Gustavsbergs Vänner

Besök Gustavsberg!

Det främsta besöksmålet i Gustavsberg är Porslinsmuseet. Värmdö kommuns politiska majoritet den s.k. Värmdöalliansen ville flytta samlingarna som ägs av Nationalmuseum från den historiska byggnaden Torkhuset med front mot den tidigare fabriksgården längst in den f.d. ugnshallen i den tidigare Hushållsporslinsfabriken som är under ombyggnad till ett kulturhus och upplevelsecentrum. Nu har man förhandlat med Nationalmuseum och kommit fram till att överlåta driften av Porslinsmuseet till Nationalmuseum mot att kommunen tillhandahåller museets nuvarande lokaler i Torkhuset hyresfritt. Ett samarbetsavtal skall tecknas innan 1 april 2017 då övergången skall äga rum.

Ett annat besöksmål är Gustavsbergs porslinsfabriks butik som ligger vid fabriksområdets landmärke vattenhjulet från 1895. Här berättar butikschefen Marie Bohjort om den enda porslinsfabriken med tillverkning i Norden.

Keramikstudion med en butik intill porslinsmuseet tillverkar handmålat stengods i Gustavsberg. Keramikstudion Gustavsberg grundades 1992 av Lisa Larson och hennes två assistenter Franco Nicolosi och Siv Solin. Ett arbetslag av skickliga hantverkare tillverkar idag Lisa Larsons design i liten skala och bevarar traditionen av keramisk gjutning, glasering och målning.

Björn Gustavssons (Baby-Björn) skapelse Artipelag på Hålludden vid Baggensfjärden lockar många till ett besök. Ursprungligen köpte telekombolaget Ericsson Hålludden av KF för att bygga ett utbildningscenter 1984 men först i början av 1991 påbörjades bygget med anläggning av vägar, vatten och avlopp. Det exklusiva utbildningscentret fullföljdes aldrig och marken med anläggningen låg för fäfot i många år och telekomkrisen 10 år senare ledde till att marken såldes till JM. Värmdö kommun var sedan med på noterna att JM överlät Hålludden till Baby-Björn för en attraktiv penning så han kunde bygga sin spektakulära konsthall. Som motprestation fick JM byggrätter för att antal villor på en bergsås innanför Hålludden.

För besökare som kommer sjövägen till Gustavsberg kommer bättre möjligheter att stå till buds sommaren 2017. En ny gästhamn kommer att anläggas på Kattholmens västra sida.

Arcona/Värmdö kommunFotograf: Arcona/Värmdö kommun

Ny gästhamn i Gustavsberg

 

Gustavsberg VVS AB

Brukssamhället Gustavsberg är nu i ständig förändring sedan KF gradvis minskade sitt engagemang i Gustavsberg och sålde av industrierna och sedan även marken och många bostadsfastigheter som byggbolaget JM köpte. Den senaste omfattande fastighetsförsäljningen ägde rum när Villeroy&Boch som ägare till Gustavsberg VVS AB, lade ned sin tillverkning av sanitetsporslin i Gustavsberg och flyttade verksamheten till en monteringsfabrik vid Ekobacken (för äldre gustavsbergare Ekbackstippen) medan huvudkontoret förlades i Gustavsberg Fabrikers tidigare huvudkontorsbyggnad, ”Tornhuset” i Gustavsbergs hamn. Detta var en följd av den detaljplan som Värmdö kommun upprättade för att förvandla industriområdet till ett bostadsområde. I Gustavsberg fortsätter utveckling och design av badrumsprodukter och ett exempel på fortsatta marknadsframgångar är att Nya Karolinska sjukhuset i Solna valt Gustavsberg till leverantör av sanitetsporslin och blandare. I det f.d. Stallet vid Båtvägen har företaget en utställning över sina badrumsprodukter.

Översiktsbild över pågående byggnation i Fabriksområdet från www.gustavsberg.nu

Nu annonseras Seniorgårdens bostäder i Strandviksparken ut i DN.

Strandvik annonsFotograf: Strandvik annons

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter