Gustavsbergs Vänner

KSPU – Kommunstyrelsens Planutskott

Kommunstyrelsen har inrättat ett planutskott, KSPU, som tar över planärenden från den avsomnade Samhällsplaneringsnämndens  och det tidigare Gustavsbergsutskottet. Planutskottet behandlar frågor om kommunens fysiska planering.

Ledamöter i planutskottet är:

Fredrik Sneibjerg (L) (ordförande)

Deshira Flankör (M) (1:e vice ordf.)

Sandro Wennberg (S) (2:e vice ordf.)

Malin Bellander (M)

Lars Alenfalk (C)

Mikael Lindström (S)

Filip Joelsson (MP)

Ersättare

Allan Sooman (-)

Anders Josephson (KD)

Karin Aaseby (S)

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter