Gustavsbergs Vänner

Umbra betyder skugga såldes blir namnet ”Kvarnbergsskuggan”

Värmdö kommuns markanvisningstävling för utbyggnad med bostäder och lokaler på Kvarnbergsterrassen i Gustavsberg vanns av Oscar Properties. Intresset för tävlingen var stort och totalt inkom 11 anbud.

Sju fristående flerbostadshus och fyra mindre stadsvillor byggs och anpassas till landskapet och den dramatiska terrängen på Kvarnbergets norrsluttning. Placeringen av byggnaderna och utformningen med lokaler i bottenplan, skapar en tydlig och sammanhållen stadsgata mellan Gustavsbergs centrala delar och hamnområdet.

– Oscar Properties förslag kommer att passa väl in i de kulturhistoriska miljöerna i Gustavsberg. Förslaget fick starkt stöd av i princip samtliga partier och jag hoppas det kommer göra Värmdö och framför allt Gustavsbergsborna stolta, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

 

Anbudsgivarna skulle bland annat föreslå utformning av cirka 140 lägenheter och ett antal lokaler. Oscar Properties anbud bedömdes som ett väl genomarbetat anbudsförslag och fick högst totalpoäng i utvärderingen. Anbudsgivaren uppfyller givna tävlingsförutsättningar och kvalificeringskriterier.

 

Här är anbudsgivarens beskrivande text till illustrationerna. Den är tyvärr är för liten för att direkt visas på webben så vi har OCR-skannat originaltexten (och rättat några smärre felskrivningar dock inte Gustavsbergs kommun).

 

Här är anbudsgivarens text om att de uppfyller kommunen ställda krav. Vi har tagit bort punkt 1 med data om företaget själv. Dessa går ju lätt att få fram genom att googla på namnet Oscar Properties.

Kommentar:  När den s.k. Mariaterrassen byggdes på platsen där huset Skuggan låg så ville man glömma det historiska namnet. Så varför inte döpa om Kvarnbergsterrassen till Kvarnbergsskuggan i linje med gustavsbergshumorn när anbudgivaren själv kallar förslaget för Umbra = Skugga. Men hur skall trafiken lösas? Bagarvägen kommer att bli en trafikerad genomfartsgata alldeles intill husen med tät buss- och biltrafik. Hur mycket berg kommer att sprängas bort längs hela bergskanten för att bygga ett långt garage. Hur kommer Runda Huset att gestaltas med höghus tvärs över gatan. Inte precis i Thun-Olles anda att anpassa byggnationen till naturen och inte tvärtom. Man förslår istället ”Nyplantering utgörs av lokala arter, däribland ek och tall, för att bygga på de befintliga ekosystemens långa kontinuitet.” Det är viktigt för anbudsgivaren att visa kommunen att förslaget är genomsyrat av hållbarhet. En hållbarhet har det dock inte  nämligen 2. Social och ekonomisk hållbarhet: Det lär bara bli bostadsrättslägenheter för välbeställda. Vi får hoppas att åtminstone en del av invändningarna rättas till i detaljplanearbetet som nu startar.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter