Gustavsbergs Vänner

Gustavsbergs allé

Förslaget till utformning av Gustavsbergsvägen med nya namnet Gustavsbergs allé.

En bärande tanke är att Gustavsbergsvägen ska utformas i samklang med sin omgivning. Därför föreslås att karaktären av landsväg och trafikled bryts vid Idrottsvägen. Här anläggs en ny cirkulationsplats som port till centrala Gustavsberg. Utmed den nya bebyggelsen i Fabriksstaden och Kvarnberget utformas vägen med smala körbanor, dubbelriktade gång- och cykelbanor, och breda planteringsytor med träd, på båda sidor av vägen. Till det stadsmässiga hör även flera nya korsningar som ansluter till vägen från den nya rutnätsstrukturen inom Fabriksstaden. Korsningarna utformas antingen som cirkulationsplatser med möjlighet att svänga i alla riktningar eller som sk
”halva korsningar” där bara högersvängande trafik medges.
Vägen utförs med ett körfält i vardera riktningen vilket är viktigt för att klara säkerhet och boendemiljö.
En smal vägsektion medverkar till att hålla ner hastigheten och gör att övergångställen kan
klara sig utan signalreglering. Även cirkulationsplatserna och de korta korsningsavstånden bidrar till att vägen får ett lugnt tempo och ett stadsmässigt uttryck.

Gatan förses med en mittremsa på två meter som syftar till att visuellt minska körytan. Den ger också möjlighet att ordna refuger vid övergångsställen utan att bryta den jämnbreda sektionen.
Busshållplatser ordnas utan ficka längs den raka kantlinjen och bussarna kan därför enkelt köra ut från hållplats. Detta innebär en god framkomlighet för bussar som inte behöver ”tränga” sig ut i trafiken efter en hållplats. Körbanans mått medger att bilar kan passera en buss som stannat på hållplats men man måste köra upp på den två meter breda mittremsan vid passage. Några bilförare väljer därför att stanna bakom bussen medan andra kommer att köra förbi bussen.

Beskrivningen av Gustavsbergs allé finns  här.

Detaljerna för Gustavsbergs allé fortsätter att strömma fram från Gustavsbergsutskottet. Förvaltningen föreslog  ”Träd- och armaturval för Gustavsbergs allé ” till sammanträdet 2012-10-26 som publicerades på kommunens hemsida dagen innan.  Nu skall den smala vägen utan bussfickor med gatsten som mittdelare kantas av skogslindar.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter