Gustavsbergs Vänner

Detaljplaneändring Ösby 1:79 (Skogsbo)

Fastigheten som tidigare hade Försäkringskassan och ProVärmdö (!) som hyresgäster är såld till en köpare som vill bygga bostäder på den natursköna tomten med viss utsikt över Ösby Träsk. Köparen har uppenbarligen spekulerat i att få detaljplanen ändrad som i dag anger kontor eller industriändamål. Samhällsbyggnadsnämnden (och kommunstyrelsen) har inga invändningar.

Ösby 1:79 plankarta

Kommunstyrelsens planutskott (KSPU) behandlar onsdag 18/2  ärendet som  gäller att uppföra höghus på den gamla tippen omedelbart söder om Ösby träsks 1:a avdelning där kommunen idag har ett långt hyreskontrakt som man vill bli av med. Bebyggelsen hamnar inom strandskyddat område.  StartPM-et finns här.

 

HöghusskissFotograf: Höghusskiss

Gustavsbergs Vänners remissvar på detaljplaneförslaget finns här

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter