Gustavsbergs Vänner

Bildgruppen

Bildgruppen träffas tisdagar kl 13 – 15 i lokalen (f.d. mangelrummet) på Skyttevägen 3 1tr.ned. Vi tar gärna emot äldre gustavsbergsbilder och filmer som kan vara av allmänt intresse. En del material används vid vårt höstmöte med bild- och filmvisning medan annat publiceras på vår hemsida.Vi har också en del äldre föreningsprotokoll och fotoalbum exempelvis en utförlig protokollsbok från IF Hormis som hade Höjdgatan som bas, ett fotoalbum från föreningen Gustavsbergspojkarna 1953 som nu finns inskannad på hemsidan och en hushållsdagbok som Hilma Odelberg förde över alla inköp till familjens hushåll i Farsta.

Bildgruppen_dsFotograf: Bildgruppen_ds

Bildgruppens mejladress är [email protected]

Gustavsbergs Vänners bildgrupp har börjat fundera på hur vi skall katalogisera det omfattande bildarkiv som vi fått i gåva från fyra fotografers efterlevande.

Hilding (Ohlsson) Engströmer var fabrikens fotograf i över 40 år och vi har fått hans privata bildarkiv.  Det består av många negativfilmer och en del positiva kopior –  många från Scenstudions verksamhet. Vi har också några korta 16mm-filmer från 1940- och 50-talet som vi skall låta överföra till DVD. En film visar rivningen av verkstadshus inför bygget av nya Hushållsporslinsfabriken (HPF, med röd tegelfasad) som uppfördes under perioden 1940-48 runt ugnshallen från 1935. En annan film visar Blåsorkestern på marsch från Folkparken runt kyrkan och (gissningsvis) till deras repetitionslokal skyttepaviljongen vid Ingarögatan. En tredje visar fabrikens dåvarande ålderman, Knut Andersson, som fiskar gädda på Baggen.

Gustav Blomberg var engagerad i Gustavsbergs båtklubb, GBK, och hans arkiv är också mycket omfattande med både äldre glasplåtar och vanliga negativ. Han experimenterade även med att färglägga gamla svart/vita bilder. Under många år, i varje fall på 1950-talet, anlitade man honom för att framkalla svart/vit film och göra kopior åt privatpersoner i samhället.

August Eriksson (?)Fotograf: August Eriksson (?)

August Eriksson (Moss-August) var engagerad i Gustavsbergs baptistförsamling och hade lokal i Kapellet som även tjänstgjorde som ritskola åt fabriken en tid. Moss-August bodde på 1950-talet i Mariagatan 4 och var pionjär i att introducera radioapparater i Gustavsberg som han sålde och reparerade. Han var en av Gustavsbergs många små entreprenörer på fritiden. Hans arkiv består huvudsakligen av glasplåtar och vi hoppas hitta en del bilder av allmänt intresse även om mycket verkar vara privata familjebilder eller gruppbilder från baptistförsamlingens aktiviteter.

August Eriksson fotograferade familjen Hellberg från Mariagatan 6 som finns på en glasplåt i arkivet. Bilden är från fotograferad ca  1930 innan långt innan Marigatshusen försågs med takkupor i början av 1940-talet. Mariagatan 10 och vedboden som också inrymde en likbod syns i bakgrunden.

August ErikssonFotograf: August Eriksson

Familjen Hellberg i Mariagatan 6 ca 1930.

Slutligen delar vi på Lennart Backmans omfattande arkiv med Värmdö Skeppslags Fornminnesförening. Dessa bilder är noga katalogiserade och överförda i digital form av Lennart Weiss och förvaras på två ställen för ökad säkerhet. Lennart Backman använde en okonventionell metod för att dokumentera – han fotograferade av allt – även gamla fotografier som andra tagit.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter