Gustavsbergs Vänner

Strandviksplanen

På Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskotts (KSGU) sammanträde 2014-05-08 beslutade utskottet således enligt förvaltningens förslag att detaljplanearbetet med Strandviksplanen stoppas eftersom JM vägrar att överlämna grönområdena till kommunen. Det är alldeles uppenbart dålig stämning mellan kommunen och dess största markägare.

Solhem är ett hus från 1870-talet som varit bostad och skola omväxlande så sent som för några år sedan. Det vill man fortfarande riva för att bygga två lyxvillor med bästa sjöutsikt över Farstaviken. Har inte en fastighetsägare som JM i detta fall skyldighet att underhålla sina byggnader? Huset har stått tomt i flera år – en smärre skandal med hänsyn till det behov av bostäder som finns.

Jollebryggan vid sliparna - Foto Mats BjölrkmanFotograf: Jollebryggan vid sliparna - Foto Mats BjölrkmanFotograf: Jollebryggan vid sliparna – Foto Mats Bjölrkman

Jollebryggan väster om Solhem. Här slutar den nya Strandviksplanen.

Solhem entré mot vägen. Foto: Mats BjörkmanFotograf: Solhem entré mot vägen. Foto: Mats BjörkmanFotograf: Solhem entré mot vägen. Foto: Mats Björkman

Solhems entré mot vägen.

Solhems fasad mot söder. Foto: Mats BjörkmanFotograf: Solhems fasad mot söder. Foto: Mats BjörkmanFotograf: Solhems fasad mot söder. Foto: Mats Björkman

Solhems södra fasad mot Farstaviken.

Solhem i grönskan. Foto:Mats BjörkmanFotograf: Solhem i grönskan. Foto:Mats BjörkmanFotograf: Solhem i grönskan. Foto:Mats Björkman

Solhem i grönskan från vägen.

Nu har arbetet återupptagits sedan kommunen lagt sig platt för JM i fråga om övertagandet av grönområdena väster om Solhem. Nu slutar planförslaget vid Jollebryggan. Strandviksplanen fastställdes av kommunfullmäktige med plannummer D224 och vann laga kraft 2016-09-08. Försäljningen av första etappen Strandviks östra flygelbyggnad påbörjas i september 2017. Ännu står Solhem kvar och är fortfarande tom.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter