Gustavsbergs Vänner

Besök Gustavsberg!

Det främsta besöksmålet i Gustavsberg är Porslinsmuseet. Värmdö kommuns politiska majoritet den s.k. Värmdöalliansen ville flytta samlingarna som ägs av Nationalmuseum från den historiska byggnaden Torkhuset med front mot den tidigare fabriksgården längst in den f.d. ugnshallen i den tidigare Hushållsporslinsfabriken. Avsikten är att bygga om industrihuset från 1935-1948 till ett kulturhus och upplevelsecentrum. Kostnaderna visar sig kraftigt överskrida vad som budgeterats, varför projekten kommer att krympas avsevärt. Många invändningar har kommit mot flytten bl.a. från Nationalmuseum och Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner. Nu har man förhandlat med Nationalmuseum och kommit fram till att överlåta driften av Porslinsmuseet till Nationalmuseum mot att kommunen tillhandahåller museets nuvarande lokaler i Torkhuset hyresfritt. Ett detaljerat samarbetsavtal finns undertecknat i februari 2018 som skall behandlas av kommunfullmäktige och godkännas av Kooperativa Förbundet. Sedan skall lokalerna byggas om för att vara lämpliga för ett statligt museum.

Ett annat besöksmål är Gustavsbergs porslinsfabriks butik som ligger vid fabriksområdets landmärke vattenhjulet från 1895. Fabriken lär numera vara Europas enda kvarstående tillverkare av hållbart benporslin. Här berättar butikschefen Marie Bohjort om den enda porslinsfabriken med tillverkning i Norden.

Keramikstudion med en butik intill porslinsmuseet tillverkar handmålat stengods i Gustavsberg. Keramikstudion Gustavsberg grundades 1992 av Lisa Larson och hennes två assistenter Franco Nicolosi och Siv Solins. Ett arbetslag av skickliga hantverkare tillverkar idag Lisa Larsons design i liten skala och bevarar traditionen av keramisk gjutning, glasering och målning.

Björn Gustavssons (Baby-Björn) skapelse Artipelag på Hålludden vid Baggensfjärden lockar många till ett besök. Ursprungligen köpte telekombolaget Ericsson Hålludden av KF för att bygga ett utbildningscenter 1984 men först i början av 1991 påbörjades bygget med anläggning av vägar, vatten och avlopp. Det exklusiva utbildningscentret fullföljdes aldrig och marken med anläggningen låg för fäfot i många år och telekomkrisen 10 år senare ledde till att marken såldes till JM. Värmdö kommun var sedan med på noterna att JM överlät Hålludden till Baby-Björn för en attraktiv penning så han kunde bygga sin spektakulära konsthall. Som motprestation fick JM byggrätter för att antal villor på en bergsås innanför Hålludden. Artipelag kommer i samarbete med Strömma utöka båtturerna från Nybroviken sommaren 2018. Artipelag annonserar också att deras gästhamn är gratis, visserligen med begränsad service eftersom den inte har fullföljts med toaletter och duschar.

För besökare som kommer sjövägen till Gustavsberg kommer bättre möjligheter att stå till buds sommaren 2018. En ny gästhamn har byggts på Kattholmens västra sida. Värmdö kommuns hamnbolag Värmdö Hamnar kommer att driva gästhamnen tills vidare. Hur man skall få gästhamnen belagd är dock höljt i dunkel eftersom marknadsföringen inte har startat i maj 2018.

Arcona/Värmdö kommunFotograf: Arcona/Värmdö kommun

Ny gästhamn i Gustavsberg

 

Gustavsberg VVS AB

Brukssamhället Gustavsberg är nu i ständig förändring sedan KF gradvis minskade sitt engagemang i Gustavsberg och sålde av industrierna och sedan även marken och många bostadsfastigheter som byggbolaget JM köpte. Den senaste omfattande fastighetsförsäljningen ägde rum när Villeroy&Boch som ägare till Gustavsberg VVS AB, lade ned sin tillverkning av sanitetsporslin i Gustavsberg och flyttade verksamheten till en monteringsfabrik vid Ekobacken (för äldre gustavsbergare Ekbackstippen) medan huvudkontoret förlades i Gustavsberg Fabrikers tidigare huvudkontorsbyggnad, ”Tornhuset” i Gustavsbergs hamn. Detta var en följd av den detaljplan som Värmdö kommun upprättade för att förvandla industriområdet till ett bostadsområde. I Gustavsberg fortsätter utveckling och design av badrumsprodukter och ett exempel på fortsatta marknadsframgångar är att Nya Karolinska sjukhuset i Solna valt Gustavsberg till leverantör av sanitetsporslin och blandare. I det f.d. Stallet vid Båtvägen har företaget en utställning över sina badrumsprodukter.

Översiktsbild över pågående byggnation i Fabriksområdet från www.gustavsberg.nu

Nu annonseras Seniorgårdens bostäder i Strandviksparken ut i DN. Strandvik som var ing. Axel Odelbergs bostad byggt 1911 ingår inte i projektet utan skall byggas om för att bli bostäder ev. av annan entreprenör.

Strandvik annonsFotograf: Strandvik annons

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter