Gustavsbergs Vänner

Skevik 6:1 Thun-Ollevägen

Samrådhandling över detaljplaneförslag för de gula radhusen på Thun-Ollevägen har upprättats och finns här. Avsikten är att Värmdö Bostäder skall sälja dessa som egnahem

I vårt remissvar på detaljplaneförslaget för Skevik 6:1 (Thun-Ollevägen) som finns här framhåller vi bl.a.:

…För oss är det omistligt att kunna följa årsringarna i Gustavsbergs bebyggelseutveckling. Det största hotet mot detta är bristande fastighetsskötsel och underhåll. Vi vänder oss allvarligt mot det förfall som sker i många äldre byggnader. Tydliga exempel är villa Strandvik, Kullenhusen och flera byggnader i hamn/fabriksområdet. Ett bristande underhåll som sedan leder till att åtgärderna så småningom helt förvanskar huset eller tvingar fram rivning…

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter