Karl Pettersson, Tyra Sten, Oscar Karlsson, Anna Hellkvist, Herbert Bergschöld, okänd, och Karl Rissner.
1003-1 Gustav Lorangs hund och katt utanför Bleket med tvättstugan och Bagarns träsk i bakgrunden.
1003-2
1003-3 Teater på Klubben på 1920-talet. Från vänster: Carl Pettersson, Gustav Lorang och okänd. Pjäs: ”Majorens döttrar”.
1003-4 se 1003-3
1004-1 Hemma hos Lorang i Bleket. Sittande på golvet: Ebon Andersson, Birgit Lindberg, Margit Lindberg, Ringström. Mittenraden: Rosa Jansson, Edit Lorang, Rut Lorang, okänd, Greta Lorang. Bakre raden: Gustav Lorang, Roland Fröberg, Maria Fredriksson, Torsten Lorang, Magda Andersson och Arvid Bergström.
1004-2 Eira, Helge, Naemi, mor Ragnhild, far Olof Oskar Olsson, Elvi och Ingeborg.
1004-3 Fackföreningen bildas utanför Bleket år 1919.
1004-4 Hingst-Anders talar vid Bleket den 1 Juli 1919 för att bilda fackförening vid Gustavsbergsfabriken.
1005-1 Familjerna Lorang och Steen utanför Bleket 1924.
1005-2 Lorangs utanför Bleket.
1005-3 Stenbron vid Kyrkan innan Pinnbron byggdes.
1005-4 Stenhusen på 1930-talet.
1006-1 Familjen A.V. Nilsson (Aviga Nisse). Framför: Erik Nilsson och ? Mellan raden: Gustav Nilsson (Torsten Lorangs far), A. V. Nilsson, Fru Nilsson, Anhild och Karl. Bakre raden: Terese Nilsson g. Nyström, Nilsson g. Hansson , okänd, Ester Nilsson.
1006-2 Martha Paulsson, Eli (Nennes) moder.
1006-3 Gustavsgården.
1006-4 Ritning Ingarögatan.
1007-1 Slamhusgatan i fabriken med Nya Maskins skorsten.
1007-2 Fackföreningens styrelse år 1930. Från vänster: Karl Vilhelm Svensson, Albin Möller, Karl Viberg, Gustav Andersson och Erik Nilsson (Kicke).
1007-3 Fackföreningens styrelse år 1929: Från vänster: Karl Vilhelm Svensson, Karl Viberg, Albin Olofsson, Erik Nilsson och Bertil Andersson.
1007-4 Svarvare Sven Löfdahl.
1008-1 Johan Alfred Löfdahl, Diktare och ugnsbrännare.
1008-2 Skevik. Kavaljersflygeln.
1008-3 Skevik. Gården före branden i maj 1954.
1008-4 Skevik. Kavaljersflygeln.
1009-4 Tablå i Klubbparken, ”Fredstablå”. Från vänster: Tyra Sten, Karl Berlin, Ada Svan, Gustav Möller och Astrid Mattsman.
1010-1 lngarögatan i Gustavsberg. (Klistermärke).
1010-2 Elin Andersson m. systerdottern Dagny Eriksson.
1010-3 Manskören har fest på Skevik år 1950. Från vänster framför bordet: Verner Lindberg, Ernst Bäckstrom, Tage Johansson och Hilding Ohlsson (Engströmer). Bakom bordet: Gunnar Fall, Ando Björk, Albin Olofsson, Arne Andersson, Sven Jonasson, Sven Björkman, Bertil Andersson, Evert Johansson och Axel Björkman.
1010-4 Hedvig Nilsson gift med Karl Nilsson.
1011-1 Hanna Roos.
1011-2
1012-1 Ungdomstemplet år 1923 Namn se förteckning.
1012-2 Karta över Gottholma. Udden på kartan är Täcka udden.
1012-3 Kartbeteckningar.
1012-4 Arvid Andersson m fru Gerda och döttrarna Elin Sofia och Signe Maria.
1013-1 Apotekare Gustaf Boman.
1013-2 Farstaviken med fabriken.
1013-3 Vykort Ångbåtskajen och Posthuset.
1013-4 Fabriken sedd från Farstaviken.
1014-1 Bleksäng omkr. 1900 med tvättstugan och bageriet.
1014-2 Fabriken från Bonneberget 1 juni 1890.
1014-3 Karin Boman. Dotter till apotekare Gustaf Boman.
1014-4 Gamla kontoret med kassör Alrik Blomqvist.
1015-1 Kassör Eric Wilhelm Hellström.
1015-2 Augusta Hellström gift med kassör E.W. Hellström.
1016-1 Oscar Andersson (Torparn) svarade för utdelning av dricka vid midsommarkalasen i fabriken.
1016-2 Fabriken fotograferad från Kvarnberget. 1890-talet.
1016-3 Bageriet år 1917. Eric Hellström och Karin Boman med ryggarna mot kameran.
1016-4 Kassör E.W. Hellström vid midsommarkalaset 1917.
1017-1 Porslinsfabriken taget från Bonneberget.
1017-2 Porslinsfabriken taget från Bonneberget.
1017-3 Porslinsfabriken taget från Bonneberget. vykort.
1017-4 Porslinsfabriken taget från Kvarnberget.
1018-1 Porslinsfabriken taget från Kvarnberget.
1018-2 Porslinsfabriken taget från Kvarnberget år 1923.
1018-3 Farstaviken tagen från Kvarnberget.
1018-4 Fabrikens monter vid Konstindustriutatällningen i Stockholm år 1909.
1019-1 Gustavsbergs kyrka.
1019-2 Gustavsbergs kyrka med Pinnbron.
1019-3 Gustavsbergs kyrka och värdshuset från kajen.
1019-4 Gustavsbergs kyrka och värdshuset från kajen.
1020-1 Marieberg, kyrkoherdebostället med Norman med fru i trädgården.
1020-2 Gustavsbergs kyrka år 1923.
1020-3 Gustavsbergs kyrka och Bleket.
1020-4 Gustavsbergs kyrka och Värdshuset.
1021-1 Skolgården vid Ekedalsskolan med kyrkan.
1021-2 Gustavsbergs kyrka år 1908.
1021-3 Vid invigningen av Gustavsbergs kyrka 1/12 1907.
1021-4 Interiör av Gustavsbergs kyrka med Odelbergs balkong.
1022-1 Kyrkogårdsbyggnaden.
1022-2
Minnesstenen på Gamla kyrkogården. Text: ”Till minnet av släkten som varit”.
1022-3 Statbyggningen och klappbryggan 23/6 1902.
1022-4 Bagarns träsk med Ekensberg och Konsum år 1892.
1023-1 Grindstugatan.
1023-2 Värmdögatan.
1023-3 Hästhagsterrassen.
1023-4 Gustavsgården.
1024-1 Farstavik med spången.
1024-2 ”Villan”, Verkmästare Barlows hus. Fanns där nu Strandvik ligger.
1024-3 Segelfartyg vid Gamla kontoret omkring 1900.
1024-4 Värdshuset och Stenhusen från Ekedalsvägen.
1025-1 Gustavsbergs kyrka.
1025-2 Kyrkbron och Värdshuset.
1025-3 Kattholmen tagen från kyrkbron.
1025-4 Höjdhagen år 1940.
1026-1 Vykort. Villa i Gustavsberg. Solhem. Byggd på 1870-talet.
1026-2 Tjänstemannabostad i Gustavsberg, Vykort Solhem.
1026-3 Interiör på Farsta Udde.
1026-4 Lekstugan på Farsta Udde.
1027-1 Farsta Udde.
1027-2 Strandvik.
1027-3 Strandvik år 1925.
1027-4 Farstavik år 1919.
1028-1 Farstavik år 1919.
1028-2 Farstavik år 1919 med trädgården.
1028-3 Farstavik år 1919 med trädgården.
1028-4 Farsta slott.
1029-1 Gustavsberg VII.
1029-2
1029-3
1029-4 Lemshaga.
1030-1 Badplatsen vid Skräddarviken.
1030-2 Saltsjö-Duvnäs och Skurubron från flygplan.
1030-3 Skurubron från flygplan.
1030-4 Skurubron.
1031-1 Baggensstäket.
1031-2 Skogsömonumentet avtäcktes 16 juli 1905.
1031-3 Baggensstäket.
1031-4 Baggensstäket.
1032-1 Skurusundet.
1032-2 Skurusundet år 1902.
1033-1 Farsta slott.
1033-2 Kvarnsjön, Gustavsberg år 1902.
1033-3 Haga.
1033-4 Bageriet med Gustav Lindström
1034-1 Missionshuset Gustavsberg.
1034-2 Baptistkapellet.
1034-3 Mariagatan år 1916
1034-4 Trädgårdsgångarna i Mariagatan ”Potatisgången” 1916.
1035-1 Tallåsen år 1921.
1035-2 Tallåsen.
1035-3 Ingarögatan med vägen till Södra Portstugan. Vägen till lngarö gick vid denna tid förbi det gamla Epidemisjukhuset.
1035-4 Ingarögatan vid Södra Kullen.
1036-1 Skeviksgatan. 1907.
1036-2 Konsumbutiken vid Kyrkan år 1923.
1036-3 Bleket.
1036-4 Värmdögatan sedd från norr.
1037-1 Utsikt från Höjdgatan mot Farstaviken.
1037-2 Höjdgatan 3.
1037-3 Höjdgatan och Skeviksgatan.
1037-4 Skeviksgatan.
1038-1 Värdshuset och Väderkvarnen år 1890.
1038-2 Utsikt över Farstaviken.
1038-3 Gustavsbergs kyrka från norr.
1038-4 Gustavsbergs kyra från Höjdgatan.
1039-1 Villagatan. I förgrunden Mariagatan.
1039-2 Ingarö och Villagatorna.
1039-3 Kullen och Skyttepaviljongen, som byggdes 1862 (Edla Sofia Arvidsson) Foto 1901.
1039-4 Sjukhuset.
1040-1 Värmdögatan (Doktorsgatan).
1040-2 Grindstugatan nr1 år 1912.
1040-3 Grindstugatan.
1040-4 Ekensberg med Bagarns träsk och Bleket.
1041-1 Kyrkogårdsbyggnaden med ingången till Kyrkogården.
1041-2 Värdshuset med den gamla vägen. Omkr 1900.
1041-3 Farstaviken med lyftkranen och Spånladan år 1913.
1041-4 Domus med gamla dragningen av vägen till Lugnet 1967.
1042-1 Farsta slott.
1042-2 Farsta slott.
1043-1 Teater i Ungdomstemplet år 1926.
1043-2 Ungdomstemplets stjärngossar. Trettondagen 1928.
1043-3 Ungdomstemplets musik. Se förteckning.
1043-4 Medlemmar i Ungdomstemplet år 1927. Namn se förteckn.
1044-1 Unga Örnar år 1938. På bilden bl.a. ledarna Sven Lindahl och Sven Björkman.
1044-2 Arbetslag från verkstaden på utflykt. Sittande från vänster: Sven Löfdahl, Arne Andersson, okänd, Arne Johansson och Hans Fredblad. Stående: Malkolm Olsson, Harry Eriksson, Roland Fröberg, Sven Pettersson, Stig Lindal, Evers Fredblad och okänd.
1044-3 Clary Andersson, dotter till Oskar Andersson.
1044-4 Oskar Andersson, Agnes Andersson, Clary Andersson och Arne Andersson.
1045-1 Teater på Klubben ”Det var en gång” år 1946. Se förteckning.
1045-2 Navigationskurs år 1946, Båtklubben. Ledare Kapten Sternvall.
1045-3 Strandvillan.
1045-4 Ingarögatan 7 omkring 1920. Från v. syns Gottfrid Engström, Arvid Andersson med fruar och barn.
1046-1 Kapten A.M. Bjurberg ( 1838-1909). Foto omkr. 1895.
1046-2 Skolklass i Ekedalsskolan.
1046-3 Skolklass i Ekedalsskolan.
1046-4 Skolklass i Ekedalsskolan Östra skolan.
1047-1 Okänd
1047-2 Hunden ”Barry” vid Farsta. Det är troligen Maria Bennich-Odelberg.
1047­3 Hunden ”Barry” vid Farsta. Det är troligen Maria Bennich-Odelberg.
1048-1 Skollärare Gustaf Herman Lagerström. Lärare 1877-1921.
1048-2
1048-3
1048-4
1049-1 Axel och Matilda Johansson.
1049-2 Kälkåkning i backen vid Rutens lada.Kurt Bergschöld, Herbert Bergschöld, Evert Jansson och Emanuel Fingal.
1049-3
1049-4
1050-1 Lärarinnan Maria Sjöman, Lagnö skola.
1050-2 Överlärare Albin Karlsson, Ekedalsskolan.
1050-3 Magister och musikdirektören Arvid Östlund.
1051-1 Tvättstugan vid Bagarns träsk. Från vänster Fru Edit Lorang, Rut Lorang, okänd, Carl Lorang och Fru Lorang..
1051-2 Gustavsbergs kyrka. på Julafton 1923.
1051-3 Klasskort slöjdskola år 1899.
1051-4 Värdshuset och fabriken innan Ekedalsvägen byggdes. Foto taget år 1869.
1052-1 Skogvaktare Manfred Lindstedt
1052-2 Torsten Rolf 50 år den 25/1 1968.
1052-3 Kamrer Arvid Eriksson ( 1894 -1962).
1052-4 Arkitekt Olof Thunström (Thun-Olle), KFAI.
1053-1 Evert Johansson, Steg-Evert kallad för han slipade steg till formmaskiner.
1053-2 Fjärdingsman Oskar Söderberg, ”porslinskonstapeln”.
1053-3 Vilhelm Jansson (Plåt-Ville).
1053-4 Elis Sander, nykterhetsnämndens ordförande.
1054-1 Kullen revs 1984. Kvar står endast det gamla konsumhuset. Foto 1984 den 14/5 Lennart Backman.
1054-2 Harald Lindholm, kommunfullmäktiges ordförande.
1054-3 Brandmästare senare Brandchef Ivan Johansson.
1054-4 Domuschefen Gunnar Mattsson.
1055-1 Torsten Rolf inviger Hemmestahallen den 10 maj 1984 kl 11.00.
1055-2 Slöjdskolan i Farsta den 14/5 1984. Skolan byggdes år 1906. Dessförinnan var slöjdskolan i Statbyggningen. Foto Lennart Backman.
1055-3 Husen i Kullen rivna. Foto 14/5 1984 Lennart Backman.
1055-4 Det enda återstående huset i Kullen, Kullen3 – Gamla Konsum. Foto 14/5 1984 Lennart Backman.
1056-1 Publik vid invigningen av Hemmestahallen.
1056-2 Linus Lindvall högtidstalar vid invigningen.
1056-3 Konsums affärschef Per Albin Nyberg var också närvarande vid invigningen.
1056-4 Torsten Rolf invigningstalar.
1057-1 Sten vid södra Eflinge. På bilden Tore Karlsson, Ålstäket. Foto den 6 maj 1984 Lennart Backman.
1057-2 Inskription på stenen: EMS 1701 och bomärke.
1057-3 Fundamentet till väderkvarnen vid Södra Eflinge. Foto: Lennart Backman den 6/5 1984.
1057-4 Vid kvarnfundamentet vid kvarnen på kvarnberget finnes en stenhög. Foto 6/5 1984. Lennart Backman.
1058-1 Kolströms bro den 12 maj 1984. Foto Lennart Backman.
1058-2 Ingarö kyrka den 12 maj 1984. Foto Lennart backman.
1059-1 Farstaviken med Statbyggningen och Värdshuset 1897.
1059-2 På isen i Farstaviken år 1899.
1059-3 Slottet innan ombyggnaden 1895-1896. Foto 1891.
1059-4 Bryggeriet vid Farsta. I bakgrunden skymtar staketet till Farsta trädgård.
1060-1 Bryggeriet vid Farsta sett från Farsta trädgårds ingång.
1060-2 Bryggeriet vid Farsta med berget vid Ladugården. Fotot taget från ladugårdshållet.
1060-3 Farstaviken med kyrkan oah Värdshuset 1918.
1060-4 Stockholmsvägen taget från kyrktornet. 1918.
1061-1 ”Bondbröllop” på Klubben år 1918.
1061-2 Algatan och Stenhusen med vedbodar.
1061-3 Hamnen med segelfartyg från Ekedals brygga.
1061-4 Husen på Ekedalsvägen från kyrktornet 1918.
1062-1 Charlottendal med kor på bete. Ar 1885.
1062-2 Kusken Karlsson vid Farsta år 1891.
1062-3 Kasern år 1918.
1062-4 Posthuset numera Huvudkontoret.1898 under byggnad.
1063-1
1063-2 ”Kasernen” i fabriken med gipsgjutare m.fl .1918.
1063-3 Fabriken innan Ekedalsvägen byggdes. Foto 1869.
1063-4 Segelfartyg på Farstaviken. 1897.
1064-1 Kyrkan med Statbyggningen och Ekensberg. 5/12 1905.
1064-2 Röda stugan i månsken år 1919.
1064-3 Hamnen med gamla Packmagasinet. Foto 1870-talet.
1064-4 Den gamla Vattenkvarnen i fabriken.2/8 1894. Revs 1895.
1065-1 Postbudet Hjelm.
1065-2 Vägen nedanför Värdshuset i Gustavsberg.
1065-3 Kullen fotograferad från Södra Portstugan. 12 maj 1927.
1065-4 Kyrkan och Kyrkbron.
1066-1 Iskörning år 1919 nedanför Värdshuset.
1066-2 Gustavsbergs kyrka år 1941.
1066-3 Den gamla smedjan brann den 23 september 1930.
1067-1 Stockholmsvägen innan Loviseberg.
1067-2 Båtutrustning vid Ekedalsvarvet år 1928.
1067-3 Ingarögatan och Kullen från Södra Portstugan. 2/4 1922.
1067-4 Ingarögatan och Kullen från Södra Portstugan. 2/4 1922.
1068-1 Carl Cederströms Nab 15 (modifierad Albatross) monteras våren 1918 på hans fabrik Nordisk Aviatik AB.
1068-2 Från vänster Minna Cederström född Poppius, Karin Cederström, Carl Cederström och bakom honom till höger Hasse Setterström. Bilden är tagen vid Nybrohamnen.
1068-3 Carl Cederströms visitkort.
1069-1 Carl Cederström i sin nyinköpta Bleriot ”Bil Bol” den 24 augusti 1910. Hans andra start från Amager i Danmark för att flyga över Öresund. Han landade på Limhamnsfältet i Malmö.
1069-2 se 1069-1
1069-3 Bleriot XI sedd bakifrån på Amagerflygfältet den 24 aug 1010.
1069-4 Bleriot XI sedd bakifrån på Amagerflygfältet den 24 aug 1010.
1070-1 Norsk karrikatyr av Carl Cederström från år 1910.
1070-2 Carl Cederström inför den första flygningen med Bil Bol. Den gjordes i Norge, Kristiania den 14 oktober 1910.
1070-3 Vykort utgivet i Kristiania (Oslo) i samband med flygningen där den 14 oktober 1910.
1070-4 Baksidan av vykortet som Cederström sände till Sveriges första aviatör (utan certifikat) Hjalmar Nyrop. Poststämplat i Stockholm den 4/1 1911.
1071-1 Arbetslag vid byggandet av Järnvägen till Wärmdo.
1071-2 Svenska Torrplåtfabriken vid Ålstaket (Grills udde). Startade år 1896.Upphörde 1898 på grund av konkurrensen från Tyskland. Byggnaden revs 1902.
1071-3 Magnussons fastighet invid Fruviks brygga.
1071-4 Fruviks brygga m Zetterbergska villan (mordvillan).
1072-1 Karta över Alstäket och tegelbruket.
1072-2 El.ingenjören Tore Karlsson, Ålstäket.
1072-3 Grisslinge. Västerviken m. Engbergs holme.
1072-4 Vykort. Mörtnäs.
1073-1 Vykort. Mörtnäs.
1073-2 Målning av Pelle Jonsson, Mörtnäs. (Målar-Pelle). Tegelbruket vid Alstäket.
1073-3 Detalj av vinden på Väsby gård. Foto Hilding Engströmer.
1074-1 Viks gård. Foto före 1920. Patron Bernhards tid.
1074-2 Mörtnäs sett från Fruvikssidan av viken. Zetterbergs villa (mordvillan) med timmerstuga vid sjön.
1074-3 Vägens dragning vid Alstäkets tegelbruk år 1983.
1074-4 Karta över Ålstäket med Tegelbrukets byggnader.
1075-1 Carl Cederström. Inspektion av ”Bil Bols” motor den 21 september 1910 före uppstigningen över Stockholm på en höjd av 300 meter.
1075-2 Från flygtävlingarna i Stockholm hösten 1911.
1075-3 Carl Cederström i sin ”Bil Bol” på Gärdet under Flygveckan i Stockholm den 27 sept. till 2 okt. 1910.
1075-4 Carl Cederström i sin ”Bil Bol” på Gärdet under Flygveckan i Stockholm den 27 sept. till 2 okt. 1910.
1076-1 Carl Cederström i sin ”Bil Bol” på Gärdet under Flygveckan i Stockholm den 27 sept. till 2 okt. 1910.
1076-2 I slutet av september 1910 hölls på Gärdet i Stockholm de första flygtävlingarna i Sverige. Tävlande var Carl Cederström med sin flygmaskin ”Bil Bol” och dansken Svendsen med ett Voisin­biplan. Man flög ca 10 minuter i sträck. Cederström uppnådde högsta höjden 160 meter.
1076-3 Carl Cederströms plan vid flyguppvisningen 1910 i Stockholm.
1076-4 Kung Gustaf V lyckönskar Carl Cederström till den första flygningen.
1077-1 Bild ur ”Flygbaronens minnen”.
1077-2 Flygtävlingen i maj 1911. Flygplan ”Nordstjernan”.
1078-1 Affisch utförd av konstnären Torsten Schonberg för Carl Cederströms räkning 1911 och övertagen av dr. Thulin 1913 vid dennes köp av ”Nordstjernan.
1079-1 Carl Cederström vistades under några äventyrliga år i Amerika. Denna karikatyr är utförd av Torsten Schonberg.
1079-2 Marika Stiernstedt (född den 12/1 1875. död den 25/10 1954) var gift med Carl Cederström.
1079-3 Carl Cederström och Albert Engström.
1079-4 Carl Cederström bodde i sin flygplanlåda då han tog sitt flygcertifikat på Bleriots flygskola i Pau, Frankrike år 1910.
1080-1 Carl Cederström och vännen greve Nils Barck i ”Packlådevillan” på Bleriots flygskola i Pau.
1081-1 Flygningar i Gefle den 14-16 juli 1911.
1081-2 Cederström och kapten Duse vid flygningar i Östersund den 23 juli 1911.
1081-3 Uppvisningsflygningar i Bergen, Norge år 1911.
1081-4 Uppvisningsflygningar i Bergen, Norge år 1911.
1082-1 Carl Cederström med ”Nordstiernan” i Göteborg under Sverige-turne den 3-5 juni 1911.
1082-2 ”Nordstiernan” i Göteborg den 4-5 juni 1911.
1082-3 På Malmslätt den 17-18 juni 1911 med ”Nordstiernan.
1082-4 Cederström på uppvisning.
1083-1 Carl Cederström varmkör motorn på sin Bleriot XI ”Nordstiernan på Gärdet 1911. Militär från A 1 tjänstgör som ”stjärtgossar”.
1083-2 ”Nordstiernan” inköptes från Frankrike år 1911. Här syns den på Gärdet i Stockholm samma år. Planet hade en 50 hk Gnome-motor. I maj 1913 såldes det till ett Örebrokonsortsium och våren 1914 såldes det vidare till dr. Thulin och Ångström. Hösten 1914 inmobiliserades det till Arméflyget.
1083-3 Carl Cederström på Sverige-turnen 1911 med Bleriot ”Nordstiernan”.
1083-4 Cederström framför ”Nordstiernan” i Göteborg under Sverige-turnen 4-5 juni 1911.
1084-1 Uppvisningsflygningar i Norge 1911.Vykort från Carl till vännen, förvaltaren Ernst Carlander,Utö Stockholms skärgård.
1084-2 Texten på ovanstående vykort till Ernst Carlander.
1084-3 Carl Cederströms Donnet-Leveque ”Flygfisken” på slipen vid Loudden i maj 1912.
1084-4 År 1912 i september drev Cederström en elevkurs i flygutbildning vid Malmslätt. Från vänster: Kand. Kjellson, Mosieur Reguenau, J.A.S. Andersson, Boden, Löjtnant Silov, Carl Cederström, Löjtnant Björnberg, A.J.Eriksson, Göta Ingenjörskår och C.O. Eriksson, Fälttelegrafen.
1085-1 Nordstiernan år 1911.
1085-2 ”Flygveckan 1910. Cederström till höger, dansken Svendsen till vänster i luften.
1085-3 Flygtävlingarna i Stockholm i maj 1911. Cederströms maskin Bleriot XI ”Nordstiernan” i luften.
1086-1 Carl Cederström framför Bleriot XI Bil Bol i hangaren på Amager den 12/7 1910.
1086-2 I hangaren på Amager den 12/7 1910.
1086-3 Carl Cederströms franska aviatordiplom nr 74 utfärdat den 2 maj 1910 av Franska Aeroklubben. Det visar att Cederström var en av de forsta 100 aviatörerna i världen,
1087-1 Carl Cederströms Donnet-Leveque ”Flygfisken på slipen vid Loudden i maj 1912.
1087-2 Kort från Carl Cederström till Hasse Zetterstrom Malmslätt den 21 aug. 1913.
1087-3 Texten på ovanstående kort lyder: ”Du gamle f-n. Tack för brevet. Nu börjar det klara sig. Krokstedt tog piloten i går och Lindén är också färdig första vackra väder. Stanna på Utö det blir vacker höst och jag kommer. Längtar, Längtar, hälsa alla. Carl.”
1087-4 Texten på vykortet till förvaltaren Ernst Carlander lyder: ”Paris den 6 febr, 1913. Broder. Tack för senast. Hur har Du det? Jag längtar hem till skogen, havet och vännerna. Hoppas vara hemma i mitten av mars. Skriv någon gång. Hälsa alla – Du förstår. Din vän Carl.
1088-1 Vykort från Carl Cederström till förvaltare Ernst Carlander.
1088-2 ”Polstiernan” varmkörs före en uppvisning i Upp­sala 1912.
1088-3 Med motor och delar från den skrotade ”Bil Bol” samt inköpta reservdelar från Frankrike byggde mekaniker Regenaux 1912 en ny Bleriot XI. Planet användes av kandidat Ångström, som då var anställd pilot hos Carl Cederström. Vid Angströms andra uppstigning i Uppsala den 11 aug. 1912, to­talhavererade planet. Fotot är från den 10 augusti i Uppsala.
1088-4 Donnet-Leveque ”Flygfisken” inköptes från Frank­rike 1912 av Cederström till hans Skand. Aviatik AB:s flygskola för att användas vid Malmslätt för utbildning på Hydroplan. Den såldes 1913 till Marinflyget och fick beteckningen L II sedermera ”flygbåt nr 10” och finns bevarad på Tekniska Museet i Stockholm. På foto förbereder Cederström start från Loudden vid Värtan i maj 1912.
1089-1 Bleriot XI ”Polstiernan” inköptes från Frankrike 1912 med sin 50 hk Gnome-motor. Den såldes samma år.till dir: Åkerlund i Göteborg. Flygplanet döptes forst om till ”Ugglan” och år 1914 till ”Vecko­Journalen”. Den inmobiliserades till Arméflyge vid krigsutbrottet 1914.
1089-2 Från Aviatikskolan på Malmslätt 1912-1913. Till vänster eleven Björnberg i skolmaskinen Bleriot XI ”Gnome” oxh till höger Cilow i skolmaskinen Bleriot XI ”Anzani”.
1089-3 Torpet Lugnet vid kyrkan. I dörren Fanny Ström.
1089-4 Lugnet vid kyrkan. Augusta, Maria o Fanny Ström.
1090-1 Kapten K.J.M. Waesterberg (1863 -1929) med sin moder, hustru och söner år 1896.
1090-2 Skurubron, flottbron.
1090-3 Carl Cederström, Sveriges första flygare född den 5 mars 1867. Han omkom i en flygolycka över Ålands Hav den 29 juni 1918. 1:a giftet med Marika Stiernstedt (född 12/1 1875 död 25/10 1954).2:a giftet Minna Poppius (född 1883 död 10/5 1984).
1090-4 Författarinnen Marika Stiernstedt-Cederström. Flickan är Lena Cederström, dotter till Marika och Carl Cederström. Foto omkring 1903.
1091-1 Lugnet vid kyrkan och Konsum år 1938.
1091-2 Lugnet vid kyrkan år 1938.
1091-3 Wilhelm och Hilma Odelberg i juli 1919.
1091-4 Gravör Gustav Nilsson i sin båt ”Draken Blenda” år 1903.
1092-1 Strandvillan vid Kattholmen.
1092-2 Bleket, kyrkan och Konsum år 1938.
1092-3 Södra Portstugan i augusti 1938.
1092-4 Ugnsvagnar sättes i hushållsfabriken.
1093-1 Villa-och Ingarögatorna sett från fabriken med det gamla plantstakete runt fabriken Jan. 1935.
1093-2 Ladorna inom fabriksområdet med Villagatan i bakgrunden. Foto från Nya maskins skorsten jan 1935.
1093-3 Kattholmen med badhuset och grindar år 1936.
1093-4 Kolångaren ”Gustavsberg” vid kaj i Gustavsberg. Pråmarna Oden och Tor i förgrunden.
1094-1 Segelbåt passerar Skuru flottbro.
1094-2 Gustavsbergs porslinsfabrik sedd från Kvarnberget.
1094-3 Packboden år 1934.
1094-4 Slamhusgatan vid Nya verkstaden innan gasugnarna byggdes.
1095-1
1095-2 Fabriken med Kyrkbron innan Torget fylldes ut.
1095-3 Kalle Vallberg.
1095-4 Skurubron bygges.
1096-1 Gamla flottbron och den nya högbron vid Skuru.
1096-2 Den gamla flottbron.
1096-3 Skurubron under byggnad.
1096-4 Träställningen för valvslagningen av Skurubron.
1097-1 Spången vid Farstavik.
1097-2 Fru Mai Olson hustru till Hjalmar 0lson.
1097-3 Karl Johan Markör.
1097-4 Irenius Eriksson.
1098-1 Styrelsen för fornminnesföreningen besök Stickelsberg 19/5 1984.Stefan Hamilton, Marianne Sahlberg, Christer Hillerström, Sievert Cromvall.
1098-2 Styrelsen vid Stickelsberg den 19/5 1984 Stefan Hamilton, Marianne Sahlberg, Christer Hillerstrom, Sivert Cromvall.
1099-1 Frans Lundin, fjärdingsman.
1099-2 Vilhelm Fredblad.
1099-3
1099-4 Maurits Säfström.
1100-1 Kapten Fredrik Jansson.
1100-2 Karl Blomqvist, senior.
1100-3 Oskar Olsson, Natt-Olle.
1100-4
1101-1 Iris Säfström.
1101-2 Tyra Andersson var målare på fabriken.
1101-3 Frida Johansson flyttade till Påboda.
1101-4 Teodor Johansson, Hjälmsmåla, Gullabo, Kalmar län.
1102-1 Med denna båt for Helmer Törngren till Amerika första gången den 16/8 1907.
1102-2 August Ström i USA med sina barn och Helmer Törngren. Ström var bror till Lotten Ström.
1102-3
1102-4 Axel Cederroth var ursprungligen Gustavsbergare. Hans broder Kristian var uppfinnare till ”Samarin” som han fabricerade och sålde under många år.
1103-1
1103-2 Helmer Törngren.
1103-3 Familjen Axel Törngren. Från vänster: sonen Carl, mor Lotten, far Axel och dottern Lilly, Framför dottern Elvi.
1104-1 Knut Sander. Född 9/4 1877 död 31/5 1949.
1104-2 Jenny Elisabeth Sander. Född Algren död 21/3 1957.
1104-3 Adressidan på det kort som Helmer Törngren skrev på sin första Amerikaresa. Se neg. 1102-1.
1104-4 Trafiksäkerhetskommitten i Gustavsberg år 1950. Namn se förteckning.
1105-1 Översvämning vid Kullen den 10 dec. 1944.
1105-2 Arrestlokalen vid Östra Ekedal.
1105-3 Ladugården, översvämning den sept. 1946.
1105-4 Gustavsbergs kyrka med Gehlins kiosk julafton 1942.
1106-1 Östra Ekedal år 1945.
1106-2 Översvämning i Villagatan den 10 dec. 1944.
1107-1 Maria Fredriksson, Karin Fredblad och Ester Nilsson.
1107-2 Fredrik Lundkvist.
1107-3 Verner Hultman.
1107-4 Carl Lorang.
1108-1 Carl Viberg, Gustavsberg.
1109-1 Kapten Evald Larsson.
1109-2 Sven Steen.
1109-3 Erik Steen.
1109-4 Nils Steen.
1110-1 Lisa Steen.
1110-2 John Steen.
1110-3 Bertil och Anders Steen.
1110-4 Rektor Fritz Berg.
1111-1 Oscar Lundin.
1111-2 Karl Bergman.
1111-3 Herbert Fredblad.
1111-4 Sigfrid Järvall (Johansson) son till August Johansson.
1112-1 Erik Blomkvist.
1112-2 Göta lsraelsson.
1112-3 Anna lsraelsson.
1112-4 Harald Lindholm.
1113-1 Bleket år 1955.
1113-2 Hans Fredblad.
1113-3 Oscar Severin. ( 1875-20/1 1954).
1113-4 Reinhold Eriksson.
1114-1 Konsumaffären vid kyrkan år 1955. Vägen breddas och Bleket har ännu ej flyttats.
1114-2 Gustavsbergs kyrka sedd från vägen till Ekedalsskolan år 1955.
1114-3 Konsumaffären och Bleket år 1955. Konsumaffären och Bleket år 1955.
1114-4 Invigning av Farstaborg den 19 juni 1955.
1115-1 Gunnar Andersson fyller 50 år 30 juni 1955.
1115-2 Margareta Berg till höger i blommig kjol.
1115-3 Tidtagare på Farstaborg vid tävlingarna 19/6 1955.
1115-4 Invigning av Farstaborg den 19 juni 1955 med Gustavsbergs Blåsorkester.
1116-1 Grindstugatan 1 rives år 1955.
1116-2 Strandvik. Muren revs år 1955.
1116-3 Bleket flyttas i september 1955.
1116-4 Ekedalsvägen breddas år 1955.
1117-1 Porslinsfabriken sedd från Kvarnberget juli 1935.
1117-2 Bleket,Kyrkan och Konsum sedd från Kyrkstallet.1938.
1117-3 Kyrkan sedd från kajen år 1908.
1118-1 Kolångaren ”Gustavsberg” med den gamla lyftkranen år 1920.
1118-2 Tvättstugan vid Bagarns träsk år 1920.
1118-3 Södra Portstugan med fabriken sedd söderifrån år 1939.
1118-4 Skeviksgatan 8 brann ner den 8 juli 1940.
1119-1 Skeviksgatan 8 brinner den 8 juli 1940.
1119-2 Det gamla vattenhjulet då huset rives 1944.
1119-3 Det gamla vattenhjulet då huset rives 1944.
1119-4 Det gamla vattenhjulet då huset rives 1944.
1120-1 Översvämning vid Kullen den 10 december 1944. Foto Gustav Blomberg.
1120-2 Kyrkan och Värdshus med Stenhusen taget från hisstornet i fabriken 1942.
1120-3 Östra Ekedal år 1945.
1120-4 Den gamla smedjan vid Farsta brinner den 29 juli 1944.
1121-1 Den 20 november 1955 föll skorstenen på Kattholmen kl 15.00. Den slog sönder 3 st motor båtar och delar av maskinhuset.
1121-2 Skorstenen uthuggen för fällning. November 1955.
1121-3 Skorstenen hugges ut nov 1955.
1121-4 Konsum vid kyrkan med bensinmackshuset år 1955. Bleket flyttades in i september detta år.
1122-1 Eken vid Kyrkbron får stå kvar när vägen breddas 1955.
1122-2 Bleket är flyttat. Foto september 1955.
1122-3 Bleket är flyttat. Foto september 1955.
1122-4 Bleket är flyttat. Foto september 1955.
1123-1 Löjtnant Silow med pressmän.
1123-2 Carl Cederström på promenad.
1123-3 Carl Cederström på promenad.
1124-1 Cederström aviatikskola på Malmslätt 1912. Från vänster: Eleverna Carl Cilow, Emil Björnberg, Jungner, von Porat, Linden, Cederström själv, Agell, Liljevalch samt Karl Gustav Krokstedt.
1124-2 Aviatikskolan på Malmslätt: Från vänster: Kand. Kjellson, Mosieur Reguenau, J.A.S. Anders­son Boden, Löjtnant Silow, Carl Cederström, Löjtnant Björnberg, A.J.Eriksson, Göta Ingeniörs­kår och C.O. Eriksson, Fälttelegrafen.
1124-3 Det franska Donnet-Leveque ”Flygfisken” på Malm-slätt. Vid vingen von Porat samt Oscar Linden.
1124-4 Från Aviatikskolan på Malmslätt 1912-1913 . Till vänster eleven Björnberg i skolmaskinen Bleriot XI ”Gnome” och till höger Cilow i skol­maskinen Bleriot XI ”Anzani”.
1125-1 De första tillverkade flygplanen i Södertelge Werkstäder SW l0 och SW 11.
1125-2 Provkörning av motor Gnome 80 hk, som användes i SW 10 och SW 11.
1125-3 Karl Gustav Krokstedt som provflygare vid SW.
1125-4 Carl Cederström.
1126-1 Interiör av Södertelge Werkstäders Aviatikavdelning, då en Albatros B Il (tysk kopia) var under tillverkning. Denna flygplanstyp såldes till Armeflyget under fabriksbeteckningen SW 12. Senare fick denna typ en svensktillverkad Scania­Vabis-flygmotor på 110 hk och fick då ändrad fabriksbeteckning till SW 20. Både SW 12 och SW 20 användes även vid SW:s flygskola på Tvetaberg.
1126-2 Scania-Vabis-tillverkade flygmotorn (typ S-V 1661) på 110 hk. Den tillverkades i 25 exemplar under åren 1916-1917 och var en kopia av den tyska Mercedes-flygmotorn på 100 hk. Södertelje Werkstäder köpte 16 st., Nordiska Aviatik AB 5 st och Norge 4 st.
1126-3 En Albatros B Il (NAB 9) under tillverkning vid NAB. Denna typ levererades bl.a. till Arme­flyget, två såldes till Finland och två gick till NAB:s flygskola. T.v. på bilden syns Fjällbäck vid NAB:s första tillverkade Albatros (NAB 9) som såld~s till Armeflyget (nr 758).
1126-4 Cederstrom inspekterar vingtillverkningen vid Sodertelje Werkstäder (SW).
1127-1 Carl Cederström bildar en flygfabrik år 1914 vid Södertelje Werkstäder (SW:s Aviatikavd). Han köper en fransk Farman HF 23 med 80 hk. Gnome-motor och licenstillverkar detta flyg­plan till Arme-och Marinflyget. Flygplanstypen användes även till SW:s flygskola från 1915. Fotot visar interiör av SW:s hangar.
1127-2 Söderteljes Werkstäders Flygskolas hangarer omkring år 1915.
1127-3 Vykort utgivet i samband med Svenska Aeronautiska Sällskapets (nuvarande K.S.A.K.) flygutställning i Stockholm den 9 -16 maj 1915.Flygplanstypen Farman HF 23, licensbyggd vid Södertelje Werkstäder under beteckningen SW 10 och SW 11.
1127-4 Verkstadsbild från Södertelje Werkstäders Aviatik-avdelning med två licensbyggda Farman HF 23.
1128-1 Den franska ”mästerflygaren” Chevillard mellanlandar på Malmslätt den 17 sept 1913 under sin Sverige-turne. Cederström (på bilden stående i planet) lär sig flyga biplan. Cederström hade bara utbildning på Bleriot .(monoplan).
1128-2 ”Flygfisken” på Malmslätt år 1913. Cederström med handen uppsträckt. Till vänster Krokstedt och till höger Linden.
1128-3 Carl Cederström hälsar på hos Armeflygarna på Malmslätt. Från vänster: Björnberg, Kjellson, Cederström, Silow, en värnpliktig mekaniker, Gösta von Parat och Allan Ljungner. Flygplanet är en Nieuport IV G, inköpt i Frankrike 1912 av Armeflyget.
1128-4 Carl Cederström hälsar på hos Armeflygarna på Malmslätt.
1129-1 Gustavsbergs manskör.år 1956. Från vänster: Axel Björkman, Sven Jonasson,Lennart Elovsson, Axel Fall (längst bak), Ando Björk, okänd, Tage Andersson, Hilding Olsson­ Engströmer(bakom), Bertil Andersson, Erik Nordström-Östberg, Albin Olofsson, Helge Axelson, Evert Johansson (bakom), John Pettersson, Sven Björkman, Sigurd Pettersson, Rudolf Berglund, Verner Lindberg, Arne Andersson och Ragnar Israelsson.
1129-2 Cederström. Albatros SW 12, tillverkningsnummer 3, arméflygnummer 20 under provflygningar på Tvetaberg 1916.
1129-3 Ar 1916 lämnade Carl Cederström chefskapet vid Södertelje Werkstäders Aviatikavdelning och startade en egen flygfabrik, Nordiska Aviatik AB, vid Tellusborg. Som konstruktör och verkstadschef anställdes civ.ing. Lars Fjällbäck. Fabriken lades ner 1919.
1129-4 En av de NAB 9, som levererades till Finland i februari 1918. Till vänster på bilden syns NAB:s provflygare C. G. Krokstedt, efter en avslutad provflygning i januari.
1130-1 Djurmotiv målat av Pelle Jonsson, Mörtnäs.
1130-2 Christina och Anna Rogers.
1130-2 Christina och Anna Rogers.
1130-4 Kalle Blomkvist med kasperdockor som fam. spelade med.
1131-1 Cederström. NAB 9 har landat under februari månad 1918 i Finland.
1131-2 NAB 12 (1) U:S:A:-lic. på Curtis SNJ -l under montering på NAB i maj 1918.
1131-3 NA8 12 (2) var tänkt som passagerarplan på den av NAB planerade flyglinjen Stockholm -Finland Ryssland 1918. Genom Cederströms död nedlades projektet. Det är ing. Fjällbäck som står vid planet.
1131-4 NAB 15 (även kallad Albatross-Jagaren) provflygs påskdagen år 1918 vid Årstaviken av Krokstedt. Det är Fjällbäck som håller i vingen under varmkörningen. Planet levererades till Finland i maj 1918.
1132-1 Den sist tillverkade flygplantypen vid Nordiska Aviatik AB, vid Tellusborg i slutet av 1918 (Curtis-Sea-planet). Troligen fick planet beteckningen NAB 17.På fotot sjösättes den 1919 i Vinterviken för flytprov. Planet flögs aldrig och skrotades senare.
1132-2 NAB 12 (I) under sjösättning vid Vinterviken i Gröndal den 20/6 1918. Samma dag gjordes provflygningen av Krokstedt. Planet flögs sedan över till Furusund. NAB 12 (I)var försedd med två Scania-Vabis-motorer på vardera 110 hk. Den 29/6 startade Carl Cederström och Carl Gustav Krokstedt leveransflygningen till Finland. Det kom att bli deras sista flygning, båda omkom vid en störtning i Alandshav. Krokstedts kropp återfanns aldrig.
1132-3 Jordfästningen av Carl Cederström ägde rum onsdagen den 17/7 1918. Från Engelbrektskyrkan i Stockholm där stoftet bisatts, fördes kistan ner till Nybrohamnen och ombord på ångaren Najaden för vidare befordran ut till Ingarö kyrkogård.
1132-4 NAB 12 bogseras till startplatsen i Furusund 29/6 1918.
1133-1 Starten till Finland den 29/6 1918. De sista förberedelserna innan starten.
1133-2 Klart för start.
1333-3 Avfärden.
1134-1 Carl Cederström 50 år den 5 mars år 1917. Karikatyr utförd av Albert Engström.
1134-2 Baron Carl Cederström fyllde 50 år den 5 mars 1917. Fotot från Cederströms stockholmshem.
1135-1 Från Cederström-Krokstedts störtning år 1918. Flottördelarna till finlandsplanet som påträffades vid Degerskär utanför Eckerö vid Aland.
1135-2 Från Cederström-Krokstedts störtning år 1918.
1135-3 Tvåmotorigt sjöflygplan byggt på Nordiska Avia­til AB Tellusborg år 1918. Inköptes av Finska staten. Under överflygning till Finland förolyckades flygplanet med besättning frih. Carl Cederström och kapten Krokstedt i Ålandshav den 29 juni 1918.
1136-1 Kyrkofullmäktige år 1947.Sittande från vänster: Johan Movinger, Oscar Söderberg och Torsten Wanngård. Mellanraden stående: Nilsson,Farsta, Sven Lindal, Axel Fall, Oskar Bergkvist, Gunnar Ekberg, Sven Jonasson, Bertil Andersson. Bakre raden: Birger Pettersson, Elis Sander (skymd), Lilly Fredblad, Märta Jakobsson, Margit Pettersson, Clary Lindholm, John Pettersson, Gustav Lorang, Lennart Svensson, Carl Pettersson, Bengt Box, Anders Steen och Gustav Vallius.
1136-2 Templet Sirius (NTO) år 1925. Sittande framför: Tore Scholtze, Sigurd Samuelsson, okänd, Tage Scholtze, Malkolm Olsson, Karl Viberg. Bakre raden: Karl Hedberg, Göta Scholtze, Greta Johansson, Karin Markör, Tyra Sten, Vega Scholtze,okänd, Ingrid Nelsson, Gösta Andersson (Josche), skymd, Nils Johansson, Hugo Karlsson, Sven Löfdahl, Adolf Engström, Eskil Löfdahl och Nilsson(bakom).
1136-3 Ungdomstemplet omkring år 1923. Främre gruppen från vänster: Gunnar Möller, Birger Lindberg, Nelson, okänd, Greta-Lisa Svärd, Lennart Nelson, Lennart Backman (bakom,) Stina Axelsson, okänd, Ester Backman, flicka okänd, okänd, Einar Olsson, Flodmark, Nelson, Erik Norberg (bakom), Helga Poijes, okänd, Gösta Geschwindt, Bror Viberg, Astrid Andersson, Einar Sander (skymd), Göte Sander, Elsa Olsson. Bakre gruppen: Arne Poijes, Einar Hellström, Hans Möller, Erland Hellström, Eva Söderberg, Sonja Karlsson, Brita Pettersson, Elsa Johansson, Elvy Karlsson, Tage Scholtze, Lilly Kropp, Teodor Jansson, Dagny Eriksson, Ingrid Nelson, Elna Lind, Vera Eriksson, Ingrid Axelsson, Dagny Eriksson och okänd.
1136-4 Emil Boberg g.m. Mimmi Lundin (dotter t. fjärdingsman Lundin).
1137-1 Styrman Hedberg, Foto år 1912.
1137-2 ”Gustavsberg VII” med Styrman Hedberg.
1137-3 ”Gustavsberg VI” med kapten Erik Waesterberg.
1138-1 ”Gustavsberg IV”. Sista fotot av båten år 1950 i september månad.
1138-2 ”Nåttarö”. f.d. Gustavsberg III.
1138-3 ”Gustavsberg III” år 1951.
1138-4 ”Gustavsberg V”.
1139-1 ”Gustavsberg V” år 1939.
1139-2 Kapten Fredrik Karlsson.
1139-3
”Vinterhamn”. före detta ”Gustavsberg II”.
1139-4 ”Vinterhamn-” och ”Sandhamns Express”
1140-1 Kapten Reinhold Sundberg.
1140-2 Gustavsberg IV” och ”Gustavsberg VI” i Knapens hål, Stäket.
1140-3 Kapten Fredrik Jansson.
1140-4 Skuru flottbro år 1902.
1141-1 Skuru flottbro.
1141-2 S/S Gustavsberg vid Dalarö år 1920.
1141-3 Kapten Erik Waesterberg på S/S Gustavsberg.
1141-4 S/S Gustavsberg på Nordsjön. Foto Erik Waesterberg.
1142-1 Båtar nedanför Slottet i Stockholm.”Gustavsberg III”.
1142-2 Båtar vid Gustav III:s staty. Gustavsberg V, II och III.
1142-3 S/S Gustavsberg vid kajen i Gustavsberg.Gamla lyftkranen.
1142-4 Maskinist Osvald Nilsson tjänstgjorde på S/S Gustavsberg.
1143-1 Utsikt från Skurubron år 1920.
1143-2 Utsikt från Skurubron år 1920.
1143-3 ”Gustavsberg Il och Farsta” vid Strandvillan upp­ lagda för vintern år 1919.
1143-4 ”Gustavsberg V” år 1920.
1144-1 ”Gustavsberg”IV vid Eknäs brygga.
1144-2 Kapten Thure Ärlund och brodern styrman Ärlund.
1144-3 ”Gustavsberg V” år 1897.
1144-4 ”Gustavsberg VI” vid Boo brygga år 1912.
1145-1 ”Gustavsberg V” vid Skeppsbron.
1145-2 ”Gustavsberg VI” år 1904.
1145-3 ”Gustavsberg V” vid Skeppsbron.
1145-4 ”Gustavsbergs IV” vid Klintens brygga.
1146-1 ”Gustavsberg VI” år 1899.
1146-2 Ångaren ”Farsta” vid Stenhusen. Foto:Georg Barlow ?.
1146-3 ”Gustavsberg II” år 1895.
1147-1 Skorstenen vid Kattholmen fälldes den 20 november 1955. Efter fällning se bilden.
1147-2 Skorstenen vid Kattholmen fälldes den 20 november 1955. Efter fällning se bilden.
1147-3 Algotssons båt sönderslagen.
1147-4 Ny brygga bygges på Kattholmen slutet av mars 1963 av Bröderna Eriksson.
1148-1 Ny brygga bygges på Kattholmen.
1148-2 Ny brygga bygges på Kattholmen.
1148-3 Klubbhuset i mars 1963. Foto Gustav Blomberg.
1148-4 Klubbhuset i mars 1963. Foto Gustav Blomberg.
1149-1 Bleket flyttas i september 1955.
1149-2 Bleket flyttas järnrullarna inpassas.
1149-3 Bleket flyttas, med domkraft lyftes huset upp för järnrullarna.
1149-4 ”Saxaren”på jungfruresa till Vaxholm efter förlisningen. Foto 10 december 1966 av Gustav Blomberg.
1150-1 ”Saxaren” som vrak.
1150-2 ”Saxaren” före förlisningen den 21/5 1964.
1150-3 Det som finns kvar av ”Gustavsberg III” i Februari 1963.
1150-4 ”Gustavsberg III” som ”Nåttarö” i Nynäshamn år 1956.
1151-1 ”Saxaren” som vrak år 1964.
1151-2 ”Saxaren” som vrak år 1964.
1151-3 ”Saxaren” bärgas den 30/7 1964 av ”Lodbrok”.
1151-4 ”Saxaren” bärgas den 30/7 1964 av ”Lodbrok”.
1152-1 ”Gustavsberg II” till höger. ”Gustavsberg I” skymtar till vanster i bilden. Foto 1880. I bakgrunden Bagarstugan och mjölkmagasinet.
1152-2 ”Gustavsberg I” och ”Gustavsberg V” vid kaj i Gustavsberg år 1898.
1152-3 ”Nåttarö” (f.d. ”Gustavsberg III”) som pråm 1958.
1152-4 Skägga nya skola. Den togs i bruk till år 1952. Foto år 1932 R. Lindroth.
1153-1 Karl Isak Ulrik Halmberg. Skräddarmästare.
1153-2 Anna Gehlin gift med förman Gustav Gehlin.
1153-3 Margit Söderlund f. Fall.
1153-4 Gymnastik i Ekedalsskolan (Träkyrkan)
1154-1 Ingegärd Holmberg dotter till Abel O Holmberg.
1154-2 John Lindholm med fru Elin f. Trygg.
1154-3 Familjen Karl Isak Ulrik Holmberg. Främre raden från vänster: Maria, Ingegärd (Abels dotter) och Karl Isak Ulrik Holmberg. Bakre raden: 1/ 2/ 3/Berta gift med Abel, 4/ Abel Halmberg, 5/ 6/ Bertil son till Abel, 7/ Maria och 8/ ?
1154-4 Skägga första skola byggd år 1873 revs när det nya uppfördes på 1920-talet.
1155-1 Domus bygges. Foto Gustav Blomberg dec. 1963.
1155-2 Domus bygges. Foto Gustav Blomberg dec. 1963.
1155-3 Domus bygges. Foto Gustav Blomberg dec. 1963.
1155-4 Tillbyggnad på Gustavsgården år 1963. Foto Gustav Blomberg.
1156-1 Vattentornet bygges. Foto den 21 december 1963 av Gustav Blomberg.
1156-2 Vattentornet bygges.
1156-3 Domus har börjat byggas december 1963. Foto Gustav Blomberg.
1156-4 Vattentornet bygges . Foto Gustav Blomberg 21/12 1963.
1157-1 Domus. I augusti 1963 var berget med Klubbhuset bortsprängt. Fotot är taget från platsen där den första bensinstationen låg, närmare Värmdövägen. Foto: Gustav Blomberg.
1157-2 Platsen där Klubbhuset stått. Foto Gustav Blomberg den 17 januari 1963.
1157-3 Berget i Klubbparken klart för sprängning.Foto den 11 maj taget från Bensinmacken i Bleksäng.
1157-4 Klart för sprängning av berget i parken den 11 maj 1963. Foto Gustav Blomberg.
1158-1 Klubbhuset klart för rivning 3 maj 1963. Foto Gustav Blomberg.
1158-2 Dalgången där gamla smedjan har lägat,där sedan Glashuset byggdes. Foto: Gustav Blomberg mars 1963.
1158-3 Det gamla stallet vid Farsta, numera bilreparationsverkstad. Foto Gustav Blomberg i mars 1963.
1158-4 Västra Portstugan 1963. Foto Gustav Blomberg.
1159-1 Klubben rives i maj 1963. Bilden är tagen söder­ ifrån, från parken. Foto Gustav Blomberg.
1159-2 Klubbhuset rives 7-16 maj 1963.Foto: Gustav Blomberg.
1159-3 Berget där Klubbhuset stått spränges. Foto Gustav Blomberg.
1159-4 Berget spränges. Sett från parken. Foto: Gustav Blomberg.
1160-1 Klubbparken i maj 1963. Foto Gustav Blomberg.
1160-2 De sista resterna av Klubbhuset brännes den 16 maj 1963. Foto Gustav Blomberg.
1160-3 Sentab sprängde berget. Foto 11 maj 1963 Gustav Blomberg.
1160-4 Sprängningen påbörjad. Foto Gustav Blomberg.
1161-1 I augusti 1963 är allt bortsprängt där Domus skall ligga. Kommunalhuset syns i bakgrunden. Foto Gustav Blomberg.
1161-2 I augusti 1963 syns Bensinmacken från folkparken. Foto Gustav Blomberg.
1161-3 Berget är bortsprängt. Fotot taget från bensin­macken av Gustav Blomberg.
1161-4 Berget är borta. Vy från parken. Konsum syns till vänster, bensinmacken till höger.
1162-1 Nenne vid Norgeresan 19.
1161-2 Utsikt från Odds och Auds hus 1984.
1161-3 Nennes mor år 1984 Martha Paulsen.
1161-4 Det gamla Stallet vid Farsta. Numera bilreparations­verkstad för bilar.
1163-1 Från Norgeresan till Bergen 19 -24/7 Nenne och Aud från deras hus.
1163-2 Odds och Auds hus i Straumsvinge juli 1984.
1162-3 Nenne och Aud på Straumesvingen.
1163-4 Straumesvingen.
1164-1 Norge 1984.
1165-1 Isnot drages. Från v.: David Frank, Hjalmar Frank, okänd, okänd, Axel Frank och Östen Frank.
1165-2 Ungdomstemplet 1927. Framför: Dagny Eriksson, Helga Poijes, Ingrid Axelsson ooh Mary Karlsson. Stående:. Alice Florén, Edit Fagerström, Eva Söderberg, Bror Viberg, Ingrid Andersson, Einar Olsson, Rut Thun, Ellen Sander och Gunda Florén.
1165-3 Ungdomstemplet ”Tomtelek och Kalvdans” år ? Framför: Einar Sander, Bror Viberg, Lennart Backman och Einar Olsson, Sture Eriksson. Stående: Ingrid Andersson, Dagny Erikssoo, Erik Andersson, Rut Thun, Eva Söderberg och Mary Karlsson.
1166-1 Gustavsbergs första lastbil med järnhjul fram och hårdgummi bak.
1166-2 Barnkalas julgransplundring i Ingarögatan.Framfor: Tord Lindström, Nina Viberg, Karlsson, Britt Boox och Rune Box. Övriga: Arne Andersson, Sonja Stålkrantz, Sten Lindstedt(framför), Margit Lindström, Lindstrom, Per Karlsson (framför), Karin Danielsson, Hellström och Karl Olov Karlsson.
1167-1 Valfrid Johansson son till Algot Johansson.
1167-2 Valfrid Johansson son till Algot Johansson.
1167-3 Signe Eriksson gift med Alvar Eriksson.
1167-4 Olle Malm.
1168-1 Målning av Pelle Jonsson (Målar-Pelle). ”Handlare Andersson i båten”. Till vänster Mörtnäs udde och till höger Fårholmen.
1168-2 Målning av Pelle Jonsson. Zetterbergska gården i Mörtnäs (Numera bebott av Stefan Hamilton).
1169-1 Zetterbergska gården i Mörtnäs. Målning av Pelle Jonsson.
1169-2 Fritiof Zetterbergs hus (mordvillan).
1169-3 Fruviks brygga med Zetréus udde. Sjöliden syns längst bort i bilden. Målning av Målar-Pelle.
1169-4 Målning av Pelle Jonsson. ”Mörtnäs”.
1170-1 Snickareverkstaden vid Farsta (slöjdskolan) Från vänster: okänd, Oscar Fredriksson, C.Oskar R Karlsson (Krusbärs-Kalle), Knut Hellström, Gustav Eriksson (i vit mössa), okänd, okänd och Martin Lätt.
1170-2 Tallåsen.
1170-3 Martin Lätt.
1170-4 Snickaren Karl August Lätt. Far till Martin Lätt.
1171-1 Höjdgatan nr 9.
1171-2 Martin Lätt och ?
1171-3 Martin Lätt i sitt arbete på snickarverkstaden.
1172-1 Arbetslag på snickarverkstaden. Från vänster: Oscar Fredriksson, Karl Bergman, Hugo Karlsson (Snurran) och Martin Lätt.
1172-2 Arbetslag på snickarverkstaden. Från vänster: Karl Bergman, Oscar Fredriksson, Emil Eriksson, Martin Lätt och Hugo Karlsson.
1172-3 Astrid och Erik Sandin. Erik var förman på snickarverkstaden.
1172-4
1173-1 Hulda Christina Geschwindt.
1173-2 Karl August Geschwindt.
1173-3 Kapten Erik Vesterberg ombord på S/S Gustavsberg.
1173-4 Sven Petterssons kvartett. Från vänster: Sven Pettersson, Lennart Backman, Bruno Gaul och Ester Fall.
1174-1 Hildur Hansson gift med Per Albin Hansson, försäljare på Gustavsbergs Fabriken.
1174-2
1174-3 Tyra Andersson. Arbetade på målarsalen.
1174-4 Karin Andersson var syster till John Oscar Fredrik Andersson.Hon arbetade som gjuterska på Gustavsbergs fabriker.
1175-1 Strömma kvarn.
1176-1 Barackerna vid Farsta byggdes år 1965.
1176-2 Svenska Handelsbankens första kontor på Domus parkeringsplats. Foto år 1965.
1176-3 Torsdagen den 3 juni 1965 öppnades åter Mjölkaffären i Nedre Stenhuset efter ombyggnaden.
1176-4 Strömma skvaltkvarn från 1600-talet, dock senare ombyggd.
1177-1 Barackerna vid Södra Kullen byggdes år 1965.
1177-2 Kattholmen. Kajen under uppbyggnad.
1177-3 Kattholmen. Danielssons berg år bortsprängt 1965.
1177-4 Kattholmen. Kajen klar endast muddring återstår.
1178-1 Sanitetsfabriken med oljetankarna.
1178-2 Glashusets sprängningar klara.
1178-3 Berget som skall sprängas bort.
1178-4 Kattholmen. Balkar till kajen lossas.
1179-1 Kattholmen. Balkar på plats.
1179-2 Berget vid gamla Glattsorteringen spränges. 1965.
1179-3 Berget vid gamla smedjan.
1179-4 Översvämning i Villagatan år 1965. Karl Vilhelm Svensson söker avloppsbrunnen.
1180-1 Grunderna vid Gamla smedjan rives.
1180-2 Grunderna vid Gamla smedjan rives.
1180-3 Berget vid Gamla smedjan spränges.a/a>
1180-4
Danielssons berg skall bort.
1181-1 Dalgången där pumpstationen skall byggas på Bagarvägen 1965. Bageriet revs 23/2 1964.
1181-2 Bagarvägen. Torget till vänster.
1181-3 Rörledning från pumpstn.till reningsv.vid Farsta.
1181-4 Rördragning vid Stenhuset år 1965 för reningsv.
1182-1 Rördragning för reningsverket vid Farsta från pumpstationen vid Bagarvägen drages förbi Stenhuset. Foto: Gustav Blomberg år 1965.
1182-2 Det var trångt mellan Stenhusen vid rördragningen. Foto: Gustav Blomberg 1965.
1182-3 Klart för gjutning av pumpstationen vid Bagarvägen. Foto: Gustav Blomberg 1965.
1182-4 Grävning för pumpstationen har börjat. Foto: Gustav Blomberg 1965.
1183-1 Västra Ekedal 1984.
1183-2 Gången genom berget vid Gamla Smedjan.Här ligger nu Glashuset.
1183-3 Porten vid Gamla smedjan.
1183-4 Det gamla Bageriet rives januari – februari 1964. Foto: Gustav Blomberg.
1184-1 Pumpstationen vid Bagarvägen nästan färdig i september 1966. Foto: Gustav Blomberg.
1184-2 Teatern bygges november 1966. Foto: Gustav Blomberg.
1184-3 Reningsverket vid Farsta grundlägges. Nov. 1966.
1184-4 Fabrikens reningsverk i Algatan spränges in i berget. Foto: Gustav Blomberg 1966.
1185-1 Badkarsfabriken bygges på 50 meter åt öster år 1965.
1185-2 Lerladan och i bakgrunden syns sanitetfabriken. Foto taget söderut från Slamhusgatan.
1185-3 Lerladan vid oljetankarna i fabriken år 1965.
1185-4 Norra portstugan med garagen på kajen.
1186-1 Bagarvägen med M-huset.
1186-2 Pumpstationen på Bagarvägen.
1186-3 Gustav Lorang i sin snickarverkstad i Bleket.
1186-4 Lerladorna vid Gamla kontoret rives. Dec. 1966.
1187-1 Hovvägen bygges augusti 1966. Foto: Gustav Blomberg.
1187-2 Berget vid oljetankarna i fabriken utsprängt. Foto: Gustav Blomberg.
1187-3 Oljetankarna med förrådslagret t.v. och sanitetsfabriken i bakgrunden. Foto Gustav Blomberg 1966.
1187-4 Sprängning för nya teatern. Sept 1966. Foto: Gustav Blomberg.
1188-1 M-huset bygges. Foto Gustav Blomberg år 1966.
1188-2 Torget i Gustavsberg med Stenhusen i bakgrunden.
1188-3 Fältspatladan i dalgången där gamla smedjan fanns. Här står numera Glashuset.
1188-4 Hovvägen bygges 1966. Foto: Gustav Blomberg.
1189-1 Arthur Göthes korvstånd anländer till Domusparkeringen Centrum hösten 1965. Foto Gustav Blomberg.
1189-2 Kullen sedd från Farstahållet. Här byggdes sedan Badkarsfabriken. Foto 1945 (?) Gustav Blomberg.
1190-1 Lerladorna vid Gamla kontoret rives 1966.
1190-2 Skolklass Västra Ekedalsskolan år ? Anna Vesterberg.
1190-3 Skolklass vid Västra Ekedalsskolan år ? Mag. Lagerström.
1190-4
1191-1 Passagen genom berget mellan Packboden och den gamla smedjan år 1994.
1191-2 Porten vid gamla smedjan år 1963.
1191-3 Skolklass i Ekedalsskolan år 1908? Lärarinna Anna Blombergsson.
1191-4 Arbetslag vid Farsta lantbruk. Liggande framför från vänster: Nr 3 Nilsson, Nr 4 Martin Lindström. Sittande: 1 Nilsson (Ox-Nisse), 2 Lindgren, 3 Johan Ölander, 6 Teodor Andersson, 6 Lindberg, 7 Andersson och 8 Karlsson. Stående: 1 Karl Lätt, 2 Viktor Nilsson, 4 Persson Viktorsberg, 6 Sand, 7 Stein, 8 Adrian Olsson och 9 Karlsson (släkt med fiskaren).
1192-1 Tillbyggnad av Gustavsgården klar i november 1964.Foto: Gustav Blomberg.
1192-2 Danielssons berg spränges bort år 1995.
1192-3 Bagarvägen år 1966.
1192-4 Glattugnslaget utanför Klubben år 1900. Sittande framför från vänster: 3 Tegerstrom,5 Karlsson Tyresö-Kalle, 6 östman. Mellanraderna: 2 Tull Per Andersson, 3 Svensson, 4 Johansson (släkt med Dår-Ville), 6 Karl A Geschwindt, 6 Gustavsson (Pråm-Gustav), 7 Hellqvist,9 Gottfrid Engström,9 C.F.Jarl, 10 Andersson Ellen Anderssons fader, 11 Karl Box, 12 Österberg, 13 Blomkvist (vattenverket) och 14 Hedlund. Bakre raden: 2 Johansson Blinka-Nitton, 5 Herman Nordkvist, 6 Flodmark, 8 Johansson Everts fader, 9 Ström och 10 Flink.
1193-1 Anna Stein.
1193-2 Syster Birgit Lundkvist. Föreståndare på Gustavsgården.
1193-3 Bernhardina Wassberg.
1193-4
1193-1A­
1193-2A Bageriet rives i januari 1964.
1193-3A Bageriet rives i januari 1964.
1193-4A Domus sett från Vattentornet,
1194-1 Vägen till Lugnet då Betsedevägen ännu gick upp vid Rutens lada. Teatern ej byggd. Foto 1964.
1194-2 Bageriet rives i januari månad 1964. Foto Gustav Blomberg.
1194-3 Bageriet rives i januari månad 1964. Foto Gustav Blomberg.
1194-4 Fältspatladan i fabriken som låg där nu Glashuset står.
1195-1 Fru Ida Lindal.
1195-2 Erik Bergvall, far till Gunnar Bergvall.
1195-3 Huset vid Baracken som låg där sedan en röd villa för ing. Bertil Dahllöf byggdes. Från vänster: Fru Hulda Geschwindt, Ebba Geschwindt och Nanna Geschwindt gift med Martin Lätt.
1195-4 Tillbyggnaden av Gustavsgården är klar i november 1964. Foto Gustav Blomberg.
1196-1 Panncentralen i Fabriken 1946.
1196-2 Gasgeneratorn 1935.
1196-3 Cistern för uppvärmning av sanitetugnarna med gasol installeras 1967.
1196-4 Torsten Box och Karl Sjösten vid manöverrummet.
1197-1 Skolklass från Vastra Ekedalsskolan 1911. Fröken Ervall.
1197-2 Skolklass från Vastra Ekedalsskolan år 1903.
1197-3 Eli Backmans Mor, Martha Paulssen.f. Andersen.
1197-4 Eli Backmans Mor, Martha Paulssen.f. Andersen.
1198-1 Eli Backmans Mor, Martha Paulssen.f. Andersen.
1198-2 Eli Backmans far Odd Julius Paulsen, Bergen.
1198-3 Eli Backmans far Odd Julius Paulsen, Bergen.
1198-4 Eli Paulsen gift Backman.
1199-1 Gamla Apoteket i Grindstugatan sista dagen 29/7 1967.
1199-2
1199-3 Kvarnviken vid Kattholmen 1967.
1199-4 Högvatten vid Farsta kvarn 1967.
1200-1 Interiör i Gamla Apoteket i Grindstugatan. Valli Teglund.
1200-2 Interiör i Gamla Apoteket i Grindstugatan.1/ Inga Lindal 2/ Tuula Ahlin 3/ Valli Teglund (född Persvret) 4/ Kerstin Stoor. Foto den 29/7 1967.
1201-1 Gustavsbergs Manskör med Rudolf Nylow som dirigent.Se förteckning.
1201-2 Socialdemokratiska Ungdomsklubben Se förteckning.
1201-3 Kvartett: Göte Sander, Roland Fröberg, Stig Ullberg och Arne Andersson.
1201-4 Arvid Andersson, Ingarögatan.
1202-1 Dagny Eriksson. Dotter till Alvar o Signe Eriksson.
1202-2 Manskören år 1944 i december. Namn se förteckning.
1202-3 Arbetslag, kvinnor. ”Äkta koppar”.
1202-4 Teater på Klubben. ”Det var en gång”. Namn se fört.</a<
1203-1
Den gamla stenbron vid kyrkan sedd från Bageriet 13/2 1927.
1203-2 Statbyggningen, Ekensberg och Värdshuset med båt på Farstaviken 1897.
1203-3 Värdshuset, Stjärnan och kvarnen år 1900.
1203-4 Bron vid Skuru passeras år 1915.
1204-1
1204-2 Järnvägsrallare på Grillsberget 1908.
1204-3 Skolklass i Aspviks skola år 1897. Namn se fört.
1204-4 Skolklass Östra Ekedalsskolan år ?
1205-1 Fontänen, Svanen vid nuvarande museet.
1205-2 Revyn ”Följ med till Tahiti” 24/5 1945 på Klubben 1:a akten.Namn se förteckning
1205-3 Revyn ”Följ med till Tahiti” 24/5 1945 på Klubben 2:a akten.Namn se förteckning
1205-4 Laila och Ola Woxström.
1206-1 Man Karl Sigfrid Andersson, g.m. Lydia Andersson.
1206-2 Kvinna Agnes Otterström var kusin m. Eufrosyne Andersson.
1207-1 Telefonister på stationen i Grindstugatan med fröken Tibbelin 30/5 1951. Sista dagen före automatiseringen.
1207-2 Telefonister vid stationen i Grindstugatan. Framför: Kerstin Norman, , Josef Nilsson (reparatör), Elsa Andersson, Bakre raden: Greta Ekroth, Ulla Johansson, Liv Grahn, Astrid Nilsson, Rut Bolin, Margareta Nordin.
1207-3 Telefonister vid stationen i Grindstugatan. Sittande: Agda Enfors, Astrid Lindberg,Lena Jansson, Helge Sjölin, Maria Påhla. Stående: Greta Dahlstedt, Eva Lindberg, Kate Poroli (född Berglund), Olga Andersson, Ingrid Lindroth, Maria Tibbelin (föreståndarinna), Greta Ekfors-Ekroth, Kerstin Norman.
1207-4 Ån vid Bagarns träsk.
1208-1 Värmdö kyrka sedd över kyrkviken. Kalvandö gård.
1208-2 Vägen vid Hemmesta mot vägskälet.Byggdegården till vänster.
1208-3 Värmdö kyrka
1208-4 Vägen vid Hemmestaviksområdet. Med Näsets Cafe.t .h.
1209-1 Kolviks ångsåg, den 27/2 1948.
1209-2 Viks skola.
1209-3 Kolvik. Karlsberg
1209-4 Mariagatan 4 omkr. 1930.
1210-1 Hemmestaområdet sett från Fagerdalavägen.
1210-2 Konsum vid kyrkan med bensinhus och Bleket 1939.
1210-3 Arbetslag vid montering av kanonen vid Torsberg.
1210-4 Utsikt från Fruvik
1211-1 Gustavsbergs kyrka.
1211-2 Gustavsbergs kyrka med Kyrkbron år 1935.
1211-3 Värdshuset och Farstaviken med Ingarövägen över Stenbron och öster om kyrkan år 1918.
1211-4 Det gamla Posthuset vid Farstaviken.
1212-1 Strandvik
1212-2 Bråvalla år 1908.
1212-3 Fabrikshusen vid Farstaviken 1902.</a<
1212-4 Torpet
1213-1
Glaserare Gustav Svensson.
1213-2 1/ Julia Johansson, 2/ ?, 3/Sven Johansson ”Ketten”.
1213-3 Viktor Nilsson och Astrid Andersson.
1213-4 Handelsresanden Per Albin Hansson. Brudkort.
1214-1 Elsa Vadström.
1214-2
1214-3 Agnes Otterström var moster till Alice Tannsjö.
1214-4 Emil Boberg o Mimmi Lundin. Dotter t.Frans Lundin .
1215-1 Signe Gustavsson var gift med Ernst Malm.
1215-2
1215-3 Agda Säfström
1215-4 Anna Sofia Jansdotter(Nyman),Herrö.g.m.Karl Johan J.
1216-1 Gustav Lorang i sin verkstad.
1216-2 Torpet Lugnet vid Gustavsbergs kyrka. Revs 1935.
1216-3 Farsta Slott.
1216-4 Skolklass utanför Västra Ekedalsskolan. Mag. Lagerström.
1217-1 Snickarmästare August Lorang med fru Matilda.
1217-2 Blåsorkestern år 19??. Namn se förteckning.Även Templet Sirius musikkår.
1217-3 Gustav Lorang i sin verkstad.
1217-4 Gustav Lorang i sin verkstad.
1218-1 Anna Svensson g.m. Gustav. Dotter t. Lars Vilhelm Johansson
1218-2 Brudparet Gustav o. Anna Svensson f. Johansson.
1218-3 Gravör Johan Hellkvist.
1218-4 Gustavsbergs kyrka.
1219-1 Knut Hellströms barn.Från vänster: Einar, Ester, Erland.
1219-2 Byggmästare C.V.Danielsson.
1219-3 Gustavsbergs kyrka med Bleket år 1908.
1219-4 Bleket.
1220-1 Värdshuset, väderkvarnen och Stenhusen. Före 1904.
1221-1 Fröken Annie Hägerlund, Ekedalsskolan.
1221-2 Vid Vilan vid Ösbyträsk.
1221-3 Arbetslag när Norra Ekedalsskolan byggdes.
1221-4 Socialdemokratiska Ungdomsklubben på valpropaganda.
1222-1 Fru Ida Lundin.
1222-2
1222-3 Socialdemokratisk valpropaganda. Kusens backe, Södertelje 1925.
1222-4
1223-1 Arbetslag.
1223-2 Skolklass i Ekedalsskolan.
1224-1 Kommunalkamrer Volmar Fagergren, Gustavsbergs kommuns första
1224-4 Kommunalkamrer Volmar Fagergren.
1225-1 Familjen Ängblom (pastor) i missionsförsamlingen.
1225-2 Tre barn
1225-3 Idrottsföreningens prisutdelning i Gymnastiklokalen (Gamla träkyrkan) i Ekedal. Gustav Möller, Harald Persvret, Albin Aberg, Anders Bonnevier, Sten Pettersson.
1225-4 Reklammarsch för fotbollsmatch mellan lärare och kommunen år 1933.
1226-1 Reklammarsch för fotbollsmatch mellan lärare och kommunen år 1933.
1226-2 Överlärare Albin Karlsson som målvakt.
1226-3 Josef Ekberg med fru Elsa f. Pettersson.
1226-4 Lärarinnan Clary Lindholm (född Lindberg).
1227-1 Efrosyne Andersson
1227-2 Vilhelm Andersson (Kattsing) med fru och Anna Charlotta f. Jansson. (systr t. Anna Erenski, Utö). Se fört.
1227-3 Vilhelm Andersson med sin fru
1227-4 Elsa Andersson var syster till John Lambert Andersson.
1228-1 Skolklass i Ekedalsskolan med?
1228-2 John Lambert Andersson bygger modellhus.
1228-3 Efrosyne (stående), John Lambert och Astrid Andersson.
1228-4 Hilma Andersson på 50-årsdagen
1229-1 Astrid och John L. Andersson.
1229-2 Vilhelm Andersson med fru Anna Charlotta
1229-3 Blenda Andersson var mor t. Vilhelm Andersson
1229-4 Astrid Anddersson med modern Charlotta.
1230-1 Målarsalen med 1/ ?, 2/Linnea Sverin, 3/ Efrosyne Anderson.
1230-2 1/ Efrosyne Andersson, 2/ ?, 3/ Tyra Andersson.
1230-3 Efrosyne Andersson, Tyra Andersson och Astrid Andersson.
1230-4 Astrid Andersson var syster till Efrosyne Andersson och en broder som hette John.
1231-1 Trädgårdsmästare Ernst Svensson (Farstavik-Svensson) med Fru Sigrid.
1231-2 Formarlag på porslinsfabriken. Sven Ullberg, John Lambert Andersson, Erik Karlsson, Harry Östberg,Erik Eriksson.
1231-3 Formarlag på porslinsverkstaden. Erik Karlsson, Sven Ullberg, John Lambert Andersson, -Harry Östberg, Erik Eriksson.
1231-4 Blenda Andersson (mor t. Vilhelm), Vilhelm Andersson med sin fru Anna Charlotta.
1232-1 Gösta Dahlberg, personalchef.
1232-2 Lärarinnan Anna Västerberg
1232-3 Knut Olsson.
1232-4 Konsums fotbollslag 1933 vid skolans fest. Sitter: Törner, Karl Rissner, Yngve Brodén. Mellanrad: Kjellin, Harald Lindholm. Stående: Danielsson, Axel Unden, Alfred Olsson,?, Se förteckning.
1233-1 Åke Andersson
1233-2 Elsa Andersson på 50 -årsdagen.
1233-3 Landstormsgubbar
1233-4 Barn vid vedbodarna i Mariagatan.1/?, 2/? 3/ Ingemar Eriksson, 3/ Åke Andersson, 4/ ? 5/ Kurt Hagelin.
1234-1
1234-2 Värmdö Kyrka sedd från Kalvandö .
1235-1
1235-2
1235-3
1235-4
1236-1 Stensättning på berget söder om Centrumvägen i Hemmesta.
1236-2 Stensättning på berget söder om Centrumvägen i Hemmesta.
1236-3 Länsantikvarie Ankarberg på besök.
1236-4
1237-1 Hemmesta torp. Foto 1984 L. Backman.
1237-2 Bautastenen vid Hemmesta vägskäl.
1237-3 Bygdegården i Hemmesta. den 2 nov. 1983. Foto L. Bn
1238-1
1238-2
1238-3 Skogsskötsel enligt KF, Tunga arbetsmaskiner sätter sådana här spår i naturen.
1238-4 Backvägen Hemmesta 1983. Foto L. Backman.
1239-1 Motorvägen bygges vid Åstorp 27/10 1983. Foto:L.Bn.
1239-2 Vägen till Klippudden år 1983. Foto: L.Bn.
1240-1 Kyrkoherde Hans Robert Ekström.
1240-2 Komminister Lennart Lundkvist.
1240-3 Karl Hammarström, disponent vid Gustafsberg. Målning av J.A.Wetterberg 1854.
1240-4 Kyrkoherde Karl Olof Hallin. (Neg. kass).
1241-1 Brukspatron Vilhelm Odelbergs byst av Carl Milles vid Gamla kontoret vid Farstaviken år 1969.
1241-2 Gamla kontoret eller ”Gula byggningen”. Åter gulfärgat 1969.
1241-3 Domus och kommunalhuset från vattentornet 1969.
1241-4 Skidtävling på Farstaborg.
1242-1 Hästhagsskolan bygges år 1969.
1242-2 Sprängning för Glashuset 1969. I bakgrunden syns Sanitetsfabriken. Glashuset byggdes 1970.
1242-3 Kajen med Nedre stenhuset, Gamla kontoret och Posthuset 1969.
1242-4 M-huset vid Centrum år 1969.
1243-1
1243-2 Hamnen och Fabriken 1902. Vykort.
1243-3 Lada vid Badkarsfabriken bygges.(UHV) 1968. Foto: Gustav Blomberg.
1243-4 Domus, livsmedelsavdelning tillbygges 1968-69. Foto 7/2-69 Gustav Blomberg.
1244-1 Vakter vid högertrafikomläggningen vid Gamla epidemisjukhuset vid Villagatan.
1244-2 Svenska Handelsbankens kontor m.fl. i Centrum. se fört.
1244-3 Folkparken med dansbanan tagen från teaterns festsal. 1967.
1244-4 Gustavsbergsteatern klar för invigning 1967.
1245-1 Möbelavdelningen utbygges, Konsum 1:an 1968.
1245-2 Blå porten (Norra), 1968.
1245-3 Värdshuset i närbild.år 1968.
1245-4 Kajen, Kyrkan och Värdshuset 1968.
1246-1 Reningsverket vid Farsta 9/12 1967.
1246-2 Villagatan med Konsumbutiken 19 dec.1967. Foto: Gustav Blomberg.
1246-3 Bandylaget år 1968. Namn se förteckning.
1246-4 Möbelavdelningen. Konsum 1-an tillbygges 1968.
1247-1 Breddning av Bleksängsvägen år 1968.
1247-2 Breddning av Bleksängsvägen 1968.
1247-3 Sanitetfabriken med silorna.
1247-4 Ekedalsskolans nya gymnastiksal färdiq 1968.
1248-1 Kajen med Portstugan, Garaget och Gamla kontoret.
1249-1 Karta över byggnaderna inom fabriksomrdet 1969.
1249-2 AMS-barackerna vid Farsta byggdes 1969.
1249-3 Södra porten när Servicehuset byggdes. Porten flyttad.
1249-4 Det färdiga UHV stod klart 1969.
1250-1 Direktör Folke Öhlin.
1250-2 Domus. Stommen till livsmedelsavdelningen reses.
1251-1 S/S ”Arla” passerar Strömma kanal.
1251-2 Wilhelm Kåge som affischmålare.
1251-3 Familjen Wilhelm Kåge.
1251-4 Fru Maud Odelberg f. Beavis gift med Axel Odelberg.Bröllopet hölls i London 1899.
1252-1 Villagatan. Foto omkring 1915.
1252-2 Tallåsen 1921.
1252-3 Farsta slott.
1252-4 Farsta slott.
1254-5 Grindstugatan omkring 1900.
1254-6 Brukspatron Vilhelm Odelberg med fru Hilma född Godenius.
1253-1 Medaljong av ?
1253-2 Interiör på målarsalen.
1253-3 Formare på verkstaden.
1253-4 Mariagatan år 1916.
1253-5 Höjdgatan.
1253-6 Skeviksgatan omkring 1910.
1254-1 Carl Bonde ( 1648-1699).
1254-2 Christoffer Gyllenstierna (1639 -1705).
1254-3 Maria Sofia de la Gardie
1254-4 Hjulångaren ”Gustafsberg” byggd 1847. Teckn. Carl Georg.
1254-5 Skål från Gustavsbergs tidigare tillverkning.Enslen 18.
1254-6 Diagram
1255-1 Interiör från rågodsugnarna. I mitten Emanuel Pettersson och Fredrik Jansson. Foto omkring år 1900.(Bild 131)
1255-2 Ovalformning J.S.Englund. Foto omkring år 1900.(Bild 130)
1255-3 Kopphänkling. Foto omkring år 1900.
1255-4 Koppformning. Foto omkring år 1900.
1255-5 Svarvning av telefonisolatorer i Gamla drejarverkstaden. Gustav Möller.
1255-6 Drejare Erland Andersson. Foto omkring år 1900.(Bild 132)
1256-1 Skarpskytten Palmér i reglementsenlig utrustning. Foto på 1860-talet.
1256-2 Bernhard Ekberg 1827 -1883. Skicklig porslinsmålare, klockare och tusenkonstnär. Foto 1869.
1256-3 Östra Ekedal. Som synes strök vägen där inpå knutarna.
1256-4 Parianpjäser som var med på Parisutställningen 1867. (Foto 1867).
1256-5 Barnen på Farsta. Victor, Selma och Hilma Godenius. Målning av E. Winge 1850-talet.
1256-5 Farsta herrgård från sjösidan. Oljemålning av G.W. Palm 1856. Enl Wilhelm Odelberg d.y. hade konstnären vanan att förse målningarna med personstaffage.
1257-1 Hovjägmästare Victor Odelberg (1876 -1951).Direktör och ekonomichef 1924-1937. Målning av L. Sparre.(Bild 134).
1257-2 Friherrinnan Sara (Sally) Hamilton, f. Jennings (1732-1783). Målning av J.H. Scheffel.
1257-3 Viks herrgård (Svensvik) på Värmdön. Foto från 1890-talet.
1257-4 Landshövdingen friherre Bernt Vilhelm Fock.(1764 -1837.) (se milstenar).
1257-5 ”Röda stugan” före rivningen år 1928. (Carin Lindskog -Nordström har fel årtal i sin bok ”Gustavsberg 1640 -1940”. Gustavsbergs äldsta arbetarbostad.
1257-6 Norra landfästet för flottbron över Farsta sund. ny båtbrygga. Förbi krogen till vänster slingrade vägen fram till stora huvudstråket på Ormingelandet.
1258-1 Kraftstationen på Kattholmen, uppförd 1905 under ingenjör Axel Odelbergs ledning. Foto omkring 1910.
1258-2 Ladugården på Storgärdet s.ö. om herrgården byggdes 1893 ovanstående ladugård med plats för 84 klavbundna djur. Logen intill uppförd samma år, var försedd med elektromotordrivet tröskverk. T.v. torvlada och hönshus.
1258-3 Skurubron (ett monument över brukspatron Wilhelm Odelbergs arbete för bättre kommunikationer invigdes år 1915. I bakgrunden syns den gamla flottbron.
1258-4 2000-tonnaren S/S Gustafsberg som från 1911 till 1935 fraktade leror och kol från England. (Foto under första världskriget).
1258-5 S/S Gustavsberg VII.
1258-6 Neg. kasserat.
1259-1 Wilhelm Odelbergs barndomshem, Enskede gård i Brännkyrka socken.
1259-2 Skarpskytten Palmér i reglementsenlig uniform.(Bild 68).
1259-3 Bernhard Ekberg (1827-1883), porslinsmålare, klockare och tusenkonstnär. Foto år 1859.(Bild 67).
1259-4 Neg. kasserat.
1260-1 Flygfoto av Gustavsbergs fabriker år 1937.(Bild 137).
1260-2 Baggensstäket ansvarade Gustavsbergs fabriken for under 3/4:s sekel. Vid bryggan en Gustavsbergsbåt på väg till Stockholm.(Bild 109).
1260-3 Fredrik Hultman föreståndare för bolagsboden. (Bild 106).
1260-4 Magister Gustav Herman Lagerström, överlärare i Gustavsberg 1877-1921. Hans undervisningsmetoder skulle ej accepteras i våra dagar.(Bild 105).
1260-5 Servisporslin i handeln före Baltiska utställningen. (Ur priskuranten år 1913)(Bild 125).
1260-6 Den unga konstnären Wilhelm Kåge granskar sin forsta produktion av Gustavsbergs ”Vackrare vardagsvara”.
1261-1 Kaffekopp med målad dekor, märkt med stämpeln GB. Koppen är funnen i ån vid Penningby och har sannolikt tillhört det tyska porslin som såldes där på spannmålsauktionerna.
1261-2 Gustavsbergs monter vid världsutställningen 1867 i Paris. I förgrunden de av Höckert dekorerade urnorna kända från Stockholmsutställningen året förut. I mitten Molins grupp ”Bältespännarna” och Molins fontän i Kungsträdgården. (Foto år 1867).
1262-1 Villa Bråvalla, byggd 1867 vid Farstasundet till sommarbostad för professor Axel Key med familj. Foto från 1930-talet.
1262-2 Interiör av Bråvalla. Professor Einar Key.
1262-3 Farstavik iordningställt till sommarnöje för ägaren efter att ha tjänat som statarbyggning och arrendebostad. Foto på 1870-talet.
1262-4 Isaeus förslag till ombyggnad av Farstavik år 1875. GBA.
1262-5 Farstavik skiljer sig fördelaktigt från det planerade huset. Foto år 1941.
1262-6 Verkmästare Georg Barlows villa på nuvarande Strandviks tomt. Byggnadsritning av Magnus Isaeus GBA.
1263-1 Aktiebrev utfärdat 1828 av Gustavsbergs Fabriksbolag för firman Godenius&Co GBA.(Bild 36).
1263-2 Gustavsbergs första kollektion av Parian. (Priskuranten 1863).
1263-3 1872 års priskurant.
1263-4 Magnus lsaeus ritning till Gustavsbergs monter vid världsutställningen i Wien 1873.
1263-5 För transport av bräder från Norrländska sågverk köptes 1856 smålandsskutan Balder. Foto 1870.
1263-6 Slupen Wermdö, förtöjd utanför packhuset vid kajen. Denna hjulångare uppehöll 1857-1873 ensam trafiken på Stockholmstraden. Foto 1870-talet.
1264-1 Skarpskytten Palmer. Neg kass. Neg. 1264 > 1256
1264-2 Bernhard Ekberg Neg. kasserat.
1264-3 Östra Ekedal. Landsvägen gick då alldeles nedanför gården. (Foto 1870-talet).
1264-4 Parianpjäser som var med på utställningen i Paris år 1867. Foto år 1867.
1264-5 Barnen på Farsta, Victor, Selma och Hilma Godenius. Målning av E. Winge på 1850-talet.(Bild 59).
1264-6 Farsta herrgård från sjösidan. Oljemålning av G.W. Palm 1856.(Bild 58).
1265-1 Framkallningstabell för foton.
1265-2 —
1265-3 Värdshuset med väderkvarnen.
1265-4 Värdshuset med väderkvarnen.
1265-5 Värdshuset med väderkvarnen.
1265-6 Värdshuset med väderkvarnen.
1268-1 Pastor Johan Movinger.
1268-2 Edla Sofia Arvidsson.
1268-3 Erik Bäckström (Erik Daniel nattvakt på fabriken.)
1268-4 Johan A. Lundbom (Johan Alfred).
1269-1 Magister Daniel August Zielfeldt (1823-1857).
1269-2 Kronolänsman Carl Johan Cederberg.
1269-3 Militärer.
1269-4 Brovakten vid Strömma kanal Erik Ringström.
1270-1 Interiör från Cederströmmuseet på Brunn.
1270-2 Från tryckeriet i Höjden. Ingvarulf Screentryck AB.
1270-3 Kyrkoherde John Erik Woxström 60 år.
1270-4 Doktor Gustav Berndtsson.
1271-1 Fru Iris Ekman, Värmdö.
1271-2 Karta över Gustavsbergs centrum.
1271-3 Kanslichefen i Värmdö Bo Nilsson.
1271-4 Marianne Landqvist.
1272-1 Teckning av Tullhuset i Sandhamn utförd av Elias Sehlstedt.
1272-2 Templet Sirius blåsorkester på 1890-talet.
1272-3 Fil. dr. Carl Magnus Isberg.Brukspredikant fr. 1873.
1272-4 Verkmästare Forsberg på Gustavsbergs fabriken.
1273-1 Kyrkoherde John Woxström.
1273-2 Huset nedanför Slottet i Stockholm där brukspatron Wilhelm Odelberg bodde vintertid. Lilla Nygatan 14.
1273-3 Samuel Godenius på äldre dar.
1273-4 Gustavsbergs Fabrik och Farstaviken. (Ur Stockholm och dess omgivningar, 1842.)
1274-1 Kyrkoherde Carl Peter Blomberg, Värmdö (1786-1820). Född 24/1 1748. Död 24/10 1820
1274-2 Kyrkoherde Gustaf Jansson, Värmdö. Född 24/1 1913. Död 24/1 1877. (1858 -1869)
1274-3 Kyrkoherde Hjalmar Axel Stenberg (1930-?) ­Född 20/10 1873. Död ?
1274-4 Kyrkoherde Salomon Johan Kallberg, Värmdö. (1869-1898). Född 5/10 1834. Död 1/8 1898.
1275-1 Kommersrådet Johan Olof Wennberg (1787-1837). Möjligen karikatyr av C.A.Ehrensvärd.
1275-2 Norra landfästet för flottbron över Farstasundet. Numera båtbrygga.
1275-3 Södra fabriksporten (Gula Porten innan flytt 1968).
1275-4 Handmodellformare Samuel Svensson.
1276-1 Komminister Johan Axel Ludvig Quist (1892-1899). Född 8/9 1862. Död 30/8 1938.
1276-2 Komminister Johan Jakob Wahlberg (1840-1879).Född 24/11 1807. Död 26/7 1879.
1276-3 Komminister Otto Fredrik Ekman (1911-1930 ?).Född 15/7 1872. Död ?
1276-4 Fru A.C. Cederberg, Värmdö född Nordstedt.
1277-1 Komminister Karl Fredrik Samuel Hedlund (1899-1911).Född 28/9 1873, Död 16/3 1930.
1277-2 Komminister Torsten Wanngård, Ingarö.
1278-1 Kyrkoherde Olle Hallin, Gustavsberg.
1278-2 Kyrkoherde John Woxström, Gustavsberg (1928-1947).
1278-3 Interiör av Gustavsbergs kyrka år 1943.
1278-4 Gustavsbergs Porslinsfabrik taget från Bonneberget (numera Hemberget) år 1979.
1279-1 Kyrkoherde Teodor Norman.”Han som grät” Tjänstgjorde 1906 -1927.
1279-2 Musikdirektör Gustav Svensson.
1279-3 Distriktssjuksköterskan Rut Söderberg.
1279-4 Apotekare Karl Nyrén.
1280-1 Väderkvarn vid Lerkila,Runmarö år 1918 strax före rivningen.
1280-2 Valter Krasse i Skärgårdsmuseets bibliotek.
1280-3 Ödmanska Skolan vid Kolström, byggdes av Anders Cederström på Beatelund.
1280-4 Kommunkassören i Gustavsberg, Ingemar Ehn .
1281-1 Berndt Friberg, Stig Lindberg och Wilhelm Kåge.
1280-2
1280-3 Fru Gertrud Berglund, maka till konstnär Bengt Berglund.
1280-4 Detta Stenbrohus hyrde Strindberg med familj år 1890. Stranden sluttar ned mot Kanholmsfjärden.
1282-1 Konstnär Stig Lindberg.
1282-2 Konstnär Wilhelm Kåge.
1282-3 Wilhelm Kåge och Gustav VI Adolf.
1282-4 Dr. Hjalmar Olson, Kung Gustav VI Adolf och ing. Axel Odelberg.
1283-1 Målerska på Kåge avdelningen Karin Gustavsson.
1283-2 Schackspel på rasten på Konstavdelningens drejar- och gjuteriavdelning.
1283-3 Drejare Sven Weisfeldt i arbete.
1283-4 Konstnär Stig Lindberg.
1284-1 Konstnär Stig Lindberg.
1284-2 Drejare konstnär Karin Björquist.
1284-3 Konstnär Anders Brune Liljefors.
1284-4 Konstnär Mari Simulsson.
1285-1 Konstnär Sven Jonsson.
1285-2
1285-3 Konstnär Börje Skoog.
1285-4 Målerskan Astrid Fall gift Mattsman.
1286-1 Katarinahissen.
1286-2 Bro över Oscars-kanalen, Vindö.
1286-3 Oscars-kanalen.
1286-4 Fredriksborg (Smörasken).
1287-1 Konsumbutiken i Lugnet 1959.
1287-2 Stockholmsvägen med Gustavsbergs kyrka.
1287-3 Mariagatan 13.
1287-4 Strandvillan och kvarnen.
1288-1 Skuru flottbro år 1914.
1288-2 Vy från Skurusundet.
1288-3 Skuru, överdirektör Meys villa.
1288-4 Prinsessan Ingrid och prins Bertil som barn.
1289-1 Skuru flottbro år 1903.
1289-2 Filip och Hilda Gustavsson med Folke och Elly. Elly i Hildas famn.
1289-3 Elly Backman med dottern Christina.
1289-4 Elly Backman med dottern Christina.
1290-1 Kommunalkontoret, Runda huset.
1290-2 Kommunalkontoret och M-huset.
1290-3 Gamle Svartens väg i Hästhagen.
1290-4 Skuru flottbro år 1906.
1291-1 Entrén till Klubbparken 1963.
1291-2 Entrén till Klubbparken 1963.Schaktat för Domus.
1291-3 Bensinstationen i Bleksäng.(1:a stn.) Invigd 29/11 1957.
1291-4 Personal i Gamla Vattenkvarnen se förteckning.
1292-1 Kullen, Gustavsberg. Konsum i Kullen öppnades 1920.
1292-2 Kullen med Skyttepaviljongen.
1292-3 Runda huset.
1292-4 Runda huset.
1293-1 Skeppet Vasa.
1293-2 Skeppet Vasa.
1293-3 Stockholm.
1293-4 Skurubron år 1981.
1294-1 Skurusundet med bron år 1917.
1294-2 Affären vid brofästet omkring 1912.
1294-3 Flygfoto av Skurusundet.
1294-4 Kilsviken med Boo kyrka.
1295-1 Badet vid Södersved.
1295-2 Gamla Posthuset sett från Kattholmen 1960. Foto: Hilding Engströmer.
1295-3 Värdshuset och Stenhusen 1960.Foto: Hilding 0lsson.
1296-1 Bandykillar på gamla dansbanan år 1925. Se förteckn.
1296-2 Arbetslag i Rågodsugnen.
1296-3 Avresa till Saltsjöbadstävlingarna.
1296-4 Teater på Klubben. Namn se förteckning.
1297-1 Bror Söderling. En av Sveriges bästa längdlöpare.
1297-2 Gustavsbergspojkar som militärer 1926. Harry Eriksson, Uno Lindberg, Assar Kropp, Ragnar Envall.
1297-3 Inkallade Gustavsbergare år 1926. Se förteckning.
1297-4 Transport av kokor, ? och Bertil Svensson.
1298-1 Bandy på Farstaviken juniorer den 11/2 1923.
1298-2 Bandylag år 1925. Namn se förteckning.
1298-3 Interiör i Domus.
1298-4 Domus före påbyggnaden. Interiör kassorna.
1299-1 Domus med Posthuset och teatern. Domus livs ännu ej byggt.
1299-2
1300-1 Uppgången till Klubben från Bleksäng år 1962.
1300-2 Klubbhuset från parken.
1300-3 Klubbhuset sett från söder 1962, trappor till scenen och reservutgång.
1300-4 Klubbhuset år 1962 Trappor t.v. till biografen, t.h. till vaktmästarbostaden.
1301-1 Berget vid Klubben spränges bort.
1301-2 Klubbhuset rives i maj 1963.
1301-3 Berget bortsprängt 1962. Nu Domus parkering.
1301-4 Klubbhuset taget från parken 1962.
1302-1 Domusvaruhuset inredningsarbete påbörjat.
1302-2 Domusvaruhuset nästan färdigbyggt.
1302-3 Domusvaruhuset, Foto från Vattentornet.Taket klart 1963
1302-4 Sprängningen av berget slutfört.
1303-1 Röda stugan rives 1928.
1303-2 Båtupptagning.
1302-3 Fyra vinterbadare vid Kattholmen. Ragnar Envall, Bror Söderling, Gunnar Pettersson, Erik Andersson och Kurt Säfström.
1302-4 Fru ?
1304-1
1304-2 Idrottstävling på Värmdövägen, Ösbysjön runt 1915. Se förteckning.
1304-3 Sammankomst 1 maj i Bleksäng.
1304-4 Klubbens musikkapell (jazzkapell). Stående: Erik Vesterlund, Gustav Möller, Edvin Stomberg, Bertil Pettersson. Sittande: Sten (Sten-Pelle) Pettersson, Oscar Ullberg, Erik (Lill-Erik) Johansson och Emanuel Svensson
1305-1 Bandylag från början av 1920-talet,se förteckn.
1305-2 Klubbens orkester. Namn se förteckning.
1305-3 Tvättstugan och Kyrkan från Klubben. Ösby å.
1305-4 Ekedalsvägen, Franska byggena taget från Höjdgatan.
1306-1 Vyer vid Storängsudd.
1306-2 Vyer vid Storängsudd.
1306-3 Vyer vid Storängsudd.
1307-1 Skepps!agets besök på Beatelund. Storängsudd.
1307-2 Skepps!agets besök på Beatelund. Storängsudd.
1307-3 Skepps!agets besök på Beatelund. Storängsudd.
1307-4 Skepps!agets besök på Beatelund. Storängsudd.
1308-1 Skepps!agets besök på Beatelund. Storängsudd.
1308-2 Skepps!agets besök på Beatelund. Storängsudd.
1308-3 Skepps!agets besök på Beatelund. Storängsudd.
1308-4 Skepps!agets besök på Beatelund. Storängsudd.
1309-1 Guiden vid besöket Ernst Krapf.
1309-2 Skeppslagets besök på Beatelund. Storängsudd
1309-3 Skepps!agets besök på Beatelund. Storängsudd.
1309-4 Skepps!agets besök på Beatelund. Storängsudd.
1310-1 Beatelund, Biblioteket. Foto: 18/5 1985. L.Bn.
1310-2 Beatelund, Biblioteket. Foto: 18/5 1985. L.Bn.
1310-3 Beatelund. Skulptur på baksidan av biblioteket.
1310-4 Beatelund, husen vid entren t. trädgården.
1311-1 Beatelund, huvudbyggnaden. Foto: 18/5 1985 L.Bn.
1311-2 Beatelund, huset som ryssarna ej brände.
1311­3 Beatelund, västra flygelbyggnaden. Foto: 18/5 1985 L.Backman.
1311-4 Beatelund, östra flygelbyggnaden. Foto 18/5 1985 L.Backman.­
1312-1 Vägen till Ingarö bygges.Foto:24 maj 1985.L.Bn.
1312-2 Bron vid kyrkan bygges. Vy av fabriken.
1312-3 Torget och M-huset
1312-4 Kyrkbron.
1313-1 Charlottendal i maj 1985. Foto L. Backman.
1313-2 Charlottendal från nya vägen till Ingarö i maj 1985 Foto: L.Backman.
1313-3 Nya lngarövägen, kurvan vid Charlottendal.
1313-4 Vägarbete vid Ingarögatan.
1314-1 Kyrkokören vid Bullandö 16/5 1985. Dir. Stig Höge.
1314-2 Kyrkokören vid Bullandö 16/5 1985. Dir. Stig Höge.
1314-3 Gravören Heinz Preissler.
1314-4 Centrum med konsum och Vårdcentralen 24 maj 1985. Foto: L.Backman.
1315-1 Olle Rospigg (Verner Olsson) med fru
1315-2 Verner Olsson.
1315-3
1315-4 Gudstjänst vid Bullandö Marina.
1316-1
1316-2
1316-3
1316-4
1317-1 Domus med bussterminalen 24 maj 1985. Foto: L. Bn.
1317-2 Kyrkan och Motorvägen bygges i centrum. Foto: 24/5 1985. L.Backman.
1317-3 Landstingshuset (Vårdcentralen bygges). Foto:24/5 1985. L.Backman.
1317-4 Landstingshuset (Vårdcentralen bygges). Foto:24/5 1985. L.Backman.
1318-1 Fabriken från Ekedalsvägen.
1318-2 Gamla Slamhuset vid kajen.
1318-3 Norra (Blå) porten med garage och lador.
1318-4 Kajen med garagebyggnad och Gamla kontoret.
1319-1 Vägbygget till lngarö. Nedanför kyrkan.
1319-2 Vägbygget till lngarö. Vid M-huset.
1319-3 Porslinsmuseet med fontän. sept. 1970. Foto: Hilding Engströmer.
1319-4 ? och Erik Lindal.
1320-1 Kurt Bergschöld.
1320-2 Herbert och Adele Bergschöld.
1320-3 Herbert och Adele Bergschöld.
1320-4 Värmdö Kyrka.
1321-1 Solvieg Bergschöld.
1322-1 Framför John Lambert Andersson. övriga fr. v. Karl Johan Jansson, Blenda Anna Charlotta, Vilhelm, Astrid och John Andersson.
1323-1 Vägen nedanför Gehlins kiosk med Sigrid Gehlin.
1323-2 Alfred Gehlin.
1323-3 Alfred Gehlin.
1323-4 Familjen Gehlin, Alfred, Emelia, Gustav o. Sigrid.
1324-1 Fam. Gustav Svensson. Helge, Gustav, Lennart (förman), Emma och Astrid (gift m. Gustav Neuman).
1324-2 Arbetslag i ”petningen”. 1/Märta Larsson, 2/Anna Gehlin, 6/Karin Hagberg, 7/Astrid Svensson (Neuman).
1324-3 John Lindholm, arbetade på Gustavsbergsbåtarna.
1324-4 Bleksäng på 1920-talet.
1325-1 Fågelbro gård år 1920.
1325-2 Rådalen, Malma år 1919.
1325-3 S/S Strömma kanal vid Sandhamn år 1905.
1325-4 Dalen, vid Strömma kanal.
1326-1 Gunnar Eriksson, son t. snickaren Gustav Eriksson.
1326-2 ? Stålkrantz.
1326-3 Adress till Victor Odelberg på födelsedagen 60 år 1935.
1326-4 Elin Stålkrants gift Stomberg
1327-1 Brostugan vid Strömma kanal.
1327-2 Skogshyddan Fågelbro år 1920.
1327-3 Skogshyddan Fågelbro år 1920.
1327-4 Stenskede, Strömma kanal.
1328-1 Fågelbro Gård år 1914
1328-2 Strindbergsmuseet i Sandhamn.
1328-3 Korsö, Sandhamn.
1328-4 Marielund, Fågelbro 1950-talet.
1329-1 Fågelbro skola.
1329-2 S/S Strömma Kanal i Strömma kanal. Foto omkr. 1915.
1329-3 S/S Arla passerar Strömma kanal ca 1918-1920.
1329-4 Anne Marie östlund, komminister på Djurö.
1330-1 Kontraktsprost Edström, Djurö.
1330-2 Kyrkoherde Einar Bäfverfeldt.
1330-3 Skeppslaget på utflykt till Stickelsberg.
1330-4 Karl Johan Jansson, Herrö med sonhustru Sofia Jansson.
1331-1 Ingegärd, Berta, Abel och Bertil Holmberg, Loviseberg.
1331-2 Midsommarafton på gamla dansbanan i Klubbparken 1928.
1331-3 Nya dansbanan i klubbparken bygges år 1930 av byggmästare Bengtsson.
1331-4 Gustav Gehlin och Anna, Anne-Margret och Hulda Blomberg.
1332-1 Breviks gård, Fågelbro.
1332-2 Angfartyget Nämdö. Foto omkring 1903.
1332-3 Nämdö kyrka.
1332-4 Nämdö kyrka.
1333-1 Nämdö kyrka.
1333-2 Nämdö Handelsboden.
1333-3 Namdö Kyrka.
1333-4 Nämdö Prästgården.
1334-1 Parti av Nämdö.
1334-2 Nämdö Folkskolan.
1334-3 Nämdö Diversehandel Sand.
1334-4 Handelsboden Nämdö.
1335-1 Sand Nämdö.
1335-2 Nämdö Gillinge.
1335-3 Pensionat Lugnet, Nämdö.
1335-4 Sands brygga, Nämdö.
1336-1 Magasinet Ängskär.
1336-2 Kyrkkobben, Nämdö.
1336-3 M/S ”Hebe” i Uvösundet,Nämdö.
1336-4 Vesterlunds Pensionat, Nämdö.
1337-1 Motiv frän Ängskär.
1337-2 Malma gård, Fågelbro. Foto:Helge Dahllöf, Alphem Ingarö
1337-3 Fågelbro gård. Foto Helge Dahllöf, Alphem, Ingarö.
1337-4 Eflinge gård, väderkvarnen. Värmdö.
1338-1 Sunds gård, Värmdö omkring 1922. F. Carl Sunnegårdh.
1338-2 Vestra Elfsala, Värmdö.
1338-3 Strömma Centrum. Foto: Elliord Mattsson.
1338-4 Strömma Kanal.
1339-1 Allén Saltarö.
1339-2 Brevik Värmdö i augusti 1925.
1339-3 Brevik på Fågelbro omkring år 1908.
1339-4 Brevik.
1340-1 Diakonissanstaltens sommarhem Betan1a.
1340-2 Motiv från Betania omkring 1945.
1340-3
1340-4 Saltarö, Allén.
1341-1 Diakonissanstaltens sommarhem Betania.
1342-1 Hemmestavik, Ny…… pensionat.
1342-2 Viks brygga, Alstäket.
1342-3 Ålstäket, Värmdö.
1342-4 Syskonbandets sommarhem Sjöliden, Hemmestavik.
1343-1 Utsikt över Torsby fjärd, Varmdo.
1343-2 Kaféet vid Viks Central.
1343-3 Hemmestavik, Kolviksgården.
1343-4 Länsman och Fjärdingsman, Harö.
1344-1 Nöttnäs Harö, Sandhamn.
1344-2 Passbåten vid Eknö brygga, M/S Anna.
1344-3 Grönskärs fyrplats vid Sandhamn.
1344-4 Sandhamn, Kroksö kanal.
1345-1 Harö, Sandhamn.
1345-2 Harö by, Sandhamn.
1345-3 Skarpslätt, Harö, Sandhamn.
1345-4 Lotsbåten Sandhamn. Foto omkring år 1900.
1345-1B Skogsvägen, Sandhamn.
1345-2B Dansberget, Sandhamn.
1345-3B Vägen till Troville, Sandhamn.
1345-4B Trouville, Sandhamn.
1346-1 Utkikstornet, Sandhamn. Förlag Emil Karlsson.
1346-2 K.S.S.S. Klubbhus, hallen. Sandhamn. omkring1944.
1346-3 K.S.S.S. Klubbhus matsalen,Sandhamn år 1944.
1346-4 Klubbhuset, Sandhamn.
1347-1 K.S.S.S. Klubbhus, Sandhamn.
1347-2 Klubbhuset, Sandhamn.
1347-3 Klubbhuset, Sandhamn för K.S.S.S. år 1903.
1347-4 Strindbergsgården, Sandhamn omkring år 1955.
1348-1 Sandhamn. omkring år 1957. Foto: 0. Norberg.
1348-2 Gästgivargården, Sandhamn omkring år 1921.
1348-3 Bygata, Sandhamn. omkring år 1918.
1348-4 Sandhamn
1349-1 Karin Westerbergs Manufakturaffär, Sandhamn.
1349-2 Fiskeläge, Sandhamn.
1349-3 Sandhamn, Strandmotiv omkring år 1958.
1349-4 Sandhamn.
1350-1 Den äldsta stugan på Sandhamn.
1350-2 Vy från Sandhamn omkring år 1932.
1351-1 Isupptagning.
1351-2 Farstaviken med Värdshuset.
1351-3 Ingarögatan.
1351-4
1352-1 Torpet Lugnet vid Kyrkan.
1352-2 Uteteater, Klubben 1892. ”Ett bondbröllop”.
1352-3 Målerskor. i Kasärn 1910. Anna Hedlund, Astrid Blomberg och Signe Englund.
1352-4 Sandkil på 1890-talet.
1353-1 Djurö kyrka. Tvärsektion och grundplan. Brandel 1915.
1353-2 Djurö kyrka grundplan.
1353-3 Djurö kyrka interiör.
1353-4 Djurö kyrka interiör.
1354-1 Votivskepp
1354-2 Ritning på kyrka.
1354-3 Möja kyrka, Oljemålning.
1354-4 Altarskåp.
1355-1 Landstormen hade förråd i tvättstugan vid Bagarns träsk under 1:a världskriget.
1355-2 Frans Meder, anställd år 1885, flyttade år 1900.
1355-3 Gunnar Vennerberg vid arbete.
1355-4 Målerskor på Målarsalen: Frida Minshell,Agda Palmér, Evaldin Pettersson.
1356-1 Oljemålning ”Kristi gravläggning”. Djurö kyrka.
1356-2 ? kyrka
1356-3 Klockstapel
1356-4 Interiör i ? kyrka.
1357-1 Oskar Andersson.
1357-2 Bron vid Kolströms kanal. Foto taget före 1905.
1357-3 Bröderna Ragnar och Gunnar Nilsson 1995.Kolström.
1357-4 Båten ”Grip” vid Kolströms krog.
1358-1 Stjärnan, Väderkvarnen och Stenhusen.
1358-2 Fabriken med Kattholmen som ö.
1358-3 Anna Andersson g.m. Oscar Andersson (Tjosen).
1358-4 Axel Undén.
1359-1
1359-2 Pastorsadjunkt Thomas Östlund, Värmdö.
1359-3 Teater på Klubben. Musikens namn se förteckning.
1359-4 Teater på Klubben år 1900. ”Det skadar inte”.
1360-1 Erik Olov Åkerlund.
1360-2 Astrid Charlotta Jansson
1360-3 Karl Petter Jansson f. 1874 Morfar t. Alice Tannsjö.
1360-4 Sofia Ulrika Janssnn f. Strömberg Mormor t. Alice Tannsjö.
1361-1 Karl Backman.
1361-2 Hildegard Backman.
1361-3 Anders och Maria Karlsson, Strömby. Farfar och farmor till Lennart Backman.
1361-4 Konstnär Britt-Louise Sundell.
1362-1 Adrian Olsson.
1362-2 Lydia Anderson g .m. Karl Sigfrid Anderson.
1362-3 Vilhelm Andersson. Broder t. Karl Backman
1362-4 Karl Backman som flottist.
1363-1 Lisa Larson, konstnär.
1363-2 Calle Blomkvist konstnär.
1363-3 Karin Björqvist konstnär.
1363-4 Teater 2/Britt Box,3/Einar Olsson, 6/Axel Fall 7/Erik Vadström.
1364-1 Utecenen i Klubbparken bygges.
1364-2 Klubbens första biografmaskin med Herbert Bergschöld.
1364-3 Ålderdomshemmet, numera Gustavsgården.
1364-4 Teaterhus uppbyggt i Bleksäng för uteteater ”Rudmarn”.
1365-1 Midsommarstång nere vid entren och vid Ösby å.
1365-2 Flickorna Ingrid och Maja Dahlkvist. Johns barn.
1365-3 Gustavsbergs kyrka.
1365-4 Fabriken fotograferad från Höjdgatan.
1366-1 Midsommarafton i Klubbparken. Dansen vid Ösby å.
1366-2 Gustavsbergs kyrka.
1366-3 Dansbanan efter branden 16/2 1974.
1366-4 Gunnar Andersson som militär.
1367-1 Midsommardans vid ån på Klubbparken.
1367-2 Herbert Bergschöld med 6 gustavsbergsflickor.
1367-3 Teater på Klubben.
1367-4 Teater på Klubben. Anna-Stina Kralsson, okänd, Sven Andersson, Malkolm Olsson, Ulla Svensson, Axel Björkman.
1368-1 Utescenen i klubbparken bygges.
1368-2 Scenen färdigbyggd.
1368-3 Midsommardans på ängen vid Ösby å.
1368-4 Backen vid Rutens lada.
1368-1 Biografsalongen på Klubben.
1368-2 Klubbhuset utrymmes för rivning 1963.
1368-3 Klubbhuset.
1363-4 Dansbanan bygges.
1369-1
1370-1 Erik Lindahl.
1370-2 Solveig Bergschöld.
1370-3 Brudpar Tomas och Alice Nordgren.
1370-4 Brudpar Lennart Johansson och Inger dotter t. Nils Andersson.
1371-1 Familjen Bergschöld. Kurt, Far, Herbert och Mor.
1371-2 Gerda Bergschöld på äldre dagar.
1371-3 Erik Johansson (Lill-Erik) g.m . Karin Jonasson.
1371-4 Fru Anna Eklund.
1372-1 Gerda Sofia Bergschöld.
1372-2 Rudolf ”Rulle” Johansson, elektriker med fru.
1372-3 Axel Säll med familj Birgitta, Robert, Rigmor. Fru Valborg Anna Karin född Haglind.Står: Axel Säll.
1373-1 Per och Ida Gustavsson, Falun. Lennart Backmans mormors syster.
1373-3 Lennart Backmans mostrar. Gerda Olsson och Alexandra Pettersson.
1374-1 Djurö kyrka. Mässkrudar.
1374-2 Kulturchefen Tina Lindemalm-Norderheim.
1374-3 Beväring från Runmarö. Söderman. Bergschölds mors morbror.
1374-4 Axel Odelberg med Gustavsbergs första bil. Foto:1917 Kurt Bergschöld.
1375-1 Midsommarkalas på fabriksgården 1919. sista gången.
1375-2 Gula byggningen och Posthuset med seglare ”Hoppet”, 1901.
1375-3 S/S Gustavsberg I.
1375-4 Statbyggningen och Ekensberg. Omkring 1880.
1376-1 Farstaviken med Gula byggningen, Ugnar och Posthuset samt segelfartyg och S/S Gustavsberg år 1900.
1376-2 Värdshuset, Stjärnan och Stenhuset. S/S Farsta ligger i viken.
1376-3 Teater. ”Bondbröllop” år 1900.
1376-4 Segelfartyg i Farstaviken. Skonaren ”Hoppet” år 1920.
1377-1 Fritz Andersson. Far t . Parianmakare Oscar Andersson.
1377-2 Lugnet. Torpet vid kyrkan.
1377-3
1377-4 Axel Wennberg Kolbacken, Ingarö.
1378-1 Fjärdingsman Gustav Andersson på Ingarö.
1378-2 Ernfrid Karlsson ”Krokvikarn”.
1378-3 Familjen Wagnsnäs. Anna-Greta.
1378-4 Lennart och Ingrid Wallén m. sonen Jan.(Oskar Andersssons dotter).
1379-1 Sunds gård
1379-2 Provinsialläkare Othmar Hochberger.
1379-3 Torpet Ekbacken, Gustavsberg.
1379-4 Bråvalla, interiör.
1380-1 Doktor Rune Raxell.
1380-2 Doktor Erik Rova
1380-3 Doktor Knut Lindhé.
1380-4 Johan Sigfrid Englund som portvakt.
1381-1 Skuru Flottbro år 1915 sedd från Klinten.
1381-2 Buss på Skurubron år 1920.
1381-3 Boo kyrka bygges,våren 1923.
1381-4 Boo kyrka.
1382-1 Ritn. av Tessinska kapellet Boo.
1382-2 Mässkrud Boo.
1382-3 Ritning plan över Boo Kapell.
1382-4 Tessinska Kapellet, Boo.
1383-1 Boo kapell och klockstapel.
1383-2 Altaret i Boo Kapell.
1383-3 Altaret i Boo Kapell.
1383-4 Kalk och kanna i Boo. Kanna 1500-tal, Kalk 1600-tal.
1384-1 Konrad Strömberg, modellör.
1384-2 Osvald Andersson med idrottspriser.
1384-3 Gustavsbergs utställning på Birger Jarlsgatan.
1384-4 Civ. ing Sven Erik Dahlgren.
1385-1 Väderkvarnen vid Träskö, uppförd 1739.
1385-2 Djurö, Höjden. Familjen Österman. Se förteckning.
1385-3 Sanitetsfabriken fotograferad från söder på 1940-talet.
1385-4 Landsfiskal Gunnar Lindfeldt.
1386-1 Kvarnen vid Fagerholm, Ingarö.
1386-2 Midsommarkalaset 23/6 1892.
1386-3 Teater på Klubben 1928 ”Det skadar inte”av August Blanche. Sittande: SvenJonasson och Gustav Lorang. Stående: Astrid Fall, Herbert Bergschöld, Axel Undén, Anna Hellkvist, Tyra Sten, Karl Pettersson, Lilly Fredblad, Gustav Möller.
1387-1 Lennart Backmans mormorsmor. Maria Larsdotter, gift med Andreas Nilsson Däger.
1387-2 Vilhelm Andersson, Karl Backman och Lydia Andersson.
1387-3 Vilhelm Andersson, Farbror Ville.
1387-4 Teater på Klubben.
1388-1 Murare August Eriksson.
1388-2 Traktor-Kalle, Sven Karlsson.
1388-3 Professor Walter Steger.
1388-4 Kamrer Arvid Eriksson.
1389-1 Skolklass Fågelbro skola år ?
1389-2 Tryckeriet.
1389-3 Snällpressen.
1389-4 Komminister Erik Bernhard Gustafsson, Möja.
1390-1 Falk på torpet Klippan, Hemmesta. 9? personer bodde i detta torp.
1391-1 Runstenen vid Väsby.
1391-2 Teresia Fredrika Anjou,Mormor t. Herbert 8ergschöld.
1391-3 Bergschöld Nils August.
1391-4 Bergschöld, Farmor till Herbert Bergschöld.
1392-1 Kurt Bergschöld.
1392-2 Herbert Bergschöld
1392-3 Bergschöld, Farmor till Herbert Bergschöld.
1392-4 Gerda Bergschöld.
1393-1 Kolströms bro.
1393-2 Kolströms bro.
1393-3
1393-4
1394-1 Lars Gustav Olsson, Lennart Backmans morfar.
1394-2 Henning, Lennart, Karin och Ester Backman.
1394-3 Hildegard Backman, Lennart Backmans mor.
1394-4 Personbil vid Fågelbro gård.
1395-1 Aldor och Gerda Olsson, Lennart Backmans morbror.
1395-2 Karin Backman som liten.
1395-3 Adrian och Hulda Olsson, Lennart Backmans morbror, med barnen Ingrid och Margareta.
1395-4 Margareta och Ingrid Nyström, Lennart Backmans kusiner.
1396-1 Margareta Larsson f. Nyström.
1396-2 Blenda Andersson ?
1396-3 Ida Gustavsson. Lennart Backmans mormors syster.
1396-4 Karl Sigfrid och Lydia Andersson (Lennart Backmans faster med dottern Märta.
1397-1 Helena Svensson.
1397-2 Thilda Nilsson-Däger. Lennart Backmans mormors syster.
1397-3
1397-4 Helmer Pettersson gift med Lennart Backmans moster Alexandra född Olsson.
1398-1 Arkitekt Olof Thunström.
1398-2 Maj Olson, Farstavik med ”Veteranen” Georgina Olsson.
1399-1 Skuru flottbro.
1399-2 ”Gustavsberg IV” i Bsggensstäket år1896.
1399-3 Knapens hål. Foto R Matz.
1399-4
1400-1 Den gamla vägen vid Värmdö kyrka.
1400-2
1400-3
1400-4 Värmdö kyrka. Pn julidag Foto: C. P. Löfman Stadsmuséet.
1401-1 Prästgården Djurö.
1401-2 Djurö kyrka på 1870-talet.
1401-3 Väntkuren vid Stafsnäs brygga.
1401-4 Petter Nilssons stuga i Styrsvik,1896. Runmarö.
1402-1 Stuga i Nore, Runmarö i början av 1900-talet. Axel Sjöberg.
1402-2 Elias Sehlstedt.
1402-3 Sandhamn år 1888. Foto: P. Löfman, Sthlms Stadsmuseum.
1402-4 Sandhamn, utsikt från sandfältet, juli 1881. Foto: P. Löfman.
1403-1 M/S ”Sandhamns Express” i Sandhamn 1910.
1403-2 Styrman Rydberg säljer bilj. på Sandhamns Express.
1403-3 Sandhamns hamn under regattan år 1899.
1403-4
1404-1
1404-2
1404-3 Höslåtter på ?
1404-4
1405-1 Hjulbåten ”Jakob Bagge” vid Dalarö brygga 1860-talet
1405-2 Ej Malma gård ? Foto Iris Ekman.
1405-3 Malma gård den 26/l 1964. Foto David Lindberg.
1405-4 Norrhova (Norråva), Sund.
1406-1 Norrnäs sett från väster.
1406-2 Norrnäs sett från öster.
1406-3 Norrnäs.
1406-4 Norrnäs, interiör.
1407-1 Norrnäs, Stenbergs ritning till park.
1407-2 Norrnäs, annexbyggnad.
1408-1 Norrnäs, ritningar.
1408-2 Norrnäs, ritningar.
1408-3 Norrnäs, ritningar.
1408-4 Nyvarp med kronolänsman Carl Johan Cederberg. Kvarn 1871.
1409-1
1409-2
1409-3
1409-4
1410-1 Nyvarp på 1860-talet.
1410-2 Nyvarp arrestlokalen.
1412-3 Myttinge Båtsmanstorp Foto David Lindberg 27/4 1967
1410-4 Myttinge Båtsmanstorp Foto David Lindberg 27/4 1967
1414-1 Norrvik 1 km OSO Strömma. David Lindberg 16/5 1966.
1415-3 Rådalen, Kvarnen. Foto David Lindberg 16/5 1966.
1415-4 Rådalen, Skepparviken, örsundet F. David Lindberg 1966
1416-1 Rådalen, Skepparviken. Fiskarstugor.Foto: David Lindberg 16/5 1966.
1418-1 Sunds gård omkring år 1922 Foto Carl Sunnegård.
1418-2 Sunds gård i början av 1800. Akvarell Elias Sehlstedt.
1418-3 Sunds gård år 1903.
1418-4 Sunds gård, tvättstuga år 1903.
1419-1 Milsten
1419-2 Milsten vid Hemmesta (Trädgårdens backe) Text ”1/4″.
1419-3 Milsten vid Betsede år 1986. ” 1/4 uprest Wermdö” Foto: Lennart Backman.
1419-4 Milsten vid Betsede år 1986. ” 1/4 uprest Wermdö” Foto: Lennart Backman.
1420-1 Milstenen vid Västra Ekedal. Text se förteckning.
1420-2 Milstenen vid Västra Ekedal. Foto: Lennart Backman 1986.
1420-3 Milstenen vid Grindstugärde. Text ”1/4”.
1420-4 Milstenen vid vid Grisslinge. Text ”1/4”
1421-3 Stenen vid Ålstäket.
1421-4 Stenen vid Ålstäket.
1423-1 Lilla Stenslätten f.d. båtsmanstorp. David Lindberg 1968.
1423-2 Lilla Stenslätten f.d. båtsmanstorp. David Lindberg 1968.
1425-2 Torpet Sågen och torpet Klippan t. vänster 3/5 1964.
1425-3 Lilla Klippan och Sågen torp. Foto: David Lindberg 8/6 1968.
1425-4 Torpet Sågen. Foto: David Lindberg $/6 1968.
1426-2 Björknäs gamla vattenkvarn. Foto i kyrkoherde Sundmans album.
1427-1 Kvarnen vid Boo. Brann ned år 1953.
1427-2 Idrottsmän utanför omklädningsrummet vid Farstaborg.
1427-3 Förslagskommittén vid fabriken. Gösta Dahlberg, Lennart Backman, Bengt Bram.
1427-4 De gamla ladorna i dalen vid gamla smedjan. I bakgrunden syns Kattholmen.
1428-1 Ragnar Nilsson, handlare i Kolströmsaffären.
1428-2 Albert Zetterberg, Återvall, Ingarö.
1428-3 Anna Eklund, Ingarö.
1428-4 Busshållplatsen och kiosken vid kyrkan.
1429-2 Erik von Stockenström,Riksråd. (1703-1790).
1429-3 Grevinnan Beata Elisabeth Königsmark (1617 -1723) gift med riksrådet Pontus Fredrik De la Gardie.
1429-4 Greve Pontus Fredrik De la Gardie (1630 -1692)
1431-1 Gustavsbergs kyrka.
1431-2 Altartavlan av Einar Forseth i Gustavsbergs kyrka.
1431-3 Gustavsbergs kyrka, orgeln från 1906.
1431-4 Gustavsbergs kyrka, orgeln från 1906.
1432-1 Gustavsbergs kyrka med koret och Odelbergs läktare till höger.
1432-2 Gustavsbergs kyrka, interiör åt väster.
1432-3 Gustavsbergs kyrka. Den nya orgeln från 1979.
1432-4 Gustavsbergs kyrka sedd från Farstaviken.
1433-1 Gustavsbergs kyrka, interiör mot öster.
1433-2 Gustavsbergs kyrka, interiör mot väster med orgeln från 1906.
1433-3 Gustavsbergs kyrka, interiör mot väster med orgeln från 1906.
1433-4 Gustavsbergs kyrka, interiör predikstolen.
1434-1 Rektor Vilhelm Gezelius och Georg Lundgren.
1434-2 Rektor Sixten Lyngander, Ekedalsskolan.
1434-3 Christine Sundman.
1434-4 Läraren Göran Lundgren.
1435-1 Bussbolagets chef Georg Larsson. Foto Beskov.
1435-2 Bussparad av bussar utanför garaget i Björknäs år 1928. Foto i Bussbolagets arkiv.
1435-3 Bussparad på Skurubron från 1930 och 1931.
1435-4 Nya Värmdövägen vid Skuru. Bron syns uppe t.v.
1436-1 Personal vid de första bussarna.Namn se förteckning.
1436-2 Den första bussen till Gustavsberg vid Danvikstull år 1925. Förare Ivar Nyström. Foto: V. Malmström.
1436-3 Personal vid bussbolaget, fackföreningsstyrelsen 1925. Namn se förteckning.
1436-4 Buss Skuru -Ektorp. Blom o. Larssons första buss.
1437-1 Det första garaget i Ektorp. Bergsäter.
1437-2 Buss Stockholm -Skuru. Chevrolet-bussen.
1437-3 Buss Stockholm -Skuru. ”Prestobussen” Mille Andersson
1437-4 En av de första bussarna. Mercedes. Namn se fört.
1438-1 K.G. Blom med hästen Sven som startade bussbolaget.
1438-2 Bernhard Ekberg (1827 -1883).
1439-1 Torpet eller Andersdal 400 m NV i S 8/6 1968.
1439-2 Bruno Liljefors.
1439-3 Liljefors atelje på Bullerö.
1441-1 Viks säteri. Foto Erik Åkerhielm 1927.
1442-1 Sjökapten Lars Pettersson ”Dalarö-Pelle”.
1442-2 Sjökaptener i Gustavsbergs flotta. Se forteckn1ng.
1443-1 Carl Gustaf Tessin (1698:.-1770), Riksråd.
1443-2 Boo gård uppförd av Tessin. Foto Malmström.
1443-3 Nicodemus Tessin d.y. arkitekt, riksråd, greve, (1654 -1728).
1443-4 Anna Sure (1624 -1690) dotter till doktor Olof Sure, gift 2:a gången med friherre Henrik Rehbinder.
1444-1 Kummelnäs herrgård sedd från trädgården.
1444-2 Karl Karlsson Gyllenhielm, friherre riksamiral.
1444-3 Utsikt från Vinberget söderut över Velamsund med Insjön.
1444-4 Tollare corps de logis. Foto Gunnar Olsson.
1445-1 Gustavsvik sett från norr. Målning år 1834.
1445-2 Gustaf Adolf Montgomery, landshövding.
1445-3 Louis Maria de Camps, generalmajor (1765-1844).
1445-4 Kummelnäs sett från sjön med lusthuset och terassen.
1446-1 Kummelnäs. Riddarsalen med väggdekorationer som funnos i Kummelnäs herrgårdsbyggnad i början av 1900-talet.
1446-2 Kummelnäs ättikfabrik. Numera bostäder.
1446-3 Lövberga vattenkvarn med den långa trätrumman.
1446-4 Magnus Dahlqvist, guldsmed och ägare till Boo (1787 -1848).
1447-1 Fru Sofia Montgomery född Dahlqvist (1818-1900).
1447-2 Kapten Hampus Montgomery (1808 -1862).
1447-3 Lännersta gamla herrgårdsbyggnad före ombyggnaden. Foto tillhör fr Wahlberg.
1447-4 Velamsunds corps de logi med ”Långa raden” vid sjön.
1448 -1 Sågtorps äldsta skola, senare lärarbostad med klockare Ekdahl i trädgården år 1902.
1450-2 Klädeshandlare Carl Gustaf Sundström. Eriksvik.
1450-3 Mölnvikstorp.
1450-4 Lemshagadal.
1451-1 Vpl Palmér. A1 år 1935. Sedermera kyrkoherde.
1451-2 Vpl L. Backman och Vpl Palmér med A 1:s Get.
1452-1 Stig Gröndahl och Hasse Björkenfeldt, Strömma.
1452-2 Britt-Marie Olsson och ? ,Strömma.
1453-1 Värnpliktiga vid A1 år 1935 utanför kasernen på Valhallavägen.
1453-2 Värnpliktiga vid A1 år 1935 utanför kasernen. Nr 3 är sedermera Biskop Herrlin, Visby.
1453-3 Lennart Backmans mormorsmor Maria Larsdotter gift med Andreas Nilsson-Däger.
1453-4 Kihls Herrgårdsbyggnad. Edv. Sneidler vid grinden.
1454-1 Fru Sonja Hillerström.
1454-2 Karta över Ormingelandet.
1454-3 Torpet Nygärde vid Myrsjön omkring år 1880 .
1454-4 Boo gård målning under sista halvan av 1800. Okänd konstnär.
1455-1 Ingenjör Christer Hillerström.
1455-4 Vid Vombfjärden den 8/4 1986,”Sjöskvalpet”.
1456-1 Styrman David Tillberg på Gustavsberg III.
1456-2 Styrman David Tillberg på Gustavsberg III.
1456-3 Joel Pettersson. Butiksföreståndare i Konsum.
1456-4 Personal på målarsalen 1906-1907.
1457-1 Snickaremästare Gustav Eriksson.
1457-2 Ingenjör Torsten Box.
1457-3 Tryckare Algot Johansson ”Knallen”.
1457-4 Fru till Algot Johansson.
1458-1 VSF:s besök på Fågelbro. Hasse Björkenfeldt.
1458-2 Sten vid muren på Fågelbro gård.
1458-3 I trädgården vid Fågelbro Gård den 8/6 1986
1458-4 Britt-Marie Olsson, Strömma.
1459-1 Parken på Fågelbro gård den 8/6 1986.
1459-2 Fågelbro gård den 8/6 1986.
1459-3 Lagerhus vid Fågelbro gård.
1459-4 Fågelbro gård, hönshuset den 8/6 1986.
1460-1 Stallet vid Fågelbro gård
1460-2 Uthus till förmansbostaden Fågelbro gård 8/6 1986.
1460-3 Rättarbostaden vid Fågelbro gård.
1460-4 Förmansbostaden Fågelbro gård den 8/6 1986
1461-1 Kastellet Fredriksborg. Akvarell ca 1660.
1461-2 Kolbottens krog,teckning av Axel Fredrik Cederholm 1817.
1461-3 Grindstugatan 2, medikamentsforrådet.
1461-4 Apotekare Sven Carlsson.
1462-1 Karta över krogar och värdshus. Nummer se fört.
1462-2 Karta över krogar och värdshus. Nummer se fört.
1462-3 Korsuddens krog kopparstick av J.C.Linnerhjelm 1790-talet.
1462-4 Skuru flottbro 1882, t.h. Skuru värdshus.
1463-1
1463-2 Björknässkolan.
1463-3 Hasseluddens brygga omkring 1920.
1463-4 Boo kyrka
1464-2 Nya Skurubron. Dubbelbron färdigställdes 1957.
1464-3 Skuru färja med värdshuset t.h. oljemålning av J.C.Linnerh1elm 1790.
1464-4 Boo gård uppford av Tessin år 1720.
1465-1 M/S ”Nackanäs” vid brygga i Sicklasjön 1880-talet.
1465-2 M/S ”Nackanäs” (nr 3) på väg uti Järlasjön.
1465-3 Detalj över O v Bonsdorffs karta over Stockholms Ångslups kommunikationer år 1868.
1465-4 M/S ”Nackanäs” 17 maj 1917. med Gustav o Erik Norling.
1466-1 Värmdö kyrka efter restaureringen på 1890-ta1et.
1466-3 Ek.
1466-4 Lena Häger, kultursekreterare i Gustavsberg.
1467-1 Ruin.
1467-2 Ruin.
1467-3 Vy över Gällnö by.
1467-4 I huset med glasverandan låg tidigare Lådna handel.
1468-1 Karta över Svartsö-Lådna-Gällnöområdet.
1468-2 Väderkvarn vid Träskö.
1469-1 Kvarnen vid Nykvarn, Ingarö.
1469-3 Samuel Ödman.
1469-4 Klockare Karl Anders Ekdahl (1848 -1908).
1470-1 Skälsmara skola.
1471-1 Gunnar Anderssons ordf.klubba. Ordf. i Landstinget 1/9 1955.
1471-2 Gruppbild.
1471-3 Flygfoto över Gustavsbergs fabriker 1920-talet.
1471-4 Anna Israelssons födelse- och barndomshem. Aug.1912.
1472-1 Landstormsgubbar.Gunnar, Ragnar Israelsson, Ragnar Envall, Karl Ström, Uno Lindberg och Harry
1472-2 Styrelsen för (Fackföreningen) ABF. Namn se fört.
1472-3 Ragnar Israelsson vid orgeln.
1472-4 Familjen Israelsson. Namn se förteckning.
1473-1 Brudparet Gunnar Andersson – Svea Israelsson.
1473-2 Svea Israelsson
1473-3 Kurt och Ulla Svensson f. Andersson.
1473-4 Gunnar Andersson och Sveas son Erland Andersson.
1474-1 Bergsgatan.
1474-2 Ragnar Israelsson
1474-3 Familjen Israelsson, Elsa, Göta, Anna, Ragnar o. Svea.
1474-4 Ulla Andersson – Svensson.
1475-1 Karl lsraelsson var g.m. Anna Israelsson.(Ragnars far).
1475-2 Anna Israelsson g.m. Karl lsraelsson.
1475-3 Fru Israelsson
1475-4 Elsa Israelsson.
1476-1 Lennart Backmans mormor Ingrid Olsson född Deger.
1476-2 Karl o. Anna Israelsson med de två äldsta barnen.
1476-3 Erland Andersson var gift m. Kristina. Barn Gunnar, Georg.
1476-4 Kristina Andersson g.m. Erland.
1477-1 Hjulångaren ”Wermdö” vid Östervik i Lännerstasundet. 1867.
1477-2 Slottet med Gustav III staty 1866.Wermdö, ?, Jakob Bagge.
1477-3 Torpet på Storholmen.
1477-4 Torpet på Storholmen fanns år 1714.
1478-2 Torpet på Storholmen revs år 1958.
1479-1 David Geller.
1479-2 Arne och Mildred Stenkvist.
1479-3 Karin Backman g. Edstam.
1479-4 Lennart Backmans morfar Lars Gustav Olsson.
1480-1 Karin Edstam
1480-2 Karin Backman som barn.
1480-3 Aldor och Gerda Olsson f. Larsson
1480-4 Elsa Andersson gift med Axel Andersson.
1481-1 Familjen Svahn. Framför: Johan Fredrik, Alice, Alma. Bakre raden: Ada, Agnes, Arthur, Agda och Alva.
1481-2 Astrid Rolf gift med Herman Rolf.
1481-3 Agda Fingal född Svan
1481-4 Herman Rolf med fru Astrid och sonen Torsten.
1482-1 Demonstrationståg år 1928.
1482-2 Agnes och Oskar Andersson, på maskerad.
1482-3 Herman Rolf som flottist
1482-4 Alice Svahn.
1483-1 Arbetslag i packboden
1483-2 Vid Vilan, Ösbyträsk. Astrid Neuman.
1483-3 Emanuel Svensson
1483-4 Anna och Vilhelm Jansson (Långa Janne).
1484-1 Kolångaren S/S Gustavsberg vid Skeppsholmen.
1484-2 Kolångaren S/S Gustavsberg med virkeslast.
1484-3 Bertil Pettersson med fru Alice.
1484-4 Bertil med fru Alice Pettersson på motorcykel.
1485-1 Några av familjen Svahn. Namn se fört.
1485-2 Folkdansare Alice och Bertil Pettersson m. son Lennart.
1485-3 Folkdansgillet i gymnastiksalen Ekedalsskolan.
1486-1 Ösby å.
1486-3 Andersdal revs år 1983 för nya motorvägen.
1487-1 Valfrid Berglund, svensk mästare i långlopp.
1487-2 Orienteringslöpning SM i Saltsjöbaden 1946. Valfrid Berglund.
1487-3 Johan Svahn m. Kerstin Nilsson i knät. Stående: Davsy Nilsson född Rolf o. Astrid Rolf född Swahn.
1487-4 Fam.Swahn. Framför Johan Fredrik. Kerstin Nilsson Stående: Agda, Alva. Ada, Annes, Astrid, Alice, Artur.
1488-1 Flicklag i handboll Idrottsföreningen. Namn se förteckning.
1488-2 Släkten Swahn år 1946. Namn se förteckning.
1488-3 Gipsgjutare 1947. Porslinsfabriken.
1489-1 Torpet vid Korshamn.
1489-3 Vånö ström, Runmarö.
1490-2 Ragnar Lindberg.
1491-1 Kurt Hagelin.
1491-2 Thea Rolf med sin hund.
1491-3 Skomakare Kurt Åkerlund som fiskare.
1491-4 Orienterarnas stuga vid Grisslingefjärden.
1492-1 Fritz Nordström med fru Hilma Maria.
1492-2 Fridtorp vid Tavastboda, Fågelbrolandet.
1492-4 Orienterare: Arne Lindberg, Kurt Hagelin, Folke Arnevret.
1493-3 Fritz Nordström på 65-årsdagen.
1494-1 Gustavsbergs Idrottsförening 10-mila orientering.
1494-2 Torsten och Tea Rolf.
1494-3 Torpet Petersberg.
1494-4 Frans Öhman, Långviksskär.
1495-1 Emil Andersson, Björkvik (Björkvikarn).
1495-2 Gustavsbergs IF
1495-3 Orientering. RM i Eskilstuna år 1951.Namn se förteckning.
1495-4 1952. Ernst Strömberg, Linde, Oskar Holm.
1496-2 Höjden i april 1952. Schaktning för tvättstugan.
1496-3 Ångfartyget ”Måsen”. vid Mörtö brygga.
1496-4 Fritz Nordström med sonen Axel.
1497-2 Orienteraren Harry Andersson.
1497-3 Orienteraren Anton Andersson.
1497-4 Enkärrsdal söder om Brunns gård.
1498-1 Torpet Sången vid Aspviks träsk.
1498-2 Torpet vid Skreflaviken.
1498-3 Torpet vid Skreflaviken.
1498-4 Torpet Rosenmalm vid grusgrop på Ingarö.
1499-1 Elsa Israelssnn.
1499-2 Brudparet Ragnar Israelsson.
1499-3 Göta Israelsson.
1499-4 Gunnar Andersson.
1501-3 Adolf Pettersson med fru Emma och Sven och Sigurd.
1501-4 Höjden år 1895.
1502-3 Velamsunds gård efter branden år 1978.
1502-4 Ösby å med tre flickor.
1503-1 Björnö soldattorp, Ingarö Ladugården år 1949.
1503-2 Björnö torp på !ngarö, vid Stiftelsen.
1503-3 Den gamla ladan vid Lugnet omkring 1935.
1503-4 Gravör Gustav Nilsson med fru.
1504-3 Torpet vid Stora Barnvik på Ingarö.
1505-1 Torpet Grönskan vid Beatedalsvägen, lngarö.
1505-2 Gymnastik i gamla kyrkan Ekedal. Se förteckning.
1506-1 Finntorpet, Värmdö. Foto före sjöns tillkomst.
1506-2 Sören Rolf.
1506-3 Thea Rolf f. Nordström.
1507-4 Torpet Karlsdal, Ingarö år 1948.
1508-1 Elof Nilsson, på vakt i främlingslegionen.
1508-2 Familjen Frits Nordström. Namn se förteckning.
1508-3 Torpet på Storholmen med Familjen Nordström. se fört.
1508-4 Torsten Rolf, Thea Rolf-Nordström, fru Kagestad och Sven Kagestad.
1509-1 Bilder från Främlingslegionen. Elof Nilsson, Gravör Gustav Nilssons son stupade vid Somme 1916. Bilder ur hans fotoalbum.
1509-2 Bilder ur Elof Nilssons fotoalbum, bivack.
1509-3 Bilder ur Elof Nilssons fotoalbum, kyrka i ruin.
1509-4 Bilder ur Elof Nilssons fotoalbum.
1510-1 Marieberg eller Prästgården på 1930-talet.
1510-2 Änder i Farstaviken år 1936.
1510-3 Rune Tillberg.
1510-4 Kyrkbron och hamnen. Foto från kyrktornet omkr 1940.
1511-1 Daghemmet Blomkulan taget från kyrktornet 1940.
1511-3
Torsten Rolf nedanför Rutens lada omkring 1935. På denna platsen ligger nu OK-macken.
1511-4 Gustavsbergsungdom omkring år 1932.
1512-1 Arbetslag vid gamla smedjan. Namn se förteckning.
1512-2 Båt på väg till Saltsjöbadstävlingarna.
1512-3 Militär Elof Nilsson i Främlingslegionen.
1512-4 Militärer. Elof Nilsson i Främlingslegionen.”På marsch”
1513-1 Gymnastik i Gamla kyrkan vid Ekedal.
1513-3 Inspelning av filmen Singoalla vid Bovikshage år 1949.
1513-4 Inspelning av filmen Singoalla vid Bovikshage år 1949.
1514-1 Inspelning av filmen Singoalla vid Bovikshage år 1949.
1514-2 Torsten Rolf talar med lantbrukare Victor Olsson (Böl-Olle) i Bölena.
1514-3 Torparen Victor Olsson i Bölena (?). (Böl-Olle)
1514-4 Torpet Bölemosse.
1515-2 Torpet Kungsängen, Skärmarö.
1515-3 Pojkar som gallrar rovor vid Farsta.
1515-4 Torpet Hanskroka, Ingarö.
1516-1 Torpet Sandviken på Ingarö.
1516-2 Torsten Rolf intervjuar modellör Victor Jonsson.
1516-3 Torpet Lilla Barnvik, Ingarö.
1516-4 Kvarntorpet vid Vik.
1517-1 Tjustvik.
1517-2 Torpet Viktorsberg byggdes 1852.
1517-3 Torpet Nyvik byggdes 1848.
1517-4 Torpet Daleke på Breviks marker år 1941.
1518-1 Torpet Småäng vid Björnö, Ingaro.
1518-2 Torpet Idalen vid Långvik, Ingarö .
1518-3 Torpet vid Baldersnäs, Ingarö
1518-4 Torpet vid Ramsviken, Björnö, Ingarö.
1519-1 Ångslupen ”lngarö Strand”.
1519-2 Gunnar Björk med hustrun Ester f. Nordström.
1519-3 Folke Vallius.
1519-4 Thea Nordström med hästen ”Fuxan” på Storholmen.
1520-1 Badande Gustavsbergare vid Östra Ekedals brygga.
1521-1 P.O. Larsson kommunalråd (C).
1521-2 Nyvarps gård på Värmdö.
1521-3 Väster Skägga gård.
1521-4 Frans och Hilma Öhman, Långviksskär.
1522-1 Hamnen i Långviksskär.
1522-2 De äldsta fiskarstugorna på Huvudskär. Väderflöjeln bär årtalet 1749.
1522-3 Norsten: Fiskarbodar vid den gamla hamnen.
1522-4 Hårsten: Gammal saltbod och stuga.
1523-1 Gammel Ante på Nassa Bonden bultande ejderdun.
1523-2 Gillöga. Fiskebodar på Västerskäret.
1523-3 P.G. Ruths mangårdsbyggnad i Lerkila från början av 18OO-talet.
1523-4 Ryggåsstuga i Norrsunda
1524-1 Mästerlotsen Alexander Boman i Gatan (1837 -1918).
1524-2 Johan Lorentz Billings namnskiffer på skorstensmuren i flygelbyggnaden på Östanvik.
1524-3 Flygelbyggnaden på Östanvik som den nu ser ut.
1524-4 Häradshövding Magnus Blix efter målning av Anders Eklund.
1525-1 Mittpartiet av Nämdö kyrkas altarskåp.
1525-2 Plan av kyrkan vid Östanvik.Kgl.Byggnadsstyrelsen.
1525-3 Kyrkoruinen vid Östanvik.
1525-4 Den äldsta stugan i forna kaplansbostället Krokvik.
1526-1 Lantbrukare Frans Westerberg (1839 -1919).
1526-2 ? och fiolbyggare Karl Håkansson.
1526-3 Verner Andersson.
1526-4 Oskar Johansson (Oskar Putt), Mariagatan 11, gratuleras av Harald Lindholm.
1527-1 Fredrik Lundkvist.
1527-2 Gunnar Florén.
1527-3 Skorstensfejare Henry Jakobsson.
1527-4 Brandmästare Axel E. Nilsson (Röda hanen).
1528-1 Hemmansägare P.G. Ruth f. 1823 med hustru.­
1528-2 Gamla sjöbodar i Norrsunda.
1528-3 Fabriken vid Söderby.
1528-4 Gammalt hus i Söderby, i vilket prästen Aspling säges ha bott.
1529-1 Gillstugan den 26/4 1968.
1529-2 Sjöliden, Fruvik den 31/3 1966.
1529-3 Fredriksborg. Bostadshus NO Foto: 22/4 1968.
1529-4 Fredriksborg. Bostadshus NO Foto: 22/4 1968.
1530-1 Kalvsvik den 26/4 1968.
1530-2 Kalvandö, ekonomibyggnader den 6/5 1968.
1530-3 Kalvandö, gårdsbostad den 6/5 1968.
1530-4
1531-1 Kalvsviks gård 26/4 1968.
1531-2 Kalvsviks gård, huvudbyggnaden 26/4 1968.
1531-3 f.d. Smedjan (nu sommarbost) 26/4 1968.
1531-4 Kopparmora den 8/5 1968.
1532-1 Kolviken, Boda från öster. 3/5 1964.
1532-2 Kolviken, Boda från söder. 3/5 1964.
1532-3 Kopparmora, huvudbyggnaden den 8/5 1968.
1532-4 Kulan, Hanstorp, 400 m V Dragede 24/4 1968.
1533-1
1533-2 Kulan.
1533-3 Kulan Huvudbyggnaden 29/4 1968.
1533-4 Kulan. Logen vid äldsta vägen 29/4 1968.
1534-1 Handelsboden i Lådna.
1534-2
1534-3
1534-4 Grindstugatan år 1982. Foto: Hilding Engströmer.
1535-1 Hamnen med pråmen Oden och strömmingsbryggan.
1535-2 Bageriet, träsket sett från kyrkbacken.
1535-3 Daniel Ekberg.
1535-4 Oskar Severin med fru Emma född Strömberg.
1536-1 Ester Wal1ius född Ekberg.
1536-2 Scenstudion ”Gruppen med Dan Andersson afton”. Se förteckning.
1536-3 Solhem vid Farstaviken.
1536-4 Hilding Engströmer och Harry Svensson, Närke år 1918.
1537-1 Familjerna Alfred Persson och Oscar Olsson år 1912. Personer se förteckning.
1537-3 Hilding Engströmer vid tryckmaskin.
1537-4 Båt passerar Kolströms bro.
1538-1 Tvättstugan vid Farsta slott, numera ”Farstahus”.
1538-2 Kvarnen vid Kattholmen. Byggd 1882. Brann 21/11 1993.
1539-1 Fagerdala f.d. sjömanskrog vid bryggan 8/5 1968.
1539-2 Fagerdala, Edströms villa 8/5 1968.
1539-3 Fågelbro gård den 26 december 1964.
1539-4 Hemmesta gård 1923. Foto Elis Sandberg.
1540-1 Den s.k. Nordencreutska gården 1947.Fredriksborg.
1540-2 Fagerdala gård, huvudbyggnaden den 8/5 1968.
1540-3 Fagerdala, Båtsmanstorpv. Älvsalavägen B/5 1968.
1540-4 Fagerdala, Båtsmanstorpv. Älvsalavägen B/5 1968.
1541-1 Fredriksborg. Hus NV F. Handelsbod. Foto:24/4 1968.
1541-2 Fredriksborg. Hus NV sett från gården.
1541-3 Fredriksborg. Hus NV sett från gården.
1541-4 Fredriksborg. Hu s NV.Foto: 22/4 1968.
1542-1 Ekedalsvägen 2, Polisstationen omkring 1912.Fr.v. ?, H Bergschöld, Helge Johansson, E. Lowndes m.fl.
1542-2 Breviks gård med kammarherre Oscar Holterman på trappan.
1542-3 Boda. Byggm. Hans Sundbergs hus.
1542-4 Det gamla sjövistet på Boda. Foto 1 dec. 1962
1543-1 Bullandö Ö. om Älvsala den 8/4 1960.
1543-2 Didirksdal, rysk vaktstuga. Foto: 27/5 1954.
1543-3 Boda. Södra gården ekonomibyggnader. 26/4 1968.
1543-4 Boda. Norra gården den 26 april 1968.
1544-1 Didriksdal, NV flygeln den 16 maj 1966.
1544-2 Didriksdal fr NO. Foto 15 maj 1966.
1544-3 Didriksdal huvudbyqqnaden sedd från söder. Foto: 16 maj 1966.
1544-4 Didirksdal, rysk vaktstuga. Foto: 27/5 1954.
1545-1 Dragede den 29 april 1968 .
1545-2 Didriksda1.Rysk vaktstuga fr 1719.Foto: 15 maj 1966.
1545-3 Dragede den 29/4 1968.
1545-4 Didriksdal.Tre ryska vaktstugor {ej rätt).Foto:16/5 1966.
1546-1 Edslösa gård, nu kronoegendom KA1, 24/4 1968.
1546-2 Edslösa gård, ekonomihus 24/4 1968.
1546-3 Hemmestatorp. Foto 1 mars 1967. L. Backman
1546-4 Hemmestatorp, huvudbyggnaden den 1 mars 1967.
1547-1 Hemmestatorp, uthus. Foto 31 mars 1966
1547-2 Hemmesta villaområde den 31 mars 1966.
1547-3 Hembygdsgården i Hemmesta. 31 mars 1966
1547-4 Hemmesta villaområde 31 mars 1966.
1548-1 Hemmesta torp, ladugården. Foto Malmström 1928
1549-1 Farsta slott.
1549-2 Polisstationen, Ekedalsvägen 2. Byggd 1873.
1549-3 Loviseberg 1969, byggdes år 1876.
1549-4 Eriksberg vid Farstaviken.
1550-1 Gamla Konsumbutiken vid Kyrkan med Länssparbanken.
1550-2 Krogen ”Pinkarus”
1550-4 Haga år 1965.
1550-3 Ladan vid Ösby torp, torpet i bakgrunden år 1965.
1551-1 Ösby gård år 1965.
1551-2 Lilla Mölnvik.
1551-3 Värmdögatan år 1965. Foto: Herbert Bergschöld.
1551-4
1552-1 Gamla Apoteket i Grindstugatan och Ebbalund.
1552-2 Ebbalund år 1965.
1552-3 Ebbalund.
1552-4 Lillstugan vid Ebbalund år 1965.
1553-1
Värdshuset och Stenhusen år 1965.
1553-2 Övre Stenhuset 1965.
1553-3 Stenhusen sedda från Algatan 1965.
1553-4 Stenhusen från parkeringen 1965.
1554-1 Stenhusen från Värdshusbacken 1965.
1554-2 Tallåsen med Gamle Svartens väg år 1965.
1554-3 Södra Kullen sedd från lngarövägen 1965.
1554-4 Tallvreten vid östra änden av Ösby träsk 1965
1555-1 Tallvreten vid östra änden av Ösby träsk 1965
1555-2
1555-3
1555-4 Skeppare Carl Gustaf Nyström, Baggensstäket.
1556-1 S/S Brevik i Nybrov1ken år 1910.
1556-2 Södra Blasienolmshamnen 1901. Wermdö II och Serla.
1556-3 Duvnäs holme med den gamla krogbyggnaden år 1907.
1556-4 S/S Lidingö vid Hersby brygga på 1890-talet.
1557-1 Hasseluddens brygga år 1896. Foto: Axel Malmström.
1157-2 S/S ”Victoria” vid Hasseluddens brygga 1907.
1557-3 S/S Velamsund ”Nya”.
1557-4 Snickartorp vid Velamsund.
1558-1 M/S Idun vid Kummelnäs brygga. i maj 1886. C.P.Löfman.
1559-4 Den första bussen på Värmdövägen i Björknäs.
1560-1 Viks säteri, baksidan. Foto: P.L. Quist 1894.
1561-1 Viks säteri. Foto: Malmström år 1928.
1561-2 Värmdö prästgård, Smedjan. Foto: Malmström 1928.
1562-1 Tingshuset vid Värmdö kyrka 1928. Foto: Malmström.
1562-2 Värmdö kyrka sedd från Kalvandö. Gammalt foto 1870.
1562-3 Kyrkskolan och Klockargården på Värmdö.
1562-4 Utsikt från Kalvandö mot Värmdö kyrka. Lavering.
1563-1 Värmdö prästgård m prosten Kallberg 3:a fr. vänster.
1563-2 Värmdö prästgård Foto: David Lindberg 29/4 1968.
1563-3 Värmdö prästgård med flyglar. Foto: David Lindberg
1563-4 Värmdö prästgård sedd från Prästfjärden.
1564-1 Prästgården vid Kyrkviken,Foto: David Lindberg 1968.
1564-2 Prästgården Vidablick. Prosten Kallberg byggde, Stadsvall.
1564-3 Värmdö prästgård, Det brunna lidret 15/9 1929.
1564-4 Värmdö Klockargård.
1565-1 Värmdö Klockargård.
1565-2 Vägen vid Värmdö kyrka. Foto den 21/1 1960.
1565-3 Stallet vid Värmdö kyrka. Foto: David Lindberg 21/8 1967.
1565-4 Kyrkstallet vid Värmdö kyrka. Foto: David Lindberg 21/8 1967.
1566-1 Kyrkstallet vid Värmdö kyrka. Foto: David Lindberg 21/8 1967.
1572-1 Saltarö skola.
1572-2 Breviks skola byggd 1907. Foto Arne Carlsson 1972.
1573-1 Fågelbro nya skola byggd 1907. Foto Arne Carlsson 1972.
1573-2 Fågelbro skola byggd 1858. F. Arne Carlsson 30/1 1974.
1573-3 Viks skola.
1573-4 Älvsby skola, numera fabrik. Foto: David Lindberg 1968­.
1574-1 Kyrkoherde, Doktor Carl Peter Blomberg.
1575-1 Väsby gård. Trappan till vinden.
1575-2 Kakelugn på Väsby.
1575-3 Kryddskåp på Väsby.
1576-4 Värmdö gamla prästgård 1870. Foto: Hedberg. Nuv parkering.
1577-2 Urna i parken vid Viks gård.
1577-3 Texten på sockeln ti11 denna urna.
1577-4 Inskription och medaljong i berget på Viks gård.
1578-1 Sten rest i parken vid Viks gård.
1579-4 Värmdö prästgård låg på nuv parkeringen v. kyrkan.
1580-1 Älvsala skola hösten 1973. Foto Arne Carlsson.
1580-2 Snickarboden vid Ängsviksgården. Foto: 1975 Arne Carlsson.
1580-3 Skägga gamla skola år 1910.
1580-4 Värmdö kyrkskola före 1892, byggd 1870.
1581-1 Värmdö Klockargård påbyggd till gymnastik o.slöjd.
1581-2 Nya skolhuset Värmdö byggt 1926. Foto:David Lindberg.
1581-3 Värmdö kyrkskolan, nya skolan. Foto: L. Friberg.
1581-4 Skägga skola med lärarbostad 27/4 1967. D. Lindberg.
1582-1 Lövdal på Vindö.
1582-2 Komminister Leonard Dahlbäck, Djurö.
1582-3 Komminister David Froste, Djurö.
1582-4 Kyrkoherde Lars Hedblom. Djurö och Boo.
1583-1 Kyrkoherde Sterner Madison. Djurö. Tjg. 1942-1965.
1583-2 Kyrkoherde Jonas Vikberg. Djurö Tjg. 1965-1977.
1583-3 Kyrkoherde Göthe Wenrup. Djurö Tjg. 1977-1978.
1583-4 Kyrkoherde Lars Edström. Djurö Tjg. 1972-­
1584-1 Komminister Anne-Marie östlund.
1584-2 Höjdenstugan, ”farmors stuga” Huset revs 1942.
1584-3 Ärkebiskopen och processionen vid altaret.
1584-4 Ärkebiskopen, Stenberg, Hedmark, Leonard Dahlbeck.
1585-1 Komminister E. Plengier i Djurö
1585-2 Kvarnen i Ramsmora.
1585-3 Fågelbro skolor.
1585-4 Djurönäs gård som brann ned 1922 var ca 200 år gammal.
1586-1 Gustafsberg I vid Vånö brygga på 1890-talet.
1586-2 Nämdö nya skola bygges. Namn se förteckning.
1586-3 Fjäderholmarnas värdshus.
1586-4 M/S Strömma Kanal vid Södersunda, Runmarö. Omkr 1921.
1587-1 Styrsvik. von Plomgrens stuga år 1910. Runmarö.
1587-2 Värmdö kyrka. på 1890-talet.
1587-3 Gatans brygga på Runmarö.
1587-4 M/S Strömma Kanal vid Södra bryggan Djurö 1897.
1588-1 Aspviks skola. Foto 12/11 1986 Lennart Backman.
1588-2 Gamla krogen vid Betsede. Edla-Sofia Arvidsson och Herbert Bergschöld
1588-3 Skola (enl. H. Bergschöld)vid Aspviks gård.
1588-4 Betsede krog den 9 nov. 1986. Foto: L. Backman.
1589-1 Albin Åberg överlämnar gåva till Edvard Möller och hans dotter Alice.
1589-2 Gustavsbergs hushållsfabrik sedd från Kvarnberget.
1589-3 Passagen genom berget vid Gamla smedjan, numera glashuset.
1589-4 Betsede, Kristineberg 9/11 1986. Foto: Lennart Backman.
1590-1 Byggmästare Anton Skoglund.
1590-2 Vedbodarna vid Kullen brinner ner 22/4 1947.
1590-3 Vedbodarna i Kullen sedda från Södra Porten.
1590-4 Gärden vid Badkarsfabriken, Sanitetfabriken t.v.
1591-1 Lagergården vid Badkarsfabriken innan BKF byggdes.
1591-2 Konstavdelningen, Kåge:s hus taget från sanitetfabrikens tak.
1592-1 Tavla över Farsta brohål målad av Frans Meder.
1592-2 Tavla över Farsta brohål målad av Frans Meder.
1593-1 Vägen på Skärmarö.
1593-2 Stenhusen med vedbodarna t.v. och Garaget t.h.
1593-3 Tavla av Bleket och Värmdögatan.
1593-4 Den gamla ladan i Lugnet.
1594-1 Seglare på Ängsviken. Tavla nr 137 av Nenne.
1594-2 Tavla nr 136 av Nenne ”Värdens ensligaste gård”.
1594-3 Tavla nr 135 av Nenne ”Skärgård”.
1595-1 Tavla nr 36 av Nenne Backman ”Gustavsberg VII i Knapens hål”
1595-2 Tavla nr 24 av Nenne ”Vestlandsfjord” .
1595-3 Tavla nr 25 av Nenne ”Fjäll vandrare” .
1595-4 Tavla nr 76 av Nenne ”Ösby” .
1596-1 Tavla över Farsta brohål m. färjans brygga.F. Meder.
1596-2 Tavla över Farsta brohål m. färjans brygga.F. Meder.
1596-3 Tavla över Farsta brohål m. färjans brygga.F. Meder.
1596-4 Tavla över Farsta brohål m. färjans brygga.F. Meder.
1597-1 Vivi Anne Pettersson dotter till Sven o. Elsa Pettersson.
1597-2 Familjen Pettersson Adolf,Sven,Sigurd och mor Emma.
1597-3 Familjen Pettersson Adolf,Sven,Sigurd och mor Emma.
1597-4 Tavla över Farsta brohål med färjebryggan.
1598-2 Tavla nr 3 av Nenne ”De röda taken”.
1598-3 Tavla nr 63 av Nenne ”Regn i Bergen”.
1599-1 Tavla nr 69 av Nenne ”Dammen”.
1599-2 Tavla nr 54 av Nenne ”På Sätern. Norge.”
1599-3 Tavla nr 33 av Nenne ”Gustavsbergs kyrka”.
1599-4 Tavla nr 107 av Nenne ”Allévägen, Hemmesta”
1600-1 Tavla nr 118 av Nenne ”Morgonstämning i Norge”.
1600-2
1600-3 Tavla nr 60 av Nenne ”Från Jotunheimen”.
1600-4 Tavla nr 85 av Nenne ”Kyrkogårdsbostället”.
1601-1 Tavla nr 80 av Nenne ”Gamla Kyrkbron”.
1601-2 Tavla nr 70 av Nenne ”Höststämning”
1601-3 Tavla nr 109 av Nenne ”Björkar vid Farsta garage”
1601-4 Tavla nr 78 av Nenne ”Sommar bland bergen”.
1602-1 Tavla nr 79 av Nenne ”ösbytorp” Målad av
1602-2 Tavla nr 28 av Nenne ”Hamnen, Gustavsberg”
1602-3 Tavla nr 34 av Nenne ”Björken”, Gjövik.
1602-4 Tavla nr 47 av Nenne ”Liten damm på torpet”.
1603-1 Tavla nr 103 av Nenne ”Svanar”.
1603-2 Tavla nr 101 av Nenne ”Strömma bro”.
1603-3 Tavla nr 102 av Nenne ”Hemmesta torp”.
1603-4 Tavla nr 49 av Nenne ”Värmdö kyrka”.
1604-1 Tavla nr 113 av Nenne ”Vårvinter”.
1604-2 Tavla nr 123 av Nenne ”Näsvägen”.
1604-3 Tavla nr 128 av Nenne ”Till badet”.
1604-4 Tavla nr 220 av Nenne ”Gamla Gustavsberg , Centrum”
1605-1 Tavla nr 5 av Nenne ”Björnskogsvägen 4”.
1605-2 Tavla nr 124 av Nenne ”Strindbergmuseet, Sandhamn”.
1605-3 Tavla nr 114 av Nenne ”Ladan vid Mölnvik”.
1605-4 Tavla nr 104 av Nenne ”Grillsbadet”.
1606-1 Tavla nr 127 av Nenne ”Anna”.
1606-2 Tavla nr 122 av Nenne ”Fjällvy”.
1607-1 Tavla nr 126 av Nenne ”Beatelund”.
1607-2 Tavla nr 120 av Nenne ”Indianberget Hemmesta”.
1607-3 Tavla nr 117 av Nenne ”Sommarhage”.
1607-4 Tavla nr 121 av Nenne ”Ån vid Tegelnora”.
1608-1 Tavla nr 38 av Nenne ”Bland Vestlandsfjäll, Sogn”.
1608-2 Tavla nr 116 av Nenne ”Bägerstavägen”.
1608-3 Tavla nr 112 av Nenne ”Vår vid Sandvik”
1608-4 Kyrkskolan i Värmdö år 1968. Foto L. Backman.
1609-1 Tavla nr Tavla nr 106 av Nenne ”Golfbanan, Vik”.
1609-2 Tavla nr 125 av Nenne ”Lemshaga”
1609-3 Tavla nr 84 av Nenne ”Grindstugatan i dimma.
1609-4 Tavla nr 57 av Nenne ”Ljus och skugga”.
1610-1 Tavla nr 130 av Nenne ”Från Sörlandet”.
1610-2 Tavla nr 83 av Nenne ”Jössingfjord”.
1610-3 Tavla nr 37 av Nenne ”Hemskogen”.
1610-4 Tavla nr 12 av Nenne ”Från Gudbrandsdalen”.
1611-1
1611-2
1611-3 Tavla nr 129 av Nenne ”Ån”.
1611-4 Tavla nr 129 av Nenne ”Ån”.
1612-1 Christina och Nenne
1612-2 Fru May Rogers.
1612-3 Tavla nr 116 av Nenne ”Skärgårdsmotiv”.
1612-4 Tavla nr 108 av Nenne ”Gångvägen,Hemmesta”.
1613-1 Tavla nr 58 av Nenne ”Rododendron”.
1614-1 Tavla nr 132 av Nenne ”Värmdövår”.
1614-2 Tavla nr 131 av Nenne ”Hardangerflicka”
1615-1 Tavla nr 248 av Nenne ”Båt på Strömma kanal”.
1615-2 Tavla nr 248 av Nenne ”Båt på Strömma kanal”.
1615-3 Tavla nr 142 av Nenne ”Strömma kanal”.
1615-4
1616-1
1616-2
1616-3
1616-4 Tavla nr 133 av Nenne ”Vattentornet & Rutens lada”.
1617-1 Tavla nr 141 av Nenne ”Hus vid Södernäs”.
1617-2 Vägen vid Värmdö kyrka
1617-3
1617-4 Boda by år 1986. Foto: L. Backman.
1618-1
1618-2
1618-3 Torpet Sågen 1986. Foto: L. Backman.
1618-4
1619-1
1619-2 Boda år 1990. Foto: L. Backman.
1619-3 Boda år 1990. Foto: L. Backman.
1619-4
1620-1
1620-2
1620-3 Gamla Konsumbutiken vid kyrkan.
1620-4 M-huset och kyrkan i Gustavsberg.
1621-1 Farstabrohål med fästet för flottbron.södra fästet.
1621-2 Familjen Adolf Pettersson. Adolf, Sven, Sigurd och fru Emma.
1621-3 Familjen Adolf Pettersson. Adolf, Sven, Sigurd och fru Emma.
1621-4 Kattholmen med gamla Smedjeporten.
1622-1 Franska byggena och Fabriken.
1622-2 Sanitetfabriken ca år 1940.
1622-3 Det gamla tryckeriet i fabriken rives.
1622-4 Skorsten på Kattholmen fälles 20 nov 1955 kl 15.
1623-1 Gamla Stallet och Västra Portstugan.
1623-2 Ladorna i dalen vid g:a Smedjan. Kattholmen syns i bakgrunden.
1623-3 Interiör på Strandvik ca 1980.
1623-4 Strandvik, lilla rummet på nedre botten ca 1980.
1624-1 Östra rummet på mellanvåningen ca 1980.
1624-2 Öppna spisen på nedre botten ca 1980.
1624-3 Smörasken (Fredriksborg)vid Oxdjupet
1624-4
1625-1 Gustafsberg VII passerar skurubron. Foto 1915.
1625-2 M/S Tor VII.
1625-3 M/S Tor VII och Tor II” i Halvkaksundet 1925.
1625-4 M/S ”Tor I vid Viks ångbåtsbrygga.
1626-1 M/S ”Tenö” vid Skärmaräng omkr 1895.
1626-2 M/S Sandhamns Express via Överby 1920-talet.
1626-3 M/S Sandhamns Express på 1910-talet.
1626-4 M/S ”Wermdö” vid Klippudden 1950. Foto: Valter Pöppel.
1627-1 M/S ”Strömma Kanal” vid Stafsnäs 30/9 1899.
1627-2 Kulans brygga.
1627-3 Kungl. rådet Carl Bonde(1648-1699).Målning av D. K. Ehrenstrahl
1627-4 Friherrinnan Sara (Sally) Hamilton,f. Jennings (1732 -1783). Målning av J.H.Scheffel.
1628-1 Krogen vid Östra Ekedal foto 1941
1628-2 M/S ”Tenö” före ombyggn. slutet av 1880-talet eller början av 1890-talet.
1628-3 M/S Lidingö från 1860-talet
1628-4 Djurö handelsbod.
1629-1 Konstnär Margareta Hennix.
1629-2 Konstnär Pia Rönndahl.
1629-3 Konstnären Paul Hoff.
1629-4 Djurö. Djurö Siögästgifveri i Stockholms län. Skylt.
1630-1 Djurö by, enl gammalt foto sedd från nordväst.
1630-2 Konstnär Börge Skoog.
1631-1 Anton Andersson.
1631-2 Erik Andersson och Sara född Lindberg.
1631-3
1631-4 Vedskuta vid Ekedalsland
1632-1
1632-2 Frans Augustsson
1632-3
1632-4 Arbetslag i benrågodsugnen. Framför: Albert Johansson, Erik Andersson, Per Box, Kurt Säfström. Bakre rad: Bengt Box, Anton Andersson, Sven Johansson.
1633-1 Äkta Ugnen: Per Box, Kurt Säfström, Erik Andersson.
1633-2 Glaserare Gustav Svensson i arbete.
1633-3 Augusta, Ingrid och Otto Augustsson.
1633-4 Brudparet ? och Ingrid Andersson, f. Augustsson.
1634-1 Maria Svensson g.m. Karl Vilhelm Svensson.
1634-2 Maj-Britt Skoglund vid konfirmationen.
1634-3 Erik Johansson flyttade till Fagersta.
1634-4 Josef Andersson
1635-1 Maria Svensson g.m. Kalle-Ville Svensson.
1635-2 Orvar Vallius.
1635-3
1635-4 Brevik Foto omkring år 1905.
1636-3 Oscarskanalen på Vindö.
1636-1
1636-2 Selma Söderman, Löknäs.
1636-4 Oscarskanalen på Vindö.
1637-1 Sand, Norra Stavsudda.
1637-2 Djurö. omkring år 1902.
1637-3 Parti av Djurö. Östermans stuga.
1637-4 M/S ”Prinsessan Ingeborg” år 1904
1638-1 M/S ”Najaden” vid Djurö brygga år 1904.
1638-2 Sandviken, Djurö år 1902.
1638-3 Sandholmen Djurö år 1905.Grossh. Andersson m fru.
1639-1
1640-1 Charlotta Vilhelmina Söderman f. Ringheim. Farmor t. Sixten Söderman.
1640-2 Karl Söderman, Löknäs.
1640-3 Systrarna Selma o.Sicilia Jansson, Byns gård, Djurö.
1640-4 Djurö by år 1898. Foto E. Busck.
1641-1
1641-2
1641-3 Östermans hus på Djurö år 1934. T.v syns affären.
1641-4 Djurö, södra bryggan år 1940.
1642-1 Sixten Söderman, Löknäs Vindö.
1642-2 M/S Roslagen
1642-3 M/S Roslagen vid Saltsjöbaden 1939. Kapten E.Blomkvist.
1642-4 M/S Roslagen och ”Nordan” vid Lillsved år 19l9.
1643-1
1643-2
1643-3 M/S Roslagen vid Arholma brygga 1939.
1643-4 M/S Simpnäs, lotsbåt. år 1939.
1644-1 Löknäs, Vindö Herbert Lindström o Robert Söderman.
1644-2
1644-3
1644-4
1645-1 Jansson o. Selma Jansson gift Söderman. Sixtens morföräldrar.
1645-2
1645-3
1645-4
1646-1 Selma Jansson g. m. Karl Söderman på Löknäs gård.
1646-2 Selma o. Karl Söderman, 1915, Löknäs.
1646-3
1646-4
1647-1 överby, Angbåtsbryggan.
1647-2 Vindö. Badviken Överby.
1647-3 M/S ”Strömma Kanal” efter ombyggn. Foto 1937.
1647-4 M/S ”Alma”
1648-1 Margit och Oskar Andersson (Månen). Son t. Emma.
1648-2 Skomakare Oscar Hagberg.
1648-3 Ingrid Augustsson gift Andersson.
1648-4 Harry och Sylvia Andersson.
1649-1 Syskonen Andersson. Stående : Emil, Bror, Anton och Oskar. Framför Maria och Erik.
1649-2 Baptistförsamlingen. Kapellet skuras.Foto: August Eriksson
1649-3 Socialdemokratiska ungdomsklubben SDUK. 1:a raden: Gunnar Floren, Karl Viberg, Gerda Bäckström, ?, Albin Olofsson, Rad 2: Margit Akerström, Margit Nordkvist, Aina Magnusson, Andersson, Anna Olofsson, Valborg Öberg, Arvid Andersson. Rad 3: Anton Andersson, Erik Andersson (Spilkis), ?, Sanna Magnusson, Birger Pettersson, Johansson (stensättarn), Vera Pettersson, Henrik Bengtsson, Märta Olofsson, Erik Vadström, Bertil Svensson, ? Rad 4: Georg Lundgren, Erik Nilsson, Gustav Andersson, Karl Vilhelm Svensson, Axel Fall, Sten Pettersson, Signe Nordström.
1649-4 Arbetskamrater i äkta rågodsugnen. Se förteckning.
1650-1 Familjen Hagberg utanför Baracken. Tallåshus syns.
1650-2
1650-3
1650-4 M/S ”Express” i Vaxholm.
1651-1 M/S ”Torsbyfjärd”.
1651-2 M/S Tor II vid kaj i Stockholm.
1651-3 M/S ”Tor III”
1651-4 M/S ”Waxholm” vid Nationalmuseum.
1652-1 M/S ”Waxholm I” passerar Skeppsholmen.
1652-2 M/S ”Vaxholm II” vid Vaxholm.
1652-3 M/S ”Vaxholm 111” utanför Vaxholm.
1652-4 M/S ”Villiam Lindberg”.
1653-1 M/S ”Express II” vid Vaxholm
1653-2 M/S ”Saxaren” utanför Kastellet i Vaxholm.
1653-3 M/S ”Saltsjön”
1653-4 M/S ”Västan” vid Vaxholm.
1654-1 M/S ”Västan” vid Kastellet i Vaxholm.
1654-2 M/S ”Ljusterö”.
1654-3 M/S ”Roslagen”.
1654-4 M/S ”Östanå II”.
1655-1 M/S ”Södertörn”.
1655-2 M/S ”Sandhamns Express”.
1655-3 M/S ”Dux” (f.d. Fårö, f.d. Trosa)
1655-4 M/S ”Rex” vid Strandvägen i Stockholm.
1656-1 Vaxholms Skeppsbro 1902. ”Arla” och ”Express”.
1656-2 M/S ”Express” vid Kastellet i Vaxholm.
1656-3 Seglare ”Rospigg”.
1656-4 Scoutboet vid Grisslinge
1657-1 Ramsdalen,Ingarö 1,5 km SO Säby.Foto:David Lindberg.
1657-2 Torpet Rosenlund, 3 km SO Ingarö kyrka. Foto: David Lindberg.
1657-3
1657-4
1658-1
1658-2
1658-3
1658-4
1659-1
1659-2
1659-3
1659-4
1660-1
1660-2 Klockhuset vid Säby gård, Ingarö.
1660-3 Säby gård, Ingarö.
1660-4
1661-1 Säby gård, Ingarö.
1661-2
1661-3
1661-4
1662-1
1662-2 Kolströms torp år 1964.
1662-3
1662-4
1663-1
1663-2
1663-3
1663-4
1664-1
1664-2
1664-3
1664-4
1665-1
1665-2 Fiskartorpet, Lemshaga. Foto: David Lindberg 4/5 1965.
1665-3 Boviks hage. Foto: David Lindberg den 13 maj 1965.
1665-4
1666-1 Nykvarn f.d. kvarnen Foto: David Lindberg 6/5 1965.
1667-1
1667-2 Nykvarn, Ingarö. Platsen för kvarnhjulet 6/5 1965.
1667-3 Nykvarn sedd frän öster, Foto: David Lindberg 6/5 1965.
1667-4
1668-1 Ödmanska skolan, Ingarö den 6/4 1965. F.David Lindberg.
1668-2 Ingarö, Ödmanska skolan. Foto:David Lindberg 6/4 1965.
1668-3 Runmarö. Styrsviks brygga.
1668-4 Handtryckare Algot Johansson {Knallen).
1669-1 Lars Fleming (1621-1699)
1669-2 Claes Fleming
1669-3 Inger Nordgren som flicka.
1669-4 Fru Johansson gift med Algot Johansson.
1670-1 Göran Flemming (1628-1667).
1670-2 Postförare Lars Petter Hjelm, Gillestugan, Värmdö.
1670-3 Henning Adolf Gyllenborg (1713-1775)
1670-4 Carl De Geer, Iris Ekman och Carl-E.Gren.
1671-1 Kabinettskammarherre Oscar Holterman.
1671-2 Klockaren i Värmdö Per Erik Lindgren,åren 1866-1926.
1671-3 Klockaren i Värmdö Per Erik Lindgren på äldre dar.
1671-4 Klockargården i Värmdö. Kaffepaus. Namn se fört.
1672-1 Lindgrenska stugan på Klockargården, Värmdö.
1672-2 Robert Nathansson, Siggesta.
1672-3 Presidenten, friherre Carl Ridderstolpe (1684-1762)
1672-4 Riksrådet Esbjörn Christian Reuterholm.
1673-1 Maria Reuterholm, född Gyllenstierna.
1673-2
1673-3 Carl Fredrik von Scheven. ”Siggestabusen”.
1673-4 Johan Jakob von Scheven. ”Siggestabusens” son.
1674-1 Johan Jakob von Scheven. ”Siggestabusens” son.
1674-2 Johan Jakob von Scheven. ”Siggestabusens” son.
1674-3 Johan Jakob von Scheven. ”Siggestabusens” son.
1674-4 Fröken Augusta von Scheven gift Wahlberg. Teckning av Elias Sehlstedt.
1675-1
1675-2 Överstelöjtnant Axel Gustaf Vibom (11/6 1871-26/6 1938)
1675-3 Överstelöjtnant Axel Vibom, Vik.
1675-4 David Henrik Stierncrona, Norrnäs.
1676-1 Gustaf Ehrenfrid Silfverhjelm, Fågelbro. Född 15/10 1835.
1676-2 Läraren i Värmdö Carl Johan Sjöberg.
1677-1 Fackföreningsstyrelsen år ? Från vänster: Albin Olofsson, Carl Blomkvist, Karl Vilhelm Svensson, Per Lundin och Oskar Olsson.
1677-2 Fackföreningens styrelse år ? Se förteckning.
1677-3 Skolstyrelsen år ? Namn Se förteckning.
1677-4 Alice Svensson dotter till Kalle-Ville Svensson.
1678-1 Karl Vilhelm Svensson med fru Edit.
1678-2 Karl Vilhelm Svensson (Kalle-Ville)vid sina bikupor.
1678-3 Karl Vilhelm Svenssons dotter.
1678-4 Karl Vilhelm Svensson.
1679-1 Kommunalordföranden Johan Erik Österman, Djurö (Grop-gubben).
1679-2 Vårholma, östra fasaden
1679-3 Vårholma, västra fasaden.
1679-4 Kalle-Villes barndomshem Fridhem i Öhr nära Växiö.
1680-1 Kapten Johan Erik Jansson, Djurö.
1680-2 Postföraren Erik Löfström,Djurö.
1680-3 Mästerlotsen Johan Gustaf Blomqvist (Fellbom).
1680-4 Grosshandlare Victor Reinhold Hellström,fru Ida, Torsten 1909.
1681-1 Arkivarien Gunnar Hellström, Djurhamn.
1681-2 Elias Sehlstedt
1681-3 Nämndeman J.K. Sjöberg
1681-4 Komminister Herbert Lindström , Möja.
1682-1 Gunnar Wahlberg och ? vid vårdkasen på Möja.
1682-2 Djurö, Kyrkudden år 1890.
1682-3 Vindö. Pensionat ”Gamla Prästgården”.
1682-4
1683-1
1683-2
1683-3 Djurö gård, huvudbyggnaden år 1905.
1683-4 Djurö gård, huvudbyggnaden år 1912.
1684-1 Gården, Djurö år 1931.
1684-2 Djurö gård, Den gamla stugan. Foto år 1912.
1684-3 Handelsboden på Djurö.
1684-4 Djurönäs herrgård år 1904.
1685-1 Djurönäs herrgård år 1912. Teckning av Vilhelm Bryde.
1685-2 Handelsboden på Djurö. Foto G. Hellström.
1685-3 Gammal fiskarbod vid Djurhamn.
1685-4 Djurö, Godthem år 1905.
1686-1 Djurö, Gropstugan år 1909. Fru Påhlman m. döttrar.
1686-2 Stugor i gropen, Djurö.
1687-1 Gammal stuga i Gropen, Djurö. Årtal 1793.
1687-2 Grans stuga, Djurö. Akvarell omkr. 1905.
1687-3 Grans stuga, samma stuga som sommarnöje.
1687-4 Interiör från Alex Östermans tid i ”Höjdens” mangårdsbyggnad, Djurö.
1688-1 Höjden Djurö. Officiellt Andreashöjden. Foto 1904.
1688-2 Källare på Långholmen från karantänstiden.
1688-3 Djurö, Höjden. Gammal lada riven 1904. Foto 1903
1688-4 Karantänsbyggnaden på Långholmen, Djurö.Teckning av J. Noren omkr. 1850.
1689-1 Karantänsbyggnaden på Kuggholmen, Djurö.Flyttad och ombyggd på Eknäs, Blidö.
1689-2
1689-3
1689-4 Besättning på S/S Gustafsberg. T.v. Gustav Ekroth.
1690-1 Fotbollslag år 1921.Idrottsföreningen. Se Förteckn.
1690-2
1690-3
1690-4
1691-1
1691-2
1691-3
1691-4 Löfdahls Båtsmanstorp på Vindö år 1895. Se fört.
1692-1 Vindö skola klassfoto 1923.
1692-2 Boda Handelsbod.
1692-3
1692-4 Torpet vid Abborrkroken, Vindö.
1693-1
1693-2 Sven Sundberg, Boda. Islossning.
1693-3
1693-4
1694-1 Nämdeman Robert Söderman, Karin o Gösta Andersson, Löknäs.
1694-2 Robert o. Charlotta Vilhelmina Söderman, Vämlingen.
1694-3 M/S ”Prinsessan Ingeborg” vid Boda brygga.
1694-4 M/S Nya Sandhamn.
1695-1 Boda.
1695-2 Boda.
1695-3 Boda.
1695-4 Boda.
1696-1 Rudolf Nylow, kantor.
1697-1 Ingarö.
1697-2
1697-3
1697-4
1698-1
1698-2
1698-3 M/S ”Roslagen”.
1698-4 M/S ”Roslagen” vid Saltsjöbadens brygga.
1699-1 Vindö skola.
1698-2 Nya affärshuset i Hemmesta bygges 11 april 1987.
1698-3 Elverkets byggnader.
1698-4 Hantverkshuset i Hemmesta.
1700-1 Elverkets nya lokaler i Hemmesta 11/4 1937.
1700-2
1700-3
1700-4 Porslinsfabriken med Nya verkstaden, rågodsugnarna och målarsalsbyggnaden.
1701-1 Timmer vid Sågen, Kattholmen.
1701-2 Kattholmen och porten vid gamla smedjan.
1701-3 Sanitetsfabrikens 1ager1oka1er bygges.
1701-4 Kolplan i Hushållsfabriken med gam1a tryckeriet och rågodssorteringsbyggnaden.
1702-1 Ugnarna i HPF bygges.
1702-2 Servitriser vid invigningen av ”Runda huset”(Kommunalhuset).
1702-3 Karl Severin.
1702-4 Brandkårens personal med brandchefen Ivan Johansson. Namn se förteckning.
1703-1 Brandbilen.
1703-2 Birger Lindberg och David Hjerpe.
1703-3 Nathansson på Siggesta med Fru och barn.
1703-4
1704-1 Munkmoraskolan, Lugnetskolan år 1970.
1704-2 Fru Maria Bolin-Théel, född Åkerström .
1704-3 Sunds gård 1876. Målning av C.A. Dahlgren.
1704-4 Anställda på Sund. Namn se förteckning.
1705-1
1705-2
1705-3
1705-4 Interiör Västra Ekedal, Ektorp.
1706-1 Interiör Västra Ekedal, Ektorp.
1706-2 Interiör Västra Ekedal, Ektorp.
1706-3 Interiör Västra Ekedal, Ektorp.
1707-1 Värmdö kyrkas körer ”Värmdökören” Stig Höge. 1987.
1707-2 Värmdö kyrkas körer ”Värmdökören” 1986.
1707-3 Värmdö kyrkas körer ”Värmdökören” 1986.
1707-4 Kantor Stig Höge vid orgeln.
1708-1 Kantor Stig Höge vid orgeln.
1708-2 Värmdö kyrka omkr.1986.
1708-3 Klassfoto Ingarö skola år 1924-1925.
1708-4 Familjen Fritz Nordström på Storholmen. Se fört.
1709-1
1709-2 Kolströms torp med Lotta Karlsson år ?
1709-3 Demonstrationståg vid Gustavsbergs kyrka.
1709-4 Möte på Kapellslätten (Ekvallen) 22/5 1928. Valtal.
1710-1 Möte på Kapellslätten (Ekvallen) 22/5 1928. Valtal.
1710-2 Kolströms bro.
1710-3 Vid strejken 1932 var man ute och promenerade för tidsfördriv. Namn: Ragnar Envall, Alexander Andersson, Bertil Pettersson, Helge Blomkvist, Erik Nilsson (Kicke), Uno Lindberg, Anton Andersson, Kurt Säfström, Per Box, Bertil Svensson, Verner Bergvall, Einar Nyström, Ernst Karlsson (Kecke), Gunnar Österberg, Fritz Nordström.
1710-4 Folk i Skeviksgatan 10 m.fl . Se förteckning.
1711-1 Arbetslag på Kågeavdelningen 1935.
1711-2 Orienterarna ut till tävling med bil.
1711-3 Artur Malmqvist och Sara Hallberg gift Martin.
1711-4 Skogvaktare Bergvall med fru och fosterbarn.
1712-1 Arbetslag i emaljugnen.
1712-2 Fotboll på planen vid Rallbanan. (se lista).
1712-3 Valter Johansson vid drejmaskinen.
1712-4 Hus på Ekedalsvägen ”Franska byggena”.
1713-1 Baracken, Oscarsro 1917. Brändes ner 18/3 1961.
1713-2 Villagatan 2 o. Ingarögatan 1. Foto 1917.
1713-3 Stenkullen 1917 sett från Mariagatan 7.
1713-4 Gustavsbergs första kommunalkontor år 1917.
1714-1 Krossade båtar på Kattholmen då skorstenen fälldes 1955.
1714-2 Krossade båtar på Kattholmen då skorstenen fälldes 1955.
1714-3 Material insamlas för kolning år 1917.
1714-4 Material samlas in för kolning under första världskriget.
1715-1 Vägen ner till Ösbytorp. Foto år 1987.
1715-2 Kommundirektör Bo Nilsson, Gustavsberg.
1715-3 Kommunalhuset vid Skogsbo.i augusti 1987. Foto: Lennart Backman.
1715-4
1716-1
1717-1 Tjänstemannabostad, Solhem. Riven nov. 2017.
1717-2 Skatboet, Grisslinge.
1718-1 Hilma Godenius vid giftermålet m. Wilhelm Odelberg.
1718-2 Victor Odelberg, Hovjägmästare.
1718-3 Bennich Maria och Generaldirektör Hjalmar Bennich.
1718-4 Victor Godenius och Wilhelm Odelberg i London år 1864.
1719-1 Stockholmsvägen vid Loviseberg, tjällossning.
1719-2 Karta över Gustavsbergsområdet. L.M. Eurin 1886.
1719-3 Västra Portstugan.
1719-4
1720-1 Farsta Brostuga omkring 1946.
1720-2 Hus vid Farsta Bro, foto omkring 1946.
1720-3 Båthus vid Farsta Brostuga år 1946.
1720-4 Loviseberg år 1946. Foto: Hilding Engströmer.
1721-1 Loviseberg år 1946, uthus. Foto: Hilding Engströmer.
1721-2 Torpet Charlottendal år 1946.
1721-3 vTorpet Charlottendal år 1946, lillstugan år 1946.
1721-4 Torpet på Svinudden.
1722-1 Båthus på Svinudden år 1946. Foto Hilding Engströmer.
1722-2 Torpet Ekbacken byggdes 1849. Foto 1946.
1722-3 Torpet Ekbacken byggdes 1849. Foto 1946.
1722-4 Torpet Ekbacken byggdes 1849. Foto 1946.
1723-1 Torpet Nyvik söder om Långträsket år 1946.
1723-2 Torpet Nyvik, lillstugan år 1946.
1723-3 Torpet Nyvik, ladugården år 1946. Foto: Hilding Engströmer.
1723-4 Torpet Nyvik, vedbod 1946. Foto: Hilding Engströmer.
1724-1 Västra Portstugan år 1946.
1724-2 Vedboden vid Västra portstugan år 1946.
1724-3 Stora Tjustvik år 1946. Foto Hilding Engströmer.
1724-4 Stora Tjustvik, vedbod 1946.Foto Hilding Engströmer.
1725-1 Lilla Tjustvik år 1946. Foto: Hilding Engströmer.
1725-2 Lilla Tjustvik stuga år 1946. Foto: Hilding Engströmer.
1725-3 Ladugård vid Lilla Tjustvik år 1946. Foto: Hilding Engströmer.
1725-4 Stuga vid Lilla Tjustvik år 1946. Foto: Hilding Engströmer.
1726-1 Badhus vid Lilla Tjustvik år 1946. Foto: Hilding Engströmer.
1726-2 Skuggan 1946. Brann ner 22/2 1971. Där ligger nu Mariaterrassen
1726-3 Rutens lada med backen.
1726-4 Skuggan 1946. Brann ner 22/2 1971. Där ligger nu Mariaterrassen
1727-1 Sixten Österman, Löka, Vindö och Nenne Backman.
1727-2 Solvieg och Sixten Österman Vindö.
1727-3 Östermans katt.
1727-4 Nenne och Solvieg österman, Vindö.
1728-1 Torpet Charlottendal, vedboden år 1946.
1728-2 Torpet Charlottendal, avträdet år 1946.
1728-3 Skogvaktarbostället år 1946.
1728-4 Skogvaktarbostället, vedboden år 1946.
1729-1 Skogvaktarbostället, garaget år 1946.
1729-2 Skogvaktarbostället, snickarboden år 1946.
1729-3 Mossen år 1946. (Halva huset brann sedan men reparerades med en skorstensstock längs ena gaveln.Mossen brändes sedan ner av brandkåren 1983.)
1729-4 Mossen, vedbodar år 1946.
1730-1 Mossen, vedbodar år 1946.
1730-2 Mossen, avträdet år 1946.
1730-3
Hällen, huvudbyggnaden år 1946.
1730-4 Hällen, lillstugan eller Pinntorpet år 1946.
1731-1 Hällen, sjö- och vedbod år 1946.
1731-2 Hällen, badhytt år 1946.
1731-3 Hällen, sjöboden år 1946.
1731-4 Hällen, avträdet år 1946.
1732-1 Mölnvik år 1946.
1732-2 Mölnvik, vedbodar år 1946.
1732-3 Mölnvik, ladugården år 1946.
1732-4 Mölnvik, drängstugan år 1946.
1733-1 Mölnvik, källare år 1946.
1733-2 Mölnvik, avträde år 1946.
1733-3 Mölnviks lada år 1946.
1733-4 Mölnviks lada vid Värmdövägen år 1946.
1734-1 Mölnviks torp eller Lilla Mölnvik år 1946.
1734-2 Mölnviks torp, avträdet år 1946.
1734-3 Mölnviks torp, vedbod år 1945.
1734-4 Bovikshage år 1946.
1735-1 Torpet Bovikshage, lillstugan år 1946.
1735-2 Torpet Bovikshage, vedbod år 1946.
1735-3 Torpet Kolströms höjd. Foto 1946.
1735-4 Torpet Kolströms höjd, garaget. Foto 1946.
1736-1 Torpet Kolströms höjd, avträdet. Foto 1946.
1737-1
1737-2 Gustavsbergs kyrka.
1737-3
1737-4
1738-1 Nennes tavla nr 147 ”Sommarregn”.
1738-2 Nennes tavla nr 151 ”Sarris träsk”.
1738-3 Nennes tavla nr 150 ”Sommarhage”.
1738-4 Nennes tavla nr 66 ”Fjällbäcken”.
1739-1 Nennes tavla nr 143 ”Från Boda”.
1739-2 Nennes tavla nr 141 ”Vid Södernäs”.
1740-1 Nennes tavla nr 151 ”Sarris träsk”.
1741-1 Nennes tavla nr 142 ”Strömma kanal”.
1741-2 Nennes tavla nr 145 ”Vy från Gammeludden”.
1741-3
1741-4
1742-1 Nennes tavla nr 146 ”Andersdal”.
1743-1 Nennes tavla nr 148 ”Klocktornet vid Värmdö kyrka”.
1743-2 Nennes tavla nr 149 ”Lugnet, Ingarö”.
1744-1 Skeviksgatan 10 omkring 1920.
1744-2 Frans Gustav Larsson (”Rakkniven”), med fru.
1744-3 Lars Gustaf Olsson, Lennart Backmans morfar.
1744-4
1745-1
1745-2 Arbetslag i äkta rågodsuqnen.
1745-3 Demonstrationståg på vägen utanför Klubben. Ösby å passeras.
1745-4 Arbetslag i rågodssorteringen.
1746-1 Arbetslag i rågodssorteringen på utflykt.
1746-2 Anna Johansson (Panntata).
1746-3
1746-4 Berti1 Pettersson med fru Alice och motorcykel.
1747-1
1747-2 Lemshagadal brann ner 1973. Foto år 1945.
1747-3 Lemshagadal, vedboden år 1945.
1747-4 Lemshaga Fiskartorp år 1945.
1748-1 Lemshaga Fiskartorp år 1945, sjöboden.
1748-2 Lemshaga Fiskartorp år 1945, hönshuset.
1748-3 Lemshaga Fiskartorp år 1945, svinhuset.
1748-4 Lemshaga Fiskartorp år 1945, lillstugan.
1749-1 Andersdal, söder om Kvarnsjön år 1945.
1749-2 Andersdal, ladugården år 1945.
1749-3 Andersdal, vedboden år 1945.
1749-4 Kolströmstorp år 1945.
1750-1 Kårboda, oxhus år 1945.
1750-2 Kårboda, tvättstugan 1945.
1750-3 Kårboda år 1945.
1750-4 Kolströmstorp, vedboden 1945.
1751-1 Kårboda, svinhus år 1945
1751-2 Kårboda, vedbod år 1945.
1751-3 Kårboda, vedbod och avträde år 1945.
1751-4 Kårboda, lada år 1945.
1751-1 Kårboda, lada vid Kårboda gärden år 1945.
1752-2 Henning, Ester och Lennart Backman
1752-3 Filip Natanael Gustavsson, mekaniker.
1751-4 Christina och Elly Backman.
1753-1 Christina och Nigel Rogers.
1754-1 M/S Agantyr år 1959.
1754-2 M/S Dalarö II.
1754-3 M/S Dalaröström.
1754-4 M/S Dux.
1755-1 M/S ”Grisslan”. Foto Arne Sundström.
1755-2 M/S Havsörnen 1965. Foto Bengt Westlund.
1755-3 M/S Tor I. Foto Axel Ma1mström.
1755-4 M/S Nordan.
1756-1 M/S Norrtelge i Blidösundet. Foto: Ellinod Mattsson.
1756-2 M/S Gustafsberg III. Foto Axel Malmström.
1756-3 M/S Prins Gustaf.
1756-4 M/S Saltsjön vid Nåttarö juni 1963.
1757-1 M/S Tor år 1905. Foto: Stockholms Stadsmuseum.
1757-2 M/S Sandö. Foto Arne Sundström juli 1963.
1757-3 M/S Serla. Vykort av okänd fotograf.
1757-4 Lärarinnen Ester Norrby gift m. John Stierna.
1758-1 M/S ·”Strängnäs Express”. Foto: Axel Swinhufvud.
1758-2 M/S Skärgården. vid Spillersboda brygga.
1758-3 M/S Strömma Kanal sista bild före skrotn. 20/9 1937.
1758-4 M/S Sunnan.
1759-1 M/S Sylfid vid Granösunds brygga, Arholma.
1759-2 M/S Tenö före ombyggnad omkr 1890.
1759-3 M/S Södertörn. vid Grisslehamns brygga. Foto:Elliord Mattsson
1759-4 M/S Wermdö III. Foto Axel Malmström.
1760-1 M/S Tynningö. Foto 26/5 1965 Arne Sundström.
1760-2 M/S Valkyrian på väg till Vaxholm. Foto i mars 1959
1760-3 M/S Wästan.
1760-4 M/S ”Tor IV”. Foto: Axel Malmström.
1761-1 M/S Östan. Östanå III. Foto Carl Brandt.
1761-2 M/S ”Östanå I” vid Vaxholms kastell. Foto: Axel Malmström.
1761-3 M/S ”Östanå II” på Solöfjärden på 1940-talet.
1761-4 M/S Tenö vid Sands brygga, Nämdo 1905.
1762-1 Karta över fiskeskäran från 1718.
1762-2 Sandhamns kapell.
1762-3 Plan över Sandhamns kapell.
1762-4 Tvärsnitt över Sandhamns kapell.
1763-1 Klocktornet vid Sandhamns kapell, ritning.
1763-2 Klockstapeln vid Sandhamns kapell, ritning.
1764-1 Sandhamns kapell.
1764-2 Interiör i Sandhamns kapell.
1764-3 Målning, olja ”Kung Adolf Fredrik”. Djurö kyrka.
1764-4 Målning, olja ”Lovisa Ulrika”. Djurö kyrka
1765-1 Djurö kyrka. Altaruppsats fr. 1600-talet.Foto 1945.
1765-2 Djurö kyrka. Krusifix från 1600-talets slut.
1765-3 Djurö kyrka. Interiör mot öster. Lagergren 1945.
1765-4 Djurö kyrka. Interiör mot väster. Lagergren 1945.
1766-1 Karta över Djurö kapell år 1704 av E.Prosperius
1766-2 Karta över Kyrkudden Djuro. Hölö 1600-talets slut.
1766-3 Ritning over Djurö klockstapel.
1766-4 Karta över Djurö kyrkogård.
1767-1 Karta äver kyrkudden. Djurö kyrkogårdar.Sven Månsson.
1767-2
1767-3 Kalk.
1767-4 Kyrkoherde Erik Tollstadius i Djurö kyrka.
1768-1 Målning. Kristus som smärteman.
1768-2
1768-3
1768-4 Klockstapel.
1769-1 Planskiss över Pilhamns kapell.
1769-2 Tvärsnitt över Pilhamns kapell.
1769-3 Plan över kyrkogården Pilhamns kapell.
1769-4 Karta över kyrkogården Pilhamns kapell år 1853.
1770-1 Ingarö kyrka.
1770-2 Ritning på Gustavsbergs kyrka.
1770-3 Plan på Gustavsbergs kyrka.
1770-4 Boo Kapell.
1771-1 Situationsplan över Boo kapell.Enl uppm. Kungl. Byggnadsstyrelsen.
1771-2 Klocktorn vid Boo kapell.
1771-3 Plan Boo kapell.
1771-4 Tvärsektion åt öster Boo kapell. S. Brandel 1915
1772-1 Boo kapell. Läktare i vapenhusets övre våning.
1772-2 Boo kapell, interiör mot väster. Foto:N. Lagergren 1945.
1772-3 Boo kapell,interiör mot öster.Foto:N Lagergren 1945.
1772-4 Boo kapell, altaranordning Foto:N. Lagergren 1945.
1773-1 Mässhake i Boo kapell i röd sammet. Trol.1400-tal.
1773-2 Kollekthåv i Boo kapell från 1600-talet. F. S. Brandel.
1774-1 Porträtt av Lovisa Ulrika Sparres, Boo kapell.
1774-2 Boo kyrka 1945. Foto: Nils Lagergren.
1774-3 Plan av Boo kyrka.
1774-4 Västra portalen i Boo kyrka.
1775-1 Boo kyrka Interiör mot öster.Foto: N Lagergren 1945.
1775-2 Koret med målning av Olle Hjortsberg 1945.
1775-3 Interiör mot väster. Foto: N. Lagergren 1945.
1775-4 Predikstolen med målning av Olle Hjortsberg.
1776-1 Karta över ?
1776-2 Möja kyrka från nordväst.
1776-3 Boo kyrka.Korsfästelsen, gipsrelief från 1600-talet.
1776-4 Kalk i Boo kyrka från 1700-talet.
1777-1 Karta över ?
1777-2 Situationsplan ?
1777-3 Plan över ?
1777-4 Tvärsektion av ?
1778-1
1778-2
1778-3 Gamla predikstolen , 1600-tal.
1778-4 Karta situationsplan över Värmdö kyrka.1600-talet.
1779-1 Situationsplan över Värmdö kyrka.
1779-2 Södra stigluckan vid Värmdö kyrka.
1779-3 Klockstapeln vid Värmdö kyrka från 1807.
1779-4 Klockstapeln vid Värmdö kyrka uppmätt av Brandel.
1780-1 Klockstapeln vid Värmdö kyrka uppmätt av Brandel.
1780-2 Stigluckorna vid Värmdö kyrka.
1780-3 Längdsektion vid Värmdö kyrka Brandel 1915(Bjurström).
1780-4 Tvärsektion vid Värmdö kyrka.
1781-1 Exteriör av Värmdö kyrka från N.V.
1781-2 Benhus från 1757 och strävpelare vid Värmdö kyrka.
1781-3 Gamla benhusdörren. Beslagen flyttades 1933.
1781-4 Entren till kyrkan, vapenhuset. Foto:N Lagergren 1945.
1782-1 Kyrkans utvecklingsstadier. Värmdö kyrka.
1782-2 Gammalt skåp av ek, senmedeltid. Inskription A:S:S:ANO 1705.
1782-3 Begravningsfana troligen Jöran Flemings död 1667.
1782-4 Clas Munck:s huvudbaner. Död 1640. Foto: S. Brandel.
1783-1 Epitafium över Lars Fleming. Död 1699.
1783-2 Epitafium över amiralen Clas Fleming, Död 1644.
1784-1 Nennes tavla nr 154 ”Törnros”.
1784-2 Nennes tavla nr 153 ”Konsum 1987”.
1785-1 Flytting av herbret till Värmdö kyrka. överdel lyftes.
1785-2 Flytting av herbret till Värmdö kyrka, överdel lyftes.
1785-3 Flytting av herbret till Värmdö kyrka,nedervåningen lyftes.
1785-4 Flytting av herbret till Värmdö kyrka, takdelen på bilen.
1786-1 Kaffe utanför Kyrkstallet.
1786-2 Prästen och chauffören.
1786-3 Flytting av herbret till Värmdö kyrka,underdelen lossas.
1786-4 Flytting av herbret till Värmdö kyrka,underdelen lossas.
1787-1 Flyttning av herbret till Värmdö kyrka. Chauffören.
1787-2 Bilen vid Tingshuset.
1787-3 Herbret på ursprungliga platsen.
1787-4 Taket lastas på bilen.
1788-1 Gården Mörtnäs år 1987.
1788-2 Gården Mörtnäs år 1987.
1788-3 Gården där härbret stått.
1789-1 Nennes tavla nr 155 ”Kallskär”.
1789-2 Akvarel1 av John Stjerna 1902. Solhem.
1789-3 Akvarel1 av John Stjerna 1902. Solhem.
1789-4 Nennes tavla nr 155 ”Kallskär”.
1790-1 Flyttningen av herbret till Värmdö kyrka. Takdelen på flaket under transporten.
1790-2 Kolmårdens djurpark.
1790-3 Kolmårdens djurpark.
1790-4 Selestads barn på roddtur.
1791-1 Skulpturer i Värmdö kyrka. ”S·a Anna med Maria”, Ek.
1791-2 Skulpturer i Värmdö kyrka. ”Stående madonna”, Ek.
1791-3 Skulpturer i Värmdö kyrka. ”Tronande St. Erik”.
1791-4 Östra koret i Värmdö kyrka med Fleminska gravkoret 1945.
1792-1 Predikstolen i Värmdö kyrka och Ragneska gravkoret 1945.
1792-2 Altarskåpet i Värmdö kyrka. ”Slaget vid Stiklastad”.
1792-3 Altarskåpet i Värmdö kyrka. ”St. Olof bevistar mässan”.
1792-4 Altarskåpet i Värmdö kyrka. ”St. Olof seglats Hornelen”.
1793-1 Korset i Värmdö kyrka. Triumfkrusifixet 1300-ta1et.
1793-2 Korset i Värmdö kyrka. Triumfkrusifixet 1300-ta1et. Foto: Lagergren 1945.
1793-3 Altarskåpet i Värmdö kyrka. Georgii mässa. Foto: Lagergren 1945.
1793-4 Altarskåpet i Värmdö kyrka. Nedtagningen från korset. Foto: Lagergren 1945.
1794-1 Epitafium över tre barn till Johan Bengtsson.
1794-2 Epitafium över Isac Svinhufvud o. hh Maria Gyllencreutz.
1794-3 Murad tumba, sandsten Johan Bagge o.hans hu<trur.
1794-4 Epitafium över Johan Ragne o Märta Soon, Margaretikorn.
1795-1 Epitafium över Jöran Snakenborg o.hh Barbro Cruus.
1795-2 Epitafium efter Peder Larsson. Omkring år 1500.
1795-3 Detalj av kalkduk i vit bomullsmuslim, troligen persiskt arbete. 1600-tal.
1795-4 Antependium av röd sidendamast 1600-tal.
1796-1 Mässhaske från Värmdö kyrka. 1500-tal. Foto: Pietas.
1796-2 Korskåp.Johannes, Tomas, Bartolomeus, Andreas.
1796-3 Korkåpa,1500-tal.troligen flandriskt arbete.
1796-4 Ryggsköld i korkåpa. Kristus och Maria Magdalena.
1797-1 Värmdö kyrka, ljuskrona 1400-tal. Foto: S. Brandel 1915.
1797-2 Värmdö kyrka. Dopbord 1700-tal. Foto S. Brandel 1915.
1797-3 Värmdö kyrka,dopfunt av röd sandsten 1400-tal. Foto 1945.
1797-4 Värmdö kyrka. Dopbord 1600-tal. Foto S. Brandel 1915.
1798-1 Värmdö kyrka, taket till predikstolen. Foto: Brandel 1915.
1798-2 Värmdö kyrka, trappan till predikstolen. Foto: Lagergren 1945.
1798-3 Predikstolen av ek 1667. Foto: Lagergren 1945.
1798-4 Värmdö kyrka,”Josef och Maria” v. sakristians dörr.
1799-1 Värmdö kyrka. Skulptur ”St. Bartolomeus”. 1400-tal.
1799-2 Värmdö kyrka, Skulptur ”S:ta Birgitta” ca 1520.
1799-3 Värmdö kyrka, Skulptur ”Kvinnligt helgon” 1400-tal.
1799-4 Värmdö kyrka, Skulpturer St Göran 1500-tal.
1800-1 Värmdö kyrka, A1tarskåp. Omskärelsen,Marie krönes.
1800-2 Värmdö kyrka, A1tarskåp. Bebådelsen, Konungarnas tillbedjan.
1801-1 Värmdö kyrka, A1tarskåp. Jesu födelse.
1801-2 Värmdö kyrka, A1tarskåp. Marie o. Elisabets möte.
1801-3 Värmdö kyrka, A1tarskåp. Uppståndelsen, himlafärden.
1801-4 Värmdö kyrka, A1tarskåp. Judaskyssen, Kristus inf. Kaifas.
1802-1 Värmdö kyrka, koret. Foto I. Andersson 1938.
1802-2 Värmdö kyrka, orgeln. Ur Svenska kyrkans foto.
1802-3 Värmdö kyrka Salomons tempel. Alabaster 1600-talet.
1802-4 Värmdö kyrka. Detalj av krucifixet. Matteus symbol.
1803-1 St.Olof skåpet 1514 av Lars Snickare.
1803-2 St.Olof skåpet, vänstra dörren ”St. Olof”
1803-3 St.Olof skåpet, vänstra dörren ”S:ta Barbara”
1803-4 St.Olof skåpet, högra dörren ”St. Erik”.
1804-1 St.Olof skåpet, högra dörren ”S:ta Katarina”.
1804-2 St.Olof skåpet, altarskåpet 1400-talet. Foto: Lagergren 1945.
1804-3 St.Olof skåpet, planritning. Brandel 1915 (Bjurström 1947).
1804-4 St.Olof skåpet, altarskåpet 1400-talet. Foto: Lagergren 1945.
1805-1 Andersdal vid Kvarnsjön år 1982.
1805-2 Andersdal vid Kvarnsjön år 1982.
1805-3 Andersdal vid Kvarnsjön skylt vid takåsen 1982.
1805-4 Andersdal vid Kvarnsjön skylt vid takåsen 1982.
1806-1 Andersdal vid Kvarnsjön.(Betsede Kristineberg 1946)?
1806-2 Andersdal vid Kvarnsjön skylt vid takåsen.
1806-3 Skorstenen vid gamla glattugnen fälles.
1806-4 M/S ”Gillöga”.
1807-1 M/S ”Express” vid Stockholms slott.
1807-2 Gustavsberg V före branden den 18/7 1899.
1807-3 M/S ”Viktoria”.
1807-4 Båtar vid Slottet.
1808-1 M/S ”Nya Welamsund”, senare ”Margareta”
1808-2 Södra Blasieholmskajen på 1870-talet.
1808-3 Södra Blasieholmskajen på 1870-talet.
1808-4 Vevslupen Skytten.
1809-1 Boo kapell invigt 1724. Foto: G. Selliung 1943.
1809-2 Boo gård av Tessin d.y. på 1720-talet. Foto: Selling 1944.
1809-3 Beatelund.
1809-4 Boo kapell.
1810-1
1810-2
1810-3
1810-4
1811-1 Harstäket. Foto G. Lundquist.
1811-2 Stora Björknäs, Skuru vattenkvarn. Foto: E. Jonson.
1811-3
1811-4
1812-1
1812-2 Lena Häger visar Lemshaga 3/8 1987.Foto: L. Backman.
1812-3 Text inhuggen i berget vid Eriksberg. W 18 24/6 79.
1812-4 Text inhuggen i berget vid Eriksberg. W 18 24/6 79.
1813-1 Anna Rogers i lekplatsen, Hemmesta.
1813-2 Anna Rogers
1814-1 Hilda Gustavssons broder med fru
1814-2 Hilda Gustavssons broder med fru. Nils & Elsa Gustavsson.
1814-3 En syster till Hilda Gustavsson, Signe Thunander.
1814-4 Anders Gustav Klasson.
1815-1 Johanna Christina Klasson.
1815-2 Hilda Gustavsson.
1815-3 Per August Thunander (Ellys morfar)
1815-4 Gustava Thunander (född Karlsson, Ellys mormor)
1816-1 Andreas Paulsen (Nennes broder) Stupade i kriget.
1816-2 Martha Paulssen född Andersen (Nennes mor).
1816-3 Aud Sortevik (Nennes syster).
1816-4 Siri Lerum född Paulsen (Nennes syster).
1817-1 Marthe och Siri Paulsen.
1817-2 Filip Gustavsson.
1817-3 Filip Gustavsson.
1817-4 Hilda Gustavsson
1818-1 Nils och Elsa Gustavsson.
1818-2 Elsa och Nils Gustavsson.
1818-3 Manfred och Augusta Gustavsson.
1818-4
1819-1 Arbetslag utanför gamla smedjan. 1/ ?, 2/ ?, Karl Gustavsson och Filip Gustavsson.
1819-2 Gunnel Jansson, Rälsviken
1819-3 Aina.
1819-4 Arbetslag på formarverkstaden. Sittande: Sven Löfdahl, Erik Andersson. Folke Gustavsson, Herman Fall ,Oskar Fall, ?.
1820-1 Kolströms bro.
1821-1 Alice Tannsjös stuga vid Rådalen.
1821-2 Gamla torpet vid Rådalen.
1821-3 Torpet Rosendal på Fågelbrolandet.
1821-4 Nenne och Anna fiskar i dammen.
1822-1 Anna fiskar.
1822-2 Trädgården vid Blåbärsvägen.
1822-3 Trappa i Lemshaga slott.
1822-4 Vinden på Lemshaga.
1823-1
1823-2 Lennart Backman, Christina och Anna vid Bullandö.
1823-3
1823-4
1824-1 Rådalen år 1987.
1824-2 Rådalen år 1987.
1825-1 Mörtnäs gård år 1985, Hamiltons hus. Foto: L. Backman.
1825-2 Mörtnäs gård år 1985.
1825-3 Lennart Backman och ?
1825-4
1826-1
1826-2 Nenne , Anna och Christina.
1826-3 Anna och Christina
1826-4
1827-1 Rådalen år 1987.
1827-2 Norrvik, Fågelbrolandet år 1987. Foto: L. Backman.
1828-1 Trollet i ?
1828-2 Elis Larsson den 16/10 1986.
1828-3 Elis Larsson och Lennart Backman vid besök i Mariestad.
1828-4 Elis Larsson och Nenna vid besök i Mariestad.
1829-1 Elis Larsson och Nenna vid besök i Mariestad.
1830-1 Vid Gammeludden.
1830-2 Vid Gammeludden.
1830-3 Vid Gammeludden.
1831-1 Tavastboda
1831-2 Tavastboda
1831-3 Värmdö klockstapel och kyrkstallet.
1831-4
1832-1
1832-2
1832-3
1832-4
1833-1
1833-2
1833-3
1833-4
1834-1
1834-2 Harry Rogers och Anna.
1834-3 Margaret May Rogers.
1834-4 Nigel Rogers.
1835-1 Nenne Backman.
1835-2 Elida Tangen-Andersen.
1835-3 Sigurd Tangen-Andersen.
1835-4 Gudrun Johannesen född Tangen-Andersen.
1836-1 Eli (Nenne) Backman född Paulsen.
1836-2 Svein Lerum.
1836-3 Läraren G.Herman Lagerström.
1836-4 Murarmästare Gustav Emil Steen.
1837-1 Ernfrid Hedblom.
1837-2 C.F. Jarl.
1837-3 Vedbod vid Ösbytorp år 1946.
1837-4 Ladan vid Ösbytorp år 1946.
1838-1 Ösby gård år 1946.
1838-2 Vedbod vid Ösby år 1946.
1838-3 Avträde vid Ösby år 1946.
1838-4 Svinhus vid Ösby gård år 1946.
1839-1 Eriksberg år 1946.
1839-2 Eriksberg vedboden år 1946.
1839-3 Eriksberg uthus år 1946.
1839-4 Eriksberg bod år 1946.
1840-1 Eriksberg garage år 1946.
1840-2 Eriksberg uthus år 1946.
1840-3 Eriksberg, Krogen ”Pinkarus” (Pintacruz enligt Tyra Lundgren).
1841-1
1841-2
1841-3
1841-4
1842-1 Sandhamnsbageriet.
1842-2 Bruno Liljefors jaktstuga Då Bullerö.
1842-3 Axel Samuel Vilhelm Odelberg.
1842-4
1843-1 Interiör i ryggåsstuga i Norrsunda, Runmarö.
1843-2 Hans Öhlin i båtsmanstorpet på Runmarö.
1843-3 Interiör i båtsmanstorpet på Runmarö.
1843-4 Interiör i Båtsmanstorpet på Runmarö.
1844-1 Porslinsmuseet, tillverkningsrummet.
1844-2 Interiör i statarbostaden ”Fläskoset”, Fågelbro.
1844-3 Interiör i statarbostaden ”Fläskoset”, Fågelbro.
1844-4
1845-1 Interiör från båtsmanstorpat på Runmarö.
1845-2 Vaktmästare Wanngård trampar orgel 1 Djurö kyrka.
1845-3 Interiör i statarbostaden ”Fläskoset”, Fågelbro.
1845-4 Museet på Gustavsberg. Kök från 1800-talet.
1846-1 Strömma hembygdsmuseum. Spinning. o. visning av hembygdsdräkten.
1846-2
1846-3
1846-4
1847-1 Teater ”Johannes på Lillgården”.Namn se förteckning.
1847-2 Kyrkokören under kantor Hans Björklund Ar 1976.
1847-3 Gustavsbergskören 31/5 1975. Dirigent Agneta Ubbe.
1847-4
1848-1 Lotsstugan vid Styrsvik på Runmarö.
1848-2 Farstabron bygges 1983. Foto L. Backman.
1848-3 Klockstapeln på Nämdö inviges.
1848-4 Musik i Bergasalen. Sven Löfdal, Lennart Backman, Eriksson, Sven Pettersson.1986.
1849-1 Runmarö. gamla skolan.
1849-2 Runmarö hembygdsmuseum.
1849-3 Runmarö hembygdsmuseum, interiör.
1849-4 Runmarö hembygdsmuseum, interiör.
1850-1 Söderby på Runmarö.
1850-2 Gatan, Runmarö.
1850-3 Värmdö kyrka år 1986.
1850-4 Boda. Ett mycket gammalt foto.
1851-1 Boda. Diakonissernas sommarhem, Betania.
1851-2 Båtsmanstorpet Löfdal, Vindö. Karl, Johan R, Mina och Sigfrid Snar-Åberg.
1851-3
1851-4
1852-1 Boda by.
1852-2 Utsikt över Boda.
1852-3 Boda. Karl Gustav Sundbergs o August Victor Sundbergs hus.
1852-4 Värmdö kyrka, altarskåp.
1853-1 Värmdö kyrka, altarskåp.
1853-2 Värmdö kyrka, altarskåp. Jesu födelse, Marie död.
1853-3 Värmdö kyrka, altarskåp.
1853-4 Krusifixet i Värmdö kyrka efter konservering 1931.
1854-1 Värmdö kyrka. Altarskåpet, Detalj av högra dörrens baksida. Artikel se förteckning 1854-1
1854-2 Värmdö kyrka, altarskåpet efter restaureringen 1931.
1854-3 Värmdö kyrka. Skulpturer ”S:ta Birgitta och Bartolomeus.
1854-4 Värmdö kyrka, altarskåpet efter restaureringen 1931.
1855-1 Gustavsgården år 1986.
1855-2 Fruvik, Haghulta.
1855-3 Gamla konsumbutiken vid kyrkan utan skorstenar.
1855-4 Nedre Ekedalsvägen med Mästarns backe.
1856-1 Skyttepaviljongen vid Skyttevägen. Brändes ned när Ösbygrindområdet skulle byggas d.?
1856-2 Vägen mellan Lugnet och Domus byggdes 1955-1956.
1856-3
1856-4 Dalkarlsgärdet, Djurhamn år 1976.Skall bebyggas.
1857-1 Domus med bensinstationen i forgrunden.
1857-2
1857-3 Djurö Höjden.
1857-4
1858-1
1858-2 Aspviks träsk. Foto: Hilding Engströmer 1974.
1858-3
1858-4
1859-1
1859-2 Djurö gamla sjövärdshus.
1859-3
1859-4 Djurö, brandstationen.
1860-1
1860-2 Fru Björks stuga på Djurö.
1860-3
1860-4
1861-1
1861-2 Torpet vid Skyttevägen på vägen till Vreta.
1862-1 Skägga skola byggd 1879. Foto Hilding Engströmer.
1862-2 Grisslinge, Järnhandeln.
1862-3
1862-4
1863-1
1863-2
1863-3
1863-4 Gamla affären på Djurö.
1864-1 Hydrokoptern i Värmdö kommun år 1980.
1864-2 Polishelikoptern. Gert Skogberg och Edvard Sjöblom.

1864-3
1865-1 Torpet Tallvreten byggt 1802. Kallades förr ”Nöjet”.
1865-2 Kårboda torp år 1979. Foto Hilding Engströmer.
1865-3
1865-4 Hemmesta skola byggdes år ?
1866-1 Servicebyggnaden vid Södersved 1975. Foto: Hilding Engströmer.
1866-2
1866-3 Hovslagarvägen 1987. Foto: Hilding Engströmer.
1866-4 Hovslagarvägen 1987. Foto: Hilding Engströmer.
1867-1
1867-2 Tallåsen ”Åsvägen” 1986.
1867-3 Bergsgatan omkring år 1987. Foto:Hilding Engströmer.
1867-4 Nyhemsvägen 1986. Foto: Hilding Engströmer.
1868-1 Mörtnäs år 1986. Foto: Hilding Engströmer.
1868-2
1868-3
1868-4
1869-1 Möja skola, Berg. Ny matsalsbyggnad 1981. Foto: Hilding Engströmer.
1869-2 Mariagatan 10 1982. Gatan avstängd for trafik.
1869-3 Pilhamns skola 1986. Foto Hilding Engströmer.
1869-4 Kyrkan på ?
1870-1 Kvarnbergsskolan gräver ut Gottholma år 1987.
1870-2 Invigningen av klocktornet på Nämdö.
1870-3 Silverträsket vid Lerkila, Runmarö 1983. Foto: Hilding Engströmer.
1870-4 Klockarbostaden Värmdö Kyrkskola år 1987.
1871-1 Nämdö. Gamla Västanviks gård.
1871-2
1871-3 Brunns skola. Foto Hilding Engströmer 1987.
1871-4 Hemmesta torg med personal 1987. F. Hilding Engströmer.Se förteckning.
1872-1
1872-2
1872-3 Estrid Landmark.
1872-4 Sven Inge Landmark.
1873-1 Siv Persson.
1873-2 Sören Svensson, kommunalråd.
1873-3 Inga-Lisa Andrée.
1873-4 Cecilia Landmark.
1874-1 Per Olov Ekeberg.
1874-2 Gösta Brunner. Vaktmästare i Värmdö kvrka.
1874-3 Ulla Hedberg.
1874-4 Birgitta Westerberg, Beatelund.
1875-1 Fru Kerstin Hamrin.
1875-2 Förman Edmund Sandström.
1875-3 Fru Sonja Öhlund gift med Axel Öhlund.
1875-4 Leif Nordkvist son till Herman Nordkvist.
1876-1 Erik Lindblom.
1876-2 Ester Storm född Nordström.
1876-3 Göran Forssman son till förman Olle Forssman.
1876-4 Ruth Björkman gift med Axel Björkman.
1877-1 Alice Pettersson född Florén.
1877-2 Lennart Blom.
1877-3 Sven Eriksson.
1877-4 Rolf Mann.
1878-1 Mats Björkman, son till Axel Björkman.
1878-2 Bertil Norbelie.
1878-3 Margareta Nachmanson
1878-4 Margareta och Erik Nachmansson.
1879-1 Gunnel och P.O. Larsson.
1879-2 Rolf Mann och Linus Lindvall.
1879-3 Tore Jansson, Lars Carpelan, Åke Malm. Fritidsnämnden 1986.
1879-4 Anne Forslund skolstyrelsens ordförande mm
1880-1 Lars Alenfalk.
1880-2 Margareta Eriksson, Ängsvik gift med Evert Eriksson
1880-3 Erik Nilsson, Kila, Runmarö.
1880-4 Elsy Johnsson.
1881-1 Sven Eriksson, smed.
1881-2 Roland Ekstrand.
1882-1 Torsten Rolf ”Rolla”
1882-2 Inger Krarup.
1882-3 Fritz Berg, rektor.
1882-4
1883-1 Stig Johansson.
1883-2 Hans Lindqvist,Hemmesta, medlem av Europaparlamentet.
1883-3 Evert och Margareta Eriksson, Ängsvik.
1883-4 Rune och Inga-Lill Wikström, Möja.
1884-1 Jan-Ove Tannsjö.
1884-2 Sven Westling, rektor, skolchef.
1884-3 Göran Lundgren, rektor, kommunalråd.
1884-4
Tom Erixon.
1885-1
Yngve Nyström.
1885-2
Leif Göthe efterträdde sin far Arthur som innehavare av korvkiosken ”Korv-Göthe” vid Domusparkeringen.
1885-3 Henrik Almkvist, distriktsläkare.
1885-4 Einar Bäfverfält, kyrkoherde, Gustavsberg.
1886-1 Torvald Andersson, socialchef.
1886-2 Kvarnbergsskolans utgrävning av Gottholma 6/10 1987. Foto: L. Backman.
1886-3
1886-4 Kyrkoherde Kurt Lindeke.
1887-1
1887-2
1887-3 Vedbod vid Lemshaga slott.
1887-4 Lemshaga.
1888-1 Lantarbetarebostad vid Lemshaga.
1888-2 Östra flygelbyggnaden vid Lemshaga.
1888-3
1888-4
1889-1
1889-2
1889-3
1889-4
1890-1
1890-2
1890-3
1890-4 Lemshaga.Ladan låg vid infarten till Bovikshage.
1891-1
1891-2
1892-1 Aspviks Sjögästgiveri oktober 1987.Foto: L. Backman.
1892-2 Aspviks gård 1987. Foto: L. Backman.
1892-3 Aspviks gård, lillstugan 1987. Foto: L. Backman.
1892-4 P.O.Larsson håller auktion på bankir Greens inventarier 10/10 1987.
1893-1 Kalvsvik. F.d Fridolf Rudins sommarbostad. Foto: L. Backman 1987.
1893-2
1893-3
1893-4 Aspviks Sjögästgiveri oktober 1987.Foto: L. Backman.
1894-1 Boda, Johannes Blomqvists hus.
1894-2 Lemshaga fiskartorp 1987. Foto L. Backman.
1894-3 Kalvsvik. Kannan (Kannängen), sjöstugan. Foto: L. Backman 1987.
1894-4 Boda (Kalvsvik), Rysslätten. Foto: L. Backman 1987 .
1895-1 Den gamla fridlysta sjöboden vid Boda.
1895-2 Ture Ulltins hus, stamfastigheten Boda, Foto: L. Backman 1987.
1895-3 Släkten Sundbergs källarstuga, Boda. Foto: L. Backman 1987.
1895-4 Birgit och Johannes Blomqvist, Boda
1896-1 Fornminnesföreningens stånd vid Mölnvik, naturvårdsdagen 26/9 1987.
1896-2 Strömma Hembygdsförening. Naturvårdsdagen 26/9 1987.
1896-3 Boda, Hans Sundbergs hus. Foto 28/9 1987 L. Backman.
1896-4 Boda, Johannes Blomqvists hus år 1987. Foto: L. Backman.
1897-1
1897-2 Hemmesta, Elverkets f.d. kontor. Foto: 1987 L. Backman.
1898-1
1899-1
1899-2
1899-3
1899-4

1900-1 Johan Alfred Österberg, brännare.
1900-2 Carl Vilhelm Österberg.
1900-3 Carl Vilhelm Österberg.
1900-4 Utanför Missionshuset. Avsked för Oscar Mellblom 1913.
1901-1 Cypress vid Västra Ekedal, Ektorp.
1901-2 Missionsförsamlingen 1910. Söndagsskollärare.(Se namnförteckningen).
1901-3 Gamla kontoret och Posthuset.
1901-4
1902-1 Josefina Karlsson, född Tunman, Fagerdala.
1902-2 Västra Ekedal, Ektorp.
1902-3 Västra Ekedal, Ektorp.
1903-1 Västra Ekedal, Ektorp den 20/ 8 1986.
1903-2 Västra Ekedal, Ektorp, september 1976.
1903-3 Västra Ekedal, Ektorp 20/8 1986.
1903-4 Västra Ekedal, Ektorp år 1976 .
1904-1 Stjärnan år 1964.
1904-2 Vedbod vid Stjärnan år 1946.
1904-3 Edsberg år 1946.
1904-4 Edsberg,lillstugan år 1946.
1905-1
1905-2
1905-3 Kägelbanan vid Stjärnan.
1905-4 Stjärnan år 1946.
1906-1 Edsberg, vedbodar 1946.
1906-2 Det gamla Bageriet i Gustavsberg 1946.
1906-3 Vagnslider och förråd vid bageriet
1906-4 Forråd vid bageriet i Gustavsberg.
1907-1 Lindesvik år 1946. Foto: Hilding Engströmer.
1907-2 Lindesvik, lusthuset år 1946. Foto: Hilding Engströmer.
1907-3 Lindesvik, lekstugan år 1946. Foto: Hilding Engströmer.
1907-4 Lindesvik, lillstugan år 1946. Foto: Hilding Engströmer.
1908-1 Lindesvik, badhuset år 1946. Foto: Hilding Engströmer.
1908-2 Lindesvik, vedboden år 1946. Foto: Hilding Engströmer.
1908-3 Björkhagen år 1946. Huset byggt år 1909.
1908-4 Björkhagen, snickarbod år 1946.
1909-1 Björkhagen, garage år 1946.
1909-2 Björkhagen, avträde år 1946.
1909-3 Karta över Farsta fjärding.
1910-1
1910-2
1910-3
1910-4
1911-1
1911-2
1911-3
1911-4
1912-1
1912-2 Maria Wahlberg, Norrnäs år 1912.
1912-3
1912-4 Det skyddade sjövistet på Boda. Samuel Sundberg i båten.
1913-1 Kontorist Fritiof Fall.
1913-2 Gustavsbergs manskör l:a maj 1963 i Folkparken. Namn se förteckning.
1913-3 Rut Fall gift med Fritiof Fall.
1913-4 Erik Lundkvist.
1914-1 Sven Fall.
1914-2 Lisa Fall.
1914-3 Rut Fall (Fritiof Falls fru.)
1914-4 ldrottsföreningens styrelse 1946 (se förteckning).
1915-1 Skeviksgatan barn. Harry Box, Torsten Box, Erik Lundkvist, Milton Karlsson, Karl-Helmer Thörngren, Fritiof (Fritte) Fall och Tord Box. Även 3453-1.
1915-2 Fru Signe Söderberg gift m. Oskar Söderberg.
1915-3 Byggmästare C. V. Danielsson, som bl.a konstruerade och lät bygga vattenhjulet och en järnpråm.
1915-4 Kyrkliga arbetskretsen (Helga Bergvall i mitten). 1945.
1916-1 Komminister Johan Movinger med kyrkliga sykretsen 1945.
1916-2 Abel Bertha, Ingegärd o Bertil Holmberg. Danmark 1919.
1917-1
1917-2
1917-3 Clara och Otto Höglund år 1931, Västra Ekedal.
1917-4
1918-1
1918-2
1918-3
1918-4
1919-1
1919-2
1920-1
1921-1 Viks gård år 1935.
1921-2 Viks gård, entrén till det gamla huset år 1935.
1921-3 Viks gård den 15/12 1935. Elvira Hult o Einar Lindroth.
1921-4
1922-1 Delsbostintan besöker Värmdö fornminnesförening 9 /8 1936.
1922-2 Delsbostintan vid Grindstugan den 9/8 1936.
1922-3 Värmdödräkten demonstreras 9/8 -36 av Elin Ekman.
1922-4
1923-1 Västra Skägga. Kerstin Sohlberg till häst.
1923-2
1923-3
1923-4
1924-1
1924-2
1924-3
1924-4
1925-1
1926-2
1926-3
1926-4
1926-1
1926-2
1926-3
1926-4
1927-1
1927-2
1927-3 Västra Skägga, Lusthuset.
1927-4
1928-1
1928-2
1928-3
1928-4
1929-1
1929-2 Västra Skägga, notdragn1ng.
1929-3 Båtsman Skäggman år 1933.
1930-1 Plankarta över Västra Ekedal, Ektorp.
1930-2 Plankarta över Västra Ekedal, Ektorp.
1930-3 Plankarta över Västra Ekedal, Ektorp.
1931-1 Plankarta över Västra Ekedal, Ektorp.
1931-2
1931-3 Interiör av ?
1931-4
1932-1
1932-2
1932-3
1932-4
1933-1
1933-2
1933-3
1933-4
1934-1
1934-2 Norrnäs, vindsröjning.
1934-3 Norrnäs, Kerstin Sohlberg, Johannes Blomqvist och fru Bellman.
1934-4 Norrnäs.
1935-1 Värmdö kyrka 1987 Foto: L. Backman.
1935-2 Milsten vid Statsvall år 1987 med texten ”1/2 Uprest AF Vermdö Skepslag” Foto: L. Backman.
1936-1
1936-2 Värmdö kyrka, uppgången till loftet 1987. Foto: L. Backman.
1936-3 Värmdö kyrka, trappan till loftet 1987. Foto: L. Backman. ­
1936-4 Värmdö kyrka, barnkista och standarstång på vinden.
1937-1 Värmdö kyrka, träkonstruktion till taket. Foto: L. Backman 1991.
1937-2 Värmdö kyrka, Kurt Lindeke på vinden. Foto: L. Backman 1937,
1937-3 Värmdö kyrka, del av 1300-talstaket. Foto: L. Rackman 1987.
1937-4 Värmdö kyrka, takkonstruktion till taket. Foto: L. Backman 1987.
1938-1 Värmdö kyrka, murvägg loftet fönster väster. Foto: L. Backman 1987.
1938-2
1938-3
1938-4
1939-1 Besök av Värmdö Skeppslags Fornminnesförening på Nora gård.
1939-2 Besök av Värmdö Skeppslags Fornminnesförening på Nora gård.
1939-3 Besök av Värmdö Skeppslags Fornminnesförening på Nora gård.
1939-4 Besök av Värmdö Skeppslags Fornminnesförening på Nora gård.
1940-1
1940-2
1940-3
1940-4
1941-1
1941-2
1941-3 Värmdö kyrka år 1912.
1941-4
1942-1
1942-2
1942-3
1942-4
1943-1
1943-2
1943-3
1943-4
1944-1 Norrnäs.
1944-2
1944-3
1944-4 Första droskbilen på Värdshuset. Bilen Darraco.Se förteckning.
1945-1
1945-2
1945-3
1945-4
1946-1
1946-2
1946-3
1946-4
1947-1
1947-2
1947-3
1947-4
1948-1
1948-2
1948-3
1948-4
1949-1
1949-2 Fiskekälke.
1949-3
1949-4
1950-1
1950-2
1950-3
1950-4
1951-1
1951-2
1951-3
1951-4
1952-1
1952-2 Skägga skola.
1952-3
1952-4
1953-1
1953-2
1953-3
1953-4
1954-1 Tyska korvetten Charlotte vid Oscar-Fredriksborg juli 1901.
1954-2
1954-3
1954-4 Tsar Peter.
1955-1 Adolf Pettersson som pojke.
1955-2 Clara Lindroth född Höglund (4/5 1851 – 9/1 1933).
1955-3 Carl A. Lindroth (31/7 1833 – 25/12 1904).
1956-1 Släkten Adolf Pettersson. Namn se förteckning.
1956-2
1956-3
1956-4
1957-1 Skägga skola år 1935.
1957-2
1957-3 Skägga skola år 1935.
1957-4
1958-1 Nedanför Värmdö kyrkas klockstapel, i vit tröja syns Kerstin Sohlberg.
1958-2 Värmdö kyrka från väster år 1936.
1958-3 V. Ekedal 1937.Einar Lindroth, Clara Höglund,Gerda Höglund.
1958-4 V. Ekedal 1937.Einar Lindroth, Clara Höglund,Gerda Höglund.
1959-1 Kerstin Sohlberg på källartaket
1959-2 V. Ekedal 1930. Otto Höglund, Clara Höglund, Curt Parc.
1959-3
1959-4
1960-1
1960-2
1960-3
1960-4
1961-1
1961-2
1961-3 M/S ”Oden” vid Skägga brygga år 1929.
1961-4 Värmdö kyrka år 1901.
1962-1 Aspvik, förvaltarbostaden år 1946.
1962-2 Aspvik, det gamla sjövärdshuset år 1946.
1962-3 Aspviks gård, annex år 1946.
1962-4
1963-1 Aspviks gård, stallet 1946 (senare Missionsförbundets ungdomsgård vid Tallåskyrkan.)
1963-2 Aspviks gård, logen 1946.
1963-3 Aspviks gård, lada 1946.
1963-4 Aspviks gård, ladugården 1946.
1964-1 Aspviks gård, statarbyggnad 1946.
1964-2 Aspviks gård, tvättstuga 1946.
1964-3 Aspviks gård, bostadshus 1946.
1964-4 Aspviks gård, bostadshus före detta mejeri 1946.
1965-1 Södra stigluckan vid Värmdö kyrka.
1965-2 Lilla Båtsmanstorpet, Skägga år 1934.
1965-3
1966-1 Stiglucka vid Värmdö kyrka, västra.
1966-2 Sträva vid Värmdö kyrka, benhuset.
1966-3 Sträva vid Värmdö kyrka, benhuset.
1966-4 Värmdö kyrka.
1967-1 Värmdö kyrka.
1967-2 Värmdö kyrka, sedd frän nordväst.
1967-3 Värmdö kyrka.
1967-4 Värmdö kyrka, epitafium över tre barn till Johan Bengtsson.
1968-1 Värmdö kyrka, gamla landsvägen skymtar.
1968-2 Värmdö kyrka, gamla landsvägen.
1968-3 Värmdö kyrka, gamla landsvägen.
1968-4 Värmdö kyrka, gamla landsvägen nedanför kyrkan.
1969-1 Värmdö Kyrkskola år 1936. Foto: L. Friberg.
1969-2 Norrnäs.
1969-3 Norrnäs.
1969-4 Notarie Lindh m. fl. på Klockargårdens brygga. Se förteckning.
1970-1 Värmdö kyrka, St. Olof-skåpet ”Bedjen Gud för Lars snickare”.
1970-2 Värmdö kyrka, altarskåpet.
1970-3 Värmdö kyrka, altarskåpet.
1970-4 Värmdö kyrka, altarskåpet.
1971-1 Värmdö kyrka, altarskåpet.
1971-2 Värmdö kyrka, altarskåpet.
1971-3 Värmdö kyrka, altarskåpet.
1971-4 Värmdö kyrka, altarskåpet.
1972-1 Värmdö kyrka, altarskåpet.
1972-2 Kantor Rudolf Nylow vid orgeln.
1972-3 Orgeln i Värmdö kyrka.
1972-4 Salomos Tempel altarprydnad av alabaster 1600-tal.
1973-1 Värmdö kyrka, Flemiska gravkoret.
1973-2 Värmdö kyrka, predikstolen. Baggeska gravkoret.
1973-3 Värmdö kyrka, gravtumba Johan Bagge, Märta Soop, Margareta Ikorn.
1973-4 Värmdö kyrka, Baggeska gravkoret.
1974-1 Värmdö kyrka, Baggeska gravkoret.
1974-2 Värmdö kyrka, sedd frän södra stigluckan.
1974-3 Värmdö kyrka, sedd frän söder.
1975-1 Värmdö kyrka, epitafium över Clas Fleming.
1975-2 Värmdö kyrka, epitafium över Johan Bagge.
1975-3 Värmdö kyrka, porten södra.
1976-1 Värmdö kyrka, epitafium över Isac Svinhufvud o. hh.
1976-2 Värmdö kyrka, epitafium över Lars Fleming.
1976-3 Värmdö kyrka, epitafium över Peder Larsson.
1976-4 Värmdö kyrka, triumfkrucifixet från 1300-talet.
1977-1 Värmdö kyrka, predikstolen och ingången till sakristian.
1977-2 Värmdö kyrka, predikstolen detaljbild.
1977-3 Värmdö kyrka, predikstolen detaljbild av trappan.
1977-4 Värmdö kyrka, entré till sakristian med Josef o Maria.
1978-1 Värmdö kyrka, benhuset.
1978-2 Värmdö kyrka, södra entrén.
1978-3 Värmdö kyrka, tingshuset vid Värmdö kyrka.
1978-4 Gobelängen i Tingshuset ”Justitia”.
1979-1 Värmdö kyrka, koret.
1979-2 Värmdö kyrka, koret.
1979-3 Värmdö kyrka, exteriör.
1979-4 Värmdö kyrka, exteriör.
1980-1 På väg till kyrkan. Skolavslutning 1964. Namn se förteckning.
1980-2 Norrviks Båtsmanstorp, Fågelbrolandet. Foto 1974.
1980-3
1980-4 Värmdö kyrka.
1981-1 Skarpskyttechefen, Ingenjör Ludvig Hammar.
1981-2 Modellör C. Pettersson, avled i Gustavsberg 1891.
1981-3 Klockare Bernhard Ekberg.
1981-4
1982-1 Försäljare Erik Lindström.
1982-2 Bruksbokhållare C.A. von Oelriech.
1982-3 Kyrkvärden Carl Ekberg
1982-4 Lagerföreståndare Frans Lutteman, (far till verkmästare Lutteman.)
1983-1 På en 3000 år gammal lertavla hittad vid Pylox i Grekland finns en labyrint avbildad. En av labyrinterna på Norsten har exakt samma form och mönster.
1983-2 Ösby torp med konan i dörren. På 1880-talet.
1983-3 Vid Ösby torp. Hushållerskan, Carl Backman som intervjuvas av rektor Fritz Berg år 1963.
1983-4 Vinterfiske nedanför Ösby torp 1966.
1984-1 Den gamla ladan vid Ösby torp.
1984-2 Torpet Storsved, f.d. torp under Sund.
1984-3 Sunds gård år 1987. Foto Erik Åström.
1985-1 Konstnär Lasse Östman.
1985-2 Konstnär Börje Skoog.
1985-3 Labyrinten vid ?
1986-1 Jonas Lindkvist, son till Karin Björqvist.
1986-2 Konstnär Pia Rönndahl.
1986-3 Konstnär Paul Hoff.
1986-4 Lena Boije.
1987-1 Delselius konditori, Centrum år 1986.
1987-2 Glasmästare Sören Nylander.
1987-3 Konstnär Karin Björquist.
1987-4 Inga-Lill Norman.
1988-1 Läkarstationen i Gustavsberg 1986.
1988-2 Willi Renli o. Sven Persson vid inspektion av Bygdegårdens reparation 1985.
1988-3 Dirigenten i Gustavsbergs Blåsorkester Per Olov Ukkonen år 1985.
1988-4 Dirigenten i Gustavsbergs Blåsorkester Per Olov Ukkonen. Se förteckning.
1989-1 Rektor Sven Westling, Gustavsberg.
1989-2 Karin Hådén, sjuksköterska på företagshälsovården 1987.
1989-3 Med. doktor Lars Erik Lindberg.
1989-4 Fastighetsförvaitare Bengt Hermanssnn.
1990-1 Budkavlen kommer till Lagnö brygga från Vaxholm.
1990-2 Budkaveln lämnas på Lagnö 18/7 1984.
1990-3 Budkavlen kommer til Strömma Hembygdsförening.
1990-4 Kustgillet marscherar.
1991-1 Budkavlen läses upp vid skärgårdsmuséet i Stavsnäs.
1991-2 Budkaveln kommer till Sandö brygga. Fornminnesföreningen på bryggan.
1991-3 Budkaveln på vag till Lagnö dansbana för festupptakt.
1991-4 Budkaveln med förridaren fr. Karlsson och vagn vid kyrkan.
1992-1 Den gamla vägen vid Gottholma 1986.
1992-2
1992-3
1992-4 Annebergs gård omkring år 1987.
1993-1 Husgrund vid Gottholma år 1987.
1993-2 Karta över Baggensnäs – Beatelund.
1993-3 Karta över Bergvik, Ingarö.
1993-4
1994-1 Torpet Ramsviken vid Björnö omkring år 1987.
1994-2 Fredriksborg (Smörasken).
1994-3 Djurö kyrka år 1882.
1995-1 Läraren Kalle Nordlund utanför slöjden Sandhamns skola 1980.
1995-2 Gravören Victor Söderman. Började arbeta 1881. Död 1912.
1995-3
1996-1
1996-2 Siv Malmqvist, Ängsvik, Värmdö.
1996-3 Erik Norman Runmarö.
1996-4 Tullvaktmästare Ragnar Lindström m sin son.
1997-1 Johan Ivar Karlsson arbetade på Brunns gård. Gift med Selma Karlsson.
1997-2 Selma Karlsson från Karlsdal, Ingarö.
1997-3 Lennart Lund.
1997-4 Marie Rundquist. Ingenjör på fabriken.
1998-1
1998-2
1998-3
1998-4
1999-1 Carl Anton Axelsson ”Carl-Anton”.
1999-2
1999-3 Ledamöter som avgår ur Kommunfullmäktige år ?
1999-4 Långdans på ängen vid Kyrkan år 1984.

2000-1 Calle Blomkvists utställning på teatern 1981.Edla Sofia Arvidsson. Nils Engström.
2000-2 Taxi:s växel i Hemmesta. (Gudrun Edenhall). Foto: H.Engströmer.
2000-3
2000-4 Hans Ohlin, Båtsmanstorpet Runmarö 1978.
2001-1 Brandchefen Ivan Johansson, Gustavsberg.
2001-2 Brandchefen Stig Lundin, Djurö.
2001-3 Aspvik, vedbod från statarbyggningen 1946.
2001-4 Aspvik, lada vid Stora Norrängen 1946.
2002-1 Betsede, Tallvreten, vedbod år 1946.
2002-2 Betsede, Tallvreten år 1946.
2002-3 Betsede, Sofielund, hönshus år 1946.
2002-4 Sofielund, ladugård.
2003-1 Betsede, magasin vid Sofielund år 1946.
2003-2 Betsede, Sofielund år 1946.
2003-3 Betsede, vedbod vid Sofielund år 1946.
2003-4 Aspviks gård, hönshus år 1946.
2004-1
2004-2
2004-3
2004-4
2005-1 Betsede, Katrineberg år 1946.
2005-2 Betsede, Malingsbo år 1946.
2005-3 Betsede, Malingsbo år 1946.
2005-4 Betsede, Malingsbo år 1946.
2006-1 Betsede, Sofielund år 1946.
2006-2 Betsede, Katrineberg år 1946.
2006-3 Betsede, Katrineberg år 1946.
2007-1 Fiskaren m.m Bror Öhman, Hasselkobben år 1980.
2007-2 Fiskaren m.m. Bror Öhman i sin båt.
2007-3 Valter Krasse i Skärgårdsmuseets skomakeri.
2007-4 Snickare Anders Lund.
2008-1 Brandbil, Gustavsbergs brandkår år 1975.
2008-2 Konstnären John Erik Franzén.
2002-3 Föreståndare på Djuröhemmet Lotta Burenius Invigning 15/8 1985.
2002-4 Konstväverskan Margareta Karlen.
2009-1 Gotthard Arnér vid orgeln i Gustavsbergs kyrka 1976.
2010-2 Läkarlag på vårdcentralen 1987. Se förteckning.
2010-1 Scenstudion. Monica Wahlström, Rune Malm, Lennart Andersson.
2010-2 I juni 1979 flyttade posten till Hemmesta, se förteckning.
2010-3 Posten flyttad till Hemmesta. Rune Karlsson, Birgit Rudenstig.­
2010-4 Kyrkoherde Lars Edström, Djurö.
2011-1 Sandhamns Hotell före renoveringen år 1980.
2011-2 Invigning av Runmarö skola 1981. Gunnar Helen lämnar gåvor.
2011-3 Landshövding Gunnar Helen inviger Runmarö skola 1981.
2011-4 Invigning Runmarö skola 1981, Barnen underhåller.
2012-1 Skogvaktare Carl Lindströms hus ”Björkbacken” Ingarö.
2012-2 Tullvaktmästare Ragnar Lindströms hus, Ingarö.
2012-3 Barack på Lagnövägen vid Lugnet.
2012-4 Sporthallsbygget på Ekvallen år 1987
2013-1 Ebbalund på 1980-talet.
2013-2 De nya toaletterna i Sandhamn färdiga år 1987.
2013-3 Affärshuset, Hemmesta centrum bygges år 1987.
2013-4 Kyrkskolan Värmdö.
2014-1 Solberga, Runmarö.
2014-2 Sandhamn hotellet år 1980 efter renov. med Sonja Andersson.
2014-3 Sandhamn på 1980-talet
2014-4 Seglarhotellet år 1984.
2015-1 Sandhamn.
2015-2 Kolonistugor på Fågelbro år 1987.
2015-3 Kolonistugor på Fågelbro år 1987
2015-4 Sandhamn på 1980-talet. Konstnär målar.
2016-1 Sandhamnsbageriet.
2016-2
2016-3 Värmdö Kyrkskola.
2016-4 Slöjden Sandhamns skola 1985. Sonja Näslund A-C Florin.
2017-1
2017-2
2017-3
2017-4
2018-1
2018-2 Invigning av Skärgårdsmuseet 6 juli 1974 med Torsten Rolf.
2018-3 Konsum vid kyrkan och Bleket.
2018-4 Farstasundsbron år 1987.
2019-1
2019-2 Vägen upp till Hemmestahöjden
2020-1 Klockstapeln på Nämdö bygges
2020-2 Möja skola.
2020-3 Kvarteret Jungmannen var inflyttningsklart hösten 1986.
2020-4 Kvarteret Jungmannen.
2021-1 Klockstapeln på Nämdö inviges.
2021-2 Teaterbåten, Per Edström.
2021-3 Hemmesta hantverkshus byggdes 1986. Se förteckning.
2021-4 Bäckstigen, Gustavsberg
2022-1 Hemmesta skola, högstadiet.
2022-2
2022-3 Fullmäktiges besök i Stockstugan, Strömma Hembygdsmuseum.
2022-4 Fullmäktiges besök i Stockstugan, Strömma hembygdsmuseum.
2023-1
2023-2 Gudrun Gröndahl och Alice Tannsjö i Värmdödräkten 1985.
2023-3 Sandhamn. Strindbergsgården interiör år 1985 .
2023-4
2024-1
2024-2 Vid Vargstenarna.
2024-3 Korpberget vid Brevik år 1985.
2024-4
2025-1 Britt-Mari Ohlsson vid Korpberg på Brevik år 1985.
2025-2 Kantor Rudolf Nylow.
2025-3 Arbetarringens medaljong.
2025-4 Kyrkoherde Sven Robert Hellkvist, Värmdö.
2026-1 Kyrkoherde Hellkvist, Värmdö. Fru Lilly Hellkvist.
2026-2 Fru Hellkvist och kyrkoherde Hellkvist.
2026-3 Konstnär Stig Eriksson Hemmesta.
2026-4 Brandbil nr 412, Stegvagn 1982.
2027-1 Signe Pettersson.
2027-2 Skogsarbetaren Johan Valfrid Nordström.
2028-1 Tingshuset vid Värmdö kyrka.
2028-2 Sunds gård 1877. Flygeln från 1700-talet revs 1895.
2028-3 Fru Rut Tillberg
2028-4 Sven Löfbom med fru Gärda.
2029-1 Erik Hjalmar Johansson.
2029-2 Fru Elin Bonnevier.
2029-3 Valter Krasse i Skärgårdsmuseet.
2029-4 Tullvaktmästare Ragnar Lindström, Ingarö.
2030-1 John Karlsson, Säby.
2030-2 Erik och Emmy Pettersson, född Vickberg, Runmarö.
2030-3 Fru Anna Ulrika Eklund, Ingarö. Kommunalt anlitad, grundare av syföreningen Enkronan.
2030-4 Marianne Larsson, ordf. i fören. ”Enkronan”, Ingarö.
2031-1 Världsmästare i orientering Björn Nordin.
2031-2 Svensk mästare i orientering Göran Andersson.
2031-3 Inga-Lill Karlsson i Värmdödräkten.
2031-4
2032-1
2032-2
2032-3 Ulla och Lasse Bergman utanför Värmdö Byggentreprenad.
2032-4 Djurö kyrka. Återinvigning 7/8 1983 300 år.
2033-1 Fiskaren m.m. Bror Öhman, Hasselkobben.
2032-2 Viken nedanför Norrviks by. Foto frän Öster •
2032-3
2032-4
2034-1
2034-2 Squashklubben år 1981. Namn se förteckning.
2034-3 Christer Olburs, Stavsnäs, fiskodlare år 1985.
2032-4
2035-1 Torpet Lugnet vid Skeviksvägen.
2035-2 Jenny och Einar Nystrom.
2035-3 Jenny och Einar Nyström med Johan Valfrid, Signe och Julia Nordström.
2035-4 Jenny och Einar Nyström med Johan Valfrid, Julia Augusta, Signe Nordström.
2036-1
2036-2 Arbetslag på tryckeriet.
2036-3 Axel Undén.
2036-4 C.D. Bäckström.
2037-1
2037-2
2037-3
2037-4
2038-1
2038-2 Parianmakare Harald Brink o. Gottfrid Pettersson.
2038-3
2039-1 Fru Hulda Pettersson.
2039-2 Carl Cederströms begravning år 1918.
2039-3 Blockgjutare Eskil Pettersson.
2039-4 Johan Valfrid Nordström.
2040-1 Värmdö Kommunalhus.
2040-2 Värmdö Klockargård på 1940-talet.
2040-3 Anna Josefina Petterssson (Britt-Marie Ohlsson:s farmor).
2040-4 Angbåten Umpestride afgår från Räntmästartrappan till Skuru. Hjulångaren Gustafsberg. Teckn C.G. Enslen 1856.
2041-2 Doktor Rönnqvist med fru på Korsö under 1870-tslet.
2041-1 Fäströmmen, Stavsnäs. Foto: Andreas Hasselgren.
2041-3 Nils von Lantungshausen von Höpken.
2041-4 Norra Lagnö gård, Haglunds arkiv.
2042-1 O.J. Haglund med familj. Haglunds arkiv.Sittande fr.v. Fru Augusta, byggm. O.J. Haglund, Dottern Anna. Stående: Edla, Lina, med blivande maken Viktor Schantz, Sigrid och Hugo.
2042-2 Haglunds hantverkare under renovering på Hildegård.Från vänster: okänd trädg.dräng, Alfred Risberg,okänd, Albert Johansson, okänd, okänd, Axel Nilsson, okänd. Sittande Gustav Johansson , son till Albert.
2042-3 Fiskeläget vid Kihl från 1867.
2042-4 Ängsslåtter på Långviksskär. Axel Sjöberg.
2043-1
2043-2 Flertalet av skärgårdsborna var bönder. och levde på små tegar och fiske.
2043-3 Skärgårdsslåtter.
2043-4 Höet fraktas hem.
2044-1
2044-2
2044-3
2044-4
2045-1
2045-2
2045-3 Knapens hål, vaktstugan år 1946.
2045-4 Knapenshål, vaktstugan år 1946, vedbod och VC år 1946.
2046-1 Boda. Den gamla verkstaden på berget.
2046-2 Den gamla logen vid Boda.
2046-3 Framför Thure Ultins hus. Fr.v. Filip, Josef,Bernhadina. Karl och Johan Ultin.
2046-4 Boda brygga år 1951.
2047-1 Tillhör Sunds gård. Foto: Klemings atelier. Namn okända.
2047-2 Tillhör Sunds gård. Foto: Klemings atelier. Namn okända.
2047-3 Ångfartyget ”Engelsberg”. Foto Klemmings Atelier.
2048-1 Inspektor Jonsson med hästar. Sandviken 1904.
2048-2 Nassa skärgård. Flemings Atelier år 1903.
2048-3 Sandhamn med Tullhuset.
2048-4 Nassa skärgård. Foto: Flemings Atelier.
2049-1 Stora Nassa år 1903. Foto: Klemings Atelier.
2049-2 Elisabeth Nathansson med sonen Lennart år 1915.
2049-3 Ångfartyget Nero, Foto: Klemmings Atelier.Stockholm.
2049-4 Sunds gård. Foto: Klemings Atelier. (trol. Nassa).
2050-1 M/S ”Färdig” 1903. Foto: Klemmings Atelier.
2050-2 Tillhör Sund. Foto: Klemings Atelier.
2050-3 Stora Nassa. Foto: Flemings atelier, Stockholm.
2050-4 Stora Nassa. Foto: Flemmings atelier. Stockholm.
2051-1 Isak Brunström i Nassa skärgård. Klemings atelier.
2051-2 Fr. vänster: 3/ Robert Nathansson, 7/ Hugo Slöör.
2051-3 Paul Graf, Bengt Lindroth, Robert Nathansson, Isak Brunström, Conrad Carlström och Arvid Lindkvist.
2051-4 Fr. vänster: Robert Nathansson, Hugo Slöör, Gunnar Abrahamsson, Wilhelm Kleming, Bengt Lindroth.
2052-1 Från vänater: Dr. Levin, Robert Nathansson, ?, Isak Brunström, Conrad Karlström.
2052-2 Stora Nassa. Klemings atelier, Stockholm.
2052-3 Nassa skärgård. Foto: Klemmings atelier, Stockholm.
2052-4 ”Björnjakt” Adolf Lindroth; Ernst Thiel, Arvid Lundkvist.
2053-1 Från vänster: Robert Nathansson, Adolf Lindroth, Bengt Lindroth, ?, Arvid Lundkvist, Vilhelm Kleming Se förteckning.
2053-2 Nassa skärgård. Flemings atelier, Stockholm.
2053-3 Säl skjutes. Nassa skärgård. Klemings atelier, Sthlm.
5053-4 Nassa. Stående: Robert Nathansson, ?, Axel Klinkowström. Sittande: William Thomas och Levin ?.
2054-1 Isak Brunström.
2054-2 Efter sjöfågelsjakten. Nassa.
2054-3 Tre frusna män. John och Erik Nathansson samt Henry Kempt.
2054-4 Stora Nassa 1892. Runo Devin, Erik Nathansson och Hugo Levin.
2055-1 Interiör i jaktstuga. Nassa skärgård.
2055-2 Ångfartyget ”Engelsberg”. Foto Klemmings Atelier.
2055-3 Från vänster: Robert Nathansson, Hugo Slöör, Nils Abrahamsen, Vilhelm Kleming och Bengt Lindroth.
2055-4 Sunds gård. Namn okända.
2056-1 Sandhamn med ångaren ”Victoria”.
2056-2 Prästgården kusken Olsson.
2056-3 Jaktlag. Nr 5 fr.v. är Amerikanska ministern William Thomas.
2057-1 Västergården, Fågelbro, Sjöboden år 1902.
2057-2 Västergården, Fågelbro, Sjöboden år 1902.
2057-3 Fr, vänster: Nils Sjösten, Göte Tannsjö, Erik Pettersson, skymd, Kurt Andersson, Reinard Lindström. Ar 1928.
2058-1 Bodaviken.
2058-2 M/S ? vid Boda brygga.
2058-3 Utsikt över Bodaviken.
2058-4 Värmdö kyrka.
2059-1 Värmdö. Motiv från Lagnö.
2059-2 Värmdö kyrkplats med den gamla landsvägen.
2059-3 Värmdö. Motiv från Lagnö.
2059-4 Överby. Parti av Vindö.
2060-1 Värmdö. Överby hamn.
2060-2 Värmdö Aborrkrokens brygga.
2060-3 Vindö strömmar.
2060-4 Kalvö fyr.
2061-1 Karlsvik, Värmdöviken.
2061-2 Almagrundets fyrskepp.
2061-3 Almagrundets fyrskepp.
2061-4 Grönskärs fyr.
2062-1
2062-2 Sandhamn, utkiken.
2062-3 Huvudskärs lotsbåt vid Tullhuset år 1961.
2062-4 Sandhamn.
2063-1 Sandhamn.
2063-2 Sandhamn.
2063-3
2063-4 Nya Skurubron.
2064-1 Skuru bro (högbron)
2064-2 Wärmdö kyrkskola.
2064-3 Boda, fyren. Ångaren Mc Cormack (med last av badkarspresser?).
2064-4 Elgöfjärden, Djurö.
2065-1 Djurö, Fladen.
2065-2 Boda.
2065-3
2065-4 Viks gård.
2066-1 Skägga skola år 1930.
2066-2 Grindstugan vid Värmdö kyrka.
2066-3 Vägen vid Värmdö kyrka byggdes 1935. I mitten Axel Vibom.
2067-1 Nennes tavla nr 156 ”Rådalen”.
2067-2 Nennes tavla nr 157 ”Vombfjärden”.
2068-1 Nennes tavla nr 164 ”Bodaviken”.
2068-2 Nennes tavla nr 165 ”Skärgård 2”.
2068-3 Nenne.
2069-1
2069-2
2069-3
2069-4 Nennes tavla nr nr 166 ”Från Skägga”.
2070-1
2070-2
2070-3
2070-4
2071-1 Nennes tavla nr nr 161 ”Sjöbod vid Boda”.
2071-2
2071-3
2071-4 Disagården, friluftsmuséum för uppländsk allmogekultur.
2072-1 Nennes tavla nr 67 ”Rosornas stad, Visby”.
2072-2 Nennes tavla nr 160 ”Mörtnäs gård 2”.
2072-3 Nennes tavla nr 159 ”Mörtnäs gård 1”.
2072-4 Nennes tavla nr 158 ”Edö”.
2073-1 Nennes tavla nr 67 ”Rosornas stad”.
2074-1 Sunds gård 1891. Fest på Sund. Foto Jenny Nyström Stopendal.
2074-2 Fru Elisabeth Nathansson med sonen Robert.
2075-1 Isak Brunströms hus i Berg på Möja.
2075-2 Jaktstuga på Stora Nassa.
2075-3 Jaktstuga på Stora Nassa.
2075-4 Isak Brunström.
2076-1 Efter sjöfåge1jakten. Namn se förteckning.
2076-2 Sigvard Lönnkvist, Strömma.
2076-3 Röda kors-kretsen, Stromma.
2076-4 Algot Pettersson (Sigvard Lönnkvists morbror) i hatt och vit krage.
2077-1
2077-3 Trädgårdsmästarbostaden Fågelbro gård. Ludvig Johansson.
2077-4 Johan Lindgren, Malmstugan, Fågelbro m fru Maria.
2078-1
2078-4 Axel Lönnkvist, Strömma.
2079-1 Bergåsa. Axel Lönnkvist kom till Bergåsa 1947
2079-2 Lilla Lotta Johansson, Fågelbro omkring år 1930.
2079-3 Cedermans hus.
2079-4 Musik i Fågelbro trädgård.Folke Lindströmå och Reinart Lindström.
2080-1 Vinterfiske. Sixten o Sigurd Lonnkvist på Malmafladen.
2080-2 Personal i Fågelbro trädgård 1927. Namn se förteckning.
2080-3 Taklagsöl år 1931 på Strömmadalsvägen, Cedermans.
2080-4 Brand vid Fågelbro gård år 1927 (?)
2081-1
2081-2 Sigvard Lönnkvist år 1930 med bil.
2081-3 Sigvard Lönnkvists bil 1930. obs. snökedjor reservhjul.
2081-4 Sigvard Lönnkvist år 1931. Vretslogen i bakgrunden.
2082-1
2082-2 Branden i Fågelbro stall år 1927.
2082-3 Blixten antände Fågelbro stall (garage) år 1927(?).
2082-4 Olivehill, Fågelbrolandet på 1920-talet.
2083-1
2083-2
2083-3
2083-4
2084-1 Västergården, Fågelbro år 1902.
2085-1
2086-1
2086-2
2087-1
2087-2
2087-3
2087-4 Sandhamn. Telegrafholmen och Lökholmen år 1963.
2088-1 Sandhamn. Västern år 1963.
2088-2 Sandhamn år 1963.
2088-3 Strindbergsgården Sandhamn omkring år 1963.
2088-4 Stafsnäs, Vinterhamnen.
2089-1 Stafsnäs, Sommarhamnen.
2089-2 Vindö skola.
2089-3
2089-4
2090-1
2090-2
2090-3
2090-4
2091-1
2091-2
2091-3
2091-4
2092-1
2092-2
2092-3
2092-4
2093-1
2093-2
2093-3
2093-4
2094-1
2094-2
2094-3
2094-4
2095-1 Karl Leonard Theel.
2095-2 Karl Leonard Theel.
2095-3
2096-1 Djuröbron med sista färjan i maj 1962.
2096-2
2096-3
2097-1 Djuröbron.
2097-2 Djuröbron.
2097-3 Djuröbron.
2097-4 Utsikt från Djuröbron.
2098-1 Utsikt från Djuröbron.
2098-2 Neptunigaffel vid Djuröbron.
2098-3
2098-4
2099-1
2099-2
2099-3
2099-4
2100-1 M/S ”Storskär”. Foto: Gunnar Hedman år 1962.
2100-2 Express II Foto: Gunnar Hedman år 1963.
2100-3 M/S ”Viktoria”.
2100-4 Gamla Östanvid, Nämdö.
2101-1 Västanvik, Nämdö.
2101-2 Söderby, Runmarö.
2101-3 Styrsvik, Runmarö.
2101-4 Utsikt från Telegrafberget, Runmarö.
2102-1 Långvik, Runmarö.
2102-2 Kanalen, Runmarö.
2102-3 Utsikt från Betanias sommarhem.
2102-4 Båtviken vid Betanias sommarhem, Boda.
2103-1
2103-2
2103-3 Boda, Hemviken.
2104-4 Spannen till Djuröbron reses 1960.
2105-1 Spannen till Djuröbron reses 1960.
2105-2 Spannen till Djuröbron reses 1960.
2105-3 Klockaren på Ornö. Kantor Filip Olsson
2105-4 Filip Olsson med sonen utanför Klockargården på Ornö.
2106-1
2106-2
2106-3
2106-4
2107-1
2107-2
2107-3
2107-4
2108-1 Värmdö kyrka år 1959.
2108-2 Värmdö kyrka år 1959.
2108-3 Birgit Blomqvist, Boda.
2108-4 Prästgården, Djurö 1963.
2109-1
2109-2
2109-3
2109-4
2110-1
2110-2
2110-3
2110-4
2111-1
2111-2
2111-3
2111-4
2112-1 Dagmar, Maria, Wilhelm Odelberg, okänd. Foto 11/9 1892.
2112-2 Hund vid Farsta.
2112-3 Foto den 2/8 1890.
2112-4 Farsta gårds hundar.
2113-1 Farsta den 29/8 1891. Nr 5 är brukspatron Wilhelm Odelberg.
2113-2 Foto den 2/8 1894.
2113-3 Oxtransport vid Farsta den 19/8 1892.
2113-4 Den första vattenkvarnen byggd 1839, brandförsäkrad 1856.
2114-1 Farsta badhus den 26/8 1892.
2114-2 Ladugården vid Farsta byggd 1892 Wilhelm Odelberg med häst.
2114-3 Höladan vid Farsta den 19/6 1892.
2114-4 Den gamla ladugården byggd 1855 foto 13/11 1893.
2115-1 Den gamla ladugården foto 13/6 1893.
2115-2 Farsta den 12/6 1891, Damen till höger är Hilma Odelberg.
2116-1 Ombyggnad av Farsta slott, foto den 16/10 1894.
2116-2 Farsta slott den 4/5 1891.
2116-3 Ombyggnad av Farsta slott, foto den 16/10 1894.
2117-1 Ombyggnaden av Farsta slott, foto den 16/10 1894.
2117-2 Farsta slott, foto den 15/8 1899.
2117-3 Farsta slott, foto den 19/7 1899.
2117-4 Gula byggningen och fabriken troligen 1889.
2118-1 Porslinsfabriken.
2118-2 Hamnen med gamla Packboden. Foto 1870-talet.
2118-3 Gamla Slamhusgatan transport av krossten med oxar, jan 1892.
2118-4 Slamhusgatan t.v. G:la verkstaden t.h. G:la slamhuset.
2119-1 Kajen med packhuset och M/S Wärmdö Foto:Barlow 1870.
2119-2 Hönshuset vid Farsta. Uppg. V. Odelberg.
2119-3 Läggning av rör i Slamhusgatan.
2119-4 Kontorsgården med gamla el.ugnarnas hus senare. 1895.
2120-1 Gamla vattenkvarnsbyggningen. 1888. Georg Barlow.
2120-2 Gamla Slamhusgatan med äkta rågodssorteringen t.v. och Gamla verkstaden. Foto: Georg Barlow 1889.
2120-3 Målarsalarna och äkta rågodsugnarna t.v.
2120-4 Älta rågodsugnarna och sorteringen.
2121-1 Gamla slamhuset med pump och lerbassänger.
2121-2 Handtryckmaskin.
2121-3 Svarvare.
2121-4 Massakran.
2122-1 Kollergångar.
2122-2 Massakvarnar.
2122-3 Kvarnen på Kvarnberget.
2122-4 Marieberg, prästgården i Gustavsberg.
2123-1
2123-2 Ingarögatan.
2123-3 Gustavsbergs kyrka.
2123-4 Interiör av kyrkan med Odelbergs läktare till höger.
2124-1 Fabriken med segelfartyg i viken.
2124-2 Farstaviken och fabriken.
2124-3 Gamla kontoret och segelfartyg.
2124-4 Vagnshästarna med kusken Andersson hästarna ”Nord” och ”Södern” år 1890.
2125-1 Bennich till med Maria Bennich och häst.
2125-2 Kurvan vid Loviseberg.
2125-3 Gamla Stallet
2125-4 Gamla Stallet och ladugården.
2126-1 Farsta stall.
2126-2 Farsta Brohål, berget vid Loviseberg.
2126-3 Farsta Brohål, södra landfästet skymtar.
2127-1 Täcka Udden.(Obs. bryggan för färjan).Huset brann 8/3 1990.
2127-2 Vid Farsta brohål T.h. syns väderkvarnen på Kvarnberget.
2127-3 Interiör av Farsta slott på Wi1helm Odelbergs tid.
2127-4 Interiör av Farsta slott på Wi1helm Odelbergs tid.
2128-1 Farsta slott.
2128-2 Apotekare Per Harald Johansson.
2128-3 Doktor Carl Henrik Benckert.
2128-4 Doktor Leonard Schlegel. Provinsialläkare 1880-1891.
2129-1 Doktor Bror Fristedt läkare i Gustavsberg 1892-1895.
2129-2 Apotekare Knut Magnus Sjöberg åren 1889-1901.
2129-3 Apotekare Axel Murray. Medikamentförrådet i Gustavsberg.
2129-4 Konstnären Herman Neujd.
2130-1 Doktor Konstantin Brandberg.
2130-2
2130-3
2130-4
2131-1
2131-2
2131-3
2131-4
2132-1 Ösby å. I bakgrunden Kapellslätten.Klubbparken t.v.
2132-2 Emil Vallin. Förman vid SPF:s ugnar.
2132-3 Kommunalkamrer Volmar Fagergren.
2132-4 Första veteranfesten på Farstavik den 15/12 1945. Namn se förteckning.
2133-1 Selma Lowndes.
2133-2 Anhild Karlsson.</a<
2133-3
Augusta Fröberg.
2133-4 Modellör Konrad Strömberg.
2134-1 Georgina Olsson.
2134-2 Oscar Severin.
2134-3 Parianmakare Knut Andersson.
2134-4 Ester Vadström.
2135-1 Emy Andersson var gift med Törner A.
2135-2 Fritz Larsson och ?
2135-3 Alma Godhe.
2136 -1
2136-2
2136-3
2137-1
2137-2 Kolviken, Boda år 1988. Foto: L.Backman.
2137-3 Kolviken, Boda år 1988. Foto: L.Backman.
2137-4
2138-1
2138-2
2138-3
2138-4
2139-1 Källargrunden till Krogen ”Tratten” v. Ängsviken 1988.
2139-2
2139-3 Lennart Säfström vid Gillestenarna.
2139-4 Lennart Säfström vid Gillestenarna.
2140-1 Patrik Selestads konfirmation.
2140-2 Patrik Selestads konfirmation.
2140-3
2140-4
2141-1 Oskar Severin.
2141-2 Karl Severin.
2141-3 Arbetslag på experimentverkstaden år 1951.
2141-4
2142-1 Samuel Svensson med bröder. Erik, Samuel, Rickard och Sven.
2142-2 Elisabet Eulalia Rhut Svensson. (Syster till Samuel).
2142-3 Familjen Anders Petter Svensson. Rickard, Tilda, Erik, Sven, Matidla, Asta, Lisa, Samuel Svensson.
2142-4 Missionshuset sett från väster.
2143-1 Samuel och Sven Svensson.
2143-2 Erik, Samuel och Rickard Svensson.
2143-3 Samuel o. Ellen Svensson i Södra Kullen 1 rum.
2143-4 Sven Svensson bror till Samuel.
2144-1 Lisa Svensson dotter till Anders Petter Svensson.
2144-2 Erik Svensson son till Anders Petter Svensson.
2144-3 Per Albert Gustavson var svärfar till ”Berben” Betsede.
2144-4 Marta Trybohm.
2145-1 Ellen Svenssons mor Ellen Trybohm.
2145-2 Maja Svensson dotter t. Samuel och Ellen Svensson.
2145-3 Samuel Svensson som militär.
2145-4 Maria och Ellen Trybohm (g.m Samuel Svensson), Elene Granberg Kjellgren och Frans Trybohm.
2146-1 Utflykt med Missionsförsamlingen. (Namn Se fört.).
2146-2 Missionsförsamlingens musik omkr 1930. Emil, Sven och Einar Löfdahl, Elvy Löfdahl, Axel Vadström, Ragnar Johansson.
2146-3 Bertil Karlsson, Sven Pettersson Sven Löfdal.
2146-4 Karl och Hulda Öberg. Båtarnas lastchef.
2147-1 Elma Kjellgren.
2147-2 Förman Oskar Severin.
2147-3 Lastningschef Karl Öberg m. fru Hulda.
2147-4 Johan Alfred Löfdahl kom till Aspvik 1903. Foto 1921. Han hade då grisar.
2148-1
2148-2
2148-3 Världsfredsmissionen 10-års kongress 1929. Baptistkapellet.
2148-4 Pojkarna Löfdahl. Från vänster Emil, Einar, Johan, Alfred, Eskil, Sven.
2149-1 Sven Löfdahl med cellon.
2149-2 Sven Löfdahl var svarvare och instruktör på fabriken.
2149-3 Sven Löfdahl på Vedskutan ”Thyra” av Länna år 1929.
2149-4 Sven Löfdahl på Vedskutan ”Thyra” av Länna år 1929.
2150-1 Sven Löfdahl på Vedskutan ”Thyra” av Länna år 1929.
2150-2 Familjen Anders Pettersson. Namn se förteckning.
2151-1
2151-2
2152-1
2152-2
2152-3
2152-4
2153-1
2153-2
2153-3
2153-4
2155-1 Avlastninosplats för klövjehäst, Noroe.
2155-2 Fäbod.
2155-3 Guiden.
2155-4 På fäboden.
2156-1
2156-2
2156-3
2156-4 Guiden på fäboden öppnar grinden.
2154-1
2154-2
2154-3
2154-4
2157-1
2158-1
2158-2
2158-3 Hos Sveinlerum i Oslo.
2159-1 Gyllenfors.
2159-2
2159-3
2159-4
2160-1
2160-2
2161-1
2161-2
2161-3
2161-4
2162-1
2162-2
2162-3 Hemmesta centrum. Nytt affärshus bygges 8/7 1988. Foto: L.Backman.
2162-4 Affärshuset i Hemmesta ”Hemmesta Torg” 8/7 1988. Foto: L.Backman.
2163-1
2163-2
2163-3
2163-4
2164-1 Mörtnäs, Mellangården o. Ustergården på 1890-talet.
2164-2 Frans Dahlberg, Mörtnäs, passerar nuv. Rogestavägen.
2164-3 Maria Pettersson var gift med. Hjalmar Pettersson.
2164-4 Karl August Karlsson, Ålstäket.
2165-1 Lennart Pettersson, Hemmesta.
2165-2 Tore Karlsson som flottist.
2165-3 Gösta Bohm den 2/10 1947.
2165-4 Karl August Karlsson Ålstäket
2166-1 Carl Axel Zetterberg, Mörtnäs. år 1895.
2166-2 Arbetslag på Älggården då den byggdes. Namn se förteckn.
2166-3
2166-4
2167-1 Tyra Pettersson, Kulan. Foto omkring år 1900.
2167-2 Fritiof Zetterberg och Karl Dahlberg omkr år 1900.
2167-3 Vera Bergman, Herrvik. Foto omkr 1910.
2167-4 Grossh. Ernst Carl Bäcker. Mörtnäs. Mörtnäs 1/3-del.
2168-1 Linnea Carlsson, Norrnäs. Foto på 1910-talet.
2168-2 Bror Janscon Näverängen. Foto omkring 1905.
2168-3 Anna Hedin Sandviken. Foto omkring 1910.
2168-4 Karl Sjöström, Fruvik. Foto omkring 1900.
2169-1 Jan Westerlund bror till Gertrud Nyström.
2169-2
2169-3 Tore Karlsson och Stefan Hamilton
2169-4 Bautastenen vid Ålstäket.
2170-1 Väderkvarnen vid ?
2170-2
2170-3
2171-1 Karin Karlsson född Pettersson.
2171-2
2171-3
2171-4
2172-1 Karin Karlsson. Foto Jenny Nyström.
2172-2 Arbetslag i Farsta trädgård. Namn se förteckning.
2172-3 Arbetslag i Farsta trädgård 1925. Namn se förteckning.
2172-4 Bengt och Karin Pettersson. Foto Jenny Nyström.
2173-1 Lennart Nelsson
2173-2 Albert Nelsson, lantarbetare.
2173-3 Fru Elisabet Nelsson.
2173-4 Albert Nelsson.
2174-1 Gustavsbergs kyrka.
2174-2
2174-3 Utsikt över Fruvik. Kolviks ångbåtsbrygga.
2174-4 Ingarö kyrka.
2175-1
2175-2 M/S Gustavsberg IV vid Gammeludden.
2175-3
2175-4
2176-1
2176-2
2176-3 Arbetslag i packboden år 1915.
2176-4 Deltagare i fackföreningensmöte på Värdshuset år 1934. Namn se förteckning.
2177-1
2177-2 Bandylag
2177-3 Klubbens styrelse år ?, namn se förteckning
2177-4 Oscar Andersson avtackas vid sin pension. Namn se förteckning.
2178-1 Folk i Skeviksgatan 1. Uppifrån från vänster: Tull Per Andersson, Erik Lindell, Aldor Olsson, Hildur Lindell, Gerda Olsson, Mina Andersson, m fl.
2178-2 Greta-Kullan (syster till Harald Persvret)
2178-3 Skolklass. Anna Rockberg. (Med Elly).
2178-4
2179-1 Skolklass utanför Värmdö kyrka.
2179-2 Mörtnäs by på 1890-talet.
2179-3 Doktor Hjalmar Olson.
2180-1 Karl Albert Gustavsson ”Borgmästarn” bodde Höjden.
2180-2 Herr Gustav Viström med fru och ?
2181-1
2181-2
2181-3
2181-4 Kyrkoherde Theodor Norman, Gustavsberg.
2182-1 Per Velin med fru Anna.
2182-2 Släkten Samuel Svensson. Namn se förteckning.
2182-3 Gustavsbergspojkar som militärer.
2182-4
2183-1
2183-2 Erik, Asta och Tilda Svensson gift Österberg.
2183-3
2183-4
2184-1 Väderkvarnen vid Älvsala.
2184-2 Albert Nelsson.
2184-3 Affärschef i Domus Per Albin Nyberg.
2184-4 Lilla Mölnvik med Ludvig Vesterlund.
2185-1 Lilla Mölnvik. Oscar Akerlund, Ludvig Vesterlund, Gertrud Nyström och Signe Åkerlund.
2185-2 Lilla Mölnvik.
2185-3 Ludvig och Matilda Vesterlund, Lilla Mölnvik 1930-talet.
2185-4 Fest på Klubben. Namn se förteckning.
2186-1 Utanför Lilla Mölnvik år 1922. Namn se förteckning.
2186-2 Elisabeth (Lisa) o. Anna Nyström vid Idas kafe 1922.
2186-3
2186-4 Lars-Erik o. Anna Nyström med barnen Judit g.m G. Bengtsson, Josef, Anton o. Annie (gift m. Erik Stoor).
2187-1 Torpet Andersdal år 1915.
2187-2 Lilla Mölnvik år 1925.
2187-3 Lilla Mölnvik, med Carl Magnus o. Charlotta Vesterlund.
2187-4 Gertrud, Edvin o. Lilly Vesterlund. Lilla Mölnvik.
2188-1 Signe, Mölnvik.
2188-2 Lars-Erik o. Anna Nyström med sonen Erik.
2188-3 Anton Nyström gift med Gertrud f. Vesterlund.
2188-4 Fest i Kullen år 1920. Namn se förteckning.
2189-1 Beatelund, Fåfängans bankettsal.
2189-2 Beatelund, vardagsrummet m Fransk spis.
2189-3 Beatelund, hallen m. karolinska skogstapeter.
2189-4 Ludvig Vesterlund, Mölnvik. Löfbom (Svens far till höger.)
2190-1 Karta over Fågelbrolandet.
2190-2 Bagarmästare Gustav Lindström, Gustavsberg.
2190-3 Karta över Vaxholmsområdet.
2190-4 Karta över Farsta -Ingarö området.
2191-1 Karta över Ljusterö-området.
2191-2 Karta över Runmarö-området.
2191-3 Karta över Nämdö-området.
2191-4 Karta över Värmdö -Ingarö.
2192-1 Karta över Stockholm -Värmdö.
2192-2 Karta över Vaxholm -Värmdö.
2192-3 Beatelund, år 1966.
2192-4 Interiör av Lilla biblioteket.Plafond Johan Sylvius.
2193-1 Beatelund, matsalen. ljuskrona från 1726.
2193-2 Beatelund, stora rummet. Taket från omkring 1730.
2193-3 Beatelund, kavaljersflygeln. golvuret sign. Hans Wessman.
2193-4 Beatelund, salongen. Dorröverstycke av Taraval.
2194-1 Beatelund, gustavianska träsniderier på dörrarna.
2194-2 Beatelund, biblioteket i Fåfängan ritad av Ragnar Hjort.
2194-3 Skeviks gård år 1946.
2194-4 Skeviks gård statbyggningen år 1946
2195-1 Skeviks gård år 1946.
2195-2 Skeviks gård tvättstugan år 1946.
2195-3 Skeviks gård härbre år 1946.
2195-4 Skeviks gård fårhuset år 1946.
2196-1 Skeviks gård svinhuset år 1946.
2196-2 Skeviks gård skjul år 1946.
2196-3 Skeviks gård lada byggd år 1906. Foto: år 1946.
2196-4 Skeviks gård ladugården år 1946.
2197-1 Skeviks gård vedbod år 1946.
2197-2 Skeviks gård vedbod år 1946.
2197-3 Skeviks gård stallet år 1946.
2197-4 Skeviks gård toalett år 1946.
2198-1 Karta över Hemmestaomrädet.
2198-2 Karta över Ålstäket.
2198-3 Karta över Nolsund-Herrviksområdet
2198-4 Karta över Angsvik-Hemmestaområdet.
2199-1 Karta över Saltarö-Tuna.
2199-2 Karta över Tuna-Brevik.
2199-3 Karta över Skärmarö-Alvsala.
2200-1 Inger Isdahl.
2200-2 Herman Fall.
2200-3 Lisa Fall och ?.
2200-4 Oskar Fall.
2201-1 Herman Fall.
2201-2 Ester Fall född Backman.
2201-3 Karl Backman.
2201-4 Karl Backman.
2202-1 Karl Backman.
2202-2 Hildegard Backman.
2202-3 Lennart Backmans farmor Maria Christina Karlsson född Johannesdotter.
2202-4 Ester Fall.
2203-1 Inger Isdahl.
2203-2 Görgen Isdahl.
2203-3 Görgen Isdahl.
2203-4 Mikael Isdahl.
2204-1 Göran Fall.
2204-2 Christer Fall.
2204-3 Jan-Ola Fall.
2204-4 Leif Isdahl.
2205-1 Fest utanför Lilla Mölnvik.
2205-2 Matilda och Ludvig Vesterlund. Lilla Mölnvik.
2205-3 Gertrud Nyström.
2205-4 Lilly Box född Vesterlund. Gift med Knut Box.
2206-1 Lilla Mölnvik. 1/ ?, 2/ ?, 3/Oscar Lundin, 4/Gerda Vadström, 5/Anton Nyström 6/Annie o Erik Stor, G.Nyström.
2206-2 Gertrud Nyström med barnen Gudrun och Torbjörn.
2206-3 Torbjörn, Gudrun och ? utanför Idas cafe i Grisslinge.
2206-4 Kvarnån vid Mölnviks kvarn.
2207-1 Skeviks gård efter branden i maj 1954.
2207-2 Skeviks gård efter branden i maj 1954.
2207-3 August Johanssons familj Från vänster: Sigfrid Järvall Edit (Lorang), Augusta Charlotta f. Lennström ,John August, Signe (Björkman).
2207-4 Einar Björkman far till Axel Björkman m.fl.
2208-1 Tallriksformare Einar Björkman gift m Signe Maria f. Johansson.
2208-2
2208-3 Mariagatan. Lilly Danielsson, Alice Björkman, Sigrid Björkman, Astrid Björkman, Hilma Pettersson,Elsa Jonsson.
2208-4 Manskören under ledning av Olle Jonsson vid repetition 1953. namn se förteckning.
2209-1 Anna-Lisa o. Harald Liberg vid Lilla Mölnvik.
2209-2 Inger Isdahl
2210-1
2210-2 Aina Lindahl.
2210-3 Lars Snickares namnteckning i Värmdö kyrka.
2210-4 Lars Snickares målade signatur på St. Olofsskåpet.
2211-1 Släde med oxar vintertid till Stockholm. Se fört.
2211-2 Brudpare Elis Magnusson och Anna Söderström nov 1924.
2211-3 Torpet Victorsberg. Här föddes Elis Magnusson.
2211-4 Elis Magnusson år 1988.
2212-1 Elis Magnussons hus i Näset som han byggde. Foto 1928.
2212-2 Elis Magnussons hus i Nolsund. Foto 1988.
2212-3
2212-4 Baracken (Oscarsro) efter branden 1961.
2213-1 Truck vid taxistationen med busshållplatsen vid Bleksäng.
2213-2 Värmdövägen vid Strandvik med muren.
2213-3 Nore, Runmarö. Emy o. Erik Pettersson.(Strindberg 1889.)
2213-4 Haldo Livs på ?
2214-1
2214-2 Statarlänga vid Fågelbro gård 8/6 1986.
2214-3 Omklädningspaviljong på Ekvallen.
2214-4 Mariagatan 12, färghandeln. Omkring 1980.
2215-1 Torsby gård år 1890.
2215-2 Typografernas gästrum och kägelbana.
2215-3 Torsby holme. Svin och kviga vid slakthuset.
2215-4
2216-1
2216-2 Förteckning över båtsmän.
2216-3 Förteckning över båtsmän.
2216-4 Foder i mässhake. Djurö kyrka.
2217-1 Djurö kyrka. Tavla ”Herdarnas tillbedjan”.
2217-2 Djurö krka ”Kristus visas för fo1ket”.
2217-3 Sunds gård. Notdragning.
2217-4 Sunds gård. Samuel Karlsson, m.fl. Se förteckning.
2218-1 Sunds gård. Namn se förteckning.
2218-2 Motorbåt vid Stafsnäs. Foto troligen på 1910-talet.
2218-3 På trädgårdstrappan till Sund, barn. Se förteckning.
2218-4 Bad vid Sund.
2219-1
2219-2
2219-3
2219-4
2220-1 Målning av ”Målar-Pelle”,Mörtnäs. Sand 1astas i grustaget.
2220-2 Målning av ”Målar-Pelle”,Mörtnäs. Mörtnäs gård.
2220-3 Målning av ”Målar-Pelle”,Mörtnäs. Mörtnäs gård.
2220-4 Målning av ”Målar-Pelle”,Mörtnäs. Harjakt.
2221-1 Målning av ”Målar-Pelle”,Mörtnäs. Tegelbruket, Ålstäket.
2221-2 Målning av ”Målar-Pelle”, Seglare.
2221-3 Målning av ”Målar-Pelle”,Mörtnäs. Zetterbergska gården.
2222-1 Nennes tavla nr 172 ”Norrtelje”.
2222-2 Nennes tavla nr 171. ”Kannängen, Kalvsvik”
2222-3 Nennes tavla nr 170. ”Tviklova fyr”.
2222-4 Tavla målad av Pelle Jonsson, Mörtnäs.
2223-l St. Olovs dröm. Detalj av målning på St. Olovsskåpet.
2223-2 St. Olofsskåpet.
2223-3 St. Olofsskåpet.
2223-4 St. Olofsskåpet.
2224-1 St. Olofsskåpet i Värmdö kyrka.
2224-2
2224-3
2224-4
2225-1 Nennes tavla nr 172 ”Norrtelje”.
2225-2 Nennes tavla nr 172 ”Täppan, Våmbfjärden”.
2226-1
2226-2
2227-1
2227-2
2227-3
2227-4
2228-1 Nennes tavla nr 169. ”Sommar i Roslagen”.
2228-2 Nennes tavla nr 168. ”Alrotsvägen 1, Strömma”.
2229-1
2229-2
2229-3 Gudrun Gröndahl vid Viks Golfbana.
2230-1
2230-2
2230-3
2230-4
2231-1 Lennart och Nenne Backman vid Blomkvists koloni.
2231-2
2231-3
2231-4
2232-1
2232-2
2232-3
2232-4
2233-1
2233-2
2233-3
2233-4
2234-1 lngegärd Eriksson dotter till August Eriksson.
2234-2 Gertrud Nyström.
2234-3 Doris Nyström född Andersson g.m. Torbjörn Nyström.
2235-1 Torbjörn Nyström.
2235-2 Ruth Björkman g.m. Axel Björkman.
2235-3 Alice M. Björkman g.m. Nils Spångberg, Vikdalen.
2235-4 Sigrid E. Björkman g.m. Arne Widman, Saltsjöbaden.
2236-1 Gudrun Björkman född Nyström g.m. Sven Björkman.
2236-2 Albin Olofsson, Arne Andersson, Sven Jonasson, Axel Björkman.
2236-3 Ragnar och Ebba Björnbom f. Jonsson.
2236-4 Signe M. Björkman f. Johansson g.m. Einar Björkman.
2237-1 Bertil Hellberg med fru Anna född Pohl.
2237-2 Gustavsbergs manskör 25 år 1958. Dirigenter: Namn se register.
2237-3 Karl Backman dirigerar manskören i Bergasalen.
2237-4 Ester Fall och Karl Backman 19/3 1958 i Bergasalen.
2238-1 Gudrun Björkman född Nyström g.m. Sven Björkman.
2238-2 Interiör Lilla Mölnvik år 1974.
2238-3 Interiör Lilla Mölnvik år 1974.
2238-4 Interiör Lilla Mölnvik år 1974.
2239-1 Interiör Lilla Mölnvik år 1974.
2239-2 Interiör Lilla Mölnvik år 1974.
2239-3 Farstasundsbron invigdes den 21 nov. 1985.
2239-4 Farstasundsbron invigdes den 21 nov. 1985
2240-1
2240-2 Sven Björkman, son till Einar Björkman.
2240-3 Axel Gustaf Einar Björkman, far till Einar Björkman
2240-4 Skidtävling, skolbarn vid gamla kyrkan Ekedal.
2241-1 Utsikt från kyrktornet mot Ekedalsvägen.
2241-2 Ekedalsvägen och Stockholmsvägen.
2241-3 Fabriken.
2241-4 Kattholmen på 1920-talet.
2242-1 Inloppet till Gustavsberg.
2242-2 Farsta slott.
2242-3 Konsumettan och Bleket vid kyrkan.
2242-4 Värdshuset och Stenhusen år 1900. ”Draken” ägare Bergman.
2243-1 Lilla Mölnvik.
2243-2 Lilla Mölnvik med bryggan.
2243-3 Barnteater på Klubben. Namn se förteckning.
2244-1
2244-2
2244-3
2245-1
2245-2
2245-3
2245-4
2246-1
2246-2
2246-3
2246-4
2247-1
2247-2
2247-3
2247-4
2248-1
2248-2
2248-3
2248-4
2249-1
2249-2
2249-3
2249-4
2250-1
2250-2
2251-1
2251-2
2252-1 Kyrkklocka 1 Gustavsbergs kyrka.
2252-2 Gunnar Florén.
2252-3 Gunnar Florén.
2253-1 Alice Pettersson som Häradsdomare.
2253-2 Villagatan och lngarögatan 1935. Obs fabrikens staket.
2253-3 Rallbanan (Trallbanevägen).
2253-4 Skyttepaviljongen vid Ingarögatan 1933.
2254-1 Fabriken sedd från Kyrkbron.
2254-2 Branden vid Skeviks gård i maj 1954.
2254-3 Ingarögatan.
2254-4 Skyttepavljongen vid Ingarögatan 1933.
2255-1 Gustavsbergs kyrka.
2255-2 Översvämning mellan Ingarögatan och Villagatan.
2255-3 Farstaviken sedd från Torget.
2255-4 Stockholmsvägen sedd från kyrktornet
2256-1 Skevikarna s.11 i deras stridsskrift mot Frimurarna.
2256-2 Skevikarna, titelsidan av deras trosbekännelse.
2256-3 Skevik troligen på 1800-talet.
2256-4 Utsikt mot Skevik troligen på 1800-talet.
2257-1 Skevikarna. De Heligas Almanach.
2257-2 Skeviks huvudbyggnad med del av trädgården.Troligen 1800-talet.
2257-3 Skrift. Skevikarna ur Cedersparres svar på kyrkans frågor.
2257-4 Stora Kovik. Bostadshuset byggt 1726.
2258-1 Gustavsbergs kyrka, sektionsritning mot väster.
2258-2 Gustavsbergs kyrka, grundplan.
2258-3 Gustavsbergs kyrka, sektionsritning mot öster.
2258-4 Gustavsbergs kyrka, den tidigare dopnischen med dopskål.
2259-1
2259-2
2259-3 Östra Ekedal, västra flygeln (boningshus).
2259-4 Östra Ekedals krog, foto år 1946.
2260-1 Östra Ekedal, vagnsskjul foto 1946.
2260-2 Östra Ekedal, båthus foto 1946.
2260-3 Östra Ekedal, hönshus foto 1946.
2260-4 Östra Ekedal, härbre foto 1946.
2261-1 Östra Ekedal, lada foto 1946.
2261-2 Anna Vesterbergs klass år ?
2261-3 Bagarns träsk med Ekensberg och Bolagsboden.
2262-1 Målar-Pelles tavla över Ålstäket.
2263-1 Målar-Pelles tavla över Ålstäket och tegelbruk Ålstäket.
2263-2 Futten vid Alstäkets tegelbruk.
2263-3 Futten vid Alstäkets tegelbruk.
2263-4 Här gick rallbana från lergroparna vid Viks nuvarande golfbana.
2264-1
2264-2 Milstenen vid Västra Ekedal. Foto: Nils Engström.
2264-3 Rester efter gammal båt vid Ålstäket.
2264-4 Transportvägen för lera till Tegelbruket.
2265-1 Milstenen vid ?
2265-2 Målning av Målar-Pelle.
2265-3 Målning av Målar-Pelle.
2266-1 Ritningar efter ruiner av hus och byggnader Fornlämningar.
2266-2 Ritningar efter ruiner av hus och byggnader Fornlämningar.
2266-3
2267-1
2267-2
2267-3 Gustavsbergs kyrka. Altartavla av Einar Forseth.
2267-4
2268-1 Stockholm
2268-2
2268-3
2269-4
2269-1 Evald Bodelsson, inköpschef.
2269-2 Off. vinterväg mellan Kalfsvik-Överby bryggor Se fört.
2269-3 Hemmesta herrgård med väderkvarnen.
2269-4 Karta över Värmdölandet.
2270-1 Karta över Värmdölandet norr.
2270-2 Karta över Värmdölandet nordväst.
2270-3 Karta över Värmdölandet.
2270-4 Karta över Värmdölandet.
2271-1 Karta över Värmdölandet.
2271-2 Karta över Värmdölandet.
2271-3 Karta över Värmdölandet.
2271-4 Väderkvarnen vid Danvikstull 1884 m. Värmdövägen.
2272-1 Värmdövägen vid Danvikstull, teckning av B. Hellström 1890.
2272-2 Karta över östra – söder av Stockholm år 1890.
2272-3 Karta över Södermalm 1890.
2272-4 Karta över östra Stockholm.
2273-1 Motiv från Lugnet vid Hammarbysjön 1891.
2273-2 Kvarnen vid ”Klippan” Danvikstull och kvarnen 1900.
2273-3 Kvarnen vid ”Klippan” Danvikstull och kvarnen 1900.
2273-4 Karta över Ormingelandet fr. 1640-talet.
2274-1 Altarduk målad på vägg i Boo kyrka av Olle Hjortsberg.
2274-2 Karta över Sickla, Järla, Dufnäs och Skuru år 1807.
2274-3 Karta över (Nacka) Svartlösa härad 1906. Detalj.
2274-4 Boo kyrka sedd från väster. Foto: W. Enklaar, Nacka.
2275-1 Johannes Blomkvist, Boda.
2275-2 Skeppsbrokajen, Stockholm.
2275-3 Utsikt över Danvikstull från öster sept 1882.
2275-4
2276-1
2276-2
2276-3 Skolklass.
2276-4 Runmarö. Vånö Strömmen.
2277-1 Styrsvik, Runmarö. Erik Mogrens hus. Foto: Gustav Blomberg 1930.
2277-2 Strömma bro år 1924.
2277-3 Strömma kanal år 1924.
2277-4 Sandhamn. Foto Gustav Blomberg.
2278-1 Sandhamn med Hotellet år 1924, Foto: Gustav Blomberg.
2278-2 Almagrundets fyrskepp år 1924. Foto:Gustav Blomberg.
2278-3 Familjen Sander sätter potatis vid Södersved.
2278-4 Familjen Sander sätter potatis vid Södersved.
2279-1 Vedsågning vid södra porten 1924. T.h. G. Blomberg.
2279-2 Familjen Dahlqvist lyssnar på radio.
2279-3 Femmastade segelfartyget ”General Serret”. Foto: Lars Vesterberg.
2279-4 Segelfartyget ”Abraham Rydberg” 1924. Foto: Lars Westerberg.
2280-1 Runmarö, Vånö kanal år 1925. Foto: Gustav Blomberg.
2280-2 Fyren Grönskär år 1925. Foto: Gustav Blomberg.
2280-3 Boda år 1925. Foto: Gustav Blomberg.
2280-4 Engelska verkstadens utflykt 1925.
2281-1
2281-2 Landstormen rycker in år 1914. Foto Gustav Blomberg.
2281-3 Landstormen. Bivack vid inryckningen 1914. Foto: Gustav Blomberg.
2281-4 Tältläger vid Landstormens inryckning 1914. Foto: Gustav Blomberg.
2282-1 Familjen Stålkrantz. Sittande: ?, Emma Stålkrantz, Sonja Stålkrantz (i knät), Hulda Blomberg. Stående: Albert Stålkrantz och Teodor Andersson Farsta.
2282-2 Johanna och Frans August Blomberg år 1918.
2282-3 Karl Dahlkvists bröllop. Namn se förteckning.
2282-4
2283-1
2283-2 Gunnar Ekberg, Gustav och Hulda Blomberg, Edla Ekberg.
2283-3 Fackföreningen Fabriks avd. 205:s styrelse.
2283-4 Kafferep i Haga Sittande: Josef, Iris och Elsa Ekberg, Anna ocn Albert Rickard Pettersson, maskinist. Stående: Börje Ekberg, ?, Ebba Ahlkvist, Edla Ekberg, Gunnar Ekberg.
2284-1 Kurs i navigation. Lärare ?
2284-2 Landsfiskal Georg Widgren
2284-3 Doktor Rettig. Provinsialläkare i Gustavsberg åren ?
2284-4 Doktor Rettig. Provinsialläkare i Gustavsberg åren ?
2285-1 Fru Emma Vilhelmina Northun g.m. Knut Northun.
2285-2 Fredrika Northun dotter till Knut Northun.
2285-3 Elisabeth Andersson, föreståndare Tingshuset i Värmdö 1864-72.
2285-4 Lärarinnan Bertha Halling. Gustavsberg.
2286-1 Lärarinnan på Svartsö Vilma Andersson.
2286-2 Johan Gustaf Wassmuth ägare till Vreta gård.
2286-3 Gustav Wahlberg.
2286-4 Elisabeth Theel. Foto år 1900.
2287-1 Värmdö Prästgård med Salomon Johan Kallberg och Hilda Amalia.
2287-2 Lärare från Värmdö år 1941 på Gällnö. Se förteckning.
2287-3 Kyrkliga syföreningen i Värmdö omkr. 1923 se fört.
2288-1
2288-2
2288-3 Prästgården i Värmdö med Prosten Kallberg och fru Hilde.
2288-4 Hilda Amalia Kallberg. g.m. kyrkoherde Kallberg.
2289-1
2289-2
2289-3
2289-4
2290-1
2290-2
2290-3
2290-4
2291-1 Wärmdö kyrka och tingshus. Foto: P.L. Quist 1890-talet.
2291-2
2291-3 Gamla tingsalen i Sockenstugan med kantor Rudolf Nylow.
2291-4
2292-1 Bron vid Strömma kanal, rullbron år 1884.
2292-2 Malma kvarn år 1881. Teckning av E. Heurlin.
2292-3 Värmdö sockenstuga.
2292-4 Värmdö sockenstuga.
2293-1 Invigning av Värmdö sockenstuga 29/4 1934. Sittande från vänster: 2/Rudolf Nylow, 5/Kyrkoherde Hjalmar Axel Stenberg. Stående: 2/Ture Andersson, 4 Axel Vibom 5/ se fört.
2293-2 Kantor Rudolf Nylow vid invigningen av sockenstugan 29/4 1934.
2293-3 Deltagare vid invigningen av Värmdö sockenstuga den 29 april 1934. Namn se forteckn1ng.
2293-4 Invigningen av Sockenstugan 29/4 1934, kl 1 e.m.
2294-1
2294-2
2294-3 Kyrkoherde Daniel August Zielfeldt kyrkoherde 1823-1857. Född 9/3 1789. Död 25/1 1857.
2294-4 Axel och Sally Rietz utanför gamla prästgården.
2295-1
2295-2 Kronolänsman Carl Johan Cederberg, Nyvarp.
2295-3 Kanslirådet Gustaf Adolf Bruncrona, Vik.
2295-4 Klockaren i Värmdö Per Erik Lindgren.
2296-1 Emma Bergström, hushållerska hos klockaren Erik Lindgren Värmdö.
2296-2 Fältmarskalk Eric Dahlberg, Siggesta 1625-1703.
2296-3
2296-4
2297-1
2297-2
2297-3
2298-1 Fältmarskalk Eric Dahlberg, Siggesta, (1625-1703).
2298-2 Begravningsfana över Göran Fleming, (1628-1667).
2299-1 Detalj av Flemingska sorgfanan.
2299-2 Slottet Tre Kronor i Göran Flemings begravningsfana.
2299-3 Begravningsfana över Isack Swinhufvud (1611-1666).
2299-4 Begravningsvapen Fleming. Foto år 1916.
2300-1 Begravningsvapen för friherre Carl Fleming 1689
2300-2 Begravningsvapen för Riksrådet Göran Fleming.Dod 1667. Huvudbaner.
2300-3 Fru Iris Ekman vid gravhög vid ?
2300-4
2301-1 Stenyxa funnen vid ?
2301-2 Spjutspets från 900-talet funnen vid ?
2301-3 Kyrkoherde Eva-Britt Löf-Hansson.
2301-4 Karta över Ösbydalen med de två första utbyggnads­etapperna.
2302-1 M/s Ramsmora-Djurö, Invigning 1938 med Gustavsbergs Blåsorkester.
2302-2 Invigning av färjan Ramsmora – Djurö i juni 1938.
2302-3 Invigning av färjeläget till Djurö.
2302-4 Invigning av Djurö färja i juni 1938.
2303-1 Kvarnen vid Danvikstullen med Saltsjöbanan. Foto: Oscar Heimer 1909.
2303-2 Danvikens kyrkogård Foto: Oscar Heimer 1901.
2303-3
2303-4
2304-1
2304-2
2304-3
2304-4
2305-1 Folkungagatan sedd från Danvikstull.
2305-2
2305-3
2305-4 Folkungagatan.
2306-2 Huset som låg backen där Tjärhovsgatan och Folkungagatan skildes åt.
2306-3
2306-4 Stora varvet vid Tegelviken.Ersta i bakgrunden.
2307-1 Interiör på Danvikens hospital. Oscar Heimer 5/6 1909.
2307-2 Kvarnen vid Danvikstull Barnängsbrygga år 1900
2307-3 Danvikstull från Vita Bergen. Foto: Oscar Heimer 1894.
2307-4 Barnängsbryggan vid kafé ”Nilla”. Foto:Oscar Heimer 1906.
2308-1 J. Boström (anfader enl. K.E Green).Foto: Mia Green.
2308-2 Maria Boström (anmoder enl. K.E Green). Foto: Mia Green.
2308-3 Robert Boström (1848-1911) Tog hand om K.F. Greens barn.
2309-1
2309-2
2309-3
2309-4 Karolina Vilhelmina Kock-Green (1838-1879).
2310-1 Jenny Maria Green (1863-1890) K. E. Greens moder.
2310-2 Jenny Maria Green (1863-1890) K. E. Greens moder.
2310-3 Elis Green var far till Karl Erik Green.
2310-4 Elis och Ingeborg Green med harnen. Namn se förteckning. Uno, Astrid, Karl Erik orh Sonja.
2311-1 Syskonen Green. sittande framför Sonja och Uno. Stående Karl Erik, Ingeborg och Astrid.
2311-2 Uno Green.
2311-3 Flickorna Green
2311-4
2312-1 Uno, Astrid orh Sonja Green
2312-2 Från vänster: Astrid, Karl Erik, Uno och Sonja Green
2312-3 Green
2312-4 Green
2313-1 Gustaf Vilhelm Green som militär. (1811-1877).
2313-2 B.U.Green 1869-1949) broder t. Elis Green.
2313-3 Ernst Green (1886-) Hulda Green 1892-
2313-4 Hulda Green
2314-1 Karl Erik Green, Grantomta som barn.
2314-2 Karl Erik Green, Grantomta som barn.
2314-3 Karl Erik Green
2314-4 Karl Erik Green Grantomta.
2315-1 Karl Erik Green på sin studentdan.
2315-2 Karl Erik Green som pojke.
2315-3 Släkten Green
2315-4 Elis Green
2316-1 Edvard Green bror till Elis Green, Foto: Blomquist, Luleå.
2316-2 Karl Erik Green på 1980-talet.
2316-3 Karl Dahlberg Snickare, Bäverängen ägde 1/3 mtl, Mörtnäs
2316-4 Bankir K.E Gren i båt vid Kolstroms bro.
2317-1
2317-2 Tvättstugan vid Bagarns träsk.
2317-3 Bankir Green med sin bil vid Grantomta.
2318-1 Wärmdö kyrka
2318-2 Vägen vid Wärmdö kyrka.
2318-3
2319-1
2319-2
2319-3 Mobiliseringen 1914.
2319-4 Mobiliseringen 1914.
2320-1 Militärer vid mobiliseringen under kriget år 1914.
2320-2 Militärer vid mobiliseringen under kriget år 1914.
2320-3 Grantomta Fruvik
2320-4 Ingeborg Green.
2321-1 Ingeborg Green.
2321-2 Ingeborg och Elis Green.
2321-3 M/S ”Tenö” vid Södra Blasieholmshamnen ca 1900.
2321-4 M/ S ”Tenö” vid Logårdstrappan. ca 1880. före omb.
2322-1 Skeppsbron med m/s Nya Sandhamn och Najaden.
2322-2 M/S ”Strömma Kanal” Foto 24/6 1889.
2322-3 Busen Beckman på Pontonbryggan 1909.
2322-4 M/s Strömma Kanal (II)Foto före skrotn. 1937.
2323-1 —–
2323-2 Det fridlysta vistet på Boda.
2323-3 Det fridlysta sjövistet vid Boda.
2323-4 Sjöberg på Möja och Gunnar Wahlberg.
2324-1 Djurö Kyrka 31/1 1989. Foto: L. Backman
2324-2
2324-3 Djurö kyrka. Fragment av fana.Nu på Statens hist. museum
2324-4 Votivskeppet ”Nordstiern” i Djurö kyrka.1706.
2325-1 Djurö kyrka.Votivskepp ”Nordstiern”. 1706.
2325-2 Djurö kyrka.Votivskepp ”Nordstiern”. 1706.
2325-3 Djurö kyrka.Votivskepp ”Nordstiern”. 1706.
2325-4 Oblatask och kyrkklockorna i Djurö kyrka.
2326-1 Djurö kyrka. Olja ”Herdarnas tillbedjan”
2326-2 Djurö kyrka ”Korsnedtagningen”Kopia av Rubens.
2326-3 Djurö kyrka troligen ”Roms brand”.
2326-4 Djurö kyrka.
2327-1 Klocktornet vid Djurö kyrka Foto år 1902.
2327-2 Klocktornet vid Djurö kyrka Foto år 1902.Foto: Nils Lagergren 1905.
2327-3 Djurö kyrka. Olja ”Kung Adolf Fredrik”.
2327-4 Djurö kyrka. Olja ”Lovisa Ulrika”
2328-1
2328-2 Djurö kyrka. Altaruppsats 1ika gammal,som kyrkan.
2328-3
2328-4 Djurö kyrka.
2329-1 Djurö kyrka.
2329-2 Altaret i Djurö kyrka
2329-3 Djurö kyrka.Målning på orgelläktaren
2329-4 Krusifix i Djurö kyrka
2330-1 Djurö kyrka. Olja ”Kristus visas för folket” 1685.
2330-2 Djurö kyrka. Olja komminister Erik Marberg 1759-1782
2330-3 Kalk och oblatask i Djurö kyrka från 1750.
2330-4 Ljusstake i Djurö kyrka från 1600-talet.
2331-1 Ljusstake fempipig av malm från 1700-talet i Djurö kyrka.
2331-2 Ljusstakar av försilvrat bleck 1600-talet
2331-3 Kollekthåv från 1700-talet.
2331-4 Kollekthåv från 1700-talet.
2332-1 Votivskepp ”Nordstiern” i Djurö kyrka.
2332-2 Djurö kyrka. Olja ”Kristus i bön”. Sent 1600-tal.
2332-3 Mässkrudar Djurö kyrka
2332-4 Dörrbeslag på Djurö kyrkas ytterdörr fr 1700-talet .
2333-1 Djurö kyrka, interiör.
2333-2 Ljusstake och vinkanna av tenn. Gjutenav J. Lemon 1840.
2333-3 Bokdyna 1700-tal. Silvermoire m.guld o silver.
2333-4 Bokdyna 1700-tal. Nu överklädd m. brun sammet
2334-1 Interiör Djurö kyrka.
2334-2 Interiör Djurö kyrka. Foto: före 1920.Kaminen bort 1933.
2334-3 Kyrkorgeln. Läktarbröst m framtagna bilder. Foto 1922.
2334-4 Djurö kyrka. Interiör
2335-1
2335-2 Nummertavla i Ojurö kyrka.
2335-3 Vinkanna av tenn.
2335-4 Kyrkoherde Edström ?. Djurö färja invigdes i juni 1938.
2336-1 Färjan Ramsmora-Djurö med Gustavsbergs blåsorkester vid invigningen
2336-2 Publik vid invigningen (I vit rock m. flöjt L. Backman).
2336-3 Färjeläget till Djurö färja i juni 1938.
2336-4 Färjeläget vid invigningen i juni 1938.
2337-1 Djurö färja inviges i Juni 1938.
2337-2 Djurö färja inviges i Juni 1938.
2337-3 Djurö färja iordningställes
2338-1 Publik vid invigningen vid invigningen av Djurö färja.
2338-2 Färjan Ramsmora-Djurö inviges i juni 1938.
2338-3 Djurö kyrka. Altaruppsats.
2339-1 Färjeläget iordningställes före invign.
2339-2 Gustaf Adolf Brunkrona på Vik.
2339-3 Carolina Bruncrona född Gyllenhammar. g.m Gustaf Adolf Bruncrona.
2339-4 Gustaf Adolf Bruncrona.
2340-1 Ryttmästare Gösta Bruncrona.
2340-2 Augusta Bruncrona född Bruncrona år 1835, 1913
2340-3 Ryttmästare Gösta Bruncrona född 1816, gift m Augusta B.
2340-4 Carolina Bruncrona g.m. Gustaf Adolv.
2341-1 Anna Ninna och Lotten Bruncrona Troligen år 1868.
2341-2 Mathilda Wahrberg f. Bruncrona.Faster t. Ninna Bruncrona.
2341-3 Kommendörkapten Wahrberg, g.m. Mathilda B.
2341-4 Fru Augusta Bruncrona.
2342-1
2342-2 Viks gård i juli 1920.Foto Ivar Akerfeldt.
2342-3 Hovpredikant Gösta Bruncrona. ..
2342-4 Kontraktsprosten Gösta Bruncrona, fodd 1863. (som ung). Viks gård. Gun Åkerfeldt, Emil Cederlöf, Gerd Cederlöf.
2343-1 Viks gård. Gun Åkerfeldt, Emil Cederlöf, Gerd Cederlöf.
2343-2 Viks gård. Gun Åkerfeldt, Emil Cederlöf, Gerd Cederlöf.
2343-3 Viks gård från norr.
2343-4 Viks gård från norr.
2344-1 Viks gård, interiör Stora salen.
2344-2 Viks gård, interiör, Blå förmaket.
2344-3 Viks gård, interiör salongen
2344-4
2345-1
2345-2 Ur filmen ”Ju1otta”
2345-3
2345-4
2346-1 Bild ur filmen ”Julotta”
2346-2
2346-3 Bild ur filmen ”Julotta”
2346-4
2347-1 Bild ur filmen ”Julotta”.
2347-2 Viks gård.
2347-3
2348-1 Viks gård, Mahognysoffan, tavla ”ett italienskt ruinland”
2348-2 Viks gård,Stol i gustaviansk stil
2348-3 Viks gård,Kabinettskåpet
2348-4 Viks gård,Vardagsrummet
2349-1 Viks gård,Chiffonieren i ljus mahogny.
2349-2 Viks gård,Sto1
2349-3 Viks gård,Tavla”gården Bringsarve” av David Ahlqvist.
2349-4 Viks gård,Tavla ”unge kyrka” av David Ahlqvist.
2350-1 Viks gård,Ahlqvists atelje.”
2350-2 Viks gård,Gerds sovrum.
2350-3 Viks gård,Gerds rum, byrån och toalettbord.
2350-4 Viks gård,Mitt rum. tavlorna: Karolina, Gerd
2351-1 Viks gård,Chiffonieren i mahogny .
2351-2 Viks gård,Spegelbordet
2351-3 Tavla av Kastellet Fredriksborg. Finns på Vijks gård.
2351-4 Viks gård. Tavla ”utsikt från Rindö m. Vaxholms kastell.
2352-1 Viks gård ”Landskap m. träddunge” av Majyot Mannheimer.
2352-2 Viks gård Sockerskål, gräddkanna och kaffekanna.
2352-3 Viks gård Fat och tallrikar ur ostindiska servisen.
2352-4 Viks gård Sockerskål med lock.
2353-1 Viks gård Ostindiska servisen i vitt o. blått.
2353-2 Viks gård Gustavsbergs-servisen.
2353-3 Viks gård Si1verskål.
2353-4 Viks gård Ljusstakar.
2354-1 Exlibris för e. Cederlöf Emil.
2354-2 Entredörren till Corps de Logi på Viks gård.
2354-3 Överstelöjtnant Axel Vibom
2354-4 Fru Tyra Vibom född Amundsson.
2355-1 Viks gård. Foto Roslin-Nordiska Museet.
2355-2
2355-3
2356-1
2356-2
2356-3 Norra flygeln (Åkerfeldts).
2357-1
2357-2 Södra flygeln (Rennerfeldts)Varmlandsstugan.
2357-3
2357-4 Viks gård, kake!ugn i salongen Corps de L.
2357-1 Gerds rum, Corps de L.
2358-1 Viks gård
2358-2 Viks gård
2358-3 Viks gård
2358-4 Viks gård
2359-1 Viks gård
2359-2 Viks gård
2359-3 Viks gård
2359-4 Viks gård
2360-1 Viks gård
2360-2 Viks gård, Kake!ugn i stora rummet n.b., Norra flygeln . östra gavelrummet 1 tr. Norra Magasinet, rivet omkring år 1960, Härbret. , Växthusen, växthusen. gård, Allén från sjön. ladugården, magasinet.
2360-3 Viks gård
2360-4 Viks gård Corps de Logiet.
2361-1
2361-2
2361-3
2361-4
2362-1
2362-2
2362-3
2362-4
2363-1
2363-2 flyglarna och uppfarten. entrén i nedre hallen. nedre hall en med dörren till Salongen. salongen mot Mais sovrum gården. Mais skrivrum. Herrummet. T.h. dörr till hallen mot hallen . Matsalen från hallen. Stora salen. T.h. dörr mot nedre hallen.
2363-3
2363-4
2364-1 Stora salen mot hallen. Stora salen mot blå förmaket. Matsalen.
2364-2 Sideboard i matsalen.
2364-3
2364-4
2365-1
2365-2
2366-1 Matsalen mot hallen. övre hallen, T.h. blick in i vardagsrummet. övre hallen, t .h. dörr till Lilla gästrummet. Vardagsrummet mot Gerds rum. Fallscolen.
2366-2 Kudde.
2366-3
2367-1 Gustavianska byrån. Dörröverstycke
2367-2
2367-3
2367-4 Sengustaviansk fåtölj. Möbler som ovan. Tavla ”Rebecka vid brunnen”.
2368-1
2368-2 Rococobyrån. Taburett, Gustaviansk i svart och guld.
2368-3
2368-4 Empirekandelabrarna. Tavla, ”Den gråtande dalkullan”.
2369-1
2369-2
2369-3 Blå förmaket, spegelbordet. Möbeln med Hall stämpel
2369-4
2370-1
2370-2
2370-3
2370-4 Mahogny-byrå. Pottskåp.Spinnrocken.Söderbergska släkttavlan.
2371-1
2371-2 Julie Maria Caroline ”Mommo Alma” Lohrman född Stange.
2371-3
2371-4 Stolar från Billsjö-Lisa. Barockstolen.
2372-1 Viks gård,
2372-2 Viks gård,
2372-3 Viks gård,
2372-4 Viks gård,
2373-1 Viks gård,
2373-2 Viks gård,
2373-3 Viks gård,
2373-4 Viks gård,
2374-1 Viks gård,
2374-2 Viks gård,
2374-3 Viks gård,
2374-4 Viks gård,
2375-1 Viks gård,
2375-2 Viks gård,
2375-3 Viks gård,
2376-1 Viks gård,
2376-2 Viks gård,
2376-3 Viks gård,
2377-1 Viks gård,
2377-2 Viks gård,
2377-3 Viks gård,
2377-4 Viks gård,
2378-1 Viks gård,
2378-2 Viks gård,
2378-3 Viks gård,
2378-4 Viks gård,
2379-1 Viks gård,
2379-2 Viks gård,
2379-3 Viks gård,
2379-4 Viks gård,
2380-1 Viks gård,
2380-2 Viks gård,
2380-3 Viks gård,
2381-1 Viks gård,
2381-2 Viks gård,
2381-3 Viks gård,
2381-4 Viks gård,
2382-1 Viks gård,
2382-2 Viks gård,
2382-3 Viks gård,
2382-4 Viks gård,
2383-1 Viks gård,
2383-2 Viks gård,
2383-3 Viks gård,
2383-4 Viks gård,
2384-1 Viks gård,
2384-2 Viks gård,
2384-3 Viks gård,
2384-4 Viks gård,
2385-1 Viks gård,
2385-2 Viks gård,
2385-3 Viks gård,
2386-1 Viks gård,
2386-2 Viks gård,
2386-3 Viks gård,
2387-1 Viks gård,
2387-2 Viks gård,
2387-3 Viks gård,
2387-4 Viks gård,
2388-1 Viks gård,
2388-2 Viks gård,
2388-3 Viks gård,
2388-4 Viks gård,
2389-1 Viks gård,
2388-2 Viks gård, Corps de logi från Floras kulle.
2388-3 Viks gård,
2388-4 Viks gård,
2390-1 Viks gård,
2390-2 Viks gård,
2390-3 Viks gård,
2390-4 Viks gård,
2391-1 Viks gård,
2391-2 Viks gård,
2391-3 Viks gård,
2391-4 Viks gård,
2392-1 Viks gård,
2392-2 Viks gård,
2392-3 Viks gård,
2392-4 Viks gård,
2393-1 Viks gård,
2393-2 Viks gård,
2393-3 Viks gård,
2393-4 Viks gård,
2394-1 Mjölnaren vid Malma kvarn Erik Mogren med sonen Jan.
2394-2 Vilan vid Ösby Träsk. Hulda, Gustav, Ester Blomberg.
2394-3 Ester Blomberg i dörren till Södra Portstugan.
2394-4
2395-1 Provinsialläkaren Knut Lindhé.
2395-2 Vid Södra Portstugan, Gustav o. Hulda Blomberg, Elsa Vadström, Ragnar Johansson, Greta o. Albert Vadström, Elsa Vadström i fönstret.
2395-3 Gustav Blombergs båt sjösättes namn se förteckning.
2396-1 Viks gård, tavla ”Landskap” av David Vinckeboons.
2396-2 Viks gård, sockerskål med lock.
2397-1 Viks gård, Fåtöljer i vitt och guld.
2397-2 Apoteket i centrumbyggnaden öppnade den 31/7 1967.
2397-3 Apoteket i Landstingshuset byggdes år 1985.
2397-4 Apotekare Siv Johansson.
2398-1 Apoteket i centrum. Namn se förteckning.
2398-2 Apoteket i centrum med Ligit Bergman.
2398-3 Apoteket i centrum med Valli Teglund.
2398-4 Apoteket i centrum med Anneli Immonen.
2399-1 Apoteket i Gustavsberg.
2399-2 Personal på apoteket med Ulla Hedberg.
2399-3 Apoteksförrådet på Runmarö år 1978.
2399-4 Apoteksförrådet på Runmarö år 1978.

2400-1 Apotekets personal med Anne-Marie Norberg
2400-2 Apotekets personal med Lovisa Apelbom
2400-3 Apotekets personal med Siv Johansson
2400-4 Apotekets personal med Kerstin Stoor
2401-1 Apotekets personal med Ligit Bergman
2401-2 Apotekets personal med Ann-Mari Carlberg (?)
2401-3 Apotekets personal med Annica Vesterberg
2401-4 Apotekets personal med kund
2402-1 Pokal Viks gård. ”Wibomska Silverbägaren”.
2402-2 Urna i trädgården vid Viks gård .
2402-3 Medaljong med bild och text av Axel Vibom inhuggen i berget på Viks gård.
2402-4 Kapten Erik Wästerberg På S/S Gustavsberg
2403-1 Kapten Erik Wästerberg På S/S Gustavsberg
2403-2 Fjärdingsman Oskar Söderberg.
2403-3 Fredrik Lundkvist.
2403-4 Nils Box.
2404-1 Fotografen Gustav Blomberg
2404-2 Henning Danielsson, författade bl a ”Vid Bagarns träsk”.
2404-3 Gustavsbergspojkar. Framför: Sigfrid Järvall, Verner Hultman, Edvin Johansson. ST: John Johansson, Carl Lorang.
2404-4 Gustavsbergspojkar: Herbert Fredblad och Karl Bergman.
2405-1 Gustavsbergspojkar: Gustaf Fröberg, Carl Pettersson.
2405-2 Gustavsbergspojkar: Martin Söderström, Sven Nilsson, Sven Jonasson, E.Lindal.
2405-3 Gustavsbergspojkar träff på Värdshuset 10 maj 1951. Namn se förteckning.
2406-1 Viks gård. Vijks-koppen.
2406-2 Viks gård. Vijks-koppen.
2406-3 Centrum innan Läkarhuset var byggt.
2407-1 Utsikt från apoteket i Centrumhuset.
2407-2 Apoteket i Landstingshuset med Jane Österman.
2407-3 Apoteket i Landstingshuset med Annica Westerberg, Kerstin Stoor.
2407-4 Apoteket i Landstingshuset med Birgitta Blomberg
2408-1 Apoteket i Landstingshuset med Gerd Fredriksson och Birgitta Blomberg
2408-2 Vilan vid Ösby träsk Gustav,Hulda,Ester Blomberg.
2408-3 Hildur Mogren, Styrsvik, Runmarö.
2408-4 Gustavsbergpojkar. Fredrik Lundkvist, Georg Box, Nils Box, Oscar Söderberg, GustavBlomberg, Oscar Vadström,Gerhard Säfström
2409-1
2409-2
2409-3 Båtar vid Skuru flottbro.
2409-4 Den höga muren vid Strandvik.
2410-1 Polisstationen på Ekedalsvägen.
2410-2 Milstenen vid Västra Ekedal Text se förteckning.
2410-3 Milstenen vid Kils gård ”1 3/4” nedanför backen.
2410-4 Fruviks brygga med ”Tor I”.
2411-1 Sadelmakare Gustav Lindström, Fruvik m fru och dotter Margit
2411-2 Frans Persson, Haghulta m. fru och dottern Elin.
2411-3 Skolklass.
2411-4 Skolklass.
2412-1 Skolklass.
2412-2 Skolklass.
2412-3 Skolklass.
2412-4 Skolklass.
2413-1 Strandvik
2413-2 Danvikstull med Saltsjöbanan år 1896.Järnv.bron.
2413-3 Stadsgården
2413-4
2414-1 Vid Sickla bro år 1965 m bilkö. Kön kunde stå till Gustavsberg.
2414-2 Industrilokalerna på Värmdövägen 86 skall rivas.
2414-3
2414-4 Danvikstull nya bron färdig år 1956.
2414-2
2415-1 Nya Danviksbron byggdes år 1956
2415-2 Danviksbron byggdes år 1926.
2415-3 Danviksbro år 1988.
2416-1 Nennes tavla nr 179 ”Skärgårdsblommor”.
2416-2 Nennes tavla nr 180.”Sommar vid havet”.
2417-1 Nennes tavla nr 178 ”Kalvsvik”
2417-2 Nennes tavla nr 177 ”Förmansbostaden i Fågelbro.
2417-3 Flicka. Målning av Finsk konstnär.
2417-4 Nennes tavla nr 180. ”Sommar vid havet”

2418-1 Nennes tavla nr 178 ”Kalvsvik”
2418-2 Nennes tavla nr 179″Skärgårdsblommor”
2418-3 Nennes tavla nr 177 ”Förmansbostaden i Fågelbro”.
2418-4 Flicka målad av finsk konstnär.
2419-1 Målning av I.A. Ring.
2419-2 Målning av Erik Weringskiöld.
2419-3 Målning av Anders Zorn.
2420-1 Boo kyrka
2420-2 Nennes tavla nr 181. ”Norrlandsvy”
2420-3 Nennes tavla nr 182. ”Höst vid Värmdö kyrka”.
2421-1 Katten
2421-2 Katten
2421-3
2421-4
2422-1 Templet Sirius omkring 1889. Namn se förteckning.
2422-2 Templet Sirius omkring 1889. Namn se förteckning.
2422-3 Elsa Sten, dotter till Emil Gustav Sten
2423-1 Runmarö. Troligen Hans Öhlins båtsmanstorp, Södersunda.
2423-2 Kalvsvik, Samuel Sundbergs hus.
2423-3 Kalvsvik, Samuel Sundbergs hus.
2423-4 Fru Astrid Neuman född Svensson, g.m. Gustav N.
2424-1 Farstavik med ankhuset vid Pinnbron.
2424-2 Karl och Signe Dahlkvist bröllopskort.
2424-3 Seglaren ”Hoppet” av Häverö på Nordsjön. Foto:Erik Westerberg.
2424-4 August Victor Sundberg, Boda.
2425-1 Ingarögatan sedd från vägen vid Sodra Portstugan.
2425-2 M/S Serla.
2425-3 Muren vid Stenhuset Farstaviken.
2425-4 Slussen
2426-1
2426-2
2426-3 Emil Persson, Gustav Blomberg, John Karlsson, Edla Nykvist (mormor), Victor Karlsson-Nyström, Elin Karlsson.
2426-4 Hulda Blomberg
2427-1 Ösby å den 23 april 1922.
2427-2 Ösby å den 23 april 1922.
2427-3 M/S ”Strömma Kanal april år 1898.
2427-4 Värdshuset, Stjärnan och väderkvarnen.
2428-1 Statbyggningen och Ekensberg.
2428-2 Runmarö, Solberga gård omkr. 1928.
2428-3
2428-4 Demonstrationståg vid Gamla Epidemisjukhuset. Vägen till Södra portstugan syns.
2429-1 Kö till G-båtarna på Skeppsbron år 1926.
2429-2 Farstaviken
2429-3 M/S Tor II
2429-4 Tor VII
2430-1 Klippning av får på Runmarö. Amalia Mogren 1928. Foto: Gustav Blomberg.
2430-2
2430-3 Runmarö. Vånö kanal år 1927. Foto Gustav Blomberg.
2430-4 Runmarö, Solberga ladugård och loge omkr 1928.
2431-1 Runmarö, Solberga Sjöboden 1928. F. Gustav Blomberg.
2431-2 Runmarö, Solberga sedd fr. landsidan.
2431-3 Solberga, Runmarö 1928 Sjögrens hus. Foto: Gustav Blomberg.
2432-1 Styrsvik, Runmarö år 1928. Amalia Mogren. Foto:Gustav Blomberg.
2432-2 Runmarö, Solberga Slåtter 1928. Foto: Gustav Blomberg.
2432-3 Runmarö, Solberga Sjögrens fisknät torkas.
2433-1 Skurubron omkring år 1988.
2433-2 Kullen. Vägen från Portstugan till Ingarövägen och Kullen.
2433-3
2433-4
2434-1 Milstenen i Björknäs.
2434-2 Milstenen vid Björknäs, utanför el.affären ”1/4”.
2434-3 Myrsjöskolan.
2434-4 Östra Stäket. Foto Hilding Engströmer 1946.
2435-1 Östra Stäket byggt år 1884. Foto Hilding Engströmer.
2435-2 Östra Stäket byggt år 1946. Foto Hilding Engströmer.
2435-3 Östra Stäket badhuset Foto Hilding Engströmer.
2435-4 Kyrkoherde Teodor Norman, Gustavsberg år 1926.
2436-1 Kyrkoherde Teodor Norman, Gustavsberg år 1926.
2436-2 Fru Lilly Karlsson gift med August Karlsson.
2436-3 Fröken Gertrud Palme. Postföreståndarinna
2436-4 E. W. Persson med fru
2437-1 Fru Ida Lundin.
2437-2 Kyrkoherde Teodor Norman med fru.
2437-3 Porslinsmålare Evaldin Pettersson. ”Målar-Pelle”
2437-4 Hedvig Olsson (Badhedda). Foto år 1919
2438-1 Familjen Eriksson (Moss-Erik). Stående från v: August, Ingegärd, Karl Eriksson. Sittande: Fru Ann-Charlotta, Dagmar Eriksson o. Alfred Leonard (Moss-Erik).
2438-2 Familjen Gustsvsson: Greta , far Robert, Astrid fru Sara , Sven och Gustav.
2438-3 Oskar Andersson, systern, Gustav Blomberg, fru Ekberg, Gunnar Ekberg och Frits Andersson.
2438-4 Karl Geschwindts familj. Fr. v: Birgit, fru Lilly , ?, Karl, Hjördis och ?
2439-1 Harald Brink
2439-2 John Lindholm.
2439-3 Per Lundin.
2439-4 Telefonstationen i Grindstugatan Fröken Alva Svan, (står bredvid) Foto år 1932.
2440-1 Släkten C F Jarl i Villagatan. se förteckning
2440-2 Plåt-Jannea familj: Stående fr.v : Edvin, Sonja,Rosa, Teodor och Linus. Sittande: Vilhelms mor Amanda och Villy.
2440-3 Skomakare Oscar Hagberg.
2440-4 Telefonstationsföreståndare Maria Tibbelin.
2441-1 Telefonstationen i Grindstugatan Maria Tibbelin 1939.
2441-2 Vega och Nils Johansson.
2442-1 Vägen mellan Södra Portstugan och Farsta stall 1/1 1927.
2442-2
2442-3 Malma kvarn omkring år 1922.
2442-4
2443-1 Malma kvarn omkring år 1922.
2443-2 Runmarö. Telegrafberget år 1922.
2443-3 Runmarö. Telegrafberget år 1922.
2443-4 Runmarö, Solberga omkr 1922.
2444-1 Runmarö, Solberga omkr 1922.
2444-2 Runmarö, Solberga omkr 1922.
2444-3
2444-4
2445-1
2445-2 Smörasken. Fredriksborg
2445-3 Grönskärs fyr år 1922. Foto: Gustav Blomberg
2445-4
2446-1
2446-2
2446-3
2446-4
2447-1
2447-2
2447-3
2447-4
2448-1
2448-2
2448-3
2448-4
2449-1
2449-2
2449-3 Utloppet från Bagarns träsk. Muren vid kyrkan. Foto: Gustav Blomberg 1922.
2449-4 Utsikt över Farstaviken 1922. Foto: Gustav Blomberg.
2450-1 Utrustning av båt vid Ekedalsland.
2450-2 Sparkstöttingstävling på Farstaviken 1920. Foto: Gustav Blomberg.
2450-3
2450-4
2451-1
2451-2 Flyttbar bro över ångbåtsrännan utanför Boda.
2451-3 Runmarö.Ullklippning 1927.Amalia Mogren.Hulda Blomberg.
2452-1 Interiör på Gransäter år 1988, Västra Ekedal.
2453-1 Interiör på Böttigers hus Gransäter år 1988.
2453-2 Interiör på Böttigers hus Gransäter år 1988.
2453-3 Exteriör på Böttigers hus Gransäter år 1988.
2453-4 Exteriör på Böttigers hus Gransäter år 1988.
2454-1
2454-2 Djurö kyrka. 1 februari 1989.
2455-1 Milsten vid
2456-1 Runmarö Solberga.Sjöboden 11/7 1928. Foto:Gustav Blomberg.
2456-3 1928. -”
2456-4 Interiör av sjöboden. G. Blomberg 1928.
2457-1 Runmarö, Solberga 1927. Ullklippning. Foto: G. Blomberg
2457-2 Arbetslag på porslinsverkstaden 9/7 1917.
2457-3 Arbetslag på porslinsverkstaden år 1919.
2457-4 1920.
2458-1 Verkstadspersonal på utflykt 1927.
2459-1 Fotbollsslag Formare – Springpojkar 1933.
2459-2 Clary Lindbergs klass i Lagnö skola 193x
2459-3 Kamratträff, Lagnö skola den 26 april 1985.
2459-4 Teater i Lagnö skola år 1929.”Prinsessan Törnrosa”
2460-1 Gymnastikuppvisning i Lagnö skola 1934.
2460-2 L-skola ”Flickförbundet ”Friska viljor” på cykel
2460-3 Lagnö skola ”Friska viljor.
2460-4 Nybörjare i Lagnö skola 1928. Arne Holmqvist, Knut Lönnberg, Märta Englund, Clary Lindberg, Arne Fritzell ,Bertil
2461-1 Lärarinnan Clary Lindberg, Lagnö skola Pettersson.
2461-2 Besök vid Lagnö skola av en ko. Vill ha vatten.
2461-3
2461-4 Lagnö skola
2462-1
2462-2 Clary Lindbergs klass 1936-1937.
2462-3 Lärare i Ekedalsskolan år 1948. Namn se förteckning.
2462-4 Clary Lindholms klass år 1948 i Ekedalsskolan.
2463-1 Läraren Enoc Görfeldt, Gustavsberg.
2463-2
2463-3 Clary Lindbergs klass 2,4 och 6 1930, Lagnö skola.
2463-4 Klassmöte 2/1 1971. Höst-t. 1946 – v.t. 1948.
2464-1 Magister och kantor Gösta Borg.
2464-2 Lärare Stig Munknäs (Magnusson).
2464-3 Lärarinnan Vera Ljungberg, Gustavsberg.
2464-4 Lärarinnan Märta Görfeldt, Gustavsberg.
2465-1 Lärarinnan Inga-Britt Jonsson, Gustavsberg.
2465-2 Lärarinnan Clary Lindholm.
2466-1 Skolklasslärare i Gustavsberg. Namn se förteckning.
2466-2 Skolklasslärare i Gustavsberg med lärarinnan Clary Lindholm.
2466-3 Kopparmora, Delförst. av P.L. Quist 2467.
2467-1 Wärmdö kyrka på 1890-talet. Foto P.L. Quist.
2467-2 Kalvsvik. Foto: P.L. Quist på 1890-talet
2467-3 Kvarnen vid ?
2467-4 Kopparmora på 1890-talet. Foto: P.L. Quist.
2468-1 Kopparmora.Delförstoring av P.L. Quists foto 1890-talet.
2468-2
2468-3 Kopparmora. Delförstoring av P.L.Quists foto 1890
2468-4
2469-1
2469-2 Haghulta, Fruvik.
2469-3
2469-4 Lärarinnan Ellen Theodorsson, Gustavsberg.
2470-1 Rektor Fritz Berg Gustavsberg.
2470-2 Rektor Vilhelm Gezelius.
2470-3 Lärarinnan Sonja Öhlund, Gustavsberg.
2470-4 Gösta Borg Anna Rockberg, Gustavsberg.
2471-1 Lärare Harald Teodorsson, Gustavsberg.
2471-2 Lärarinnan Greta Westerberg.
2471-3 Lärarinnan Lisbeth Eskils, Gustavsberg.
2471-4 Lärarinnan Birgitta Karlsson, Gustavsberg.
2472-1 Sjögrens hästar på Solberga, Runmarö
2472-2
2472-3 Lärarinnan Ester Berg, Gustavsberg.
2472-4 Lärarinnan Clary Lindholm.7A
2473-1 Karta över Danvikstull se förteckning.
2473-2
2473-3
2473-4 Karta över Danvikstull år 1989.
2474-1 Arbetslag då Skurubron byggdes Foto: H.W. Skarin 1915.
2474-2 Skurusundet
2474-3 Spannen till Nya Skurubron bogseras till Skuru.
2474-4 Flottbron och Skurubron bygges
2475-1 Ställningarna rives vid Skurubron
2475-2 Brospannen reses på Nya Skurubron
2475-3 Brospannen på plats
2476-1 Lärarinnorna Greta Vesterberg och Judit Holmgren.
2476-2 Lärarinnan Anna Västerberg.
2477-1 Socialdemokrater år ?, Främre raden: ?, Georg Lundgren, ?. Mellanraden: Hildur Hansson, Svea Israelsson, Erik Nilsson, Astrid Nilsson, Aina Magnusson, Bakre raden: Greta Floren, Gunnar Andersson, Alice Pettersson, f. Floren Gunnar Lindal, Anton Andersson, Gunnar Floren: Clary Lindholm, Harald Lindholm, ?.
2477-2
2477-3 Kedjebacken vid Lugnet. Här fanns ej Bäckstigen eller Thun-Ollevägen.
2477-4 Thun-Ollevägen bygges år 1949.
2478-1 Orienteringstävling.
2478-2 Britta och Lars, barn till veterinär Kinnemark.
2478-3 Interiör i Boo kyrka koret.
2478-4 Kedjebacken vid Lugnet. Vägen till Domus fanns ej.
2479-1 Clary Lindholms dotter Kerstin.
2479-2 Fredriksborg.
2479-3 Konsumpersonal 1932. Namn se neg. 2480.
2479-4
2480-1 Konsumpersonal i ”1-an” år 1933. Se förteckning.
2480-2 Konsumpersonal. Från vänster: Forslund, Sigvard Eklund, Yngve Brodén, ?, Harald Lindholm, Nils Vesterlund, Evert Forslund, Ake Nordkvist och ?
2480-3 Konsumpersonal i ”1-an” år 1933. Fr.v.: 1 ?, 2/ Yngve Forslund, 3/ Sigvard Eklund, 4/ ?, 5/ Danielsson 6/ Harald Lindholm 7/Evert Forslund.
2480-4 Manskören repeterar år 1944. Se förteckning.
2481-1 Kommunalfullmäktige år 1928. Namn se forteckn1ng.
2481-2 Konsum och Bleket Demonstration 1932. Bleket ej flyttat.
2481-1
2481-3 M/S Gustavsberg IV sågas till Stockholm år 1904.
2481-4 Kedjebacken ner mot Mörkdalsgärdet.
2482-1 Runda huset, Kommunalkontor
2482-2 Clary och Harald Lindholm.
2482-3
2482-4
2483-1
2483-2 Brandchef Lars Ahlstrand
2483-3 Vice brandchef Per Olov Persson
2483-4 Brandchef Lars Ahlstrand
2484-1 Stafsnäs missionshus, Sommarhamn. Byggt år 1878.
2484-3
2484-4 Originalritningen till den kyrka som nu är Nämdö kyrkoruin.
2485-1 Nämdö missionshus – Zionsborg byggdes 1897.
2485-2 Missionshuset (fr 1980 ”Tallåskyrkan”) 1988.
2485-3 Ritskolan och Baptistkapellet i Gustavsberg 1988.
2485-4 Hyddan 1989 .
2486-1 Myrsjön, Boo. Foto L. Backman 1989.
2487-1 Myrsjön, Boo. Foto L. Backman 1989.
2487-2 Myrsjön, Boo. Foto L. Backman 1989.
2487-3 Myrsjön, Boo. Foto L. Backman 1989.
2487-4 Kvarnsjön i Orminge
2488-1 Myrsjön i Boo. Foto L. Backman 1989.
2488-2 Fredriksborg 12 maj 1989. Foto: Eli Backman.
2488-3 Fredriksborg 12 maj 1989. Foto: Eli Backman.
2488-4
2489-1
2489-2
2489-3 Sirkka Hamilton och Nenne Backman
2489-4 Keram. verkst. nedanför kyrkan 7/5 1989. F.L.Backman.
2490-1 Stefan Hamilton, Mörtnäs.
2490-2 Nenne Backman o. Stefan Hamilton vid härbret 7/5 1989.
2490-3 Härbret vid Värmdö kyrka 7/5 1989. Foto: L. Backman.
2491-1
2491-2
2491-3 Milstenen vid Myrsjöskolan. F: L.Backman 12/5 1989.
2492-1 Milstenen vid Myrsjöskolan ”Uprest av Vermdö Skeppslag”
2492-2 Milstenen vid Myrsjöskolan. Foto 12/5 1989 L. Backman.
2493-1
2493-2 Västra Ekedal. Foto: 20/5 1989 Lennart Backman.
2494-1 Dr Gunnar Björk med fru Margareta vid Västra Ekedal.
2494-2 Målning, Västra Ekedal
2494-3 Interiör kakelugn. Foto: L.Backman 20/5 1989.
2494-4 Kakelugn.
2495-1 Västra Ekedal, interiör i västra flygeln. Foto:L.Backman.20/5 1989.
2495-2 Västra Ekedal, interiör i västra flygeln. Foto:L.Backman.20/5 1989.
2495-3 Västra flygelbyggnaden­ Foto: 20/5 1989 L.Backman.
2495-4 Östra flygelbyggnaden Foto: 20/5 1989 L.Backman.
2496-1 Västra Ekedal Gransäter. Foto: 20/5 1989 L.Backman.
2496-2 Vastra Ekedal, Ängsskär den 20/5 1989. F. L.Bn.
2496-4
2496-3 Västra Ekedal, lekstugan. Foto: L.Bn 20/5 1989.
2497-1 Västra Ekedal, Gransäter interiör. Foto: 20/5 1989 L. Backman.
2497-2 Västra Ekedal,Professor Lars Erik Böttiger 20/5 1989.
2497-3
2497-4 Gransäter, V.Ekedal, interiör. Foto: 20/5 1989 L. Backman.
2498-1 Västra Ekedal den 20/5 1989. F. L.Backman.
2498-2 Professor Böttiger, Gransäter i samtal med Lennart Karlsson.
2498-3 Västra Ekedal utsikt från Gransäter den 20/5 1989. F. L.Backman.
2498-4 Interiör i Gransäter.
2499-1 Trädgården vid Blåbärsvägen 7, Hemmesta
2499-2 Trädgården vid Blåbärsvägen 7, Hemmesta
2499-3 Trädgården vid Blåbärsvägen 7, Hemmesta
2499-4
2500-1 Kommunalhuset i Skogsbo 21/5 1989
2500-2 Ägarna av Ösbytorp Kaj Gunnel 21/5 1989.
2500-3 Ösby torp bygges till 21/5 1989. Foto: L.Bn.
2500-4 Ösby torp den 21/5 1989. Foto L. Backman
2501-1 Gustavsbergs Glasmästeri, Skogbo Foto: L.Bn 21/5 1989
2501-2 AB Maskinexports hus vid Skogsbo den 21/5 1989.
2501-3 Ösbydalen den 21/5 1989, Ösby Grind.
2501-4 Ösbydalen den 21/5 1989, Ösby Grind.
2502-1 Kullen den 21/5 1989. Foto: Lennart Backman.
2502-2 Kullen den 21/5 1989. Foto: Lennart Backman.
2502-3 Skogsbo med kommunalhuset 21/5 1989. Foto: Lennart Backman.
2503-1 Farstaborgs idrottsplats.
2504-1 Västra Ekedal
2504-2 Västra Ekedal
2505-1 Missionsförbundets sångare (se fört).
2505-2 Missionsförbundets sångare omkring 1910.
2505-3 Skolklass 1920. Anna Vesterberg.
2505-4 Skolklass 1920. Anna Vesterberg.
2506-1 Erik Norberg.
2506-2 Skolkort från 1897.
2506-3 Skolkort från 1895.
2506-4 Västra Ekedal på Otto Frankes tid (1899-1936).
2507-1 Västra Ekedal
2507-2 Västra Ekedal trädgården Otto Frankes tid 1899-1936)
2507-3 Västra Ekedal på Otto Frankes tid (1899-1936).
2507-4 Västra Ekedal på Otto Frankes tid (1899-1936).
2508-1 Västra Ekedal på Otto Frankes tid (1899-1936).
2508-2 Västra Ekedal interiör på Otto Frankes tid (1899-1936).
2508-3 Västra Ekedal på Otto Frankes tid (1899-1936).
2508-4 Västra Ekedal på Otto Frankes tid (1899-1936).
2509-1 Västra Ekedal matsalen på Otto Frankes tid (1899-1936).
2509-2 Västra Ekedal matsalen på Otto Frankes tid (1899-1936).
2509-3 Västra Ekedal på Otto Frankes tid (1899-1936).
2509-4 Västra Ekedal på Otto Frankes tid (1899-1936). Nr 2 grosshandlare Otto Franke.
2510-1 Tone och Arne Sortevik.
2510-2 Tone Sortevik.
2510-3 Arne Sortevik.
2510-4 Långvik, Runmarö.
2511-1 Södermöja by
2511-2 Karl Möl1er 50 år 1935.
2511-3 Gustav Möller 50 år 1933.
2511-4 Ingeborg Möller 50 år 1933.
2512-1 Rättare Andersson, Farsta 50 år 1934.
2512-2 Fru Sara Bäckström 60 år 1934.
2512-3 Joel och Anna Gustavsson år 1928.
2512-4 Lars Vilhelm Johansson 60 år 1925.
2513-1 Telefonare Gustavsson 50 år 1928.
2513-2 Fru Agda Steen 70 år 1933.
2513-3 Edvard Scholtzé, Farsta 65 år 1934.
2513-4 Rättare Andersson, Farsta med familj, nr 2 fr.v. är Sven nr 7 ar Arne.
2514-1
2514-2
2514-3
2514-4
2516-1
2516-2
2516-3 Boo kapell och klocktorn.
2516-4 Ingarö kyrka
2517-1
2517-2
2517-3
2517-4
2518-1
2518-2
2518-3
2518-4
2519-1
2519-2
2519-3
2519-4
2520-1 Nennes tavla nr 185. ”In Fredel II”.
2520-2 Nennes tavla nr 184. ”Löknäs gård, Vindö”.
2521-1
2521-2
2521-3
2521-4
2522-1 Nennes tavla nr 186. ”Stenbro”.
2522-2 Anna och Elon Blomkvist
2522-3
2522-4
2523-1 Trosa Krukmakeri.
2523-2 Kanalen i Trosa.
2524-1
2524-2 Polismästare Hans Holmer.
2525-1 Familjen Holmkvist, Tallåsen. Namn se förteckning .
2525-2 Förman Edvard Larsson
2525-3
2525-4 Massakällaren. Norberg, Eklöf, Forsberg, Svensson.
2526-1 Folk i Skeviksgatan 10 m.fl.(se fört.)
2526-2 Massakällaren i ”Gamla Nya slamhuset” . fr v.: Gustav Möller, Arvid Eklöf och Gunnar Forsberg.
2526-3 Algot, Erik, Agnes, Astrid, Edla och Alvina Nykvist.
2526-4
2527-1 Servishuset vid Gula porten bygges.
2527-2 Tyra Svensson född Törnblom.
2527-3 Karin och Torsten Box.
2527-4 Oscar Karlsson ”Krusbärskalle”. g.m. Maria Christina Josefina
2528-1 Albert och Alvina Norberg.
2528-2 Albert Norberg
2528-3
2528-4 Familjen Leonard Andersson. Namn se förteckning.
2529-1 Vid tuggen. G. Forsberg, E.Svensson, E.Norberg, A.Eklöf.
2529-2 Sigurd Samuelsson och Erik Norberg.
2529-3 Rut Norberg gift med Erik.
2529-4 Rallbanan med John Norberg och Knut Axelsson.
2530-1 Verkstadspersonal på utflykt 1927.
2530-2 Frän vänster: Eva Norberg, Helmer Franzén (gift m Eva),Gurli, John och Karin Norberg.
2530-3 Holger Karlsson
2530-4 Erik Karlsson {Sluslu).
2531-1 Sigurd Pettersson och Valdemar Sand
2531-2 Harry Karlsson son till muraren Frans Karlsson
2531-3 Hugo Karlsson
2531-4 Eva Norberg
2532-1 Britt Box, Barbro Jonasson och Elna Viberg
2532-2 Ingrid Axelsson
2532-3 Demonstrationståg pass. Entren och ån v. Klubbparken.
2532-4 Baracken 2 {Oskarsro).
2533-2 Margit Lindström och Nina Viberg på Kyrkbron
2533-1 Edvard Larsson med fru Anna
2533-3 Framför: Egon Johansson-Jägbeck, Gustav Gustavsson­Falk. Stående: Arne Karlsson och Erik Karlsson.
2533-4 Hans Andersson, Karin Påhla, Rut Norberg, Sven Andersson, Ingrid Axelsson, Margit Frisk, Maria Påhla. Oscarsro.
2534-1 Gällnö skola
2534-2
2534-3
2535-1
2535-2
2535-3
2535-4
2536-1
2536-2
2536-3
2536-4
2537-1
2537-2
2537-3
2537-4
2538-1
2538-2
2538-3 Brandchefen Bertil Ytter.
2538-4 Skoldirektör Sten Sandström år 1979.
2539-1 Betsede. Målning av Pelle Jonsson (Målar Pelle).
2539-2 Inre Mörtnäsviken och sandtaget. Måln. Pelle Jonsson.
2539-3 Del av runsten funnen i Boo
2539-4 Runstenen i Väsby.
2540-1 Kyrkoherde Lars Erik Svedberg, Värmdö.
2540-2 Sigurd Samuelsson
2540-3 Edit Karlsson och Sigge Ström
2540-4 Holger Karlsson – Thunström (Saltarö-Kalle).
2541-1 Erik Norbergs fru Rut.
2541-2 Ugnsvagn med konstgods.
2541-3 Prisutdelning i Idrottsföreningen år ?.Namn se förteckning.
2541-4 Fritz Nordström, som var den sista torparen på Storholmen.
2542-1 Missionsförbundets ungdomsgrupp. (se fört.)
2542-2 Affärschef Gunnar Mattsson, Domus.
2542-3 Gravör Carl Pettersson var kyrkvärd.
2542-4 Mariagatan 7 nerbrunnen den 15/2 1974.
2543-1 Nedre Stenhuset nedbrunnet 12-13/11 1971.
2543-2 Gunnar Falls frisersalong i Grindstugatan 5 (nu omnumrerat till 3) brann 16/11-46.
2543-3 Skorstenen vid Nya Maskin rives 1946.
2544-1
2544-2 Skevik
2544-3 Skevik
2544-4 Skevik
2545-1 Torget och fabriken
2545-2 Torget och fabriken
2545-3 Domus och Runda huset
2546-1 Gustavsbergs torg.
2546-2 Bagarvägen
2546-3 Bagarvägen
2547-1 Klocktornet på ?
2547-2 Votivskeppet i ?
2547-3 Skeppsmodell i ?
2548-1 Klocktornet vid ?
2548-2 Minneslund med ankare deponerat av Sjöhistorisk museet. Djurö kyrkogård.
2548-3 Votivskepp Djurö kyrka. ”Ragnar Harald” 1800-talet.
2548-4 Djurö kyrka
2549-1 Interiör av ?
2549-2 Votivskepp
2549-3 Runstenen i Väsby avritad på 1600-talet
2549-4
2550-1 Arbetslag på målarsalen år 1915.
2550-2 Hamnen och Fabriken omkring 1900. Foto G. Barlow.
2550-3 Hamnen och Fabriken omkring 1900. Foto G. Barlow.
2550-4 Segelfartyg och Gustavsbergs kyrka.
2551-1 Stadsgården efter en akvarell av Elias Martin.
2551-2 Stockholm, hamnen
2551-3 Affärschefen i Domus Per Albin Nyberg.
2551-4 Marias kröning,detalj av mässhake i Boo kyrka.
2552-1 Tvarsnitt av Djurö kyrka. Brandel 1915.
2552-2 Plan av Djurö kyrka. S. Brandel 1915.
2552-3 Klocktornet vid Djurö kyrka.
2552-4 Magister Reidar Björk på skoltrappan vid Fågelbro skola den 13/6 1953.
2553-1 Examen i Fågelbro skola den 13/6 1953.
2553-2 Anton och Anna Blomberg m Harry och Greta g.Frändberg.
2553-3 Brudparet Hulda och Gustav Blomberg år 1916.
2554-1 Emma och Albert Stålkrantz
2554-2 Emma och Albert Stålkrantz år 1919.
2554-3 Sonja Stålkrantz.
2554-4 Erik Stålkrantz
2555-1 Maria Blomberg, Gustav Blombergs moder
2555-2 Maria Blomberg, Gustav Blombergs moder
2555-3 Karl Erik och Astrid Blomberg den 24/9 1955
2555-4 Astrid Blomberg
2556-1 Frans August Blombergs familj. Se.förteckning.
2556-2
2556-3 Johanna och Frans August Blomberg.
2557-1
2557-2
2557-3
2557-4
2558-1 ”Prostadasset”, Härbret o. Kyrkstallet v. Kyrkan 1989.
2558-2 Grindstugan o. Klocktornet v. Värmdö Kyrka. augusti 1989.
2558-3
2558-4
2559-1 Märta och Valter Krasse på besök 5/7 1989.
2559-2 Märta och Valter Krasse på besök 5/7 1989.
2559-3
2559-4 På besök hos Elsa o. Sven Pettersson på Sollenkroka. 2560-1 På besök hos Petterssons på Sollenkroka 3/7 1989.
2560-2 Elsa Pettersson o. Nenne.
2560-3
2560-4
2561-1 Birgit Blomkvist o. Nita Rundkvist 26/6 2989
2561-2 John Rundkvist vid Boda brygga 26/6 1989
2561-3 Ester Hammarlund på besök den 24/6 1989
2561-4 Ester Hammarlund på besök den 24/6 1989
2562-1 Tryggve Nandorf, Sven Pettersson och Lennart Backman. Grävlingsbergs kyrka midsommarafton 1989.
2562-2 Tryggve Nandorf, Lennart Backman och Sven Pettersson
2562-3
2562-4 Midsommarafton uppe vid stången vid Grävlingsberg. Från vänster: Maud Nandorf, Elsa Pettersson, Nenne, Sven, okänd m barn, Tryggve Nandorf.
2563-1 Grävlingsberg midsommarstången 1989.
2564-1 Anna har gymnastik Blåbärsvägen 7 1989
2564-2
2564-3
2564-4
2565-1 Djurö prästgård 1989.
2565-2 Vid Stafsnäs 1989 Lennart, Christina o. Anna
2565-3 Anna jul i 1989.
2565-4 Anna vid kaffebordet.
2566-1 Nenne, Anna och Christina vid Djurö kyrka
2566-2 Vid Djurö kyrka
2566-3 Prästgården vid Djurö
2566-4 Djurö kyrka
2567-1 Anna och Chrisina på Grävlingsberg.
2567-2 Anna och Chrisina på Grävlingsberg.
2567-3 Anna och Chrisina på Grävlingsberg.
2567-4 Djurö kyrka
2568-1
2568-2
2568-3
2568-4
2569-1
2569-2 Den nedlagda Konsumbutiken vid Grindstuplan 1989.
2569-3 Grunder vid Tottkällan. Nenne o. Lennart Karlsson m. son.
2569-4 Äppelsnattare på Blåbärsvägen 1989.
2570-1 Anna och Christina
2571-1
2571-2
2571-3
2571-4
2572-1
2572-2 Nennes tavla nr 189. ”Kvarnsjön,Orminge”
2572-3 Nennes tavla nr 188. ”Vår på Värmdö” vid kyrkan.
2572-4 Nennes tavla nr 187. ”Grindstugan”.
2573-1
2573-2 Hans Sundbergs hus i Boda. Foto L. Backman 1989.
2573-3
2573-4 Den fridlysta eken i Boda
2574-1 Den fridlysta Eken vid Boda sept 1989.
2574-2 Utsikt från Grävlingsberg med L. Backman.
2574-3 Grävlingsberg
2574-4
2575-1 Epidemisjukhuset, nu veterinärshus. 1989 L-Bn.
2575-2 Helsingfors bild från rundresa buss 12/9 1989.
2575-3 Helsingfors Sibelius-monumentet resan 11-13/9 1989.
2575-4 Helsingfors vid Sibeliusmonumentet.
2576-1
2576-2 Ekedalsskolan, östra skolhuset 1989. Foto: L.Backman.
2577-1 Guiden och chauffören i Helsingfors
2577-2 Helsingfors torget 1989.
2578-1 Syskonen Stålkrantz: Edit, Hulda, Karl, Elsa, Elin och Erik. Foto den 25/8 1929.
2578-2 Familjen Söderqvist Bengt, Ester och Tor.
2578-3 Familjen Mogren vid Malma kvarn år 1917. Från vänster:Erik, Jan, Hildur, Klara och Amalia Mogren .
2579-1 Klara Mogren, Styrsvik, Runmarö.
2579-2 Amalia Mogren, Styrsvik, Runmarö.
2579-3 Erik Mogren
2579-4 Karl Erik, Jan Erik (i knät), Astrid, Siv, Gustav och Hulda Blomberg julen 1962.
2580-1
2580-2 Skolklass vid Ekedalskyrkan år 1907 eller 1908.
2580-3 Missionsförsamlingens söndagsskola 1876-1946.
2580-4 Brandkåren bränner ned Mossen i mars 1983.
2581-1 Kolångaren ”Gustafsberg” vid kaj i Gustavsberg.
2581-2 Hunden Barry vid Farsta slott.
2581-3
2581-4
2582-1
2582-2
2582-3
2582-4 Första bussen till Aspviks brygga vid Borgm.gatan 21/4
2583-1 Första bussen till Aspviks brygga vid vid bryggan 1952.
2583-2 Första bussen till Aspvik den 21/4 1952. T.h: Björkdal
2583-3 Första bussen till Aspvik den 21/4 1952 bjöd fruarna på kaffe.
2583-4 Ture Johansson, Räknäs 50-årsdagen.
2584-1 Ture Johansson, Räknäs med gås.
2584-2 Ture Johansson, Räknäs.
2584-3 Lottakåren
2584-4 Unglottorna Från vänster nr4 Britt Ullberg, nr5 Märta Jakobsson, nr7 Lola Gavazeni, nr9 Maj-Britt Lönnberg.
2585-1 Ingegerd Hagelin född Neuman.
2585-2 Anna-Lisa Larsson dotter till förman Edvard Larsson.
2585-3
2585-4 Pensionärernas teatergrupp 1988 i Gustavsberg.
2586-1 Mari Gavazeni-Lönnberg o. Sandra Johansson, Räknäs.
2586-2 Lola Gavazeni. Dotter t. Ture o Sandra Johansson .
2586-3 Åke Johansson, Räknäs.
2586-4 PRO:s sångkör år 1988.
2587-1 Sandra Johansson 50 årsdag med sonen Kjell.
2587-2 Varvsägare Severin Karlsson, Räknäs. (Karl Severin).
2588-1 Kolbacken, teckning av Erland Heurlin 1884.
2588-2 Porslinsfabriken teckning av Erland Heurlin 1884.
2589-1 Lemshaga teckning av Erland Heurlin 1884.
2589-2 Fagerholms kvarn, Ingarö. Teckning av Erland Heurlin 1884.
2589-3
2584-4 Arkitekt Nils Erland Heurlin.
2590-1
2590-2
2590-3 Klassfoto från Fågelbro skola omkring 1911.
2590-4
2591-1 Madelene Gavazeni-Lönnberg. Barnbarn t. Ture Johansson.
2591-2
2591-3
2591-4 Sandra och Åke Johansson, Räknäs.
2592-1
2592-2
2592-3
2592-4
2593-1
2593-2
2592-3
2592-4
2594-1 Karta över Gällnö-området
2594-2
2594-3 Karta över ?
2594-4
2595-1
2595-2 Fruvik, Haghulta utbygges år 1987.
2595-3
2595-4 Åkerlandskap vid Nora
2596-1 Karta över Gällnö-området
2596-2
2596-3 Hägerön
2596-4 Sollenkroka vid Grundmarsviken
2597-1 Skaft, vid Vämlingens sydöstra strand.
2597-2 Långviksskär
2597-3 Oppgården vid Södra Stavsudda
2597-4 Karta över Värmdö-Siggesta-området 1988.
2598-1
2598-2
2598-3 Clara Lindroth född Höglund, Skägga
2599-1
2599-2
2599-3
2599-4
2600-1
2600-2
2600-3
2600-4
2601-1
2601-2
2601-3
2601-4
2602-1
2602-2 Norrnäs
2602-3
2602-4
2603-1 Norrnäs
2603-2
2603-3
2603-4 Norrnäs, annex
2604-1
2604-2
2604-3
2604-4
2605-1
2605-2 Norrnäs
2605-3
2605-4
2606-1
2606-2
2606-4 Adress. Gunnar Wahlberg 70 år 1878 – 16/7 1948.
2607-1
2607-2 Midsommarstången på gamla dansbanan 1928.
2607-3
2607-4 Foto av Zorn på en modell
2608-1 Teckning av Lemshaga
2608-2 Teckning av Skepparviken 1882 av Erland Heurlin.
2608-3 Teckning av Skepparviken 1882 av Erland Heurlin.
2609-1
2609-2
2609-3 a href=”http://gustavsbergaren.se/LB/2k/LB_2609-3.jpg”>Tore och Margit Scholtze född Olsson. Bröllopsfoto.
2609-4
2610-1
2610-2 Gudrun Gröndal, Strömma
2610-3 Tina Lindenmalm-Nordenheim. Kulturchef 1985-89.
2610-4 Per Edström med Teaterbåten, Norrnäs
2611-1
2611-2 Strömma kanal, Foto Reijo Rüster.
2611-3
2611-4 Bullandö Marina
2612-1
2612-2 Beatelund 1989. Foto Reijo Rüster.
2612-3 Beatelund 1989. Foto Reijo Rüster.
2612-4
2613-1
2613-2 Ålstäket
2613-3 Ålstäket
2613-4 Hans Eriksson vid Kumlet vid Herrvik
2614-1 Gösta Karlsson, Lerkila vid Silverträsket.Foto Reijo Rüster 1988
2614-2
2614-3 Silverträsket vid Lerkila 1988. Foto Reijo Rüster
2614-4
2615-1 Gösta Karlsson, Lerkila, Runmarö.
2615-2 Gösta Karlsson m. fam. på trappan t. g:la huset år 1912.
2615-3 Gösta Karlsson, Lerkila m. fam. på trappan år 1912
2615-4 Baggensstäket m. Gröna stugan och Erstavikskrogen.
2616-1 Familjen Nyström i Baggensstäket.
2616-2 Julia Amanda Maria Nyström (1967-1947) , Stäket.
2616-3 Carl Gustav Nyström, skeppare 1851-1934. Foto ca 1920.
2616-4 Båten Josefina av Baggensstäket.
2617-1
2617-2 Karta över Lådna-Gällnö-området.
2618-1 Skylt i berget vid Tegelviken om när Stora varvet lades ner.
2618-2
2619-1
2619-2 Ösbygrind december 1989. Foto L.B-n.
2619-3 Ösbydalen december 1989 . Osby Grind. foto L. Bn.
2619-4 Ösbydalen december 1989 . Osby Grind. foto L. Bn.
2620-1 Kyrkstallet Gustavsberg okt. 1989. Foto L.Bn.
2620-2 Kyrkstallet Gustavsberg dec. 1989. F. L.Bn
2620-3
2620-4
2621-1 Nennes tavla nr 191. ‘Lönnen”.
2621-2 Nennes tavla nr 190. ”Björk vid havet”.
2621-3 Kyrkstallet i Gustavsberg okt. 1989 . F. L.Bn
2621-4 Nya pastorsexpeditionen 1 Värmdögatan byggd 1989.
2622-1 Centrum Qvikens kiosk och snabblunch dec. 1989. F LBn
2622-2 Nennes tavla nr 190 ”Björk vid havet”
2622-3 Nennes tavla nr 191 ”Lönnen”
2623-1 Hemmesta skola, lågstadiet. F. L. Backman dec. 1989.
2623-2 Hemmesta El-verket . December 1989. F: L. Backman.
2623-3 Hemmesta Det nya bilvaruhuset o. Hantverkshuset dec. -89.
2624-1
2624-2 Hemmesta, förstadieskolan. F. L. Backman dec. 1989.
2624-3
2625-1 Komminister Mats von Rotstein.
2625-2 Dansbana och biograf i Berg.
2625-3 lnez och Tage Karlsson, Stora Nassa
2625-4 Bebyggelse pa Stora Nassa.
2626-1 Kummel o. skjutskåror på Stora Nassa
2626-2 Karta över Stora Nassa skargård besöksförbud 15/4-30/6
2626-3
2626-4
2627-1
2627-2
2627-3
2627-4
2628-1
2628-2
2628-3
2628-4
2629-1 Karta över
2629-2
2629-3 Bruno Liljefors stuga på Bullerö.
2629-4
2630-1
2630-2
2630-3
2630-4
2631-1 Interiör av Gransäter V.Ekedal år 1989.
2631-2 Stina Nordkvist dotter ti1l Herman Nordkvist.
2631-3 G-bergspojkar inkallade 1914 vid Viks brygga.Se fört.
2631-4 Kvarn vid Nykvarn på Ingarö
2632-1 Helge Lindberg, konsumföreståndare.
2632-2 Träning med skivstänger hos Erik Bäckström, Skeviksgatan.
2632-3 Katarinahissen
2632-4 Kvarndammen på 1920-talet Jenny Henriksson, Helge Lindberg.
2633-1 Basar på Kapellslätten på 1920-talet med dansbanan Femor.
2634-1 William och Tina !\berg samt Mimmi och Johan !\berg.
2635-1 Birger Ivarsson, expedit.
2635-2 Helge Lindberg, konsumchef.
2635-3 Konsumbutiken i Kullen.
2635-4 Personal i konsum. Fr v: Martin Ström, Helge Lindberg.
2636-1 Konsum i Kullen på 1920-talet.
2636-2 Konsum i Kullen. Helge Lindberg och ?.
2636-3 Konsum i Kullen. Carl Rissner, Evert Kjellin, Martin Ström.
2636-4 Butiken vid Kyrkan. Helge Lindberg Karl Backman Nils Vestlund, Linell och Gustav Andersson.
2637-1 Konsumettan vid kyrkan. 1/ ?, Joel Pettersson, Alfred Olsson (Olle i bon).
2637-2 Konsumettan vid kyrkan, Charkuteriet. 1/?, 2/ Nils Vestlund, 3/?, 4/? 5/Helge Lindberg.
2637-3 Konsumettan vid kyrkan. manufaktur 1 tr.
2637-4 Konsumbutiken i Fruvik.
2638-1
2638-2
2638-3 Gustavsbergs kyrka sedd från Klubben 1920-talet
2638-1 Konsumbutiken i Lagnö före ombyggnad till affär.
2638-2 Konsumbutiken i Lagnö före ombyggnad till affär.
2638-3 Gustavsbergs kyrka sedd från Klubben 1920-talet.
2638-4 Stockholmsvägen sedd från kyrktornet pa 1920-talet.
2639-1 Gustavsbergs kyrka sedd från Ekedalsvägen.
2639-2 Porslinsfabriken 1920-talet.
2639-3 Farstaviken sedd från Kyrkbacken.
2639-4 Porslinsfabriken.
2640-1 Tallåsen på 1920-talet med ”Potatisgångarna”.
2640-2 Korna vallas på gärdet utanför Konsum i Kullen.
2640-3 Konsumpersonal 1920-talet. Bakre raden: 1/Helge Lindberg, 3/ Martin Ström.
2640-4 Lagerföreståndare Alfred Olsson ”Olle i Bo´n” och Helge Lindberg.
2641-1 Alfred Olsson ”Olle i Bo´n”
2641-2 Maskerad. Mabel Ekroth i kostym.
2641-3 I Skeviks grotta.
2641-4 Jenny och Helge Lindberg på spången vid Farstavik.
2642-1 Carl Rissner.
2642-2 Martin Ström.
2642-3 Georg Lundgren
2642-4 Nämdö, Långviksskär
2643-1 Anna Hellkvist och Tekla Severin
2643-2 Charkuteristen Nils Vestlund, Gustavsberg. Eva Sevrin.
2643-3
2643-4 På kyrkbacken. Fr.v: Greta Johansson, tvättstugan, bageriet.
2644-1 Kyrkoherde John Voxström
2644-2 Birger Lindberg med fru Elsa född Ström
2644-3
2644-4 William Åberg med fru Tina. Foto Helge Lindberg.
2645-1 Skidtävling på Farstaviken. F. Helge Lindberg.
2645-2 Ellen Ström fodd Vesterlund. o. Martin Ström.
2645-3 Ester (f.Markör) och Evert Andersson
2645-4
2646-1 Mariagatan på 1920-talet. Mimi Åberg t.v., Greger.
2646-2 Margit och Birgit Lindberg
2646-3 Artur Bovin spelar dragspel
2646-4 Uppträdande på dansbanan 1920-talet. F.Helge Lindberg.
2647-1 Blåsorkestern 1/4 1927 vid invign. av Konsum Lagnö. Namn se förteckning.
2647-2 Basar på Kapellslätten på 1920-talet. F. Helge Lindberg.
2647-3 Basar på Kapellslätten på 1920-talet. F. Helge Lindberg.
2647-4 Mariagatan. Oskar Andersson, ?, Gustav Andersson, Artur Bovin och Nils Karlsson.
2648-l Templet Sirius på utflykt på 1920-talet. Se fört.
2648-2
2648-3
2648-4 Templet Sirius på utflykt. Namn se förteckning.
2649-1 Hamnen och fabriken på 1920-talet.
2649-2 Gustavsbergs kyrka med Pinnbron. Foto: Helge Lindberg.
2649-3 Konsumbutiken vid kyrkan på 1920-talet. Foto: Helge Lindberg.
2649-4 Fru Astrid Lindberg gift Hedin.
2650-1 Helge Lindberg, Irma Lindberg och Carl Rissner.
2650-2 Det gamla kommunalkontoret nu Länkarnas hus.
2650-3 Ingarögatan sedd från S. Portstugan. F: Helge Lindberg 1920.
2650-4 Ingarögatan sedd från söder. F: Helge Lindberg 1920-talet.
2651-1 Joel och Adina Karlsson m. Göta och Oscar.
2651-2
2651-3
2651-4
2652-1 Alice, Ada och Astrid Swahn m. dottern Daisy.
2652-2 Ekedalsvägen sedd från kyrktornet 1920-talet.
2652-3 Gustavsbergs porslinsfabrik och kyrkbron på 1930-talet.
2652-4
2653-1 På trappan vid Konsumettan vid kyrkan. 2/ Nils Vestlund.
2653-2 Kattholmen och fabriken på 1920-talet.
2654-1 Militärer l:a världskriget 1914
2654-2 Militärer l:a världskriget 1914
2654-3
2655-1 Konsumfolk. Sittande: 1/Birger Ivarsson 2/? övriga: Helge Lindberg, Martin Ström, Naemy ?, Sigge Ström.
2655-2 Gransäter Teckning av Disa B. år 1982
2655-3 Rålambska kartan från 1680-talet Beatelund
2655-4 Beatelund, plafond i Stora salen.
2656-1 Beatelund, ett sidorum nu sal
2656-2 Beatelund, stora salen.
2656-3 Beatelund på 1880-talet ..
2656-4 Beatelund, huvudbyggnaden från Kolströmmen
2657-1 Beatelund, utsikt från ”Japbackens” terass.
2657-2 Beatelund, den stora parterren.
2657-3 Beatelund, alkoven i kavaljersflygeln.
2657-4 Hallen m. målade tapeter o. Carl XII trumma. Beatelund.
2658-1 Smeden Karl Gustavsson
2658-2 Fru Aina Gustavsson.
2658-3 Komminister Mats von Rotstein
2658-4 Evert Nordström.
2659-1 Gunnar Flodmark till höger och Birger Pettersson.
2659-2 Ruth Björkman, gift med Axel Björkman.
2659-3 Sven Fingal gift med Agda född Svan.
2659-4 Lars Gunnar Nilsson utanför stugan i ö. Ekedal.
2660-1 Torpen vid östra Ekedal.
2660-2 Fam. Nilsson: mor Johanna, Maja, Stående Arvid; Oscar, Arne , Karin. Sittande: Tage, Anders, Lasse, 0lle och Kerstin.
2660-3 Torpet närmast skolan. Dörren Tage Nilsson, taket Arne o och Lasse.
2660-4 Den gamla krogen i Östra Ekedal. Här bodde fam Axel Nilsson.fr. v: Tage, Oscar, faster Nanny, Putte, Edvin, Tage och Lasse.
2661-1 Familjen Nilsson.
2661-2 Tage Strid, verkmästare.
2661-3
2661-4 Elsa Löfdahl.
2662-1 Selma Larsson född Lund gift med Evald Larsson.
2662-2 Britta och Karl Jonsson. {Ösbytorp).
2662-3 Aina Gustavsson arhetade på Kåge-avdelningen.
2662-4 Fru Aina Gustavsson g m. smeden Karl Gustavsson
2663-1 Smeden Karl Gustavsson utanför Missionshuset.
2663-2 Smeden Karl Gustavsson som barn.
2663-3 Smeden Karl Gustavsson som barn.
2664-1 S/S ”Östanå II” i Nybroviken
2664-2 Dalarö lotsstationen.
2664-3 Dalarö Skans från flygplan.
2665-1 Vindö skola
2665-2 S/$ ”Norrskär”
2665-3 S/S Waxholm II vid Husarö brygga
2665-4 Angfartyget Skärgården.
2666-1
2666-2
2666-3
2666-4 Sandhamns Express
2667-1
2667-2 Den fridlysta eken Boda
2667-3 Nassa skärgård
2667-4 Nassa skärgård
2668-1
2668-2
2668-3
2668-4
2669-1 Värmdö kyrka år 1959
2669-2
2669-3
2669-4
2670-1 Boda. Den gamla sladan på berget.
2670-2
2670-3
2670-4 Värmdö kyrka år 1959
2671-1 Gerda och Aldor Olsson.
2671-2 Inger Isdahl
2671-3 Hildegard och Ester Backman
2671-4 Hildegard, Ester och Henning Backman
2672-1 Kågeavdelningens flickor på utflykt.
2672-2 Greta Ekroth
2672-3 Ingrid Fredblad och Greta Ekroth.
2672-4 Valdemar Sand.
2673-1
2673-2 Britta och Karl Jonsson
2673-3 Värmdö kyrka när vatten gick ända fram till kyrkan
2673-4
2674-1 Greta Ekroth
2674-2 Kvarnen vid Danvikstull och vägen vid Hammarby sjö 1864
2674-3 Karta över Saltsjö-Duvnäs villastad 1908 Foto: P. Hallman.
2675-1 Båtsmansuniformer. Foto Statens Sjöhistoriska museum.
2675-2 Båtsmanstorpet Norrskär i Gustavsvik. Foto: C.O.Östling 1982.
2675-3 Båtsmanstorpet Norrskär på 1920-talet. Foto Gösta Asp.
2675-4 Båtsmanstorpet Granlund (Lilla Heleneberg) Foto 1920-talet.
2676-1 Seglare ”Vanadis” gjorde flera världsomseglingar.
2675-2 Landsfiskal Lars Westerberg med personal ur Nackapolisen år 1954.
2675-3 Bussbolagets första bussar nr 3. Foto år 1923
2675-4 Motorleden genom Nacka i dec 1968. Foto: Per Anders E.1971.
2677-1 Danvikens hospital från sjösidan från slutet av 1800-talet. Huvudbyggnad och kyrka byggdes 1725.
2677-2 Ångaren ”Sköldmön” drottning Sofias båt. Drottningholm 1905
2677-3 Danvikstull med kvarnen på berget. F: Axel Malmström 1890
2677-4 Slussen
2678-1 Katarinahissen
2678-2
2678-3
2678-4
2679-1
2679-2
2679-3
2679-4
2680-1
2680-2 Slussporten
2680-3 Slussen
2680-4 Hammarby kanal vattenfylles mars 1920. Foto: Victor Malmström
2681-1 Sångerskan Christina Nilsson alias grevinnan Casa de miranda. Foto: Victor Malmstrom 1917. Se fort.
2681-2 Carl Cederström med planet Bil-Bol år 1912. Foto: A.Malmström
2681-3 Oxfora på vinterväg vid Hammarby tull, Teckn. 1889.
2681-4 Danvikens gamla prästgård 1600-tal. Akvarell August 01sson.
2682-1 Skuru flottbro byggd 1832. T.h. Skuru värdshus. Oljet.
2682-2
2682-3
2682-4
2683-1
2683-2 Interiör i Djurö kyrka den 12/10 1933.
2683-3 Djurö kyrka. Klockstapeln 1931.
2684-1 Interiör i Djurö kyrka efter restaureringen 1881.
2685-1 Bröllopsgratulation daterad den 12 sept.1682, Djurö.
2685-2 Procession från prästgården till kyrkan den 12/10 -33, Djurö.
2685-3 Djuro kyrka. Procession till kyrkan 12 okt. 1933.
2685-4 Djurö. Lilla klockan nedtagen 1908 uppsatt i Sandhamns klockstapel
2686-1 Djurö. Gamla mellanklockan.Nedtagen 1908 uppsatt i Sandhamns klockstapel
2686-2 Djurö. Gamla mellanklockan.Nedtagen 1908 uppsatt i Sandhamns klockstapel
2686-3 Djurö församlings gamla Lill-oeh Mellanklocka
2686-4
2687-1
2687-2 Vinkannor
2687-3 Oblatask
2687-4
2688-1
2688-2 Votivskepp
2688-3
2688-4
2689-2 Stenkilarnas bibliotek Skepparön, Djurhamn.
2689-1
2689-3 Huset ”Selmalund”, Djurö år 1918.Nytt hus 1919 Västergård
2689-4 ”Selmalund” år 1918.
2690-1 Djurö. Ida Hellströms gård ”Västergården bygges 1919.
2690-2 Djurö. Västergården färdig år 1920.
2690-3 Djurö. Västergården år 1932.
2690-4 Djurö. Stenkilarna under byggnad år 1919.
2691-1 Djurö. Stenkilarna, flygeln år 1920.
2691-2 Stenkilarna, Djurö
2691-3 Stenkilarna, Djurhamn
2691-4 Stenkilarna, Djurö
2692-1 Barnvik, Södergården 16 maj 1966. F. David Lindberg.
2692-2 Barnvik, Södergården 16 maj 1966. F. David Lindberg.
2692-3 Stafsnäs, gården väster om bygatan 1966, F: David Lindberg.
2692-4 Stafsnäs Fiskarstugor 16 maj 1966. Foto: David Lindberg
2693-1 Stafsnäs skolan okt 1973. Foto: Arne Karlsson
2693-2 Stafsnäs skolan och lärarbostaden okt 1973. Foto: Arne Karlsson
2693-3
2693-4
2694-1 Runmarö Lerkila.
2694-2
2694-3 Sandhamn år 1889.
2694-4
2695-1
2695-2
2695-3
2695-4
2696-1
2696-2
2696-3 Djurö, Godthem år 1905.
2696-4 Djurö prästgård år 1903.
2697-1 Djurö Prästgård år 1903. Foto Gunnar Hellström
2697-2 President Daniel Niclas von Höpken, Djurö. Namn se fört.
2697-3 Statssekreterare Johan Albrekt (Albert) Ehrenström Djurö
2697-4
2698-1 Victor Reinhold Hellström.F.10/5 1838. D. 8/12 1912.
2698-2 Carl och Charlotta Elmen, Nämdö
2698-3 Djurö. August och Vilma Palmer Omkr. 1920.Vid sommarhus.
2698-4 Vårdkasen på ?
2699-1
2699-2
2699-3 Katarinahissen
2699-4
2700-1 Kväsarvalsen. Text och musik.
2700-2
2700-3
2700-4 Hornsgatan sedd nedåt Strömmen
2701-1 Båten ”Prinsessan Ingeborg” vid Djurö år 1904.
2701-2 Motiv från Djurö ”Arla” vid Vindö södra brygga.
2701-3 Almagrundets fyrskepp år 1934.
2701-4 Sandhamns Express vid Djurö brygga.
2702-1 Sandhamns Express anlöper Djurö.
2702-2
2702-3
2703-1 Sandhamns tullstation och lotsplats.
2703-2 Sandhamn
2703-3 Sandhamn år 1891.
2704-1 Sandhamn år 1891.
2704-2 Sandhamn år 1903.
2704-3 Korsö fyr, Sandhamn
2704-4 Sandhamn, Dansberget
2705-1 Sandhamn, badstranden Sandhamn år 1957 Foto: 0. Norberg.
2705-2 Sandhamn Badstranden Trouville.
2705-3 Sandhamn år 1957.
2705-4 Sandhamn år 1957.
2706-1 Motiv från Djurö år 1931. T.v. Prästgårdsudden
2706-2 Eljöfjärden från Djurö 1931. Från ”Solberget”
2706-3 Djurö år 1918.
2706-4 Djurönäs och herrgård sedd fr. prästgården år 1903.
2707-1 Fladen Djurö år 1930.
2707-2 Grytskär och ”Stråket”, Djurö
2707-3 Utsikt från överby, Vindö Strömmar
2707-4 Överby, Parti av Vindö
2708-1 Vindö. Parti av Långsjön
2708-2 Djurö. Utsikt från Grans år 1903.
2708-3 Djurhamn. Foto G. Hellström år 1904.
2708-4 Parti från Djurö. S/S Arla vid södra bryggan.
2709-1 Karta över Djurö 1813. Södra delen av Djurö Eger .
2709-2 Karta över Djurö ägor 1816-17. K. Arenius .
2709-3 Karta över Djurö 1630-1640 av Sven Månsson.
2709-4 Landstormen samlad på Djurö gårds plan augusti 1914.
2710-1 Landstormen samlad på Djurö gårds plan augusti 1914.
2710-2 Sandhamn år 1901. Foto A. Blpmberg.
2710-3 Sandhamn under regattasegling Foto: A. Norberg.
2710-4 K.S.S.S.:s båthamn i Sandhamn. Foto B. Norberg.
2711-1 Sandhamn år 1912.
2711-2
2711-3 Sandhamn år 1956.
2712-1
2712-2
2713-1
2713-2
2713-3 Båtsmanstorpet Nybacka 100m S Svartträsket. Foto: David Lindberg.
2713-4
2714-1 Nybacka i Björknäs 6/8 1967. Foto: David Lindberg.
2714-2 Nybacka i Björknäs husgrunden 6/8 1967. Foto: David Lindberg.
2714-3 Nybacka husblocken på plats 6/8 1967. Foto: David Lindberg.
2714-4 Nybacka färdiga husen 6/8 1967. Foto: David Lindberg.
2715-1 Nybscka, Björknäs. Foto: David Lindberg 6/8 1967.
2715-2
2715-3
2715-4 Ramsmora, Boo. Komministerbostad. Foto: David Lindberg 1966
2716-1
2716-2
2716-3
2716-4
2717-1
2717-2
2717-3 Kummelnäs pensionat
2717-4
2718-1
2718-2
2718-3
2718-4
2719-1
2719-2
2719-3
2719-4
2720-1
2720-2
2720-3
2720-4 Stora Björknäs kvarn
2721-1 Boo säteri år 1928. Foto Malmström.
2721-2 Boo säteri år 1928. Foto Malmström.
2721-3 Boo säteri år 1928. Foto Malmström.
2721-4 Kvarnen vid Boo år 1928. Foto Malmström.
2722-1
2722-2 Fiskare Sundstedt Boo. Foto Malmström 1928.
2723-1
2723-2
2723-3
2723-4
2724-1
2724-2
2724-3
2724-4 Den 107-åriga gumman på Danmarksholmen Greta Bartelson.
2725-1 Den 107-åriga gumman på Danmarksholmen. Kopia.
2725-2 Carl Gustav Tessin
2725-3 Ulrika Lovisa Tessin
2725-4 Jakob Bagges sköldebrev med livstids förlängning på Boo, Lännersta och Tollare
2726-1 Kapten David Lindberg.
2726-2 Matilda och August Holmgren, Kummelnäs. 1860-talet.
2726-3 Tavla i gipsrelief med rikt snidad ram från (U.Sparre) 1600-talet förr i Boo kapell, nu i Boo kyrka.
2726-4 Boo kyrka. Tavla av Korsfästelsen.
2727-1 Maria o Maria Magdalena vid Kristi kors.
2727-2 Ljuskrona i Boo kapell.
2727-3 Kyrkogården vid Boo kapell
2727-4 Boo kyrka sedd från norr 2/1 1965. Foto: David Lindberg
2728-1 Tollare skola 6/8 1967. Foto David Lindberg .
2728-2 Boo kyrka. Skulptur ”Kristus på korset”
2728-3 Mässhake i Boo kyrka. Franskt arbete från omkring 1400.
2728-4 Mässhake i Boo kyrka
2729-1
2729-2
2729-3
2729-4
2730-1
2730-2
2730-3
2730-4
2731-1 Velamsund och Insjön, Långa raden.
2731-2 Velamsunds gård
2731-3 Lövberga vattenkvarn, Boo. Foto: Malmstrom.
2732-1 Boo gård den 22/2 1959.
2732-2 Boo gård, bostäder m.m.
2733-1
2733-2
2733-3
2733-4
2734-1 Björknäs, kommunalhuset 4/12 1960. Foto: David Lindberg.
2734-2 Karta över Upland och Varmdo harad.Grundmaren Staket 1694.
2734-3 Boo sätesgård år 1714.
2734-4 Ekar vid Boo, Foto: Malmström.
2735-1 Boo. Fiskebod vid Baggensstäket.
2735-2 Tollare pappersbruk
2735-3 M/S ”Nya Welamsund” vid Kungsborqs brygga 1896.
2735-4 Angfartyget ”Wermdö” vid Vikingshill 1876.
2736-1 Skuru flottbro år 1901.
2736-2 Skuru flottbro och högbro år 1915. Obs. Flaggorna.
2736-3 Skurubron, Gustavsberg VII passerar.
2736-4 Vägen på Boo gärde som sjönk strax före invigningen. Foto:David Lindberg
2737-1 Busskiosken vid Kilsviken, Eriksvik. Foto: David Lindberg
2737-2 Kummelnäs inre brygga 1929.
2737-3 Milstenen vid Björknäs avslagen Foto: Tage Lind 1/7 1966.
2737-4
2738-1
2738-2
2738-3
2738-4 Parti av Skurusundet från Nackasidan år 1908.
2739-1
2739-2
2739-3 Komminister Samuel Ödmann
2739-4 Grosshandlare John A. Bäckström, Säby gård
2740-1 Komminister Axel Jonsson, Ingarö
2740-2 Komminister Axel Jonsson, Ingarö
2740-3 Gustavsbergs kyrka med flagga i tornet 25/5 1919.
2740-4 Ingarö kyrka. Julotta
2741-1 Ingarö Kyrka
2741-2
2741-3 Beatelund. Foto: Nordiska Museet.
2741-4
2742-1 Nennes tavla nr192. ”Ålands skärgård”.
2743-1 Nennes tavla nr194. ”Blommande Hagtorn i Boda”,
2743-2
2743-3
2743-4 Nennes tavla nr193. ”Huset på berget, Boda”,
2744-1
2744-2
2744-3
2744-4
2745-1 VSF:s fest i Tingshuset 3/3 1990. Foto: L.Backman.
2745-2 VSF:s fest i Tingshuset 3/3 1990. Foto: L.Backman.
2746-1 Herbert Bergschöld o. Britta Stjernberg 3/3 1990.
2746-2 Birgit Blomkvist och Stefan Hamilton
2746-3 Kyrkoherde ?
2747-1 Gustavsbergs kyrka 14/3 1990. Foto: L.Backman.
2747-2 Qvickens vid Domus. 14/3 1990. Foto: L.Backman.
2747-3 Värmdö Turistbyrå vid Domusparkeringen den 14/3 1990,
2748-1 Eli Backman (Nenne)
2748-2 Domusparkeringen den 14/3 1990. Foto: L.Backman.
2749-1 Skurusundet
2749-2 Annebergs gård 11/2 1962. Foto: David Lindberg.
2750-1
2750-2
2750-3
2750-4
2751-1
2751-2
2751-3 Farstavik, Gustavsberg.
2751-4 Slottet, Farsta.
2752-1 Gustavsbergs kyrka och Värdshuset 6/4 1965.
2752-2 Gula byggningen, Gamla kontoret 6/4 1965. Foto: David Lindberg.
2752-3 Farsta Udde.den 6/4 1965. Foto: David Lindberg.
2752-4 Åkerlyckan, Gustavsberg.
2753-1 Runda huset, Kommunalkontoret 27/2 1964. Foto: David Lindberg
2753-2
Gustavsbergs Centrum 27/2 1964. Foto: David Lindberg
2753-3 Skevik Munkstugan år 1928
2753-4 Skevik Herbret år 1928.
2754-1
2754-2 Lemshaga
2754-3 Lemshaga gård
2754-4 Lemshaga gård
2755-1 Porten på Lemshaga
2755-2
2755-3
2755-4 Porslinsfabriken
2756-1 Vägen vid Betsede på 1920-talet.Bruncronas väg 1850-talet
2756-2 Vägen skall byggas söder om Lemshaga Foto 3/3 1922.
2756-3 Vägen söder om Lemshaga har börjat byggas 3/3 1922.
2756-4 Vägen söder om Lemshaga sedd mot norr 3/3 1922.
2757-1 Timmergrund lägges för vägen 3/3 1922.
2757-2 Sandbanken brytes den 3/3 1922.
2757-3 Backen söder om Lemshaga i dec 1922.
2757-4 Backen söder om Lemshaga i dec 1922.
2758-1 Arbete ca 250 m söder om backen Hemvärnsgårdens udde t.v.
2758-2 På tippen. Se föregående bild dec. 1922.
2758-3 Ca 500 m NO om Ingarö kyrka.
2758-4 Flyttbar barack för vägarbetarna. Foto: den 3/3 1922.
2759-1 Farsta slott år 1894. Foto P.L. Quist.
2759-2 Farstaviken från kyrkbron.
2760-1 Farstaviken från torget.
2760-2
2760-3
2760-4 Karta över ?
2761-1 Ingarö Sockenmän tågar från kyrkan till vallokalen söndagen den 5 april 1914.
2761-2 Utanför vallokalen söndagen den 5 april 1914
2761-3 Ingarö sockenmän på väg från kyrkan ti11 vallokalen den 9/ 9 1917.
2761-4 Skevik. Foto P.L. Quist år 1894.
2762-1 Farsta brohål
2762-2 Karta över ?
2762-3 Karta över ?
2762-4 Karta över ?
2763-1 Karta över ?
2763-2 Båtsmanstorpet på Runmarö. Foto Lars Keijser år 1989.
2763-3 Tripod
2763-4 Birger Strömberg, Gällno.Nita Rundkvists fader.
2764-1 Alice Strömberg född Karlsson, Nita Rundkvists mor.
2764-2
2764-3
2764-4 Gamla vägen norr om Kulan 3/2 1922
2765-1
2765-2
2765-3 Utsikt från nya vägbanken vid Kulan 11/2 1922.
2765-4 Gamla vägen vid Kulan den 3/3 1922.
2766-1
2766-2
2766-3
2766-4
2767-1 Halleberg, Bryggan
2767-2 Lindalssundet
2767-3
2767-4 Fornminnesföreningen besöker Breviks gård 13/6 1954. 276B-1
2768-2 Det äldsta köpebrevet på Sunds gård. 30 juni 1615.
2768-3
2768-4 Det äldsta kända köpebrevet på Sunds gård.
2769-1 Ålstäket, Värmdö
2769-2 Utsikt över Torsbyfjärd
2770-1 Utsikt över Torsbyfjärd
2770-2 Motiv från Strömma kanal Foto: Eliord Mattsson
2770-3 Brudgång på Värmdö. Teckning av C.A. Dahlström.
2770-4
2771-1
2771-2 Strömma kanal Ritz Förlag, J.A. Nolkrantz, Fågelbro.
2771-3 Tingshuset, Värmdö. Foto den 11/2 1922
2771-4
2772-1 Vägen mellan Väsby o. Kalvandö 1922. Foto: Iris Ekman.
2772-2 ”Drottning Christinas väg” mellan Väsby – Älvsby 1922.
2772-3
2772-4
2773-1 Utsikt fr g:a vägen vid 3½ milsstolpen 3/3 1922.Foto: Odelberg
2773-2
2773-3 Vägen vid Värmdö kyrka 11/2 1922.
2773-4 Vägen vid Värmdö kyrka 11/2 1922.
2774-1 Vägen vid Värmdö kyrka väster om Tingshuset den 11/2 -22.
2774-2 Värmdö kyrka
2774-3 Värmdö kyrka
2774-4 Värmdö kyrka med tingshus och klockstapel.
2775-1 Värmdö kyrka med sockenstugan.
2775-2 Värmdö kyrka med klockstapeln.
2775-3 Plan av Värmdö kyrka av Sven Brandel 1915.
2775-4 Värmdö kyrka m. klockstapel. P. L. Quist 1894
2776-1 Klockstapeln vid Värmdö kyrka
2776-2 Värmdö kyrka vid julottan 1960.
2776-3 Värmdö kyrka 7/12 1963. Foto: David Lindberg.
2776-4 Värmdö kyrka interiör. F. W. Malmström 29/10 1928.
2777-1 Värmdö kyrka koret år 1912.
2777-2 Värmdö kyrka predikstolen från 1667. F.H.Rabén
2777-3 Värmdö kyrka altarskåpet
2777-4 Värmdö kyrka trappan på predikstolen F.H.Rabén
2778-1 Värmdö kyrka detalj predikstolen. F.H.Rabén
2778-2 Värmdö kyrka Detalj predikstolen. F. H. Rabén
2778-3 Värmdö kyrka ”S:t Göran”
2779-1 Värmdö kyrka skulptur ”S:t Göran”
2778-2 Värmdö kyrka skulptur ”S:t Bartolomeus”
2780-1 Värmdö kyrka skulptur ”S:ta Anna”
2780-2 Värmdö kyrka skulptur ”S:ta Birgitta”
2780-3 Värmdö kyrka skulptur ”S:ta Birgitta”
2780-4 Värmdö kyrka skulptur Trä. Foto: W Malmström 29/10 1928
2781-1 Brudgång på Värmdö
2781-2 Resolution att få framföra bil mellan Gustavsberg och lngarö kyrka år 1916.
2781-3 Båtar vid Gustav III:s staty, Skeppsbron.
2781-4
2782-1 Konfirmander då klädseln började ändras från svart till vitt.
2782-2 Slussen
2782-3 Katarinahissen
2782-4
2783-1 10 öre kostar det att få luft i cykeln
2783-2 Angfartyget ”Nya Sandhamn”
2783-3
2783-4
2784-1 Militären flyttar hästar
2784-2
2784-3 Prins Eugen:s bil
2784-4
2785-1 Kungsgatan drages fram
2785-2 Genombrytningen av Renstiernas gata till Katarinavägen
2785-3
2785-4
2786-1
2786-2 Sofia kyrka
2786-3
2786-4 Värdshuset i Gustavsberg 1890-talet.
2787-1 Tvättstugan vid Bagarns träsk.
2787-2
2787-3 Hans Sandhagen rektor kommunala Vuxenutbildningen.
2787-4 Katharina och Markus Steinauer år 1990.
2788-1 Didriksdal (Hesselmara) mangårdsbyggnaden.Revs 1926 Foto P.L. Quist.
2788-2 Arrendatorsbostaden vid prästgården 1895. Foto: P.L.Quist.
2788-3
2788-4 Ängsvik 1865. Runt bordet:Ebba Norberg, J. Wahlberg, komminister J. Wahlberg, Gustaf Wahlberg, Augusta Wahlberg, J. von Schewen samt en hjälppräst.
2789-1
2789-2 Stockholmsoperan.
2790-1
2790-2 Djursholmståget på Engelbrektsgatan 1895.
2790-3 Provkörning av lastbil i backe
2790-4
2791-1
2791-2
2791-3
2791-4 Den gamla operan rives
2792-1 Stensättning av rälsarbete på Strandvägen 1910.
2792-2 Här till höger går nu Kungsgatan fram.
2792-3
2792-4
2793-1
2793-2
2793-3
2793-4
2794-1 Karta över Danviken 1700-talet. Kartan i Danvikens arkiv
2794-2
2794-3 Stadsgården
2794-4 Slussen sedd mot Skeppsbron
2795-1 Järnbärare i Järngraven, Slussen
2795-2 Järngraven
2795-3 Slussen med fiskehamnen
2795-4 Brunnen vid ?
2796-1 Pumpen vid ?
2796-2 Gammal pump vid ?
2796-3 Järnvägsbron över Söderström öppen för båtar.
2795-4
2797-1
2797-2
2797-3 Ar 1906 såg korsningen Sveavägen-Odengatan vid Observatoriet ut så här. Där gick Sveabron
2797-4 Rörstrands porslinsfabrik
2798-1
2798-2
2798-3 Flygfoto över Stockholm
2799-1
2790-2
2800-1 Pump vid ?
2800-2 Eldkvarn på platsen där Stadshuset nu ligger
2800-3
2800-4
2801-1 Den första ångspårvagnen i backen till Hornsgatan.
2801-2 Hästspårvagn på Hantverkargatan 1902.
2801-3 Sprangning för tunneln under Södermalm omkr 1870.
2801-4 Fredriksborg
2802-1 Fredriksborg den 12/? 1960.
2802-2 Fredriksborg – Smörasken
2802-3 Fredriksborg, sluptrappan. Foto: David Lindberg 22/4 1968.
2802-4 Fredriksborg
2803-1 Fredriksborg, Kaponjären 22/4 1968. Foto: David Lindberg.
2803-2 Fredriksborg, Befälsbyggnaden 22/4 1968. Foto: David Lindberg
2803-3 Fredriksborg, Befälsbyggnaden 22/4 1968. Foto: David Lindberg
2803-4 Fredriksborg, ritning till tegelstenskasern av Hårleman
2804-1 Fredriksborg, ritning till tegelstenskasern av Hårleman.
2804-2 Brobygge vid Torsberg vid Hemmestatorp 1927. Foto: D. Lindberg
2804-3 Brobygge vid Torsberg klart 30/9 1927.Pionjärpluton I 26.
2804-4 Torsbergs fort
2805-1 Fredriksborg
2805-2 Värmepanna installeras i Värmdö kyrka 17/9 1963.
2805-3 Värmepanna installeras i Värmdö kyrka klart 17/2 1964.
2805-4 Värmepanna installeras i Värmdö kyrka 17/9 1963.
2806-1 Värmdö kyrka, driftcentralen norr om kyrkan febr. 1964.
2806-2 Vägen vid Kulan bygges jan 1923. Foto: A.S.W. Odelberg.
2806-3 Vägen vid Kulan bygges jan 1923 Foto: A.S.W. Odelberg
2806-4 Vid Kulan år 1923. Foto: A.S.W. Odelberg.
2807-1 Vägen mellan Kulan och Värmdö kyrka 3/3 1922 Foto: A.S.W. Odelberg.
2807-2 Vägen mellan Kulan och Värmdö kyrka
2807-3 Fagerdalavägen den 2/5 1922. Foto: A.S.W. Odelberg.
2807-4
2808-1 Fagerdalavägen den 2/2 1922. Foto: A.S.W. Odelberg
2808-2
2808-3
2808-4 Färjan vid Stenslätten 19/6 1967 Foto: David Lindberg.
2809-1
2809-2 Modell av Slottet Tre Kronor
2809-3
2809-4 Nennes tavla nr 195. ”Fackelblomster”.
2810-1
2810-2 Karta över Stockholm
2810-3 Slottet Tre Kronor
2810-4 Slottet Tre Kronor
2811-1
2811-2
2811-3 Slussen
2811-4
2812-1 S:t. Göran och Draken i Storkyrkan
2812-2
2812-3 ”Den vackra Kullan” säljer mjölk
2812-4
2813-1
2813-2 Vaktparaden vid Slottet
2813-3
2814-1 Nennes tavla nr196. ”Bron Johannisfors, Forsmark”
2814-2
2815-1 Tavla i olja av den gamla ladugården i Boda.
2815-2
2815-3
2815-4
2816-1 Krogen vid Grisslinge bygges 1990. Foto: Lennart Backman
2816-2 Boda. Johannes och Birgit Blomkvist samt Nenne.
2816-3 Boda år 1990. Foto: Lennart Backman.
2816-4 Boda år 1990. Foto: Lennart Backman.
2817-1 Husen vid Värmdö Kyrkskola år 1990. Foto: Lennart Backman. Se fört.
2817-2 Gamla posthuset, Aina Dinetts hus 1990. Foto: Lennart Backman.
2817-3 Krogen vid Grisslinge bygges 1990. Foto: Lennart Backman
2817-4 Krogen vid Grisslinge bygges 1990. Foto: Lennart Backman
2818-1 Nenne och Gudrun Gröndahl vid Tottkällan.
2818-2 Nenne och Gudrun Gröndahl vid Tottkällan.
2818-3 Nenne och Gudrun Gröndahl vid Tottkällan.
2818-4 Värmdö Kyrkskola 1990 Arne Carlsson o Aina Dinetts hus.
2819-1 Kerstin Olséns hus (f. Sundberg) i Boda 1990.
2819-2
2819-3
2819-4
2820-1
2820-2 Kerstin Olséns hus Boda 1990. Foto: Lennart Backman.
3
4
2821-1
2822-1 Kiosken vid Torsby sjöväg. Bron vid Danvikstull (dubbelbro) lyfts för S/S Mimer.
2822-2
2823-1 Komministerbostället i Ängsvik
2823-2 Stockholmsvägen vid Danvikstull, Lugnet
2823-3 Stockholmsvägen vid Danvikstull, Lugnet 1893 innan Sickla bro. Tunnel under byggnad.
2823-4 Danviksbron 1888 och kvarnen
2824-1 Danviksbron, nya komb. landsväg och järnv.bro.
2824-2 Karta över Danviksområdet (Nacka) år 1886.
2824-3 Sista rest.efter Gamla bageriet körs bort 23/2 -65.
2824-4 Kajen på Kattholmen bygges 1965. F: Gustav Blomberg.
2825-1 Ny passage i berget vid packboden.F.Gustav Blomberg 1965.
2825-2 Kattholmen. Kajen färdig år 1965.
2825-3 Bensinmack för båtar på Kattholmen inviges. 24/6 1965.
2825-4 Danielssons berg före semestern 1965.
2826-1 Danielssons berg bortsprängt efter sem. 1965.
2826-2 Danielsson berg spränges.Stenkrossen gamla smedjan 1965.
2826-3 Ny passage genom berget vid Packboden 1965 Foto: Gustav Blomberg.
2826-4 Ledningsgrävning på Bagarvägen till pumpstation Farsta. 1965.
2827-1 Skylten vid Värdshuset. Ledningsdragning. 1965.
2827-2 Handelsbankens första bank vid Domus år 1965.
2827-3 Trafikproblem vid Stenhuset 1965. Ledningsdragning.
2827-4 1965.
2828-1 Ledn.dr.
2823-2
2823-3 Det gamla bageriet rives. vid Stenhusen
2823-4
2829-1 Påbyggnad av Gustavsgården 6/3 1964.Foto: Gustav Blomberg.
2829-2 Påbyggnad av Gustavsgården 6/3 1964. Foto: Gustav Blomberg.
2829-3 Påbyggnad av Gustavsgården 6/3 1964. Foto: Gustav Blomberg.
2829-4 Torget och Gustavsbergs kyrka 1966.
2830-1 Arbeten vid gamla packboden för nya lokaler.
2830-2 Nya lagerlokaler har börjat byggas år 1966.
2830-3
2830-4 Ladan i dalen vid gamla Smedjan 1966,
2831-1 Stora ladan i dalen vid gamla Smedjan.
2831-2 Här skall Glashuset byggas (sedermera Domus Möbler och numera vårdcentral.)
2831-3 Biblioteket eller M-huset i Centrum invigdes 26/11 1966.
2832-2 Tullhuset i hörnet av Värmdögatan (nuv . Malmgårdsvägen) och nuv. Ljusterögatan.
2832-3 Hammarbykanal spränges.
2832-4 Karta över Hammarby kanalområdet. Teckn. L.G. Larsson 1986.
2833-1 Varmdovagen vid Hammarby. Danviks krokar. Olja Kindborg 1884.
2833-2 Issågning på Hammarby Sjö. Oljemålning: Ehrenfrid Wahlqvist 1864.
2833-3 Beatelund, Förstugan m. ”skogstapeter” från omkr 1730.
2833-4 Boo kapell, sydfasaden. o. Interiör mot öster.
2834-1 Fågelbro gård. Kakelugn i den södra byggnaden.
2834-2 Fågelbro Gård. Kakelugn i den norra byggnaden.
2834-3 Fågelbro gård
2834-4 Trots ombyggnad bevarar Kihl huvudbyggnad sin empirekaraktär.
2835-1
2835-2
2835-3
2835-4
2836-1
2836-2 Den södra av de båda flyglarna från 1833, då ryttmästare von Schewen var Siggestas ägare.
2836-3 Kyrkoherde Einar Gunard.
2836-4 Kyrkoherde Axel Gerhard Rietz. 1901-1929 född 8/10 1860. Död 6/5 1929 i Värmdö.
2837-2 Reliefdekorerad vit kakelugn tillverkad 1877 av Rörstrand Sunds gård.
2837-3 Lekstugan med målade vägg och takdekorationer i Sunds gård, Västra fasaden.
2837-4 Sunds gård, övre salen. Dörröverst, Vadstena, Stockholm.
2838-1 Sunds gård, veranda åt gården.
2838-2 Huvudbyggnaden från trädgårdssidan.
2838-3
2838-4
2839-1
2839-2 Viks gård. Manbyggnaden troligen från 1840-talet.
2839-3 Viks gård. Stora ladugården sydost om gården.
2839-4 Viks gård. Spannmålsmagasin med Vällingklocka.
2840-1
2840-2 Tingshuset vid Värmdö Kyrka uppfördes 1918
2840-3
2840-4 Värmdö prästgård uppfördes 1820-talet.
2841-1
2841-2 Södra Stäket. T.h krogen från 1700-talet. Foto 1947.
2841-3 Gamla Stockholm. Norderport.
2842-1
2842-2 Bron över Kolström anno 1914.
2842-3
2842-4
2843-1
2843-2 Löka by på Möja.
2843-3
2843-4
2843-1
2843-2
2843-3
2843-4
2845-1
2845-2
2845-3
2845-4
2846-1
2846-2
2846-3
2846-4
2847-1
2847-2
2847-3
2847-4 Hemmesta. Affärshuset norr om vägen. Foto: 29/6 1990.
2848-1 Här gick den gamla vägen till Ösbytorp. Foto: 29/6 1990.
2848-2 Ösbydalen bebygges. Foto: 29 juni 1990 L.Backman.
2848-3
2848-4 Konsumbutiken i Grisslinge den 29/7 1990. L.Backman.
2849-1 Magnus Ladulås gåvobrev till Clara kloster av år 1209. Originalet i R.A.
2849-2 Hemmesta. Posten Affärshuset och Hemmestahallen.
2849-3 Värmdö energi. Elverket. Foto: 19/6 1990 L.Backman.
2849-4 Hemmestahallen. Konsum den 29 juni 1990.
2850-1 Stockholmsvägen vid Danviks krokar. Olja J.Kindborg 1886.
2850-2 Issågning på Hammarby sjö. Olja. Ehrenfrid Wahlqvist 1864.
2850-3
2850-4 Tullhuset i hörnet av Värmdögatan (nuv. Malmgårdsvägen) och nuv. Ljusterögatan.
2851-1 Värmdövägen vid Lugnet, Danvikstull år 1891.
2851-2 Värmdövägen vid Lugnet, Danvikstull år 1891.
2851-3 Värmdövägen vid Lugnet, Danvikstull år 1891.
2851-4 Värmdövägen vid Lugnet, Danvikstull år 1891.
2852-1 Värmdövägen vid Lugnet, Danvikstull år 1891.
2852-2
2852-3 Värmdö kyrka akvarell 25/4 1943 av Carl
2853-1
2853-2 Nennes tavla nr198. ”Vid Myrsjön”.
2853-3 Nennes tavla nr199. ”Gröna hagen”.
2853-4 Strömma kanal från väster. F. Reino Rüster.
2854-1
2854-2 Teaterbåten vid Norrnäs.
2854-3 Beatelund. Berget där Inga Westerberg störtade.
2855-1 Uppeby träsk o. Vitträsk i bakgrunden.
2855-2 Katten
2856-1
2856-2 Stora varvet vid Tegelviken.
2856-3
2856-4 Kvarnen vid Danvikstull och Hammarby sjö början av 1900-talet.
2857-1
2857-2 Konstnär Axel Sjöberg
2857-3
2857-4 Tullhuset i Sandhamn uppfört år 1752.
2858-1 Gammal stuga och klockstapel i Sandhamn vid tullbryggan.
2858-2 Den gamla tullvaktstugan. Sandhamn.
2858-3 Mästerlotsen Arvid Boman, Sandhamn.
2858-4
2859-1 Gamla ladugården vid Möja prästgård delvis inredd till sockenstuga.
2859-2
2859-3
2859-4 Handlanden August Fredriksson (1826-1904).
2860-1 Karta över ?
2860-2 Djurö – Vindö. Karta från 1671 i Krigsarkivet.
2860-3 Karta over Sandön på 1671 års skärgårdskarta.
2860-4 Sandhamn omkring år 1870 efter gammalt fotografi.
2861-1 Mästerlotsen Arvid Boman, Sandhamn.
2861-2 Korsö fyrbåk.
2861-3 Lotsen Erik Wickberg (1814-1906).
2861-4 Sven Månssons karta över Harö by.
2862-1 Sven Månssons karta över Bergs by på 1630-talet.
2862-2
2862-3 Den övergivna mangårdsbyggnaden på Hummelmora. Efter teckning av A. Erhardson).
2862-4 ”Frustugan” Jättegryta på Sandhamn.
2863-1 Vid Sandhamn 1755 Teckning av Lars Johan von Rööks.
2863-2 Blombergs
2863-3
2864-1 Dalarö skans.
2864-2 Sanitetsfabriken år 1942 från brandtornet på Kvarnberget.
2864-3
2864-4
2865-1
2865-2 Slöjdlärare Emil Eriksson i Ekedalsskolan 1942.
2865-3
2865-4
2866-1
2867-2 Gustavsbergs kyrka och Bagarns träsk,Grundmarn.
2867-3 Vägen vid Algatan år 1930.
2867-4 Fabriken från Höjdgatan år 1930. Foto: Gustav Blomberg.
2868-1 Gustavsbergs kyrka från Ekedalsvägen.
2868-2 Ösby å Påskdagen 1930. Foto: Gustav Blomberg.
2868-3 Vägen till Vilan vid ösby å år 1930 Foto: Gustav Blomberg.
2868-4 Torpet på Svinudden vid Tjustvik år 1930. Foto: Gustav Blomberg.
2869-1 Folkparken, dansbanan. Foto: Gustav Blomberg 1930.
2869-2
2869-3 Höbärgning vid Styrsvik, Runmarö. Familjen Erik Mogren.
2870-1
2870-2 Runmarö, Styrsvik år 1930. Foto: Gustav Blomberg.
2870-3 Kullen 1930 sedd från Södra Porten. Foto: G.Blomberg.
2870-4 Här skall Badkarsfabriken ligga. Foto: Gustav Blomberg.
2871-1 Gustav Blomberg vid Strandviks mur år 1932.
2871-2 Sven Månssons karta över Eknö och Sandhamn år 1640.
2871-3
2871-4
2872-1 Vånö kanal Runmarö år 1933. Foto: Gustav Blomberg.
2872-2 Vånö kanal Runmarö år 1933. Foto: Gustav Blomberg.
2872-3 Träskulptur av guden Tor i trädgården vid Bråvalla. Foto år 1920.
2872-4
2873-1 Professor Key i trädgården vid Bråvalla.
2873-2 Slåtter vid Farsta.
2873-3 Algatan år 1915 vid Gipsgjuteriet (Vattenhjulet).
2873-4 Kvarnsjön svämmar över 1952. Villagatan.Foto: G. Blomberg.
2874-1 Flygfoto av Gustavsbergs fabriker år 1929.
2874-2 Ångslupen Farsta vid Stenhusen år 1905.
2874-3 Kaptenerna K.J.M. och Erik Vesterberg.
2874-4 Kullen. Här skall Badkarsfabriken byggas.
2875-1 Ladorna vid Kullen innan branden den 22/4 1947.
2875-2 Bodarna vid Badkarsfabriken brinner den 22/4 1947.
2875-3 Branden vid Kullen den 22/4 1947.
2875-4 Branden vid Kullen den 22/4 1947.
2876-1 Baracken brinner andra gången 1961.
2876-2 Baracken brinner andra gången 1961.
2876-3 Baracken brinner andra gången 1961.
2876-4 Brandkåren bränner resterna av Baracken den 18/3 1961.
2877-1 Brandkåren bränner resterna av Baracken den 18/3 1961.
2877-2 Brandkåren bränner resterna av Baracken den 18/3 1961.
2877-3 Brandkåren bränner resterna av Baracken den 18/3 1961.
2877-4 Algatan breddas och sänkes år ?
2878-1 Algatan breddas och sänkes år ?
2878-2 Gustavsbergsbåtar vid Gustav III:s staty, Skeppsbron år 1900
2878-3
Gustavsberg VI och I vid Slottet år 1900.
2878-4 Sanitetsfabriken bygges 1939.
2879-1 Sanitetsfabriken bygges 1939.
2879-2 Sanitetsfabriken bygges ut år ?
2879-3 Sanitetsfabriken bygges ut år ?
2879-4 Sanitetsfabriken bygges ut år ?
2880-1 Schaktning för BKF år 1946. Foto: G. Blomberg.
2880-2 Runmarö, Styrsvik. 2/ Erik Mogren, framför Amalia Mogren.
2880-3 Gustav Möller (Mylla).
2880-4 Gustav Möller (Mylla) i sommarstugan i skärgården.
2881-1
2881-2
2881-3
2881-4
2882-1
2882-2
2882-3
2882-4
2883-1 Porslinsfabriken med det gamla packmagasinet. 1870-talet.
2883-2 Hamnen 1908. Slöjdlarare Bergman i ”Draken”.
2883-3 Fabriken år 1869-talet. innan Grindstugatan byggts.
2883-4
2884-1 Midsommarkalaset den 23/6 1892 vid Skyttepaviljongen vid Ingarögatan.
2884-2 Spången vid Farstavik.
2884-3 Bleket flyttas i september 1955. Foto: G. Blomberg.
2884-4 Bleket på sin nya plats.
2885-1 Klubbhuset rives i maj 1963. Foto: Gustav Blomberg.
2885-2 S/S Gustafsberg (A) år 1904.
2886-1 S/S Gustafsberg (B) år 1917.
2886-2 Domus bygges år 1963. Foto: Gustav Blomberg.
2886-3 Domus bygges år 1963. Foto: Gustav Blomberg.
2886-4 Gustavsbergsteatern bygges 1967. Foto: Gustav Blomberg.
2887-1 Blåsorkestern. Domus inviges 29 april 1964, kl 10.00.
2887-2 Blåsorkestern. Domus inviges 29 april 1964, kl 10.00.
2887-3 Vattentornet bygges och Rutens lada 21/12 1963 Foto: G.Blomberg.
2887-4 Utsikt mot Baggensfjärden från vattentornet.
2888-1 Utsikt från vattentornet. Rutens väg – Björnskogsvägen.
2888-2 Utsikt från vattentornet. Meitens väg och Lugnet.
2888-3 Översvämning på Domusparkeringen. Foto: G. Blomberg.
2888-4 Bageriet.
2889-1 Lerladorna rives.
2889-2 Lerladorna vid gamla kontoret rives 1966.
2889-3 Strandviks mur är riven. Foto: Gustav Blomberg 1955.
2889-4 Nedre Stenhuset brinner 12-13/11 1971. Foto: Gustav Blomberg.
2890-1 Vilhelm Gezelius klass år ?
2890-2 Astrid Blomberg.
2890-3 Greta Wästerbergs klass år 1944.
2890-4 Runmarö, Styrsvik 1961. Foto: Gustav Blomberg.
2891-1 Mjölnare Erik Mogren o fru Amalis, Styrsvik 1961.
2891-2
2891-3
2891-4
2892-1 Kapten Erik Westerberg m. fru Britta. Båt ”Delila” .
2892-2 Dr Hjalmar Olsen och byggm. Hammar på besök på O:s sommarholme.
2892-3 Nya bron över Vånö ström Runmarö 1955. Foto: G. Blomberg.
2892-4 Nya bron över Vånö ström Runmarö 1955. Foto: G. Blomberg.
2893-1 Karta över ?
2893-2 Karta över ?
2893-3 Lilla Nassa, viken ”sprickopp”.
2893-4
2894-1 Ahlsviks berömda stenhus byggt av tegel från Hästnacken samt sjöbodar och bryggor.
2895-1 Byn Alsvik enligt Månssons karta år 1640.
2895-2
2895-3
2895-4 Kontorsgården. I det närmaste huset var Odelbergs första elektriska koppugn belägen. En senare ugn byggdes i vinkel till detta hus inåt fabriken.
2896-1 Familjen Stjärna. Fru Ester, Ingeborg, Martin och John Stjärna.
2896-2 Familjen Stjärna med gäster utanför huset Stjärnan på Kvarnberget.
2896-3 Huset Stjärnan på Kvarnberget.
2896-4 Desinatör John Stjärna med familj utanför huset Stjärnan på Kvarnberget. Namn se förteckning.
2897-1
2897-2 Lådna handel är numera ett modernt snabbköp.
2897-3 Karta över ?
2897-4 Vy över Gällnö by.
2898-1 Angfartyget Gustavsberg IV vid Kattholmen år 1939.
2898-2 Nedbrunnet hus i Lemshaga den 9/2 1955.
2898-3 Lillstugan vid Ebbalund.
2898-4 Farstaviken sedd från Kvarnberget.
2899-1 Rutens lada innan vägen till Lugnet byggdes.
2899-2 Grindstugatan 7. Har bodde John Stjerna. Foto:John Stjerna.
2899-3 Tjustvik. Vägen vid Ängsviken.
2899-4 Farstaviken sedd från Stjärnan.
2900-1 Bleket omkring år 1920.
2900-2 Lugnet vid kyrkan.
2900-3 Gustavsbergsfabriken år 1859. Hamnen. Oljemålning.
2900-4 Ankhuset vid Farsta.
2901-1 Missionsförbundets styrelse. (se namnfört.)
2901-2 Första Veteranfesten på Farstavik den 15/12 1945. Se fört.
2901-3 Första Veteranfesten 1945 Knut Andersson, Maj Olson, Konrad Strömberg och Emy Andersson.
2901-4 Första Veteranfesten 1945 Thyra Andersson och Oscar Severin.
2902-1
2902-2
2902-3
2902-4
2903-1
2903-2 Gunnar Boman Häradsdomare, Älvsby.
2903-3
2903-4
2904-1
2904-2
2904-3 Karta över sydvästra Runmarö år 1704.
2904-4 Karta över Östanvik, Nämdö från år 1630-talet.
2905-1 Nils Engelsmans brev 1628 om upptag av kanoner fr ”Vasan
2905-2 Del av ägo karta över säteriet Östanvik år 1862.
2905-3 Flygelbyggnaden på Östanvik som den nu ser ut.
2905-4
2906-1
2906-2
2906-3 Karta över Lådna.
2906-4
2907-1
2907-2
2907-3 Möja kyrka.
2907-4 Karta över Möja.
2908-1 Vägen till Ängsviken, Tjustvik.
2909-1 Vägen till Ängsviken, Tjustvik.
2909-2 Gustavsbergs fabriken år 1859.
2909-3 Gustavsbergs fabriken år 1859.
2909-4 Nennes tavla nr200. ”Blommande skärgård”.
2910-1 Nennes tavla nr201. ”Gärdsgården”.
2910-2 Lind på kyrkogården i Gustavsberg.
2910-3
2910-4
2911-1 Lind på kyrkogården Gustavsberg.
2911-2
2911-3 V S F:s besök på Lillsved 25/8 1990. Foto: Lennart Backman
2911-4 V S F:s besök på Lillsved Anders lindroth med fru och Nenne.
2912-1 Vid Lillsveds gymnastikfolkhögskola.
2912-2 Fru Vestergren Guidar på Lillsved
2912-3 Lillsveds gymnastikfolkhögskola 25/8 1990
2912-4 Anders Lindroth med fru
2913-1 Nyvarps arrendator Arne Pihl 25/8 1990. Foto: L. Backman.
2913-2 Dörrbeslaget som tillhört Ankarström.
2913-3 Margareta Lindroth o. Nenne Backman 25/8 1990.
2913-4 Skylt i berget vid Nyvarp.
2914-1 Arrendatorn på Nyvarp.
2915-1
2915-2 Karta över Stafsnäs-Djuröområdet.
2915-3 Karta över Harö
2915-4 Karta över Ingarö.
2916-1 Löka Missionshus.
2916-2 Karta över Nämdö.
2916-3 Klockstapel vid Nämdö kyrka
2916-4 Stora Björknäs kapell, Boo.
2917-1 Karta över Ormingelandet
2917-2 Nämdö missionshus Zionsborg.
2917-3 Gustavsbergs kyrka år 1988.
2917-4 Karta över Runmarö.
2918-1 Karta över Sandhamn.
2918-2 Runmarö Missionshus.
2918-3 Sandhamns Missionshus.
2918-4
2919-1
2919-2 Karta över Svartsö – Karklöområdet.
2919-3 Svenska Högarnas gamla kyrkklocka där den nu hänger och slår timslagen i Norrtelje rådhus.Det är en stor klocka på nära 1 m diameter.
2919-4 Fyren vid ?
2920-1 Karta över Värmdö-området. Kyrkan.
2920-2 Gravsten över Kyrkoherde Blomberg, Värmdö.
2920-3 Filadelfia-lokalen i Fruvik.
2920-4 Sjölidens kapell
2921-1
2921-2 Viks skola kl 3, 4, 5, 6 1924. Lärarinna Sofie Lindegren.
2921-3 Viks skola klasskort 1 och 2 1921. Lärarinna Alice Lindegren
2921-4
2922-1 Farsta trädgård år 1907.
2922-2 Viks herrgård, södra flygeln. Foto: Peter Segermark 1987.
2922-3 Viks herrgård, badhuset. Foto: Peter Segermark 1987.
2922-4 Viks gård. Gertrud, Lillie, Ellen Berg, Anton Berg. Ar 1891
2923-1 Orienterare Björn Nordin.
2923-2 Orienteringstävling med Björn Nordin.
2924-1 Björn Nordin.
2924-2 Anders Bonnevier i Saltsjöbaden år 1932.
2924-3 Axel Eriksson hoppar stav 1930 i Bleksäng.
2924-4 Gustav Gustavsson – Falk ”Slampen” kastar spjut år 1930.
2925-1 Osvald Andersson med sin medaljsamling.
2925-2 Orienterare år 1934.
2925-3 GIF:s handbollslag flickor år ? Sittande framför: Elsie Andersson, ?, Ester Nordstrom, Svea Box, Ingegärd Neuman-Hagelin. Bakre raden: Maj Johansson-Olsson, Eva Nystrom-Östgren, Margit Malm, ?, Tora Grufman-Severin.
2925-4 Veteranfest. Anhild Karlsson, Arvid Eriksson, Selma Lowndes.
2926-1 Blåsorkestern Uppvaktar Knut Andersson 90 år 19/6 1962.
2926-2 Hedvig och Gerhard Persson samt Anders och Elin Bonnevier.
2926-3 Gustav Lorang, Gerhard Persson och Anders Bonnevier.
2926-4 Inköpschef Per Wester.
2927-1 Två fotbollslag. Troligen Tjänstemän fabriken – Kommun.
2927-2 Gustavsbergs Idrottsförenings emblem
2927-3 Skidor, Vasalopp m.m. Namn se förteckning.
2927-4 Brottningstävling på Klubben.
2928-1 Brottare i Gymnastiksalen Ekedal.
2928-2 Bror Söderling med prissamling.
2928-3 Domusparkeringen år 1968
2928-4 Flicklag i handboll.
2929-1 Bandylaget år 1921. Namn Se förteckning.
2929-2
2929-3 Gustavsbergs fotbollslag. Namn se förteckning.
2929-4 Fotbollslaget år ? Namn se förteckning.
2930-1 Idrottsföreningens bandylag år 1918. Namn se förteckning.
2931-1 Skidtävling DM den 17/2 1943 i Gustavsberg.
2931-2 Mats Söderlund på skidor.
2931-3 Slalombacken vid Skevik.
2931-4
2932-1 Vinnare i skidor
2932-2 Vinnare på skidor
2932-3 Torsten Rolf vid mikrofonen.
2932-4 Bandylag år ?. Framför Johansson, Gunnar Lindblad, Sjödal,, Lennart Viberg, Harald Dahlgren. Fritiof Fall, Jens Lindblom, Lotta Lindblom, ?. ?, ?.
2933-1 Nils Box, Fredrik Lundkvist och Anders Steen.
2933-2
2933-3 Kabeldragning vid Stenhusen 1943. Anders Steen.
2933-4 Agda Steen, Emil Steen och Oscar Andersson 1925.
2934-1 Kabeldragning vid Stenhusen med häst 1943.
2934-2 Kabeldragning under kyrkbron 1943.
2934-3
Personal på Strandvik 19xx. Astrid Lundkvist, Ingeborg Lindgren, fru Ahlgrens dotter, Helga Ahlgren (se lista)
2934-4 Tjänstemännen på resa till Uppsala febr 1949.
2935-1 Ny elcentral i fabriken.
2935-2 Ing. Anders Steen i elcentralen.
2935-3 Ing. Anders Steen i elcentralen.
2935-4 Ing. Anders Steen i elcentralen.
2936-1 Pumpstationen vid Långträsket pumpade vatten till Kvarnsjön.
2936-2 Pumpstationen vid Långträsket.
2936-3 Elektriker på utflykt. Högsp. lab i sanitetsfabr. 1940.
2936-4
2937-1
2937-2 Båtklubben på besök på Högholmen o Anders Steen.
2937-3 Klassfoto 1933. Lärare Albin Karlsson.
2937-4 Sjuksyster Margit Lindskog.
2938-1
2938-2
2938-3
2938-4
2939-1
2939-2
2939-3
2939-4
2940-1
2940-2 Slöjdlärare Emil Eriksson år 1942.
2940-3 Sven Sundberg, Boda. Född 7/8 1920. Foto 11/8 1990.
2940-4 Sven Sundberg, Boda. Född 7/8 1920. Foto 11/8 1990.
2941-1 VSF:s färd till Svenska Högarna 11/8 1990. Foto:J. Blomkvist
2941-2 Fyren på Svenska Högarna 11/8-90. Foto: Johannes Blomkvist.
2941-3
2941-4 Christina f.Thunström och Victor Sundberg, Boda
2942-1 Nenne
2942-2 Britt-Marie Olsson, Strömma
2942-3 Gudrun Gröndahl
2942-4 Ernst Krapf, Beatelund.
2943-1 Britt-Marie Olsson
2943-2 Valter Krasse i Skärgårdsmuseets klippsamling.
2943-3 Svein Lerum
2943-4
2944-1
2944-2
2945-1 Grävlingsberg
2945-2 Nenne, John och Nita Rundkvist vid Grävlingsberg.
2945-3 Vy över Boda i september 1990. Foto: L. Backman.
2945-4 Karl-Oscar Östling och L. Backman på trappan till Hembygdsgården i Boo.
2946-1 Kyrkoherde Lars Rydberg håller gudstjänst i Strömma.
2946-2 Försäljning,Britt-Mari Olsson, Gudrun Gröndahl, Ann-Sofi V
2946-3 Besökare under Strömmadagen 24/6 1990.
2946-4 Vid gudstjänsten 24/6 1990 delade Gunnel Larsson ut psalmböcker
2947-1 Hembygdsdräkten visas. Strömma 24/6 1990 Strömmadagen.
2947-2 Alice Tannsjö på Strömmadagen den 24/6 1990
2947-3 Strömmadagen 24/6 1990
2947-4 Kyrkoherde
2948-1 Höjdgatan 2 okt. 1990. Foto: L.Backman.
2948-2 Ösbydalen bygges. Foto: L.Backman. oktober 1990.
2948-3 Publik vid Strömmadagen 24 juni 1990. Foto: L.Backman.
2948-4
2949-1
2950-1 Det påbyggda Hantverkshuset, Hemmesta i okt.1990 Foto: L. Backman
2950-2 Karl Berglings hus, Furubacken, Haghultavägen okt 1990
2950-3 Nennes tavla nr 202. ”Den gamla ladugården, Boda”.
2951-1 Grisslinge krog. Foto: L.Backman i oktober 1990.
2951-2 Fruvik. G:la Konsumbutiken t.h. Foto: L.Backman okt 1990
2951-3 Fruvik. Vägen ned till Sjöliden.
2951-4 Nedfarten till Mölnvik i sept. 1990. Foto: L.Backman.
2952-1 Berg vid Södra Hästhagen 1990
2952-2 Berg vid Södra Hästhagen 1990
2952-3 Mölnvik i september 1990. Foto L. Backman.
2953-1 Hästhagsskolan i september 1990. Foto L.Backman.
2953-2 Vägen till kyrkogården oktober 1990. Foto: L. Backman.
2953-3 Tallåsen. Bertil Dahllöfs hus på Barackens gamla tomt. Sept. 1990. Foto: L.Backman
2954-1 Träd vid Södra Tallåsbacken sept 1990. Foto: L.Backman.
2954-2 Den gamla kyrkogården i oktober 1990. Foto: L. Backman.
2954-3 Vägen till kyrkogården i oktober 1990. Foto: L.Backman.
2955-1
2955-2
2956-3 Skolklass Viks skola år 1921. Namn se förteckning.
2956-1 Enl. Karl XII:s förordning av år. , 169~ skulle på gaveln av varje torp som i regel torde ha varit omålat målas med rödfärg kompaniets namn och knektens nummer inom kompaniet. Först under 1800-talet började särskilda nummertavlor användas.
2956-2 Tsar Peter
2956-3
2956-4 Angfartyget Wikingen vid Velamsunds brygga 6/8 1865.
2957-1 Stora varvet vid Tegelviken 2 Angfartyget ”Brevik” vid lev. Eriksbergs varv 1909.
2957-3 Betsede brygga år 1961.
2957-4 Ritning till Boo kyrka. Arkitekt Martin Hedmark 1921
2958-1 Boo kyrka. Arbetsstyrkan med byggnadskommitten och arkitekten
2958-2
2958-3
2959-4 Första bussen t. Lagnö 1938 hade en passagerare.Se fört.
2959-1 Folkträngsel vid Borgmästaregatan år 1951
2959-2 Båtsmanstorpet Svartbäcken – Tuppstugan. Foto: Arne Nyhammar.
2960-3 Sågtorpet, Boo . Skola, klockarbostad. Kantor Bergström .
2960-4 Båtsmanstorpet Snörom, Erstavik. Foto: K.B. Hellström 1897.
2960-1 Sickla bro Eck:s fabriker före värmdöledens tillkomst.
2961-1 Sickla bro med det nya hotellet.
2962-2 Värmdövägen vid Alphyddan.
2962-3 Värmdövägen vid Alphyddan år 1989.
2962-4 Entren till Björknäspaviljongen
2962-1
2962-2
2962-3
2960-4 Björknäs gård, slutet av 1800.
2963-1
2963-2
2963-3 Torpet Ny backa, nu hembyggds gård omkring år 1930.
2963-4 Båtsmanstorpet Skogshyddan på Erstavik.
2964-1 Ulf Jalver, VD for Sanitetfabriken. Började 29/10 1990.
2964-2 Karta över Danviken från 1700-talet
2964-3 Karta över Danviken från 1915.
2964-4 Porten in till Danviken år 191 5
2965-1 Danviken . Huvudporten från ården: Foto år 1915.
2965-2 Toaletten vid Danviken år 1915. Nya kanalen klar t~1920.
2966-1 Nennes tavla nr 203. ”Leksten, Wormsö”.
2966-2 Nennes tavla nr 203
2967-1 Djurö kyrka. 1990. Foto: L. Backman.
2967-2 Församlingsgården Djurö år 1980. Foto: L.Backman.
2967-3 Församlingsgården Djurö år 1980. Foto: L.Backman.
2968-1 Kyrkoherde Lars Edström talar.
2968-2 Närmast sitter komminister Mats von Rotstein.
2968-3 Kyrkvärden Vanngård, Djurö.
2968-4 Deltagare i minnesfest Ormsöresan 29/10 1990.
2969-1 Kyrkoherde Lars Edström onsdagen 29/10 1990.
2969-2 Fru Margareta Edström. Djurö.
2969-3 Djurökören sjunger 29/10 1990.
2969-4 Gravfält vid nerfarten till Boda, vid Fagerdalavägen.
2970-1 Danviken m. inloppet t. Sthlm. Foto 1915.
2970-2 Huvudbyggnaden m. kyrkan i mitten år 1915.
2970-3 Interiör av kyrkan. Foto 1915.
2970-4 Danviken. Kamrerarbostaden. Foto år 1915 .
2971-1 Toaletten vid Danviken
2971-2 Dalarö skans
2971-3 Fredriksborg (Smörasken).
2971-4 Stenkasernen från 1750. Vi ntern 1970 .
2972-1
2972-2
2972-3
2972-4 En häst tas iland på Bullerö. Häst och plog lånades.
2973-1 Axel Sjöberg som jägare.
2973-2
2973-3
2973-4
2974-1
2974-2 Fyren
2974-3 Stadsgården
2974-4 Hästspårvagn, den sista med hästarna Vivi o. Drott 10/2 1905.
2975-1 Ångspårvagn på Södra Järnvägsbolagets 1inje 1887.
2975-2 Den första elektriska spårvagnen på norr år 1905.
2975-3 Städerskor på Mariebergs garaget år 1905.
2975-4 Spårvägsbolagets nya hus vid Tegnergatan Ark.E.A. Melander.
2976-1
2977-1
2977-2
2977-3
2977-4
2978-1
2978-2
2978-3
2978-4
2979-1
2979-2
2979-3 Labyrinten på
2979-4 Karta över
2980-1 Karta över Stockholm
2980-2 Karta över Björknäs-området.
2980-3 Karta över Gustavsberg-Värmdö-området.
2980-4 Karta över Djurö-Runmarö
2981-1 Karta över Södertälje-området
2981-2 Karta över Tumba-området
2981-3 Karta över Huddinge-Farsta
2981-4 Karta över Bollmora-Tyresö-området
2982-1 Karta över Ingarö-Dalarö-området
2982-2 Karta över Järna-Hölö-området
2982-3 Karta över Nynäshamns-området
2982-4 Karta över Haninge-området
2983-1 Karta över Gålö-Mysingen-området
2983-2 Karta över Haninge-området
2983-3 Karta över Torö-området
2983-4 Karta över Nynäshamn -Nåttarö-området
2984-1 Ester, Henning, Lennart Backman och Sven Pettersson
2984-2 Elsa och Sven Pettersson
2984-3 Elsa Sander­Pettersson
2984-4 Ellen Sander
2985-1 Socialdemokratiska Ungdomsklubbens revy ”Basarrevyn” i gymnastiksalen, Ekedal år 1930. Fr. v. Eva Söderberg, Rut Thun, Alice Florén (Pettersson), Ingrid Olsson, Gunda Florén, Mary Karlsson. Framför Sven och Sigurd Pettersson.
2985-2 Einar Sander.
2985-3 Elsa och Sven Pettersson vid Kvarnsjön.
2985-4 Familjen Sander plockar potatis vid Södersved.
2986-1 Nils Johansson.
2986-2 Sven Pettersson fyller 19 år 25/2 1928.Namn se förteckning.
2986-3 Teater i Hyddan. Jultablå 1927. Namn Se förteckning.
2986-4
2987-1 Verkstaden. Martin Karlsson och Erik Viberg
2987-2 Verkstaden. ? och Sven Pettersson.
2987-3 Gunda och Alice Florén.
2987-4 Anna-Lisa Möller. Dotter till Karl Möller.
2988-1 Från vänster: Sven Petterson, Sonja Karlsson, Viberg, Fru Karlsson, Emma Pettersson, Sigfrid Karlsson och Sigurd Pettersson.
2988-2 Einar och Ella Sander född Hurtig.
2988-3 Adolf, Sven, Sigurd och Emma Pettersson.
2988-4 Anni och Elis Sander.
2989-1 Sven och Sigurd Pettersson
2989-2 Ida, Erik och Johan Sigfrid Andersson.
2990-1 Sigurd Pettersson.
2990-2 Alice Petterson som målare på Kågeavdelningen.
2990-3 Stenhusen och kyrkan från glasyrtornet.
2991-1 Sonja Karlsson, dotter till ”Fiskar-Kalle.
2991-2 Einar Sander som busskonduktör.
2991-3 Ellen Sander och Ester Andersson -Säll.
2991-4 Elsa Pettersson född Sander.
2992-1 Sigurd Pettersson, Elsa Sander, Sven Pettersson och Ellen Sander.
2992-2 Fru Karlsson, Emma Pettersson,Sigfrid Karlsson o. Sigurd Pettersson.
2992-3
2992-4 Hasseluddens krog.
2993-1
2993-2
2993-3
2993-4
2994-1
2994-2
2994-3
2994-4
2995-2 Röda stugan år 1918. Foto: Gustav Blomberg.
2995-3 Fabriken på 1880-talet. Foto: Georg Barlow.
2995-4 Värdshuset, Stjärnan, Kvarnen, Stenhusen, Ahlgrens samt Brödgummans stånd år 1906.
2996-1
2996-2 Hamnen och fabriken sedd från kyrktornet 1940. Foto: Gustav Blomberg.
2996-3 Utsikt från Vattentornet mot Baggensfjärden.
2996-4 Mjölnare Lindström med fru år 1928.
2997-1 Smörjaren Fabian Jonsson ”Lilla Fabian”.
2997-2 Nils Vestlund, sålde kött i garaget, Algatan.
2997-3 Nils Vestlund, sålde kött i garaget, Algatan.
2997-4 Expedit i Konsum. Naimi Björk gift Olsson.
2998-1 Fru Matilda Danielsson gift med Byggmästare Victor Danielsson.
2998-2 Byggmästare Victor Danie!sson med fru Matilda år 1945.
2998-3 Tjänstemän på Hushållsfabriken. Se namnforteckning.
2998-4 Tjänstemän på Hushållsfabriken. Se namnforteckning.
2999-1 De gamla packbodarna med tjänstemän som arbetade där under strejken. Namn se fört.
2999-2 Matlag hos lottorna. Anna Larsson, Lisa Fall, Astrid Neuman, Gerda Löfbom, Lalla Undén.
2999-3 Lottorna samlar och lagar kläder. Namn se Lottakåren.
2999-4 Civiling. Axel Samuel Vilhelm Odelberg ”ingenjörn”.
3000-1
3000-2 Framför Elsa Åberg. Stående
3000-3 Inspelning av filmen ”Singoalla” vid Bovikshage år 1949.
3000-4 Inspelning av filmen ”Singoalla” vid Bovikshage år 1949.
3001-1
3001-2
3001-3 Lottorna paraderar vid kyrkan.
3001-4 Lottakåren i Gustavsberg. Namn se förteckning.
3002-1
3002-2
3002-3
3002-4
3003-1
3003-2
3003-3
3003-4
3004-1
3004-2
3004-3 Tidsåldrar
3004-4 Ryska galärer anfaller. Detalj av ryskt kopparstick 1721.
3005-1 Anna~Lisa Larsson dotter till förman Edvard Larsson.
3005-2 Anna~Lisa Larsson dotter till förman Edvard Larsson
3005-3 Kanonerna på Torsberg
3005-4 Vid den stora kanonen.
3006-1
3006-2 Lottor
3006-3 Lottor
3006-4 Lottor
3007-1 Fackföreningsstyrelsen år 1930. K. V. Svensson, Albin Möller,Carl Viberg, Gustav Andersson, Erik Nilsson.
3007-2 Rörmokare Henning Andersson 1/Einar Löfdahl,3/ Oskar Jonsson.
3007-3
3007-4
3008-1
3008-2 Konstnären Endre Nemes.
3008-3 Helen och Endre Nemes i ateljén på Mäster Samuelsg. 55.
3008-4 Endre Nemes som lärare i Valands skola år 1947.
3009-1 Acke Oldenburg o. Endre Nemes arbetade på Gustavsberg 1955.
3009-2 Maskerad på Valands konstskola, Lennart Ason och Lisa Larsson
3009-3 Helene, Catherine och Endre Nemes i Göteborg. Gunnar L.
3009-4 Lena och Endre Nemes i Budapest år 1978.
3010-1 Nennes tavla nr207 ”Bland fjällen”.
3011-1 Nennes tavla nr204 ”Idyll på Löparö”.
3001-2 Nennes tavla nr204 ”Idyll på Löparö”
3011-3 Nennes tavla nr206 ”Fjällbjörk”.
2011-4 Nennes tavla nr205 ”Svenska Högarna”.
3012-1 Nennes tavla nr207 ”Bland fjällen”.
3012-2 Nennes tavla nr296 ”Fjällbjörk”.
3012-3 Nennes tavla nr205A ”Svenska Högarna”.
3013-1 Ösbydalen i mars 1991 Foto: L. Backman.
3013-2
3013-3 Trädgården vid Blåbärsvägen 7
3014-1 Ösbydalen i mars 1991 Foto L. Backman.
3015-1 Nennes tavla nr 208. ”Tranebo”.
3016-1 Vägverkets förråd vid Ösbydalen. mars 1991. Fota: L. Backman.
3016-2 Holmviksskogen byggs i mars 1991. Foto: L. Backman.
3016-3 Här skall nya Brandstationen ligga i Mölnvik.
3016-4
3017-1 Stig Gröndahl, Strömma.
3017-2 Pastorsexpeditionen i Gustavsberg sedd från Bleksäng 1991. Foto: L.Backman.
3017-3 OK-macken vid Domus i mars 1991. Foto: L. Backman.
3017-4 Holmviksskogen byggs i mars 1991. Foto: L. Backman.
3018-1 Hemberget. Vägen vid Västra skolan mars 1991.Foto: L.Backman.
3018-2 Hemberget i mars 1991. Foto L. Backman.
3018-3 Nennes tavla nr211 ”Den gamla björken”.
3018-4 Nennes tavla nr210 ”Boda byväg”.
3019-1 Hemberget i Ö.Ekedal byggs i mars 1991. Foto: L.Backman.
3019-2 Hemberget i Ö.Ekedal byggs i mars 1991. Foto: L.Backman.
3019-3 Hemberget i mars 1991. Foto: L.Backman.
3020-1 Britt-Louise Sundell gift Nemes.
3020-2 Endre Nemes och Helene på tåget t. Lübeck 1982.
3020-3 Rörmokare Henning Andersson.
3021-1
3021-2 Klubben avvecklas med fest. Harald Persvret och Herbert Bergschöld med arkivmaterial framför porträtten av Georg Barlow och Vilhelm Odelberg.
3021-3 Klubben avvecklas med fest 1975. Harald Persvret och Herbert Bergschöld med arkivmaterial framför porträtten av Georg Barlow och Vilhelm Odelberg.
3021-4 Hans Sundberg, Boda.
3022-1 Torpet Nytorp i Boo år 1992. Foto: Carl Oscar Östling.
3022-2
3022-3 Karta över Klubbparken.
3022-4 Ösby å.
3023-1
3023-2 Karta över ?
3023-3 Angfartyget ”Kung Vasa”.
3024-1 Ångfartyget ”Simson”.
3024-2 Karlsdal vid Kulan var Gunards bostad 1945.
3025-1 Värmdö kyrka på 1940-talet, vintermotiv.
3025-2 Expeditionen på Gamla prästgården Ingmar Ström,Anna och Einar Gunard.
3025-3
3025-4
3026-1
3026-2
3026-3 Entren till Värmdö kyrka pä 1940-talet
3026-4
3027-1 Fru Anna Gunard med sina två barn.
3027-2 Anna och Ejnar Gunard Foto på 1940-talet.
3027-3
3028-1 Ängsvik den 15 juni 1947. Nr 3 från vänster är Anna Gunard
3028-2 Vägen ner till Ängsvik med Ejnar Gunards barn.
3028-3 Indra Åsander ny chef för Värmdö Energi.
3028-4 Karta över Boo vid sekelskiftet.
3029-4 Götenäs bygger fem parhus på Sofiagatan vid ”Varma rännan” 1990.
3030-1 Didriksdal.
3030-2
3030-3 Klockaren i Värmdö Per Erik Lindgren.
3030-1
3030-2 Labyrinten vid ?
3030-3 Ristningarna vid ?
3030-4 Katarinahissen
3031-1 Veteraner: Lisa Johansson, Tore Scholtzé, Terese Andersson, Erik Hallberg och Lilly Fredblad.
3031-2 Arbetslag i verkstaden 1951. Knästående: Herman Rolf, Uno Hultgren, Samuel Svensson Helge Axelsson, Sigurd Pettersson, Bakre rad: Terese Andersson, Gerda Nordström, Ebba Box, Edit Gustavsson, Irma Box, Johansson.
3032-1 Fru Irma Lindberg med döttrarna Birgit och Margit.
3032-2 Madam Sjöberg och hennes stuga (Nytorp) i Boo.
3032-3 Birgit o. Margit Lindberg m. mormor gift. m. Boo-Anders.
3032-4 Fyllning av rågods till ugn. Fredrik Vilhelm A. Boo-Anders.
3033-1
3033-2 Kungstornen.
3033-3 Kungsgatan
3033-4 Kungsgatan
3034-1
3034-2 Sveavägen
3034-3 Sveavägen tog slut vid Konserthuset.
3034-4
3035-1
3035-2 Stadsbiblioteket
3035-3
3035-4 Wennergren Center
3036-1 Gravfält vid Gustavsvik april 1991
3037-1 Nenne Backman o. Birgit Blomkyist april 1991.
3037-2 Johannes Blomkvist och Aina Dinett april 1991.
3037-3 Gravfältet vid Gustavsvik april 1991
3037-4 Träd vid Sund.
3038-1 Aina Dinetts hund
3038-2 Aina Dinett och Lennart Backman
3038-3 Aina Dinett
3039-1
3039-2 Lars Edström och Hasse Sundberg 24/3 1991. Foto: L.Backman.
3039-3 Hasse Sundberg kåserade.
3039-4 Hasse Sundberg
3040-1 Votivskepp i Djurö kyrka. d.k. Hermafrodit.
3040-2 Seglare modell Vedjakt. Djurö kyrka Oscar Winberg.
3040-3 lnteriörbild från Djurö Församlingshem 24/3 1991.
3041-1 Nennes tavla nr212. ”Flicka i skugga”.
3041-2 Nennes tavla nr313. ”Västra Skägga”.
3042-1
3042-2
3042-3
3043-1
3043-2
3043-3 Slussen
3043-4
3044-1 Stadshuset
3044-2 Karta över förlisningar på östkusten.
3044-3 Protokoll från 1650-talet som bekräftar att skeppet sjönk utanför Nynäshamn.
3044-4 Väderkvarnen vid Eflinge, Värmdö 20 maj 1923.
3045-1
3045-2 Johan Alfred Österberg med fru.
3045-3 Karta över Tegelbruket vid Ålstäket.
3045-4 Karta över Tegelbruket vid Ålstäket.
3046-1 Diplomutdelning vid Skärgårdsmuseet.
3046-2 Diplomutdelning Lennart Backman och Gudrun Gröndahl.
3046-3 Diplomutdelning Lennart Backman och Gudrun Gröndahl.
3046-4 Fredriksborg.
3047-1 Bomärken i skärgården
3047-2 Bomärken i skärgården
3047-3 Bomärken i skärgården
3047-4 Bomärken i skärgården
3048-1 Ramsmora kvarn.
3048-2 Björknäs vattenkvarn på 1940-talet. Foto: Carl Oscar Östling.
3048-3 Torpet Bammarboda, norr om Boo gård.
3048-4
3049-1 Carl Oskar Östling på gravfältet vid Gustavsvik 24/4 1991.
3050-1 Nenne nyss hemkommen från höftoperation i april 1991.
3050-2 Vid Gustavsviks gravfält april 1991.
3050-3 Vid Gustavsviks gravfält april 1991.
3050-4 Karl Oscar Östling vid Gustavsviks gravfält.
3051-1
3051-2
3052-1 Coldinukors vid Lagnö dansbana.
3052-2 Coldinukors vid Lagnö dansbana.
3052-3 Coldinukors vid Lagnö dansbana.
3052-4
3053-1 Diakonissa vid Boda. omkring 1900-1905 .
3053-2 Skuru färja med hästskjuts Olja J C Linnérhielm 1790-talet.
3053-3 Gravfältet vid Gustavsvik april 1991
3053-4 Gravfältet vid Gustavsvik april 1991­
3054-1 Centrumvägen, Hemmesta. Olle Ulfshammars hus. April 1991
3054-2 Centrumvägen, Hemmesta vid berget Juni 1991.
3054-3
3054-3 Blåbärsvägen 5, Rundkvist 1/6 1991.
3054-4 Blåbärsvägen 7, Körsbären blommar april 1991.
3055-1 Blåbärsvägen Selestads hus 1/6 1991 .
3055-2 Blåbärsvägen Selestads hus 1/6 1991 .
3055-3 John Rundkvist utanför Blåbärsvägen 5. 1/6 1991.
3056-1 Coldinukors vid ?
3057-2 Coldinukors vid ?
3057-3 Coldinukors vid ?
3057-1 Ryssugn vid ?
3057-2 Ryssugn vid ?
3057-3
3057-4 Diakonissa vid Boda. omkring 1900-1905.
3058-1 Skuru färja med hästlast. Måln. J.C. Linnérhielm 1700-t.
3058-2 Spårvagnen till Enskede. Vykort.
3058-3
3058-4 Ångbåten vid Boda ångbåtsbrygga.
3059-1 Maria Höglund barnmorska på Värmdö.
3059-2 Agnes Emilia Sundberg, Boda. gift m. Johannes Sundberg.
3059-3 Johannes Blomqvists hus, Boda före ombyggnad.
3059-4 Gunnar och Maria Thunström
3060-1 Den fridlysta eken vid Boda
3060-2 Saltsjöbanan bygges över Folkungagatan 1892.
3060-3 Hästspårvagn, sista resan den 10/2 1905. Foto: A. Malmström.
3060-4
3061-1 Kyrkoherde George Perry 1991.
3061-2 Dir. Broms Gustavsbergs Fabriker gratulerar med klocka. Mattsson, Harry Pettersson, Bo Broms och Ruben Edkvist.
3061-3 Dir. Sohlberg, Södertälje överlämnar ”Kringel Stava”.
3061-4 Herman Stolpe har skrivit jubileumsskriften och läser.
3062-1 Konsumbutiken vid 50-års jubileet. Albin Melander.
3062-2 Domus. Mattsson, Harry Pettersson,Sahlström gratulerar.
3062-3 Karl Erik Persson, KF gratulerar Gunnar Mattsson.
3062-4 Konsum Gustavsberg 50 år 1970.
3063-1 Trotjänaren i Konsum Albin Melander.
3063-2 Konsumentföreningens ordförande Harry Pettersson får klocka.
3063-3 Personalchefen i Domus Henry Eriksson.
3063-4 Skurubron inför invigningen 1915. Foto: Stockholms Stadsmuseum.
3064-1 Invigning av nya Museet Jan Nicklasson och Inger Nordgren.
3064-2 Jan Nicklasson invigningstalar.
3064-3 Prinsessan Christina. Jan Nicklasson. Karin Björqvist och VD Hackman Nils Engström.
3064-4 Invigningsfesten 12/6 1991 Keramiskt Centrum.
3065-1 Prinsessan Christina inviger utställningen.
3065-2 Prisessan Christina och Jan Nicklasson;
3065-3 Artur Hald invigningstalar.
3065-4 Hackmans VD Nils Engström talar.
3066-1 Gäst och f.d. museichefen Marianne Landqvist.
3066-2 Eva Bergström, sekr. hos Hjalmar Olson 1991.
3066-3 Karin Björqvist, Prinsessan Christina o. Artur Hald.
3066-4 Prinsessan Christina talar.
3067-1 Kulturnämnden. Birgitta Hansson o. Lena Gullmert-Häger.
3067-2 Gösta Treskog 12 juni 1991.
3067-3 Kulturchefen Birgitta Hansson.
3067-4 Birgitta Hansson och Gabriella Kåge-Olson.
3068-1 Invigningsfesten, maten kom i container.
3068-2 Matkön, grillen .
3068-3 Musik av ?
3068-4 Matkön vid invigningen. Alice Petterson, H. Bergschöld.
3069-1 Efter invigningen, mattälten .
3069-2 Besök på Museet vid invigningen 12 juni 1991, kl.12.00.
3069-3 Sven Weisfeldt har fått verkstad på museet.(Mitten).
3070-1 Allt tyst och stilla. Fabriksgården 12/6 1991.
3070-2 Festfolket vid kaffet.
3071-1
3071-2
3071-3
3071-4 Oskar Harry Hansson, Värmdö kommun,trädgårdsmästare.
3072-1
3072-2 Auktionsutropare Emil Andersson, Björkvik.
3072-3
3072-4
3073-1 Karin Wahlberg, Norrnäs.
3073-2 Victor Wahlberg, Norrnäs.
3073-3 V. Brandchefen Greger Åberg.
3073-4 Fru Ada Ellen Ljung f. Zethreus, Hemmestavik
3074-1 Fru Alfhild Woxström. Maka till John Woxstöm.
3074-2 Rektor Erik Westerberg Lillsved.
3074-3 Göran Wahlberg, Norrnäs.
3074-4 Helge Söderström, Solbacken, Hemmestavik.
3075-1 Rektor
3075-2 Fru Rut Nylow, Värmdö.
3075-3 Astrid Nilsson.
3075-4 Byggmästare Karl Otto Martin Lindgren, Strömma.
3076-1 Brandmästare senare brandchef Ivan Johansson Gustavsberg.
3076-2 Karin Matilda Jansson gift med telefonreparatören Nils Jansson.
3076-3 Telefonreparatör Nils Jansson.
3076-4 Komminister senare kyrkoherde och kristendomslärare Nils Ahlberg, Värmdö.
3077-1 Herbert Bergschöld.
3077-2
3077-3
3077-4
3078-1
3078-2
3078-3
3078-4 Värmdö kyrka. Textplatta i västra stigluckan.
3079-1 Landshövding Jacob Johan Gyllenborg som lät resa de flesta milstenarna på Värmdö. Se förteckning.
3079-2 Värmdö Skeppslag
3079-3 Busshållplatsen vid Kyrkan med kiosken.
3080-1 Telefonreparatör Josef Nilsson
3080-2 Stora Varvet vid Tegelviken.
3081-1 Hammarbyleden bygges. Bron kallades Råttfällan. Foto 1925.
3081-2 Slussen från Kornhamnstorg år 1862
3081-3
3081-4
3082-1
3082-2
3082-3 Riddarhuset
3082-4 Elias Sehlstedt
3083-1 Södra stationen vid den utdikade Fatburssjön.
3083-2 Tunneln vid Södra stationen
3083-3 Stadens Stora skeppsvarv på söder vid Tegel­viken.
3083-4
3084-1
3084-2
3084-3 Järnbärare i Järngraven vid Slussen.
3084-4
3085-1 Kungen inviger stationen Södra Bantorget 30/9 1933. 3085-2
3085-3
3085-4
3086-1 Stadsgården
3086-2 Första elektriska spårvagnen hösten 1901
3086-3
3086-4
3087-1 Sofia kyrka
3087-2 Stadsfullmäktige besöker Hammarby kanalbygge år 1925 3087-3 Bron vid Danvikstull år 1896
3087-4 Bron vid Danvikstull år 1896
3088-1
3088-2 Den ursprung]iga infarten till södertunnaln.
3089-1 Hotell ”Göteborg”, Järnvägshotellet.
3089-2 Götgatan
3089-3 Värmdö kyrka. Prästgården, tiondelada, klockstapel och Gamla tingshuset. Lavering 1830-talet.
3089-4 Det äldsta gatunätet på Södermalm, Stockholm.
3090-1 Södermalms gatunät år
3090-2
3090-3 Sista styverns trappor år 1890.
3090-4 Vita Bergen och Danviksområdet 1899. Foto: K.E. Stenkvist.
3091-1
3091-2 Katarinahissen
3091-3
3091-4
3092-1 Brandkåren på Tjärhovsgatan
3092-2 Berget vid Renstiernas gata fram till Katarinavägen brytes.
3092-3
3092-4 Värmdövägen vid Danvikstull ovanför kvarndammen 1906.
3092-1 Danviks kyrkoplan med kyrkogård 1906. F: Lars Larsson.
3093-2 Tegelviksplan mot väster omkring år 1900.
3093-3 Trapporna från Stadsgården upp till Södermalm.
3093-4 Lars Flemings o. Herman Flemings kistor i gravkoret.
3094-1 Fornminnesföreningens styrelse arbetar med utsändning av brev 1978. Arne Karlsson, L. Backman, Tore Karlsson, Inga-Lill K.
3094-2 Budkaveln hälsas välkommen vid Södernäs brygga av Värmdö skeppslags fornminnesförening
3094-3 Runmarö skola.
3094-4
3095-1 Strömma Hembygdsmuseum.
3095-2 Grindstugan vid Värmdö kyrka.
3095-3
3095-4 Runmarö skola.
3096-1 Kafferep vid Ängsviks komministergård. Se fört.
3096-2 Grindstugan vid Värmdö kyrka.
3096-3 Carl Carlsson Gyllenhielm ägare till Kurnmelnäs gård
3096-4 Skärgårdsmuseet, Stafsnäs, Handelsboden.
3097-1
3097-2
3097-3
3097-4
3098-1
3098-2
3098-3 Husritning på Skägga.
3098-4 Husritning på Skägga.
3099-1 Husritning på Skägga.
3099-2
3099-3 lngarö kyrka
3099-4
3100-1 lngarö kyrka
3100-2 Farstaviken från kyrkbron.
3101-1 Farsta Slott.
3101-2 Skevik. Sett från SO. Foto 11/2 1962.
3101-3 Skeviks grotta ”Klosterberget” år 1928.
3101-4 Skeviks grotta ”Klosterberget” år 1928.
3102-1
3102-2 Kungl Automobil Klubbens utflykt till Brandalssund 1922 Axe1 Odelberg.
3102-3
3102-4
3103-1
3103-2
3103-3
3103-­4
3104-1 Utgrävning av boplatsen vid Säby.
3104-2 Detaljer funna vid utgrävningen
3104-3 Boplatsen
3104-4 Boplatsen
3105-1 Skärvor från utgrävningen.
3105-2 Skärvor från utgrävningen.
3105-3 Skärvor från utgrävningen.
3105-4 Fyren vid ?
3106-1
3106-2
3107-1
3107-2 Fornminnesföreningens utfärd till Långviksskär juli 1984.
3107-3 Fornminnesföreningen vid Långviksskär juli 1984. Frans Öhmans ekor.
3107-4
3108-1 Fornminnesföreningen vid Långviksskär juli 1984. Sjöboden.Se fört.
3108-2 Fornminnesföreningen vid Långviksskär juli 1984. Harry o. Sture Andersson.
3108-3
3108-4 Hembygdsmuseet på Möja.
3109-1
3109-2 Vy från Hemösundet.
3109-3
3109-4 Möja-Strömmen.
3110-1
3110-2
3110-3
3110-4
3111-1
3111-2
3111-3 Johan III:s donationsbrev på kalkugn, Runmarö år 1574.
3112-1 Boo herrgård. Foto Nordiska Museet
3113-1 Ampel i Boo kapell.
3113-2 Boo kyrka den 11/8 1929. Foto: David Lindberg.
3113-3
3113-4
3114-1
3114-2
3114-3 F.d. Båtsmanstorpet Nybacka 11/12 1960. 100m S Sarvträsk.
3114-4 Höghusen i Orminge bygges.
3115-1 Nybyggnader i Nybacka Björknäs. Foto: David Lindberg 1967.
3115-2 Nybacka, Björknäs 6/8 1967. Foto: David Lindberg.
3115-3
3115-4
3116-1 Skurusundet från Klintens brygga 1958. Foto: David Lindberg
3116-2 Skurusundet från Mariedals brygga 9/7 1958. Foto: David Lindberg
3116-3 Skurubron från söder 9/7 1958. Foto: David Lindberg
3116-4
3117-1 Kabinettsekreterare Oscar Holterman 70 år.
3117-2 Kyrkan o. kvarnen vid Danvikstull 1870. Arne Wester akvarell.
3117-3 Kvarnen på Danviksklippan akvarell Magnus Wester 1870.
3117-4
3118-1 Värmdö kyrka restaureras aug. 1991. Foto: L. Rackman
3118-2
3119-1 På altanen Blåbärsvägen 7: Altanen bvggs.
3119-2 Britta Stjernberg utanför Värmdö kyrka år 1991.
3119-3
3119-4 Värmdö kyrka repareras aug. 1991. Fötö: L Backman.
3120-1 Tillfarten till motorvägen från Gustavsberg aug. 1991. Foto: L. Backman.
3120-2 Den blivande viadukten på sydsidan aug 1991. Foto: L. Backman.
3120-3 Den blivande avfarten till lngarö. Foto: L. Backman.
3120-4 På altanen Blåbärsvägen 7. Johannes, Birgit Blomqvist.
3121-1 Kolströmstorp i augusti 1991. Foto L. Backman.
3121-2 Vägen till Ingarö bygges. Beatelundsvägen aug 1991 Foto: L. Backman.
3121-3
3121-4 Vägen till Ingarö bygges. Nerfart till Lemshaga aug. 1991. Foto: L. Backman.
3122-1 Blåbärsvägen 7. Ester Hammarlund o Lennart.
3122-2 Kyrkogårdsvaktmästarens bostad Gustavsberg aug. 1991. Foto: L. Backman.
3122-3
3122-4
3123-1
3123-2
3123-3
3124-1 Vy från Baggensstäket aug. 1991. Foto: L. Backman.
3125-1 Vy från Baggensstäket aug. 1991. Foto: L. Backman.
3125-2
3125-3
3126-1 Boo kyrka
3126-2 Slussen och Skeppsbron
3126-3 M/S ”Östhammar II” på grund i okt.1899 N om Herräng.
3126-4 Skuru flottbro broöppning vid sekelskiftet:
3127-1 Skuru flottbro broöppning för sandkil norrut.
3127-2
3127-3 Kyrkoherde Sven Hellqvist med läsbarn på 1940-talet
3127-4 Tegelviken med Ersta uppe på berget.
3128-1 Skurusundet. Broöppning för ”Dalaröström”.
3128-2
3128-3 Katarinahissen och Fiskehamnen.
3128-4
3129-1 Anders Fogelholm m. hönät framför sin ladugård. A. Sjöberg
3129-2 Mätbrev på Segelbåten Josefina av Baggenstäket J. E. Nyström
3129-3 ”Josefina” av Baggenstäket i hamn. 1920-talet.
3129-4 Skuru flottbro, liten ångslup passerar 1901.
3130-1
3130-2
3130-3 Slussen, Södra hamnen och Skeppsbron
3130-4 Söderström med svängbron öppen i seklets början.
3131-1
3131-2 Eldstadsbesiktningsbevis på Slupen Josefina, Nyström
3132-3 Hövågen i Stadsgården
3132-4 Gamla krogen vid Baggensstäket 1947. Foto: Gösta Selling.
3132-1 Skolavslutning i Kvarnbergsskolan omkr. 1963.
3132-2 Milles skulptur i Kvarnbergsskolan.
3132-3 Lärare i Kvarnbergsskolan 1974. Namn se förteckning.
3132-4 Georg Lundgren lägger första stenen till Kvarnbergsskolan i mars 1950.
3133-1 Skeppare Johan Erik Nyström (1823-1900).
3133-2 Skeppare Magnus Herman Nyström (1863-1957).
3133-3 Skeppare Karl Johan Nyström ( 1889-1981).
3133-4 Skeppare Carl Gustaf Nyström (1851-1934).
3134-1 Nennes tavla nr217. ”Från Åland”.
3134-2 Nennes tavla nr216. ”Loenvattnet Nordfjord, Norge”.
3134-3 Nennes tavla nr215. ”Vid Nyvarp”.
3135-1 Restaurangen vid Siggesta.
3135-2 Stallet Siggesta
3135-3
3135-4 Nennes tavla nr218. ”Trollskogen”.
3136-1
3136-2 Bergen spränges bort vid Mölnvik.
3136-3 Bergen spränges bort vid Mölnvik.
3136-4 Bebyggelse vid Mölnviks torg.
3137-1 Nennes tavla nr220 ”Sommar på ön”.
3137-2 Nennes tavla nr219. ”Höst fjällen”.
3137-3
3137-4
3138-1 Kyrkan vid Grävlingsberg.
3138-2 Ruinerna vid Grävlingsberg,
3138-3 Nennes tavla nr 221. ”Fjällbeck”.
3139-1 Lennart Backman vid Grävlingsberg.
3139-2 Nenne Backman vid Grävlingsberg.
3140-1
3140-2 Den gamla gården på Observatoriekullen, Stockholm.
3141-1 Odenplan
3141-2
3141-3
3141-4
3142-1
3142-2
3142-3 Här ligger nu Riksbanken och Riksdagshuset.
3142-4 Här byggs Riksdagshuset.
3143-1
3143-2 Katarinahissen
3143-3 Seglare i Stadsgården.
3143-4 Glasbruksgatan
3144-1
3144-2
3144-3
3144-4
3145-1
3146-1
3147-1 Efrysyn Andersson
3147-2 Karl Petter Jansson på Albottna.
3147-3 Alice och Torgny Otterström. Kusiner till Alice Tannsjö.
3147-4 Stafsnäs dansbana år 1931.
3148-1 Fågelbro gård den 13 november 1989.
3148-2 Strömma kanal muddras år 1927.
3148-3
3148-4 Sv. Grov- & Fabriksarbetarna avd nr. Fågelbro. 50 år
3149-1 Axel och Olivia Lönnkvist på Solhems trappa, Strömma.
3149-2 Västergården Fågelbro.Sjöboden riven 1932.
3149-3 Vy från Rådalens brygga. Philipsons hus till vänster.
3149-4 Troligen vy från Rådalen mot Nämdöfjärden.
3150-1 Vy från berget ovanför Rådalens brygga.
3150-2 Vägen till Rådalens brygga.Vy från öster.
3150-3 Gärda Olsson f. Larsson.
3150-4 Förman Aldor Olsson.
3151-1 Skiss till Gransäter, Östra Ekedal.
3151-2 Skiss till Gransäter, Östra Ekedal.
3151-3 Första utkastet till Tjällmora
3151-4 Vassvik på Ingarö.
3152-1
3152-2 Sjövillan på Fredriksro, Velamsund.
3152-3
3152-4
3153-1
3153-2
3153-3
3153-4
3154-1
3154-2
3154-3
3154-4
3155-1
3155-2
3155-3 Frans Öman vid sin bindyva
3155-4
3156-1
3156-2
3156-3
3156-4
3157-1
3157-2 Ångbåten Ampfritide. Hjulångare
3157-3 Ångfartyget Waxholm vid Hasseluddens brygga. 1888.
3157-4
3158-1 Wermdö I lägger till vid Fredriksro, Knarrnäs
3158-2 Wermdö III vid Norra Lagnö brygga 1899.
3158-3
3158-4
3159-1
3159-2
3160-1
3160-2
3160-3
3160-4
3161-1
3161-2
3161-3 Björkudd på Vikingshill, Velamsund.
3161-4
3162-1 Ritning från 1977-1980 på
3162-2 Lindset på Tegelön
3162-3 Björkudden på Vikingshill
3162-4
3163-1
3163-2 Sunneräng på Norra Lagnö
3163-3
3163-4 Karlsberg, Kolvik. Foto ca 40 senare än neg.
3167-4.
3164-1 Agnes Otterström född 1894.
3164-2 Gravör Johan Hellkvist.
3164-3 Karl Tärnell, Hemmesta.
3165-1 Emma Tärnell
3165-2 Märta Lidell f. Tärnel1.
3165-3 Harry Tärnell, Hemmesta. och Märta gift Lidell.
3165-4 Viks skola Klasskort
3166-1 Kolviks ångsåg, arbetslag
3166-2
3166-3 Karl Tärnell, Hemmesta.
3166-4 Ernst Lidell m. Gun, Ingvar, Ulla vid Karlsberg.
3167-1 Viks skola klassfoto år 1936.
3167-2 Ingvar Lidell vid Karlsberg Kolvik
3167-3 Emma Tärnell, Hemmesta.
3167-4 Karlsberg, Kolvik. (Jmf.med neg.3163-4)
3168-1 Ulla Andersson född Lidell.
3168-2 Märta Lidell.
3168-3 Emma Tärnell .
3168-4 Karl o. Märta Tärnell, Agnes Thun, Gun Lidell, Axel o. Rune Thun. Ernst Lidell, Ulla Andersson o. Ake Andersson.
3169-1 Gun Lidell gift m. Rune Thun.
3169-2
3169-3 Efrosyne Andersson
3170-1 Karl Ludvig Anderssons barn och brodern Karl Chr, Se för
3170-2 Karl Christian Andersson
3171-1 Ulla och Åke Andersson, Näsets Cafe.
3171-2 Framför Ulla Lidell. Bakre raden: Ernst, Märta, och Gun Lidell samt Ake Andersson, 3171-3 Ernst Lidell gift med Märta Tärnell.
3171-4 Karin Tärnell.
3172-1 Smedjan Fågelbro. Axel Lundkvist med dotter Britta
3172-2 Didriksdal 1931, Gammal bod.
3172-3 ”Stugan”-Ostertorp år 1970. Fågelbrolandet.
3172-4 Carl Edvard Johansson – Lidell. Kolvik.
3173-1 Malmstugan, soldattorp. Foto 1935.
3173-2 Täppan, Fågelbrolandet efter ombyggnaden år 1940
3173-3 Strömma bro år 1919
3173-4 Dalhugget, gamla stugan år 1976. Fågelbrolandet.
3174-1 Barndalen, Fågelbrolandet omkring år 1950.
3174-2 Sigvard Lönnkvist i Museet.
3174-3 Sigvard Lönnkvist vid Strömma Hembygdsmuseum. Foto 1981, .
3174-4 Olivihill, Strömma år 1940. Sigvard Lönnkvists familj.
3175-1 Korshamnsstugan år 1976.
3175-2 Sandudden, Strömma kanal år 1926.
3175-3 Villorna Marieborg, Fågel bro, Strömma kanal.
3175-4 Strömma kanal. Foto år 1920.
3176-1 Norrvik. Foto år 1976.
3176-2 Personal i rovland på Brevik år 1918.
3176-3 Stenskede, Strömma.
3176-4
3177-1
3177-2
3177-3 Karta över Värmdövik Svensvik
3177-4
3178-1 Hemmesta, Blåbärsvägen 8. aug. 1991. Foto: L. Backman.
3178-2
3178-3 Bron över avloppet från Vombfjärden år 1896.
3178-4 Bron över avloppet från Vombfjärden år 1896.
3179-1 Fågelbro, år 1896 besökare ?
3179-2 Fågelbro 1896
3179-3 Silverhielm sover. Foto år 1896.
3179-4 Didriksdal år 1897. Märta L. med Sven.
3180-1 Didrksdal Våmbfjärden år 1897.
3180-2 Didriksdal år 1897.
3180-3 Didriksdal år 1897.
3180-4 Didriksdal år 1897.
3181-1 Didriksdal år 1897.
3181-2 Didriksdal år 1897. Otto Salmonson , 3/ Märta L.Nanna S.
3181-3 M/S Strömma Kanal”(b) vid Gullvikens brygga 1897.
3181-4 Didriksdal 1897 med tre pojkar.
3182-1 Didriksdal 1897 kafferep.
3182-2 Didriksdal 1897 parken.
3182-3 Didriksdal 1897 trädgården.
3183-1 Didriksdal 1897. Våmbfjärden. Nanna o Carl Salmonson.
3183-2 Våmbfjärden år 1897.
3183-3 Didriksdal år 1897.
3183-4 Didriksdal 1897, Badhuset.
3184-1 Didriksdal med gammal byggnad år 1897
3184-2 Didriksdal 1897. Äppelplockning.
3184-3 Didriksdal 1897. Rättare Wennerström m familj.
3184-4 Didriksdal 1897. Rättare Wennerström m familj.
3185-1 Didriksdal år 1897.
3185-2 Didriksdal 1897 med Nanna Salmonsson Carl o Otto.
3185-3 Didriksdal år 1897.
3185-4 Didriksdal år 1897.
3186-1 Didriksdal 1897. Tre pojkar.
3186-2 Didriksdal 1897 Bryggan och hus.
3186-3 Didriksdal år 1897. Man m cykel.
3186-4 Didriksdal 1897. Pojke.
3187-1 Rättare Wennerströms stuga. Didriksdal 1897.
3187-2 Didriksdal år 1897.
3187-3 Didriksdal år 1897.
3187-4 Frans 1 på Gullvikens brygga 1897.
3188-1 Robert Franke med hund 1897.
3188-2 Gustaf Ehrenfrid Silfverhjelm i sin segelbåt.
3188-3 Silfverhjelms Segelbåt.
3188-4
3189-1 Strömma år 1897.
3189-2 Kolström rullbron.
3189-3 Båtutrustning 1897 Didriksdal. Till höger Gusten.
3189-4 Bron över kanalen till Våmbfjärden.
3190-1 Didriksdal 1897.
3190-2 Didriksdal 1897. T.v. Edv t.h. Fahle.
3190-3 Didriksdal år 1897.
3190-4 Personer på Didriksdal år 1897.
3191-1 Personer på Didriksdal år 1897.
3191-2 Didriksdal 1897 tre damer.
3191-3 Didriksdal 1897 tre damer.
3191-4 Dam med cykel. Didriksda1 1897.
3192-1 Didriksdal 1897. Dam med barn
3192-2 Didriksdal 1897. Två damer och två barn.
3193-1 Didriksdal 1897. En dam i hatt.
3193-2 Gullvikens brygga Didriksdal 1897.
3193-3 Nanna Salmonson, Didriksdal 1897.
3193-4 Didriksdal 1897. Pojke.
3194-1 Didriksdal 1897. Dam i nationaldräkt.
3194-2 Didriksdal år 1900. Nr 3 bakom Nanna Salmonson, Nr 5 Otto Salmonsson.
3194-3 Masängsträsket, Didriksdal 1897.
3194-4 Masängsträsket, Didriksdal 1897.
3195-1
3195-2
3195-3
3195-4
3196-1
3196-2
3197-1
3197-2
3197-3
3197-4 Djurö kyrka år 1897.
3198-1 Knapens hål. Vedbod och WC.
3198-2 Knapens hål. Vaktstugan.
3198-3 Östra Stäket
3198-4 Östra Stäket byggt år 1884.
3199-1 Östra Stäket
3199-2 Östra Stäket badhuset.
3199-3 Östra Stäket WC.
3199-4 Östra Stäket skjul. Foto år 1946.
3200-1 Redskapsskjul i gamla smedjedalen 1946 Foto: Hilding Engströmer.
3200-2
3200-3 Östra Stäket, Vedbod och WC.
3200-4 Östra Stäket, skjul Foto: 1946.
3201-1 Oljehus i den gamla Smedjedalen 1946. (vid nuvarande Glashuset.)
3201-2
3201-3 Sågen vid Kattholmen 1946. Foto: Hilding Engströmer.
3201-4 Nya snickarverkstaden byggd 1942. Foto: Hilding Engströmer 1946.
3202-1 Vikingshill.
3202-2
3202-3
3202-4 Grannens barn på Blåsippsv. Fredrik o. Sara 1991.
3203-1 Från Vikingshill 1991
3204-1 Nennes tavla nr224. ”Gällnö, Rundqvists hus”.
3204-2 Nennes tavla nr223. ”På sätern, Norge”.
3204-3 Nennes tavla nr222. ”Svenska Högarna 2”
3205-1 Mikael, Leif, Göran, Christer, Jan-Ola o. Inger.
3205-2 Anna spelar fiol med Christina och morfar. Julen 1991.
3205-3 Anna spelar fiol med Christina.
3205-4 Anna spelar fiol med Christina. Julen 1991.
3206-1 Christina Rogers vid julgranen.
3206-2 Julen 1991. Leif, Bo och Jan-Ola.
3207-1 Julen 1991. Göran, Christer, Inger och Nenne.
3207-2 Julen 1991. Kjell Lekeby, Nigel Rogers, Herman Fall.
3207-3 Julen 1991. Anna och Mikaels flickvän.
3208-1
3208-2 Julen 1991. Mikaels flickvän leker med Anna.
3208-3 Julen 1991 . Christina och Lennart.
3209-1 Arbetsbetyg utskrivet av Maria Bennich.
3209-2
3210-1 Dr Hja!mar Olsons mor. Johanna Olsson f. Persson.
3210-2 Dr Hja!mar Olsons far. Bokbindare Johan Oscar Olson
3210-3 Syskonen Olsson: från vänster: Margit, Ernst, Henry, Hjalmar och Ruth.
3210-4 Gertrud Gustavssons betyg utskrivet av Maria Bennich.
3211-1
3211-2
3211-3 Stenkullsbacken och fabriken på 1800-talet.
3211-4 Torsberg 1930-talet.
3212-1
3212-2
3212-3
3212-4 Hemberget i januari 1992. Foto: L.Backman.
3213-1 Rutens lada brinner den 31/ 12 1991.
3213-2 Rutens lada brinner den 31/ 12 1991.
3213-3 Rutens lada brinner den 31/ 12 1991.
3213-4 Fredriksborg. Ritn.Defensions Wärken vid Oxdjupet 1725.
3214-1 Kanonen på Torsberg.
3215-1 Ritning. Genomskärning av Fredriksborgstornet sv-vit (Smörasken), som det såg ut när det var bemannat år 1808. (Krigsarkivet).
3215-2 Karta (1806) utvisande försänkningen i Oxdjupet,den första skansen på Rindösidan (t.v.) (ir Krigsarkivets Stads och Fästningsplaner.)
3216-1 Fredriksborgstornet den 29 juni 1989, då den optiska telegrafen på tornets tak återinvigdes.
3216-2 Danvikens hospital år 1932. Foto Almberg & Preinitz.
3216-3 ”Blå Slussen” ooh Katarina kyrka. Dennasluss var
den mindre, belägen åt Saltsjösidan. Den större, ”Röda slussen” eller Pohemsslussen (invigd 1755), var byggd av tegel och låg åt Mälarsidan. Teckning av A.C. Wetterling 1826.
3216-4 Stockholm. Mäster Mikaels gatan. Teckning av Sven Holm.
3217-1 Götgatan 1897. Foto Stadsmuseet Stockholm.
3217-2 Södra Bantorget vid sekelskiftet 1800-1900. Katolska kyrkan syns och till vänster Pauliska malmgården. Ar 1860 anlades Södra stationen och den öppna platsen fick namnet Södra Bantorget. I slutet av 1930­-talet byggdes Medborgarhuset, och Södra Bantorget döptes då om till Medborgarplatsen.
3217-3 Gustavsbergs Värdshus år 1990. Det byggdes 1862 öppnades åter som krog år 1990.
3217-4 Skärgårdsmuseet, Handelsboden.
3218-1 Skärgårdsmuseet skolan.
3218-2 Skärgårdsmuseet, sommargästrum från seklets början.
3218-3 Foton till Kjell Lekeby.
3218-4 Foton till Kjell Lekeby
3219-1 Foton till Kjell Lekeby
3219-2 Foton till Kjell Lekeby
3219-3 Foton till Kjell Lekeby
3219-4 Foton till Kjell Lekeby
3220-1 Beatelunds gård.
3221-1 Beatelund. Det gamla timrade stallet. I förgrunden en trädgårdsskulptur från Noor.
3221-2 Den yttre, östra rödfärgade flygeln sedd från trädgården. Beatelund.
3221-3 Beatelund. Matsalen med dekorerat tak, framtaget vid restaureringen 1930.
3221-4 Beatelund. Förstugan med målade ”skogstapeter” från omkring 1730. Spisomfattningen från Tureholm är från samma tid.
3222-1 Beatelund. Vardagsrummet har ett dekorativt tak
i Berianstil troligen målat omkring 1730 av Stockholmsmästaren Johan Nordman. Spisen är fransk från 1700-talets mitt.
3222-2 Boo. Huvudbyggnadens sjöfasad.
3222-3 Skevik. Uppfarten till gården från Lagnövägen. I fonden Munkstugan. Till vänster Skevikarnas hus och till höger den 1954 uppförda Storstugan.
3222-4 Skevikarnas hus från gårdssidan.
3223-1 Skevik. Den lilla byggnaden som kallas ”Munkstugan”.
3223-2 Kjell Lekebys foto.
3223-3 Invigning av Värmdö Bygdegård 27 mars 1955.Invigdes av Landshövding Gunnar Danielsson. I forsta raden nr 5 kyrkoherde Sven Hellkvist, nr 1 och 2 ar Mary och Harry Johansson. I glasögon bakom Sven Hellkvist syns Eira Anderssons far och mor. 2:a raden nr 2 och 3 är Martin och Signe Lindgren.
3223-4 Båtsmanstorpet ”Norrviken”, Siggesta.
3224-1 Kapellet, Fagerdala.
3224-2 Kvinnoklubben i Kolvik. Från vanster: Berta Berling Gunhild , Märta Söderström gift med Helge. Mary Pettersson ; Eira Anderssons mor, född Vinghed. Utflykt till Djurö år 1951.
3224-3 Skolklass i Värmdö kyrkskola ca 1902-1903.
3224-4 Utflykt, 5 personer. Nr 3 är Mary Pettersson.
3225-1 Torsby gård .
3226-1 Frans Oskar Pettersson, Eira Anderssons far.
3226-2 Hanna Amalia Magnusson, Eira Anderssons mormor.
3226-3 Söndagsskolefest i Haghulta.
3226-4 Arbetslag vid Gustavsbergs Fabriken på tryckeriet.
3227-1 Tre läsflickor år 1913 i Värmdö.
3227-2 Eira Anderssons mor, Mary Pettersson.
3227-3 Arbetslag på tryckeriet, utflykt. Liggande framför: Terese Hedberg (Karl Hedbergs syster). Från vänster: 1/ Okänd, 2/Mary Pettersson (med dragspelet , 3/ Selma Olsson gift med Karl Törngren och dotter till ”Svagdricksgumman” på ”Tuvan” i fabriken.
3227-4 Oskar Magnussons båt vid Kattholmen.
3228-1 Mary Pettersson, Eira A:s mor.
3228-2 Familjen Arne och Eira Andersson.m. Margareta, Ingrid, Lars.
3228-3 Tallgläntan, Näsets Cafe år 1952.
3228-4 Tallgläntan, Kolvik.
3229-1 Hanna Amalia Magnusson, g. Andersson (Eiras mormor).
3229-2 Gustav Emanuel Magnusson (Eiras morfar).K.O Pettersson o Eira.
3229-3 Gustavsvik, Torsby byggdes efter branden julafton 1969.
3229-4 Tallgläntan år 1927.
3230-1 Alma Magnusson 40 år.
3230-2 Stora Väsby år 1926. Nr 1 är Murar-Lasse Nr 6 K.O Pettersson.
3230-3 Stora Väsby år 1926. Nr 1 är Murar-Lasse Nr 6 K.O Pettersson.
3230-4 Gustavsbergs kyrka och Bleket år 1954.
3231-1 Karta över ”Det större Stockholm”, år 1917.
3231-2 Karta över ”Det större Stockholm”, år 1917.
3231-3 Karta över ”Det större Stockholm”, år 1917.
3231-4 Stugor på Stora Nassa (2 sek).
3232-1 Stugor på Stora Nassa (1 sek).
3232-2 Svenska Högarna. Den lilla kyrkogården med sin klockstapel.
3232-3 Labyrinten på Svenska Högarna .
3232-4 Inre hamnen på Svenska Högarna .
3233-1 Nybygget vid Grantomta/Haghulta bygges. Foto L. Backman den 9 mars 1992.
3233-2 Nya ägare till Värmdöhallen, Vivo i Hemmesta Anders Möller och Lars-Åke Ekman 1 febr. 1992.
3233-3 Hemvikens hus på Bullerö.
3234-1 Ingenjör Sten Westerberg, Beatelund.
3234-2 Skeppsbron sedd från Danviken. Ferdinand Tollin 1841.
3234-3 Hemmesta gård år 1942 med ladugården och rättarbostaden. Man bröt stubbar under kriget och det låg sådana här i högar mellan Näsets cafe och bygdegårdens tomt.
3234-4 Kristliga ungdomsföreningen i Wärmdö år 1933. Hjälpprästen Magnusson längst till höger.
3235-1 Stockholms första elektriska spårvagn vid Katarinavägen år 1901. Foto Sveriges Tekniska Museum.
3235-2 Hötorget år 1902. Foto Larssons atelje, Stockholms Stadsmuseum.
3235-3 Utsikt från Blasieholmsstranden mot Slottet. Sandbanken till vänster är en uppgrundning vid extremt lågt vatten.
3235-4 Martinska duken med det nya Gustav Adolfs torg, den färdiga Norrbro och Lejonbacken. t.v. Operan t.h. Arvfurstens (då Prinsessans) palats.
3236-1 Slussområdet år 1930. Se Nils Erikssons ”sammanbindningsbana” och Lilla bron till Kornhamnstorg.
3236-2 Karl Johans torg med statyn på ny sockel samt den nordöstra delen av slusspartiet. Foto år 1950.
3236-3 Västra delen av nya Slussmaskineriet år 1950.
3236-4 Kornhamnstorg med Munkbron, Riddarholmen och Södermalm närmast Slussen. Litografi av J.H. Strömer efter fotografi av J. Joop 1863.
3237-1 Norrbro 1842. Tuschteckning av Ferdinand Tollin.
3237-2 Gustav Adolfs torg. Akvarell ca 1898 av Anna Palm.
3237-3 Fjällgatan 41. Akvarell år 1902 av Fritz Ahlgrensson.
3237-4 Meitens gränd och Lotsgatan. Akvarell 19 sept 1901 av Fritz Ahlgrensson.
3238-1 Rörstrands Porslinsfabrik år 1926. Tusch av Uno Stallarhalm.
3238-2 Ösby Gärde den 9 mars 1992. Foto L. Backman.
3238-3 Ösby Gärde den 9 mars 1992. Foto L. Backman.
3238-4 Ösby Gärde den 9 mars 1992. Foto L. Backman.
3239-1 Ösby Gärde den 9 mars 1992. Foto L. Backman.
3239-2 Det påbyggda Ösbytorp. Foto den 9 mars 1992 Lennart Backman.
3239-3 Kolströmsbron bygges. Foto den 9 mars 1992. L.B-n. 4 9 1992.
3239-4 Kolströmsbron bygges. Foto den 9 mars 1992. L.B-n. 4 9 1992.
3940-1 Kolströmsbron bygges. Foto den 9 mars 1992. L.B-n. 4 9 1992.
3240-2 Kolströmsbron bygges. Foto den 9 mars 1992. L.B-n. 4 9 1992.
3940-3 Kolströmsbron bygges. Foto den 9 mars 1992. L.B-n. 4 9 1992.
3940-4 Kolströmsbron bygges. Foto den 9 mars 1992. L.B-n. 4 9 1992.
3241-1 Helge Wollrik, försäljningschef på Gustavsbergs Fabriker på utlandet.
3241-2 Bengt Berglund, konstnär, debututställn. PUB 1963.
3241-3 Utsikt över Skeviks gård i början av 1900-talet.
3241-4 Strömma kanal vid Djurö Södra brygga 1897.
3242-1 Gustavsbergspojkar. Gerhard Säfström, Nils Boox, Oskar Severin, Fredrik Lundqvist, Georg Boox och Oskar Vadström.
3242-2 Albin Olofsson.
3243-1 Löpsedlar i Stockholm den fredagen den 7 maj 1945.
3243-2 Kungsgatan fredagen den 7 maj 1945.
3243-3 Kungsgatan år 1928.
3243-4 l:a maj demonstration på Kungsgatan år 1926.
3244-1 Kungsgatan vid invigningen i november 1911.
3244-2 Kungsgatan år 1909. Under själva gatan nedlagges landets första ledningstunnel. Där lades alla huvudledningar för gas, vatten, avlopp, elektricitet och telefoner. Tunneln kunde nås från en ingång i Malmskillnadsgatans brofäste.
3244-3 Erstagatan sedd från Asögatan mot Folkungagatan. Foto omkring 1900.
3244-4 Katarinahissen. Bild ur tidningen ”Svea” år 1889.
3245-1 Österlånggatan år 1865. Teckning av O.A. Mankell.
3245-2 Sergels torg. Foto L. af Petersens. Sergelgatan söderut.
3245-3 Sveavägen. Gatan med husraden är Malmskillnadsgatan. Längst bort i bilden hörnhuset mot Hamngatan. De två broarna mitt i bilden är den nya Mäster Samuelsgatan (den breda bron) och en tillfällig fortsättning av den gamla Mäster Samuelsgatan (smal). Bilden t.h. togs försommaren 1964 av L. af Petersens. Höghusen har här hunnit växa upp.Vänstra bilden är tagen år 1960 av samma fotograf.
3245-4 Hötorget med den gamla Hötorgshallen år 1953. Foto Lennart af Petersens.
3246-1 Tunnelbanan bygges. Mäster Samuelsgatan går här över en bräcklig bro över Sveavägen. Teckning av Lasse Lindberg år 1956.
3246-2 Trafiken på Norrbro år 1946 innan den ”provisoriska” Strömbron kom till.
3246-3 Tegelbacken år 1932.
3246-4 Nya Slussen inviges den 15 oktober 1935. Starten skedde 1931 då Pelikan revs. 1932 avstängdes slussen för sjötrafik. 1933 revs gamla hissen och invig­des tunnelbanan. 1:a augusti 1935 öppnades Slussen åter för sjötrafik. 11 september återkom Karl XIV Johans staty. Gustaf V invigde och fullmäktiges ordförande tackade (Tengdahl).
3247-1 Foto Victor Malmström över Västerbrons järnkonstruktion år 1931. Tranebergsbron år 1914 och Tranebergsbron som invigdes i augusti 1934. Västerbron invigdes i november 1935.
3247-2 Erstagatan norrut sedd från Bondegatan omkr. 1928.
3247-3 Sveabron år 1906. Bron (Odengatan) gick över den lägre belägna Sveavägen (Stora Bastugatan). Där träkåkarna syns ligger numera Stadsbiblioteket.
3247-4 Hornsgatans ”puckel” år 1900.
3248-1 Kungsholmsbron på 1880-talet. Foto Jaeger.
3248-2 Hörnet av Odengatan (i förgrunden) och Birger Jarlsgatan på 1890-talet.
3248-3 Kvastmakarebacken intill Åsöberget år 1900.
3248-4 Norrbro på 1880-talet. Foto Axel Sjöberg & Co.
3249-1 Vasabron år 1978. O. A. Mankell.
3249-2 Ångslupen ”Necken” startade från Riddarholmskajen.
3249-3 Sammanbindningsbanan. Bild från 1870-talet med Slottet, Norrbro och Gamla Operan.
3249-4 ”Utsigt af Södra varfvet” 1871 • Teckning av R.H. Haglundh.
3250-1 Stockholm från Mosebacke 1864. C.S. Hallbeck.
3250-2 Idrottslag från 1914.
3250-3 Stavhopp i Bleksäng år 1915, Georg Box.
3251-1 Blåbärsvägen 7, Selestads hus år 1993. Färg. Målning av Nenne Backman nr225.”Blåbärsv. 8″.
3252-1 Målning av Nenne Backman nr226. ”Boda. Blommande apel”.
3253-1 Olja av N.Backman nr228 ”Flickan vid ladan”.
3254-1 Olja av N.Backman nr227 ”Lådna”.
3254-2 Olja av N.Backman nr231. ””Sommar vid havet”.
3254-3 Olja av N.Backman nr232. ”Myrmarker”.
3254-4 Olja av N.Backman nr230. ”Tjärn i skogen”.
3255-1 Olja av N.Backman nr229. ”Höst”. (2 personer).
3255-2 Hemmesta centrum den 19 mars 1992. Vivohallen. Foto: L.Backman.
3255-3 Hemmesta, bensinmacken 19 mars 1992. Foto: L. Backman I januari 1995 lades bensinmacken ner och huset byggdes på.
3255-4 Hemmesta, Elverket den 19 mars 1992. Foto: L. Backman.
3256-1 Hemmesta. Björkebo år 1992. Foto L. Backman.
3256-2 Hemmesta. Björkebo år 1992. Foto L. Backman.
3256-3 Hemmesta torp den 19 mars 1992. Bröderna Birger och Gösta Pettersson.
3257-1 Hemmesta torp den 19 mars 1992. Foto: L.Backman.
3257-2 Hemmesta torp, den gamla stugan. den 19 mars 1992. Foto L. Backman.
3257-3 Hemmesta torp, lador. Foto den 19 mars 1992 Foto: L. Backman.
3258-1 Hemmesta torp, lador. Foto den 19 mars 1992 Foto: L. Backman.
3259-1 Georg Gustavsson (Sillen) som scout. Sv-vit.
3259-2 Torsten Box och Anders Steen.
3260-1 Lucia på Strandvik med Tjänstemannaklubben.
3260-2 Katarinahissen år 1898. Foto SSM.
3260-3 Området söder om Södra Bantorget och den utfyllda Fatburssjön. Längst till vänster Lillienhoffska huset (Katarina fattighus) och kvarnen Fatburan. I mitten Katarina kyrka och till höger bortom rep­slagarebanan, den Pauliska malmgården. Foto från 1870-talets början i SSM.
3260-4 Brunnsbacken utanför Pelikans entre. Foto 1912 SSM.
3261-1 Verandan på Pelikan, innan huset revs inför sluss­omvandlingen. Den höga muren vette före samman­bindningsbanans tid mot Järngraven. Foto Almberg & .Rreinitz 1931 , i SSM.
3261-2 Högalidakyrkan bygges. Foto troligen 1919 SSM.
3261-3 Hörnet av Asögatan och Västgötagatan .
3261-4 Asögatan 195 efter restaureringen år 1963 SSM Foto Löwenborg.
3262-1 Skeppargränd 1 efter total ombyggnad 1962. Foto G. Jonsson 1987.
3262-2 Sågaregatan (Sågaregränd) år 1900. SSM 3
3262-3 Sågaregatan 1957. SSM
3262-4 Asögatan 195. Foto år 1902. SSM
3263-1 Skepparegränd söderut från Lotsgatan omkr. 19~0.
3263-2 Francois Thurot. Fransk kaparkapten och Coldinuordens grundare i Sverige den 14 augusti 1765.
3263-3 Båtsmannen vid Södermanlands forsta kompani, nr 18 Krummelin. Johan August Gustafsson (född 1845 död 1917). Farfar till Ivar Gustafsson på Ekholmen. Tecknad Petter Lindroth (serien Jocke, Nicke och Majken).
3263-4 Benickebrinken. Akvarell och blyerts 1864 av Gustaf Wilhelm Palm.
3264-1 Mariaberget. Akvarell ca 1890 av Erland Heurlin. Mariahissen invigdes den 23 mars 1886. Borgen ovanför är det Laurinska huset.
3264-2 Från Brunnsbacken. Lavyr 1893 av David Ljungdal.
3264-3 Danvikens kyrka. Blyerts 1924 Ferdinand Boberg.
3264-4 Hammarbyleden vid Danviken. Blyerts 1924 av Ferdinand Boberg.
3265-1 Söder Mälarstrand dras fram. Tusch 1893 av Gustaf Broling.
3265-2 Amerikanska ministern Thomas i audiens på slottet Tusch av Axel Sjöberg 1898.
3265-3 Skeppsbron. Tusch 1842 av Ferdinand Tollin.
3265-4 Selma och Alma Atherton.
3266-1 Gustavsbergs scoutkår med Albin Åberg och Anders Steen längst till höger.
3266-2 Förslagskommitten i Gustavsbergs Fabriker 1955.
3266-3 Anders Steens 60-årskalas på Skevik med Edvard Larsson och Emil Larsson (Riala).
3266-4 Båtsmanstorpet vid Sjöliden, Fruvik.
3267-1 Coldinuordens hus var i Piperska Muren på Kungsholmen i Stockholm. Bild hämtad ur boken ”Gamla Stockholm” av August Strindberg tryckt 1882.
3267-2 Stockholm Norreport och Brunkeberg. 1500-tals gravyr.
3267-3 Gästgivarskjuts från Packartorget av F. V. Dardel.
3268-1 Gästgivarskjuts från Packartorget av F. V. Dardel.
3269-1 Arkitekt Ferdinand Boberg 1909.
3269-2 Arkitekt Ferdinand Boberg 1909.
3269-3 Gruvfogdehuset där Ferdinand Boberg växte upp. Hans egen teckning i Norberg. Född i Falun men kom som 1-åring till Norberg.
3269-4 Bernhardina Wassberg 90 år.
3270-1 Johanna Kristina Godström född Jonsson och Karl August Godström med dottern Bernhardina gift Wassberg.
3270-2 Svartbrödraklostret i Stockholm. Gravyr från 1500-talet.
3270-3 Kurt Säfström, nämdeman.
3270-4 Andersdal. Målning av gravören Carl Pettersson.
3271-1 Mölnvik.
3271-2 Mariaplan innan husen byggdes. ”Potatisgångarna”. Stenkullens hus syns i bakgrunden.
3271-3 Djurö kyrka vid 250-årsjubileet år 1933. Medaljerade blev orgeltramparen K. Lundin, ringaren E. Söderström, kyrkvärden M. Osterman och organisten S. Karlsson.
3271-4 Fiskeläget vid Kummelnäs. Kojorna är gjorda av luckor från Kummelnäs båtvarv.
3272-1 Fiskare vid Kummelnäs. Frans Westerberg från Långholmen (t.v.), Tilda Jacobsson eller Lotta Wahlström från Vånö (sittande t.v.), Selma Ohlin från Södersunda (sittande 2:a från vänster) och Gottfrid Söderberg från Kila (stående 4:a fr.v.).
3272-2 Torsten Rolf håller invigningstalet 1974 vid Skärgårdsmuseet den 6 juli. I bakgrunden orkestern Hafsbandet.
3272-3 Amerikanska ministern William Thomas.
3272-4 Gustavsbergs Mjölkförsäljningsförenings (GMF:s första Styrelse 1920-1923.Från vänster: C.B.Svärd, Gustav Eriksson, Johan A. Hellqvist, C.G.Engström och Rudolf Karlsson.
3273-1 Formarlag -handmodell år 1897. Ur Gustavsbergaren nr 5 1945, sidan 8.
3273-2 Karl Severin Karlsson, Räknäs.
3273-3 Brevbäraren i Gustavsberg Sven Jansson.
3273-4 Sven Petterssons kvartett: Lennart Backman, Bruno Gaul, Ester Fall och Sven Pettersson.
3274-1 Pensionärer i Bergasalen.
3274-2 Detalj ur karta över Väsby år 1704.
3274-3 Familjen Johan och Johanna Nilsson Östra Ekedal. Se fört.
3274-4 Missionsförsamlingen.
3275-1 Stenbron vid kyrkan i Gustavsberg.
3275-2 Kolångaren S/S Gustavsberg lossar kol.
3275-3 Fabriken sedd från kyrkbacken.
3276-1
Familjefest.
3276-2 El-ledning drages genom Algatan och kyrkbron.
3276-3 El-ledning drages genom Algatan och kyrkbron.
3276-4 El-ledning drages genom Algatan och kyrkbron.
3277-1 El-ledning drages genom Algatan och kyrkbron.
3277-2 El-ledning drages genom Algatan och kyrkbron.
3277-3 Rudolf ”Rulle” Johansson och Herbert Bergschöld, elavdelningen.
3277-4 Arbetslag elektriker.
3278-1 Arbetslag elektriker.
3278-2 Tjänstemännens fotbollslag mot arbetsledarna.
3278-3 Fotboll, arbetsledarnas lag.
3278-4 Gustav Blomberg med sin båt.
3279-1 Fru Göransson och Anders Steen vid Strandvik.
3279-2 Elverkschef Anders Steen vid transformatorn i fabriken.
3279-3 Transformatorn.
3279-4 Transformatorn.
3280-1 Transformatorn.
3280-2 Transformatorn.
3280-3 Velamsund, Fredriksro på 1920-talet.
3280-4 Kils gård på 1920-talet.
3281-1 Lilla Kovik.
3281-2 Stora Kovik.
3281-3 Långsunda på 1920-talet.
3281-4 Sofielund.
3282-1 Ingarö. Beatelund, arrendatorbyggnaden 1920-talet.
3282-2 Björnö
3282-3 Brunnsnäs .
3282-4 Eflinge, Ingarö.
32B3-1 Enkärret, Ingarö.
3283-2 Konsumaffären i Fruvik.
3283-3 Björkebo, Hemmesta med folk.
3283-4 John Eriksson, Björkebo.
3284-1 Hans Eriksson, Hemmesta.
3284-2 Servicebilen på Hemmesta bensinstation. m. Torbjörn Lindgren
3284-3 Elisabet Eriksson g. Lindahl (Hans E:s syster).
3284-4 Margareta Eriksson (Hans E:s mor).
3285-1 Fäboden Kroktjärn, Svärdsjö. Hans Erikssons torp.
3285-2 Fäboden Kroktjärn, Svärdsjö, vedboden.
3285-3 Christian Eriksson (3:a frän vänster) startade Kolviksaffären, bredvid honom t.v. hans fru Edit. Christian Eriksson var farbror till Hans E.
3285-4 Ambulansen vid Hemmesta bensinstation.
3286-1 Elisabeth Eriksson. (Hans syster).
3286-2 Bengt Eriksson, broder till Hans 1,5 år.
3286-3 Signe Blomstedt, Nora.
3286-4 Från vänster: Herbert Larsson, Margareta Larsson född Sundman, Lisa Larsson och Evert Larsson.(Klippan).
3287-1 Herbert Larsson Klippan. Bodde i torpet som barn.
3288-1 Kolviken, Boda omkring år 1923.
3288-2 Bullandö gård. 1923.
3288-3 Edslösa omkring år 1923.
3288-4 Elvsala, Västra
3289-1 Elvsala, Östra
3289-2 Elvsby
3289-3 Evlinge, Norra
3289-4 Gällnönäs
3290-1 Hemmesta gård. Ar 1923
3290-2 Hemmestatorp
3290-3 Hesselmara, Didriksdal omkring år 1923.
3290-4 Kalvsvik omkr år 1923.
3291-1 Kopparmora omkr år 1923 .
3291-2 Tuna
3291-3 Vreta
3291-4 Vik omkring år 1923.
3292-1 Mensättra
3292-2 Ramsmora, prästgården
3292-3 Rensättra
3292-4 Bergvik, Ingarö
3293-1 Annons för Hemmesta taxi (Bensinstationen Hemmesta.)
3293-2 Mariagatan 2.
3293-3 Villagatan (Målare Rydens hus) och Ingarö Tvärgata.
3293-4 Brandkårens personal främre raden från vänster: 1/ Erik Lindahl, 2/ Martin Holmgren, 3/ Tage Stridh, 4/ Evert Johansson, 5/ Ragnar Edling,6/ Greger Aberg, 7/ Bertil Hellberg, B/ Georg Boox, 9/ Brandchefen Sven Lindberg, 10/ Okänd, 11/ Gunnar Dahlgren, 12/ Sven Norling, 13/ Malkolm Olsson, 14/ Harry Dahlgren, 15/ Okänd, 16/ Smedslund. Bakre raden: 1/ Gunnar Englund, 2/ Reinhold Västerberg, 3/ Uno Lindberg, 4/ Eva1d Gustavsson, 5/ John Pettersson, 6/ Sven Vallius, 7/ Okänd, 8/ Gunnar Möller, 9/ Ragnar Lindberg, 10/ Gunnar Enberg.
3294-1 Löpning Ösbysjön runt 1914. Karl Stålkrantz tog guld, Gerhard Säfström tog silver.
3294-2 Idrottsföreningen i Gustavsberg. Från vänster: 1/ Ragnar Envall, 2/ Oskar Jonsson, 3/ Herbert Bergschöld, 4/ Karl Berlin, 5/ Edvin Lowndes, 6/ Georg Gustavsson, 7/ Okänd, 8/ Axel Hallberg, 9/ Gustav Andersson, 10/ Erik Andersson, 11/ Osvald Andersson, 12/ Anders Bonnevier, 13/ John Dahlkvist, 14/ Oskar Andersson, 15/ Okänd, 16/Evald Steen.
3295-1 vStart för Ösbysjön runt år 1930. Från vänster; Harry Dahlgren, Sven Viberg, Sigurd Samuelsson, Sven Andersson (Landis), Erik Andersson.
3295-2 100-meters final på landsvägen vid Klubben.
3295-3 Bror Söderling i löpning.
3295-4 Bandy på Ösby träsk. GIF – Kungsholms IF. Resultat 10-3. Ragnar Eriksson skjuter mål.
3296-1 Skolbarnens skidtävling den 3/3 1923.
3296-2 Ekedalsskolans skidtävling i mars 1928.
3296-3 Skidtävling på Farstaviken.
3296-4 Arbetsledarnas lag i matchen mot tjänstemännen.
3297-1 Mjölkförsäljningsföreningens styrelse revisorer och avgående föreståndare år 1951. Främre raden från vänster: 1/ Tore Scholtze, 2/ Georg Boox, 3/ David Fredriksson, 4/ Axel Eriksson. Stående 1/ Karl Nilsson, 2/ Hartvig Johansson, 3/ Birger Lindberg 4/ Gustav Vallius.
3297-2 Klubblöftena ? mellan B.I.K. och G.I.F. 1922.
3297-3 Georg Boox.
3297-4 Skolklass på 25-års fest år 1958.
3298-1 Styrelsen i Idrottsföreningen år 1912. Se förteckning.
3298-2 Gustavsbergspojkar. Från vänster: 1/ Gerhard Säfström, 2/ Nils Box, 3/ Oskar Severin, 4/ Fredrik Lundkvist, 5/ Georg Boox, 6/ Oskar Vadström.
3298-3 Gustavsbergare den 28/12 1956. Från vänster: 1/ Kantor Gösta Borg, 2/ Georg Boox, 3/ Anders Steen, 4/ Erik Nilsson, 5/ Georg Lundgren (framför), 6/ Fritz Berg, 7/ Gustav Lorang.
3298-4 Brandkåren i Gustavsberg.
3299-1 Fest på Klubben.
3299-2 Förstamaj-möte i Bleksäng.
3299-3 Barnteater på Klubben år 1928.
3299-4 Strandvik på 1940-talet.
3300-1 Strandvik på 1940-talet.
3300-2 Strandviks tvättstuga.
3300-3 Strandviks redskapsskjul.
3300-4 Viks brygga, Alstäket
3301-1 Kulans brygga
3301-2 Strömma kanal
3301-3 Siggesta gård år 1960. Foto: David.Lindberg.
3302-1 Kyrkvaktmästare Harry Wanngård, Djuro. Foto: Johan Engvall år 1992.
3302-2 Minister William Widgery Thomas J:r (1839-1927).
3303-1 Båtsmanstorpet nr 100 Hesselman, Hemmesta (Lyckebo).
3303-2 Sjöliden.
3303-3 Installation av Eva-Britt Löf-Hansson som kyrkoherde den 22/3 1992.
3303-4 Lars Edström talar i sockenstugan.
3304-1 Eva-Britt Löf får gåva av P.O. Larsson.
3304-2 Lunch på Sjöliden. Eva-Britt Löf, bakom henne Georg Perry, Gustavsberg och Ieva Graufelt.
3304-3 Britt-Mari och Öivind Nilsen i affären i Ängsvik
3304-4 Fru Anna Eriksson, mor till vänster.
3305-1 Kristian Eriksson, farbror till Hasse E. Med Bengt och Hans Eriksson. Han hade Kolviksaffären. Har fjärdingsmans anställd. Har arbetat hos Kreuger på Norra Evlnge. Pingstpastor.
3305-2 Bengt Eriksson. Fotot taget från Björkebo ned mot nuvarande bensinmacken.
3305-3 Anna Band. Hans Erikssons moster.
3305-4 TV-apparat utställd på S:t Eriks-Mässan 1953.Berndt Sjökvist sålde den som byggsats för 825 kronor. Då kunde man ännu bara få in provsändningarna från Tekniska Högskolan. Foto: Bertil Stilling.
3306-1 I maj 1954 presenterades denna nyhet butikerna i Stockholm.
3306-2 Den svenska televisionens officiella start skedde först den 29 oktober 1954, först med nyhetsjournal av Håkan Unsgaard och sedan ett underhållningsprogram av Staffan Tjerneld.
3306-3 Vid valet om övergång till högertrafik den 16 oktober 1955 körde bussarna i Stockholm med NEJ-skylt.
3306-4 Mellan klockan 4.50 ooh 5.00 söndagen den 3 september 1967 övergick Sverige till högertrafik. Taxi-förarna Rolf Wilén och Tommy Malmberg önskar varandra lycka till på Kungsgatan.
3307-1 Kungsgatan den 3 september 1967 då bilarna kl 4.50-5.00 långsamt bytte sida. Bärgningsbilarna stod redo överallt men det blev ingen kaos.
3307-2 Helge Berglund och Per-Olof Hansson, chef för Stockholms lokaltrafik, resp ordförande. När den allra sista spårvagnen gick från Djurgården till Hammarbyhamnen. Det var sent på natten den 3 september 1967. Tänk om de hade vetat att Djurgårdslinjen skulle rulla igen, i nylagda spår, 24 år senare. Foto Freddy Lindström.
3307-3 Gravöl vid Söderhallen i Stockholm den 24 augusti 1967. Några spårvagnsförare tar ett sista farväl av sina gamla vagnar innan de skickas till skrotning. Foto Freddy Lindström.
3307-4 I nittio år rullade spårvagnarna i Stockholm. Dagen H den 3 september 1967 skulle all spårtrafik bort från gatorna. Här hos AB Demontering, hamnade vagnarna till sist. Foto Pressens Bild.
3308-1 I nittio år rullade spårvagnarna i Stockholm. Dagen H den 3 september 1967 skulle all spårtrafik bort från gatorna. Här hos AB Demontering, hamnade vagnarna till sist. Foto Pressens Bild.
3308-2 Regalskeppet Wasa seglar igen. Efter 333 år på sjöbotten lyckades man bärga henne. Här flyter hon utan slagsida, i sin docka den 14 maj 1961. Foto Pressens Bild. Kronprins Carl Gustaf tar en titt på Wasa i slutet av maj 1961.
3308-4 På hösten 1952 kom parkeringsautomate rna upp på Stockholms gator. Vad gör man när man inte har småpengar undrade Jan-Erik Bendel. Foto Tore Falk.
3309-1 På hösten 1956 kom nästa nyhet. De första parkeringsvakterna tillsattes. Gatukontoret tillsatte nio vakter som kläddes i grå uniform med armbindel och mössa av parkvakttyp. Parkering kostade 25 öre.
3309-2 Sveavägen 1952: ett gapande hål för tunnelbanan vid Hötorget. Till vänster syns den gamla bebyggelsen bakom Konserthuset. Pressens bild.
3309-3 Invigning i T-centralen av Tunnelbanan den 24 november 1957. Kungen klipper bandet.
3309-4 Stenyxa funnen vid Björkebo i Hemmesta Juni 1992 av Gun Eriksson.
3310-1 Oljemålning av Nenne Backman 1992 nr234 ”Skärgård 4”.
3311-1 Oljemålning av Nenne Backman 1992 nr233 ”Skärgård 3”.
3311-2 Elon Blomqvist på besök på Blåbärsvägen den 5 maj 1992 med L. Backman på altanen.
3312-1 Elon Blomqvist, Lennart Backman och Anna Blomqvist den 5 maj 1992. Boda. Johannes Blomqvists blivande garage den 8 maj 1992.
3313-1 3 juni 1992. I väntan på studenten Patrik Selestad Kaj, Vivi-Anne Selestad, Nenne Backman och Terese Selestad.
3313-2 Studenterna anländer den 3 juni 1992 .
3313-3 Studentkamrat i bilen.
3313-4 Chauffören.
3314-1 Patrik Selestad tog studentexamen den 3 juni 1992.
3314-2 Studentkalaset.
3314-3 Norgebesök den 10-15 juni 1992. Herman Fall, Odd och Aud Sortevik samt Lennart Backman.
3314-4 Bo, Nenne, Aud och Odd Sortevik den 10-15 juni 1992.
3315-1 Grävlingsberg i juli 1992. Foto L. Backman
3315-2 Konditoriet vid Grävlingsberg 1 Juli 1992 .
3315-3 Ruinen vid Grävlingsberg Foto L. Backman.
3315-4
Bebyggelse på Mölnviks gärde den 1 Juli 1992. Foto: L. Backman.
3316-1 Berg i Lugnet i Gustavsberg 1992.
3316-2 Hemberget i Gustavsberg 1992.
3316-3 Östra Ekedal nybebyggelse 1992.
3317-1 Nenne på vägen nedanför Hemberget (Bonneberget).
3318-1 Hemmesta, Björkebo. Fru Gun Er1ksson-Bjuggren i dörren till stallet. Foto: L. Backman 1992.
3318-2 Gun Eriksson med några av sina hästar.
3318-3 Geten i Björkebo. Foto: L. Backman 1992. .
3319-1 Stenyxan som Gun Eriksson, Björkebo fann i hagen vid Björkebo i juni 1992. Foto: L. Backman.
3319-2 Stenyxan som Gun Eriksson, Björkebo fann i hagen vid Björkebo i juni 1992. Foto: L. Backman.
3319-3 Sista Styverns trappor, Fjällgatan 30.
3319-4 Sista Styverns trappor, Fjällgatan 3.
3320-1 Sista Styverns trappor, Fjällgatan 5.
3320-2 Nils von Lantinghausen von Höpken. Ägare till Bogesund .
3320-3 Harry Sandberg som underhandlade med von Höpken om att köpa Bogesund.
3320-4 Per Edvin Sköld som lät stifta ”Vanhävdslagen”, som sedan användes för att konfiskera Bogesund. Denna lag användes endast denna gång på grund av den opposition den blev upphov till.
3321-1 Bogesunds slott.
3321-2 Slussen år 1925.
3321-3 Den s.k. Bullerbussen.(Med järnhjul på stenläggning) 1900.
3321-4 Automobilomnibuss på sträckan Hornstull Midsommarkransen. Foto omkring år 1910. 3322-1 Tidig buss i stadstrafiken av märket Leyland. Foto år 1928.
3322-2 Trådbuss från 1940-talet.
3322-3 Den första hästspårvagnen i Stockholm år 1877.
3322-4 Theodor Odelberg (1847 – 1938), Enskede gård.
3323-1 Britta Jakobsson framför Hembygdsmuseet år 1992. Huset står nu på den nya platsen.
3323-2 Axel Odelberg (1805 – 1884).
3323-3 Plan och profil av sammanbindningsbanan år 1871.
3323-4 Södra stationen – den första järnvägsstationen i Stockholm. Ur ”Illustrerad Tidning” år 1860.
3324-1 Carl-Arne Jakobsson, Ingarö framför Hembygdsmuseet.
3324-2 Britta Jakobsson, Ingarö.
3324-3 Pehr Annerstedt (24 mars 1792 – 1 februari 1849). Präst i Ingarö.
3324-4 Elof Melander 16 november 1823 – 20 juni 1887). Komminister och skollärare i Ingarö 1 mars 1858.(tillträdde tjänsten 20 april 1859). Innehade tjänsten till april 1870.
3325-1 J.M.G.E. Flygare (24 juli 1848 – 17 april 1907). Präst och lärare på Ingarö 30 april 1873 – 1877.
3325-2 H.V. Wallin (23 juni 1848 -23 juli 1915). Präst och lärare i Ingarö 16 mars 1877 -maj 1881.
3325-3 Johan Oliv 17 maj 1881 tillträdde han tjänsten som komminister och lärare i Ingarö. Han avled den 10 september 1898 i lngarö.
3326-1 Axel Leonard Kristoffer Jonsson (24 juli 1863 ­22 oktober 1923). Jonsson var komminister och lärare i lngarö december 1898 – 22 oktober 1923.
3326-2 Thorsten Wanngård (10 april 1897 – augusti 1970). Han tjänstgjorde i Ingarö åren 1924 -1950.
3327-1 Elmar Töldsepp (17 april 1908 -10 februari 1983). 1 januari 1958 tillträdde ham tjänsten som komminister i Ingarö. Avgick 1968 för att bli kyrkoherde i Fardhem på Gotland.
3327-2 Arne Sundström började som pastor i Ingarö den 1 januari 1946. I november 1947 fick han tjänsten som pastorsadjunkt i Åkersberga.
3327-3 Lennart E. Lundkvist (14 februari 1939 -). 1 juli 1968 tillträdde han tjänsten som komminister i Gustavsberg och Ingarö. Den 1 januari tillträdde han tjänsten som kyrkoherde i Eds pastorat Stockholms län.
3327-4 Marianne Sautermeister (1944 -). Komminister i Ingarö den 1976 till 1989 då hon tillträdde tjänsten som kyrkoherde i S:t Mikaels församling.
3327-4b Friherre Anders Cederströms testamente 7/4 1791.
3328-1 Friherre Anders Cederströms testamente 7/4 1791.
3328-2 Förslag till bänkindelning i lngarö kyrka som godkändes och antogs vid kyrkstämma 2 maj 1869.
3328-3 Besiktning av Klockargården år 1900.
3328-4 lngarö Kyrka år 1900.
3329-1 Interiör från lngarö kyrka före restaureringen år 1932.
3329-2 Före 1957 ringde man för hand i klockstapeln. Ringaren på bilden heter Franke Bonnier.
3329-3 Allmogebåten är förfärdigad av båtbyggare Sture Hellström, Björnholmen, Muskö. Den är en votivgåva från Boris Lamby 1981. Ängeln över kyrkvärdsbänken fann man på kyrkvinden 1902.
3329-4 Predikstolen flyttades 1932 från sin plats över altaret och fick vid 1972 års ommålning av kyrkans inre en marmorering lik den målaren Carl Fredrik Blom gjorde 1840. Timglaset med pelaren skänktes till den nybyggda kyrkan av kanslirådet, friherre Carl Leuhusen på Säby. Den andra pelaren var en gåva från en av de första klockarna, Abraham Stverin. Den försilvrade ängeln kommer enligt uppgift från ett belgiskt kloster och skänktes 1906 till kyrkan.
3330-1 Altartavlan ”Jesu båtpredikan” målades av Einar Forseth 1951-1952. Ca halva inköpssumman betalades av församlingen och resten var gåvor av enskilda.
3330-2 Orgeln, invigd 1980, har två stämmor, två manualer och pedal. Den levererades av orgelfirman Åkerman och Lund, liksom den föregående från 1923. Den första orgeln,”positivet” från kyrkans byggnadstid ersattes 1866 med en orgel byggd av Daniel Wallenström, Uppsala.Läktaren måste då förstärkas med de båda pelarna närmast kortväggen.
Ovanpå vapenhuset inreddes 1980 en brudkammare. Kristallkronan närmast läktaren nytillverkades med 1700-talsprismor av bömisk kristall och är en gåva av fru Dagmar Salén, Askarvik, och hennes söner.
3330-3 Enskede gård på 1870-talet. I mitten corps de logi, trädgård och park, t.h. kontors- och ekonomibyggnader, längst till vänster bränneri och ladugård. Samtida sepiateckning i AB Gustavsbergs museum.
3330-4 Skolans 150-årsjubileum i Värmdö. Utställning i Wärmdö Skeppslags museum vid Värmdö kyrka. 1992.
3331-1 Skeppslagets utställning om skolor 150-årsjubileum 1842 – 1992.
3331-2 Skeppslagets utställning om skolor 150-årsjubileum 1842 – 1992.
3331-3 Skeppslagets utställning om skolor 150-årsjubileum 1842 – 1992.
3331-4 Skeppslagets utställning om skolor 150-årsjubileum 1842 – 1992.
3332-1 Älvsby skola byggd 1873. Foto 1968.
3332-2 Fågelbro gamla skolhus byggt 1858. Foto 1974.
3332-3 Kyrkskolan på vykort omkr 1950.
3332-4 Det första skolhuset ivid Kyrkskolan byggt 1870.
3333-1 Lärarkåren i Värmdö utanför Gällnö skola 1940. Namn se förteckning.
3333-2 Lärarkåren i Värmdö utanför Gällnö skola 1940. Namn se förteckning.
3334-1 Kyrkskolan sedd från landsvägen på 1950-talet.
3334-2 Det nya skolhuset, Skägga byggt på 1920-talet.
3334-3 Skäggas första skolhusbyggt 1873.
3334-4
3335-1 Breviks skola byggd 1907. Nedlagd 1934.
3335-2 Älvsala skola drogs in 1946.
3335-3 Fågelbro nya skola med lärarbostad byggt 1907.
3335-4 Snickarboden vid Värmdö ålderdomshem. Foto 1975.
3336-1 Viks nya skolhus byggt 1907.
3336-2 Kvinnlig slöjd i Kyrkskolans åvre våning. Lärare Hilma Bäckström.
3336-3 Saltarö skola byggdes 1899. Skolan drogs in på 1938.
3336-4 Ishockeymatch år 1957 eller 1958 mellan Kyrkskolan och Älvsbyskolan.
3337-1 Norra Lagnö skola uppförd år 1907 var i bruk till år 1940. Vykort.
3337-2 Victor Perhrsson vid Kyrkskolan rättar uppsatser i sin bostad omkring 1940.
3337-3 Kyrkskolans lärare 1940. överlärare Victor Pehrsson, lärarinnan Hilma Bäckström och kantor och folkskollärare Rudolf Nylow.
3337-4 Vermdö lärarkår kamratförening 10-årsjubileum mars 1938. Namn se förteckning.
3338-1 Klassfoto vårterminen 1930
3338-2 Klassfoto vårterminen 1930
3338-3 Klassfoto vårterminen 1924.
3338-4 Klassfoto vårterminen 1930. Lärare Hilma Bäckström.
3339-1 Klassfoto höstterminen 1932 eller 33. Lärare Hilma Bäckström.
3339-2 Klassfoto höstterminen 1932 eller 33. Lärare Hilma Bäckström.
3339-3 Klassfoto höstterminen 1938 utanför Värmdö kyrkskola.
3339-4 Klassfoto vårterminen 1934 Värmdö kyrkskola. Lärare Hilma Bäckström.
3340-1 Björkebo, Hemmesta. Lilla stallet. Färg
3341-1 Björkebo, Hemmesta. Gun Eriksson i hagen.
3341-2 Björkebo, Hemmesta. Gun Eriksson i hagen med get och ponny 1992.
3341-3 Björkebo, Hemmesta. Gun Eriksson-Bjuggren och L. Backman på väg till Stallet. Foto juli 1992.
3341-4 Britta Jakobsson framför Hembygdsmuseet i Ingarö i juli 1992. Foto: L. Backman.
3342-1 Carl-Arne Jakobsson framför Hembygdsmuseet Ingarö i juli 1992. Foto: L. Backman.
3342-2
3342-3 Lennart och Anna juli 1992.
3342-4 Lennart och Anna juli 1992.
3343-1 Christina och Anna på besök 3-11 juli 1992. Från vänster: Lennart, Christina, Anna och Kjell Lekeby.
3343-2 Anna, Christina och Terese Selestad.
3343-3 Anna och Cristina vid Djurö juli 1992.
3343-4 Munkens konditori i Djurö juli 1992.
3344-1 Christina vid badet Brevik 1992.
3344-2 Christina vid badet Brevik 1992.
3344-3 Anna vid badet Brevik 1992.
3344-4 Anna vid badet Brevik 1992.
3345-1 Besök vid Bullandö, Juli 1992. Christina, Anna och Nenne.
3345-2 Besök av Ingrid och Hilding Engströmer den 22/7 1992.
3345-3 Besök hos Anna och Elon Blomqvist den 21/7 1992 på deras koloni i Skarpnäck.
3346-1 Ebbalund den 24 juli 1992. Foto L. Backman
3346-2 Ebbalund den 24 juli 1992. Renovering pågår. Foto L. Backman
3346-3 Gristorp vid Västra Ekedal.
3347-1 Ebbalund.
3347-2 Ebbalund den 24 juli 1992. Foto L. Backman
3347-3 Ebbalund den 24 juli 1992 lillstugan har nu fått spåntak. Foto L. Backman
3348-1 Stockholm. Vid mitten av 1860-talet sprängdes järnvägstunneln under Södermalm och mynnade under Fengerska huset, senare sjömanshemmet. Peter Myndes backe 3. Trägravyr efter teckning av J F Meyer 1865.
3348-2 Den första Katarinahissen, färdig 1883, spänner sin järnkonstruktion över Stadsgården och Stora Glasbruksgatans mynning. Trägravyr ur kalendern Svea 1889.
3349-1 Stora Glasbruksgatan västerut vid Lokattens trappor, t.h. nr 19. Laverad teckning 26 april 1826 av Alexander Wetterling.
3349-2 Samma parti av Stora Glasbruksgatan som på teckningen den 26 april 1826. Foto omkring 1900.3349-3 Där de Stora och Lilla Glasbruksgatorna möttes bildades ett litet oregelbundet torg, uppbyggt i terrasser. Ljusstrimman i bildens mitt faller in från Katarina kyrkobacke, och damen längst till höger befinner sig vid mynningen till Ruthens gränd. Foto. Oscar Heimer 9 april 1906. SSM
3349-4 Utställningen i Varmdö Skeppslags Fornminnesförenings museum i juni 1992:”Skolan i 150 år”. Gymnastiklektion vid Kyrkskolan år 1934. Lärare Victor Persson.
3350-1 Förteckning över läroböcker och undervisngsmaterial vid Värmdö fasta skola den 15 augusti 1870.
3350-2 Klassfoto vår eller höstterminen 1922.
3350-3 Vårterminen 1930. Fotot taget framför överlärarebostaden i Värmdö kyrkskola. Lärare Hilma Bäckström, Victor Persson och Rudolf Nylow.
3350-4 Gymnastiklektion vid Kyrkskolan år 1934. Lärare Victor Persson.
3351-1 Karta över skolområdet.
3351-2 Program vid minneshögtid av Folkskolans 100-års jubileum den 10 juni 1942 i Värmdö kyrka.
3351-3 Karta över skolornas upptagningsområden på 1800-talet. Foto: L. Backman.
3351-4 Skolkort vid Värmdö Kyrkskola
3352-1 Reglemente för Värmdö modersförsamlings Folkskolor. Värmdö den 7 maj 1848.
3352-2 Tider då skolorna var i bruk. Foto: L. Backman
3352-3 Värmdö Kyrkskola beskrivning.
3352-4 Varmdö skolhistoria.
3353-1 Varmdö skolhistoria.
3353-2 Modell av Värmdö kyrkskola utförd av Herbert Bergschöld 1992.
3353-3 Modell av Värmdö kyrkskola utförd av Herbert Bergschöld 1992
3353-4 Möja kyrka omkring 1989.
3354-1 Exteriör av Möja kyrka omkring år 1915.
3354-2 Interiör mot väster efter 1982 Möja kyrka orgeln. Foto Sten Söderlund. ‘
3354-3 Altarskåp från Möja kyrka, nu i Statens Historiska museum. Mittpartiets överdel visar Maria kröning. Helgonen i nedre delen är från vänster raknat: Katarina av Alexandria, Eskil, Anna, Erik och Sigrid. Altarskåpet som ursprungligen stått i Varmdo kyrka, är av nordtysk typ och besläktat med bl. a. altarskåpet i Litslena kyrka. Foto ATA.
3354-4 Skeppsmodell som 1797 skänktes till Möja kyrka men nu tillhör Nordiska Museet och sedan 1940 är utställt på Historiska museet. Foto ATA.
3355-1 Möja kyrka. Oblatask från 1700, nu på Nordiska museet, jämte 1983 utförd kopia för kyrkan.Foto Bertil Höglund.
3355-2 Brudkrona av delvis förgyllt silver från omkring år 1860, Möja kyrka. Foto Nordiska museet.
3356-1 Möja kyrka. Mässhake med tyg frän 1400-talet och broderier frän 1700-talet. Foto ATA.
3356-2 Interiör mot koret i Möja kyrka omkring 1915. Foto ATA.
3356-3 Kapellet på Gustavsbergs kyrkogård.
3356-4 Gamla kapellet. Akvarell.
3357-1 Relief över ingången i väster. Gustavsbergs kyrka.
3357-2 Gamla saluhallen begränsade nästan hela Hötorgets södra långsida. Den var rektangulär och det bruna sadeltaket bars upp inifrån av höga järnpelare. Det glasade taket gav ett visst allmänljus, men varje bås behövde ändå egen elbelysning. Hallen hade plätbeslagna svängdörrar till gatan.
3357-3 Tåget kommer ut ur tunneln under Brunnsbacken där ångspårvagnen är på väg uppför, förbi Södra Stadshusets flyglar. I bakgrunden restaurant Pelikan, t.h. Stadsgärden och Skeppsbron. Oljemålning av C.A. Tholander, 1890-talet . Original i SSM, Foto Francis Bruun.
3357-4 Stora Glasbruksgatan när rivningar och sprängningar bereder väg för den nya Katarinavägen. Arbetarna som skrotar bergssidan har hängt sina rockar på det övre planet. Under slutet av är 1911 kunde Katarinavägen öppnas för gående. I början av 1914 för spårvägs- och annan trafik. Redan 1910 invigdes Stadsgärden som trafikled mellan Slussen och Tegelviken.
3358-1 Den första Slussen sedd från öster. Till vänster syns Yttre Söderport med rondellen och porttornet. I mitten slussen med vindbron samt till höger invid Stadsholmen, de båda dåvarande kvarnhusen. Detalj ur W. Hartmans kopparstick.
3358-2 Utsikt frän Brunnsbacken över Saltsjön. Efter oljemålning av J. Sevenbom är 1773. Detalj. Bilden är sedd frän Hornsgatans förlängning ner till Skeppsbron. Denna del kallades efter en med överbyggnad av sten är 1759 försedd brunn för brunnsbacken. Vid brunnen, vars åder förstördes vid Södra Stambanans framdragning, står kvinnor och samtalar medan de pumpar vatten i en vattenkärra.
3358-3 Utsikt frän nuvarande Gustaf Adolfs torg, i början av 1780-talet. Akvarell av Isak Kjölström. Detalj.
3358-4 Nya Norrbro öppnades för trafik är 1797, tio år efter att den börjat byggas. Helt klar blev den inte förrän efter ytterligare tio år.
3359-1 Götgatan och Skansbacken med tullen. Akvarell av E. Martin vid 1700-talets slut. En fattig utkantsstämning med en trashank på vag ner till tullen förbi den torvtäckta stugan med dess trasiga fönsterluckor och gistna trappa.
3359-2 Krogen ”Lokatten”. Träsnitt efter teckning av C. J. Hallbeck.
3359-3 Täckt parhästspårvagn år 189?. Den rymde 44 passagerare, därav 22 sittande. Parhästspårvagnarna började användas omkring år 1880.
3359-4 År 1838 var ”Bazaren” färdig för inflyttning. Basaren var ett enda stort varuhus. 3360-1 Rörstrands porslinsfabrik.
3360-2 Utsikt över kvarteren närmast Lilla Norrbro eller Stallbron. I förgrunden Mynttorget. Husen revs åren 1893 – 1894 för att lämna plats åt Riksdagshuset och Riksbanken. Foto 1890-talet.
3360-3 Riksdagshuset och Riksbanken.
3360-4 Första tågsättet mellan Kungsgatan och Slussen efter invigningen år 1957.
3361-1 Den optiska telegrafen i Furusund är den enda bevarade i Sverige.
3361-2 Tangentbordet på optiska telegrafen i Furusund. Meddelandekoden formulerades snabbt genom att fälla tangenterna fram eller tillbaka. Varje lucka har sin tangent.
3361-3 De tio luckorna kan teckna 1024 olika meddelanden mot himlen.
3361-4 Med ”regeringen” styrde telegrafisterna Sjöblom och Bohman sina luckor.
3362-1
3363-1 Gustavsbergs kyrka i september 1992 .
3363-2 Gustavsbergs Värdshus i september 1992. Foto: L. Backman.
3363-3 Byggnationen i Hemberget (Bonneberget). Aug. 1992.
3363-4 Munkens konditori i Djurö. Interiör. Ar 1992 .
3364-1 Utanför Munkens konditori i Djurö. Foto i Augusti år 1992.
3364-2 Gård i Stafsnäs by. Foto: L. Backman i aug. 1992.
3364-3 Allén vid Stafsnäs Hembygdsgård i aug 1992.
3364-4 Hus i Stafsnäs by i augusti 1992.
3365-1 Hus i Stafsnäs by.
3365-2 Utsikt från Stafsnäs Hembygdsgård.
3365-3 Konditoriet i Stafsnäs by i augusti 1992.
3365-4 Fragment från palatset ”Makalös” i Stockholm. Finns på Västra Skägga på Värmdö.
3366-1 Lillsved i augusti 1992.
3366-2 Västra Skägga i augusti 1992. Lusthuset. Från vanster: Anders Lindroth, Margareta Lindroth, Kjerstin Sohlberg och Nenne Backman. ‘
3366-3 Västra Skägga i augusti 1992. Lusthuset. Från vanster: Anders Lindroth, Margareta Lindroth, Kjerstin Sohlberg och Nenne Backman.
3366-4 Fragment från Palatset ”Makalös” i Stockholm. Finns på Västra Skägga på Värmdö.
3367-1 Björk vid Lillsved.
3367-2 Lillsveds konditori år 1992.
3368-1 Utsikt från Lillsveds brygga. Foto: L. Backman 1994.
3368-2 Utsikt från Lillsveds brygga. Foto: L. Backman 1994.
3368-3 Väg vid Lillsved Foto; L. Backman.
3369-1
3369-2 Prästgården Värmdö augusti 1992. Foto: L Backman Exp. t Sjöliden
3370-1 Optiska telegrafen. Geom att sätta foten i stigbygeln och trampa till, ställs i ett slag luckorna om där uppe i luften.
3370-2 Harriett Bosse i dörren till !sola Bella sommaren 1904 i Furusund.
3370-3 Harriett Bosse.
3371-1 August Strindberg sommaren 1904.
3371-2 Kyrkoherde Eva-Britt Löf-Hansson. Är 1992.
3371-3 Ägaren av Norrnäs gård år 1992. Olof Stenhammar.
3371-4 Värmdö Kyrka. Foto från sent 1800-tal.
3372-1 Komminister Ieva Graufelds.
3372-2 Inga och Hans Sundberg, Boda.
3372-3 Mot sjövistet i Bodaviken. Foto Hans Sundberg.
3372-4 Glaserare (troligen i början av 1910-talet.
3373-1 Porslinsmakare på 1880-talet.
3373-2 Karta över Södermalm från tiden före stadsplane­regleringen på 1640-talet. Den oregelbundna gatunätsstrukturen som här visas är med några enstaka undantag helt utplånad. Maria kyrka och bergen är nästan de enda företeelser vi kan identifiera i dag. Kartan är orienterad mot söder.
3373-3 Fjällgatan år 1990.
3373-4 Stigbergsgatan ovanför Fjällgatan med rester av 1700-talets bebyggelse. Äldre foto. 3374-1 Sista Styverns trappor. Från Stigbergsgatan leder den ner till Fjällgatan
3374-2 Lotsgatans 1700-tals stugor förenas med plank. Foto år 1990.
3374-3 Kvastmakarebacken med låga sammanbyggda stugor med tegeltak. Foto år 1990.
3374-4 Skeppargränd norrut. Foto år 1990.
3375-1 Kungsträdgården som kunglig praktpark i barockstil omkring år 1700. I fonden de la Gardies palats Makalös. Ur Dahlbergs Sueciaverk.
3375-2 Slussen år 1990.
3375-3 Slussen år 1939. Ritades av arkitekt Tage William – 01 sson och invigdes år 1935.
3375-4 Ryssgården, Stadsmuseet och Södermalmstorg från Katarinahissen. Vyn mot Maria Kyrka från Peter Myndes backe till vänster blev förbyggd på 1950­talet. Många av husen i denna trakt uppfördes ursprungligen under 1600-talet.
3376-1 Flygfoto av Gamla Staden. Tydligt syns det medeltida gatumönstret och den äldsta stadens utsträckning på åshöjden. I väster har planen reglerats under 1600-talet och fått raka gator och fyrkantiga kvarter.
3376-2 Stortorget.
3376-3 Hötorget år 1990.
3376-4 Sergelgatan år 1990 norrut.
3377-1 Urvädersgränd bevarar en äldre svängd sträck­ning. Det låga huset mitt i bilden är från 1700­talet och var en av Carl Mikael Bellmans bostäder.
3377-2 Gustaf Adolfs torg år 1917 med bamkpalats och den nya operabyggnaden.
3377-3 Riksdagshuset med kajerna och Riksplan från 1900­talets början ansluter till den hundra år äldre Norrbro, Stockholms enda stenvalvsbro. Foto från 1900-talets början.
3378-1 Riksgatans triumfbågar förbinder Riksdagshuset och f d Riksbanken, nu enkammarriksdagens plenisal. Foto 1900-talets början.
3378-2 Söders backar var för branta för hästspårvagnen. Lösningen på problemet blev ångspårvagnar. Den 11 augusti 1887 tuffade den första spårvagnen uppfrån Slussen och vidare längs Hornsgatan fram till Hornskroken. Angmaskinen i premiervagnen var en tvåcylindrig högtrycksmaskin med luft­kondensator om 75 hk, tillverkad i Berlin. Atlas tillverkade därefter nio kompletta vagnar under de närmaste två åren.
3378-3 Så här såg Hornsgatan ut mellan Repslagargatan och Ragnvaldsgatan, och där låg Biografpalatset. Hela kvarteret revs, när sprängningarna för Södergatan började.
3378-4 Högalidskyrkan stod färdig och invigdes i juni 1923. Arkitekt var Ivan Tengbom.
3379-1 Den 15 oktober 1935 invigdes den nya ”trafikmaskinen ” Slussen. Arkitekt Tage William -Olsson hade gjort ritningarna, och kapten Carl Thulin hade lett arbetet. De hade lyckats klara det hela på fem år.
3379-2 Fackföreningens styrelse år ? Se förteckning.
3379-3 Mjölkaffären i Stenhuset. Alice Åkerström och Axe1 Eriksson. TOMT NEGATIV
3379-4 Lola Hildur Boox och Olga Oldsberg.
3380-1 Åströms atelje. Gertrud Nyström och Lola Boox.
3380-2 Fröknarna Åströms atelje. Nr 1 i bakre raden är Lola Boox.
3380-3 Utflykt från vänster: Karin Persson, Lola Boox, Georg Boox, Georg Persson, Edit Lorang och Gustav Lorang.
3380-4 Georg Boox och Agda Persson.
3381-1 Georg Boox som ung.
3381-2 Grupp vid Mariagatan. Namn se förteckning. år 1922.
3381-3 Knut Boox.
3381-4 Britt Boox gift Sahlström.
3382-1 Knut, Rune och Lilly Boox år 1921.
3382-2 Karin Möller g. Tryggvesson, Rune Boox och Anna-Lisa Möller gift Rissner.
3382-3 Karin och Anna-Lisa Möller, okänd, Ingeborg och Carl Möller, fru Strömberg, Ally Strömberg gift Dahlgren och Gulli Strömberg. Villagatan.
3382-4 Byggnaden i bakgrunden är Svea Livgardes fasad mot Banergatan. Vägen i förgrunden är nuvarande Linnégatan. Bilden är tagen från ett fönster i Styrmansgatan 45.
3383-1 Östermalmstorg år 1895.
3383-2 Nybroplan med Birger Jarlsgatan år 1895.
3383-3 Riksdagshuset bygges på Helgeandsholmen år 1895.
3383-4 I bakgrunden på bilden av Riksdagshuset syns Bondeska palatset.
3384-1 Ek vid lngarö Hembygdsmuseum, sept. 1992. Färg.
3384-2 lngarö Hembygdsmuseum i sept. 1992. Foto: L. Backman.3384-3 lngarö Hembygdsmuseum i sept. 1992. Foto: L. Backman.
3384-4 lngarö Hembygdsmuseum i sept. 1992. Foto: L. Backman.
3385-1 Bro mellan lngarö och Tranarö sept 1992. Foto: L. Backman.
3385-2 Den nya bron vid Kolström bygges i sept 1992. Foto L. Backman.
3385-3 Den nya bron vid Kolström bygges i sept 1992. Foto L. Backman.
3385-4 Hus vid Kolströmmen. Hällen, Pinntorpet 1992 Foto: L. Backman.
3386-1 Hus vid Kolströmmen. Hällen, huvudbyggn 1992. Foto: L. Backman.3386-2 Kolströmmen mitt emot Hällen, Lillstugan
3386-3 Kolströmmen mitt emot Hällen, Bryggstugan.
3386-4 Utsikt mot Hemberget sept. 1992
3387-1 Norra porten i sept. 1992. Foto: L. Backman.
3387-2 Ingången till Odelbergs gravplats på Gustavsbergs kyrkogård. Foto L. Backman i sept. 1992.
3387-3 Namntavla på Kapellet på Gustavsbergs kyrkogård.
3387-4 Stafsnäs Hembageri i Stafsnäs by sept. 1992.
3388-1 Stafsnäs Hembageri i Stafsnäs by sept. 1992.
3388-2 Stafsnäs Hembageri i Stafsnäs by sept. 1992.
3388-3 Munkens konditori i Djurö sept. 1992.
3389-1 Velamsund i september 1992. Foto: L. Backman.
3389-2 Allén vid Velamsunds gård i sept 1992. Foto: L. Backman.
3389-3 Värdshuset i Gustavsberg i sept 1992. Foto: L. Backman.
3390-1 Gustavsbergs Centrum i sept. 1992. Foto: L.Backman.
3390-2 Gustavsbergs Kyrka i sept. 1992. Foto: L. Backman.
3391-1 Gustavsbergs Mjölkaffär i Nedre Stenhuset i Gustavsberg med Alice Akerström och Axel Eriksson.
3391-2 Skolan i Sandhamn
3391-3 Brandstationen i Gustavsberg, Foto år 1992.
3392-1 Fågelbro gård år 1895. Folk på besök.
3392-2 F. Netzel framför Fågelbro Gård år 1895. 3392-3 Fågelbro år 1895.
3392-4 Fågelbro, gårdsplanen år 1895.
3393-1 Fågelbro år 1895.
3393-2 Fågelbro år 1895.
3394-1 Vy från Katarinahissen år 1895.
3394-2 Familjen Fougberg, Nämdö år 1895.
3394-3 Nanna Salmonson, Didriksdal år 1895.
3394-4 Didriksdal år 1895. Otto och Nanna Salmonsson med sönerna Carl och Otto.
3395-1 Didriksdals utedass år 1895.
3395-2 Fågelbro år 1896.
3395­3 Fågelbro. Bron över avloppet från Vombfjärden. Foto år 1896.
3395-4 Kolströms bro år 1897.
3396-1 Didriksdal år 1897.
3396-2 Strömma Kanal vid Gullvikens brygga år 1897.
3396-3 Båtar vid Skeppsbron år 1897.
3397-1 Båtar vid Skeppsbron.
3397-2 Carl Anders Öijmark. Oljemålning 1811. Född 1783. Han köpte gården Västra Skägga år 1829 7/4 av löjtnant Peter Pettersson. öijmark sålde 1839 hela gården till fiskaränkan Charlotta Elisabet Nordström.
3398-1 Fru Elvira Hult född Voss, utanför den av henne bebodda flygeln på Wik. Foto den 15/9 1935.
3398-2 Öster Skägga på 1890-talet.
3398-3 Öster Skägga år 1923 med ångslupen Eos .
3398-4 Portugisiska kakelugnen i gårdskontorsrummet 1931. Uppsatt omkring år 1912. Väster Skägga.3399-1 Västra Skägga, vardagsrummet år 1915. Masurbjörksmöbeln har förut ägts av rådmannen i Stockholm Franz Hjortsberg. Akvarellerna är av Per Daniel Holm med motiv från Lappland.
3399-2 Den ena kakelugnen från år 1758. På V. Skägga.
3399-3 Väster Skägga. ”Jaktslottet” år 1936.
3399-4 Väster Skägga. Timmerladan på Storön.
3400-1 Vällingklockan som suttit på taket av gamla slamhuset (f.d. Brandstationen vid hamnen) finnes numera i Möbelkonsums affär vid hamnen.
3400-2 Skulptur som finnes på Västra Skägga. Rester av ”slottet” Makalös i Stockholm.
3400-3 Skägga skola år 1936.
3400-4 Katarinahissen.
3401-1 Del av W. Hartmanns gravyr på 1650-talet. Södermalmstorg. I förgrunden Ryssbodarna som snart kom att ersättas av Södra Stadshuset. Byggnaderna bortom till höger är nuvarande Götgatan 4-8. mitthuset är under uppbyggnad. Slussanläggningen syns till höger. I fonden Maria kyrka.
3401-2 Sofia kyrka och Vita Bergen.
3401-3 Södra järnvägstunneln. Södra Stationen i början av 1900-talet.
3401-4 Mosebacketorg åt öster på 1890-talet. SSM
3402-1 Hus vid Ingarö Hembygdsgård i september 1992. Foto: L. Backman.
3403-1 Ebbalund, Lillstugan under reparation sept 1992. Foto: L. Backman.
3403-2 Ebbalund, Lillstugan under reparation sept 1992. Foto: L. Backman
3403-3 Ebbalund, Lillstugan under reparation sept 1992. Foto: L. Backman
3403-4 Hus vid Gristorp,Ulvvik sept. 1992.
3404-1 Vägen upp till Djurö Kyrka september 1992.
3404-2 Vägen upp till Djurö Kyrka september 1992.
3404-3 Höskörd vid vägen upp till Djurö Kyrka september 1992.
3404­4 Djurö Prästgård i september 1992.
3405-1 Djurö kyrka i september 1992.
3405-2 Vägen vid Strömma kanal i september 1992.
3405-3 Hemmesta. Vägen vid Elverket. Sept 1992.
3406-1 Hemmesta. Vägen vid Elverket i september 1992.
3406-2 Hemmesta Vitsippevägen 2 i september 1992
3406-3 Ösby träsk västligaste delen sept 1992. Foto: L. Backman.
3406-4 Hemmesta. Den gamla handelsboden sept. 1992.
3407-1 Den gamla handelsboden 1992.
3407-2 Hemmestatorp i september 1992.
3407-3 Hemmestatorp i september 1992.
3407-4 Sofiagatan september 1992. Foto: L.Backman.
3408-1 Bro
3408-2
3408-3 Reparation av Ebbalund, september 1992. Lena Häger och Sven Erik Sihlberg.
3408-4 Rep. av Ebbalund, september 1992.
3409-1 Gerhard Persson, modellör Sv-vit.
3409-2 Herbert Bergschöld 1992.
3409-3 Maskerad på Klubben. Selma Törngren och Lola Boox.
3409-4 Interiör av klubbrummet på Klubben, biblioteket. Fr.. v. Sven Jonasson, Georg Boox, Gerhard Persson, Gertrud Jonasson, Hildur Boox, Agda Persson,(Gerhard Perssons 1:a fru), Karin Persson, Georg Persson.
3410-1 Ingarö kyrka.
3410-2 Bron vid Kolström
3410-3 Lola Boox
3410-4 Hulda Pettersson.
3411-1 Karl Möller.
3411-2 Gustavsbergs bandylag den 19/3 1922. 5-2 mot Karlberg BK.
3411-3 Georg, Britt och Lola Boox på isen på Farstaviken den 19/3 1922.
3411-4 Från vänster: Georg Boox Britt Boox-Sahlström, Gustav Wernqvist, Harry Sahlström och Lola Boox.
3412-1 Gruppbild (Möller, Boox, Blomkvist.) Namn se fört.
3412-2 Britt Boox vid kyrkan.
3412-3 Britt Boox vid Kullen.
3412-4 Tage Stridh.
3413-1 Brandkåren har fest på Hästskovägen i Fölungen 1952. Namn se fört.
3413-2 Brandkåren har fest på Fölungen 1952. Namn se fört.
3413-3 Brandkåren har fest på Fölungen 1952. Namn se fört.
3413-4 Hingst-Anders talar vid möte vid Bleket vid Fackföreningens bildande. 1 juli 1919.
3414-1 1:a maj-möte i Bleksäng.
3414-2 Start för Ösbysjön runt.
3414-3 Lennart Backman och Gunnar Pettersson (Lill­Gunnar)
3414-4 Lilly, Rune och Knut Box.
3415-1 Pastorsadjunkt Maria Lennemyr, Djurö
3415-2 Kyrkvaktmästare Lars Erik Flood, Djurö
3415-3 Hemmestatorp
3415-4 Nordöstra hörnet av Brunkebergstorg år 1952. Allmänna Telefonbolagets 1880-talshus med det berömda Telefontornet och NK-klockan.
3416-1 Bebyggelsen väster om Malmskillnadsgatan. Foto från andra höghusets tak år 1960.
3416-2 Tegelbacken mot Stadshuset år 1943. Till höger syns Kronprinsens stall uppfört 1783 för traktören Magnus Benedictus och under hela 1800-talet bostad för hovstallmästaren och annat hovfolk.
3416-3 Gamla Gustavsberg hamnen och fabriken.
3416-4 Gamla Gustavsberg kyrkbron och_fabriken.
3417-1 Konsumbutiken vid kyrkan,interior.
3417-2 Konsumbutiken vid kyrkan,interior.
3417-3 Kolera-bulletin år 1853. Stockholm. SSM
3417-4 Vy över Danvikens hospital. Foto SSM
3418-1 Ingången till Danvikens Hospital.
3418-2 Norrbro med basaren. I bakgrunden skymtar Hotel Rydberg.
3418-3 Götgatan sedd norrut från hörnet av Bondegatan­Katarina Bangata omkring sekelskiftet. På Götgatans vänstra sida ses den gamla bebyggelsen där nuvarande Skattehuset står.
3418-4 Sista Styverns trappor klättrar upp mot Fjällgatan.
3419-1 Sofia församling grundad 1907 i samband med invigning av Sofia kyrka.
3419-2 Maria Magdalena församling. Södermalms äldsta församling och fram till 1654, då Katarina församling tillkom, den enda på Söder. Kyrkan invigdes 1634.
3419-3 Katarina församling, bildad 1654 efter delning av Maria Magdalena församling.
3419-4 Högalids församling, grundades 1925 i samband med byggandet av Högalid skyrkan och blev då utbruten ur Maria Magdalena församling
3420-1 Konsumpersonal vid Kullenbutiken, Kullen 3.
3420-2 Ebbalund år 1992. Foto: Herbert Bergschöld.
3420-3 Ebbalund Lillstugan år 1992. Foto: Herbert Bergschöld.
3421-1 Siggesta år 1992. Foto: Herbert Bergschöld.
3421-2 Domus möbelaffär och Grindstugatan 1992. Foto: Herbert Bergschöld.
3421-3 Värmdögatan 1992. Foto: Herbert Bergschöld.
3421-4 Herbert Bergschöld år 1992.
3422-1 Värmdö Byggnadsentreprenader AB:s hus i Mölnvik okt 1992. Färg Foto: L. Backman.
3422-2 Värmdö Byggnadsentreprenader AB:s hus i Mölnvik okt 1992. Färg Foto: L. Backman.
3423-1 Rutenslada nedbrunnen år 1991, Foto L.Backman 23/10-92.
3423-2 Ösbygrind i oktober 1992. Foto: L.Backman.
3423-3
3423-4 Räddningschef Lars Ahlstrand i föreläsningssalen på nya Räddningsstationen vid Mölnvik. Foto: L. Backman den 22/10 1992.
3424-1 Väntrum i Räddningsstationen vid Mölnvik 22/10 1992. Foto: L. Backman.
3424-2 Vagnhallen på Räddningsstationen vid Mölnvik 22/10 1992. Foto: L. Backman.
3424-3 Vagnhallen på Räddningsstationen vid Mölnvik 22/10 1992. Foto: L. Backman.
3424-4 Lars Ahlstrand på sitt tjänsterum den 22/10 1992.
3425-1 Gymnastiksalen på Räddningsstationen den 22/10 1992.
3425-2 Träningsredskap på Räddningsstationen den 22/10 1992.
3425-3 Slangtvätten på Räddningsstationen den 22/10 1992.
3425-4 Reparationsverkstaden på Räddningsstationen den 22/10 1992.
3426-1 Laddningsrummet för gasmasker på Räddningsstationen den 22/10 1992.
3426-2 Utryckningsrummet på Räddningsstationen den 22/10 1992.
3426-3 Besökare i tvätthallen den 22/10 1992 .
3426-4 Vagnhallen på Räddningsstationen den 22/10 1992.
3427-1 Vagnhallen på Räddningsstationen i Mölnvik. Foto L. Backman den 22/10 1992.
3427-2 Nya vägen till Ingarö vid avfarten till Beatelund 24/10 1992. Foto: L. Backman.
3427-3 Nya Ingarövägen sedd åt Gustavsbergshållet. Foto: L. Backman 24/10 1992
3427-4 Utsikt från Farstabron mot Baggensfjärden 24/10 1992. Foto: L. Backman.
3428-1 Utsikt från Farstabron mot Gustavsberg. 24/10 1992 Foto: L. Backman.
3429-1 Ljusfest på Kågeavdelningen år 1935. Sv.-vit Ljusfest på Kågeavdelningen år 1936 med John Jonsson.
3429-3 Arbetslag på Kågeavdelningen 1936. Från vänster: Framför, Manja Karlsson, Märta Hellström, Barbro Jonasson och Ebba Jonsson. Mellanraden, Birgit Malm, Gunvor Stoor, Britt Boox, Ingrid Augustsson, Anna-Lisa L arsson. Bakre raden, Alice Floren, Aina Larsson, Ragnhild Box, Ingrid Hoffman, Irma Severin, Maja-Lisa Svensson, Anna-Lisa Johansson g. Fredblad och John Jonsson.
3429-4 Kågeavdelningen, Ljusfest år 1935. Från vänster: Framför: Asta Liljekvist och Barbro Jonasson. Mellanraden: Alice Floren, Maj-Britt Karlsson, Märta Gustavsson, Svea Karlsson, Inga Möller, Maj-Britt? Eriksson och Ingrid Pettersson. Bakre raden: Helny Hoffman, Ingrid Hoffman, Ebba Jonsson, Maj Johansson, Gurli Strömberg, Maja-Lisa Svensson, Aina Larsson, Aina Stoor, Ragnhild Box (bakom), Anna-Lisa Johansson, Ingrid Augustsson och Birgit Malm.
3430-1 Lucia-Fest.
3430-2
3430-3
3431-1 Ebba Jonsson målare på Kågeavdelningen.
3431-2 Svea Karlsson, målare på Kågeavdelningen.
3431-3 Aina Stoor, målare på Kågeavdelningen.
3432-1 Barbro Jonasson, målare på Kågeavdelningen.
3432-2 Maj Johansson, Ragnhild Box, Britt Boox och Ebba Jonsson på 1930-talet.</a
3432-3
Farstaviken med Gustavsbergs kyrka år 1935.
3433-1 Britt och Rune Boox spelar krocket på planen vid Rallbanan (Trallbanevägen).
3433-2 Fest och lekplatsen vid Rallbanan på 1920-talet.
3433-3 Sven Jonsson arbetade på Kågeavdelningen.
3434-1 Gunnar Pettersson (Lill-Gunnar.)
3434-2 Gunnar Pettersson (Lill-Gunnar.)
3434-3 Thorsten Odelberg. Son till Civ.ing A.S.V. Odelberg.
3435-1 Georg och Lola Boox. Bröllopsfoto.
3435-2 Barn på 1920-talet. Från vanster: Karl Helmer Törngren, Erik Lundkvist, Lennart Säfström (framför), okänd, Karin Lundkvist och Britt Boox.
3435-3 Kyrkoherde Karin Oljelund.
3436-1 Ieva Graufeldt tjänstgjorde som komminister i Gustavsberg tiden till 1 Juli 1992 då hon började sitt arbete i Lettiska forsamlingen.
3436-2 Margit Lindström och Britt Boox, badfoto.
3436-3 Britt Boox, badfoto.
3437-1 Lola och Britt Boox på trappan i Ingarögatan.
3437-2 Kåge-avdelningens ljuskalas 1935.
3437-3 Kåge-avdelningens ljuskalas 1936 med John Jonsson.
343B-1 Gamla Saluhallen vid Hötorget omkr. 1930. SSM
3438-2 Katarina kyrka sedd från Katarina kyrkbacke, den 17 maj 1990.
3438-3 Katarina kyrka på 1870-talet med Adelcrantz kupol.SSM
3439-1 Utsikt från Brunnsbacken mot Saltsjön. Oljemålning av Johan Sevenbom 1773. SSM 3439-2 ”Elevatorn” den första Katarinahissen, med Stomatol­skylten (som i dag sitter på huset Klevgränd 1) SSM
3440-1 Hammarbyleden i dag år 1990.
3440-2 Medborgarhuset invigdes den 2 december 1939. Foto: Marie Swartz.
3440-3 Katarinaberget på 1860-talet. Foto SSM
3441-1 Utsikt över Tegelviken. Foto omkr. 1900 . SSM
3442-1 Från Stockholms sammanbindningsbana. Arbeten i skärning på Södermalm nära Björngårdsgatan . Ur Ny Illustrerad Tidning 1868. SSM
3442-2 Gamla Gustavsbergare.
3442-3 Fru Maud J. Odelberg född Beavis.
3442-4 Margit Lindström och Britt Boox. (Badbild).
3443-1 Britt Boox
3443-2 Sista Styverns trappor år 1889. Foto K.E . Stenqvist.
3443-3 Kornhamnstorg och Slussen från Katarinahissen 1906. I förgrunden syns resterna av den gamla Järngraven inramad av taken på restaurant Pelikan och arbetarnas barack ”Kolingsborg” . Vid västra Slussgatan l åg Julius Sjögrens järnaffär, som var inrymd i det s .j. ”Strykjärnet”. Hela detta område omdanades helt i samband med tillkomsten av ”Slusskarusellen” på 1930 -talet.
3443-4 Stigbergsgatan f.d. Katarina östra Kvarngränd, Utsikt österut från hörnet av Renstiernasgatan år 1902. Foto SSM.
3444-1 Renstiernasgatan söder ut från Fjällgatan år 1901.
3444-2 Tegelviksplan mot väster omkring år 1900. Mellan 1687 och 1907 låg här Södra eller Stora varvet.
3444-3 Gamla Operan. Gustaf den III:s Opera år 1891.
3444-4 Nya Operan. Oscar II: s Opera år 1900.
3445-1 Utsikt från Tegelbacken mot Helgeandsholmen och Slottet år 1895 sedan den gamla bebyggelsen rivits.
3445-2 Utsikt från Tegelbacken mot Slottet år 1965.
3445-3 Riddarholmskanalen och Munkbron år 1897.
3445-4 Riddarholmskanalen och Munkbron år 1965.
3446-1 De nya broarna över Söderström sedda från Katarinhissen år 1965.
3446-2 Skeppsbron år 1966 sedda från Katarinahissen.
3446-3 Färjornas och ångsluparnas tilläggsplats vid Gustaf III:s staty år 1902. Resan till museet kostade 3 öre, till Grevbron 5 öre.
3446-4 Skeppsbron på 1870-talet.
3447-1 Huset ”Skuggan” som skulle bli station vid järnvägsbygget till Värmdö.(?)
3447-2 Inspektorn vid Farsta Erik Reinhold Barkeby.
3447-3 Inspektorn vid Farsta Gunnar Ekström.
3447-4 Skogvaktare Carl Bergvall.
3448-1 Ladugårdsförman Österberg, Farsta.
3448-2 Evald Viberg, Gustavsberg.
3448-3 Fruvik. Haghulta under byggnad år 1987.
3448-4 Säby gård. Foto Länsmuseibyrån år 1987.
3449-1 Komminister Per Schmidt, Värmdö 1992.T.f.kyrkoherde 1995.
3449-2 Västanvik, Nämdö, arrendatorbostaden år 1926
3449-3 Valfrid Fredriksson, Västanvik, Nämdö.
3449-4 Konfirmander år 1953 i Gustavsberg.
3450-1 Nils Box vid koppmaskinen. Biträde Johansson.
3450-2 Gamla Stenbron i Gustavsberg innan Pinnbron byggdes.
3450-3 Farstaviken.
3450-4 Familjen A.F. Lundkvist år 1910. Från vänster: Ebba, A.F.L., Maria (Mian), Anna, Fredrik, John, Mor Karin, Greta, Ebba gift Kock, Mian gift Box, Anna gift Kock och Greta gift Gustavsson.
3451-1 Skeviksgatan innan Grindstugärde byggdes.
3452-1 Barn i Skeviksgatan. (Se förteckning).
3452-2 Foto 1914. Astrid, Maria, Nils Box, Ebba, Greta, Fredrik, Anna Anton Kock, Karin Lundkvist.
3452-3 Arbetslag på tryckeriet.
3452-4 Ån vid Klubbparken.
3453-1 Gruppfoto med bl .a. Arvid Östlund.
3453-2 Harry Box 2 ½ år.
3453-3 Hagbergs skomakeriverkstad vid Loviseberg.
3453-4 Handtryckarlag på fabriken.
3454-1 Anna Kock med dottern Ingrid.
3454-2 Ebba Lundkvist.
3454-3 Nils Box.
3454-4 Torsten Box 2 år.
3455-1 Segelbåt i Gustavsbergsviken år 1910.
3455-2 Änder i Farstaviken.
3455-3 Dans på vägen vid Loviseberg.
3455-4 Familjen Kock omkring år 1900. Nr 6 från vänster är Anton Kock.
3456-1 Anna och Ingrid Kock omkring år 1915.
3456-2 Anna och Emil Eklund.
3456-3 Ingrid Kock.
3456-4 Ungdomstemplets resa till Dalarna år 1928.
3457-1 Torsten Box. konfirmation.
3457-2 Koppverkstaden, Nils Box och Märta Andersson.
3457-3 Verkstaden, Birger Säfström och Verner Andersson.
3457-4 Båtarna rustas ut.
3458-1 Båtutrustning före sjösättning, gruppbild. Namn se förteckning.
3458-2 Gunnar och Astrid Enberg f. Lundkvist.
3458-3 Karl Törngren, Herbert Eriksson och Anton Blomberg.
3458-4 Gruppbild med Torsten Box 1 år.
3459-1 Torsten och Nils Box.
3459-2 Vice brandchef Per Olov Persson, på expeditionen vid Farstaviken.
3459-3 Brandmästare Hans Karlsson.
3459-4 Brandmästare Stefan Hjort.
3460-1 Brandövning vid Gamla kontoret september 1984.
3460-2 Brandstationen vid Farstaviken. Henning Ullberg och Tomas Bergström.
3460-3 Sandhamns Brandstation
3460-4 Räddningsbåt.
3461-1 Räddningskryssaren Wilhelm R. Lundgren.
3462-2 Brandförsvarets dag år 1984 . Kaj Selestad och Britt-Mari Rasmussen.
3462-3 Personal vid Brandförsvarets dag september 1984.
3462-4 Besökare från vid Brandförsvarets dag september 1984.
3463-1 Brandstationen vid Farstaviken. Bertil Ytter och SOS:s Jan Hult.
3463-2 Personal vid Brandförsvarets dag 1984 i september.
3463-3 Räddningsbåten ”Eldorado” och gummiflotte.
3463-4 Ombord på Räddningsbåten ”Eldorado”.
3464-1 Dykövning tillsammans med Stockholms Brandförsvar.
3464-2 Räddningsflotten.
3464-3 Dykövning tillsammans med Stockholms Brandförsvar.
3464-4 Räddningsflotten i full fart.
3465-1 Slussen en vårdag år 1900. Det är stockning i trafiken då Slussen är öppen. Ångspårvagnen vändes här på vändskiva som syns i förgrunden. Vagnen trafikerade sträckan Slussen – Hornskroken åren 1890 – 1901. Vid Slusseo fyllde man också på kol och vatten.
3465-2 Stureplan år 1900. Huset till vänster är i dag hörnet Stureplan-Kungsgatan. Backen är Lutternsgatan som försvann, liksom en bit av Brunkebergsåsen och kåkstaden i fonden, när Kungsgatan drogs fram på 1910-talet. Hästspårvagnen på östermalms­1injen väntar på draghjälp. Man kopplade här på en tredje draghäst, som hjälpte till att dra vagnen upp för den backiga Sturegatan. Vid Karlavagen kopplades den av och reds tillbaka till Stureplan. Sista hästspårvagnen gick flaggprydd genom stan den 10 februari 1905, dragen av Drott 14 år och Vivi 12 år.
3465-3 Centralstationen år 1901. Hotel Rydberg vid Gustav­Adolfstorg ägde ett par hästbussar (mailcoach) som hämtade gäster vid Centralen och Skeppsbrotullen. Då Centralen invigdes 1871 trafikerades den av tio tåg om dagen med ca 578 trafikanter. 100 år senare rörde det sig om 800 tåg och 120.000 passagerare.
3465-4 Norrbrobazaren stod färdig 1839. Den betraktades hela tiden som ett provisorium. Det nästan färdiga riksdagshuset syns över taket på Bazaren. Bazaren revs år 1903 och Riksdagshuset stod färdigt 1904. Norrbro var under 1840- till 1870-talen stadens mest livfulla promenadstråk, inte bara en snobbränna, utan även tillhåll för gatuhandlare, tiggare och prostituerade.
3466-1 Marika Stiernstedt – Cederström i sitt hem år 1907.
3466-2 Magnus Gabriel De la Gardies Stockholmspalats ”Makalös” vid Karl X!I:s torg, fasaden mot söder. Modell i SSM
3466-3 Makalös efter ombyggnaden till arsenal, ur Säfvenboms utsikt från Mynttorget 1767. 3466-4 Viks skola år 1908.
3467-1 Viks skola år 1908.
3467-2 Viks skola år 1974. Personer Kerstin Strögren, rektor Fritz Berg och Gerd Lindkvist.3467-3 Gunnar Boman och rektor Erik Westergren
3467-4 ”Dramatiska Teaterhuset” tidigare kallat ”Makalös” och Arsenalen. Teckning av G. Thomee: Stockholmska promenader 1863.
3468-1 Norrbro. Foto Axel Sjöberg & Co, 1880-talet. Obs. spårvagnen har mötesslinga på bron.
3468-2 ”Sammanbindningsbanan genom Stockholm”. Färglitografi av A. Nay, 1870. Järnvägsbamken och bakom den syns den sviktande flottbron. Till vänster Liljeholmen, till höger Bergsund.
3468-3 Det gamla Hornstull med tull och port intill dåvarande Brännkyrkagatans slut och flottbron till Liljeholmen. Teckning av Oscar Keen 1886.
3468-4 Ersta diakonissanstalt med kyrkan och Erstaklippan. Teckning av K.B. Hellström i Ersta-album 1885.
3469-1 Katarinavägen under byggnad. Teckning av Victor Bergdahl i tidningen Södermalm, 1908.
3468-2 ”Utsikt från Brunnsbacken” mot den nya hissen. Trästick efter teckning av R. Haglund, 1884.
3469-3 ”Utsikt från Brunnsbacken” mot den nya hissen. Trästick efter teckning av R. Haglund, 1884.
3469-4 Danviksområdet från Saltsjösidan. Danviks kyrktorn i mitten. Till höger kvarn på Fåfängans sluttning. Teckning av K.B. Hellström 1890.
3470-1 Utsikt över Lejonbacken från Mynttorget. Målning av J. Sevenbom 1767. Jakobs kyrka och palatset Makalös i bakgrunden
3470-2 Stadsfullmäktige inspekterar Hammarbyleden 1925. Till höger syns Danvikens hospital.
3470-3 Plåt-Janssons familj.
3470-4 Ingarövägen med Kvarntorpen.
3471-1 Brandmästare Bertil Ytter.
3471-2 Personal från brandkåren på besök på Scania i Södertälje år 1987. Från vänster: Bertil Nordenborg, Scania, Kaj Selestad, Jan Malmgren, Per Olov Persson, Hans Karlsson och Bertil Ytter.
3471-3 Brandbil. Den gick ej in i gamla brandstationen men finnes nu på stationen vid Mölnvik.
3471-4 Brandstationen vid Farstaviken.
3472-1 Brandbilens inredning. För smala dörrar men nu vid Mölnvik.
3472-2 Brandbilens inredning. För smala dörrar men nu vid Mölnvik.
3472-3 Brandbilens inredning. För smala dörrar men nu vid Mölnvik.
3473-1 Ingarögatan omkring år 1910.
3473-2 Brandkårens iskälke.
3473-3 Övning med iskälke på Farstaviken 1986.
3474-1 Övning med iskälke på Farstaviken 1986.
3474-2 Övning med iskälke på Farstaviken 1986.
3474-3 Övning med iskälke på Farstaviken 1986.
3474-4 Åskådare vid övningen med iskälke 1986.
3475-1 Åskådare vid övningen med iskälke 1986
3475-2 Brand på Gustavsgården år 1985, P.O.Persson, Rune Fredén och Bertil Ytter.
3475-3 Brand på Gustavsgården år 1985.
3475-4 Brand på Gustavsgården år 1985.
3476-1 Brand på Gustavsgården år 1985.
3476-2 Brand på Gustavsgården år 1985.
3476-3 Brand på Gustavsgården år 1985.
3476-4 Affärschefen i Konsum – Domus Lennart Nilsson.
3477-1 Birger, Märta och Gösta Pettersson, Hemmestatorp.
3477-2 De tre delägarna i nya konstgodsverkstaden på Fabriksmuseet i Gustavsberg: Siv Solins, Franco Nikolosi och Lisa Larsson.
3477-3 Pirkko Viklund målar lucior. Har målat åt Lisa Larsson i över 16 år.
3477-4 Sigurd Lindstaf.
3478-1 Brandbilar väntar i beredskap vid nedbränningen av Skyttepaviljongen vid Ösby år 1986.
3478-2 Nedbränning av Skyttepaviljongen vid Ösby 1986.
3478-3 Nedbränning av Skyttepaviljongen vid Ösby 1986.
3478-4 Nedbränning av Skyttepaviljongen vid Ösby 1986.
3479-1 Hus i Haghulta brännes ned för nybygge 1986.
3479-2 Rivning för byggnation i Haghulta i Fruvik 1986.
3479-3 Riddarholmskanalen, Munkbron och Riddarhuset 1863. Fotograf C A Brunstedt.
3479-4 Jenny Lind. Sångerska. Hon var bosatt i London. Mot de nya stjärnorna är hon pinsamt ogenerös, kallar dem klossor och lunsor. När hon hört Christina Nilssons debut i London 1B67 låter det så här när hon är som snällast: ”Graciös, älskvärd – men inte har hon mycket vare sig i huvudet eller i hjärtat eller i rösten.”(Ur Stockholms­gryning av Rolf Söderberg sidan 36). Foto Mathias Hansen.
3480-1 Christina Nilsson 1876, Fotograf Wilhelm Lundberg. Hon debuterade som 21-åring 1864 på Theatre Lyrique i Paris, en av de ännu bevarade teatrarna vid Place du Chåtelet. Rollen var Violetta i Verdis ”La Traviata”.
3480-2 Boda. Maria Sundberg, Edla och Elias Sundberg. Maria och Elias var gifta. Edla var syster till Elias.
3480-3 Gransäter, Västra Ekedal. Foto Barbro Strandman år 1974.
3480-4 Värmdö kyrka. Flygfoto Torbjörn Andersson.
3481-1 Strömma kanal. Flygfoto Torbjörn Andersson.
3481-2 Dalarö skans.
3481-3 Sex flickor ur Gustavsbergs idrottsförening.
3481-4 Torsten Box med sin snömotorcykel.
3482-1 Kyrkoherde Teodor Norman på 70-årsdagen 29/3 1926.
3482-2 Kusken Vallin, Farsta. Foto 1920 Gustav Blomberg.
3482-3 Ösbyskomakare Andersson på 70-årsdagen 1926.
3482-4 Plåtslagare Janssons familj 1930. Namn se förteckning.
3483-1 Lilla Glasbruksgatan 21 (nu Klevgränd) österut mot Stora Glasbruksgatan. Foto omkr. 1906 av Oscar Heimer.
3484-1 Herbert Erikssons bröllop med Svea Viström den 16 juni 1928. Namn se förteckning.
3484-2 Erik Viberg
3484-3 Alice Pettersson född Florén.
3485-4 Hilma Pettersson, dotter till Gustav Pettersson.
3485-1 Birgit Geschwindt
3485-2 Tollare skola, vykort.
3485-3 Evald Flodmark och Aina Karlsson. Bröllop 1934.
3485-4 Fru Flodmark 50 år 1931.
3486-1 Landstingshuset bygges. Foto 15/4 1985. Lennart Backman.
3486-2 Landstingshuset bygges. Foto 15/4 1985. L. Backman.
3486-3 Landstingshuset bygges. Foto 15/4 1985. L. Backman.
3487-1 Landstingshuset bygges. Foto 15/4 1985. L. Backman.
3487-2 Landstingshuset bygges. Foto 15/4 1985. L. Backman.
3487-3 Landstingshuset bygges. Foto 15/4 1985. L. Backman.
3487-4 Landstingshuset bygges. Foto 15/4 1985. Lennart Backman.
3488-1 Vägen genom centrum bygges 21/11 1985. Foto: Lars Ahlstrand.
3488-2 Vägen genom centrum bygges 21/11 1985. Foto: Lars Ahlstrand.
3488-3 Vägen genom centrum bygges 21/11 1985. Foto: Lars Ahlstrand.
3488-4 Bagarvägen stängs av 21/11 1985. Foto: Lars Ahlstrand.
3489-1 Bagarvägen stängs av 21/11 1985. Foto: Lars Ahlstrand.
3489-2 Bagarvägen stängs av 21/11 1985. Foto: Lars Ahlstrand.
3489-3 Bagarvägen stängs av 21/11 1985. Foto: Lars Ahlstrand.
3489-4 Landstingshuset (Ösbyhus) Vårdcentralen 1985. Färg
3490-1 Daghemmet på Dalvägen i Hemmesta. 1995.
3490-2 Daghemmet på Dalvägen, Hemmesta,
3491-1 Dalvägen 58, Hemmesta, 1995.
3491-2 Värmdö bygdegård jan. 1993.
3491-3 Näsets Kafe, Hemmesta i januari 1993. Foto L. Backman
3491-4 Britt-Mari Olsson, Strömma.
3492-1 Motorvägen till Ingarö jan. 1993. Avfart Beatelund.
3492-2 Bron över Kolstrdms kanal. Januari 1993.
3492-3 Utsikt från Kolströmsbron Jan 1993.
3492-4 Husen vid den gamla Kolströmsbron Jan 1993.
3493-1 Nennes tavla nr240. Gristorp, Västra Ekedal.
3493-2 Nennes tavla nr241. Djurö kyrka.
3493-3 Värmdö kyrka. Flygfoton Torbjörn Andersson färg
3593-4 Strömma kanal. Foto Torbjörn Andersson.
3494-1 Nennes tavla nr236. ”Skärgård 5”.
3495-1 Nennes tavla nr237. ”Skärgård 6”.
3495-2 Nennes tavla nr238. ”östra Skägga”.
3495-3 Nennes tavla nr239. ”Bageriet i Stafsnäs by”.
3496-4 Bageriet i Stafsnäs by.
3496-1 Nennes tavla nr235. ”Blommande öar”
3497-1
3497-2 Personal på räddningsstationen. Fr v: Nr 2 Lars Ahlstrand.
3497-3 Brand och Räddningsstationen, Jan Malmberg.
3498-1 Pensionärer: Lisa Johansson, Terese Andersson, Lilly Fredblad. Stående: Tore Scholtze och Erik Hallberg.
3499-1 Sjukvårdslandstingsrådet Leni Björklund tog första spadtaget för byggandet av Vårdcentralen i slutet av augusti 1984.
3599-2 Skepparviken. Tuschteckning 1884 av E Heurlin.
3599-3 Eriksvik.(Där föddes Svea Wahlström).Foto år 1902.
3599-4 Anna Lisa Wahlström. Huset byggdes ca 1825 för mjölnaren när kvarnen revs. Ligger vid Malma kvarnstuga.
3500-1 Pappa Anton, farmor Edla, Edit med dotter Greta (Wahlström).
3500-2 I detta hus föddes Axel Wahlström. Skepparviken 1903.
3500-3 Hans Gösta Ekman, Eriksvik år 1918.
3500-4 Evert och Axel Wahlström.
3501-1 Farmor Edla Wahlström.
3501-2 Axel och Svea Wahlström. Förlovningsfoto.
3501-3 Axels mor Edla Wahlström.
3501-4 Karl Anton Wahlström. Född 26/1 1868. Död 9/1 1935. Fotot taget 27/10 1878.
3502-1 Boo kyrka inviges 1923. Svea Wahlström var med i kyrkan och sjöng. Taklagsöl på Skepparviken 1932. Foto Ake Wetterling. Sittande: Lindgren i Malmstugan, far till Martin Eriksson, Tavastboda far till Allan E., Axel Wahlström.
3502-2 Allan Eriksson, Tavastboda. Ake Lindgrens far. övriga från vänster: Målare Johansson, Arne Åkermark, arkitekt, vän till Wetterling, Kalle Hs~erman~ Fågelbro, Edvin Adolfsson, skådespelare,Okand, Viktor ~ageman, Marta Wetterling, gäst hos Adolfsson, Edvin Adolfssons dotter i 1:a giftet(fransyska).
3502-3 Målning av Skepparviken omkring sekelskiftet 1900.
3502-4 Södra varvet. Tuschlavyr 1849-talet av Ferdinand Tollin.
3503-1 Edit Wahlström, Skepparviken.
3503-2 Tre förlovade par (syskon): Evert och Lisa, Magnhild och Melker, Axel och Svea. Främre raden: Anna-Lisa, Magnhild, Sven och Axel. Bakre raden: Evert, Lisa, Edit och Melker Dahllöf.
3503-3 Axel och Svea Wahlström år 1935. Brudnäbb Greta Mohme. Svea bär Boo kyrkas brudkrona år 1958.
3503-4 Sylvia och Alf Persson med Värmdö brudkrona 1958.
3504-1
3505-1 Farmors hus (Axel Wahlströms) som Edvin Adolfsson köpte. Kungl. Sv. Segelsällskapets 25-års jubileum.
3504-2 Karta över Värmdö med den planerade järnvägen.
3506-1 Farmors hus (Axel Wahlströms).
3506-2 Centralstationen. Byggnaden invigdes 1871 samtidigt som sammanbindningsbanan. Arkitekt var A.W. Edelsvärd.
3506-3 Brunkebergstunneln sprängdes 1884 genom grusåsen efter frysning etappvis. Konstruktör kapten Knut lindmark. Foto omkring 1900.
3506-4 Centralstationens vänthall. Arkitekt Folke Zettervall. Byggdes 1925-1927. Foto 1984.
3507-1 De båda broarna över Kungsgatan för Regerings- och Malmskillnadsgatorna invigdes år 1912. Foto 1911.
3507-2 Katarinahissen 1899.
3507-3 Jakob de la Gardies palats ”Makalös” till höger byggdes 1637-1642. Nedbrann år 1825
3507-4 Taxa för Barnpenningar vid Vaxholm från 1700-talet.
3508-1 Bruno Liljefors.
3508-2 Dr Ann-Mari Tenbrink, vårdcentralen i Gustavsberg.
3508-3 Vårdcentralen. Bakre raden Inger Hansson, Berit Ring, Yvonne Bäckström, Främre raden Birgit Salén, Inga-Stina Mejfeldt, Ann-Mari Tenbrink.
3509-4 Prostinnan Sara Wennerberg. Teckning av Brynolf Wennerberg.
3509-1 Prosten Gunnar Wennerberg d.ä. Teckn. Emely Nonnen.
3509-2 Gunnar Wennerberg d.ä.
3509-3 Prosten Gunnar Wennerberg d.ä. Fotografi i Dresden 1851.
3509-4 Prosten Gunnar Wennerberg d.ä. Caroline von Knorring år 1865.
3510-1 Gunnar Wennerberg. Blyerts 1848 Reinhold v. Essen.
3510-2 Gunnar Wennerberg. Foto A. Larson 1891.
3510-3 Gunnar Wennerberg Foto: A. Larson 1901.
3510-4 Gunnar Wennerbergs barndomshem. Prostgården i Lidköping. Hedda Cronstedt-Wennerberg. Teckn. Reinhold v. Essen.
3511-1 Gunnar Wennerberg – Oljemålning av okänd konstnär.
3511-2 Gunnar Wennerberg – Relief av J.P.Molin 1853.
3511-3 Gunnar Wennerberg. Foto: Caroline von Knorring 1865.
3511-4 Familjen Wennerberg. Silverbröllop . Stående: Ar 1877.
3512-1 Signe, Sune, Astrid, Gunhild, Elin och Gunnar. I knät: Torvald och Folke.
3512-2 Läraren Lars Grundberg.
3512-3 Hötorget och Klara 1953. Bakom Saluhallen ligger Konstfackskolan med lanternin. Foto: Lennert af Petersens.
3512-4 Stadshuset bygges.Stockholms Stadshus . Foto Göran H. Fredriksson 1975.
3513-1
3513-2 Stadshuset från Klara Strand, december 1915.
3513-3 Den Röda Slussen. Akvarellerad etsning av Martins skola 1780.
3513-4 Södra Stadshuset från Katarinahissen år 1918.
3514-1 Hedda Cronstedt. Gammalt foto. år 1865
3514-2 Dansken Svendsen med sin flygmaskin vid uppvisning på Gärdet 1910 -1912.
3514-3 Carl Cederström samtidigt som ovan.
3514-4 Utsikt från Mosebacke på 1890-talet.
3515-1 Stadsgården. Längs kajen låg en rad magasin.
3515-2 Vreta gård. Uppförd 1783, flera gånger restaurerad. Kronan äger gården sedan 1957.
3515-3 Klockhuset till f.d. matinrättningen vid Stenslätten innan den brändes ner i februari 1979.
3515-4 Maria Wahlberg född Lindroth.
3516-1 Kvarnen Klippan och Danviken. Oljemålning sign C,L.1892.
3517-1 Danviks hospital. Gamla huvudbyggnaden. I fonden Saltsjö Kvarn. Foto Nils Urke. 3517-2 Alma och Leonard Lindberg. (Alma född Jansson). Förlovning 1896. Hon är 18 år och han 23. De bodde och arbetade på Eriksvik . Mor och far till Svea Wahlström. Han var kyrkvärd i Boo i 17 år.
3517-3 Anna och August Andersson till Perstorp. Fotot taget omkr. 1870. Farmor och farfar till Svea Wahlström, Skepparviken. Förlovningsfoto.
3517-4 Familjen Severin år 1919. Karl, Emil, Oskar.se fört.
3518-1 Göta Scholtze.
3518-2 Maja Svensson (Range Ryss).
3518-3 Georg Stoor.
3518-4 Gulli Strömberg.
3519-1 Gösta Geschwindt.
3519-2 Ivan Berglind (Ivan Banan)
3519-3 Maja Dahlkvist.
3519-4 Adrian Olssons barn. Erik, Margareta, Ingrid och Gösta (framför).
3520-1 Sammanbindningsbanan i Stockholm vid 1800-talets slut.
3520-2 Stora Björknäs, Skurusundet.
3520-3 Gustavsberg IV på väg mot Klintens brygga. De fyra synliga sommarvillorna är från vänster: Solvik, Bergsvillan, Karlberg och Klinten. Foto omkr. 1910.
3520-4 Skuru flottbro ca 1910.
3521-1 Stadshuset i Stockholm, Arbetet påbörjat 1911. Invigt år 1923.
3521-2 Murningsarbeten på Operan vid Gustaf Adolfs torg. 1890-talets största byggnadsobjekt i Stockholm.
3522-1
3522-2 Mosebacke teater uppfördes efter ritning .av J.F. Abom 1852. En brand drabbade Mosebacketrakten 1857, då teatern förstördes. Abom ritade även den nya teatern som stod färdig 1859 och fick namnet Södra teatern. Om och påbyggnad av teatern ägde rum omkring 1900. Foto år 1972.
3522-3 Brunkebergstunneln sprängdes 1884 genom grusåsen efter frysning etappvis. Konstruktör kapten Knut Lindmark. Foto omkring 1900.
3522-4 Katarinahissen år 1881. Konstruktör Knut Lindmark.
3523-1 Kungl. Dramatiska teatern invigdes 1908 med ”Mäster Olof” av August Strindberg. Arkitekt var Fredrik Liljekvist. Fasaden dekorerades med Christian Erikssons Baccuståg och Commedia del Arte reliefer. Carl Milles ”Barn” omger kollonner­nas baser. framför entren.
3523-2 Under år 1911 drogs Kungsgatan fram och de båda broarna för Regeringsgatan och Malmskillnadsgatan invigdes 1912. Foto år 1911.
3523-3 Stockholms Konserthus vid Hötorget började byggas 1923 och var färdigt 1926. Arkitekt Ivar Tengbom.
3523-4 Kulturhuset vid Sergels torg fick pris som ”Årets bästa bygge” 1972. Glasskulpturen i fontänen är gjord av konstnär Edvin Ohrström 1974. Foto 1984.
3524-1 City sett från Kungsholmen. T.v. de fem höghusen Hötorget. I mitten Kungsbron, som revs 1985, samt till höger Klara kyrka. Foto 1984.
3524-2 Eurens ångbåtskarta från slutet av 1800-talet.
3524-3 Eknäs gård Boo år 1918. Fasaden mot trädgården.
3524-4 Gustavsberg IV vid Tollare ångbåtsbrygga 1945.
3525-1 Boo gårds skola. Foto Ake östman 1985. Nacka lokalhistoriska arkiv.
3525-2 Sven Erik Sihlberg, Ebbalund 1993.
3525-3 Farstavikens Hotell och Kursgård 1993.
3525-4 Norrbro omkring år 1890. Foto Frans Klemming (SSM).
3526-1 Riksdagshuset. Arkitekt Aron Johansson. Foto Per Bonde. 1897 lade Oscar II grundstenen. lnflyttning år 1905.
3526-2 Norrbro ca 1900.
3526-3 Bergshamra. Foto G. Heurlin 1922. (SSM).
3526-4 Riddarholmskanalen tagen från Riddarholmsbron, Foto troligen från 1860-talet. Torghandel framför våghuset.
3527-1 Fiskarhamnen vid Slussen år 1898.
3527-2 Fiskarhamnen vid Slussen år 1904.
3527-3 Stora Glasbruksgatan, Stockholm.
3527-4 Renstiernas gata har skurit av Stigbergsgatan och Fjällgatan. Foto sett mot Katarinasidan. Här ligger nu Statens Hantverksinstitut.
3528-1 Korsningen Götgatan – Ringvägen med Åhléns varuhus.
3528-2 Södergatan.
3528-3 Södergatan, rampen är resterna av Skaraborgsgatan 12 och huset närmast skolan är det gamla 1700-talshuset som begränsade kvarteret ”Göta ark”.
3529-1 Sågtorpet eller Sågen.
3529-2 Personalen på Hemmesta bibliotek. Från vänster: Maj-Britt Mellström, Marianne Sohlberg, Gunnel Almryd.
Almryd.
3529-3 Söderleden påbörjades år 1983.
3530-1 Ryska galärer.
3530-2 Prosten Scharff med trumma.Detta porträtt av prosten Scharff finns i Hölö kyrka, och trumman är den som han skrämde ryssar med år 1719. Tavlan bär inskriptionen:”Fem öfver femtio år han herdestafven här förde. Förde med lära och tukt själar ti11 frälsa ren fram. Men ock med trumma och mod på flykten han fienden körde. Närde och skyddade hjorden, dess får och dess lamm.”
3530-3 Tsar Peters manifest i juni 1719.
3530-4 von Dahlheims skiss över försvarsanordningarna i Stäkesund år 1719.
3531-1 Skansen vid Vaxholm.
3531-2 Rutger Fuchs.
3531-3 Musketerare och pikenerare med uniform från 1700. Foto Armemuseum, Stockholm.
3531-4 Karta över Södersunda Hwitträsk Runmarö 1904
3532-1 Karta över Södersunda Hwitträsk Runmarö 1904
3532-2 Karta över Södersunda Hwitträsk Runmarö 1904
3532-3 Karta över Uppland Värmdö Rumbo fjärding, Södersunda .
3532-4 Karta över Sunds sätesgård år 1749.
3533-1 Karta över Sunds sätesgård år 1749.
3533-2 Karta över Sunds sätesgård år 1749.
3533-3 Sandhamn på 1671 års skärgårdskarta.
3533-4 Sandhamn på 1671 års skärgårdskarta.
3534-1
3534-2 Platsen där Gustavsgården är byggd. Henning och Ester Backmen poserar.
3534-3 Kägelbanan vid Värdshuset i Gustavsberg 1946.
3534-4 Lindesvik 1946. Foto: Hilding Engströmer.
3535-1 Lindesvik 1946 lusthus. Foto: Hilding Engströmer.
3535-2 Lindesvik 1946 lekstuga. Foto: Hilding Engströmer.
3535-3 Lindesvik 1946 lillstuga. Foto: Hilding Engströmer.
3535-4 Lindesvik 1946 badhuset. Foto: Hilding Engströmer.
3536-1 Vreta, huvudbyggnaden mot gårdsplanen.
3536-2 Överstelöjtnant Nils Fredrik Ehrenström. Vreta. 1756 -1816 . Svenska porträttgalleriet.
3536-3 Vreta. Huvudbyggnaden mot öster. Omkring 1925.
3536-4 Konfirmander från Teurajärvi, Norrbotten 1913.
3537-1
3538-1
3358-2 Nenne i köket på Blåbärsvägen.
3358-3 Fotografering med nya kameran. Nennes tavla.
3358-4 Nennes tavla nr245. ”Svenska Högarna”.
3539-1 Nennes tavla nr244. ”Svartlöga”.
3539-2 Nennes tavla nr244. ”Svartlöga”.
3539-3 Nennes tavla nr244. ”Svartlöga”.
3539-4 Nennes tavla nr245. ”Svenska Högarna”.
3540-1 Exploateringsområdet vid Vik, Svarta backen. mars 1993. Foto: L. Backman.
3540-2 Gudrun Gröndahl på området.
3540-3 Den gamla järnvägsbanken vid Vik, Svarta backen.
3540-4 Den gamla järnvägsbanken vid Vik, Svarta backen.
3541-1 Den gamla järnvägsbanken vid Vik, Svarta backen.
3541-2 Eli Backman och Gudrun Gröndahl vid Vik, Svarta backen.
3541-3 Den stora tallen vid Vik, Svarta backen.
3541-4
3542-1
3542-2 Karta över Europa.
3542-3 Ombyggn. Ebbalund. Sven Erik Sihlberg, Svante Lindgren, Tomas Larsson och Larsson.
3542-4 Boo. Kommunens garage nedanför Kyrkan.
3543-1
3543-2 Rep. den 27/3 1993 på Blåbärsvägen. Fr. vänster: Elsa Pettersson, Sven Pettersson, Anita Forsgren, Tryggve Nandorf och Nenne Backman.
3543-3 Interiör på Orminge Centrum.
3544-1 Nybliven student med en elegant höghjuling. T.v, en s.k. säkerhetscykel. Den saknar frihjul. På framgaffeln sitter fotstöd då tramporna snurrar. Båda cyklarna ha hårdgummidäck.
3545-1 Lastbil hos Ahlmqvist & Wiksell i Uppsala 1919. Hjul av trä, hjulringar av järn. fjädrar fram men inte bak. Det berättas om den bil av firmans chaufför att man tröttnade på att skaffa reservdelar då allt skakade loss. Han lät tillverka ett skyddsläder som spändes under bilen för arr samla upp de tappade delarna.
3545-2 En av Svenska Amerikalinjens bussar på 1920-talet. I stället för mittgång hade den dörrar till varje säte.
3545-3 Järnhandlare John Lindegren med maka och sex barn 2 – 10 år, ett krigsbarn , en barnjungfru, sängkläder och trädgårdsstolar m.m. på väg från Torekov till Jönköping den 26 juli 1920. Bilen en Scania-Vabis på 22 hk, byggd 1917.
3545-4 Tysken Bruna Büchner på väg från Göteborg till Stockholm i en bil som han själv konstruerat, tar kylvatten ur landsvägsdiket. Foto maj 1903.
3546-1 T-Forden var en billig, slitstark och pålitlig bil. Vid ratten sitter med sin son Alexandra Gjestvang-Lindh, sin tids mest kända motorkvinna. Foto ca 1910.
3546-2 Holländaren L van Dam von Polanen i sin Sizaire-Naudin på Brunnsviken i Stockholm den 11 februari 1909. Tävling 1 km med flygande start. Han vann klassen överlägset. Karossen består mest av motorhuv med en läderkåpa för förarens ben. Foto Anton Blomberg. .
3546-3 Tysken Georg Paulmann i sin Horch vann sin klass i kilometertävling den 15 febr. 1913 på Brunnsviken.
3546-4 Sex konfirmander vid en av slottsflyglarna nara Storkyrkan år 1910. Det är övergångst!den från svart till vit konfirmat1onsdrakt. Vit farg ansågs i början som överklassbetonad. Foto: Erik Tryggelin.
3547-1 Boo kapell fick första orgeln 1853.
3547-2 Boo kapell ombyggnaden under Carl-Johan-tiden sätter sin prägel på kapellet.
3547-3 Ar 1863 fick kapellet sin första orgel
3547-4 Ljuskrona i Boo kapell. Mellan ljuskronans bladrankor står bikupan i skenbart naturlig omgivning.
3548-1 Planritning av Boo kyrka, tillhör byggnadsritning. Foto ATA.
3548-2 Interiören har drag av medeltidens kyrkor.
3548-3 Den gode herden är huvudmotivet bland Olle Hjortbergs kormålningar från 1944.
3548-4 År 1923 var tradition att orgelns pipor grupperats helt fritt.
3549-1 Ninnan Santeson tillhörde Sveriges ledande skulptörer omkring 1920 och svarade för flera betydande kyrkliga verk. Ett säreget drag hos altarbilden i Boo är att konstnären i strid med liturgisk tradition låtit den återuppståndpa Kristus höja vänster hand, i stället för den högra till välsignelse.
3549-2 Dopfunten och Olle Hjortsbergs bild av Veronikas svetteduk ger båda associationer till medeltidens konst. Denna kalk skänktes till Boo kapell 1737 av Carl Gustaf Tessin. Den är tillverkad i Augsburg vid samma tid. Foto ATA.
3549-3 I september 1910 hade man flyguppvisningar på Ladugårdsgärde i Stockholm. Här hämtar flygbaronen öresundsbetvingaren Svendsen vid centralen i Stockholm.
3549-4 Här fyller Cederströms mekaniker Ragueneau på bensin på C:s plan Bil-bol 1910.
3550-1 Prins Carl med prinsessan Ingeborg och två döttrar konverserar med Cederström på Ladugårdsgärde 1911. Vid flygningarna på Ladugårdsgärde 1911 deltog den belgiska flygaren Cozic. Tävlingen gällde Lazarolpriset. Man skulle flyga i en åtta över fastställda punkter. Cederström vann överlägset de 5.000 kronorna.
3550-3 Publik på Gärdet år 1911 vid flygtävlingar där.
3550-4 Fredrik Hultman i butiken Konsum vid kyrkan.Bakom disken syns A. G. Andersson.
3551-1 Fredrik Hultman i butiken Konsum vid kyrkan.Bakom disken syns A. G. Andersson.
3551-2 Arbetslag vid renovering av Ebbalund år 1992.
3551-3 Vilhelm Samuelsson, lärare och studierektor.
3551-4 Skolledningen i västra skolområdet. Från vänster: stående Lars Sandhagen, Stig Norrby, Gunnel Blomqvist, Margareta Norbelie, Göran Lundgren. Sittande: Ulla Risby, Olle Blomqvist, Meit Bergquist. Foto Leif Andersson 1992.
3552-1 Tore Axelsson, Anders Ek och Thomas Ek från Stafsnäs fick 10.000 kr i stipendium att dela för Scoutkårs-arbete med ungdom år 1992.
3552-2 Tore Axelsson, Anders Ek och Thomas Ek från Stafsnäs fick 10.000 kr i stipendium att dela för Scoutkårs-arbete med ungdom år 1992.
3552-3 Texten till Kväsarvalsen,
3553-1 Långviksskärs by.
3553-2 Skebobruk. Parken bakom herrgården.
3554-1 Rimsjöreservatet med flera hundra gravhögar.
3554-2 Stora Karskär. I bakgrunden Söderarms fyr.
3554-3 Heidenstamfyren på Svenska Högarna.
3554-4 Karlbergs slott fr. 1600-talet. (Nej!)
3555-1 Stockholm från sydost omkring 1580. Litografi ur J Mankell,”Stockholm i Forna dagar” 1874.
3555-2 Stockholm omkring 1540 där samtliga Strand­konturer 1874 instreckats. Pålkransen som var stadens försvarssystem i vattnet anges med en dubbellinje. Julius Mankell (1828-1897) kartor.
3555-3 Stockholm omkring 1640. Efter Mankell.
3555-4 Stockholm omkring 1640. Efter Mankell.
3556-1 Stockholm omkring 1640. Efter Mankell.
3556-2 Karta Stockholm omkring 1640 (Mankell).
3556-3 Modell av Stockholm på 1690-talet. Där syns Kungsbron som 550 meter lång räknades som Europas längsta bro. Ett litet grund mitt för den långa bron är fundamentet till nuvarande Stadshustornet. Gamla Kungsholmsbron i Gamla Brogatans förlängning passerar Blekholmen, där vävar lades till blekning. Till vänster Gripenhielms malmgård och vid östra Norr Mälarstrand syns rykande skorstenar till Kungsholms glasbruk.
3556-4 Modell av Stockholm på 1690-talet. Där syns Kungsbron som 550 meter lång räknades som Europas längsta bro. Ett litet grund mitt för den långa bron är fundamentet till nuvarande Stadshustornet. Gamla Kungsholmsbron i Gamla Brogatans förlängning passerar Blekholmen, där vävar lades till blekning. Till vänster Gripenhielms malmgård och vid östra Norr Mälarstrand syns rykande skorstenar till Kungsholms glasbruk.
3557-1 Modell av Stockholm på 1690-talet. Palatset ”Makalös” mellan vattnet och Kungsträdgården. Nya Ladugårdslandsbron fortsätter i Nybrogatan. Där bakom Katthavet. Modell av Olov Lönnqvist skänkt till Stadsmuseet 1990.
3557-2 Från sommaren 1991 kan man ta spårvägen till Valdemarsudde från Norrmalmstorg.
3557-3 Stockholm från Mälarsidan. Färglitografi av Alexander Nay 1869.
3557-4 Brännarstigen 2, med Herbert Bergschöld. Byggdes ca 1940.
3558-1 Punkthus i Hästhagen. Området byggdes 1946-51.
3558-2 Grindstugärde. Byggdes 1943.
3558-3 Sprickopp i Lilla Nassa. Först var det kronofiske men nu är det mest nöjesbåtar.
3558-4 På toppen av Lillön står ett kummel och på mindre än två sjömil (mindre än fyra km) ligger Svenska Högarna. På skäret Lillö fanns förr ett kronofiske. Lillön är fågelskyddsområde.
3559-1 Johan Ernfrid Österman från Nöttnäs på Harö var känd under öknamnet ”Lommen”, och hans bod heter så än i dag.
3559-2 Från den 25 meter höga Bonden ser man ut över Stora Nassa skärgård med dess otaliga öar och skär. Längst i öster syns vid klar sikt den låga Gillöga skärgård och Svenska Högarna.
3559-3 Lådna. Alltjämt bedrivas skärgårdsjordbruk på denna gamla kulturö.
3559-4 Lådna. Kantad av buskar och hundloka går den gamla byvägen ner mot Lådna brygga.
3560-1 Fiolbyggare Karl Håkansson. Sv-Vit
3561-1 Gustavsbergspojkar. Namn se förteckning.
3561-2 Axel Undén dirigerar Gustavsbergs manskör.
3561-3 Jenny Sander
3561-4 Sven Pettersson läser Hvar 8 Dag.
3562-1 Släkten Sander: Ellen, Elsa, Fritz Ahlgren (morbr.), Anna Landström (moster), Gustav Landström, Erik Ahlgren, Elis, Farmor Lovisa Gustavsson, Knut, Einar, Jenny, Sigurd Landström, Carl Gustavsson, Göte, Greta och Gunvor.
3562-2 Greta Viberg, Karl Hedberg, Göta Scholtze, Elsa Sander, Tyra Steen och Selma Lund.
3562-3 Ellen Sander, Ada Swan och Elsa Sander.
3562-4 Elsa och Sven Pettersson samt Einar Sander.
3563-1 1:a Maj demonstration. lngarögatan.
3563-2 Ester, Henning, Lennart Backman samt Sven Pettersson.
3563-3 Ellen Sander har födelsedagskalas. Namn se fört.
3563-4 Boo kyrka. Framför står Elsa Sander.
3563-B1 Födelsedag i Tallåsen. Bakre raden: Gunda Floren, Einar Sander, Ellen Sander, Margit Akerström. Mellanraden: Elis Sander, Elsa Sander, Sven Pettersson och Alice Floren. Främre raden: Erik Svensson, Oskar (Justus) Eriksson och Sigurd Pettersson.
3563-B2 Helga Poijes.
3563-B3 John och Almida Pettersson. Bröllopskort.
3563-B4 Adolf Pettersson.
3564-1 Föreningen Verdandi i Gustavsberg. Namn se fört.
3564-2 Musikkapell: Sigurd Pettersson, Adolf Engström, Artur Bovin och Nils Karlsson. Framför: Sven Pettersson.
3564-3 Elis Sander.
3564-4 Sven Pettersson, Sonja Karlssan, Fru Karlsson, Fru Emma Pettersson, Sigfrid Karlsson (Fiskar­Kalle) och Sigurd Pettersson.
3565-1 Fabriken med de gamla tegelugnarna.
3565-2 Sven Pettersson.
3565-3 Ekedalsvägen med kyrkan.
3563-4 Elsa Pettersson framför Ålderdomshemmet.
3566-1 Åklagare Johansson, Lennart Törnqvist, sonen Törnqvist, Stig Ullberg, Sven Pettersson. Utanför Törnqvists Optikaffär.
3566-2 Inspelning av kasettband på Gustavsgården 19/2 1983.
3566-3 Templet Sirius flickor. Namn se förteckning.
3566-4 Knut Sander 50 år den 9 april 1927.
3567-1 Familjen Ljunggren Namn se register.
3567-2 Erik Karlsson (Småland).
3567-3 Familjen Sander. Knut Sander, Jenny Sander, Sven Pettersson, Elsa Sander gift Pettersson, Ella Sander född Hurtig och Einar Sander. Framför: Greta Sander och Gunvor Sander.
3567-4 Oskar (Justus) Eriksson
3568-1
3568-2 Södra teatern år 1968.
3568-3 Tjärhovsgatan 36 och 38. 36:an med igenbommade fönsterluckor är Svenska Barnboksinstitutets hus.
3568-4 Parti av Katarina östra Kvarngränd i Stockholm på 1870-talet. Bilden visar nuvarande Sandbacksgatan västerut från höjden där Hantverksinstitutet nu står.
3569-1 Kungl. Svenska Segelsällskapets Klubbhus i Sandhamn.
3569-2 Strömmingsfiske vid sekelskiftet. Foto ur Göran Sjöbergs arkiv.
3569-3 Båtbygge. Foto: Axel Sjöberg.
3569-4 Sandhamn.
3570-1 Mangelbacken i Sandhamn.
3570-2 Sandhamn.
3570-3 Vid Sandhamnssundet.
3570-4 Fanny Winberg, Sandhamns äldsta innevånare år 1965.
3571-1 Hamnen i Sandhamn. Sandhamnssundet.
3571-2 Hilma och Karl Andersson, Sandhamn.
3571-3 Spången som leder till den lilla kyrkogården. Den är nödvändig att ha i den lösa sanden.
3571-4 Sandhamn. Söndagsutflykten är slut.
3572-1 Sandhamn en höstdag.
3572-2 Sandhamn på våren
3572-3 Sandhamn. Vintertid kommer posten med helikopter. Här hämtas den av byggm. Stig Karlsson med fru Margareta.
3572-4 Isvinter. Lotskuttern på utgående.
3573-1 Diakonianstaltens kapell vid Stora Ersta. Trästick av A.O. Mankell, 1870-talet.
3573-2 Tavla över Stockholms brandsignaler enligt 1728 års brandordning. Nordiska museet.
3573-3 Talgljus med automatisk släckare. Nordiska museet.
3573-4 Interiör från Maskinfabriks AB Scania i Malmö 1903.
3574-1 Lilla Ersta och Ersta. överst på det kala berget ovanför Fjällgatans ostligaste del stod en väderkvarn. Den kallades Rolands kvarn och det är väl troligt att den fått sitt namn efter ägaren och denne varit den rike handelsmannen Roland Eliasson som omkring 1700 ägde stora delar av berget och också hade en trädgård där.
3574-2 Erstaområdet och ”tandpetaren”. Framför denna syns Fjällgatan 34). Från Hårds Stockholmspanorama, 1830-talet. På 1730-talet byggdes en gård och egendomen kallades Lilla Ersta, det äldre och större Ersta låg på andra sidan av Ersta backe. Erstagatan. Lilla Ersta inköptes 1817 av en till Sverige invandrad fransman, hovtandläkaren Jean Beptiste Dubost. Det var han som lagade Karl XIV Johans tänder och ”kungens tanddoktor” kallades han. (Ur ”Ett berg vid vattnet” av Per Anders Fogelström.)
3574-3 Katharina östra Kvarngränd i Stockholm på 1870-talet. Bilden visar nuvarande Sandbacksvägen västerut från höjden där Hantverksinstitutet nu står.
3575-1 Frida Pettersson, Sonja Sandkvist Kajsa Nyberg på besök 7/5 1993.
3575-2 Sonja Sandkvist och Frida Pettersson 7/5 1993.
3575-3 Ester Hammarlund var med till Grävlingsberg 8/5-93.
3575-4 Ester Hammarlund var med till Grävlingsberg 8/5-93.
3576-1 Utsikt från Grävlingsberg i maj 1993.
3576-2 Barbro Rundgren föreståndare på Grävlingsberg.
3576-3 Kyrkoherde Eva-Britt Löf-Hansson i Värmdö kyrka. Konfirmation den 9/5 1993 Terese Selestad.
3576-4 Nattvarden delas ut den 9/5 1993.
3577-1 Konfirmanderna går ut ur kyrkan den 9/5 1993.
3577-2 Konfirmanderna går ut ur kyrkan den 9/5 1993.
3577-3 Konfirmanderna går ut ur kyrkan den 9/5 1993. Gunnel Berggren, Per Smith o Löf.
3577-4 Kören sjöng vid konfimationen under ledning av kantor Sten Höge den 9/5 1993.
3578-1 Konfirmanderna framför Tingshuset 9/5 1993.
3578-2 Konfirmanderna framför Tingshuset 9/5 1993.
3578-3 Komminister Per Smith tackar konfirmanderna.
3578-4 Kyrkoherde Eva-Britt Löf-Hansson. Konfirmationen 9/5 1993.
3579-1 Komminister Per Smith 9/5 1993 med konfirmand.
3579-2 Eva-Britt Löf, konfirmand, Gunnel Berggren-Larsson Per Smith.
3579-3 Familjen Selestad väntar utanför kyrkan.
3580-1 Familjen Selestad väntar utanför kyrkan.
3580-2 Patrik, Vivi-Anne och Kaj Selestad vid kaffet
3580-3 Terese Selestad och Nenne Backman efter konfirmationen.
3581-1 Kyrkogårdsbyggnaden i Gustavsberg.
3581-2 Gustavsgården i maj 1993 Foto: L. Backman.
3581-3 Vy vid Kyrkogårdsbyggnaden i Gustavsberg.
3582-1 Ester Norman utanför Ebbalund 1922.
3583-1 Ebbalund i slutet av 1800-talet.
3583-2 Fredrik Hultman framför Lillstugan Ebbalund.
3583-3 Ebbalund och Gamla Apoteket 1946.
3583-4 Ebbalund i november 1968.
3584-1 Ebbalund 1977.
3584-2 Erstaklippan med degelstålverket, under berget varvsområdet till Tegelviken. Träsnitt tryckt i England omkring 1800.
3584-3 Ersta, Magdalena- och sjukhemmet. Ur album med Erstavyer, 1885.
3584-4 Makalös, norra fasaden. Beläget på nuvarande Karl XII:s torg. Kopparstick av S. von Vogel 1647.
3585-1 Makalös brand 1825. A.F. Cederholm.
3585-2 Makalös rives. Akvarell av A.F. Cederholm.
3585-3 Operakällarens meny 1893.
3585-4 Kungsträdgården.
3586-1 Barbro och Håkan Rundgren på Grävlingsberg 1993.
3586-2 Svea och Göta Lindberg, Eriksvik. Svea gift Wahlström i Skepparviken år 1906.
3586-3 Svea och Göta Lindberg, Eriksvik. Svea gift Wahlström i Skepparviken år 1906.
3586-4 Brännvinskungen L.O. Smith.
3587-1 Skogsömonumentet. Foto Anders Jahrner.
3587-2 Ulrika Eleonora den yngre, Karl XII:s syster, var Sveriges regent under de ödesdigra åren efter broderns död. Oljemålning av David von Krafft.
3587-3 Stäkesund. Foto: Anders Jahrner.
3587-4 Ryssugnarna på Gällnö. Foto Anders Palm 1989.
3588-1 Alice Pettersson och Sven Pettersson.
3588-2 Elsa Pettersson och Nenne Backman hemma hos familjen Pettersson den 7 april 1993.
3589-1 Nysved den 19 juni 1993.
3589-2 Auktion på Nysved den 19 juni 1993.
3590-1 Nennes tavlor i vardagsrummet hos ? 1993.
3590-2 Ombyggnationen av Ebbalund i maj 1993.
3590-3 Ombyggnationen av Ebbalund i maj 1993.
3590-4 Lillstugan i Ebbalund i maj 1993.
3591-1 Nennes utställning i Munkens konditori i Djurö i maj 1993.
3591-2 Elsa och Sven Pettersson i Munkens konditori i Djurö.
3591-3 Vy från Hemberget Gustavsberg maj 1993.
3591-4 Vy från Hemberget Gustavsberg maj 1993.
3592-1 Vy från Hemberget Gustavsberg maj 1993.
3592-2 Vy från Hemberget Gustavsberg maj 1993.
3592-3 Vy från Hemberget Gustavsberg maj 1993.
3593-1 Vy från Hemberget Gustavsberg maj 1993.
3593-2 Vy från Hemberget Gustavsberg maj 1993.
3593-3 Vy från Hemberget Gustavsberg maj 1993.
3593-4 Sven Sihlberg, antikv. Erik Åström o. Hamilton 6/5 1993.
3594-1 Nenne och Gudrun Gröndahl den 13/5 1993.
3595-1 Blåbärsvägen 7 den 24 maj 1993. Färg.
3595-2 Blåbärsvägen 7 den 24 maj 1993. Färg.
3595-3 Blåbärsvägen 7 den 24 maj 1993. Färg.
3595-4 Hus vid Djurö Centrum 1 maj 1993.
3596-1 Vy från badet vid Djuro centrum maj 1993.
3596-2 Djurö café i maj 1993.
3596-3 Djurö café i maj 1993.
3596-4 Från Didriksdal maj 1993.
3597-1 Från Didriksdal maj 1993.
3597-2 Från Didriksdal maj 1993.
3597-3 Från Didriksdal maj 1993.
3597-4 Strömma kanal i maj 1993.
3598-1 Grävlingsberg 13 maj 1993 med Gudrun Gröndahl.
3598-2 Grävlingsberg ruinen 13 maj 1993.
3598-3 Grävlingsberg ruinen 13 maj 1993.
3598-4 Grävlingsberg ruinen 13 maj 1993.
3599-1 Grävlingsberg med Nenne och Gudrun Gröndahl 13/5 -93.
3599-2 Grävlingsberg utekyrkan.
3599-3 Tryggve Nandorf, Sven Pettersson och Nenne på altanen
3600-1 På våran altan.
3600-2 Trädgården Blåbärsvägen 7 24/5 1993.
3600-3 Trädgården Blåbärsvägen 7 24/5 1993.
3601-1 Trädgården Blåbärsvägen 7 24/5 1993.
3601-2 Domus varuhus den 26 maj 1993. Foto: L. Backman.
3602-1 Värdshuset i Gustavsberg 1993.
3602-2 Papper funna vid renovering av Ebbalund Sv-vit. Räkning från Hotel Södermalm nov. 1851.
3602-3 Mantalsuppgift 1844. Handlaren Johan Åström.
3602-4 Mantalsuppgift på f.d. Grosshandlaren C.I.I. Åström, 5 Dec. 1845.
3603-1 Räkning fru Kindgren, Gustavsberg 35/5 1887.
3603-2 Uppgift till läseförhöret 1844. C.I.I.Åström.
3603-3 Adresslapp funnen i trossbottnen på Ebbalund 1993.
3603-4 Ulf Jalver, VD vid Gustavsberg VVS AB 29/10 1990.
3604-1 Charlottendal. Foto Hilding Engsträmer 1991.
3604-2 Maria Höglund, född Hellsten den 7 april 1860 blev 1 januari 1886 barnmorska i Värmdö. Död 1939.
3604-3 Gulbritt Strand, Personalchef i Gustavsbergs Konsumtionsförening ur Värmdö tidn. Nr 2 /1991, sid 6.
3604-4 Koncernledning för AB Gustavsberg (VT Nr 3/1990 s 31).
3605-1 Fr.v. Lennart Evrell koncernchef i Gustavsberg VVS AB., Maria Simonsson produktionschef för d:o, och Ulf Jalver, VD Gustavsberg. (Värmdö Tidning nr 1/92 s .9).
3605-2 Yvonne och Ole Camp, Värmdö Kontorscash 1993.
3605-3 Järnbärare vid Slussen i Stockholm
3605-4 Eldkvarn brinner den 31 oktober 1878.
3606-1 Resterna efter grevinnan Christina Pipers hus på Kungsholmen.
3606-2 Piperska muren, på Kungsholmen.
3606-3 Ett äkta Coldinukors på gården framför den Hemliga orden.
3606-4 Taxa från den 5 maj 1721 för överfart av Kungsholmsbron.
3607-1 Ur Erikskrönikan om hur Birger Jarl grundade Stockholm.
3607-2 Conrad Ahlberg talar till flaggan på 30-talet.
3607-3 Rektorer på Tollare. Fr.v. Lars Svedberg, Sven Sundin, Berit Forsberg, Gösta Vestlund, Björn Höjer, Rune Nilsson.
3607-4 Björn, Staffan och Inga-Britt Höjer, Tollare år 1954.
3608-1 Gustavsbergs Fabriker och Kyrkbron.
3608-2 Nina Viberg.
3608-3 Flickorna Viberg. Märta, Edit, Elna, Greta, Nina.
3609-1 Bröderna Viberg. Karl, Sven, Erik, Bror o. Lennart.
3609-2 Karl Hedberg.
3609-3 Familjen Kjellin.
3609-4 Evert Kjellin med son.
3610-1 Viberg Greta gift Hallstener,?,?, Evert Kjellin.
3610-2 Sven Viberg
3610-3 Erik Viberg
3610-4 Grupp Janssons. (”Plåtjannes”) Se fört.
3611-1 Fru Greta Hallstener, Stig Hallstener, Rosa Jansson.
3611-2 Sonja och Birger Söderlund. Sonja f. Jansson.
3611-3 Familjen Gustav Eriksson. Framför Nr 3 Christina M. Eriksson. Stående: nr1 Gunnar, nr2 okänd, nr3 Vitalis, Gustav, Svea f. Viström, Herbert Oskar (Justus).
3611-4 Donald Magnusson (Jansson).
3612-1 Linus, Teodor och Edvin Jansson.
3612-2 Stockholms Stadshus invigdes midsommaraftonen 1923 på 400-årsdagen av Gistav Vasas intåg i Stockholm.
3612-3 Ragnar Pettersson lägger isstack på Tollare vintern 1933-1934.
3612-4 Tollare. Första elevhemmet Östbo klart 1953.
3613-1 Utsikt från Stadsgården år 1928.
3613-2 Slussombyggnaden år 1934.
3613-3 Nedmonteringen av gamla Katarinahissen natten till den 9 juli 1933.
3613-4 Tollare. Storstugan år 1956.
3614-1 Boda, sjöboden.
3614-2 Boda, sjöboden och bryggan.
3614-3 Boda, sjöboden och bryggan.
3614-4 Boda, köksinteriör.
3615-1 Boda, flicka i båt.
3615-2 Boda, flicka med kalv.
3615-3 Boda, två personer på sparkstötting.
3615-4 Boda, utsikt från berget.
3616-1 Grupp på trappa. Boda.
3616-2 Två flickor i båt Boda.
3616-3 Boda. häst och vagn med folk.
3616-4 Boda, båt vid sjöbodens brygga.
3617-1 Boda, åker ned mot sjön.
3617-2 Boda, hus med två personer.Johannes o. Birgit Blomkvists.
3617-3 Boda, båt vid brygga med 3 personer.
3617-4 Boda, båt med 10 personer.
3618-1 vid stranden med 2 personer.
3618-2 Liten stuga med träd.
3618-3 Hus med grupp framför.
3618-4 Gruppen framför huset.
3619-1 Två flickor i skrinda.
3619-2 Artur Hald som mannekäng.
3619-3 Mariaberget i Stockholm. Foto H 0 Andersson 1977.
3619-4 Kooperativa Förbundets hus och Katarinahissen Foto: N-J Norenlind år 1970.
3620-1 Ersta kapell. Byggt 1872. Arkitekt P.U. Stenhammar.
3620-2 Sofia kyrka. Foto F. Bedoire år 1972.
3620-3 Danviken. Äldre foto SSM.
3621-1 Erik Dahlberg. Fältmarskalk ägde Siggesta. Färg.
3622-1 Stendörren. Ca 22 km 0 Nyköping och ca 2 km S Studsvik är naturreservat. (Målning Nenne).
3622-2 Skärgården (målning Nenne).
3622-3 Utsikt från Lejonbacken over Vedgårdsbron och Blasieholmen 1767.
3622-4 Värmdögatan.
3623-1 Boda i snö.
3623-2 Herbert Bergschölds hus på Brännarstigen i Höjdhagen.
3623-3 Hemmesta Blåbärsvägen 4. Foto: L.Backman juli 1993.
3623-4 Hemmesta Blåbärsvägen 4. Foto: L.Backman juli 1993.
3624-1 Nennes tavla ”St. Karskär m Söderarms fyr”.
3624-2 Nennes tavla ”Båt på Strömma kanal”.
3624-3 Nennes tavla ”Värmdögatan”.
3624-4 Vaxholm.
3625-1 Klubbhus och restaurant på Ingarö golfbana 1993.
3625-2 Golftränare Raymond Luc Morin på Ingarö golfbana 1993.
3625-3 Mynttelefon i skärgården drivs av affärsidkare och föreningar i egen regi. Telefonautomaterna byts ut 1993 till telefonkortsautomater.
3625-4 Vid Sandhamns norra inlopp ligger tullhuset, byggt år 1752 av Carl Hårleman. Lotskuttern framför de röda lots­stugorna, nu museum och Värdshuset längst till vänster. Foto: Bertil Hedenstierna 1979.
3626-1 Horstens nutida stugbebyggelse på öns nordöstra sida. Foto: Bertil Hedenstierna.
3626-2 Bebyggelse på Runmaröns nordvästra sida. Foto: Bertil Hedenstierna.
3626-3 Horsten. Vackert slipade. Foto: Bertil Hedenstierna. 3627-1 På nordöstra udden av Horsten ligger en fiskestuga
med utsikt åt Svenska Högarna. Foto: Bertil Hedenstierna.
3627-2 Beatelunds sätesgård från 1726. Foto: Bertil Hedenstierna.
3627-3 De sydligaste stugorna i Bullerö gamla by där till­­synsfamiljen bor. Foto: Bertil Hedenstierna.
3628-1 Bruno Liljefors jaktstuga – senare påbyggd av Torsten Kreuger. Foto: Bertil Hedenstierna.
3629-1 Maria kyrka. Foto: F. Bedoire 1972.
3630-1 Katarina kyrka. Foto: J Jaeger ca 1870. SSM.
3630-2 Stadshuset, Blå Hallen. Äldre foto. SSM.
3630-3 Utsikt mot Skeppsbron från Katarinavägen. Foto G H Fredriksson 1972. SSM
3630-4 Vikarierande komminister från 15 mars 1993 i Djurö Maud Tretom.
3631-1 Majlis Wanngård, kyrkvärd och husmor 1993.
3631-2 Inga-Lill Fredriksson, Nämdö kyrkvaktmästare gick i pension 30 april 1993.
3631-3 Mats Andersson, Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare fr.o.m. den 1 maj 1993 på halvtid.
3631-4 Södra Stadshuset från öster. Kopparstick av W. Svidde 1691.
3632-1 Ersta, sett från Kastellholmen. Foto: Peter Ewers
3632-2 Ersta, sett från Kastellholmen. Foto: Peter Ewers
3632-3 Hammarbyleden år 1990.
3632-4 Hammarby sjö med Fredriksdal förgrunden 1907 SSM.
3633-1 Medborgarhuset invigdes den december 1939. Foto: Marie Swartz.
3633-2 Gustavsbergs fotbollslag år ?
3633-3 Evert Kjellin.
3633-4 Röda Stugan i månsken 1919. Foto: Gustav Blomberg.
3634-1 Ebbalund, köket den 22/6 1993. Färg
3634-2 Ebbalund,rummet bredvid köket.
3635-1 Exteriör av Ebbalund den 22/6 1993.
3635-2 Komminister Per Smith vid Strömmadagen den 27/6 1993.­
3635-4 Strömma hembygdsförenings ordf. Arne Rådberg vid Strömmadagen den 27/6 1993.
3636-1 Kyrkvärden och amiralen Per Rudberg vid Strömmadagen 27/6 1993.
3636-2 Besökare vid Strömmadagen den 27/6 1993.
3636-3 Ombyggnaden av Ebbalund den 12/7 1993.
3636-4 Ombyggnaden av Ebbalund den 12/7 1993.
3637-1 Glashuset, Domus Möbler den 12/7 1993.
3637-2 Nya byggnader vid Glashuset den 12/7 1993.
3637-3 Kattholmen den 12/7 1993. Foto: L. Backman.
3637-4 Djurö Konditori ”Munken” den 15/7 1993.
3638-1 Djurö Konditori ”Munken” den 15/7 1993.
3638-2 Vombfjärden på Fågelbro 20/7 1993. Foto: L. Backman.
3638-3 Vombfjärden på Fågelbro 20/7 1993. Foto: L. Backman.
3638-4 Vivi-Anne, Kaj och Teres Selestad med Teres födelsedagspresent den 18/7 1993. (15 år).
3639-1 Utsikt från Grävlingsberg den 15/7 1993.
3639-2 Ösbyträsk den 12/7 1993. Nedersta avde!ningen.
3639-3 Ösbyträsk den 12/7 1993. Nedersta avde!ningen.
3639-4 Kattholmen och Hemberget den 12/7 1993. Foto: L. Backman.
3640-1 Vägen vid Farsta kvarn den 12/7 1993. Foto: L.Backman.
3640-2 Farstaviken sedd från kvarnen den 12/7 1993. Foto: L. Backman.
3640-3 Keramiskt Centrum, Museet 12/7 1993. Foto: L. Backman.
3640-4 Gamla kontoret 12/7 1993. Foto: L. Backman.
3641-1 Stafsnäs, Sommarhamn. Strandpromenaden. Foto: L. Backman.
3641-2 Stafsnäs, Sommarhamn. Strandpromenaden 20/7 1993. Foto: L. Backman.
3641-3 Stafsnäs, Sommarhamn, Strandpromenaden 20/7 1993. Foto: L. Backman.
3641-4 Nigel och Christina vid besök 20 – 31/7 1993.
3642-1 Christina och Anna vid besök 21/7 1993.
3642-2 Nenne och Anna vid besök 21/7 1993.
3642-3 Konsert i Djurö kyrka den 24/7 1993.
3642-4 Konsert i Djurö kyrka den 24/7 1993.
3643-1 Anna, Kjell Lekeby och Christina vid Djurö kyrka den 24/7 1993.
3643-2 Ann-Margret Gehlin, Nenne, Astrid Mattsman, Christina Rogers, Anna och Nigel Rogers på Värdshuset i Gustavsberg den 25/7 1993.
3643-3 Christina, Nenne och Anna vid Djurö kyrka 25/7 1993.
3644-1 Issågar Sv.-vit
3644-2 Isen sågas.
3644-3 De sågade isblocken.
3644-4 Blocken drages ur vattnet.
3645-1 Isen transporteras till isstacken.
3645-2 Runmarö båtsmanstorp, Södersunda.
3645-3 Fabrikspersonalen på Fabriken år 1938.
3645-4 Södermalmstorg och Slussen ca 1915. Obs. ångspårvagn.
3646-1 Utsikt från Mosebacke trappor.
3646-2 Karl XIV Johans torg. Tusentals människor, hästvagnaroch spårvagnar passerade över detta torg. I fonden syns Räntmästarhuset med sitt torn.
3646-3 Slussen sedd norrifrån. Här vände spårvagnarna. Först år 1922 förbands spårvägsnätet mellan Södermalm och Centralen.
3646-4 Slussen. Karl XIV Johans staty flyttades till den norra sidan av slusskanalen år 1935.
3647-1 Kornhamnstorg. Obs. den hästdragna spårvagnen.
3647-2 Riddarhuset och Munkbron.
3647-3 Munkbron vid vårfloden år 1904.
3647-4 Bährs cafe, Riddarhustorget, Munkbron.
3648-1 Gamla Riksdagshuset på Riddarholmen fungerade som lokal för Sveriges Riksdag från 1866 till 1904 då denna flyttade in det nya på Helgeandsholmen.
3648-2 Riddarholmskyrkan år 1903.
3648-3 Strömsborg och Vasabron från Röda bodarna.
3648-4 Strömsborg har fått sitt namn efter handlanden Börje Olovsson Ström. Han köpte hela skäret 1747.
3649-1 Rosenbad och Riksbanken. I dungen framför Rosenbad placerades 1909 Amders Zorns skulptur ”Morgonbad” Det nya riksbygget invigdes 1898.
3649-2 Vasabron mot Norrmalm. I mitten Centralpalatset, till vänster Tegelbacken.
3649-3 Centralpalatset hyste i början av 1900-talet Stockholmssystemet. Det bildades 1913 och sålde sprit inom staden. Upphovsman var Ivan Bratt. Några år senare kom motboken och redan 1928 var 168 000 motböcker utfärdade i Stockholm.
3649-4 Brunkebergstorg . (Flygplanet är inkopierat).
3650-1 Centralstationen stod färdig i början av 1870-talet. Den placerades på en del av den utfyllda Klara sjö.
3650-2 Hotell Continental var bara ett av många hotell på Vasagatan.
3650-3 LO-huset med vattenkiosken till vänster 5/4 1908.
3650-4 Sabbatsbergs sjukhus togs i bruk 1879. Det var det första sjukhuset i Sverige som fick elektriskt ljus.
3651-1 Katarinahissen blev färdig 1883. Den var ångdriven fram till år 1915. 1933 byggdes nuvarande hissen. Färg.
3651-2 Katarinahissen före sekelskiftet. Inga skyltar har ännu kommit upp. Glasbruksgatan går upp till höger.
3652-1 Katarinahissen 18/6 1903. År 1900 fanns det 8 200 hästar och 34 000 cyklar registrerade i Stockholm.
3652-2 På bilden är spårvagnarne söderut elektrifierade. På norra sidan dras de av hästar. Fotot är alltså taget 1901 – 1905, då även de norrgåe nde vagnarna spände från sina hästar.
3652-3 Slussbroarna var länge de enda vägförbindelserna med centrala staden. Senare kom Järnvägsbron, Centralbron och Västerbron. Skeppsbrons hamnområde var under ständig utbyggnad från slutet av 1800-talet till långt in på 1900-talet.
3653-1 Kornhamnstorg. År 1900 bodde i Staden mellan broarna 12 050 invånare. I genomsnitt bodde 8 personer i tre små rum och kök.
3653-2 Till vänster går Lilla Nygatan mot söder. Damen till höger på Munkbron är säkert inretuscherad. I fonden syns Petersenska palatset, ägt av Erik XIV gunstling Göran Persson.
3653-3 Munkbrohamnen var Mälarbåtarnas fasta ankringsplats på utsidan av järnvägsbron. Foto år 1897.
3653-4 Munkbrohamnen var Mälarbåtarnas tilläggsplats. Foto 25/9 1905.
3654-1 Riddarhustorget med Vasastatyn. Till vänster en spårvagn från AEG i Tyskland.
3654-2 Riddarholmen har i århundranden varit Stockholms administrativa hjärta.
3654-3 Wrangelska palatset har en lång och dramatisk historia.
3654-4 Ända sedan Gustav Vasa har kungarna i Riddarholmskyrkan gravsatt sina döda. Från början låg på denna plats ett gråmunkekloster men munkarna blev utkastade i början av 1500-talet, under reformationen. Foto omkr. 1910 – 1915.
3655-1 Riddarhustorget. Om bilen är en taxameter hade den sin hemvist vid Jakobs Torg där den första bildroskstationen öppnades 1905 .
3655-2 Utanför järnvägsbron som stod färdig 1871 låg ända till på 1930-talet Strömbadet, som invigdes 1884. Från början med namnet Stockholms Stads bad- och siminrättning, även kallad ”Köhlers” efter den populära badhuschefen O. Köhler.
3655-3 Konstakademien, där Konsthögskolan var inrymd byggdes på 1880-talet. Ark. E. Lallerstedt . Vid Rödbotorget låg fram till 1904 Centralposten.
3655-4 Där Rosenbad nu ligger låg Bondeka palatset. 1911 köptes Rosenbad av staten och är nu regeringskansli och politiskt maktcentrum.
3656-1 Centralpalatset och Tegelbacken. Foto år 1908.
3656-2 Järnvägsövergången vid Vasabron 12/8 1904. Kronprinse ns stall syns bakom damerna på bilden. Många minns det också som ”Tysta Marie men också som vänthall för spårvagn 11 och 12.
3656-3 Vasagatan. Här passerar vi Aftonbladets och Dagens depeschbyrå i början av gatan.
3656-4 Vasagatan. Åren 1850 – 1900 ökade befolkningen i Klara från 30 000 till 90 000 personer.
3657-1 Kongl. Postverket på Vasagatan invigdes 1903. I en minnesskrift som gavs ut 1904 står att hela byggnaden täcker en yta av drygt 5 000 m och den totala byggkostnaden uppgick til l2 091 073:20 kr. Fotot är stämplat 24/12 1903.
3657-2 Karlbergs slott från 1600-talet. Ar 1792 inrättades här Krigsakademien och de långa flyglarna byggdes till.
3658-1 Konserthuset invigdes 1926. Svart-vit.
3658-2 Interiör av Konserthuset som rymmer ca 2.000 personer.
3658-3 Kungsgatan från Sveavägen mot Stureplan.
3659-1 Filips konditori låg dar Gallerian nu 1igger.
3659-2 Herman Meeths modehus låg i hörnet av Drottninggatan ­ Kungsgatan.
3659-3 Ölstugan ”Humlan” låg på Drottninggatan 41.
3659-4 Kungstensgatan den 22/12 1910.
3660-1 Döbelnsgatan
3660-2 Teknologcaféet ”Petissan” i hörnet av Kungstensgatan – Drottninggatan.
3660-3 Träskotorget. I början av 1800-talet flyttades stadens offentliga ”avstraffningsplats” hit. Förfalskare och andra bovar sattes i halsjärn och handklovar för att hånas av folkhoparna.
3661-1 Träskotorget. I början av 1800-talet flyttades stadens offentliga ”avstraffningsplats” hit. Förfalskare och andra bovar sattes i halsjärn och handklovar för att hånas av folkhoparna.
3661-2 Roslagsgatan 4.
3661-3 Roslagsgatan.
3662-1 Haga södra grindar – Hagaparken.
3662-2 Sköterskeskolan i Sofiahemmet. Interiör.
3662-3 Ladugårdsgärde var alltsedan 1600-talet platsen för militära övningar . Kreatursmarknader hölls här också till slutet av 1800-talet. Kronojägarna som höll kor här, kunde göra sig en extra slant genom att sälja färsk mjölk till militären.
3662-4 Vid Nybrogatans nordliga mynning låg Svea Artilleriregemente.
3663-1 Sveriges äldsta regemente fick namnet Svea livgarde. Ursprungligen upprättat som 1ivvakt till Vasa­konungarna på 1500-talet.
3663-2 Djurgårdsbron på nya Östermalm. Narvavägen byggs ut till esplanad.
3663-3 Nordiska museet var Artur Hazelius idé. Det stod till stora delar färdigt till den stora industriutställningen 1897. Hazelius dog 1901.
3663-4 Konstindustriutställningen i Stockholm 1909.
3664-1 Konstindustriutställningen i Stockholm 1909.
3664-2 Vid Nybrokajen låg skutorna tätt så länge viken var isfri.
3664-3 Lutternsgatan. Fotot taget i hörnet av Norrlandsgatan.
3664-4 Birger Jarl sgatan sedd norrifrån med den tornförsedda KFUM-byggnaden längst bort.
3665-1 Inte långt från gamla Roslagstorg, nuvarande Eriksbergsplan, låg den här finkan.
3665-2 Automatrestaurangen Quisiana var en självservering med billig men god mat.
3666-1 Hemmesta. Björkebo. Anna Eriksson (lärarinna i Vik) 2. Hans Eriksson (framför), 3 Bengt Eriksson, 4 Greta Eriksson (mor till Hans), 6 Anna Band.
3667-1 John Eriksson, Björkebo, Hemmesta.
3667-2 Fr.v.: 1 Ingeborg Sorggård, 2 Elisabet Eriksson och Greta Eriksson.
3667-3 Fr.v.: Nea Eriksson, Bengt Eriksson och Christian Eriksson. Lidells hus syns.
3667-4 Fr.v.: Hans Eriksson, Bengt och Nea Eriksson.
3668-1 Nea Eriksson vid tvättstugan i Björkebo.
3668-2 Christian Eriksson tillsammans med Edit Eriksson i hölasset. Nedanför står Greta och Elisabeth Eriksson.
3668-3 I bakgrunden syns Kolviksvägen med granhäcken. Till vänster Gamla affären. Huset innanför häcken ägdes av Tuffles. Till höger Lennart Petterssons hus. Flickan okänd. På räfsan Bengt Eriksson.
3668-4 Fr.v.: Hans och Bengt Eriksson samt Nanny Band.
3669-1 Fr.v.: Ingeborg (Bojan) Borggård, 2 okänd.
3669-2 Fr.v.: Christian, John och Nea Eriksson.
3669-3 Fr.v.: John, Christian och Margareta Eriksson.
3669-4 Bengt Eriksson på hästen samt Greta Eriksson.
3670-1 Nea Eriksson vid tvättstugan i Björkebo.
3670-2 Johansson från Ljusterö med hästen Freja vi Björkebo.
3670-3 John Eriksson med hästen Freja.
3670-4 Kossor vid Björkebo.
3671-1 Greta och Bengt Eriksson med hästen Freja.
3671-2 Greta och Bengt Eriksson med hästen Freja.
3671-3 John Eriksson med hästen Freja.
3671-4 Pontonbron byggdes 1914 med sitt gungande spårvagnsspår. Den försvann 1934 då Högbron byggdes. I bakgrunden gamla flottbron (Kungsholmen).
3672-1 Kungsklippan hette tidigare Kvarnberget.
3672-2 Kungsklippan hette tidigare Kvarnberget.
3672-3 Gamla Kungsholmsbron fanns kvar fram till 1880-talet då den nya Kungsbron byggdes ca 50 meter längre norrut. På skylten vid denna övergång står: ”Stanna. Då vägbomsklockorna ljuda eller bommarna ära fällda. Obs. Strafflagen kap. 19.”
3672-4 Kungstornen. Det högra byggdes 1923. Ark. S. Wallander. Det vänstra byggdes 2 år senare. Ark. I. Calmander. De var då Europas första skyskrapor.
3673-1 Kungsholmsbron med hästspårvagnen.
3673-2 På 1920-talet har nedre delen av Fleminggatan fått sin karaktär. Vid Kungsbron ligger ännu några år Centralvaruhallen.
3673-3 På Eldkvarns gamla tomt byggdes Stadshuset. På invigningen midsommarafton 1923 anlände kung Gustaf V med ångslupen Vasa, precis på 400-årsdagen av Gustav Vasas intåg i Stockholm.
3673-4 Från 76 meter upp i Stadshuset får man en god bild av bebyggelsen vid Klara sjö. Närmast till vänster ligger Serafimerlasarettet och bakom syns delar av Bolinders Mek. verkstad. Till höger syns industriområdet som som senare blev Klara Strand.
3674-1 Ombyggnaden av Ebbalund. Sven-Erik Sihlberg eldar i köket. Juni 1993.
3674-2 Reparationen av Ebbalund juni 1993.
3674-3 Reparationen av Ebbalund juni 1993.
3675-1 –
3675-2 Värmdö Cash. Camps kontor
3675-3 Värmdö casch. Fru Camp i affären vid Ösby träsk.
3675-4 Reparation av Ebbalund i juni 1993.
3676-1 Anna och morfar övar vid besöket i jul1 1993
3676-2 Anna vid pianot.
3676-3 Anna vid pianot.
3677-1 Blåbärsvägen 7 i juli 1993.
3678-1
3678-2 Auktion på Dragede
3678-3 Blåbärsvägen 7 juli 1993.
3679-1 Nennes tavla nr243. ”Boda i snö”.
3679-2 Nennes tavla nr 244. ”Svartlöga”.
3680-1
3680-2
3681-1 På Östermalmstorg har man sedan 1800-talet hittat den goda och exklusiva maten och de exotiska frukterna.
3681-2 Hedvig Eleonora kyrka vid Ostermalmstorg tog ca 200 år att bygga. Det var brist på pengar och krig som fördröjde bygget. Först 1868 avslutades bygget, i och med att kupolen uppfördes. Kyrkan har plats för 2 000 personer.
3681-3 Kaiserhof på Norrlandsgatan var en av många öl och vinstugor.
3681-4 Norrmalmstorg 1915. Rakt fram försvinner Biblioteksgatan bort mot Stureplan.
3682-1 På den korta gatan mellan Kungsträdgården och Berzelii park, Wahrendorffsgatan, låg restaurang Kastenhof.
3682-2 Berns salonger var det stora musikkafeet. Här hölls konsertmatineer med gästartister från både när och fjärran.
3682-3 Hamngatan. Där låg modeaffärer och Nordiska Kompaniet, NK. NK blev färdigt 1915.
3682-4 NK. Den stora ljusgården.
3683-1 Blanchs allé. Från Hamngatan till Jakobs kyrka låg en obruten rad av cafeer och nöjeslokaler.
3683-2 Operaterassen och Jakobs kyrka.
3683-3 Den 30 september 1914 stängde det berömda Hotel Rydberg vid Gustav Adolfs torg. Foto 27/8 1904.
3683-4 Operan hade en mängd populära artister att visa upp. (25/8 1899).
3684-1 Norrström vid södra ändan av Kungsträdgården var tilläggsplats för skärgårdens båtar.(20/10 1904).
3684-2 Stockholm. Motiv från Norrström .
3684-3 Norrbrobasaren revs i samband med att nya riksdagshuset byggdes, några år in på 1900-talet. Bakom basaren ligger ännu det gamla hovstallet.
3684-4 Norrbrobasaren aldeles innan den revs för det nya Riksdagshuset.
3685-1 Riksdagshuset i juli 1902 är fortfarande under uppförande.
3685-2 Kungl. Myntet som låg i huset med de doriska kolonnerna fram till 1849 och har givit Mynttorget dess namn. Huset blev senare Kanslihus och år 1900 fanns här 8 olika departement.
3685-3 Kungsträdgården och Operan. Vid sekelskiftet fanns det 8.000 hästar registrerade i staden.
3685-4 Södra Blasieholmshamnen. Snöröjningen skedde utan hjälp av maskiner.
3686-1 Södra Blasieholmskajen var tilläggsplats för rundturer för Stockholms vattenvägar. 3686-2 Norra Blasieholmshamnen.
3686-3 Mitt på Skeppsholmsbron sitter Karl XV:s namnchiffer med krona. Det antyder att bron byggdes ca 1860. I bakgrunden syns Skeppsholmskyrkan eller Karl Johans kyrka, som den också kallas.
3686-4 Kastellholmen ligger utanför Skeppsholmen.
3687-1 Mellan Nationalmuseum och Skeppsbron var båttrafiken livlig. Över 7 miljoner passagerare fraktades år 1900 med Stockholms ångslupar. En hög siffra för en stad som bara hade 300.634 invånare.
3687-2 På Skeppsbron möttes alla sorters flytande farkoster. Vid sekelskiftet fanns en och annan roddarmadam kvar.
3687-3 Den 6 februari 1914 gick det stora bondetåget. Det var en manifestation för Sverige mot bakgrunden av det oroliga 1äget ute i Europa, att driva en försvarsvänligare politik. Statsminister Karl Staaf ville satsa mer på de sociala reformerna och en stor del av arbetarklassen var på hans sida. Kungens tal på borggården kom delvis att rikta sig mot Staafs politik och följden blev att Staaf slutligen avgick. För stockholmarna var nog bondetåget mest en folkfest.
3687-4 Den 6 februari 1914 gick det stora bondetåget. Det var en manifestation för Sverige mot bakgrunden av det oroliga 1äget ute i Europa, att driva en försvarsvänligare politik. Statsminister Karl Staaf ville satsa mer på de sociala reformerna och en stor del av arbetarklassen var på hans sida. Kungens tal på borggården kom delvis att rikta sig mot Staafs politik och följden blev att Staaf slutligen avgick. För stockholmarna var nog bondetåget mest en folkfest.
3688-1 Bondetåget 1914. Kungen utbringar leve för fosterlandet
3688-2 Bredgränd är en av 19 små gränder som går från österlånggatan till Skeppsbron.
3688-3 Köpmantorget Skvaltorget eller Skvallertorget som det också kallades. Där står en kopia av S:t Göran och Draken.
3688-4 Torget Tyska Brunn vid Svartmangatan var bara en av flera vattenhämtningsställen i Gamla Stan.
3689-1 Från att ha varit krogarnas gata blev Österlånggatan sjömännens: (25/3 1903).
3689-2 Stockholms ström.
3689-3 Folkungagatan sträckte sig från Götgatan i väster
till Ersta i öster. Där möttes Tjärhovsgatan i Folkungaparken 1/9 1902).
3689-4 Folkungagatan. Ar 1900 hade Södermalm 87 700 invånare. Många bodde trångt 4-5 personer i ett rum.
3690-1 Gamla Stockholm. Så här såg korsningen av Göt- och Folkungagatan ut några år innan Götgatspalatset byggdes med bl.a. Söders största biograf Göta Lejon. Här låg tidigare den omtalade krogen Hamburg. Enligt legenden var det där de dödsdömda tog sin sista sup innan färden till galgbacken vid Skanstull.
3690-2 Fjällgatan på Erstabergets norra sluttning har den mest berömda utsikten i Stockholm.
3690-3 Nytorgsgatan går från Katarinavägen vid Stadsgården till Nytorget vid Vita Bergen.
3690-4 Gamla Tjärhovsgatan. Kilen mellan Folkungagatan västerut och Tjärhovsgatan. Ca 1905 lades spårvägsspår till Danvikstull. Gatan bytte senare namn till Danviksgatan.
3691-1 Tjärhovsgatan har fått sitt namn efter Statens tjärförråd vid Tegelviken.
3691-2 Katarina kyrka.
3691-3 Denna interiör av Katarina kyrka, som tillkom vid återuppbyggnaden 1740, är gjord efter mönster av den ursprungliga kyrkan. Arkitekten var Jean de la Vallée. Hans efterföljare Adelcrantz forsokte efter bästa förmåga 1740 återskapa interiören efter de ursprungliga ritningarna.
3691-4 Svartensgatan går från Götgatsbackens krön, förbi Mosebacke torg till Lilla Glasbruksgatan (som senare bytte namn till Katarinavägen). Katarina kyrka skymtar i bakgrunden.
3692-1 Stigbergsgatan mot Nytorget med Katarina kyrka i bakgrunden.
3692-2 Här bodde många som arbetade på Stora varvet vid Tegelviken. Varvet lades ner år 1907 och Tegelviken fylldes ut och fick namnet Tegelviksplan. Gamla Stockholm, Lotsgatan.
3692-3 Kvastmakarbacken på Åsöberget.
3692-4 Hornsgatan och Ringvägen. Hornsgatan hade gamla stenhus bredvid små fallfärdiga trähus. Ringvägen var ännu ej färdig.
3693-1 Riksbanken på Helgeandsholmen, med byggnadsställningar och arbetsbodar.
3693-2 Kungens hästar får sin dagliga motionsrunda på Norrbro.
3694-1 Fiske i Norrström
3694-2 Grand Hotel och Grand Hotel Royal med den magnifika vinterträdgården i venetiansk stil byggdes 1874. Fasaden på bilden fick hotellet vid en ombyggnad 1901. Till höger ligger Bolinderska palatset som senare kom att inrymma KAK.
3694-3 Rakt ovanför de två ditretuscherade damerna ligger Norska Ministerhotellet. Huset revs efter unionsupplösningen 1905 och ersattes med SAF-huset som var färdigbyggt 1911.
3694-4 Ångfartyget Norrtelje gick sträckan Stockholm ­ Norrtelje – Stockholm under åren 1882 – 1932.
3695-1 Från Gustav III:s staty vid Skeppsbron avgick ångfartyg till Skuru sund – Lännersta – Saltsjöbaden och Gustavsberg.
3695-2 Stockholms ström. Nationalmuseum med bron till Skepps holmen.
3695-3 Från Gustav III:s Staty kunde man ta färjan över till Nationalmuséet.
3695-4 Stockholms slott är ett verk av Nicodemus Tessin d.y. som efter den stora slottsbranden 1697 genast började uppföra det nya slottet. Bygget tog närmare 60 år att slutfora, och Tessin fick aldrig se sitt livsverk färdigt.
3696-1 3-ans nya elektriska spårvagn med påhängd sommarvagn. Vaktparaden skall just svänga upp på Slottsbacken.
3696-2 Skeppsbron vid Gustav lll:s staty.
3696-3 Skeppsbron.
3696-4 Skeppsbron, hamnen.
3697-1 Skeppsbron, hamnen.
3697-2 Hörnet av Ersta backe på Södermalm. Uppfartsväg till Erstaberget. (8/12 1902).
3697-3 Ersta Diakonianstalt sedd från Asögatan (Sågaregatan). Längst ner i backen skymtar Folkungagatan. På Diakonianstalten arbetade 1930 ca 550 systrar.
3697-4 Åsögatan 145 (porten där det står en figur) var Albert Engströms Kolingen mantalsskriven som inneboende hos Fule Filip. Även Carl Larsson bodde här en kort tid 1886.
3698-1 Carl X:s mor, Katarina av Pfals, gav namn åt Katarina kyrka. Den uppfördes första gången 1671. En häftig brand 50 år senare ödelade kyrkan och återuppbyggnaden var klar 1740. Efter ytterligare 250 år eldhärjades Katarina kyrka svårt igen.
3698-2 Götgatan var rak men backig. I slutet av 1800-talet sprängde man bort backarna utom Götgatsbacken upp från Slussen.
3698-3 Det tornförsedda huset längst bort vid Söder Mälarstrand är Mariahissen. Det tillkom 1883 efter framgången med Katarinahissen. Hissen blev ingen succe.
3699-1 Lundagatan på Söder, vid Högalids kyrka. Nästan hela Lundagatans norra sida gränsar till Skinnarviksberget. Bilden är tagen västerut från Torkel Knutssonsgatan. Lilla Hargränd går ner till vänster i backen.
3699-2 Tantolunden var för många söderbor detsamma som Zinkensdamm, ett stort grönt område som sträckte sig ända till Arstaviken.
3699-3 Söder Mälarstrand sedd från Riddarholmen. (18 febr. 1902).
3700-1 Sofiahemmet tillkom på drottning Sofias initiativ år 1884. Fem år senare flyttade man in i lokalerna vid Valhallavägen f/6 1904).
3701-1 Karlavägen sedd från Karlaplan (10/12 1908).
3701-2 Karlavägen sedd från Karlaplan (10/12 1908). Fotot är taget på dagen men med retuschpenna blev det ett kvällsmotiv.
3701-3 Stefanskyrkan i Vanadislunden byggdes färdigt 1904. den norra delen av den bergiga parken ligger friluftscenen Vanadisteatern.
3701-4 Engelbrektsplan. Försäkringsbolaget Tryggs stenkoloss ligger som en plog och delar Birger Jarlsgatan och Engelbrektsgatan.
3702-1 Bragevägen sedd från korsningen Östermalmsgatan upp mot Engelbrektskyrkan. Lärkstaden byggdes som ett egnahemsområde för att locka ”goda skatteobjekt” att stanna i stadens inre delar.
3702-2 Immanuelskyrkan. Missionsförbundets väldiga kyrka på Tulegatan bakom spårvagnsstallarna rymde 2.500 personer.
3702-3 Nya Djurgårdsbron stod färdig ett år före den stora Stockholmsutställningen 1897. I varje hörn av bron stod en skulptur på en pelare, med motiv ur ”Fädernas gudasaga”.
3702-4 Bellmansro på Djurgården. Alldeles i narheten byggdes 1910 prins Wilhelm och prinsessan Marias hem Oakhill.
3703-1 Motiv från Djurgården. (25/11 1901).
3703-2 Hasselbacken runt sekelskiftet.
3703-3 Stockholmsutställningen 1897.
3703-4 På 1910-talet var ombyggnaden av Strandvägen stort sett fullbordat.
3704-1 Strandvägen var modegatan. Retuschören har försökt att lägga till några passande figurer i förgrunden
3704-2 Vaktparaden på väg över Nybroplan. (13/11 1906). Just här passeras Restaurang Flaggan, där senare Dramatiska teatern byggdes. Sommarvagnen till höger är på väg till Djurgården.
3704-3 Kungl. Dramatiska Teatern och John Ericssons byst år 1910. Figurerna i förgrunden är inretuscherade.
3704-4 Arsenalsgatan sträckte sig från Nybroplan till Operan vid Gustav Adolfs torg.
3705-1 Birger Jarlsgatan stensattes 1898-1899.
3705-2 Från Stureplan sträcker sig den nya östliga delen av Kungsgatan genom den bortsprängda Brunkebergsåsen. Arbetet pågick i 4 år mellan 1905 -1909.
3705-3 Stureplan. Inte alla vykortsretuschörer var skick1iga.
3705-4 Stureplan 1910 hade blivit en betydande trafikplats där flera spårvägslinjer möttes. Bilar var ännu relativt sällsynta i gatubilden. Johnssonhuset med flaggorna är känt som Strykjärnet.
3706-1 Sturegatan som går mellan Stureplan och Stadion byggdes under slutet av 18DO-talet. Här blev uppfarten till regementena vid Ladugårdsgärde och till Lidingö.
3706-2 Humlegården var barnens lekplats. Här fanns gunghästar och sandlådor om sommaren. På vintern åkte man kälke nedför Floras kulle.
3706-3 Norrmalmstorg var ända inpå 1850-talet den innersta delen av Nybroviken med pålad kaj och hamnbryggor. Till vanster skymtar MEA, Militärekiperings AB. I bakgrunden syns telefontornet vid Brunkebergstorg.
3706-4 Berns salong vid Berzelii Park, blev nytt i det stockholmska nöjeslivet.
3707-1 Kungsträdgården (17/7 1903). På Kungsträdgårdsgatan låg fram till 1903 Dramatiska Teatern och Restaurang du Nord. Här låg även Panoptikon eller Noptikon som det svenska vaxkabinettet kallades.
3707-2 Kungsträdgården var kunglig trädgård redan i mitten av 1400-talet. Alleerna anlades på 1600­talet. Mitt i parken står Karl XIII staty. Det var han som lät hugga ner de flesta träden och riva de gamla trädgårdsmurarna.
3707-3 På västra sidan av Kungsträdgården låg många kafeer, teatrar och konstsalonger. Blanchs Cafe Cafe Viktoria, Parkcafeet m.fl. ‘
3707-4 Gustav Adolfs torg. Prinsessan Sofia Albertina byggde det palats som i hennes testamente kom att heta Arvfurstens palats. Sedan 1902 tillhör det staten och 1906 flyttade Utrikesdepartementet in här.
3708-1 Statyn av Gustav II Adolf stod färdig 1796 efter att först ha blivit refuserad en gång. Gruppen på sockeln kom till först 1906. Bara ryttarstatyn kostade 175.000 kronor, ett oerhört belopp med dåtidens penningvärde.
3708-2 Stockholms nya Operahus stod klart 1898.
3708-3 Kungl. Teatern. Unionsflaggan. Före 1906.
3709-1 Kungl. Operahuset och Jakobs kyrka.
3709-2 Utsikt från Operaterassen mot Slottet.
3709-3 Vaktparaden passerar Norrbro.
3710-1 Strömparterren var ett sommarcafe.
3710-2 Riksdagshuset tog det 10 år att färdigställa och ytterligare några år att få det nya Riksbankshuset färdigt. Ar 1906 var omdaningen av Helgeandsholmen k1ar.
3711-1 S:t Eriksbron vid sekelskiftet.
3712-1 S:t Eriksbron. Norra entrén till Kungsholmen.
3712-2 Kronprinsessan Lovisas Vårdanstalt var ett barnsjukhus. 1899 flyttade verksamheten in i dessa lokaler.
3712-3 Kungsholmen, Hantverkaregatan.
3712-4 Framför det nya polishuset, bakom Rådhuset, har retuschören hjälpt till att försköna trädgården. Cypresserna har blivit lite högre och de ännu inte uppväxta träden har lagts dit för att ge vackrare vykort.
3713-1 Rådhuset invigdes den 3 december 1915.
3713-2 Scheelegatan, som före 1885 hette Trädgårdsgatan växte fram vid sekelskiftet. Tidigare hade stora delar tillhört Greve Carl Pipers berömda trädgårdar. Där Stockholms Rådhus nu 1igger, vid Scheelegatan, låg den stora köksträdgården på 1700-talet.
3713-3 Kungsholms kyrka eller Ulrika Eleonora vid östra änden av Hantverkaregatan har ritats av ark. Jean de la Vallée .
3713-4 Stadshuset. På toppen av Tornet sitter Tre Kronor 106 meter över marken.
3714-1 Den nya Kungsbron över till Kungsholmen.
3714-2 Kungsgatan den 30/8 1904.
3714-3 År 1906 invigdes Oscarsteatern, Byggnaden till höger. Vägg i vägg öppnade Palladium länge en av Stockholms största och elegantaste biografer.
3714-4 Kungsbron och Kungsholmsplan.
3715-1 Johannes brandstation var huvudstation för Stockholms brandförsvar. Först i slutet av 1800-talet fick Sverige en fast brandkår med bra utrustning. Det verkliga elddopet fick stationen när Tyska kyrkan och Eldkvarn brann samma år 1878.
3715-2 Tegnerlunden, nästan mitt på Tegnergatan.
3715-3 Observatoriet på den orörda delen av Brunkebergsåsen. Tillkomståret tros vara 1748, och det byggdes delvis av överblivet material från slottsbygget. På 1930-talet flyttade Observatoriet till Saltsjöbaden.
3715-4 Hörnet av Kungstensgatan och Döbelnsgatan. Det stora huset i bakgrunden är Stockholms Högskola som startade undervisningen 1877. Fotot är troligen från 1890-talet.
3716-1 Odenplan. l:ans nya elektrifierade spårvagn gick Norra Bantorget – Dalagatan -Norrtullsgatan – Haga. År 1909 fraktades ca 30 miljoner passagerare runt i Stockholm.
3716-2 Gustav Vasa kyrka är byggd så sent som 1905 – 1906. Under kyrkan inrättades Sveriges första kolumbarium med plats för 900 urnor.
3716-3 Roslagstorg. Där låg en välbesökt ölkrog med namnet ”Vackra Klara”. (8/6 1903.
3717-1 Ivarssons gränd sträckte sig mellan Humlegården och Roslagstorg, som låg ungefär därnuvarande Jarlaplan nu ligger.
3717-2 Vallhallavägen var länge en gräns för stadens expansion åt nordost genom Kronans mark på Ladugårdsgärde. Stockholms Stadion uppfördes till de olympiska Spelen 1912 och rymde 20 000 åskådare. Konstnären heter F. Lindvall.
3718-1 Frälsningsarmén startade i december 1882. Den 24 december 1887 kunde armen inviga sitt högkvarteri Östermalmsgatan 24 – 26.
3719-1 Hornsgatan hade gamla stenhus och små fallfärdiga trähus. Sv-v.
3719-2 Stockholm. Hornskroken. För den som skulle Hornsgatan västerut till Hornstull måste svänga av här och fortsätta Brännkyrkagatan ner. Senare sprängdes den hindrande delen av Anskarieberget bort och Hornsgatan kunde fortsätta rakt ner till Liljeholmsbron. Hornskroken fick då namnet Ansgariegatan.
3719-3 Långholmsbron går över Pålsundet till Långholmen. Centralfängelset har legat här sedan 1820.
3720-1 Järnvägsbron sedd från tunneln under Södermalm. Bron blev färdig 1871.
3720-2 Järnvägsbron och Söder Mälarstrand.
3720-3 Gustavsbergsbåtar vid Slottet, Gustav III:s staty.
3720-4 Droskstation vid Norrmalmstorg 1903. SSM
3721-1 Utsikt över Norrmalmstorg ca 1900. SSM
3721-2 Bondetåget 1914. Kronprinsen, sedermera Kung Gustav VI Adolf talar till folket.
3721-3 Källaren Hamburg i hörnet av Götgatan och Folkungagatan. Foto Oscar Heimer 1908. SSM 3721-4 Södra Stadshuset 1938. Foto Gösta Selling. SSM
3722-1 Tegelbacken i slutet av 1940-talet.
3722-2 Riddarholmskanalen i slutet av 1940-talet.
3722-3 Europas städer ödelades av bomber: Vi rev själva . Utlänningar frågade om vi också varit i krig. Bilden tagen från hörnet av Beridarebansgatan och Klarabergsgatan. Konstfack ligger till vänster och folket står på Mäster Samuelsgatan.
3722-4 Bebyggelsen mellan Medborgarplatsen och Hornsgatan rivs i december 1938 innan schaktningarna för Södergatan påbörjas.
3723-1 Danvikstull. Foto 16 juli 1938.
3723-2 Skräddarviksbadet år 1953.
3723-3 Badplatsen vid östra Ekedal år 1955.
3723-4 Skräddarviksbadet år 1953.
3724-1 Gungor vid Skräddarviksbadet år 1953.
3724-2 Spång vid Skräddarviksbadet 1952.
3724-3 Skräddarviksbadet år 1952.
3724-4 Båtsmanstorpet ”Tuppstugan” i Boo (105). Foto: Conny Nilsson.
3725-1 Buss på Skurubron år 1920. NKA
3726-1 Baggensstäket omkring år 1900. Nacka KA.
3726-2 Danvikstullsområdet med väderkvarn på Klippan, nuvarande Danviksklippan. Målning från 1892. NKA
3726-3 Lilla Björknäs. Kon