Gustavsbergs Vänner

Avtal om driften av Porslinsmuseet

Sammanfattning av förslaget till beslut i kommunstyrelsen 2017-02-08

I ärendet föreslås kommunstyrelsen godkänna ett samarbetsavtal med Nationalmuseum som syftar till att Porslinsmuseums verksamhet framöver bör bedrivas med endast en ansvarig aktör. Nationalmuseum kommer enligt avtalet att bli ansvarig för Porslinsmuseets verksamhet medan kommunen kommer att tillhandahålla lokalerna (Torkhuset i Gustavsbergs hamn) för verksamheten. Avtalet ersätter samtliga tidigare avtal och överenskommelser mellan parterna angående Porslinsmuseets drift, verksamhet, övriga ansvarsfördelning samt andra frågor förknippade med museiverksamheten. De förändringar av parternas åtaganden och ansvar som följer av avtalet föreslås verkställas per den 1 april 2017.

Förslag till samarbetsavtal mellan Värmdö kommun och Nationalmuseum som förutsätter Kooperativa Förbundets godkännande.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter